06.09.20    Avyakt Bapdada     Thai Murli     16.03.86     Om Shanti     Madhuban


การฝึกฝนทางจิตวิญญาณ


บัพดาดากำลังมองไปที่สภาพแห่งความเงียบอันแสนหวานของลูกๆทุกคนเพื่อดูว่าลูกฝึกฝนที่จะกลับมามั่นคงในสภาพแห่งความเงียบในหนึ่งวินาทีได้มากแค่ไหน ลูกสามารถมั่นคงในสภาพนี้เมื่อลูกต้องการหรือต้องใช้เวลาหรือไม่? รูปที่คงอยู่ตลอดไปของลูกคือความเงียบที่แสนหวานในขณะที่รูปแบบดั้งเดิมของลูกคือการเข้ามาสู่เสียง อย่างไรก็ตามซันสการ์ดั้งเดิมและคงอยู่ตลอดไปของลูกคือความเงียบ ดังนั้นในขณะที่ลูกรู้จักซันสการ์ที่คงอยู่ตลอดไป รูปที่คงอยู่ตลอดไป และธรรมชาติที่คงอยู่ตลอดไปของลูก ลูกสามารถมั่นคงอยู่ในรูปนั้นได้เมื่อลูกต้องการหรือไม่? ลูกมีชาติเกิด 84 ชาติของการเข้ามาสู่เสียงและดังนั้นการฝึกฝนของลูกจึงเข้ามาสู่เสียงเสมอ อย่างไรก็ตามเนื่องจากรูปที่คงอยู่ตลอดไปของลูกและเนื่องจากเวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของวงจรลูกต้องกลับไปยังบ้านแห่งความเงียบ ขณะนี้ใกล้จะถึงเวลากลับบ้านแล้ว ขณะนี้เป็นเวลาที่จะจบสิ้นทุกบทบาทของตอนเริ่มต้นตอนกลางและตอนจบ,รูปกาลเวลาทั้งสามและที่จะกลับมามั่นคงในรูปที่คงอยู่ตลอดไปและสภาพที่คงอยู่ตลอดไปของลูก เหตุนี้เองในเวลานี้การฝึกฝนนี้จึงมีความจำเป็นมากขึ้น ตรวจสอบตัวเองเพื่อดูว่าลูกได้กลายเป็นผู้เอาชนะอวัยวะประสาทสัมผัสทางกายของลูกหรือไม่ เมื่อลูกไม่ต้องการที่จะเข้ามาสู่เสียง เสียงของปากดึงลูกหรือไม่? นี่เรียกว่าการฝึกฝนทางจิตวิญญาณ

