06.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน คงอยู่อย่างมีความสุขเสมอที่รู้ว่าใครคือผู้ที่สอนลูก นี่คือการอยู่อย่างมี มานมานะบาฟด้วยเช่นกัน ลูกมีความสุขที่ลูกมีสติปัญญาเป็นหินเมื่อวานนี้ และวันนี้สติปัญญาของลูกจะกลับมาสูงส่ง

คำถาม:
พื้นฐานของการเปิดโชคของใครบางคนคืออะไร?

คำตอบ:
ศรัทธา ถ้าหากจะใช้เวลานานสำหรับโชคของใครบางคนที่จะเปิดขึ้น เขาก็ยังคงเดินโขยกเขยกต่อไปตามถนน ผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาจะศึกษาเล่าเรียนอย่างดีมากและเร่งไปข้างหน้า หากลูกมีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใดลูกก็จะยังคงอยู่ข้างหลัง ผู้ที่สติปัญญามีศรัทธาและผู้ที่แข่งขันที่จะไปถึงพ่อจะกลับมาสะโตประธาน

โอมชานติ
เมื่อนักเรียนศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียน พวกเขาก็ตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขาจะกลายเป็นเมื่อสิ้นสุดการศึกษาของพวกเขา สิ่งนี้ควรเข้าไปสู่สติปัญญาของลูกๆทางจิตที่สุดแสนหวานว่า ลูกกำลังจะกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสูงส่งของยุคทอง จะต้องสละละทิ้งความสัมพันธ์ทั้งหมดของร่างกาย ฯลฯ เวลานี้เราต้องกลายเป็นเจ้าแห่งความสูงส่ง, เป็นนายของดินแดนแห่งความสูงส่ง ควรมีความสุขนี้ตลอดทั้งวัน ลูกเข้าใจมั้ยว่าดินแดนแห่งความสูงส่งคืออะไร? ที่นั่นอาคารทั้งหมด ฯลฯ ถูกสร้างขึ้นจากทองคำและเงิน ที่นี่อาคารต่างๆสร้างขึ้นด้วยก้อนหินและก้อนอิฐ จากการมีสติปัญญาเป็นหิน เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง เป็นเพียงเมื่อพ่อพระเจ้าแห่งความสูงส่งมาเท่านั้นที่ท่านเปลี่ยนสติปัญญาที่เป็นหินให้กลายเป็นสติปัญญาที่สูงส่ง ลูกๆที่นั่งอยู่ที่นี่รู้ว่าโรงเรียนของลูกคือโรงเรียนที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ไม่มีโรงเรียนใดสูงไปกว่าโรงเรียนนี้ ในโรงเรียนนี้ลูกกลายเป็นนายของโลกที่มีโชคหลายพันล้าน ดังนั้น ลูกๆ ควรมีความสุขอย่างมาก นี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดเมื่อลูกไปจากดินแดนแห่งหินสู่ดินแดนแห่งความสูงส่ง เมื่อวานลูกมีสติปัญญาเป็นหินและวันนี้ลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง เมื่อลูกมีสำนึกรู้นี้อย่างสม่ำเสมอ นั่นก็คือ มานมานะบาฟด้วยเช่นกัน ครูไปโรงเรียนเพื่อสอน นักเรียนก็รู้อยู่ในหัวใจของเขาว่าครูของเขากำลังจะมา ลูกๆ เข้าใจว่า พระเจ้าเองเป็นครูของลูก ท่านกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ดังนั้นท่านต้องมาในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน มนุษย์กำลังเรียกหาท่าน ในขณะที่ลูกรู้ว่า เวลานี้ท่านมาที่นี่แล้ว สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในวงจรที่แล้วเช่นกัน