06.11.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ตรวจสอบตัวลูกเองและดูว่าลูกมีการจดจำระลึกถึงพ่อได้นานแค่ไหน เพราะมีผลกำไรในการจดจำระลึกถึงและการสูญเสียในการลืม

คำถาม:
ในโลกของดวงวิญญาณบาปนี้ อะไรที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนและเพราะเหตุใด?

คำตอบ:
ที่นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะมีใครพูดว่าเขาคือดวงวิญญาณบุญ เพราะโลกเองก็เป็นโลกยุคเหล็กและตโมประธาน สิ่งที่มนุษย์คิดว่าเป็นการกระทำที่เป็นบุญนั้นที่จริงแล้วเป็นการกระทำที่เป็นบาป เพราะทุกการกระทำที่พวกเขาทำอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่ง

โอมชานติ
ลูกๆ เข้าใจว่าลูกคือลูกของบราห์มา และเป็นบราห์มากุมารและกุมารี และต่อมาลูกก็จะกลายเป็นเทพ เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ ผู้อื่นไม่เข้าใจสิ่งนี้ ลูกๆ บราห์มากุมารและกุมารีเข้าใจว่าลูกกำลังศึกษาการศึกษาที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกกำลังศึกษาการศึกษาของ 84 ชาติเกิดและวงจรโลกด้วยเช่นกัน และลูกยังได้รับคำสอนที่ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วย ในขณะที่กำลังนั่งที่นี่ แน่นอนว่าลูก จดจำพ่อเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ถามหัวใจของลูกเอง: ฉันกำลังนั่งในการจดจำระลึกถึงพ่ออย่างแท้จริงหรือมายาราวันนำสติปัญญาของฉันไปที่ใดอื่น พ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น เพื่อที่บาปของลูกจะถูกตัดออกไป ดังนั้นเวลานี้ลูกแต่ละคนต้องถามตนเอง: ฉันอยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบาหรือไม่? หรือสติปัญญาของฉันไปที่อื่นใดหรือไม่? ควรจะมีสำนึกนี้ ตรวจสอบสภาพจิตของลูกและถามตัวลูกเองว่า ลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อเป็นเวลานานแค่ไหน? และสติปัญญาของลูกไปสู่ทิศทางอื่นเป็นเวลานานแค่ไหน? ด้วยการทำเช่นเช่นนี้เท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกต้องเก็บบัญชีของกำไรและขาดทุนของลูก หากลูกสร้างนิสัยของการทำสิ่งนั้น,ลูกก็สามารถมีการจดจำระลึกถึงในขณะที่ลูกเฝ้าแต่เขียนลงไป ทุกคนนั้นก็เก็บไดอารี่ไว้ในกระเป๋าของเขา ไดอารี่ที่นักธุรกิจทั้งหมดมีนั้นมีขีดจำกัด ไดอารี่ของลูกไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นลูกต้องจดบันทึกของลูก คำสั่งของพ่อคือ: ทำธุรกิจของลูกและสิ่งอื่นแต่หาเวลาที่จะจดจำพ่อ ตรวจสอบบัญชีของลูกและเฝ้าแต่เพิ่มกำไรของลูก, อย่าได้เข้าไปสู่การขาดทุน ลูกมีการรบราและดังนั้นจึงมีกำไรในหนึ่งวินาทีและขาดทุนในวินาทีต่อมา ลูกสามารถที่จะค้นหาได้อย่างเร็วมากว่าลูกมีกำไรหรือขาดทุน ลูกคือนักธุรกิจใช่ไหม? แทบจะไม่มีใครสามารถทำธุรกิจนี้ มีกำไรในการจดจำระลึกถึงและขาดทุนในการลืม ลูกต้องตรวจสอบตนเองสำหรับสิ่งนี้ ผู้ที่กำลังจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงจะใส่ใจว่าพวกเขาอยู่ในสภาพของการลืมนานแค่ไหน ลูกๆ เข้าใจว่า ผู้เดียวนี้คือพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด ท่านคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ดั้งเดิมแล้วเราคือดวงวิญญาณ เราลงมาที่นี่จากบ้านของเรา เรานำร่างกายมาใช้และเล่นบทบาทของเรา ร่างกายนั้นสูญสลายและดวงวิญญาณคงอยู่ตลอดไป ซันสการ์ของเราก็อยู่ในดวงวิญญาณของเราด้วยเช่นกัน บาบาถาม: โอ ดวงวิญญาณ,จำได้ไหมว่า ลูกได้เคยทำกรรมที่ผิด ใดมาตั้งแต่วัยเด็กของชาติเกิดในปัจจุบันของลูกไหม? ลูกสามารถที่จะจดจำสิ่งที่ลูกเคยทำเมื่อลูกอายุสามหรือสี่ขวบ ที่ลูกได้ใช้วัยเด็กของลูกอย่างไร และลูกได้ทำสิ่งใดลงไป ลองนึกดู จิตสำนึกของลูกกัดกร่อนลูกอยู่ภายในเกี่ยวกับสิ่งใดหรือไม่? ไม่มีการทำกรรมที่เป็นบาปใดในยุคทอง ดังนั้นเรื่องของการร้องขอจึงไม่เกิดขึ้นที่นั่น ที่นี่บาปก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ การกระทำที่มนุษย์คิดว่าเป็นบุญนั้นแท้จริงแล้วเป็นบาปด้วยเช่นกัน นี่คือโลกของดวงวิญญาณบาป การมีปฏิสัมพันธ์ของลูกก็เป็นไปกับดวงวิญญาณบาปเช่นกัน ดวงวิญญาณบุญไม่มีชีวิตอยู่ที่นี่ ในโลกของดวงวิญญาณบุญไม่มีดวงวิญญาณบาปแม้แต่ดวงวิญญาณเดียว ในโลกของดวงวิญญาณบาปไม่สามารถมีดวงวิญญาณบุญแม้แต่ดวงวิญญาณเดียว กูรูผู้ที่ผู้คนก้มลงแทบเท้าของพวกเขาก็ไม่ใช่ดวงวิญญาณบุญเช่นกัน นี่คือยุคเหล็กที่ตโมประธาน เป็นไปไม่ได้ที่จะมีดวงวิญญาณบุญที่นี่ เพื่อที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณบุญ, ลูกดวงวิญญาณก็เรียกหาพ่อให้มาและชำระลูกให้บริสุทธิ์ ไม่ใช่ว่าหากใครบางคนบริจาคเงินจำนวนมากหรือทำกิจกรรมที่เป็นการกุศล เช่น การสร้างธรรมศาลา ฯลฯ เขาจะเป็นดวงวิญญาณบุญ, ไม่เลย อาคารของห้องโถง ฯลฯ สำหรับการทำพิธีแต่งงานก็ไม่ใช่การทำกรรมที่เป็นบุญ สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ นี่คืออาณาจักรของราวัน; มันคือโลกที่เป็นเช่นปีศาจของดวงวิญญาณบาป ไม่มีใครนอกจากลูกรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ ราวันเคยมีชีวิตอยู่ แต่ไม่มีใครตระหนักรู้จักเขา มีภาพลักษณ์ของชีวาด้วยเช่นกัน แต่ไม่มีใครตระหนักรู้จักท่านเช่นกัน พวกเขาสร้างชีวาลิงกัมขนาดใหญ่ ฯลฯ แต่พวกเขาก็พูดว่าท่านอยู่เหนือรูปและนาม ท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน เหตุนี้เองพ่อพูดว่า พ่อมาเมื่อมีการประณามศาสนา ชีพบาบาผู้เป็นพ่อที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกถูกประณามในบารัต ด้วยการทำตามการกำหนดของมนุษย์, ลูกก็ได้ประณามท่านอย่างมาก มีหนังสือเกี่ยวกับการกำหนดของมนุษย์และการกำหนดของพระเจ้า เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ถึงสิ่งนี้และลูกอธิบายแก่ผู้อื่นว่าลูกกำลังจะกลายเป็นเทพด้วยการทำตามศรีมัทได้อย่างไร