เช่นเดียวกับที่ทุกวันนี้พวกเขากล่าวว่าการรักษาความเจ็บป่วยทั้งหมดคือการออกกำลังกาย ในทำนองเดียวกันการทำให้ดวงวิญญาณมีพลังในเวลานี้ลูกต้องฝึกฝนการออกกำลังทางจิตวิญญาณนี้ ไม่ว่าบรรยากาศรอบตัวลูกจะเป็นอย่างไร แม้ว่าจะมีสิ่งรบกวนอยู่บ้าง ในขณะที่อยู่ท่ามกลางเสียง เวลานี้ลูกต้องฝึกฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานในการอยู่ในสภาพที่อยู่เหนือเสียง ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะสร้างสภาพที่มีความสงบในบรรยากาศที่สงบ เวลานี้ลูกต้องฝึกที่จะมีความสงบท่ามกลางความไม่สงบ ลูกรู้วิธีฝึกฝนเช่นนี้หรือไม่? ไม่ว่าจะเป็นการรบกวนความอ่อนแอของลูกหรือการรบกวนความคิดที่ไร้ประโยชน์เพราะซันสการ์ของลูก ลูกสามารถทำให้ตัวเองไม่หวั่นไหวท่ามกลางความวุ่นวายเช่นนั้นหรือไม่ หรือต้องใช้เวลา? เมื่อต้องใช้เวลามันสามารถหลอกลวงลูกได้ตลอดเวลา ในช่วงเวลาแห่งความสมบูรณ์พร้อม (ในเวลาสุดท้าย) ลูกจะไม่ค่อยมีเวลามากนัก ข้อสอบของผลลัพธ์สุดท้ายจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที อย่างไรก็ตามลูกจะได้รับอันดับมากเท่าที่ลูกไม่หวั่นไหวท่ามกลางบรรยากาศแห่งความวุ่นวายรอบตัว หากลูกมีการฝึกฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่จะกลับมาไม่หวั่นไหวในบรรยากาศแห่งความวุ่นวายแล้วผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร? ดังนั้นควรฝึกฝนการฝึกทางจิตวิญญาณ ลูกต้องสามารถทำให้จิตใจของลูกมั่นคงได้ทุกที่ที่ลูกต้องการและนานเท่าที่ลูกต้องการ ข้อสอบสุดท้ายเป็นเรื่องง่ายมากและลูกได้รับบอกล่วงหน้าว่าลูกจะได้รับข้อสอบอะไร แต่อันดับจะได้รับในเวลาอันสั้น ให้สภาพของลูกมีพลังด้วยเช่นกัน

ในขณะที่ลูกแต่ละคนมีทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ความสัมพันธ์ของร่างกาย ซันสการ์ของร่างกาย ผู้คน ทรัพย์สิน กระแสจิตและบรรยากาศอย่าให้สิ่งเหล่านี้ดึงดูดลูก นี่เรียกว่าเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นและมีรูปที่ทรงพลัง ดังนั้นลูกมีวิธีฝึกฝนเช่นนี้หรือไม่? ผู้คนจะร้องไห้ในขณะที่ลูกจะอยู่อย่างไม่หวั่นไหว ไม่ว่าวัตถุธาตุของธรรมชาติและมายาจะเข้ามาประกาศสิทธิ์ครั้งสุดท้ายและดึงลูกเข้าหาตัวมันเองมากเพียงใดลูกก็ต้องจดจ่ออยู่ในความรักของพ่อในขณะที่รักและละวาง สิ่งนี้เรียกว่าการมองและยังไม่เห็น การฟังและยังไม่ได้ยิน ให้มีการฝึกฝนเช่นนี้ นี่เรียกว่าสภาพของการอยู่ในรูปแห่งความเงียบอันแสนหวาน อย่างไรก็ตามบัพดาดาก็ยังให้เวลากับลูก หากมีสิ่งใดขาดหายไปลูกสามารถเติมช่องว่างนั้นได้ทันที