ได้มีการเขียนไว้ว่ามีผู้ที่มีสติปัญญาที่ไม่มีความรักในช่วงเวลาของการทำลายล้าง นั่นเป็นเพราะสติปัญญาของพวกเขาเป็นหิน ลูกมีสติปัญญาที่มีความรักในช่วงเวลาของการทำลายล้าง เวลานี้สติปัญญาของลูกจะกลับมาสูงส่ง ดังนั้นควรสร้างวิธีที่ฉลาดเพื่อให้มนุษย์เข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้คนมากมายได้ถูกพามาที่นี่ และพวกเขาก็เฝ้าแต่ถามว่าชีพบาบาสอนผ่านร่างของบราห์มาอย่างไรและท่านมาที่นี่อย่างไร พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย ผู้คนมากมายมาที่ศูนย์ ดังนั้นสติปัญญาของพวกเขาจะต้องมีศรัทธาด้วยใช่ไหม? พวกเขาทั้งหมดพูดว่าพระเจ้าชีวาพูดและชีวาคือพ่อของทุกดวงวิญญาณ กฤษณะจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นพ่อของทุกคน ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องสับสนในสิ่งนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อโชคของใครบางคนใช้เวลาที่จะเปิด เขาก็ยังคงเดินกระโผลกกระเผลกต่อไป สำหรับผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาน้อยกว่ามีการกล่าวว่าพวกเขาเพียงแค่เดินกระโผลกกระเผลก ผู้ที่มีความสงสัยในสติปัญญายังคงอยู่ข้างหลัง ผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาและศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีก็จะเร่งไปข้างหน้า ทุกสิ่งมีการอธิบายไว้อย่างง่ายๆ นี่เป็นเหมือนกับลูกๆกำลังวิ่งแข่งกัน พวกเขาแข่งกันเพื่อที่จะไปยังเป้าหมายของพวกเขา แล้วก็แข่งกันกลับมายังจุดเริ่มต้น พ่อพูดว่า: หากลูกเฝ้าแต่แข่งสติปัญญาของลูกอย่างรวดเร็วเพื่อมาหาพ่อ ลูกก็กลับมาสะโตประธานด้วยเช่นกัน บางคนก็เข้าใจดีมากเมื่อพวกเขามาที่นี่และลูกศรยิงถูกพวกเขา แต่ทันทีเมื่อพวกเขาจากไป ทุกสิ่งก็จบสิ้น บาบาให้การฉีดยาของความรู้แก่ลูก ดังนั้นความซาบซึ้งของสิ่งนั้นควรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความซาบซึ้งนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้น เมื่อลูกดื่มน้ำทิพย์แห่งความรู้หนึ่งแก้วที่นี่ก็จะมีผลกับลูก แต่ทันทีที่ลูกจากไปลูกจะลืมทุกสิ่ง ลูกๆ รู้ว่า มหาสมุทรแห่งความรู้, ผู้ชำระให้บริสุทธิ์, ผู้ประทานการหลุดพ้นสำหรับทุกคน, ผู้ปลดปล่อยคือพ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้น ท่านให้ทุกสิ่งแก่ลูกอันเป็นมรดกของลูก ท่านพูดว่า: ลูกๆ ลูกต้องกลายมาเป็นมหาสมุทรที่เต็มเปี่ยมเช่นกัน ตัวลูกเองต้องซึมซับความรู้ทั้งหมดที่พ่อมี ชีพบาบาไม่มีความซาบซึ้งของการมีร่างกายของท่านเอง พ่อพูดว่า: ลูกๆ พ่อคงอยู่อย่างเงียบสงบเสมอ ลูกเช่นกันก็ไม่มีความซาบซึ้งเมื่อลูกไม่มีร่างกาย ชีพบาบาไม่เคยพูดว่าร่างนั้นเป็นของท่าน ร่างกายนี้ถูกยืมมาใช้ และสิ่งใดก็ตามที่ยืมมาใช้ไม่สามารถเป็นของลูกได้ พ่อได้เข้ามาในผู้นี้เป็นเวลาอันสั้นเพื่อทำงานรับใช้ เวลานี้ลูกๆ ต้องกลับบ้าน