07.01.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:

ลูกๆที่แสนหวาน ผู้คนสร้างวิธีการมากมายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายของพวกเขา เพียงพ่อเท่านั้นที่บอกวิธีการสำหรับความก้าวหน้าและสภาพที่ไต่เต้าของดวงวิญญาณแก่ลูก นี่คือความรับผิดชอบของพ่อผู้เดียวเท่านั้น

คำถาม:
พ่อให้การกำหนดที่สูงส่งใดเพื่อที่ลูกๆ จะเฝ้าแต่สร้างความก้าวหน้าเสมอ?

คำตอบ:

ลูกๆ เพื่อที่จะสร้างความก้าวหน้า 1. ให้อยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงเสมอ เป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่สนิมบนดวงวิญญาณจะถูกขจัดทิ้ง 2. อย่าได้มีวันจดจำอดีตหรือมีความคาดหวังกับอนาคต 3. ให้ทำการกระทำเพื่อการหาเลี้ยงชีพของร่างกายของลูก แต่อย่าได้สูญเสียเวลาใดก็ตามที่ลูกมี ให้ใช้เวลาของลูกในหนทางที่มีค่าในการจดจำพ่อ 4. ให้ทำงานรับใช้ของพระเจ้าอย่างน้อยที่สุดแปดชั่วโมงและลูกจะเฝ้าแต่ก้าวหน้า

