06.10.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูก ๆ ที่แสนหวาน เช่นที่พ่อให้ความสุขเป็นเวลา 21 ชาติเกิดในอนาคตของลูก ดังนั้นลูกต้องกลายเป็นผู้ช่วยของพ่อในลักษณะเดียวกัน กลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่มีความรัก อย่าได้คิดที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใคร

คำถาม:
อะไรคืองานของลูกๆ ผู้ที่เป็นรูปและบาซาน? ลูกได้รับคำสอนอะไรจากพ่อ?

คำตอบ:
งานของลูกเป็นรูปและบาซานคือการให้เพชรพลอยแห่งความรู้ออกมาจากปากของลูกอย่างสม่ำเสมอ ก้อนหินไม่ควรปรากฏออกจากปากของลูก คำสอนของพ่อสำหรับลูกๆทั้งหมดคือ: อย่าได้สร้างความรบกวนให้แก่กันและกัน อย่าได้มีความโกรธ นั่นคืองานของมนุษย์ที่เป็นเช่นปีศาจ 2. อย่าให้จิตใจของลูกคิดที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใคร 3. อดทนต่อทุกสิ่ง คำยกย่องสรรเสริญและการประณาม ความเคารพและความไม่เคารพ หากใครพูดอะไรก็ตามเพียงแค่อยู่อย่างเงียบสงบ อย่าได้ถือกฏไว้ในมือของลูกเอง(อย่าตัดสินความด้วยตัวเอง)

เพลง:
ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรัก เรากระหายสำหรับหนึ่งหยด

โอมชานติ
มีความรู้และความไม่รู้ เวลานี้ลูกๆมีความรู้ ผู้เลื่อมใสศรัทธานั้นยกย่องใคร และลูก ๆ ที่กำลังนั่งที่นี่รับฟังคำยกย่องของใคร? มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน พวกเขาเพียงแค่เฝ้าแต่ร้องสรรเสริญ พวกเขาไม่ได้มีความรักต่อท่านมากนัก เพราะพวกเขาไม่ได้มีการตระหนักรู้จักท่าน พ่อได้ให้คำแนะนำของท่านแก่ลูกแล้วว่าท่านคือมหาสมุทรแห่งความรักและท่านกำลังทำให้ลูกกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรัก พ่อมหาสมุทรแห่งความรักนั้นเป็นที่รักอย่างมากของทุกคน ที่นั่นเช่นกันทุกคนมีความรักอย่างมากต่อกันและกัน ลูกกำลังเรียนรู้สิ่งนี้ที่นี่ ลูกต้องไม่ต่อต้านใคร ซึ่งบาบาเรียกในอีกคำหนึ่งว่าการเป็นเหมือนกับน้ำเกลือ ไม่ควรจะมีความไม่ชอบต่อผู้ใดภายในตัวลูก ผู้ที่ไม่ชอบผู้อื่นนั้นคือชาวนรกในยุคเหล็ก ลูกรู้ว่าลูกทั้งหมดคือพี่น้องหญิงชาย เมื่อลูกอยู่ในดินแดนแห่งความสงบลูกคือพี่น้องเพศชาย เมื่อลูกเล่นบทบาทของลูกในสนามของการกระทำนี้ ลูกคือพี่น้องหญิงชาย ลูกๆของพระเจ้า พระเจ้าได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความรัก ซึ่งหมายความว่า: ท่านให้ความสุขแก่ทุกคน ลูกแต่ละคนควรถามหัวใจตนเอง เช่นที่พ่อให้ความสุขเป็นเวลา 21 ชาติเกิดในอนาคต ฉันกำลังทำงานนั้นด้วยเช่นกันหรือไม่? หากใครบางคนไม่ได้กลายเป็นผู้ช่วยของพ่อ หากเขาไม่รักผู้อื่นแต่มีสติปัญญาที่ไม่มีความรัก เขาก็จะถูกนำไปสู่การทำลายล้าง เป็นงานของปีศาจที่จะมีสติปัญญาที่ไม่มีความรัก การเรียกตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมของพระเจ้าและทำให้กันและกันมีความทุกข์เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นเช่นปีศาจ ลูกๆต้องไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ใคร ลูกคือลูกๆ ของพ่อที่เป็นผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุขด้วยเช่นกัน ดังนั้นลูกต้องไม่คิดแม้กระทั่งการสร้างความทุกข์ให้แก่ใคร พวกเขาคือส่วนหนึ่งของชุมนุมปีศาจ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชุมนุมของพระเจ้า เพราะพวกเขามีสำนึกที่เป็นร่าง พวกเขาไม่สามารถอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ถ้าลูกไม่อยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ก็จะไม่มีประโยชน์ใดเลย ลูกต้องจดจำพ่อที่ให้มรดกของลูกแก่ลูกอย่างแน่นอน และแล้วบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง เป็นเวลาครึ่งวงจรที่ลูกทำให้กันและกันไม่มีความสุข ผู้ที่เฝ้าแต่ต่อสู้และทะเลาะเบาะแว้งและสร้างความเดือดร้อนนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมของปีศาจ แม้ว่าลูกจะเป็นผู้เพียรพยายาม แล้วลูกจะสร้างความทุกต่อไปอีกเป็นเวลานานแค่ไหน? ด้วยเหตุนี้บาบาจึงพูดว่า: เก็บรักษาชาร์ทของลูก ด้วยการเก็บชาร์ทลูกจะรู้ว่าทะเบียนประวัติของลูกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หรือยังคงมีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ บาบาพูดเสมอว่า: อย่าได้เป็นเหตุของความทุกข์ต่อใคร การประณามและการยกยอง ความเคารพและความไม่เคารพ ร้อนและหนาวฯลฯ ลูกต้องอดทนต่อทั้งหมดนี้ หากใครบางคนพูดอะไรให้อยู่อย่างนิ่งเงียบ ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่ลูกพูดอย่างอื่นกับคนนั้น เมื่อใครบางคนทำให้ผู้อื่นไม่มีความสุข พ่อก็จะอธิบายแก่เขา ลูกๆ ต้องไม่พูดอะไรกับลูกคนอื่นๆ อย่าได้ถือกฏไว้ในมือของลูกเอง หากลูกมีปัญหาอะไรก็ให้มาหาพ่อ รัฐบาลเองก็มีกฎหมายที่ระบุไว้เช่นกันว่าห้ามมิให้ผู้ใดทุบตีใคร ลูกสามารถร้องเรียนได้ แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะทำตามกฎหมาย ลูกก็ควรมาที่รัฐบาลนี้เช่น อย่าได้ถือกฎไว้ในมือของลูกเอง นี่คือบ้านของลูก: เหตุนี้เองบาบาพูดว่า: ตั้งศาลทุกวัน บางคนแม้กระทั่งไม่เข้าใจว่าชีพบาบากำลังออกคำสั่งนี้ บาบาได้บอกลูกแล้วว่า: จำไว้เสมอว่าคือชีพบาบาที่กำลังพูดกับลูก อย่าได้คิดว่าบราห์มากำลังบอกลูก ด้วยการจดจำอยู่เสมอว่าเป็นชีพบาบาที่กำลังอธิบายแก่ลูก ลูกก็จะสามารถจดจำท่านได้ ชีพบาบาใช้พาหนะนี้เพื่อที่จะพูดความรู้กับลูก พ่ออธิบายแก่ลูกถึงวิธีที่จะกลับมาสะโตประธาน ท่านนั้นแฝงตัวในขณะที่ลูกมองเห็นได้ ไม่ว่าลูกจะได้รับคำแนะนำหรือทิศทางใดก็จงเข้าใจว่านั่นคือคำนำแนะและทิศทางของชีพบาบาและลูกจะอยู่อย่างปลอดภัย ลูกพูดว่า บาบา บาบา กับชีวา ลูกได้รับมรดกของลูกจากท่านด้วยเช่นกัน พฤติกรรมของลูกต่อผู้เดียวนั้นต้องเต็มไปด้วยความเคารพและความสูงศักดิ์อย่างมาก ลูกพูดว่า: บาบา ฉันจะกลายเป็นลักษมีหรือนารายณ์ และจากนั้นบางทีลูกก็อาจจะกลายเป็นที่สองหรือที่สาม หากไม่ใช่ในสุริยวงศ์แล้วก็เป็นจันทราวงศ์ อย่าได้คิดว่า: ไม่เป็นไรถ้าเราจะกลายเป็นสาวใช้หรือคนรับใช้ มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่จะกลายเป็นปวงประชา ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งที่นี่ ลูกต้องไม่มีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจใดๆ เมื่อไม่มีศรัทธาพวกเขาก็พูดว่า เราไม่เชื่อว่าชีพบาบาเข้ามาในผู้นี้ เมื่อวิญญาณปีศาจร้ายของมายามาพวกเขาก็พูดเช่นนี้ต่อกันและกัน ผู้ที่มีธรรมชาติที่ชั่วร้ายเช่นป็ศาจก็จะพบปะกันและเฝ้าแต่พูดกันและกันในลักษณะนี้ มีเพียงสิ่งที่ชั่วร้ายเท่านั้นที่ออกมาจากปากพวกเขา พ่อพูดว่า: ลูกๆดวงวิญญาณกำลังจะกลายเป็นรูปและบาซาน ดังนั้นควรมีเพียงเพชรพลอยเท่านั้นที่ปรากฏออกมาจากปากของลูก หากก้อนหินออกมานั่นก็แสดงว่าสติปัญญาเป็นเช่นปีศาจ ลูกๆได้ยินเพลงแล้ว ลูกๆ พูดว่า: บาบาคือมหาสมุทรแห่งความรัก และมหาสมุทรแห่งความสุข นี่คือคำยกย่องสรรเสริญของชีพบาบา พ่อพูดว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ลูกๆที่ดีมากมายนั้นก็ล้มเหลวและสอบตกในสิ่งนี้ พวกเขาไม่สามารถอยู่ในสภาพของสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ต่อเมื่อพวกเขาได้กลับมามีจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณเท่านั้นที่พวกเขาสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงเช่นนั้นได้ ลูกหลายคนก็สูญเสียเวลามากมายไปกับเรื่องที่ไร้ประโยชน์ พวกเขาไม่ใด้ให้ความใส่ใจกับสิ่งที่เป็นความรู้ ได้มีการจดจำกันด้วยเช่นกันว่า: ไม่มีความเคารพต่อคงคาที่ไหลผ่านประตูบ้านของท่าน พวกเขาไม่มีแม้กระทั่งความเคารพต่อบางสิ่งที่อยู่ในบ้านของเขาเองมากขนาดนั้น ในเมื่อพวกเขามีรูปภาพและสัญลักษณ์ของกฤษณะอยู่ในบ้านของเขาเอง เหตุใดพวกเขาจึงเดินทางไปไกลมากถึงวัดศรีนาถดวาร์ ฯลฯ? มีเพียงลิงกัมที่ทำจากหินเท่านั้นในวัดของชีวา หินลงมาจากภูเขาและโดยการขัดถูกันจนเป็นรูปของลิงกัม ก้อนหินบางก้อนแม้กระทั่งมีจุดสีทอง พวกเขาพูดถึงภูเขาไกลาสทองคำ ทองคำถูกพบในภูเขาใช่ไหม? ดังนั้นจึงมีก้อนหินบางก้อนที่มีทองคำอยู่เล็กน้อยในก้อนหินเหล่านั้น ซึ่งจะกลายเป็นรูปทรงกลมที่สวยงามมาก แล้วก็มีการขายสิ่งเหล่านั้น พวกเขาแม้กระทั่งทำลิงกัมพิเศษจากหินอ่อน หากลูกบอกผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาว่าทำไมพวกเขาจึงเร่ร่อนไปทั่วอย่างมาก พวกเขาก็จะไม่พอใจ พ่อพูดเช่นกันว่า: ลูกๆ ได้สูญเสียเงินทองไปมากมาย การที่ลูกต้องล้มลุกคลุกคลานไปทั่วเป็นส่วนหนึ่งของละครเช่นกัน นี่คือการละเล่นเกี่ยวกับความรู้และความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกๆ ถูกทำให้เต็มไปด้วยความเข้าใจ ความรู้นี้คือหนทางสู่ความสุข ลูกได้รับอาณาจักรแห่งสวรรค์ด้วยความรู้นี้ ในเวลานี้ราชา ราชินีและปวงประชาทั้งหมดนั้นเป็นนายของนรก เมื่อใครบางคนตายผู้คนก็บอกว่าเขาได้กลายเป็นชาวสวรรค์ เวลานี้ลูกเข้าใจประเด็นเหล่านี้แล้ว เวลานี้ลูกพูดว่า: เรากำลังนั่งอยู่กับพ่อผู้ก่อตั้งสวรรค์เพื่อจะกลายเป็นชาวสวรรค์ ลูกได้รับหยดของความรู้ แม้ว่าลูกจะได้ยินความรู้นี้เพียงเล็กน้อย ลูกก็ไปสวรรค์แน่นอน ส่วนที่เหลือนั้นขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของลูก พวกเขาเชื่อว่าด้วยการดื่มน้ำคงคาในไหเล็กๆ พวกเขาก็จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ พวกเขาได้นำไหน้ำเล็กๆติดตัวไปกับเขา แล้วหยดลงไปน้ำที่พวกเขาอาบด้วยทุกวัน พวกเขาเชื่อว่านั่นคือการได้อาบในแม่น้ำคงคา พวกเขาแม้กระทั่งนำน้ำจากแม่น้ำคงคาติดตัวไปต่างประเทศกับพวกเขาด้วย ทั้งหมดนั้นคือความเลื่อมใสศรัทธา พ่อพูดว่า: ลูกๆ มายานั้นตบตีลูกอย่างหนักมาก เธอทำให้ลูกทำกรรมที่เป็นบาป ดังนั้นจงตั้งศาล เป็นการดีที่จะตั้งศาลสำหรับตนเอง ลูกให้ติลัคของอำนาจในการปกครองตนเองแก่ตัวลูกเอง ดังนั้นจงตรวจสอบตนเอง กลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน พ่อให้ศรีมัทแก่ลูกสำหรับสิ่งที่ลูกควรทำ สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ผู้ที่ทำบางสิ่งจะได้รับรางวัลของสิ่งนั้น ลูกควรจะมีอาการขนลุกของความสุข ลูกได้พบกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดแล้ว ดังนั้นลูกต้องกลายเป็นผู้ช่วยในงานรับใช้ของท่าน กลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอด ยิ่งลูกกลายเป็นเช่นนี้มากเท่าไหร่ลูกก็จะยิ่งให้ประโยชน์แก่ตนเองมากเท่านั้น จดจำบาบาครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ใช่เรื่องของการนั่งลงที่ไหนสักแห่งเพื่อนั่งฝึกสมาธิโดยเฉพาะ ลูกต้องจดจำท่านในขณะที่กำลังเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา ลูกสามารถทำงานรับใช้บนรถไฟด้วยเช่นกัน ลูกสามารถอธิบายให้แก่ใครก็ตามว่าใครคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด จดจำผู้เดียวนั้น จากท่านที่ลูกจะได้รับมรดกของลูก ดวงวิญญาณได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อ บางดวงวิญญาณก็เกิดเป็นราชาเมื่อพวกเขาได้ให้ทานมากมายและทำบุญมากมาย อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงช่วงระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้น พวกเขาไม่สามารถเป็นราชาได้ตลอดกาล ดังนั้นพ่อพูดว่า ที่นี่ลูกได้รับการประกันเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ที่นั่นลูกแม้กระทั่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกจะได้รับมรดกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ในเวลานี้ที่ลูกได้รับความรู้นี้ ดังนั้นลูกควรจะทำความเพียรพยายามอย่างดีมาก หากลูกไม่ทำความเพียรพยายาม