เพราะลูกได้รับบอกเกี่ยวกับบัญชีของระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้นตอนนี้ลูกมีโอกาสเล็กน้อยดังนั้นลูกจึงต้องให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับการฝึกฝนนี้ ไม่ว่าลูกจะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมหรือเพียงแค่สอบผ่านด้วยคะแนนผ่าน ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนี้ ลูกมีการฝึกฝนเช่นนี้หรือไม่? เมื่อระฆังแห่งกาลเวลาดังขึ้นลูกจะพร้อมไหม หรือลูกจะคิดว่ายังต้องเตรียมตัวให้พร้อม ลูกประคำของเพชรพลอยทั้งแปดมีขนาดเล็กเนื่องจากการฝึกฝนนี้โดยเฉพาะ เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ลูกบอกว่าทุกคนมีสิทธิที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที ดังนั้นการจะได้รับอันดับในช่วงเวลาแห่งความสมบูรณ์พร้อมก็เป็นเรื่องของเวลาสั้นๆเช่นกัน อย่างไรก็ตามอย่าให้มีสิ่งรบกวนแม้แต่น้อย เพียงแค่พูดง่ายๆว่า "จุด" และกลับมามั่นคงในสภาพนั้น จุดไม่ควรแปรปรวน ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นในเวลานั้นที่ลูกเริ่มฝึกฝน: ฉันเป็นวิญญาณฉันเป็นวิญญาณ นั่นจะไม่ได้ผล เพราะลูกได้รับการบอกแล้วว่าการจู่โจมจะมาจากทุกด้าน ทุกสิ่งจะมีการทดลองครั้งสุดท้าย วัตถุธาตุมีพลังมากเพียงใด มายามีพลังมากเพียงใด พวกเขาทั้งหมดจะมาทดสอบลูก นี่เป็นการทดลองครั้งสุดท้าย (การทดสอบ)ของพวกเขา และเป็นสภาพสุดท้ายของลูกของการอยู่เหนือบ่วงกรรมและเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของกรรมด้วยเช่นกัน ฉากทั้งสองด้านจะมีพลังมาก พวกเขาจะมาอย่างเต็มกำลังและสิ่งเหล่านี้จะมีความแรงอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามชัยชนะของลูกเพียงเสี้ยววินาทีจะทำให้เสียงกลองแห่งชัยชนะดังขึ้น ลูกเข้าใจไหมว่าข้อสอบสุดท้ายคืออะไร? ลูกทุกคนมีและต้องรักษาความคิดที่บริสุทธิ์ที่ต้องการเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นเมื่อลูกชนะในทุกสิ่งในทุกหนทุกแห่งลูกก็จะกลายเป็นอันดับหนึ่ง หากลูกมีความคิดที่ไร้ประโยชน์แม้แต่เล็กน้อยในสถานการณ์ใด ๆ หรือถ้าลูกเสียเวลาไปโดยไร้ประโยชน์ อันดับของลูกก็จะลดลง ดังนั้นจงตรวจสอบทุกสิ่ง ตรวจสอบรอบ ๆ ตัวลูก ดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ต้องการไปอย่างรวดเร็วในทุกสิ่ง ดังนั้นเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ พยายามอย่างเต็มที่และให้ความใส่ใจกับการฝึกฝนนี้อย่างเต็มที่ ลูกเข้าใจไหม? ลูกรู้คำถามและลูกรู้เวลาด้วยเช่นกัน ดังนั้นลูกทุกคนควรสอบผ่าน หากลูกรู้คำถามล่วงหน้าลูกสามารถเตรียมตัวและสอบผ่านไปได้ ลูกทุกคนคือผู้ที่กำลังจะสอบผ่านไปใช่ไหม? อัจชะ