โอมชานติ
พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆทางจิต นั่นคือแก่ลูกๆดวงวิญญาณ ผู้คนพูดว่าดวงวิญญาณสูงสุดมีความรับผิดชอบต่อดวงวิญญาณและท่านผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถแสดงวิธีการสร้างก้าวหน้าและความสงบของจิตใจให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหมดได้ แต่ละดวงวิญญาณอยู่ที่กึ่งกลางหน้าผาก แยกออกจากทุกสิ่งอื่น โดยทั่วไปแล้วมีโรคภัยในส่วนที่เหลือของร่างกาย แต่ไม่มีที่หน้าผาก ถึงแม้ว่าลูกอาจปวดหัวก็จะไม่มีความยากลำบากใดในที่ที่บัลลังก์ของดวงวิญญาณอยู่เพราะดวงวิญญาณนั่งบนบัลลังก์ มีดวงวิญญาณสูงสุดเดียวเท่านั้นที่เป็นศัลยแพทย์ที่ทำให้ดวงวิญญาณก้าวหน้าและให้ความสงบของจิตใจแก่ลูก เพียงเมื่อดวงวิญญาณก้าวหน้าไปเท่านั้นที่ดวงวิญญาณจะสามารถได้รับพลานามัยและความมั่งคั่ง ไม่ว่าลูกจะทำอะไรกับร่างกายของลูกมากเพียงไร จะไม่มีความก้าวหน้าใดๆ ด้วยสิ่งนั้น จะเฝ้าแต่มีความขัดแย้งอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกาย ไม่มีผู้ใดนอกจากพ่อที่จะสามารถนำมาซึ่งความก้าวหน้าของดวงวิญญาณได้ ผู้อื่นทั้งหมดในโลกจะหาวิธีการเพื่อความก้าวหน้าของร่างกาย แต่พวกเขาไม่มีความก้าวหน้าหรือสภาพที่ไต่เต้าใดสำหรับดวงวิญญาณ เพียงพ่อเท่านั้นที่สอนสิ่งนี้แก่ลูก ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาเต็ม 16 องศาและแล้วก็เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาว่างเปล่าจากองศาอย่างสมบูรณ์ ดวงวิญญาณกลับมาเต็ม 16 องศา เพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายแก่ลูกว่าองศาของดวงวิญญาณลดลงไปอย่างไร พ่อพูดว่า: ลูกมีความสุขอย่างมากในยุคทอง ดวงวิญญาณเคยอยู่ในสภาพของการไต่เต้า ในชุมนุมทางจิตอื่นๆ พวกเขาไม่ได้อธิบายว่าดวงวิญญาณจะสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างไร พวกเขาอยู่ในความซาบซึ้งทางร่างกาย พวกเขามีสำนึกที่เป็นร่างในขณะที่พ่อกำลังทำให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณนั้นได้กลับมาตโมประธานต้องถูกทำให้สโตประธาน ทุกสิ่งที่นี่เป็นไปทางจิต ในขณะที่ทุกสิ่งที่นั่นเป็นทางร่าง ศัลยแพทย์ได้ปลูกถ่ายหัวใจ ซึ่งไม่มีการเชื่อมโยงใดกับดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ที่กึ่งกลางหน้าผาก พวกเขาไม่ได้มีการผ่าตัดใดฯลฯ อัจชะ พ่ออธิบายว่าดวงวิญญาณก้าวหน้าไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อดวงวิญญาณกลับมาตโมประธาน พ่อผู้ที่นำมาซึ่งความก้าวหน้าสำหรับดวงวิญญาณก็ได้มา หากปราศจกาท่านก็ไม่มีดวงวิญญาณใดไปสู่สภาพของการไต่เต้าได้ พ่อพูดว่า: ดวงวิญญาณตโมประธานที่สกปรกเหล่านั้นไม่สามารถมาหาพ่อได้ เมื่อผู้คนมาหาลูก พวกเขาก็ถามลูกว่าเราจะมีความสงบหรือจะมีความก้าวหน้าได้อย่างไร อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปที่ใดหลังจากที่มีความก้าวหน้าหรืออะไรจะเกิดขึ้น พวกเขาเรียกหา: ได้โปรดมาและทำให้ผู้ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์เถิด โปรดมาและพาเราไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้นในชีวิตเถิด ดังนั้นท่านจะมานำดวงวิญญาณกลับไปกับท่าน ร่างกายจะถูกทำลายที่นี่ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใครเลย เหล่านี้เป็นการกำหนดของพระเจ้า ที่เหลือทั้งหมดเป็นการกำหนดของมนุษย์ ด้วยการทำตามการกำหนดของพระเจ้า ลูกก็ไปถึงท้องฟ้า ลูกไปถึงดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข และแล้วตามละคร ลูกต้องลงมาด้วยเช่นกัน ไม่มีศัลยแพทย์ใดนอกจากพ่อ ผู้ที่สามารถทำให้ดวงวิญญาณก้าวหน้าไปได้ และแล้วศัลยแพทย์ก็ทำให้ลูกเป็นเช่นเดียวกับท่านเอง บางคนนำความก้าวหน้าที่ดีมากมาให้แก่ผู้อื่น