06.09.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกกลับมาบริสุทธิ์โดยการทำตามศรีมัทของพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ และนี่คือวิธีที่ลูกได้รับอาณาจักรของโลกที่บริสุทธิ์ ผู้ที่กลับมาบริสุทธิ์ด้วยการทำตามการกำหนดของตนเองนั้นไม่บรรลุในสิ่งใด

คำถาม:
ลูกๆ ควรใส่ใจต่อสิ่งใดเป็นพิเศษเมื่อทำงานรับใช้?

คำตอบ:
เมื่อลูกอยู่ในงานรับใช้ อย่าได้บูดบึ้งขึงตึงกับกันและกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆ นั่นคืออย่าได้ไม่พอใจ หากลูกกลายเป็นเช่นน้ำเกลือต่อกันและกันและไม่พูดจากัน ลูกก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้งานรับใช้เสียหายเกิดขึ้น ลูกบางคนแม้กระทั่งบูดบึ้งขึงตึงกับพ่อและเริ่มกระทำผิด การนำลูกเช่นนั้นมาเลี้ยงดูก็ถูกยกเลิก

โอมชานติ
พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์นั่งที่นี่และอธิบายให้แก่ลูกๆว่าใครที่กลับมาบริสุทธิ์ เพียงลูกที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นที่เรียกหาพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ แผนของละครกล่าวด้วยเช่นกันว่า: เพราะนี่คืออาณาจักรของราวัน มนุษย์ทั้งหมดจึงไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์คือผู้ที่ข้องแวะในตัณหาราคะ มีผู้คนมากมายที่ไม่ข้องแวะในตัณหาราคะ พวกเขาถือพรหมจรรย์ ผู้คนเช่นนักบวช และมุลลาห์ผู้สอนศาสนาอิสลามและชาวพุทธคิดว่าพวกเขาปราศจากกิเลส พวกเขาอยู่อย่างบริสุทธิ์ ใครทำให้พวกเขาบริสุทธิ์? พวกเขากลายเป็นเช่นนั้นด้วยตนเอง มีศาสนาอื่นๆ อีกมากมายที่พวกเขาอยู่อย่างบริสุทธิ์และไม่ข้องแวะในตัณหาราคะ แต่พวกเขาไม่ได้รับการทำให้บริสุทธิ์โดยพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่สามารถกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ได้ พวกเขาไม่สามารถแม้กระทั่งไปยังโลกที่บริสุทธิ์ได้ แม้แต่ซันยาสซีก็ละทิ้งกิเลสทั้งห้า แต่ใครสอนการสละละทิ้งให้แก่พวกเขา? ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดไม่ได้ทำให้พวกเขาละทิ้งสิ่งใด ไม่สามารถมีความสำเร็จได้หากปราศจากพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พวกเขาไม่สามารถไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ดินแดนแห่งความสงบได้ พ่อมาที่นี่และให้ศรีมัทแก่ลูกเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ ยุคทองนั้นเรียกว่าโลกที่ปราศจากกิเลส สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ที่ไปยุคทองจะต้องบริสุทธิ์อย่างแน่นอน พวกเขามีชีวิตที่บริสุทธิ์ในยุคทอง แม้กระทั่งในดินแดนแห่งความสงบ ดวงวิญญาณก็บริสุทธิ์ มีเพียงในอาณาจักรของราวันนี้เท่านั้นที่ทุกคนไม่บริสุทธิ์ ทุกคนต้องกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ ดวงวิญญาณในยุคทองกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ด้วยเช่นกัน แต่พวกเขาไม่ได้กลับมาใช้ชาติเกิดด้วยตัณหาราคะ นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ แม้ว่ายุคเงินจะลดลงไปสององศา แต่ก็ไม่เรียกว่ามีกิเลส พวกเขาพูดว่า: เทพเจ้าศรีรามและเทวีศรีสีดา ในตอนเริ่มแรก 16 องศา แล้วก็ 14 องศา เป็นเหมือนกับสำหรับพระจันทร์ สิ่งนี้พิสูจน์ว่าไม่มีใครสามารถไปสู่การหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นในชีวิตได้จนกว่าพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์มาและชำระลูกให้บริสุทธิ์ มีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้นำทาง มีผู้คนที่บริสุทธิ์มากมายในโลกนี้ ผู้คนเชื่อในซันยาสซีเนื่องจากความบริสุทธิ์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้กลับมาบริสุทธิ์ด้วยพ่อ เวลานี้ลูกรู้ว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนเป็นผู้ชำระลูกให้บริสุทธิ์ ผู้คนเหล่านั้นกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการกำหนดของพวกเขาเอง ในขณะที่ลูกกลับมาบริสุทธิ์ด้วยพ่อ ลูกได้รับมรดกของโลกที่บริสุทธิ์จากพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ดังนั้นพ่อพูดว่า: โอ้ ลูกๆ ตัณหาราคะเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จงเอาชนะสิ่งนี้! เป็นเพราะเหตุนี้ที่ทุกคนล้มลง พวกเขาไม่เคยเขียนว่า ฉันทำให้ใบหน้าของฉันสกปรกด้วยความโกรธ เป็นเพราะตัณหาราคะที่พวกเขาเขียนว่า ฉันล้มลงและทำให้ใบหน้าของฉันสกปรก เพียงลูกเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ โลกไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ ตามละครผู้ที่ต้องกลายเป็นบราห์มินก็จะยังคงมาอยู่เรื่อยๆ ไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการชุมนุมทางจิตอื่นๆ มีสาวกมากมายของชีวนันดาฯลฯ แต่ในสาวกเหล่านั้นเช่นกันมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่สละละทิ้ง ผู้ครองเรือนไม่ได้มีการสละละทิ้ง มีเพียงผู้คนน้อยนิดเท่านั้นที่ทิ้งบ้านและครอบครัวของเขา พวกเขากลายเป็นซันยาสซี แต่พวกเขาต้องกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ ลูกจะไม่พูดถึงชีวนันดาว่าเขาหลอมรวมเข้าไปในแสง ลูกเข้าใจว่าผู้ประทานหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคนคือพ่อ ท่านเป็นผู้นำทางด้วยเช่นกัน ไม่มีใครกลับบ้านได้หากปราศจากผู้นำทาง ลูกรู้ว่าพ่อของลูกคือพ่อผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้และเป็นเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ด้วยเช่นกัน เพียงเมล็ดเท่านั้นที่จะมีความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของทั้งโลก ทุกคนพูดถึงพ่อ ลูกๆรู้ว่าผู้เดียวเท่านั้นคือพระเจ้า ผู้เป็นพ่อของลูก และพ่อนั้นจึงมีความเมตตาต่อทุกคน มีมนุษย์มากมาย มีแมลงมากมาย ฯลฯ ที่นั่นมีมนุษย์น้อยนิดและดังนั้นจึงต้องมีเผ่าพันธุ์ของทุกสิ่งที่น้อยลงด้วยเช่นกัน ไม่มีขยะใดๆ ในยุคทอง ที่นี่มีความเจ็บป่วยมากมายหลายประเภทที่ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งพวกเขายังคงคิดค้นยาชนิดใหม่ต่อไปด้วยเช่นกัน