ลูกต้องแข่งขันกันเพื่อพบกับพระเจ้า ผู้คนได้ก่อไฟบูชายัญและทำทาปาเซีย ฯลฯ แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าพวกเขาจะสามารถพบกับพระเจ้าได้อย่างไร พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะมาในรูปใดรูปหนึ่ง พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างง่ายดายมาก ลูกสามารถอธิบายที่นิทรรศการเช่นกัน ระยะเวลาของยุคทองและยุคเงินได้มีการเขียนไว้ สิ่งนั้นถูกต้องแม่นยำอย่างแน่นอนจนกระทั่งถึงปี 2500 หลังจากสุริยวงศ์ก็มีจันทราวงศ์ จากนั้นจะแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรของราวันเริ่มต้นอย่างไร และบารัตได้กลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างไร อาณาจักรของราวันอยู่ในยุคทองแดงและยุคเหล็ก วันที่และระยะเวลาของช่วงเวลาทั้งหมดนั้นเขียนไว้ที่นี่ ยุคบรรจบพบกันได้มีการวางไว้ที่ด้านบนตรงกลาง นอกจากนี้ยังจะต้องมีสารถีด้วยเช่นกัน พ่อเข้ามาในพาหนะนี้และสอนราชาโยคะที่จะทำให้พวกเขากลายเป็นลักษมีและนารายณ์ นี่เป็นสิ่งที่ง่ายดายมากที่จะอธิบายแก่ผู้คน ราชวงศ์ของลักษมีและนารายณ์ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานแค่ไหน? ราชวงศ์อื่นๆทั้งหมดมีขีดจำกัด ในขณะที่ราชวงศ์นี้ไม่มีขีดจำกัด ทุกคนควรรู้ถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ เวลานี้คือยุคบรรจบพบกันและอาณาจักรเทพกำลังถูกก่อตั้ง ดินแดนแห่งหินซึ่งเป็นโลกเก่านี้ต้องถูกทำลาย โลกใหม่จะถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่มีการทำลายเกิดขึ้น? ผู้คนพูดถึงนิวเดลลี ลูกๆ รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะเป็นนิวเดลลี นิวเดลลีจะอยู่ในโลกใหม่ ผู้คนจดจำกันว่ามีพระราชวังริมฝั่งแม่น้ำยมมุนา นั่นเรียกว่านิวเดลลีดินแดนแห่งความสูงส่ง เมื่อเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ อาณาจักรใหม่ของยุคทองจะเป็นของลักษมีและนารายณ์เท่านั้น ผู้คนได้ลืมไปแล้วว่าเมื่อไรละครเริ่มต้นขึ้น ใครคือนักแสดงหลักต้องเป็นที่รู้ด้วยเช่นกัน มีนักแสดงมากมาย และเหตุนี้เองที่ลูกรู้จักเพียงแค่นักแสดงหลักเท่านั้น ลูกกลายเป็นนักแสดงหลักเช่นกัน ลูกกำลังเล่นบทบาทหลัก ลูกเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทางจิต นักสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นไปทางร่างกาย ลูกอธิบายแก่จิตวิญญาณและเป็นจิตวิญญาณที่ศึกษาเล่าเรียน ผู้คนคิดว่าเป็นร่างกายที่ศึกษาเล่าเรียน ไม่มีใครรู้ว่าเป็นดวงวิญญาณที่ศึกษาเล่าเรียนผ่านอวัยวะเหล่านี้ ฉันดวงวิญญาณกลายเป็นเนติบัณฑิต ฯลฯ บาบากำลังสอนเรา ซันสการ์คงอยู่ในดวงวิญญาณ ลูกนำซันสการ์เหล่านั้นไปกับลูกและปกครองในโลกใหม่ อาณาจักรที่คงอยู่ในยุคทองจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งในลักษณะเดียวกัน