บ้างอยู่ในระดับปานกลางและบ้างนำความก้าวหน้าระดับที่สามมาให้แก่ผู้อื่น เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่รับผิดชอบต่อความก้าวหน้าของดวงวิญญาณ ไม่มีผู้ใดในโลกรู้สิ่งนี้ พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อยกระดับผู้รู้เหล่านั้นฯลฯ เมื่อใดที่ดวงวิญญาณลงมาครั้งแรก พวกเขานั้นบริสุทธิ์ เวลานี้พ่อมาเพื่อนำความก้าวหน้ามาสู่ทุกคน ดูว่าลูกกำลังเฝ้าแต่ก้าวหน้าตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ที่นั่นลูกจะได้รับร่างกายชั้นหนึ่ง พ่อเป็นศัลยแพทย์ที่ไม่สูญสลาย ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่มาและนำมาซึ่งความก้าวหน้าสำหรับลูก และแล้วลูกจะไปยังบ้านที่แสนหวานที่สูงสุดเหนือสิ่งใดของลูก ผู้คนเหล่านั้นไปยังดวงจันทร์ เพื่อที่ลูกจะทำก้าวหน้า ศัลยแพทย์ที่ไม่สูญสลายพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง พ่อปลดปล่อยลูกๆของโลก เมื่อลูกไปสวรรค์, ที่เหลือทั้งหมดจะอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ พ่อได้ทำงานที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง นี่เป็นความอัศจรรย์ของพ่อ! เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่า: เพียงท่านเท่านั้นที่รู้ถึงหนทางและวิธีการของท่าน มีการให้การกำหนดแก่ดวงวิญญาณ หากดวงวิญญาณกลับมาแยกห่าง เขาก็จะไม่สามารถได้รับการกำหนด มีสภาพของการไต่เต้าด้วยการกำหนดของพระเจ้าและสภาพของการตกต่ำด้วยการกำหนดของมนุษย์ สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครด้วยเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นคิดว่าเวลานี้เป็นสวรรค์ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกจะรู้ว่านี่คือสวรรค์หรือนรก พวกเขาได้สร้างความปั่นป่วนอย่างมากกับภาษา พวกเขาไม่มีความสุข ไม่มีความทุกข์ใดในสวรรค์ จะไม่มีแม้กระทั่งแผนดินไหว เวลานี้โลกเก่ากำลังจะถูกทำลายและสวรรค์จะถูกสร้างขึ้น และแล้วหลังจากครึ่งวงจร แม้แต่สิ่งนั้นก็จะหายไป พวกเขาพูดว่าดวาริกาจมลงใต้มหาสมุทร ทองคำต่างๆถูกฝั่งไว้ข้างล่าง แน่นอนที่สิ่งเหล่านั้นจะจมลงไปข้างล่างเมื่อเกิดแผ่นดินไหว พวกเขาจะไม่ขุดใต้ทะเลและนำสิ่งนั้นออกมา เมื่อพวกเขาขุดลงไปใต้ดิน พวกเขาก็พบสมบัติที่มีค่าที่นั่น พ่อพูดว่า: พ่อยกระดับทุกคน และแล้วทุกคนก็ประณามและดูหมิ่นพ่อ พ่อแม้กระทั่งยกระดับผู้ที่ประณามพ่อ ดังนั้นแน่นอนที่ควรจะมีคำยกย่องพ่อ ให้มองดูว่าพวกเขามีความเคารพมากเพียงไรในหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ลูกๆเองก็ยกย่องพ่ออย่างมากด้วยเช่นกัน ลูกได้แสดงคุณธรรม 32 ประการในโปสเตอร์ เวลานี้ลูกกำลังจะกลับมาเต็มไปด้วยคุณธรรมเช่นพ่อ และดังนั้นลูกควรทำความเพียรพยายามอย่างมากด้วยเช่นกัน ลูกไม่ควรจะสูญเสียเวลาของลูก พ่อสูงสุดเหนือสิ่งใดกำลังสอนลูกและดังนั้นลูกควรศึกษาเล่าเรียนทุกวัน ผู้เดียวนั้นคือพ่อที่ไม่สูญสลายและเป็นครูด้วยเช่นกัน ผู้ที่มาภายหลังกำลังจะไปล้ำหน้าผู้ที่มาก่อน ทั้งโลกในเวลานี้กำลังก้าวหน้าไปผ่านพ่อ เป็นพ่อที่ทำให้ศรีกฤษณะมีคุณธรรม ท่านคือผู้เดียวที่ให้แก่ทุกคน ผู้อื่นทั้งหมดนั้นรับ ราชวงศ์นี้ถูกสร้างขึ้น, ตามลำดับกันไป, ตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ให้มองดูว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นน่ารักและอ่อนหวานเพียงไร! เวลานี้ลูกทั้งหมดกำลังทำความก้าวหน้าผ่านพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใด คนอื่นๆ ทั้งหมดต้องลงบันไดมา นี่เป็นความอัศจรรย์ของพ่อ! ลูกอาจจะรับประทาน, ดื่มและทำสิ่งใดอื่นก็ตามที่ลูกทำ เพียงแต่ร้องสรรเสริญพ่อ ไม่ใช่ว่าด้วยการอยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบาแล้วลูกจะไม่สามารถรับประทานได้ ลูกมีเวลาว่างมากมายในเวลากลางคืน อย่างน้อยที่สุดลูกมีแปดชั่วโมง พ่อพูดว่า: อย่างน้อยที่สุดให้ทำงานรับใช้เป็นเวลาอย่างน้อยแปดชั่วโมงเพื่อรัฐบาลนี้ แสดงวิธีการให้แก่ใครก็ตามที่มาที่นี่สำหรับความก้าวหน้าของดวงวิญญาณ การหลุดพ้นในชีวิต หมายถึงการเป็นนายของโลกและ การหลุดพ้น หมายถึงการเป็นนายของบราห์มัน เป็นเรื่องง่ายที่จะอธิบายสิ่งนี้ อย่างไรก็ตามหากไม่อยู่ในโชคของบางคน พวกเขาจะทำความเพียรพยายามใดเล่า? พ่ออธิบาย: สนิมที่ดวงวิญญาณไม่สามารถถูกขจัดทิ้งไปโดยที่ไม่มีการจดจำระลึกถึงพ่อ ถึงแม้ว่าลูกอาจจะให้ความรู้ตลอดทั้งวัน ลูกดวงวิญญาณก็ไม่สามารถก้าวหน้าไปโดยที่ไม่มีการจดจำระลึกถึง พ่ออธิบายแก่ลูกๆทุกวันด้วยความรักอย่างมาก แต่ลูกแต่ละคนสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองว่าลูกกำลังก้าวหน้าไปหรือไม่ ไม่ใช่เพียงลูกๆที่นี่ที่ได้ยินสิ่งนี้ แต่ลูกๆในทุกศูนย์ได้ยินสิ่งนี้ เครื่องเล่นเทปนี้ถูกเก็บเอาไว้ที่นี่ ซึ่งจะบันทึกเสียงในตัวมันเองและไปเพื่องานรับใช้ เครื่องเล่นเทปทำงานรับใช้อย่างมาก ลูกๆเข้าใจว่าพวกเขากำลังรับฟังมุรลีของชีพบาบา เมื่อพวกเขาได้ยินมุรลีนั้นผ่านลูก มุรลีก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นทางอ้อมและแล้วพวกเขาก็มาที่นี่เพื่อรับฟังมุรลีโดยตรง บาบาพูดมุรลีผ่านปากของบราห์มา นั่นคือท่านให้น้ำทิพย์ของความรู้ผ่านปาก ในเวลานี้โลกได้อยู่อย่างตโมประธาน และดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีน้ำฝนแห่งความรู้ในโลก มีน้ำฝนมากมาย แต่ไม่มีใครกลับมาบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ำนั้น ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นของความรู้ พ่อพูดว่า: เวลานี้จงตื่นขึ้น! พ่อกำลังพาลูกไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ มีความก้าวหน้าสำหรับดวงวิญญาณในสิ่งนี้ ที่เหลือทั้งหมดคือสิ่งที่เป็นวัตถุ เพียงลูกเท่านั้นที่รับฟังสิ่งที่เป็นทางจิต เพียงลูกเท่านั้นที่กลายเป็นมหาเศรษฐีและเป็นผู้ที่มีโชค พ่อคือเจ้าแห่งคนจน เพียงผู้ที่ยากจนเท่านั้นที่ได้ยินสิ่งนี้ เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: ให้ความรู้นี้แก่ผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหินและผู้ที่ปราศจากคุณธรรม สิ่งต่างๆเช่นนั้นไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง นั่นเป็นชีวาลายาที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้เป็นโรงค้าประเวณีที่ไม่มีขีดจำกัด นี่เป็นสิ่งที่ตโมประธานอย่างสมบูรณ์ ไม่มีเนื้อที่ว่างสำหรับสิ่งนั้นอีกต่อไป โลกที่ไม่บริสุทธิ์เวลานี้ต้องเปลี่ยนแปลง มีอาณาจักรของรามและอาณาจักรของราวันในบารัต เมื่อมีศาสนานับไม่ถ้วนก็มีความไม่สงบ สงครามเฝ้าแต่เกิดขึ้นตลอดเวลา เวลานี้สงครามกำลังจะเกิดขึ้นด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ สงครามที่รุนแรงอย่างยิ่งจะเกิดขึ้นและแล้วก็จะจบสิ้นลงเพราะอาณาจักรจะถูกสร้างขึ้น และลูกจะไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก ในเวลานี้ไม่มีใครสามารถพูดได้ เมื่อสภาพนั้นมาถึง การศึกษาเล่าเรียนจะจบสิ้นลง และแล้วลูกจะถูกโยกย้ายไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ กองฟางนี้จะติดไฟและการทำลายล้างจะเกิดขึ้นในทันที สิ่งนี้กล่าวได้ว่าเป็นการนองเลือดโดยไม่มีสาเหตุ ทุกคนจะตายโดยไม่จำเป็น แม่น้ำเลือดจะไหลนอง และแล้วแม่น้ำของน้ำนมและเนยก็จะไหลริน หลังจากเสียงร้องของความทุกข์ระทมก็จะมีเสียงร้องของชัยชนะ ที่เหลือทั้งหมดจะตายขณะที่กำลังหลับใหลในความไม่รู้ การก่อตั้งเกิดขึ้นอย่างมีศิลปะ จะมีอุปสรรคและการทำลายด้วยเช่นกัน ประตูสวรรค์กำลังจะเปิดขึ้นโดยผู้เป็นแม่ มีผู้ชายมากมายด้วยเช่นกัน แต่เป็นเพราะผู้หญิงให้กำเนิด