06.10.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน มีการวางเฉยในโลกเก่านี้อย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะพ่อกำลังสร้างบ้านใหม่แห่งสวรรค์ให้กับลูก

คำถาม:
เนื่องจากเหตุใดจึงมีอุปสรรคในไฟบูชายัญของรูดร้าที่ไม่สูญสลายนี้?

คำตอบ:
นี้คือไฟบูชายัญที่ไม่สูญสลายของรูดร้าที่สร้างโดยชีพบาบา ลูกกำลังกลับมาบริสุทธิ์ด้วยสิ่งนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ เป็นเพราะว่าลูกหยุดการทำความเลื่อมใสศรัทธาจึงมีอุปสรรค ผู้คนต้องการให้มีความสงบและไม่ต้องการให้การทำลายล้างเกิดขึ้น ในขณะที่พ่อได้สร้างไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้านี้เพื่อการทำลายล้างโลกเก่า หลังจากสิ่งนี้เท่านั้นที่โลกแห่งความสงบจะมา

โอมชานติ
พ่อได้อธิบายความหมายของ โอม ชานติ แก่ลูกๆ แล้ว ศาสนาดั้งเดิมของฉัน ดวงวิญญาณคือความสงบ ลูกไม่จำเป็นต้องเพียรพยายามไปยังดินแดนแห่งความสงบ ดวงวิญญาณเองเป็นตัวของความสงบ ผู้อาศัยในอาณาเขตแห่งความสงบ ลูกสามารถอยู่อย่างสงบที่นี่เป็นเวลาสั้นๆ ดวงวิญญาณพูดว่า: อวัยวะต่างๆทางร่างกายของฉันที่เปรียบดังเครื่องดนตรี (harmonium) ได้อ่อนล้า เวลานี้ฉันกำลังทำให้ตนเองมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของฉัน ฉันกำลังจะละวางจากร่างกายของฉัน อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณต้องทำการกระทำ ลูกจะจะนั่งอยู่ในความสงบนานเท่าใด? ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันเป็นผู้อาศัยในอาณาเขตแห่งความสงบ ด้วยการเข้ามาในร่างกายนี้ที่ฉันกลับมา ใช้เสียง(talkie) ฉันเป็นดวงวิญญาณและนี่คือร่างกายของฉัน เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เมื่อดวงวิญญาณกลับมาไม่บริสุทธิ์ ร่างกายก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ในยุคทองวัตถุธาตุทั้งห้าสะโตประธาน ในขณะที่วัตถุธาตุทั้งห้าที่นี่ตาโมประธาน เมื่ออัลลอยด์ปะปนเข้าไปในทองคำ ทองคำก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ จึงต้องนำทองคำไปเผาไฟเพื่อทำความสะอาด นั่นไม่เรียกว่าไฟแห่งโยคะ โยคะก็เป็นไฟเช่นกันซึ่งบาปจะถูกเผาออกไป เป็นดวงวิญญาณสูงสุดที่ทำให้ดวงวิญญาณบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ มีเพียงชื่อของผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับการกล่าวถึง พวกเขาร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ตามแผนของละคร ทุกคนต้องกลับมาไม่บริสุทธิ์และตาโมประธาน นี่คือต้นไม้ โดยปกติแล้วเมล็ดของต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม้ แต่เมล็ดของต้นไม้นี้อยู่เหนือต้นไม้ เมื่อลูกร้องเรียกหาพ่อ สติปัญญาของลูกก็ขึ้นไปเบื้องบน ผู้เดียวที่ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกจากท่านเวลานี้ได้ลงมาแล้ว พ่อพูดว่า: พ่อต้องมาที่นี่ ต้นไม้โลกมนุษย์ของพ่อนี้มีศาสนาที่หลากหลายนับไม่ถ้วน เวลานี้ต้นไม้ได้มาถึงสภาพตาโมประธานของการเสื่อมสลายอย่างสมบูรณ์ พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ตอนแรกในยุคทองมีเทพ เวลานี้ในยุคเหล็กมีปีศาจ ไม่มีสงครามระหว่างปีศาจกับเทพ เวลานี้ลูกกำลังเอาชนะปีศาจกิเลสทั้งห้าด้วยพลังของโยคะ ไม่มีเรื่องของการต่อสู้ที่รุนแรง ลูกไม่ได้กระทำความก้าวร้าวรุนแรงประเภทใด ลูกไม่ควรแม้แต่จะแตะต้องใคร ลูกเป็นผู้ที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง การใช้ดาบของตัณหาราคะเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งหมด พ่อพูดว่า: กิเลสของตัณหาราคะทำให้เกิดความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตลอดจนตอนกลางจนถึงตอนจบ ลูกต้องไม่ข้องแวะในกิเลสใดๆ ผู้คนร้องเพลงสรรเสริญเบื้องหน้าเทพว่า: ท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมทั้งหมด ปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ ดวงวิญญาณเข้าใจสิ่งนี้ด้วยอวัยวะเหล่านี้ ผู้คนพูดว่า: เราได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ สิ่งนี้หมายความว่าพวกเขาเคยบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เหตุนี้เองพวกเขาจึงพูดว่าพวกเขากลับมาไม่บริสุทธิ์ ผู้คนร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! เมื่อพวกเขาบริสุทธิ์ก็ไม่มีใครร้องเรียกหาท่าน นั่นเรียกว่าสวรรค์ ที่นี่ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาพูดว่า โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ รามของสีดา ได้โปรดมา! พวกเขายังคงร้องเพลงนี้ต่อไปในสถานที่ที่พวกเขาไป พ่ออธิบายว่าทั้งโลกไม่บริสุทธิ์ นี่คือาณาจักรของราวัน พวกเขาเผาราวัน แต่ไม่ใครรู้ว่าอาณาจักรของราวันเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด มีเครื่องประกอบในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธามากมาย บางคนทำสิ่งหนึ่งและบางคนก็ทำอีกสิ่งหนึ่ง ซันยาสซีสอนโยคะประเภทต่างๆมากมายด้วยเช่นกัน อันที่จริงไม่มีใครรู้ว่าโยคะที่แท้จริงคืออะไร ลูกไม่สามารถประณามใครสำหรับสิ่งนี้ ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว จนกว่าพ่อจะมาพวกเขาก็ต้องเล่นบทบาทของพวกเขาต่อไป มีความรู้และความเลื่อมใสศรัทธา ความรู้คือกลางวันยุคทองและยุคเงิน และความเลื่อมใสศรัทธาคือกลางคืนยุคทองแดงและยุคเหล็ก แล้วก็มีการวางเฉย มีการวางเฉยในโลกเก่า การวางเฉยนี้ไม่มีขีดจำกัดในขณะที่การวางเฉยของพวกเขามีขีดจำกัด ลูกรู้ว่าเวลานี้โลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลาย เมื่อมีการสร้างบ้านใหม่ก็มีการวางเฉยในบ้านเก่า ดูสิว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นเช่นใด: ท่านสร้างบ้านแห่งสวรรค์สำหรับลูก สวรรค์คือโลกใหม่และนรกคือโลกเก่า โลกใหม่กลับมาเก่าแล้วก็กลับมาใหม่อีกครั้ง