ในฤดูกาลนี้ บัพดาดายังคงให้คลังสมบัติเปิดไว้เพื่อที่จะพบปะกับทุกคน บาบาจะบอกลูกในภายหลังเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตอนนี้แน่นอน ลูกรับทุกสิ่งที่ลูกมาเพื่อรับจากคลังสมบัติที่เปิดอยู่ ฉากของละครจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเสมอ แต่ฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้คนของบารัตหรือดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ ทุกคนก็ได้รับพรพิเศษ บัพดาดาจะเติมเต็มสัญญาที่ท่านได้ให้ไว้ กินผลไม้ในฤดูกาลนี้และผลไม้นั้นคือการพบปะและพร ลูกทุกคนมาเพื่อกินผลไม้ตามฤดูกาลใช่ไหม? บัพดาดายินดีและพอใจที่ได้เห็นลูก ๆ แต่ทุกสิ่งต้องพิจารณาในโลกทางกายภาพ อย่างน้อยก็สนุกกับตัวเองในตอนนี้ และจากนั้นบาบาจะบอกลูกเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตอนสิ้นสุดฤดูกาล

แม้ว่าสถานที่ที่ลูกทำงานรับใช้จะแตกต่างกัน แต่เป้าหมายในการทำงานรับใช้ก็เหมือนกัน ความจริงจังและความกระตือรือร้นนั้นเหมือนกัน ดังนั้นบัพดาดาจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับทุกสถานที่ ไม่ใช่ว่าสถานที่หนึ่งจะสำคัญไปกว่าสถานที่อื่นๆ ไม่ว่าลูกๆจะไปยังสถานที่ใดผลลัพธ์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นจากสถานที่นั้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าผลลัพธ์ของบางสถานที่จะมองเห็นได้อย่างรวดเร็วและผลลัพธ์ของที่อื่นจะเป็นไปตามเวลา แต่ทุกสถานที่ก็ยังคงมีความพิเศษ เพชรพลอยที่ดีมากมายได้ปรากฎขึ้นมา อย่าคิดว่าตัวเองธรรมดา พวกลูกทุกคนมีความพิเศษ ถ้าลูกคนใดไม่พิเศษลูกก็คงไม่ได้มาถึงพ่อ มีความพิเศษ แต่บางคนก็ใช้ความพิเศษของพวกเขาในงานรับใช้ ในขณะที่คนอื่น ๆ ในตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมที่จะใช้ความพิเศษนั้นสำหรับงานรับใช้ อย่างไรก็ตามลูกทุกคนเป็นดวงวิญญาณพิเศษ พวกลูกทุกคนคือมหาระตีและมหาวีระ ถ้าบาบาจะสรรเสริญแต่ละคนก็จะต้องเตรียมลูกประคำที่ยาว หากลูกมองไปที่ชักตี แต่ละชักตีเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และมองเห็นได้ในฐานะดวงวิญญาณผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลก ลูกเป็นเช่นนั้นใช่ไหม? หรือลูกเป็นเพียงผู้ให้คุณประโยชน์ต่อสถานที่ของลูกเองเท่านั้น? อัจชะ

06/09/2020 มธุบัน อะแวค บัพดาดา มธุบัน โอมชานติ 19/03/1986

อมฤตเวลาคือเวลาสำหรับการได้มาซึ่งการบรรลุผลที่สูงส่ง

วันนี้ผู้เป็นนายของสวนดอกไม้ทางจิตกำลังมองดูสวนดอกกุหลาบทางจิตของท่าน เพียงในยุคบรรจบพบกันนี้เท่านั้นที่สวนดอกกุหลาบทางจิตเช่นนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยบัพดาดา บัพดาดาได้เห็นกลิ่นหอมของจิตวิญญาณของดอกกุหลาบทางจิตและได้เห็นความงามของดอกกุหลาบทางจิตที่เบ่งบานด้วยเช่นกัน ทั้งหมดมีกลิ่นหอมแต่กลิ่นหอมของบางคนนั้นคงอยู่อย่างถาวร ในขณะที่กลิ่นหอมของผู้อื่นคงอยู่เพียงระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น กุหลาบบางดอกก็เบ่งบานเสมอในขณะที่บางดอกนั้นบางครั้งก็บานแต่บางครั้งก็เหี่ยวเฉาเนื่องจากความร้อนหรืออากาศ อย่างไรก็ตามแต่ละคนนั้นเป็นดอกกุหลาบทางจิตในสวนดอกไม้ของผู้เป็นนายของสวนดอกไม้ทางจิต ดอกกุหลาบทางจิตบางดอกนั้นมีกลิ่นหอมของความรู้เป็นพิเศษ บางดอกนั้นมีกลิ่นหอมของการจดจำระลึกถึงเป็นพิเศษ บางดอกนั้นมีกลิ่นหอมของธรรมะเป็นพิเศษและดอกอื่นๆ นั้นมีกลิ่นหอมของงานรับใช้เป็นพิเศษ บ้างก็เป็นดอกกุหลาบเช่นนั้นที่พวกเขานั้นเต็มไปด้วยกลิ่นหอมทุกประเภท ดังนั้นในสวน สายตาของลูกจะมองไปที่ใครเป็นอันดับแรก? มองไปที่ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเหล่านั้นที่ดึงดูดลูกจากระยะไกล! สายตาของทุกคนจะถูกดึงดูดไปที่สิ่งเหล่านั้นก่อน ผู้เป็นนายของสวนดอกไม้ทางจิตมองเห็นดอกกุหลาบทางจิตของท่านเสมอแต่ตามลำดับกันไป นอกจากนี้ท่านยังมีความรักต่อลูกๆ ดอกกุหลาบแต่ละคนเพราะลูกมีความรักที่ลึกล้ำต่อผู้เป็นนายของสวนดอกไม้ ดอกไม้นั้นมีความรักต่อผู้เป็นนายของพวกเขาและผู้เป็นนายก็มีความรักต่อดอกไม้ของท่าน อย่างไรก็ตามดอกกุหลาบทางจิตที่สามารถจะเก็บไว้ในตู้โชว์ได้เสมอคือผู้ที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมทุกประเภทเสมอและเบ่งบานเสมอ ดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาไม่เคยถูกเก็บไว้ในตู้โชว์ ทุกวันในเวลาอมฤต ในขณะที่ให้การหล่อเลี้ยงด้วยความรักและพลังพิเศษ บัพดาดาก็เฉลิมฉลองการพบปะกับดอกกุหลาบทางจิต