พวกเขาจึงได้รับผลรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ชาย ทุกคนจะไปสู่สวรรค์ตามลำดับกันไป บ้างยังสามารถที่จะถือกำเนิดเป็นชายสองครั้งติดต่อกัน สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นตามบัญชีที่ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร เมื่อมีความก้าวหน้าของดวงวิญญาณก็จะมีความแตกต่างอย่างมาก บ้างกลับมาสูงสุดอย่างยิ่งและบ้างก็กลับมาตกต่ำอย่างที่สุด มีความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงระหว่างราชาและปวงประชา พ่ออธิบายแก่ลูกๆที่สุดแสนหวาน: เวลานี้ให้ทำความเพียรพยายาม ให้กลับมาบริสุทธิ์ด้วยโยคะและแล้วคุณธรรมก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ จุดหมายปลายทางนั้นสูงมาก ลูกต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อด้วยความรักอย่างมาก ดวงวิญญาณรักดวงวิญญาณสูงสุด นี่คือความรักทางจิตที่ซึ่งดวงวิญญาณทำก้าวหน้า ดวงวิญญาณตกลงไปด้วยความรักทางร่าง เมื่อบางคนไม่ได้มีสิ่งนั้นอยู่ในโชคของพวกเขา พวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่วิ่งหนีไป ไฟบูชายัญ (ยักยะ) ต้องได้รับการดูแล ไฟบูชายัญ (ยักยะ) ได้รับการรับใช้โดยทุกสตางค์ของผู้เป็นแม่ ที่นี่ เป็นคนจนและแล้วกลับมามั่งคั่ง ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับว่าลูกศึกษาเล่าเรียนอย่างไร เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นผู้ที่มีโชคของการแต่งงาน ลูกทั้งหมดมีความรู้สึกนี้ ผู้ที่จะกลายเป็นลูกปัดของลูกประคำจำเป็นต้องมีความรู้สึกที่ดีอย่างยิ่ง เฝ้าแต่จดจำชีพบาบาและทำงานรับใช้และจะมีความก้าวหน้าอย่างมาก ลูกควรจะแม้กระทั่งอุทิศร่างกายของลูกให้กับงานรับใช้ของชีพบาบา การมีความซาบซึ้งนั้นตลอดทั้งวันไม่เหมือนกับการไปบ้านป้าของลูก! ลูกต้องตรวจสอบดูว่าลูกได้ทำความก้าวหน้าไปมากเพียงไร บาบาพูดว่า: อย่าได้จดจำอดีตและอย่าได้มีความคาดหวังใดต่ออนาคต ลูกต้องทำการกระทำเพื่อการหาเลี้ยงชีพของลูก ไม่ว่าเวลาใดก็ตามที่ลูกมี ให้จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง บาบาแม้กระทั่งอธิบายแก่ผู้ที่อยู่ในบ่วงพันธะว่า: ลูกต้องอธิบายแก่สามีของลูกด้วยความรักและความถ่อมตนอย่างมาก หากเขาทุบตีลูก, ลูกต้องประพรมเขาด้วยดอกไม้ ลูกต้องการกลยุทธ์ที่ดีเพื่อปกป้องตนเอง ดวงตาของลูกจำเป็นต้องเยือกเย็นอย่างยิ่ง ดวงตาต้องไม่มีวันสั่นไหว มีตัวอย่างขององคตในสิ่งนี้ เขาไม่สั่นคลอนอย่างแท้จริง ลูกทั้งหมดคือมหาวีระ ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ลูกต้องไม่จดจำสิ่งนั้น ให้อยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเสมอ อยู่อย่างมั่นคงกับละคร พ่อเองพูดว่า: พ่อถูกผูกไว้ด้วยบ่วงพันธะของละครด้วยเช่นกัน ไม่มีสิ่งใดอื่นต่อสิ่งนั้น มีการเขียนถึงกฤษณะว่าเขาฆ่าปีศาจด้วยกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง ทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเรื่องเล่า พ่อไม่สามารถกระทำสิ่งก้าวร้าวรุนแรงใดๆได้ พ่อนั้นเป็นครูด้วยเช่นกัน ไม่มีเรื่องที่ท่านจะฆ่าใคร สิ่งต่างๆเหล่านั้นอ้างอิงถึงเวลาปัจจุบัน ในด้านหนึ่งมีมนุษย์มากมายและอีกด้านหนึ่งก็มีลูก ผู้ที่ต้องการจะมาก็จะเฝ้าแต่มา พวกเขาจะเฝ้าแต่ได้รับสถานภาพเช่นที่พวกเขาได้ทำในวงจรที่แล้ว ไม่มีเรื่องของอภินิหารในสิ่งนี้ พ่อเต็มไปด้วยความเมตตา ท่านคือผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข ดังนั้น ท่านจะเป็นเหตุของความทุกข์ได้อย่างไร? อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ทำงานรับใช้อย่างน้อยที่สุดแปดชั่วโมงสำหรับรัฐบาลของพระเจ้าและใช้เวลาของลูกในหนทางที่มีคุณค่า กลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเช่นพ่อ