ไม่มีใครรู้ว่าโลกใหม่มีระยะเวลาเท่าใด เวลานี้เรากำลังอาศัยอยู่ในโลกเก่าและกำลังทำให้โลกใหม่ เราจะสร้างดินแดนแห่งเทวดานางฟ้าบนสุสานเก่านี้ จะมีริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเดียวกันและพระราชวังจะถูกสร้างขึ้นบนริมฝั่งแม่น้ำเหล่านั้น เดลีเดียวกันนี้จะอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำยมุนา พวกเขาแสดงให้เห็นว่าพันดาฟมีป้อมปราการ ป้อมปราการเหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้นอีกครั้งตามแผนของละครอย่างแน่นอน เช่นที่ลูกสร้างไฟบูชายัญ ทำทาปาเชีย ให้ทานและทำบุญ ดังนั้นลูกจะต้องทำสิ่งนั้นอีกครั้ง ในตอนแรกลูกกราบไหว้บูชาชีวา ลูกสร้างวัดชั้นหนึ่ง นั่นเรียกว่าการกราบไหว้บูชาที่ไม่มีอะไรเจือปน เวลานี้ลูกอยู่บนหนทางของความรู้ นี่คือความรู้ที่ไม่มีอะไรเจือปน ลูกรับฟังชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้น ผู้เดียวที่ลูกกราบไหว้บูชาก่อนเป็นอันดับแรก ในเวลานั้นไม่มีศาสนาอื่น ลูกคงอยู่อย่างมีความสุขมากในเวลานั้น ศาสนาเทพเป็นศาสนาที่ให้ความสุขมากมาย ด้วยการพูดถึงชื่อเหล่านั้นปากของลูกกลับมาหวานชื่น ลูกได้ยินความรู้จากพ่อผู้เดียวเท่านั้น พ่อพูดว่า: อย่าได้รับฟังคนอื่น นี่คือความรู้ที่ไม่มีอะไรเจือปนของลูก เวลานี้ลูกเป็นของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อเท่านั้นตามลำดับไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ พ่อเข้ามาในรูปที่มีตัวตนเป็นเวลาสั้นๆ ท่านพูดว่า: พ่อต้องให้ความรู้กับลูกเท่านั้น นี่ไม่ใช้ร่างกายที่ถาวรของพ่อ พ่อได้เข้ามาในผู้นี้ หลังจากการเกิดของชีวาก็มีการเกิดของกีตะทันที จากการเกิดนี้ที่ท่านเริ่มให้ความรู้ จิตวิญญาณสูงสุดให้ความรู้ทางจิตนี้แก่ลูก มันไม่ได้เป็นเรื่องของน้ำ น้ำไม่สามารถเรียกได้ว่าความรู้ เป็นด้วยความรู้ที่ลูกกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ลูกจะไม่กลับมาบริสุทธิ์ด้วยน้ำ มีแม่น้ำทั่วทั้งโลก พ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ได้มาและเข้ามาในผู้นี้และพูดความรู้ ที่นี่ผู้คนไปเกามุกข์ (ปากของวัว) ในความเป็นจริงแล้วลูกคือเกามุกข์ในรูปที่มีชีวิต น้ำทิพย์แห่งความรู้ได้ปรากฏออกมาจากปากของลูก วัวให้น้ำนมและดังนั้นจึงไม่มีเรื่องเกี่ยวกับน้ำ พ่อเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคนนั่งที่นี่และอธิบายทุกสิ่ง เวลานี้ทั้งหมดอยู่ในความตกต่ำ ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้ว่าเหตุใดผู้คนจึงได้เผาหุ่นจำลองของราวัน เวลานี้ลูกรู้ว่าดาเชราที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังจะเกิดขึ้น ทั้งโลกนี้คือเกาะ (ลังกา) อาณาจักรของราวันมีอยู่ทั่วทั้งโลก มีคำกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่ามีกองทัพลิงและพวกลิงเหล่านั้นได้สร้างสะพาน สิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเรื่องเล่า ความเลื่อมใสศรัทธาฯลฯ ดำเนินต่อไป ในตอนแรกมีความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่มีอะไรเจือปนแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาที่มีสิ่งเจือปน ดาเชราและรักชาบันดานเป็นเทศกาลที่หมายถึงเวลานี้ หลังจากวันเกิดของชีวาก็มีวันเกิดของกฤษณะ ดินแดนของกฤษณะเวลานี้กำลังได้รับการก่อตั้งขึ้น วันนี้เป็นดินแดนของคันส์ ปีศาจ และพรุ่งนี้จะเป็นดินแดนของกฤษณะ ชุมนุมปีศาจเรียกว่าคันส์ ไม่มีสงครามระหว่างพันดาวาสและฆราวาส การเกิดของกฤษณะเกิดขึ้นในยุคทอง เขาเป็นเจ้าชายองค์แรก เขาไปโรงเรียนเพื่อศึกษาเล่าเรียน เมื่อเขามีอายุมากขึ้นเขาก็นั่งบนบัลลังก์ของอาณาจักร การสรรเสริญทั้งหมดเป็นของชีพบาบาผู้ที่ชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ การร่ายรำฯลฯ เป็นเพียงการเฉลิมฉลองกันในความสุข เป็นไปได้อย่างไรที่กฤษณะจะให้ความรู้นี้แก่ใครบางคน? บาบาพูดว่า: ลูกต้องไม่บอกใครว่าอย่าได้ทำความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาจะปล่อยวางสิ่งนั้นโดยธรรมชาติ ลูกละทิ้งความเลื่อมใสศรัทธาและกิเลสด้วยเช่นกัน และเหตุนี้เองจึงมีความปั่นป่วน บาบาพูดว่า: พ่อสร้างไฟบูชายัญของรูดร้าและชุมนุมปีศาจสร้างอุปสรรคในไฟบูชายัญนี้ นี่คือไฟบูชายัญที่ไม่มีขีดจำกัดของชีพบาบาที่มนุษย์เปลี่ยนเป็นเทพ มีการจดจำว่าเปลวไฟแห่งการทำลายล้างได้ปรากฏขึ้นจากไฟบูชายัญของความรู้ เมื่อโลกเก่าได้ถูกทำลายไปแล้วเท่านั้นที่ลูกจะปกครองในโลกใหม่ ผู้คนพูดว่า: เราพูดว่าควรมีความสงบในขณะที่บราห์มากุมารีเหล่านี้พูดว่าการทำลายล้างควรเกิดขึ้น! พวกเขาพูดเช่นนั้นเพราะพวกเขาไม่เข้าใจความรู้ พ่ออธิบายว่า: ทั้งโลกเก่านี้จะต้องถูกสังเวยในไฟบูชายัญของความรู้นี้ โลกเก่าจะถูกลุกเป็นไฟ จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วย ทุกสิ่งจะถูกบดขยี้เหมือนเมล็ดมัสตาสและถูกทำลาย มีเพียงดวงวิญญาณจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่จะรอดปลอดภัย ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย เวลานี้โฮลีกะที่ไม่มีขีดจำกัดจะเกิดขึ้นที่ซึ่งร่างกายทั้งหมดจะถูกทำลาย อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์และกลับบ้าน สิ่งต่างๆได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เมื่อนำไปเผาไฟ ผู้คนมีไฟบูชายัญสำหรับชำระทุกสิ่งให้บริสุทธิ์ สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นทางกายภาพ ทั้งโลกเวลานี้จะต้องถูกสังเวย การก่อตั้งต้องเกิดขึ้นก่อนการทำลายล้างอย่างแน่นอน เมื่อลูกอธิบายให้แก่ผู้อื่น บอกพวกเขาว่าการก่อตั้งเกิดขึ้นก่อนและแล้วจึงมีการทำลายล้าง การก่อตั้งเกิดขึ้นโดยผ่านบราห์มา ประชาบิดาบราห์มาเป็นที่รู้จักกันดี มีอดิเทพและอดิเทวี มีวัดนับแสนแห่งเพื่อจากัดอัมบา การชุมนุม(melas)มากมายเกิดขึ้น ลูกคือฌาณ ฌาเณชวารี (ผู้ที่มีความรู้) ลูกของจากัดอัมบาและจากนั้นลูกก็กลายเป็นราช ราเจชวารี (เจ้าชายและเจ้าหญิง) ลูกกลับมามั่งคั่งอย่างมาก บนหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ในช่วงเทศกาลดิวาลีผู้คนจะสวดภาวนาต่อลักษมีเพื่อความมั่งคั่งที่สูญสลาย ที่นี่ลูกได้รับทุกสิ่ง ขอให้ลูกมีชีวิตยืนยาว! ขอให้ลูกมีลูกชาย! ที่นั่นมีช่วงอายุเฉลี่ย 150 ปี ที่นี่ยิ่งลูกมีโยคะมากเท่าไหร่ อายุของลูกก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น ลูกมีโยคะกับอิศวรและกลายเป็นโยเกชวาร์ พ่อพูดว่า: พ่อเป็นคนชักผ้า พ่อทำความสะอาดดวงวิญญาณทั้งหมดที่มีเสื้อผ้าที่สกปรก และแล้วลูกจะได้รับร่างที่บริสุทธิ์ พ่อทำความสะอาดเสื้อผ้าของโลกในหนึ่งวินาที เพียงด้วยการกลับมา มานมานะบาฟ ดวงวิญญาณและร่างกายจะกลับมาบริสุทธิ์ นั่นคือ ความมหัศจรรย์ใช่ไหม? เป็นวิธีที่ดีที่จะได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที ขณะที่เดินเหินเคลื่อนไหวไปมาเพียงแค่จดจำระลึกถึงพ่อ พ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากอื่นใดแก่ลูกเลย เวลานี้ลูกมีสภาพของการขึ้นในหนึ่งวินาที พ่อพูดว่า: พ่อมาที่นี่ในฐานะผู้รับใช้ของลูก ลูกร้องเรียกหาพ่อ: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมาและชำระเราให้บริสุทธิ์ ดังนั้นพ่อจึงเป็นผู้รับใช้ใช่ไหม? เมื่อลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างมาก ลูกก็ร้องออกมาเสียงดังมาก เวลานี้พ่อมาแล้ว พ่อมาทุกวงจรและให้มนตราแก่ลูก: จดจำพ่อ! นี่คือความหมายของ มานมานะบาฟ แล้วลูกจะกลายเป็นนายของดินแดนวิษณุ ลูกได้มาเพื่อประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของดินแดนวิษณุ หลังจากดินแดนของราวันก็มีดินแดนของวิษณุ หลังจากดินแดนของคันส์ก็จะมีดินแดนของกฤษณะ ทุกสิ่งได้มีการอธิบายให้แก่ลูกอย่างง่ายดายมาก พ่อพูดว่า: จงจบสิ้นความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดในโลกเก่านี้ เวลานี้เราได้ใช้ 84 ชาติเกิดครบสมบูรณ์แล้ว เราจะละทิ้งเครื่องแต่งกายเก่าเหล่านี้และไปสู่โลกใหม่ ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกตัดออกไป ลูกควรมีความกล้าหาญมากขนาดนี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่แสนหวาน ผู้เป็นที่รัก ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา
พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ให้น้ำทิพย์แห่งความรู้ออกจากปากของลูกอยู่เสมอ ให้ความรู้แก่ทุกคนเพื่อที่พวกเขาจะได้รับการหลุดพ้น รับฟังความรู้ของพ่อผู้เดียวเท่านั้นและไม่ฟังความรู้ของใครอื่น

2. ในการที่จะไปสู่สภาพที่สูงขึ้นนั้น จงฝึกฝนที่จะจดจำระลึกถึงพ่อในขณะที่เดินเหินเคลื่อนไหวไปมา จบสิ้นความผูกพันยึดมั่นต่อโลกเก่านี้และเครื่องแต่งกายเก่าของลูก

พร:
ขอให้ลูกเป็นเทวดานางฟ้าที่สมบูรณ์พร้อมที่ทำตามหนทางเดียวและมีความสัมพันธ์ทั้งหมดกับผู้เป็นหนึ่งเดียว

