06.11.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้ลูกอยู่ในงานรับใช้ของพระเจ้า ลูกต้องแสดงหนทางไปสู่ความสุขให้กับทุกคนและเพียรพยายามที่จะได้รับทุนการศึกษา

คำถาม:
ความกลัวใดที่จะถูกขจัดออกไปจากลูกๆ เมื่อสติปัญญาของลูกซึมซับความรู้ได้เป็นอย่างดี?

คำตอบ:
เมื่อลูกเข้ามาในความรู้และลูกซึมซับความรู้นี้ ความกลัวว่ากูรูของลูกในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาจะสาปแช่งลูกนั้นจะถูกขจัดออกไปเพราะไม่มีใครในหนทางของความรู้สามารถสาปแช่งลูกได้ ราวันสาปแช่งลูก ในขณะที่พ่อให้มรดกแก่ลูก ผู้ที่ศึกษาเรื่องพลังลี้ลับก็จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและทำสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นมีความทุกข์ ในหนทางของความรู้ลูกๆให้ความสุขแก่ทุกคน

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานว่า ก่อนอื่นใดลูกทั้งหมดเป็นดวงวิญญาณ ลูกต้องมีศรัทธาที่มั่นคงนี้ ลูกๆ เข้าใจว่าลูกคือดวงวิญญาณ ผู้ที่มาจากดินแดนสูงสุดและรับร่างกายเพื่อใช้เล่นบทบาทของลูก เป็นดวงวิญญาณที่เล่นบทบาท มนุษย์คิดว่าเป็นร่างกายที่เล่นบทบาท นี่คือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เหตุนี้เองจึงไม่มีใครรู้จักดวงวิญญาณ พวกเขาลืมไปแล้วว่าเราดวงวิญญาณมาและวนไปรอบวงจรอย่างไร? เหตุนี้เองที่พ่อต้องมาและทำให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ไม่มีใครรู้สิ่งเหล่านี้ เพียงพ่ออธิบายว่าดวงวิญญาณเล่นบทบาทของเขาอย่างไร มนุษย์ใช้ชาติเกิดสูงสุด 84 ชาติเกิด และต่ำสุดคือ 1 ถึง 2 ชาติเกิด ดวงวิญญาณต้องใช้ชาติเกิดใหม่ต่อไป สิ่งนี้พิสูจน์ว่า ผู้ที่มีหลายชาติเกิดต้องมีการเกิดใหม่มากมายเช่นกัน ผู้ที่ใช้ชาติเกิดน้อยกว่าก็จะมีการเกิดใหม่น้อยกว่า ในการแสดงก็เช่นกัน บางคนแสดงบทบาทของเขาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนจบ ในขณะที่คนอื่นเพียงแค่เล่นบทบาทเล็กน้อย มนุษย์ไม่รู้สิ่งนี้ ดวงวิญญาณไม่รู้จักตัวเขาเอง ดังนั้นพวกเขาจะรู้จักพ่อได้อย่างไร ทั้งหมดนี้ถูกใช้กับดวงวิญญาณ พ่อคือพ่อของทุกดวงวิญญาณ กฤษณะไม่สามารถเป็นพ่อของดวงวิญญาณได้ กฤษณะไม่สามารถเรียกได้ว่าไม่มีตัวตน เขาสามารถเป็นที่รู้จักได้ในรูปที่มีตัวตนเท่านั้น มีดวงวิญญาณอยู่ในทุกชีวิต บทบาทถูกบันทึกไว้ในทุกดวงวิญญาณ ในบันดาลูกๆเช่นกัน ลูกผู้ที่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ก็ตามลำดับกันไป ตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าลูกดวงวิญญาณได้ใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร ไม่ใช่ว่าแต่ละดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณสูงสุด ไม่เลย พ่อได้อธิบายว่า เราดวงวิญญาณได้กลายเป็นเทพในตอนแรกได้อย่างไร ในปัจจุบันเราไม่บริสุทธิ์และตาโมประธานและเราต้องกลับมาบริสุทธิ์และสะโตประธาน พ่อมาเมื่อโลกกลับมาเก่า พ่อมาเพื่อทำให้โลกเก่านั้นใหม่ ท่านก่อตั้งโลกใหม่ มีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปในโลกใหม่ ลูกบอกว่าพวกเขาเคยเป็นของศาสนาศูทรในยุคเหล็กก่อนหน้านี้ เวลานี้ลูกได้กลายเป็นบราห์มิน สิ่งสร้างที่เกิดจากปากของประชาบิดาบราห์มา ลูกได้เข้ามาสู่สกุลบราห์มิน ไม่มีราชวงศ์ของสกุลบราห์มิน สกุลบราห์มินไม่ได้ปกครองอาณาจักร ในเวลานี้ทั้งสกุลบราห์มินและสกุลศูทรไม่มีอาณาจักรในบารัต ทั้งสองสกุลไม่มีอาณาจักร เวลานี้มีรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน ลูกบราห์มินไม่ได้มีอาณาจักร ลูกคือนักเรียนผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียน พ่อเพียงแค่อธิบายแก่ลูกว่าวงจรของ 84 ชาติเกิดหมุนไปอย่างไร มียุคทอง ยุคเงิน ยุคทองแดง และยุคเหล็ก และต่อจากนั้นก็เป็นยุคบรรจบพบกันนี้ ไม่มียุคอื่นใดที่ได้รับคำยกย่องเช่นที่ยุคบรรจบพบกันได้รับ นี่คือยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุด เมื่อลูกไปจากยุคทองไปสู่ยุคเงิน 2 องศาก็ลดลง ดังนั้นลูกจะยกย่องสิ่งนั้นได้อย่างไร? ลูกไม่สรรเสริญการตกต่ำลง ยุคเหล็กเรียกว่าโลกเก่า โลกใหม่ที่จะมีอาณาจักรของเทพกำลังถูกก่อตั้งในเวลานี้ พวกเขาคือชีวิตที่สูงส่งที่สุด และแล้วองศาของเขาก็ค่อยๆลดลงทีละน้อย พวกเขากลับมาตกต่ำ พวกเขากลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาของศูทร พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเช่นหินด้วยเช่นกัน สติปัญญาของพวกเขากลายเป็นเช่นหินที่พวกเขาไม่แม้จะรู้ถึงเรื่องราวของชีวิตของผู้ที่พวกเขากราบไหว้บูชา ถ้าลูกไม่รู้เรื่องราวชีวิตของพ่อของพวกเขา พวกเขาจะได้รับมรดกจากท่านได้อย่างไร? เวลานี้ลูกๆ รู้ถึงเรื่องราวชีวิตของพ่อ ลูกกำลังได้รับมรดกจากท่าน ลูกจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด มีเพลงที่ร้องว่า ท่านคือแม่และพ่อ และเราได้รับความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดจากท่าน ดังนั้นพ่อต้องมาอย่างแน่นอนและให้ความสุขแก่ลูกอย่างมากมาย พ่อพูดว่า: พ่อมาและให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกๆ ความรู้นี้ควรอยู่ในสติปัญญาของลูกอย่างดีมาก เหตุนี้เองที่ลูกต้องกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง เวลานี้ลูกแต่ละคนได้รับดวงตาที่สามของความรู้แล้ว ลูกรู้ว่าลูกกำลังกลายเป็นเทพอีกครั้ง เวลานี้ลูกกลายเป็นบราห์มินจากศูทร บราห์มินของยุคเหล็กคงมีอยู่เช่นกันใช่ไหม? เนื่องจากบราห์มินเหล่านั้นเป็นของยุคเหล็ก พวกเขาจึงไม่รู้ว่าศาสนาและสกุลของพวกเขาได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อใด เวลานี้ลูกได้กลายเป็นลูกๆ โดยตรงของประชาบิดาบราห์มาและลูกเป็นของสกุลสูงสุด พ่อนั่งที่นี่และทำงานรับใช้ของการให้การศึกษาแก่ลูก ให้การดูแลและตกแต่งประดับประดาลูก ลูกอยู่ในงานรับใช้ของพระเจ้าเท่านั้นเช่นกัน พระเจ้าผู้เป็นพ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อรับใช้ลูกๆทั้งหมด พ่อต้องแสดงหนทางแห่งความสุขให้กับลูกๆ พ่อพูดว่า: เวลานี้จงกลับบ้าน! มนุษย์ทำความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อได้รับการหลุดพ้น พวกเขามีชีวิตที่ติดอยู่ในบ่วงพันธะอย่างแน่นอน พ่อมาเพื่อปลดปล่อยลูกจากความทุกข์ทั้งหมดนั้น ลูกๆ เข้าใจว่า จะมีเสียงร้องของความทุกข์ระทม ภายหลังเสียงร้องของความทุกข์ระทมจะเป็นเสียงร้องของชัยชนะ เวลานี้สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าจะมีความทุกข์มากมายเพียงใดเมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น มียาดาวาสซึ่งเป็นชาวยุโรป พ่อได้อธิบายว่าชาวยุโรปเรียกว่ายาดาวาส มีการแสดงให้เห็นว่าจรวดขีปนาวุธปรากฏออกมาจากท้องอย่างไร และพวกเขาให้การสาปแช่งอย่างไร อย่างไรก็ตามไม่มีเรื่องของการสาปแช่ง นี่คือละคร พ่อให้มรดกในขณะที่ราวันสาปแช่งลูก การละเล่นได้ถูกสร้างขึ้นเช่นนี้ มีคนอื่นที่ให้คำสาปแช่ง มีคนอื่นที่ลบคำสาปแช่งเช่นกัน ผู้คนกลัวกูรูฯลฯ ในกรณีที่พวกเขาถูกสาปแช่ง ในความเป็นจริงไม่มีใครในหนทางของความรู้สามารถสาปแช่งลูกได้ ไม่มีเรื่องของการสาปแช่งในหนทางของความรู้หรือบนหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ผู้ที่ศึกษาพลังลี้ลับจะให้การสาปแช่งและเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมากมายมีความทุกข์ พวกเขาหารายได้อย่างมากมายด้วยวิธีนั้น ผู้เลื่อมใสศรัทธาไม่ได้ทำงานนั้น บาบาได้อธิบายเช่นกันว่าลูกต้องเขียนคำว่าเป็นสิริมงคลที่สุดกับยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน ลูกต้องเขียนคำว่า ตรีมูรติ และ ประชาบิดา ด้วยเช่นกัน เพราะหลายคนที่ถูกเรียกว่า บราห์มา เมื่อลูกเขียนคำว่า ประชาบิดา พวกเขาสามารถเข้าใจว่าพ่อของมวลมนุษย์(ประชาบิดา)จะต้องคงอยู่ในรูปที่มีตัวตน เมื่อลูกเขียนเพียงบราห์มาเท่านั้น พวกเขาก็คิดว่าท่านเป็นผู้อาศัยในดินแดนที่ละเอียดอ่อน พวกเขาเรียกบราห์มา วิษณุและชังก้าร์ว่าพระเจ้า เมื่อลูกพูด ประชาบิดา ลูกสามารถอธิบายได้ว่าประชาบิดาอยู่ที่นี่ เขาจะสามารถอยู่ในดินแดนที่ละเอียดอ่อนได้อย่างไร? พวกเขาแสดงให้เห็นว่าวิษณุปรากฏออกมาจากสะดือของบราห์มา ลูกๆ ได้รับความรู้ ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการออกมาจากสะดือ บราห์มากลายเป็นวิษณุได้อย่างไร