ตามแผนของละครพวกเขายังคงได้รับทักษะหลายประเภทต่อไป ทักษะเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของมนุษย์ แต่ทักษะของพ่อจากเหนือโลกนี้คืออะไร? สำหรับพ่อ มีคำกล่าวว่า โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ มาและชำระเราดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์ด้วยเถิด พวกเขาพูดถึงร่างกายที่บริสุทธิ์ พวกเขาเรียกเพียงผู้เดียวเท่านั้นว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ขจัดความทุกข์ และผู้ประทานความสุข ทุกคนจดจำท่านในภาษาของตนเองอย่างแน่นอน เมื่อคนกำลังจะตาย เขาจดจำระลึกถึงพระเจ้า เขาเชื่อว่าไม่มีใครจะให้การค้ำจุนแก่เขา และเหตุนี้เองเขาจึงได้รับการบอกให้จดจำระลึกถึงพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ชาวคริสต์พูดด้วยเช่นกันว่า จดจำพระเจ้าผู้เป็นพ่อ พวกเขาไม่ได้พูดว่า จดจำพระคริสต์ พวกเขารู้ว่าพระเจ้านั้นสูงกว่าพระคริสต์ พระเจ้าของทุกคนคือหนึ่งเดียว เวลานี้ลูกรู้ว่าดินแดนแห่งความตายคืออะไรและดินแดนแห่งความเป็นอมตะคืออะไร ไม่มีใครในโลกรู้สิ่งนี้ พวกเขาบอกว่าทั้งสวรรค์และนรกนั้นมีอยู่ที่นี่ บางคนคิดว่ายุคทองและอาณาจักรของเทพมีอยู่จริง แม้กระทั่งเวลานี้ยังคงมีการสร้างวัดใหม่ๆ มากมายให้แก่เทพเหล่านั้น ลูกรู้ว่าไม่มีใครนอกจากพ่อผู้เดียวที่สามารถชำระเราให้บริสุทธิ์และพาเรากลับบ้านของเราได้ อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกจะไปยังบ้านที่แสนหวานของลูก พ่อกำลังทำให้เรามีค่าควรแก่การพากลับบ้าน ลูกควรตระหนักถึงสิ่งนี้ พ่ออธิบายว่า: ลูกได้ใช้ชาติเกิดมากมายเช่นนี้ เวลานี้จากศูทรเราได้มาและกลายเป็นบราห์มิน แล้วจากบราห์มินเราจะกลายเป็นเทพ เราต้องไปสวรรค์ เวลานี้คือยุคบรรจบพบกัน จุกของบราห์มินมีชื่อเสียงมากในภาพลักษณ์ของรูปที่หลากหลาย ชาวฮินดูมีสัญลักษณ์ของจุกด้วยเช่นกัน มนุษย์คือมนุษย์ ขาลส์ (ชาวซิกข์) และชาวมุสลิมฯลฯ มีลักษณะที่คล้ายกันและดังนั้นลูกจึงไม่สามารถแยกออกได้ว่าพวกเขามีความแตกต่างกัน แต่ลูกสามารถแยกความแตกต่างระหว่างบางเชื้อชาติได้ เช่นชาวจีนและชาวอัฟริกาจากลักษณะของพวกเขา ชาวคริสต์มีสายใยเกี่ยวข้องกับบารัตและพวกเขาจึงได้เรียนรู้จากชาวบารัตเหล่านั้น มีศาสนาหลายหลากมากมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิธีแต่งกายของพวกเขาทั้งหมดนั้นแตกต่างกันอย่างมาก เวลานี้ลูกได้รับความรู้แล้ว เรากำลังก่อตั้งยุคทอง ไม่มีศาสนาอื่นที่นั่น เวลานี้ศาสนาที่หลากหลายทั้งหมดเหล่านั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เวลานี้ศาสนาอื่นใดที่จะก่อตั้งในเวลาสุดท้าย? ใช่ ดวงวิญญาณใหม่นั้นบริสุทธิ์ และดังนั้นเมื่อพวกเขามาจึงมีคำสรรเสริญของดวงวิญญาณเช่นนั้น จิตสำนึกกล่าวว่าผู้ที่มาในเวลาสุดท้ายจะได้รับความสุขและคำสรรเสริญก่อนอย่างแน่นอนแล้วจึงประสบกับความทุกข์ พวกเขามีเพียงชาติเกิดเพียงชาติเดียว