2. อย่าได้จดจำอดีต ให้อดีตเป็นอดีตและอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ อยู่อย่างไม่สั่นคลอนกับละคร

พร:

ขอให้ลูกรักษาความซาบซึ้งของชัยชนะที่ได้รับประกันไว้แล้ว และกลายเป็นผู้ชนะมายาโดยการได้รับความช่วยเหลือหลายล้านเท่าจากพ่อ

ลูกๆ ผู้ที่มีค่าต่อการได้รับความช่วยเหลือหลายล้านเท่าจากพ่อได้ท้าทายการจู่โจมของมายา และพูดว่าเป็นหน้าที่ของเธอที่จะมา และหน้าที่ของลูกๆคือการได้ชัยชนะ ลูกๆเช่นนั้นคิดว่ารูปสิงโตของมายาเป็นเหมือนกับมด เพราะว่าพวกเขารู้ว่าเวลานี้อาณาจักรของมายากำลังจะจบสิ้น ชัยชนะสำหรับลูกดวงวิญญาณผู้ที่เคยได้รับชัยชนะมานับครั้งไม่ถ้วนได้รับการรับประกันไว้แล้ว 100% ความซาบซึ้งในการรับประกันนี้ทำให้ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในความช่วยเหลือหลายล้านเท่าจากพ่อได้ ด้วยความซาบซึ้งนี้ลูกจะกลายเป็นผู้ชนะมายาได้อย่างง่ายดาย

คติพจน์:

สะสมพลังความคิดของลูกและใช้สิ่งนั้นเพื่อตนเองและโลก


ความเพียรพยายามพิเศษที่จะกลับมาทัดเทียมพ่อบราห์มา

ถ้าลูกมีความรักสำหรับพ่อบราห์มาและแล้วกลายเป็นเทวดานางฟ้าเช่นเดียวกับที่พ่อเป็น ให้เห็นรูปเทวดานางฟ้าของแสงที่เบื้องหน้าลูกเสมอที่ลูกต้องกลายเป็นเช่นนั้น ให้เห็นรูปอนาคตของลูกด้วยเช่นกัน เวลานี้ละทิ้งสิ่งนี้และนำสิ่งนั้นมาใช้ เมื่อลูกมีประสบการณ์เช่นนั้นและแล้วเข้าใจได้ว่าลูกเข้าใกล้ความสมบูรณ์พร้อมแล้ว