นั่นก็เป็นเหมือนกับการจามขวานใส่เท้าของลูกเอง เฝ้าแต่เก็บชาร์ทของลูกต่อไปและจะมีความใส่ใจนั้น บางคนแม้เขียนชาร์ทและสงสัยใจว่า บาบาจะพูดว่าอย่างไรเมื่อท่านได้เห็นชาร์ทนี้ มีความแตกต่างมากมายในพฤติกรรมและกิจกรรมของพวกเขา ดังนั้นพ่อพูดว่า: หยุดการไม่ระมัดระวัง! มิฉะนั้นลูกจะต้องเสียใจในภายหลังอย่างมาก ในเวลาสุตท้ายลูกจะได้นิมิตของความเพียรพยายามที่ลูกทำอย่างแน่นอน และแล้วลูกก็จะหลั่งน้ำตาอย่างมาก ฉันจะได้รับมรดกนี้ทุกวงจรหรือไม่? และแล้วลูกก็จะกลายเป็นสาวใช้หรือคนรับใช้ ก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยเข้าฌานและเล่าว่าคนนั้นคนนี้จะกลายเป็นคนรับใช้หรือเป็นอย่างอื่น และบาบาก็ให้หยุดทำสิ่งนั้น ในเวลาสุดท้ายลูกๆจะมีนิมิต ลูกจะถูกลงโทษโดยที่ไม่ได้รับนิมิตได้อย่างไร? นั่นไม่ใช่กฎ ได้มีการให้กลวิธีมากมายแก่ลูก บอกสามีของลูกว่า: บาบาพูดว่า: ลูกๆ ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จงเอาชนะสิ่งนี้! ผู้ที่เอาชนะมายาคือผู้ที่เอาชนะโลก เวลานี้ฉันควรกลายเป็นนายของสวรรค์หรือกลับมาไม่บริสุทธิ์และไปนรกเพราะเธอ? อธิบายด้วยความรักและความถ่อมตนอย่างมาก ทำไมเธอจึงผลักฉันไปสู่นรก? ลูกๆมากมายก็เฝ้าแต่อธิบายแก่สามีของพวกเธฮในลักษณะนี้ และในที่สุดก็นำพวกเขามาที่นี่ แล้วสามีก็พูดว่า: ผู้นี้คือกูรูของฉัน เธอได้แสดงให้ฉันเห็นหนทางที่ดีมาก พวกเขามาและก็ก้มลงแทบท้าวของบาบา บางครั้งมีชัยชนะและบางครั้งก็พ่ายแพ้ ดังนั้นลูกๆควรจะกลับมาอ่อนหวานมากๆ ผู้ที่ทำงานรับใช้จะเป็นที่รักที่สุด พระเจ้าผู้เป็นพ่อมาหาลูกๆ แล้ว ลูกต้องทำตามศรีมัทของท่าน ด้วยการไม่ทำตามศรีมัท ลูกก็ตกลงมาเมื่อมีพายุ มีบุคคลเช่นนั้น พวกเขาจะมีประโยชน์อะไร? การศึกษานี้ไม่ธรรมดา ในชุมนุมทางจิตอื่นๆมีเพียงความสุขทางหูที่พวกเขาได้รับความสุขชั่วคราวเท่านั้น ที่นี่ลูกก็ได้รับความสุขถึง 21 ชาติเกิดจากพ่อ บาบาคือมหาสมุทรแห่งความสงบและความสุข เราจะได้รับมรดกจากพ่อด้วยเช่นกัน เมื่อลูกทำงานรับใช้เท่านั้นที่ลูกจะได้รับมรดกนั้น เหตุนี้เองลูกควรจะติดเข็มเครื่องหมายของลูกเสมอ เราจะต้องกลับมาเต็มไปด้วยทุกคุณธรรม ตรวจสอบดูว่าลูกไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ใครมีความทุกข์ พฤติกรรมของฉันเป็นเช่นปีศาจหรือไม่? มายาทำให้ลูกทำกรรมเช่นนั้น อย่าได้ถามเลย! แม้แต่ผู้ที่มาจากครอบครัวที่ดีก็บอกว่ามายาทำให้พวกเขาทำกรรมที่เป็นบาปอย่างไร บางคนบอกความจริงในขณะที่คนอื่นสะสมการลงโทษ 100 เท่าด้วยการไม่พูดความจริง แล้วนิสัยนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อลูกบอกพ่อ ท่านก็จะเตือนลูก บาบาพูดว่า: หากลูกทำบาปให้เขียนลงไปในทะเบียนประวัติของลูกและบอกบาบา แล้วครึ่งหนึ่งของบาปของลูกก็จะจบสิ้นลง หากลูกไม่บอกบาบาแต่ยังคงซ่อนเร้นสิ่งนั้นจากท่าน ลูกจะเฝ้าแต่ทำกรรมที่ผิดต่อไป และแล้วลูกก็จะถูกสาป