ไม่มีอะไรจะต้องถามในสิ่งนี้ สิ่งหลักคือ: อย่าได้กลับมามีสำนึกที่เป็นร่าง! พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ! อย่าได้ทำกรรมที่เป็นบาปใด! อยู่ในการจดจำระลึกถึง! มิฉะนั้นภาระของการกระทำบาปครั้งเดียวจะกลายเป็นร้อยเท่า กระดูกของลูกจะถูกบดขยี้โดยสิ้นเชิง กิเลสหลักในสิ่งนี้คือตัณหาราคะ บางคนพูดว่าลูกๆ บางคนบอกว่าลูกของพวกเขาก่อให้เกิดปัญหามากมายและพวกเขาจะตบตีพวกเขา ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องถามเกี่ยวกับสิ่งนี้ บาปนั้นเป็นบาปเล็กๆ ที่ไม่มีค่าอะไร ลูกมีภาระของบาปของหลายต่อหลายชาติเกิดบนศีรษะของลูก ดังนั้นสิ่งแรกอย่างน้อยเผาบาปเหล่านั้น พ่อแสดงให้ลูกเห็นวิธีที่ง่ายมากที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียว พระเจ้าพูดกับลูกๆ ท่านพูดว่า: พ่อพูดกับลูกดวงวิญญาณ ไม่มีมนุษย์อื่นใดสามารถเข้าใจสิ่งนี้ พวกเขาคิดว่าตนเองเป็นร่างกาย พ่อพูดว่า: พ่ออธิบายแก่ดวงวิญญาณ ได้มีการจดจำกันว่าการพบปะเกิดขึ้นระหว่างดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเสียงดังใดในสิ่งนี้ นี่คือการศึกษาเล่าเรียน ผู้คนมากมายมาหาบาบาจากที่ห่างไกล ผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาจะรู้สึกถึงแรงดึงที่แข็งแกร่งเมื่อพวกเขาก้าวหน้าต่อไป แต่ก็ยังไม่มีลูกคนใดมีแรงดึงมากนักเพราะลูกไม่ได้อยู่ในการจดจำระลึกถึง เมื่อบางคนเดินทางเข้ามาใกล้บ้านของเขา เขาก็จะจดจำบ้านและลูกของเขา ทันทีที่พวกเขามาถึงบ้าน เขาก็พบทุกคนด้วยความสุขมาก ความสุขของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อนอื่นเขาจดจำภรรยาแล้วก็ลูกๆของเขา ฯลฯ ลูกจดจำว่าลูกจะไปบ้านและมีเพียงพ่อและลูกๆเท่านั้นที่อยู่ที่นั่น ลูกมีความสุขเป็นสองเท่า ลูกต้องกลับบ้านไปยังดินแดนแห่งความสงบและจากนั้นก็ไปสู่อาณาจักรของลูก สิ่งที่ลูกทั้งหมดต้องทำคือการอยู่ในการจดจำระลึก พ่อพูดว่า: มานมานะบาฟ! พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อและมรดกของลูก บาบากำลังทำให้ลูกๆกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามและกำลังทำให้ลูกนั่งอยู่ในดวงตาของท่านเพื่อพาลูกกลับบ้าน ไม่มีความยากลำบากใดๆเลยในสิ่งนี้ ลูกดวงวิญญาณจะไปพร้อมกับพ่อในลักษณะเดียวกับที่ฝูงยุงบิน ในการที่จะกลับมาบริสุทธิ์ลูกต้องจดจำพ่อ ไม่ใช่จดจำบ้าน สายตาของบาบาจะจ้องมองมาที่ลูกที่ยากจนก่อน บาบาคือเจ้าแห่งคนจน ลูกไปรับใช้ในหมู่บ้าน พ่อพูดว่า: พ่อมาและทำให้หมู่บ้านของลูกกลายเป็นดินแดนแห่งความสูงส่งเช่นกัน ในปัจจุบันโลกนี่คือนรก, มันคือโลกเก่า มันจะต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน นิวเดลลีในโลกใหม่จะมีอยู่ในยุคทองเท่านั้น ที่นั่นจะเป็นอาณาจักรของลูก ลูกมีความซาบซึ้งว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกเองอีกครั้งเหมือนกับที่ลูกก่อตั้งในวงจรก่อนหน้านี้ ลูกไม่ได้บอกว่าลูกจะสร้างอาคารแบบนี้และแบบนั้น ไม่เลย เมื่อลูกไปที่นั่นลูกจะเริ่มสร้างอาคารเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ เพราะบทบาทนั้นถูกบันทึกไว้ในดวงวิญญาณ ที่นี่บทบาทของลูกเป็นเพียงการศึกษาเล่าเรียน เมื่อลูกอยู่ที่นั่น สิ่งนั้นจะเข้าไปสู่สติปัญญาของลูกโดยอัตโนมัติว่าลูกควรสร้างพระราชวังอย่างไร ลูกจะเริ่มสร้างพระราชวังเหล่านั้นตามที่ลูกเคยทำในวงจรก่อนหน้านี้ สิ่งนี้ถูกบันทึกไว้ในดวงวิญญาณล่วงหน้า ลูกจะสร้างพระราชวังเดียวกันที่ลูกอาศัยอยู่ทุกวงจร คนใหม่ที่มาที่นี่จะไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ลูกเข้าใจว่าลูกมาที่นี่เพื่อรับฟังประเด็นใหม่ๆ แล้วก็กลับไปอย่างสดชื่น ประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน พ่อพูดว่า: ลูกๆ พ่อไม่มีประสบการณ์ของความสุขใดในการนั่งบนวัว (พาหนะ) นี้ตลอดเวลา พ่อเพียงแค่มาสอนลูกๆ ไม่ใช่ว่าพ่อจะคงนั่งอยู่บนวัวนี้ ใครจะคงนั่งอยู่บนวัวทั้งวันทั้งคืน? การมาและการไปของท่านใช้เวลาเพียง 1 วินาทีเท่านั้น มันไม่ใช่กฎสำหรับท่านที่จะนั่งอยู่ที่นี่ตลอดเวลา บาบามาจากที่ที่ไกลแสนเพียงเพื่อสอนเรา นั่นคือบ้านของท่าน ท่านไม่ได้คงอยู่ในร่างกายนี้ตลอดทั้งวัน ท่านไม่ประสบความสุขในสิ่งนั้น นั่นก็จะเป็นเหมือนกับนกแก้วที่ถูกขังอยู่ในกรง พ่อยืมร่างนี้มาใช้เพียงเพื่ออธิบายแก่ลูก ลูกพูดว่าบาบามหาสมุทรแห่งความรู้มาเพื่อสอนลูก ลูกควรขนลุกด้วยความสุขและความสุขนั้นไม่ควรลดลง เจ้าของนี้นั่งที่นี่ตลอดเวลา บุคคลสองคนจะยังคงนั่งอยู่บนวัวตัวเดียวกันตลอดเวลาหรือไม่? ชีพบาบาอยู่ในอาณาเขตของท่านเอง เมื่อท่านมาก็ไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่ท่านจะมาถึง ดูสิว่าจรวดนั้นเร็วแค่ไหน! เร็วยิ่งกว่าเสียง ดวงวิญญาณก็เหมือนจรวดเล็กๆเช่นกัน ดูซิว่าว่าดวงวิญญาณบินได้เร็วแค่ไหน ดวงวิญญาณไปจากที่นี่ถึงลอนดอนได้ในทันที การหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาทีได้รับการจดจำ บาบาเองก็เป็นจรวดเช่นกัน ท่านพูดว่า: พ่อมาที่นี่เพื่อสอนลูก จากนั้นพ่อก็กลับไปยังบ้านของพ่อ พ่ออยู่อย่างยุ่งมากในเวลานี้ พ่อคือผู้ให้เทพนิมิต ดังนั้นพ่อก็ต้องเอาใจผู้เลื่อมใสศรัทธา พ่อสอนลูก ผู้เลื่อมใสศรัทธาต้องการที่จะมีนิมิตหรือพวกเขาก็ร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พวกเขาร้องขอมากที่สุดจากจากัดอัมบ้า ลูกคือจากัดอัมบ้าแม่ของชาวโลก ลูกให้ทานของอาณาจักรของโลก ผู้ที่ยากจนก็ได้รับทาน เราก็ยากจนเช่นกัน ดังนั้นชีพบาบาจึงให้อำนาจในการปกครองโลกแก่เราอย่างเป็นทาน ไม่มีทานอื่นใด ท่านเพียงแค่พูดว่า: จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและลูกจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ จดจำพ่อและพ่อรับประกันว่าช่วงชีวิตของลูกจะเพิ่มขึ้น ไม่มีการกล่าวถึงความตายในยุคทอง นั่นคือดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ไม่มีการกล่าวถึงความตายที่นั่น พวกเขาเพียงแค่สลัดผิวหนังหนึ่งและรับอีกผิวหนังหนึ่ง นั่นจะเรียกว่าเป็นความตายได้ไหม? นั่นคือดินแดนแห่งความเป็นอมตะ พวกเขามีนิมิตที่พวกเขาจะกลายเป็นทารกอีกครั้ง ดังนั้นนี่เป็นเรื่องของความสุขอย่างยิ่ง บาบามีความปรารถนาที่จะเป็นทารกอีกครั้ง ท่านรู้ว่าในยุคทองท่านจะมีช้อนทองในปาก ฉันคือบุตรชายผู้เดียวเท่านั้นที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้งของพ่อ พ่อได้นำฉันมาเลี้ยงดู ฉันคือบุตรชายที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ดังนั้นบาบาจึงรักฉันมาก ท่านเข้ามาในฉันในทันที นี่คือเกมเช่นกัน มีความสุขเสมอในเกม ลูกรู้ว่าพาหนะนี้คือพาหนะที่โชคดีที่สุด นี่คือพาหนะที่ได้รับการจดจำว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ได้เข้ามาเพื่อให้ความรู้แก่ลูก ลูกๆมีความสุขอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง นั่นคือพระเจ้ามาสอนลูก พระเจ้ากำลังก่อตั้งอาณาจักรแห่งสวรรค์ เราคือลูกๆ ของท่าน ดังนั้นเหตุใดเราถึงอยู่ในนรก? สิ่งนี้ไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของใคร ลูกมีโชคอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะกลายเป็นนายของโลก ดังนั้นลูกควรให้ความใส่ใจอย่างมากต่อการศึกษาเช่นนี้! อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. รักษาความสุขเป็นสองเท่าที่การเดินทางของลูกเวลานี้กำลังจะสิ้นสุดลง ก่อนอื่นเราจะไปดินแดนแห่งความสงบของเราแล้วเราจะไปยังอาณาจักรของเรา

2. ภาระของบาปของหลายต่อหลายชาติเกิดที่อยู่บนศีรษะของลูกต้องจะถูกเผาทิ้งไป อย่าได้กระทำกรรมที่เป็นบาปใดๆ ด้วยการมีสำนึกที่เป็นร่าง

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่ด้วยความคิดของลูกและให้ทานความสงบแก่ทุกดวงวิญญาณด้วยอิสรภาพในจิตใจของลูก

แม้ว่าผู้เป็นแม่เหล่านั้นจะอยู่ในบ่วงทางร่างกาย แต่พวกเธอก็มีอิสระในใจเสมอ ดังนั้นพวกเธอสามารถทำงานรับใช้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของโลกด้วยทัศนคติและความคิดที่บริสุทธิ์ ทุกวันนี้โลกต้องการความสงบของจิตใจ ดวงวิญญาณที่มีอิสระในจิตใจสามารถกระจายกระแสแห่งความสงบด้วยจิตใจของพวกเขา เมื่อลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อมหาสมุทรแห่งความสงบ แสงแห่งความสงบจะกระจายออกไปโดยอัตโนมัติ ผู้ที่ให้ทานความสงบด้วยวิธีนี้เป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่ด้วยจิตใจของพวกเขา

คติพจน์:
ลูกถ่ายทอดประสบการณ์ของรูปแบบของความรัก แต่ตอนนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ของรูปแบบของพลัง