ด้วยการทำตามการกำหนดของราวันลูกก็กลายเป็นมนุษย์ที่เป็นเช่นปีศาจ การกำหนดของมนุษย์นั้นก็เรียกว่าการกำหนดที่เป็นเช่นปีศาจ ผู้คนนั้นก็เฝ้าแต่ทำกรรมที่เป็นเช่นปีศาจต่อไป สิ่งหลักที่พวกเขาพูดคือพระเจ้าอยู่ทั่วไปในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ท่านอวตารลงมาในปลาและจระเข้ ดังนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นเช่นปีศาจและสกปรกมาก ลูกดวงวิญญาณไม่ได้เกิดมาในปลาหรือจระเข้ ลูกเข้ามาในร่างมนุษย์เท่านั้น เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าลูกไม่ได้กลายเป็นปลาหรือจระเข้หรือที่ลูกจะใช้ 8.4 ล้านชาติเกิดในสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน เวลานี้ลูกกำลังได้รับศรีมัทของพ่อ ลูกๆ,ลูกใช้ 84 ชาติเกิด 84 จาก 8.4 ล้านนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์? มีความเท็จ มีความเป็นเท็จอย่างสมบูรณ์และไม่มีสัจจะแม้เพียงเล็กน้อยในสิ่งที่พวกเขาพูด ลูกต้องเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ด้วย ดูสภาพของบารัต บารัตที่เรียกว่าสวรรค์เรียกว่าดินแดนแห่งสัจจะเช่นกัน เป็นเวลาครึ่งวงจรมีอาณาจักรของรามและอีกครึ่งวงจรมีอาณาจักรของราวัน อาณาจักรของราวันเรียกว่าเป็นชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจด้วยเช่นกัน คำพูดเหล่านั้นก็รุนแรงมาก ครึ่งหนึ่งของวงจรที่อาณาจักรของเหล่าเทพได้ดำเนินมา พ่อได้อธิบายแล้วว่ามีลักษมีและนารายณ์ที่หนึ่ง, ลักษมีและนารายณ์ที่สอง และลักษมีและนารายณ์ที่สาม เช่นที่พวกเขาได้มีเอดเวิร์ดที่หนึ่งและที่สอง มีรุ่นที่หนึ่งและแล้วก็เป็นรุ่นที่สอง นี่คือวิธีที่สิ่งนั้นดำเนินไป ก่อนอื่นลูกมีอาณาจักรสุริยวงศ์แล้วก็จันทราวงศ์ พ่อได้มาและอธิบายความลับของละครอย่างชัดเจนมาก สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของลูก มีบางบรรทัดในคัมภีร์ แต่ผู้ที่สร้างคัมภีร์ไม่เข้าใจอะไรเลย เมื่อบาบาไปที่เบนาเรส(เมืองพาราณสี) เขาไม่ชอบโลกนี้ เขาเคยนั่งที่นั่นและวาดเส้นบนกำแพง พ่อดลใจให้ฉันทำสิ่งนั้นทั้งหมด ในเวลานั้นฉันเป็นเด็กและก็ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรอย่างเต็มที่ มีเพียงแค่ความรู้สึกว่ามีใครบางคนที่กำลังทำให้ฉันทำสิ่งทั้งหมดนั้น เมื่อฉันได้นิมิตของการทำลายล้างก็มีความสุขอยู่ภายในด้วยเช่นกัน ในเวลากลางคืนเมื่อฉันนอน ฉันก็รู้สึกราวกับว่ากำลังโบยบิน อย่างไรก็ตามฉันก็ไม่เข้าใจอะไร ฉันเพียงแค่วาดเส้นต่างๆ ฉันรู้สึกว่ามีพลังบางอย่างเข้ามาในตัวฉัน ฉันรู้สึกประหลาดใจ ก่อนหน้านี้ฉันเคยทำธุรกิจ ฯลฯ แต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อฉันมองไปที่ใครบางคน พวกเขาก็จะเข้าฌานอย่างรวดเร็ว ฉันเคยถามว่า เกิดอะไรขึ้น? ดวงตาของใครก็ตามที่ฉันมองจะปิดลง เมื่อถามผู้คนเหล่านั้นว่า พวกเขาเห็นอะไร พวกเขาก็จะตอบว่า พวกเขาเห็นสวรรค์ดินแดนสุขาวดีหรือพวกเขาเห็นกฤษณะ สิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจเช่นกัน เหตุนี้เองฉันจึงได้ละทิ้งทุกสิ่ง และไปที่เบนาเรสเพื่อที่จะพยายามทำความเข้าใจ ฉันเคยนั่งที่นั่นตลอดทั้งวัน ฉันก็จะวาดกำแพงด้วยดินสอและไม่ได้ทำธุรกิจอื่น ฉันคือเด็กน้อย เมื่อฉันได้เห็นสิ่งเหล่านั้น ฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ต้องการที่จะทำธุรกิจใดๆ ฉันต้องละทิ้งธุรกิจของฉัน ฯลฯ ฉันมีความสุขที่จะออกจากงานที่เป็นเช่นลานั้น มันเป็นอาณาจักรของราวัน หัวของลาก็ได้แสดงไว้กับราวัน ดังนั้นฉันจึงคิดว่านั่นไม่ใช่อาณาจักรแต่เป็นการทำงานที่หนักเหมือนลา ลากลิ้งไปกลิ้งมาในฝุ่นครั้งแล้วครั้งเล่าและเฝ้าแต่ทำให้เสื้อผ้าที่สะอาดของคนซักผ้าเสียไป ฉันก็ถามเช่นกันว่า ลูกเคยเป็นอะไร? เวลานี้ลูกได้ไปถึงสภาพใด? เพียงพ่อเท่านั้นที่นั่งที่นี่และอธิบายสิ่งนี้ ดาด้านี้ก็อธิบายสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งสองเฝ้าแต่อธิบายในทำนองนี้ ลูกๆ ที่สามารถอธิบายความรู้นี้ได้เป็นอย่างดีก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาด ลูกทั้งหมดตามลำดับกันไป ลูกๆก็อธิบายด้วยเช่นกันว่าอาณาจักรกำลังถูกสร้างขึ้นมา และดังนั้นทุกคนจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพตามลำดับกันไปอย่างแน่นอน ดวงวิญญาณเล่นบทบาทของเขาวงจรแล้ววงจรเล่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะรับความรู้อย่างทัดเทียมกัน การก่อตั้งนี้มหัศจรรย์! ผู้อื่นไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการก่อตั้งศาสนาซิกข์เป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่เข้ามา และหลังจากนั้นไม่นานก็มีการก่อตั้งศาสนาซิกข์ ใครเป็นหัวหน้าของพวกเขา? กูรูนานักเข้ามาและหลังจากนั้นจาบซาฮิบ(คัมภีร์ซิกข์) ถูกสร้างขึ้นในภายหลัง ในตอนเริ่มต้นดวงวิญญาณมีความใหม่ เพราะพวกเขาบริสุทธิ์ ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์เรียกว่าดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าสิ่งสูงสุด เพราะพวกเขาก่อตั้งศาสนา พวกเขาจึงถูกเรียกว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่และสาวกของพวกเขาก็ลงมาตามลำดับกันไปหลังจากที่เขาลงมา เมื่อ 500 ปีที่แล้วดวงวิญญาณใหม่เข้ามาและก่อตั้งศาสนาซิกข์ ในเวลานั้นจะมีคัมภีร์กรันท์ได้อย่างไร? สุขมณี (บทสวดแห่งสันติภาพ) และแจบซาเฮ็บฯลฯ ต้องมีการเขียนขึ้นมาในภายหลัง พวกเขาสอนอะไร? เมื่อพวกเขามีความกระตือรือร้น, พวกเขานั่งและสรรเสริญพ่อ แต่หนังสือ ฯลฯ ของพวกเขาได้มีการเขียนขึ้นมาในภายหลังเมื่อพวกเขามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะลูกต้องการให้ผู้คนอ่านคัมภีร์เหล่านั้นด้วยเช่นกัน คัมภีร์ของทุกศาสนาถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่ได้มีการก่อตั้งศาสนา มีการอ่านคัมภีร์หลังจากที่หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้น จำเป็นต้องมีความรู้ ในตอนเริ่มต้นดวงวิญญาณมีความสโตประธาน แล้วพวกเขาก็กลับมาสโต ราโจและตโม หลังจากที่ได้มีการเติบโตอย่างมากเท่านั้นจึงมีการยกย่องศาสนาและมีการสร้างคัมภีร์ของศาสนานั้น ไม่เช่นนั้นการเติบโตจะเกิดขึ้นได้อย่างไร พวกเขาต้องกลายเป็นสาวก ดวงวิญญาณของศาสนาซิกข์ต้องมาและตามลงมา ต้องใช้เวลาอย่างมากสำหรับสิ่งนั้น ดวงวิญญาณใหม่ที่มาไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ กฎไม่ได้ยินยอมให้เป็นเช่นนี้ หลังจากที่ดวงวิญญาณไปจากสภาพสโตประธานของพวกเขาสู่สภาพสโต ราโจ และตโมพวกเขาก็ประสบกับความทุกข์ นี่คือกฎ ที่นี่พวกเขาได้ปะปนสิ่งต่างๆ มีชุมนุมของราวันและชุมนุมของรามด้วยเช่นกันแต่ลูกก็ยังไม่กลับมาสมบูรณ์พร้อม เมื่อลูกกลับมาสมบูรณ์พร้อม ลูกก็จะออกจากร่างของลูก จะไม่มีความทุกข์สำหรับผู้ที่อยู่ในสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม พวกเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกที่สกปรกนี้ได้ พวกเขาจะต้องจากไป ผู้ที่คงอยู่ก็จะไม่กลับมาอยู่เหนือบ่วงกรรม ไม่ใช่ทุกคนสามารถกลับมาอยู่เหนือบ่วงกรรมได้ในเวลาเดียวกัน แม้กระทั่งเมื่อการทำลายล้างเกิดขึ้นบางคนจะหลงเหลืออยู่ การทำลายล้างอย่างสิ้นซากไม่ได้เกิดขึ้น มีการร้องเพลงว่า เมื่อรามจากไป ราวันก็จากไปด้วย ครอบครัวของราวันนั้นใหญ่มาก ครอบครัวของลูกเป็นครอบครัวเล็กๆ มีศาสนาจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน ในความเป็นจริงครอบครัวของลูกควรจะใหญ่ที่สุด เพราะศาสนาเทพคือศาสนาแรก เวลานี้พวกเขาทั้งหมดนั้นก็ปะปนกันไป และมากมายก็ได้กลายเป็นคริสต์เตียน เมื่อใดก็ตามที่ผู้คนเห็นว่ามีความสุขและจะได้ตำแหน่ง พวกเขาก็จะเป็นของศาสนานั้น เมื่อใดก็ตามที่สันตปาปามาหลายคนก็กลายเป็นคริสต์เตียน ดังนั้นจึงมีการขยายตัวอย่างมาก ในยุคทองมีบุตรชายหนึ่งคนและบุตรสาวหนึ่งคนเท่านั้น ไม่มีศาสนาอื่นเติบโตในลักษณะนั้น เวลานี้ดูซิ ชาวคริสต์เตียนนั้นเข็มแข็งที่สุด ผู้ที่ให้กำเนิดลูกหลายคนจะได้รับรางวัลเพราะพวกเขาต้องการมนุษย์ผู้ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับกองทัพ พวกเขาทั้งหมดเป็นคริสต์เตียน รัสเซียและอเมริกาทั้งหมดเป็นคริสต์เตียน มีเรื่องราวเกี่ยวกับลิงสองตัวที่ต่อสู้กันและแมวก็กินเนย สิ่งนี้อยู่ในละครเช่นกัน ก่อนหน้านี้ชาวฮินดูและชาวมุสลิมเคยอยู่ด้วยกัน ในช่วงเวลาของการแบ่งแยกดินแดน ประเทศปากีสถานที่แยกออกไปก็ถูกสร้างขึ้นมา สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครเช่นกัน เมื่อสองประเทศต่อสู้รบรากันพวกเขาก็ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และจะมีธุรกิจระหว่างพวกเขา นั่นคือธุรกิจที่สำคัญที่สุดของพวกเขา แต่โชคชะตาแห่งชัยชนะในละครนั้นเป็นของลูก เป็นสิ่งที่แน่นอน 100% ว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะลูกได้ คนอื่นจะถูกทำลาย ลูกรู้ว่าจะเป็นอาณาจักรของลูกในโลกใหม่ และลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะกลับมามีค่าสำหรับสิ่งนั้น ลูกเคยมีค่า แต่เวลานี้ลูกกลับมาไม่มีค่า ลูกต้องกลับมามีค่าอีกครั้ง ผู้คนร้องเพลง: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น นี่คือป่า เวลานี้พ่อมาแล้ว ท่านมาและกำลังเปลี่ยนป่าหนามให้กลายเป็นสวนดอกไม้ นั่นคือโลกของเหล่าเทพ นี่คือโลกของปีศาจ ความลับของโลกมนุษย์ทั้งหมดนั้นได้มีการอธิบายแก่ลูกแล้ว เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกลืมศาสนาของลูกอย่างไร ศาสนาของลูกเสื่อมลงอย่างไร และการกระทำทั้งหมดของลูกกลายเป็นบาปอย่างไร บาบาได้อธิบายปรัชญาของกรรมที่ลึกล้ำ ของการกระทำที่เป็นบาปและการกระทำที่บริสุทธิ์ ลูกเข้าใจว่าลูกเคยเป็นเช่นไรเมื่อวานนี้และลูกได้กลายเป็นอะไรในวันนี้ เป็นสิ่งใกล้ตัวใช่หรือไม่? บาบาพูดว่า เมื่อวานนี้พ่อทำให้ลูกเป็นเทพ พ่อให้โชคแห่งอาณาจักรนั้นแก่ลูก แล้วทั้งหมดนั้นหายไปไหน? ลูกจำได้ไหม? ลูกสูญเสียทรัพย์สมบัติมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา นี่เป็นเพียงเรื่องของเมื่อวาน พ่อมาเพื่อให้ดินแดนสุขาวดีบนฝ่ามือของลูก ความรู้นี้ควรจะคงอยู่ในสติปัญญาของลูก บาบาได้อธิบายไว้ด้วยเช่นกันว่า ดวงตาของลูกหลอกลวงลูกอย่างมาก ลูกต้องทำให้ดวงตาที่เป็นอาชญากรของลูกนั้นมีอารยะธรรมด้วยความรู้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. จดบันทึกชาร์ทของลูกในไดอารี่ที่ไม่มีขีดจำกัด ฉันอยู่ในการจดจำระลึกถึงนานแค่ไหน และได้รับกำไรมากเท่าไรจากการมีการจดจำระลึกถึง? มีการขาดทุนใดๆ ไหม? สติปัญญาของฉันไปที่ไหนในช่วงเวลาของการจดจำระลึกถึง?

2. จดบันทึกการกระทำที่ผิดและการกระทำที่เป็นบาปที่ลูกได้ทำลงไปในชาติเกิดนี้ตั้งแต่เมื่อลูกยังเยาว์วัยมาก บอกพ่อเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามที่ทำให้สำนึกของลูกกัดกร่อนและลูกจะกลับมาเบาสบาย ลูกต้องไม่ทำกรรมที่เป็นบาปใดอีกต่อไป

พร:
ขอให้ลูกรักพระเจ้าและแทนที่จะรู้สึกประทับใจในความดีงามของใครบางคนจงปลูกฝังความดีงามนั้นในตัวลูก

หากลูกปรารถนาที่จะรักพระเจ้าให้ตรวจสอบอุปสรรคของจิตสำนึกที่เป็นร่าง ลูกบางคนพูดว่า คนนี้ดีมากและเหตุนี้เองฉันจึงรู้สึกมีความเมตตาเล็กน้อยต่อคนนั้น บางคนมีความผูกพันยึดมั่นกับร่างกายของใครบางคน และคนอื่นๆมีความผูกพันยึดมั่นกับคุณธรรมหรือคุณสมบัติพิเศษของใครบางคน อย่างไรก็ตามใครคือผู้ที่ให้คุณสมบัติพิเศษหรือคุณธรรมนั้น? หากใครบางคนเป็นคนดีแล้วลูกอาจปลูกฝังความดีนั้นในตัวลูก แต่อย่าประทับใจในความดีนั้น จงละวางและรักพระเจ้า ลูกที่มีความรักนั่นคือผู้ที่รักพระเจ้าจะอยู่อย่างปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:
ให้พลังแห่งความเงียบสงบปรากฏออกมาและความเร็วของงานรับใช้จะกลับมาเร็วขึ้น