ด้วยการไม่บอกความจริง แทนที่จะทำเพียงครั้งเดียว ลูกจะเฝ้าแต่ทำสิ่งนั้นต่อไปถึง 100 ครั้ง บาบาได้ให้คำแนะนำที่ดีมากแก่ลูก อย่างไรก็ตามไม่ได้มีผลกระทบต่อบางคนเลยแม้แต่เล็กน้อย ราวกับว่าพวกเขาเตะโชคของตนเองออกไปอยู่เรื่อยๆ พวกเขาสร้างความเสียหายอย่างมาก ในเวลาสุดท้ายทุกคนจะได้รับนิมิตว่าแต่และคนนั้นจะกลายเป็นอะไร พวกเขาได้รับคะแนนก่อนที่จะมีการโยกย้ายไปสู่ชั้นเรียนอื่น จะมีการประกาศผลของพวกเขาก่อนที่จะโยกย้าย เมื่อลูกไปยังชั้นเรียนของลูก ลูกก็จะรู้คะแนนของลูกและจากนั้นลูกก็จะร้องไห้อย่างมาก ลูกจะสามารถทำอะไรได้ในเมื่อผลลัพธ์นั้นประกาศออกมาแล้ว? ลูกจะได้รับสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในโชคของลูก พ่อเตือนลูกทุกคน สภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมไม่สามารถบรรลุได้ในเวลานี้ หากลูกบรรลุสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม ลูกจะต้องละร่างของลูก ถึงกระนั้นบาปและบัญซีกรรมบางอย่างก็ยังคงหลงเหลืออยู่ และเหตุนี้เองลูกจึงไม่สามารถมีโยคะที่ถูกต้องได้ ไม่มีลูกคนไหนที่สามารถพูดได้ว่าลูกได้บรรลุถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมแล้ว เมื่อลูกเข้ามาใกล้มากขึ้นสิ่งชี้บอกมากมายก็จะปรากฏให้เห็น ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับสภาพของลูกและขึ้นอยู่กับการทำลายล้าง เมื่อการคึกษาเล่าเรียนของลูกกำลังจะสิ้นสุดลง ลูกก็จะให้เห็นว่าสงครามกำลังยืนอยู่เหนือศีรษะของลูก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าได้รับอิทธิพลจากมายาและด้วยเหตุนี้จึงมีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายเป็นเซ่นปีศาจ เก็บทะเบียนประวัติของพฤติกรรมของลูก อย่าได้ทำสิ่งใดที่ลูกจะต้องสำนึกผิดและเสียใจในภายหลัง

2. รับใช้ด้วยความรักและความถ่อมตนอย่างมาก กลับมาอ่อนหวานมาก อย่าได้ปล่อยให้คำพูดที่ชั่วร้ายออกมาจากปากของลูก อยู่อย่างระมัดระวังมากเกี่ยวกับมิตรที่ลูกคบหา เฝ้าแต่ทำตามศรีมัท

พร:
ขอให้ลูกมีรูปรวมของชีพชัคตีและกระจายกลิ่นหอมของกระแสจิตที่สูงส่งด้วยความคิดในจิตใจและทัศนคติของลูก

ปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ช่วยเหลือทางกายภาพก็กระจายกลิ่นหอมหลายประเภทเช่นดอกกุหลาบและไม้จันทน์ไปในบรรยากาศ ในทำนองเดียวกันลูกทุกคนต้องมีรูปรวมของชีพชัคตีและกระจายกลิ่นหอมของความสุข ความสงบ ความรัก และความปิติสุขด้วยความคิดในจิตใจและด้วยทัศนคติของลูก ทุกวันในเวลาอมฤตจงโปรยกระแสจิตที่สูงส่งที่แตกต่างกันราวกับน้ำพุในทุกดวงวิญญาณราวกับว่าใช้เครื่องฉีดน้ำกุหลาบ เพียงแค่เปิดสวิตช์ความคิดของลูกโดยอัตโนมัติและขจัดกลิ่นเหม็นของทัศนคติที่ไม่บริสุทธิ์ในโลก

คติพจน์:
การได้รับคลังสมบัติแห่งความสุขจากผู้ประทานความสุขเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรักของท่าน