เวลาอมฤตคือเวลาพิเศษสำหรับการได้รับการหล่อเลี้ยงพิเศษจากพระเจ้า เวลาอมฤตคือเวลาพิเศษสำหรับการเฉลิมฉลองการพบปะกับพระเจ้า เป็นเวลาสำหรับการสนทนาทางจิต เวลาอมฤตคือเวลาสำหรับการได้รับพรอย่างง่ายดายจากคลังสมบัติแห่งพรของพระเจ้าที่ไร้เดียงสา อนุสรณ์แห่งการบรรลุผลใดๆที่ลูกปรารถนาจากพระเจ้าผู้ไร้เดียงสานั้นมาจากช่วงเวลาของอมฤตเวลานี้ เป็นเวลาสำหรับการได้รับสมบัติจากคลังสมบัติที่เปิดโดยไม่ต้องใช้ความเพียรพยายาม ลูกรู้ถึงช่วงเวลาที่สวยงามนี้จากประสบการณ์ของลูกใช่หรือไม่? เพียงผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่จะรู้ถึงความสุขที่สูงส่งและการบรรลุผลที่สูงส่งนี้ ดังนั้นบัพดาดานั้นยินดีและพอใจที่ได้เห็นดอกกุหลาบทางจิตทั้งหมด บัพดาดาเองนั้นก็พูดด้วยเช่นกันว่า: ว้า! ดอกกุหลาบทางจิตของพ่อ! ลูกร้องเพลง ว้า! ว้า! และดังนั้นบัพดาดาก็ร้องเพลงเดียวกันนี้ด้วย ลูกเข้าใจไหม?

ลูกเคยได้ยินเมอร์ลีมามากมาย จากการได้ยินเมอร์ลีเหล่านี้เวลานี้ลูกก็กลับมาเต็มเปี่ยม เวลานี้ลูกกำลังวางแผนที่จะกลายเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่และแจกจ่ายทุกสิ่ง ความกระตือรือร้นนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก วันนี้เป็นรอบของผู้ที่มาจาก U.K. (สหราชอาณาจักร), นั่นคือเป็นรอบของผู้ที่อยู่อย่าง O.K. บัพดาดานั้นยิ้มเสมอที่ได้ยินคำพูดของลูกๆ ดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ นั่นคือคำว่าอะไร? "ขอบคุณ" (Thank you) ในขณะที่พูดว่า ขอบคุณลูกเองนั้นก็เฝ้าแต่จดจำพ่อด้วยเช่นกัน เพราะก่อนอื่นใดลูกพูดว่า ขอบคุณ ต่อพ่อจากหัวใจของลูก ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ลูกพูดว่า ขอบคุณกับใครก็ตาม ลูกก็จะจดจำพ่อก่อนใช่ไหม? ในชีวิตบราห์มินการขอบคุณเป็นสิ่งแรกสำหรับพ่อโดยอัตโนมัติ ขณะที่นั่งและเดินเหินไปมา ลูกพูดว่า ขอบคุณหลายต่อหลายครั้ง นี่คือวิธีที่จะจดจำพ่อด้วยเช่นกัน ลูกๆ ที่มาจาก U.K. ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้ผู้ที่มีพลังที่มีขีดจำกัดที่แตกต่างกันให้มารวมกัน มีพลังของความรู้หลายประเภท ลูกได้ทำให้ผู้ที่มีพลังที่แตกต่างกัน ผู้ที่มาจากภาคส่วนต่างๆกัน จากศาสนาที่แตกต่างกันและภาษาที่แตกต่างกันให้สามารถมารวมกันเป็นสกุลบราห์มินเดียว เป็นศาสนาบราห์มิน และภาษาบราห์มิน บราห์มินมีภาษาของตนเองซึ่งคนใหม่ไม่สามารถเข้าใจได้ พวกเขาสงสัยว่าลูกกำลังพูดถึงอะไร ดังนั้นบราห์มินจึงมีภาษาและพจนานุกรมของตัวเอง ดังนั้นผู้ที่มาจาก U.K. จึงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหม? จำนวนของลูกๆ นั้นดีมาก และมีความรักที่ลึกล้ำด้วยเช่นกัน แต่ละสถานที่มีคุณสมบัติพิเศษของตัวเอง แต่วันนี้บาบากำลังพูดถึงผู้ที่มาจาก U.K. คุณสมบัติพิเศษของการมีความรักต่อยักย่ะและการเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับยักย่ะนั้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมาก ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในอันดับที่ดีในการกันส่วนแบ่งสำหรับยักย่ะไว้ก่อน นั่นคือสำหรับมธุบันในทุกย่างก้าว การจดจำระลึกถึงมธุบันโดยตรงกลายเป็นลิฟต์พิเศษ ในทุกงานและทุกย่างก้าวมีการจดจำระลึกถึงมธุบัน นั่นคือการจดจำระลึกถึงพ่อ, การศึกษาเล่าเรียนของพ่อ, บราห์มา โบเจ้นของพ่อ และการได้พบปะกับพ่อ มธุบันเตือนลูกให้ระลึกถึงพ่อโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ใด การจดจำระลึกถึงมธุบันหมายถึงการมีความรักพิเศษซึ่งจะกลายเป็นลิฟต์ และแล้วลูกก็จะได้รับการปลดปล่อยจากการทำความพยายามที่จะปีนขึ้นไป ลูกเพียงแค่เปิดสวิตซ์และไปถึงที่นั่นในหนึ่งวินาที