ให้สติปัญญาของลูกรักษามิตรร่วมทางและความสัมพันธ์กับพ่อผู้เดียวในรูปที่ไม่มีตัวตนและรูปที่มีตัวตน และลูกจะกลายเป็นเทวดานางฟ้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์และสายใยทั้งหมดกับท่านคือเทวดานางฟ้าตลอดเวลา เช่นเดียวกับที่รัฐบาลตั้งป้ายบนถนน "ถนนสายนี้ถูกปิด" ในทำนองเดียวกัน ปิดถนนทุกสาย และสติปัญญาของลูกจะหยุดเร่ร่อน คำสั่งของบัพดาดาคือ: ประการแรก ปิดทุกเส้นทาง และโดยการทำเช่นนี้ ลูกจะกลายเป็นเทวดานางฟ้าได้อย่างง่ายดาย

คติพจน์:
การมีความจริงจังและความกระตือรือร้นในงานรับใช้อยู่เสมอเป็นวิธีการของความปลอดภัยจากมายา


คำพูดอันล้ำค่าของมาเตชวารี
การนั่งเพื่อจดจำระลึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอ

เมื่อเรานั่งจดจำระลึกถึงพระเจ้า จุดประสงค์ของการนั่งคืออะไร? เราต้องไม่เพียงแค่นั่งเพื่อจดจำระลึกถึงพระเจ้าเท่านั้น เพราะเราต้องจดจำระลึกถึงพระเจ้าอยู่ทุกขณะ ในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปมา เราจะจดจำเพียงผู้ที่เรารู้จักเท่านั้น นามและรูปของท่านคืออะไร? ถ้าเราบอกว่าพระเจ้าอยู่เหนือนามและรูปแล้ว เราควรจดจำท่านในรูปแบบใด? ถ้าเราบอกว่าพระเจ้าอยู่ทั่วไปในทุกหนทุกแห่งแล้วการปรากฏตัวของท่านก็จะมีอยู่ทั่วไปในทุกหนทุกแห่ง แล้วเราควรจดจำระลึกถึงใคร? ถ้าเราพูดถึงการจดจำระลึกถึงแล้วก็ต้องมีรูปแบบที่เราต้องจดจำระลึกถึงอย่างแน่นอน การจดจำระลึกถึง หมายถึง คนหนึ่งที่กำลังอยู่ในการจดจำระลึกถึง กับอีกคนหนึ่งที่ได้รับการจดจำระลึกถึง ดังนั้นผู้ที่กำลังจดจำจึงแยกจากผู้ที่ถูกจดจำอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ทั่วไปในทุกหนแห่ง ถ้าเราบอกว่าดวงวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะแบ่งเป็นชิ้นๆหรือไม่? นั่นหมายความว่าพระเจ้าจะสูญสลายได้ และการจดจำระลึกถึงท่านก็จะสูญสลายได้เช่นกัน ผู้คนไม่รู้ว่าพระเจ้าไม่สูญสลาย และเราดวงวิญญาณผู้เป็นลูกของพ่อผู้สูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่สูญสลายนั้นก็ไม่สูญสลายเช่นกัน ดังนั้นเราเป็นสิ่งสร้างของท่าน ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของท่าน เราต้องการความรู้นี้ซึ่งพระเจ้าเองมาและให้กับเราผู้เป็นลูก คำพูดที่สูงส่งของพระเจ้าสำหรับเราซึ่งเป็นลูกคือ: ลูกๆ โดยการจดจำระลึกถึงพ่ออย่างที่พ่อเป็นและในสิ่งที่พ่อเป็น ลูกจะบรรลุถึงพ่ออย่างแน่นอน หากฉันผู้เป็นพ่อผู้อยู่เหนือความสุขและความทุกข์ที่อยู่ทั่วไปในทุกหนทุกแห่งแล้ว ก็คงจะไม่มีความสุขและความทุกข์ในละครนี้ ดังนั้นพ่อจึงไม่ได้อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง พ่อเป็นดวงวิญญาณเหมือนดวงวิญญาณอื่นๆ แต่คุณธรรมของพ่อนั้นสูงสุดเมื่อเทียบกับดวงวิญญาณทั้งหมดและนี่คือเหตุผลที่พ่อถูกเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด พระเจ้า อัจชะ