06.12.18       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ในการที่จะสร้างโชคของลูก ทำให้ตนเองไม่ว่างเว้นในงานรับใช้ของพระเจ้า แม่และกุมารีควรที่จะกระตือรือร้นที่จะอุทิศตนเองต่อพ่อ ชีพชัคตีสามารถประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของพ่อ

คำถาม:
พ่อให้คำแนะนำใดที่ดีแก่กุมารีทั้งหลาย?

คำตอบ:
โอ้ กุมารี: เวลานี้ลูกควรจะแสดงความอัศจรรย์ ลูกต้องกลายเป็นเช่นมาม่า เวลานี้ปล่อยวางจากความคิดเห็นของสังคมและกลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่น หากลูกกลายเป็นกึ่งกุมารี ก็จะมีรอยมลทินในตัวลูก ลูกต้องอยู่อย่างปลอดภัยจากมายาที่เต็มไปด้วยสีสัน ทำงานรับใช้ของพระเจ้าและผู้คนนับพันจะมาก้มลงแทบเท้าของลูก

โอมชานติ ลูกคือชีพชัคตีผู้ที่มีความกระตือรือร้นอย่างมาก ลูกควรที่จะมีความกระหายที่จะอุทิศตนเองต่อพ่อ สิ่งนี้รู้ได้ว่าเป็นความซาบซึ้งของพระเจ้า พ่อต้องมองดูเบื้องหน้าท่านเพื่อดูว่าใครกำลังนั่งที่นี่ ในความเป็นจริงการจัดที่นั่งในชั้นเรียนควรจะเป็นเช่นที่ว่าครูสามารถมองเห็นทุกคน และแล้วนี่ก็จะกลายเป็นเช่นสัทสัง อย่างไรก็ตามใครจะสามารถทำอะไรได้หากชะตากรรมของละครถูกกำหนดไว้แล้วในวิธีนี้ ลูกไม่สามารถถูกทำให้นั่งตามลำดับกันไปในชั้นเรียน ลูกๆ กระตือรือร้นที่จะได้เห็นใบหน้าของพ่อ ทำนองเดียวกัน พ่อก็กระตือรือร้นด้วยเช่นกัน ราวกับว่ามีความมืดโดยที่ไม่มีลูกๆ อยู่ในบ้าน ลูกๆ นำแสงสว่างเข้ามาสู่บ้าน ลูกนำแสงสว่างเข้ามาสู่ทั้งโลก ไม่เพียงแต่สู่บารัต

เพลง:
แม่ โอ ผู้เป็นแม่ ท่านเป็นผู้ประทานโชคแก่ทุกคน!...

โอมชานติ
เพลงนี้เป็นคัมภีร์สำหรับลูกด้วย กีตะเป็นเพชรพลอยของทุกคัมภีร์ คัมภีร์ทั้งหมดรวมมหาภารตะ รามายณะ ชีพปูราณา พระเวทย์ อุปนิฉัท ฯลฯ ก็ได้ปรากฏออกมาจากสิ่งนี้ เป็นความอัศจรรย์! ผู้คนพูดว่าลูกเปิดเพลงจากภาพยนตร์และลูกไม่ได้มีคัมภีร์ใดๆ พวกเราพูดว่าไม่ว่าความหมายใดก็ตามที่ดึงออกมาได้จากแผ่นเสียงเหล่านั้น สาระของพระเวทย์และกรันต์ฯลฯ เองนั้นก็ปรากฏออกมาจากสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกัน(มีการเปิดเพลง) นี่เป็นคำยกย่องของมาม่า มีแม่มากมาย แต่แม่หลักคือจักกัตอัมบา จักกัตอัมบานี้เปิดประตูสู่สวรรค์และแล้วเธอเองนั้นก่อนอื่นก็ได้กลายเป็นนายของโลก และดังนั้นลูกๆ ก็อยู่กับแม่ด้วยอย่างแน่นอน มีคำยกย่องของผู้เดียวนั้น: ท่านคือแม่และพ่อ เป็นชีพบาบาที่เรียกได้ว่าเป็นแม่และพ่อ ในบารัตมีจักกัตอัมบาและจากัดบิดา อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการกล่าวถึงบราห์มามากนักและไม่ได้มีวัดมากมายนักให้กับบราห์มา มีวัดให้กับบราห์มาในอัชเมียร์ ซึ่งโด่งดังอย่างมาก บราห์มินนั้นก็อาศัยอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน มีบราห์มินสองประเภท: สาระสิธและพุชคาร์นี ผู้ที่อยู่ในพุชก้านั้นก็เรียกว่าเป็นพุชคาร์นี อย่างไรก็ตาม บราห์มินเหล่านั้นไม่รู้สิ่งนี้ พวกเขาพูดว่าพวกเขาเป็นทายาทที่เกิดจากปากของบราห์มา ชื่อ “จักกัดอัมบา” นั้นโด่งดังอย่างยิ่ง ผู้คนไม่รู้เกี่ยวกับบราห์มามากนัก หากใครบางคนได้รับทรัพย์สมบัติมากมาย เขาก็เชื่อว่าเขาได้รับพรของผู้รู้และนักบุญเขาไม่ได้คิดว่าเป็นพรจากพระเจ้า พ่อพูดว่า: ไม่มีใครนอกจากพ่อที่สามารถให้พร พ่อแม้กระทั่งยกย่องซันยาสซี หากซันยาสซีเหล่านั้นไม่อยู่อย่างบริสุทธิ์ บารัตก็จะถูกเผาไปจนตาย อย่างไรก็ตามผู้ประทานการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสคือพ่อผู้เดียวเท่านั้น มนุษย์ไม่สามารถประทานการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสให้กับมนุษย์ บาบาได้อธิบายแล้วว่าลูกทั้งหมดคือสีดาในกระท่อมของความทุกข์ มีประสบการณ์ของความเจ็บปวดในความทุกข์ เหตุใดจึงไม่ได้มีประสบการณ์ของความทุกข์เมื่อลูกมีโรคภัยเล่า? หากลูกล้มป่วย แน่นอนที่ลูกจะอัศจรรย์: เมื่อไหร่ที่ฉันจะดีขึ้น? ไม่ใช่ว่าลูกต้องการจะอยู่อย่างไม่สบายตลอดเวลา ลูกทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะสบายขึ้น(ดีขึ้น) ไม่เช่นนั้นแล้ว เหตุใดลูกจึงกินยา ฯลฯ? เวลานี้ พ่อพูดว่า: พ่อปลดปล่อยลูกจากโรคภัยและความทุกข์นี้ ฯลฯ และให้รางวัลแก่ลูก มายา ราวันเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกทุกข์ พ่อเรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างโลก ทุกคนถามว่า: พระเจ้าสร้างโลกนี้เพื่อให้ความทุกข์หรือ? อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่พูดเช่นนั้นในสวรรค์ มีความทุกข์ที่นี่และเหตุนั้นเองผู้คนจึงถาม: เหตุใดพระเจ้าจึงต้องการสร้างโลกของความทุกข์? ท่านไม่ได้มีสิ่งใดอื่นที่จะทำหรือ? อย่างไรก็ตาม พ่อพูดว่า: การแสดงของความสุขและความทุกข์ ชัยชนะและการพ่ายแพ้นี้ได้ถูกสร้างขึ้น การแสดงของรามและราวันนั้นอยู่บนฐานของบารัต บารัตนั้นพ่ายแพ้ราวันและแล้วก็ได้กลับมามีชัยชนะเหนือราวันและเป็นของราม ชีพบาบานั้นเรียกว่าเป็นราม ลูกต้องอ้างถึงชื่อของรามและชีวาเพื่อที่จะอธิบาย ชีพบาบาคือผู้เป็นนาย นั่นคือเป็นพระผู้เป็นเจ้าของลูกๆ ท่านทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ มรดกของพ่อคือการได้มาซึ่งการบรรลุผลของสวรรค์และภายในนั้นก็มีสถานภาพ เพียงเหล่าเทพเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ อัจชะ เวลานี้ให้รับฟังคำยกย่องของผู้เดียวที่สร้างสวรรค์ (เป็นบรรทัดจากเพลง) จักกัตอัมบาเป็นผู้ประทานโชคสำหรับบารัต ไม่มีใครรู้จักเธอ ผู้คนมากมายไปที่วัดอัมบาจี บาบานี้เองก็เคยไปที่นั่นหลายต่อหลายครั้งมาแล้วด้วยเช่นกัน ท่านต้องได้ไปที่บาบูลนาทและวัดลักษมีและนารายณ์มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง แต่ท่านไม่ได้รู้สิ่งใด ท่านนั้นไม่รู้คิดอย่างยิ่ง! เวลานี้พ่อได้ทำให้เขานั้นรู้คิดอย่างยิ่ง สมญาจักกัดอัมบานั้นยิ่งใหญ่มาก: ผู้ประทานโชคของบารัต เวลานี้ลูกควรจะไปยังวัดของอัมบาจีและทำงานรับใช้ ลูกควรจะถ่ายทอดเรื่องราวของ 84 ชาติเกิดของจักกัดอัมบา ในความเป็นจริง มีวัดมากมาย จะไม่มีใครยอมรับรูปภาพนี้ของมาม่า อัจชะ อธิบายด้วยการใช้สัญลักษณ์ของอัมบานั้นและนำเพลงนี้ไปกับลูก เพลงนี้คือกีตะที่แท้จริงสำหรับลูก มีงานรับใช้มากมายที่จะทำแต่ลูกๆ ที่ทำงานรับใช้ต้องมีความซื่อสัตย์ ลูกสามารถที่จะนำเพลงนี้ไปยังวัดของของจักกัตอัมบาและอธิบายแก่พวกเขา จักกัตอัมบาเป็นกุมารี บราห์มินด้วยเช่นกัน เหตุใดจึงมีการแสดงจักกัตอัมบาว่ามีมือมากมายอย่างยิ่ง? เพราะเธอมีลูกๆ มากมายที่เป็นผู้ช่วย นี่เป็นกองทัพชัคตี ดังนั้น พวกเขาจึงได้แสดงสัญลักษณ์ของเธอพร้อมกับมือมากมาย มองดูที่ประเภทของร่างกายที่พวกเขาแสดง! การแสดงมือเป็นสัญลักษณ์นั้นง่ายและดูเป็นสิ่งที่ถูกต้อง รูปนั้นจะเป็นเช่นไรหากพวกเขาจะแสดงขามากมาย? บราห์มาเองนั้นก็ได้มีการแสดงไว้พร้อมกับมือมากมาย ลูกทั้งหมดเป็นลูกๆ ของท่าน จะไม่สามารถแสดงมือทั้งหมดนั้นได้ ดังนั้น ลูกๆ กุมารีและผู้เป็นแม่ควรที่จะข้องแวะในงานรับใช้ ลูกควรจะสร้างโชคของลูกเอง หากลูกไปยังวัดของอัมบาและสรรเสริญเพลงนี้ ผู้คนมากมายอย่างยิ่งก็จะไปที่นั่น ลูกจะประกาศชื่อเสียงของบาบามากถึงเพียงนั้นที่แม้กระทั่งบราห์มากุมารีที่เก่ากว่าก็ไม่สามารถจะประกาศชื่อเสียงได้มากเช่นนั้น ลูกๆ กุมารีเล็กๆ สามารถแสดงความอัศจรรย์ บาบาไม่ได้กำลังพูดเช่นนี้เพียงกับผู้เดียว แต่กับกุมารีทั้งหมด นับพันๆ จะมาและก้มลงแทบเท้าลูก ไม่ได้มีมากมายนักที่จะก้มลงแทบเท้าของพวกเขาเท่ากับที่จะก้มลงแทบเท้าของลูก ลูกต้องปล่อยวางความคิดเห็นของสังคมสำหรับสิ่งนี้ ลูกต้องทำลายความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ บ้างก็จะพูดว่า: ฉันไม่ต้องการแต่งงานเลย ฉันจะอยู่อย่างบริสุทธิ์และทำงานรับใช้ของการทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ กึ่งกุมารีนั้นก็ยังคงมีมลทิน ทันทีที่กุมารีนั้นได้รับการหมั้นหมาย มลทินก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นในตัวเธอ เธอจะได้รับการแต่งแต้มสีสันโดยมายาที่เต็มไปด้วยสีสัน มนุษย์สามารถที่จะกลายเป็นอะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการในชาติเกิดนี้ มาม่าเองก็ได้กลายเป็นเช่นที่เธอเป็นในชาติเกิดนี้ ผู้คนเหล่านั้นได้รับสถานภาพชั่วคราว ในขณะที่มาม่าได้รับสถานภาพถึง 21 ชาติเกิด ลูกเองก็กำลังจะกลายเป็นนารายณ์จากนายธรรมดาและลักษมีจากนารีธรรมดา เมื่อลูกสอบผ่านอย่างสมบูรณ์ลูกจะใช้ชาติเกิดที่สูงส่ง พวกเขามีประสบการณ์ของความสุขชั่วคราว แต่ในสิ่งนั้นพวกเขาก็มีความวิตกกังวลอย่างยิ่งเช่นกัน พวกเรานั้นแฝงตัว พวกเราไม่ต้องแสดงสิ่งใดภายนอก ผู้คนเหล่านั้นมีการโอ้อวดภายนอก อาณาจักรนั้นเป็นเหมือนกับภาพลวงตา ได้พูดไว้ในคัมภีร์ว่าดรุพดีได้บอกใครบางคน: ลูกของคนตาบอดนั้นตาบอด สิ่งที่ลูกคิดว่าเป็นอาณาจักรในเวลานี้กำลังจะถูกทำลาย แม่น้ำเลือดจะไหลนอง เมื่อในปากีสถานมีการแบ่งแยกดินแดน ก็มีการต่อสู้มากมายอย่างยิ่งในทุกบ้าน เวลานี้ จะมีการต่อสู้มากมายแม้แต่ขณะที่กำลังเดินอยู่บนถนนมีเลือดมากมายอย่างยิ่งไหลนองทุกหนแห่ง นี่จะสามารถเรียกว่าเป็นสวรรค์หรือ? นี่เป็นเดลลีใหม่หรือบารัตใหม่ใช่หรือไม่ บารัตใหม่นั้นเป็นดินแดนของเทวดานางฟ้า ในเวลานี้ กิเลสกำลังมีให้เห็นทุกหนแห่ง สิ่งเหล่านั้นเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูก การเกิดของรามและราวันมีการแสดงไว้ในบารัตเท่านั้น การเกิดของชีวาไม่ได้เฉลิมฉลองในแผ่นดินต่างแดนมีการเฉลิมฉลองที่นี่เท่านั้น ลูกรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ราวันมา เมื่อกลางวันจบสิ้นและกลางคืนเริ่มต้นราวันก็มาและนั่นก็เรียกว่าหนทางบาป ได้มีการแสดงไว้ว่าเหล่าเทพไปถึงสภาพใดเมื่อพวกเขาได้ไปสู่หนทางบาป ลูกๆ ควรทำงานรับใช้ ผู้ที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็จะปลุกผู้อื่นให้ตื่นขึ้น บาบานั้นมีความปรารถนาดีเสมอ ท่านนั้นห่วงใยว่ามายาไม่ได้ตบตีลูกๆ ลูกจะไม่สามารถทำงานรับใช้ได้หากลูกล้มป่วย เป็นจักกัตอัมบาไม่ใช่ลักษมี ผู้ที่ได้รับไหของความรู้ ลักษมีนั้นได้ให้ทรัพย์สมบัติ ซึ่งเธอนั้นสามารถที่จะให้ทาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการให้ทานใดๆ ฯลฯ ที่นั่น จะมีการให้ทานแก่คนจนเสมอ ดังนั้น หากกุมารีไปที่วัดและทำงานรับใช้ในวิธีนี้ หลายต่อหลายคนจะมา ผู้คนจะพูดว่า: “ดีมาก!” กับลูกและก้มลงแทบเท้าลูก พวกเขามีความนับถือต่อผู้เป็นแม่ด้วย เมื่อผู้เป็นแม่ได้ยินสิ่งนี้ พวกเขาก็อยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส ผู้ชายมีความซาบซึ้งของเขาเอง บาบาได้อธิบายแล้วว่า: ผู้ที่มีตัวตนนี้คือผู้ที่รู้ถึงสิ่งต่างๆภายนอก พระผู้เป็นเจ้าที่อาศัยอยู่ในเขาคือพระผู้เป็นเจ้าเหนือพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวง(Lord of Lords) กฤษณะเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้ากฤษณะ(Lord Krishna) พวกเราพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าเหนือพระผู้เป็นเจ้าของกฤษณะ( Krishna’s Lord of Lords)คือดวงวิญญาณสูงสุด ท่านได้รับอาคารนี้(บราห์มา) ดังนั้น ผู้นี้เป็นทั้งเจ้าของที่ดินหญิงและเจ้าของที่ดินชาย ผู้นี้เป็นชายพร้อมทั้งเป็นหญิง เป็นความอัศจรรย์! โบ้คได้มีการออฟเฟอร์แล้ว อัจชะ ให้ความรักและการจดจำระลึกถึงของทุกคนแก่บาบา คำอวยพรและการคารวะนั้นได้ถูกส่งไปยังนายที่ยิ่งใหญ่ (Great Master)ด้วยความสุขอย่างยิ่ง นี่คือประเพณีเดียว เช่นที่ในตอนเริ่มต้น ลูกเคยได้นิมิต ทำนองเดียวกันบาบาก็จะทำให้ลูกสนุกสนานอย่างมากมายในตอนสุดท้ายด้วย ลูกๆ มากมายจะมายังอาบู ผู้ที่อยู่ที่นี่ก็จะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

ชั้นเรียนเวลากลางคืน วันที่ 8 /04/1968

นี่เป็นพันธกิจของพระเจ้า ผู้ที่เป็นของศาสนาเทพจะมา ชาวคริสเตียนมีพันธกิจที่จะแปรเปลี่ยนผู้อื่นให้เป็นชาวคริสต์ ผู้ที่ได้กลายเป็นชาวคริสเตียนได้รับความสุขในราชวงศ์คริสเตียน พวกเขาได้รับเงินทองที่ดี เหตุนี้เองหลายต่อหลายคนจึงเปลี่ยนไปเป็นชาวคริสเตียน ชาวบารัตไม่สามารถให้เงินทองมากเช่นนั้น มีความคดโกงมากมายที่นี่ หากผู้คนไม่รับสินบนในงานของพวกเขา พวกเขานั้นก็ถูกไล่ออก ลูกๆ ถามพ่อว่าพวกเขาควรจะทำอะไรในสภาพเช่นนั้น บาบาพูดว่า: ทำงานของลูกอย่างมีศิลปวิธีและให้เหตุผลที่ดี ที่นี่ ทุกคนเรียกหาพ่อ: โอ ได้โปรดมาและทำให้พวกเราผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์เถิด! ปลดปล่อยพวกเราและพาพวกเรากลับบ้านเถิด แน่นอนที่พ่อจะพาลูกกลับบ้าน ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธามากมายอย่างยิ่งเพื่อที่จะกลับบ้าน เป็นเพียงเมื่อพ่อมาเท่านั้นที่ท่านสามารถพาทุกคนกลับไป มีพระเจ้าเดียวเท่านั้น ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะมาและพูดผ่านทุกคน ท่านมาในยุคแห่งการบรรจบพบกันเท่านั้น ลูกไม่ได้เชื่อในสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไป ก่อนหน้านั้น ลูกเคยเชื่อ เวลานี้ลูกไม่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธา ลูกพูดว่า: ก่อนหน้านั้นพวกเราเคยกราบไหว้บูชา เวลานี้พ่อได้มาเพื่อทำให้พวกเราเป็นเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ลูกควรจะอธิบายแก่ชาวซิกข์ด้วย มีคำยกย่องที่ว่าไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่พระเจ้าจะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ คำยกย่องนี้เป็นของเหล่าเทพ เหล่าเทพอาศัยอยู่ในยุคทอง เวลานี้เป็นยุคเหล็ก พ่อได้ให้คำสอนในยุคแห่งการบรรจบพบกันถึงวิธีที่จะกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่ง เหล่าเทพนั้นสูงสุด เหตุนี้เองพวกเขาจึงได้รับการกราบไหว้บูชาอย่างมากมาย ผู้ที่ได้รับการกราบไหว้บูชานั้นแน่นอนได้เคยคงอยู่มาในบางเวลาแต่ไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ พวกเขาเข้าใจว่าเวลานี้อาณาจักรได้ผ่านไปแล้ว เวลานี้ลูกนั้นแฝงตัว ไม่มีใครรู้ว่าลูกกำลังจะกลายเป็นนายของโลก ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังศึกษาและจะกลายเป็นเช่นนั้น ลูกต้องให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษาเล่าเรียน ลูกต้องจดจำพ่อด้วยความรักอย่างมาก บาบากำลังทำให้เรากลายเป็นนายของโลก และดังนั้นเหตุใดเราจึงไม่จดจำท่าน? อย่างไรก็ตาม ลูกจำเป็นต้องมีคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน อัชชา

ถึงลูกๆ ทางจิต รัก ระลึกถึง ราตรีสวัสดิ์ และนมัสเตจากพ่อทางจิต บัพและดาดา


สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. อย่าได้สร้างการโอ้อวดภายนอกในโลกนี้ ในการที่จะสอบผ่านอย่างสมบูรณ์ เฝ้าแต่ทำความเพียรพยายามที่แฝงตัว

2. อย่าได้ติดกับในโลกที่มีสีสันนี้ กลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นและทำงานรับใช้ของการประกาศชื่อเสียงของพ่อ ปลุกโชคของทุกคน

พร:
ขอให้ลูกอยู่ในสภาพของความสุขและมีโชคของความสุขโดยการรับประทานและให้อาหารบำรุงของความสุขแก่ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

ลูกๆ มีความมั่งคั่งที่แท้จริงที่ไม่สูญสลายและดังนั้นลูกจึงมั่งคั่งที่สุด แม้ว่าลูกจะรับประทานเพียงแค่จาปาตีแห้ง จาปาตีแห้งเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยอาหารบำรุงของความสุข ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว ลูกเป็นผู้ที่รับประทานอาหารบำรุงที่ดีที่สุด จาปาตีของความสุข และดังนั้นลูกอยู่ในสภาพที่มีความสุขอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น จงอยู่ในสภาพของความสุขนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ผู้อื่นที่เห็นลูกจะกลับมามีความสุขด้วยเช่นกัน และแล้วเมื่อนั้นลูกถึงจะกล่าวได้ว่าเป็นดวงวิญญาณที่มีโชคของความสุข

คติพจน์:
ผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้คือผู้ที่ไม่สูญเสียแม้กระทั่งหนึ่งความคิดหรือหนึ่งคำพูด