บัพดาดาไม่ต้องการเพชรหรือไข่มุกอื่นๆ สำหรับพ่อแม้แต่บางสิ่งที่เล็กน้อยที่มอบให้ด้วยความรักก็เหมือนเป็นเพชรพลอย เหตุนี้เองข้าวสารของสุดามาจึงได้รับการจดจำ ความหมายของสิ่งนั้นคือ: แม้แต่ด้วยเข็มเล็กๆ ลูกก็จดจำมธุบันด้วยความรัก ดังนั้นสิ่งนั้นก็กลายเป็นเพชรพลอยอันล้ำค่าเช่นกัน เพราะคุณค่านั้นอยู่ในความรัก คุณค่าคือความรัก หากใครบางคนให้ของบางสิ่งที่ค่อนข้างมากแต่หากปราศจากความรัก สิ่งนั้นก็จะไม่มีการสะสมไว้ ในขณะที่หากลูกให้แม้เพียงเล็กน้อยด้วยความรัก แล้วก็จะมีการสะสมหลายล้านเท่า ดังนั้นพ่อชอบเมื่อมีความรัก ดังนั้นคุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มาจาก U.K. ก็คือพวกเขามีความรักต่อยักย่ะและให้ความร่วมมือกับยักย่ะมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้น นี่คือโยคะที่ง่ายดายด้วยเช่นกัน ความร่วมมือคือโยคะที่ง่ายดาย เมื่อลูกมีความคิดที่จะให้ความร่วมมือ ลูกก็จดจำพ่อใช่ไหม? ดังนั้นผู้ที่ให้ความร่วมมือนั้นจะกลายเป็นโยคีที่ง่ายดายโดยอัตโนมัติ ลูกมีโยคะกับพ่อและกับมธุบัน นั่นคือกับบัพดาดา ดังนั้นแม้กระทั่งผู้ที่ให้ความร่วมมือนั้นก็ประกาศสิทธิ์ในอันดับที่ดีในวิชาของโยคะที่ง่ายดาย พ่อรักการให้ความร่วมมือจากหัวใจ เหตุนี้เองอนุสรณ์ของวัดดิลวาลาจึงได้มีการสร้างขึ้นมาที่นี่ ดังนั้นพ่อผู้เอาชนะหัวใจจึงรักความรักจากหัวใจและความร่วมมือจากหัวใจ ผู้ที่มีหัวใจเล็กๆนั้นก็มีความสุขกับข้อตกลงเล็กๆน้อยๆ ในขณะที่ผู้ที่มีหัวใจที่กว้างใหญ่ก็ทำการตกลงได้ไม่มีขีดจำกัด รากฐานนั้นคือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ และดังนั้นการเติบโตก็ใหญ่มากด้วยเช่นกัน ลูกต้องเคยเห็นต้นไม้บางต้นที่แม้กระทั่งกิ่งก้านก็กลายเป็นเหมือนลำต้น ดังนั้นลำต้นและกิ่งก้านจึงปรากฏออกมาจากรากฐานของU.K. เวลานี้แม้แต่กิ่งก้านเหล่านั้นก็กลายเป็นลำต้น และกิ่งก้านก็ปรากฏออกมาจากลำต้นเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ออสเตรเลีย อเมริกา ยุโรปและแอฟริกาก็ได้ปรากฏขึ้น ทั้งหมดได้กลายเป็นลำต้น และกิ่งก้านจากแต่ละลำต้นนั้นก็เติบโตได้ดีมากด้วยเช่นกัน เพราะรากฐานนั้นแข็งแรงด้วยน้ำแห่งความรักและความร่วมมือ เหตุนี้เองการเจริญเติบโตนั้นดีและผลก็ดีด้วยเช่นกัน อัจชะ

พร:
ขอให้ลูกมีหัวใจที่ถ่อมตนและโดยการละทิ้งจิตสำนึกที่เป็นร่างจงเป็นอิสระจากความโกรธ

ลูกที่ละทิ้งจิตสำนึกที่เป็นร่างจะไม่มีวันโกรธ เพราะมีสองสาเหตุที่ทำให้มีความโกรธ 1. เมื่อมีคนโกหก 2. เมื่อมีคนทำให้เกิดการประณาม สองสิ่งนี้ก่อให้เกิดความโกรธ ในสถานการณ์เช่นนี้ด้วยพรของการมีหัวใจที่ถ่อมตน จงมีเมตตาต่อผู้ที่ประณามลูก โอบกอดผู้ที่ดูหมิ่นลูก พิจารณาว่าผู้ที่ประณามลูกเป็นเพื่อนของลูก และเมื่อนั้นก็จะกล่าวได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ เมื่อลูกแสดงการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นลูกจะเปิดเผยต่อโลก

คติพจน์:
เพื่อที่จะประสบกับความสุข จงละทิ้งการพึ่งพามายาและกลายเป็นอิสระ