เช่นที่ลูกอยู่ในดินแดนแห่งความสุขเป็นเวลาที่ยาวนาน พวกเขาก็อยู่ในดินแดนแห่งความสงบเป็นเวลาที่ยาวนานเช่นกัน จะยังคงมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาสุดท้าย ต้นไม้นั้นใหญ่มาก เวลานี้ประชากรมนุษย์เติบโตขึ้นอย่างมาก เหตุนี้เองพวกเขาจึงพยายามที่จะหาทางควบคุมประชากร อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรจะบรรลุผลสำเร็จด้วยสิ่งนั้น ลูกรู้ว่าตามแผนของละคร ประชากรต้องเพิ่มขึ้น ใบไม้ใหม่จะมาเรื่อยๆแล้วกิ่งไม้และลำต้นจะยังปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ มีความหลากหลายมากมาย เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกไม่ได้มีสายสัมพันธ์อื่นใด มีเพียงพ่อเท่านั้นที่ชำระลูกให้บริสุทธิ์และบอกลูกถึงข่าวของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก ลูกร้องเรียกหาท่านด้วยเช่นกันว่า: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมาและชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยเถิด ดังนั้นโลกที่ไม่บริสุทธิ์จะต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน มีบัญชีนี้ มีมนุษย์น้อยมากในยุคทอง ในขณะที่มีผู้คนมากมายในยุคเหล็ก ลูกต้องอธิบายว่าพ่อกำลังสอนลูก เวลานี้โลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลาย มีเพียงพ่อเท่านั้นที่จะทำการก่อตั้ง พระเจ้าพูดว่า: พ่อดลใจในการก่อตั้ง การทำลายล้างเกิดขึ้นตามละคร มีภาพลักษณ์เหล่านี้ในบารัต ดูซิว่ามีบราห์มินที่เกิดจากปาก สิ่งสร้างของบราห์มามากเท่าใด บราห์มิน(พราหมณ์)อื่นๆถูกสร้างผ่านครรภ์ พวกเขาไม่รู้จักแม้กระทั่งพ่อ เวลานี้ลูกมีความกระตือรือร้น ลูกรู้ว่ายุคเหล็กกำลังจะถูกทำลายและยุคทองกำลังจะมา นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้าที่ม้าถูกสังเวย (เพื่ออานาจักร) โลกเก่าจะต้องถูกสังเวยเข้าไปในไฟบูชายัญนั้น ไม่มีการสังเวยอื่นใดถูกทำขึ้น พ่อพูดว่า: พ่อได้สร้างไฟบูชายัญนี้ที่ม้าถูกสังเวยเพื่ออำนาจในการปกครองตนเอง ไฟบูชายัญนี้ถูกสร้างขึ้นทั่วทั้งโลก นี่คือยักย่ะคุนด์ (ภาชนะของไฟบูชายัญและบริเวณรอบๆซึ่งถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน) ทั้งโลกจะถูกสังเวยเข้าไปในนี้ ผู้คนสร้างยักย่ะคุนด์ ทั้งโลกนี้คือยักย่ะคุนด์ อะไรจะเกิดขึ้นในยักยะคุนด์นี้? ทุกสิ่งจะถูกทำลายในสิ่งนี้ ภาชนะนี้จะกลับมาบริสุทธิ์และใหม่ แล้วเทพจะมาที่นี่อีกครั้ง มหาสมุทรจะมีอยู่รอบๆและทั้งโลกจะกลับมาใหม่ จะมีความปั่นป่วนมากมาย ไม่มีสถานที่ใดที่ไม่ได้เป็นของใคร ทุกคนพูดว่า นี่คือของฉัน มนุษย์ทุกคนที่พูดว่า ของฉัน ของฉัน จะถูกทำลาย และมีเพียงมนุษย์น้อยนิดที่พ่อชำระให้บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะหลงเหลืออยู่ในทั้งโลก ในตอนแรกมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป อาณาจักรของพวกเขาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดควรนั่งอยู่ในสติปัญญาของลูกและลูกควรมีความสุขด้วยเช่นกัน