และวิษณุกลายเป็นบราห์มาได้อย่างไร? ลูกสามารถอธิบายความรู้ทั้งหมดของทั้งวงจรโดยใช้รูปภาพ ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากที่จะอธิบายโดยไม่ใช้รูปภาพ บราห์มากลายเป็นวิษณุและวิษณุกลายเป็นบราห์มา ลักษมีและนารายณ์วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด และต่อจากนั้นก็กลายเป็นสรัสวตีและบราห์มา บาบาตั้งชื่อให้แก่ลูกในตอนเริ่มแรกเมื่อบัทตีถูกสร้างขึ้น และจากนั้นหลายคนก็ได้จากไป เหตุนี้เองจึงมีการพูดว่าลูกประคำของบราห์มินไม่สามารถสร้างขึ้นได้ เพราะว่าพวกเขาเป็นผู้เพียรพยายาม พวกเขายังคงมีการขึ้นๆ ลงๆ มีลางร้าย บาบาเคยเป็นพ่อค้าเพชร ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำสร้อยคอไข่มุกฯลฯ ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไร ลูกประคำของบราห์มินจะถูกสร้างขึ้นในเวลาสุดท้าย เราบราห์มินสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งและกลายเป็นเทพ จากนั้นเราต้องลงบันไดมา มิฉะนั้น เราจะใช้ 84 ชาติเกิดได้อย่างไร? ลูกสามารถคำนวณสิ่งนี้ได้ตามบัญชีของ 84 ชาติเกิด เมื่อเวลาครึ่งหนึ่งของลูกได้จบสิ้นลง ผู้ที่เป็นของศาสนาอื่นๆก็เพิ่มเข้ามา ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากที่จะทำสร้อยคอไข่มุก ไข่มุกถูกวางบนโต๊ะอย่างระมัดระวังมากเพื่อที่ไข่มุกเหล่านั้นจะไม่กลิ้งไปมา จากนั้นจึงร้อยด้วยเข็ม บางครั้งถ้าสร้อยคอไม่ดีเพียงพอ มันก็ต้องขาด ลูกประคำนี้ใหญ่มาก ลูกๆ เข้าใจว่า ลูกกำลังศึกษาเพื่อโลกใหม่ บาบาได้อธิบายว่าลูกควรจะสร้างคติพจน์ว่า: มาและเข้าใจว่าเราเปลี่ยนจากศูทรเป็นบราห์มินและกลายเป็นเทพได้อย่างไร ด้วยการรู้จักวงจรนี้ลูกจะกลายเป็นผู้ปกครองโลก ลูกจะกลายเป็นนายของโลก จงสร้างคติพจน์เช่นนั้นและสอนเด็กๆ บาบาแสดงวิธีมากมายแก่ลูก แท้จริงแล้วลูกมีคุณค่าอย่างมาก ลูกได้รับบทบาทของนักแสดงเอกชายและนักแสดงเอกหญิง ลูกกลายเป็นเช่นเพชร (ฮีโร่) และแล้วไปรอบวงจรและกลายมามีค่าเช่นเปลือกหอย เป็นเวลานี้ที่ลูกได้รับการเกิดที่มีค่าเช่นเพชร เหตุใดลูกจึงไล่ตามเปลือกหอย? ไม่ใช่ว่าลูกนั้นต้องทิ้งบ้านและครอบครัวของลูกไป บาบาพูดว่า: ในขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก คงอยู่อย่างบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว และแล้วด้วยการเข้าใจความรู้ของวงจรโลกและการสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกันลูกจะกลายเป็นเช่นเพชร โดยแท้จริง 5000 ปีมาแล้วที่บารัตเคยเป็นเช่นเพชร รูปภาพนี้คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ลูกต้องให้ความสำคัญอย่างมากต่อรูปภาพนี้ (ของลักษมีและนารายณ์) ลูกๆ ต้องทำงานรับใช้อย่างมากที่นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ ลูกจะสามารถสร้างปวงประชาโดยไม่ทำงานรับใช้ในเวลาที่รวดเร็วได้อย่างไร? แม้ว่าผู้คนจะฟังความรู้นี้ แต่ยากนักที่ใครจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง มีการพูดถึงพวกเขาว่า: กำมือเดียวจากหลายล้าน เพียงไม่กี่คนที่ได้รับทุนการศึกษา จากจำนวนนักเรียน 40 หรือ 50 คนในโรงเรียน บางทีมีเพียง 1 ในพวกเขาที่อาจจะได้รับทุนการศึกษา บางได้รับคะแนนดีเป็นพิเศษ(สูงกว่า) และดังนั้นพวกเขาก็ได้รับทุนการศึกษาด้วย ที่นี่ก็เป็นเช่นเดียวกัน มีมากมายหลายคนที่ได้คะแนนดีเป็นพิเศษ มีลูกปัดทั้ง 8 และพวกเขาก็ตามลำดับกันไป พวกเขาคือผู้ที่จะนั่งบนบัลลังก์ของอาณาจักรก่อนใครอื่น และแล้วองศาจะค่อยๆ ลดลง รูปภาพของลักษมีและนารายณ์คืออันดับหนึ่ง มีราชวงศ์ของพวกเขาด้วยเช่นกัน แต่เพียงรูปภาพของลักษมีและนารายณ์ (ที่หนึ่ง)ที่แสดงไว้ ที่นี่ลูกเข้าใจว่ารูปภาพนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อะไรคือคุณประโยชน์ของการแสดงรูปภาพของพวกเขา? ชื่อ รูปแบบ เวลาและสถานที่ทั้งหมดเปลี่ยนแปลง พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวาน พ่ออธิบายสิ่งนี้ในวงจรที่แล้วด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่ากฤษณะจะถ่ายทอดความรู้แก่โก๊ปและโก๊ปี้ กฤษณะไม่มีทั้งโก๊ปหรือโก๊ปี้ และพวกเขาไม่ได้ให้ความรู้นี้ กฤษณะเป็นเจ้าชายของยุคทอง เขาจะสอนราชาโยคะที่นั่นหรือชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? เวลานี้ลูกต้องจดจำพ่อของลูก พ่อเป็นครูด้วยเช่นกัน นักเรียนไม่เคยลืมครูของพวกเขา เด็กๆ ก็ไม่สามารถลืมพ่อของเขาหรือกูรูของเขา พวกเขามีพ่อตั้งแต่เกิด พวกเขามีครูหลังอายุ 5 ขวบและเมื่อเขาถึงสภาพของการปลดเกษียณ พวกเขามีกูรู ไม่มีประโยชน์ใดเลยในการมีกูรูในตอนเกิด พวกเขามีกูรูและอาจตายในวันต่อมา ดังนั้นกูรูจะทำอะไรได้? แม้กระทั่งมีการร้องเพลงว่า: ท่านไม่สามารถได้รับการหลุดพ้นถ้าไม่มีสัตกูรู อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สนใจสัตกูรูและรับกูรูเข้ามาแทน มีกูรูมากมาย บาบาพูดว่า; ลูกๆ ลูกไม่จำเป็นต้องมีกูรูทางร่างกายใดๆ ลูกต้องไม่ร้องขอสิ่งใดจากผู้ใด มีการพูดว่า: ตายเสียดีกว่าที่จะร้องขอสิ่งใด! ทุกคนวิตกกังวลเกี่ยวกับการถ่ายโอนเงินของพวกเขา พวกเขาให้ทานสำหรับชาติเกิดต่อไปของพวกเขาในนามของพระเจ้า และได้รับการตอบแทนของสิ่งนั้นเพียงชั่วคราวในโลกเก่านี้ ที่นี่ทุกสิ่งของลูกได้รับการถ่ายโอนไปสู่โลกใหม่เป็นเวลา 21 ชาติเกิด ลูกต้องอุทิศร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติของลูกให้แก่พระเจ้า สิ่งนั้นสามารถทำได้เพียงเมื่อท่านมาเท่านั้น ไม่มีใครรู้จักพระเจ้าและดังนั้นพวกเขาจึงยึดกูรูไว้ พวกเขายกทรัพย์สมบัติฯลฯ ของพวกเขาให้แก่กูรู เมื่อพวกเขาไม่มีทายาท เขาให้ทุกสิ่งแก่กูรูของพวกเขา เวลานี้ไม่มีใครให้สิ่งใดเป็นประจำ แม้แต่ในนามของพระเจ้า พ่ออธิบายว่า: พ่อเป็นพระเจ้าของคนจน และเหตุนี้เองพ่อจึงเข้ามาในบารัต พ่อมาและทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก มีความแตกต่างอย่างมากมายระหว่างการทำบางสิ่งโดยตรงและการทำบางสิ่งโดยอ้อม พวกเขาไม่รู้สิ่งใด เพียงแค่พูดว่าพวกเขานั้นกำลังอุทิศตนในนามของพระเจ้า ทั้งหมดนั้นไม่มีความหมาย เวลานี้ลูกๆได้รับความเข้าใจแล้ว ดังนั้นจากที่ไม่รู้คิด ลูกได้กลับมารู้คิด สติปัญญาของลูกรู้ว่าพ่อแสดงความอัศจรรย์อย่างไร แน่นอนว่าลูกจะได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกได้รับมรดกจากพ่อผ่านดาด้า ดาด้านี้ก็กำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกจากท่านด้วยเช่นกัน มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นผู้ที่ให้มรดก ลูกต้องจดจำท่านเท่านั้น พ่อพูดว่า: ลูกๆ พ่อมาและเข้ามาในผู้นี้ในชาติเกิดสุดท้ายของหลายชาติเกิดของเขาและทำให้เขาบริสุทธิ์เพื่อที่ว่าต่อมาเขากลายเป็นเทวดา ลูกสามารถทำงานรับใช้มากมายด้วยการใช้เข็มเครื่องหมาย เข็มเครื่องหมายของลูกทั้งหมดมีความหมายอย่างมาก รูปภาพนี้คือรูปที่ให้ทานชีวิตแก่ลูก ไม่มีใครตระหนักถึงคุณค่าของรูปนี้ บาบาชอบสิ่งใหญ่เสมอเพื่อที่ใครก็ตามสามารถอ่านได้อย่างชัดเจนในระยะห่างไกล อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อ จงกลับมารู้คิดและอุทิศร่างกายจิตใจและสมบัติของลูกให้กับพ่อโดยตรง ถ่ายโอนทุกสิ่งที่ลูกมีสำหรับ 21 ชาติเกิด

2. พ่อทำงานรับใช้ของการให้การศึกษาแก่ลูก ดูแลเอาใจใส่และประดับตกแต่งลูก ดังนั้นจงทำงานรับใช้เช่นเดียวกันกับที่พ่อทำ ปลดปล่อยทุกคนจากชีวิตที่ติดบ่วงของพวกเขา และพาพวกเขาไปสู่ชีวิตของการหลุดพ้น

พร:
ขอให้ลูกประหยัดงบประมาณของสมบัติที่มีค่าทั้งหมดและกลายเป็นผู้เพียรพยายามที่ละเอียดประณีต

ในชีวิตธรรมดาถ้าไม่มีคนประหยัดในครอบครัวบ้านก็ไม่สามารถดำเนินไปได้ดี ในทำนองเดียวกันถ้าลูกที่เป็นเครื่องมือไม่ประหยัดศูนย์ก็จะดำเนินไปได้ไม่ดี เหล่านั้นเป็นครัวเรือนที่มีขีดจำกัด ในขณะที่นี่เป็นครัวเรือนที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นลูกต้องตรวจสอบว่าลูกใช้จ่ายไปมากแค่ไหนในแง่ของความคิดคำพูดและพลังของลูก ผู้ที่ใช้งบประมาณอย่างประหยัดจากสมบัติที่มีค่าทั้งหมดของเขาและดำเนินชีวิตตามนั้นเรียกว่าผู้มีความพยายามอย่างละเอียดและประณีต ความคิดคำพูดการกระทำหรือพลังแห่งความรู้ของพวกเขาไม่สามารถสูญเปล่าได้

คติพจน์:
จงเต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าแห่งความรัก ให้ความรักกับทุกคนและได้รับความรัก