ผู้คนนั่งและเล่าเรื่องราวให้แก่กัน นี่คือเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริงเช่นกัน เป็นเรื่องราวที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้สิ่งเหล่านี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ในสิ่งนี้เช่นกันสติปัญญาของผู้ที่ดีมากและเป็นประโยชน์ต่องานรับใช้สามารถซึมซับสิ่งนี้ อาภรณ์ของเขาจะกลับมาเต็มเปี่ยมและพวกเขาจะเฝ้าแต่ให้ทาน เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่า: ความมั่งคั่งไม่ได้ลดน้อยลงด้วยการให้ทาน กล่าวกันว่าด้วยการให้ทานความมั่งคั่งจะเพิ่มขึ้น ความมั่งคั่งของลูกนั้นไม่สูญสลาย ความมั่งคั่งของลูกจะไม่หมดลงด้วยการให้ไป ยิ่งลูกให้ไปมากเท่าไหร่ลูกก็จะยิ่งรู้สึกมีความสุขมากเท่านั้น ในเวลาของการรับฟังความรู้นี้ บางคนก็พยักหน้าเห็นด้วย บางคนก็นั่งอยู่ตรงนั้นเฉยๆเหมือนคนบ้า พ่อบอกประเด็นที่ดีมากแก่ลูก และดังนั้นขณะที่รับฟังท่าน ลูกก็พยักหน้าของลูกโดยอัตโนมัติ ลูกมาที่นี่เบื้องหน้าพ่อเพื่อได้รับความสดชื่น พ่อนั่งที่นี่และให้ประเด็นต่างๆ แก่ลูกอย่างมีศิลปะวิธี ลูกรู้ว่ามีอาณาจักรของเทพในบารัต บารัตเรียกว่าสวรรค์ เวลานี้เป็นนรก นรกจะเปลี่ยนเป็นสวรรค์และทุกคนอื่นจะถูกทำลาย สำหรับลูกสวรรค์นั้นเป็นเพียงเรื่องของวันพรุ่งนี้ เมื่อวานนี้ลูกเคยปกครอง ไม่มีใครสามารถพูดเช่นนี้ได้ พวกเขากล่าวว่าหลายปีก่อนพระคริสต์มีดินแดนสุขาวดี ไม่มีศาสนาอื่นในเวลานั้น ศาสนาอื่นทั้งหมดมาหลังจากยุคทองแดงเริ่มต้นขึ้น นี่คือสิ่งที่ง่ายมากที่จะเข้าใจ อย่างไรก็ตามสติปัญญาของผู้คนไม่ได้ถูกดึงมาในทิศทางนี้เพื่อที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ พวกเขาร้องเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ดังนั้นท่านจะมาและชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์อย่างแน่นอน ที่นี่ไม่มีใครสามารถบริสุทธิ์ได้ ยุคทองนั้นเรียกว่าโลกที่ปราศจากกิเลส เวลานี้เป็นโลกที่มีกิเลส สิ่งหลักคือความบริสุทธิ์ ลูกต้องเพียรพยายามอย่างมากเพื่อสิ่งนี้ ลูกรู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้กล่าวได้ว่าเป็นไปตามละคร เราไม่สามารถพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครบางคนนั้นดีหรือไม่ดี สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นนั้นถูกกำหนดไว้ในละคร พ่ออธิบายแก่ลูกสำหรับอนาคตว่า: อย่าทำการกระทำเช่นนี้เช่นนั้นในงานรับใช้ มิฉะนั้นจะมีความเสียหายต่องานรับใช้ เพียงพ่อเท่านั้นที่จะบอกลูกว่าลูกได้กลายเป็นน้ำเกลือต่อกันและกัน ลูกเข้าใจว่าลูกกลายเป็นเช่นน้ำเกลือเมื่อลูกไม่พบปะหรือพูดจากัน และเมื่อลูกคนใดได้รับการบอกบางสิ่ง ลูกก็ไม่พอใจอารมณ์เสีย ลูกลืมแม้กระทั่งชีพบาบา! เหตุนี้เองลูกจึงได้รับการบอกว่า: จดจำระลึกถึงชีพบาบาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ พ่อเตือนลูกๆ ด้วยการทำการกระทำเช่นนั้น ลูกกลับมาตกต่ำ อย่างไรก็ตามหากไม่ได้อยู่ในโชคของลูก ลูกก็ไม่เข้าใจ แล้วพวกเขาก็บูดบึ้งขึงตึงแม้กระทั่งกับชีพบาบาผู้ที่พวกเขาได้รับมรดกจากท่าน พวกเขาบูดบึ้งขึงตึงกับครูของเขาและกับชีพบาบาด้วยเช่นกันและไม่มาชั้นเรียนอีกต่อไป ลูกไม่ควรบูดบึ้งขึงตึงกับชีพบาบา ลูกต้องศึกษามุรลีของท่านและจดจำระลึกถึงท่านด้วยเช่นกัน บาบาพูดว่า: ลูกๆ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อและลูกจะได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ด้วยการมีสำนึกที่เป็นร่าง ลูกก็บูดบึ้งขึงตึงกับผู้มีร่างกาย ลูกได้รับมรดกจากปู่ เพียงเมื่อลูกเป็นของพ่อเท่านั้นที่ลูกสามารถได้รับมรดกของปู่ หากลูกหย่าขาดจากพ่อ ลูกจะสามารถได้รับมรดกได้อย่างไร? เมื่อลูกออกจากสกุลบราห์มินไปและเป็นของสกุลศูทร มรดกสำหรับลูกก็จบสิ้น แล้วการนำมาเลี้ยงดูก็ถูกยกเลิก ถึงอย่างนั้นลูกบางคนก็ไม่เข้าใจ มายาเป็นเช่นนั้นที่เธอทำให้ลูกบ้าคลั่งอย่างสมบูรณ์ ลูกควรจดจำพ่อด้วยความรักอย่างมากมายแต่กระนั้นลูกก็ไม่ได้จดจำท่าน ฉันคือลูกของชีพบาบาและท่านทำให้ฉันกลายเป็นนายของโลก! ท่านถือกำเนิดในบารัตอย่างแน่นอน ผู้คนเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวา ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกจะซ้ำรอย ดังนั้นก่อนอื่นใดชีพบาบาต้องมาและสร้างสวรรค์ ลูกรู้ว่าลูกกำลังได้รับอำนาจในการปกครองสวรรค์ มีเพียงพ่อเท่านั้นที่มาและทำให้ลูกเป็นชาวสวรรค์ ท่านสอนราชาโยคะแก่ลูกสำหรับโลกใหม่ ลูกไปและปกครองในโลกใหม่ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เติมเต็มอาภรณ์ของสติปัญญาของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายและให้ทานสิ่งเหล่านั้น ด้วยการให้ทานความรู้เท่านั้นที่ความสุขของลูกจะคงอยู่และความมั่งคั่งของความรู้ของลูกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

2. อย่าได้ไม่พอใจกันและกันและกลายเป็นเช่นน้ำเกลือ จดจำระลึกถึงพ่อและฟังมุรลีด้วยความรักอย่างมาก อย่ากลายเป็นเหมือนคนบ้า

พร:
ขอให้ลูกเป็นครูผู้เป็นนายและสะสมในบัญชีบุญของลูกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและทำให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน

"เราเป็นครูผู้เป็นนาย" เมื่อลูกพูดว่าผู้เป็นนาย ลูกจะจดจำระลึกถึงพ่อโดยอัตโนมัติ โดยการจดจำระลึกถึงผู้เดียวที่สร้างลูก ลูกก็จะจดจำว่าลูกเป็นเครื่องมือโดยอัตโนมัติ มีสำนึกรู้เป็นพิเศษเสมอ: ฉันเป็นดวงวิญญาณบุญและกำลังสะสม และการทำให้ผู้อื่นสามารถสะสมในบัญชีบุญของพวกเขาได้ถือเป็นงานรับใช้พิเศษ ดวงวิญญาณบุญไม่สามารถสะสมความคิดที่เป็นบาปได้แม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ในบัญชีของเขา ครูผู้เป็นนายหมายถึงผู้ที่สะสมในบัญชีบุญของเขาและทำให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน เหมือนกับพ่อ

คติพจน์:
ผู้ที่รู้ถึงนัยสำคัญของชุมนุม ตัวเขาเองจะสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยในชุมนุม