07.01.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พร้อมกับการสร้างสมความรู้นี้ลูกต้องสะสมพลังของการจดจำระลึกถึงและมั่นคงแข็งแรงในความบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันและด้วยเหตุนั้นประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรยุคทองของลูก

คำถาม:
อะไรควรเป็นเป้าหมายของความเพียรพยายามที่ลูกๆ กำลังทำอยู่ในขณะนี้?

คำตอบ:
การอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ การกลับมาอ่อนหวานอย่างมาก และมีปฎิสัมพันธ์กับทุกคนด้วยความรัก นี้ควรเป็นเป้าหมายของความเพียรพยายามของลูก ด้วยการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้น ลูกจะกลับมาเต็มเปี่ยมด้วยทุกคุณธรรม 16 องศาสมบูรณ์เต็ม

คำถาม: 
อะไรคือสิ่งบ่งชี้ของผู้ที่การกระทำของพวกเขาสูงส่ง?

คำตอบ:
ไม่มีใครเลยที่เป็นทุกข์ด้วยพวกเขา เช่นที่พ่อเป็นผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข เช่นเดียวกันผู้ที่กระทำ กรรมที่สูงส่งเป็นผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข

เพลง:
ละทิ้งบัลลังก์แห่งฟากฟ้าของท่าน และลงมายังพื้นโลก

โอมชานติ
ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานได้ยินเพลง ใครพูดว่า ลูกๆ ทางจิตที่แสนหวานที่สุด? พ่อทั้งสองพูดสิ่งนี้ พ่อผู้ไม่มีตัวตนได้พูดสิ่งนี้ และผู้ที่มีตัวตนก็พูดสิ่งนี้เช่นกัน เหตุนี้เองทั้งสองเรียกว่าบัพและดาดา ดาดามีตัวตน เพลงเหล่านั้นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกๆ เข้าใจว่าพ่อได้มาเพื่อปลูกฝังความรู้ของทั้งวงจรโลกในสติปัญญาของลูก สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ว่าเวลานี้ลูกกำลังจบสิ้น 84 ชาติเกิดของลูกและละครนี้กำลังจะจบสิ้นในเวลานี้ เวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยโยคะนั่นคือ ด้วยการจดจำระลึกถึง มีการใช้การจดจำระลึกถึงและความรู้ในทุกประเด็น นักเรียนจะจดจำนักกฎหมายและอย่างแน่นอนรับความรู้จากเขา เหล่านั้นก็เรียกว่าพลังโยคะและความรู้ ที่นี่นี้คือประเด็นใหม่ ด้วยพลังของโยคะและความรู้นั้นของพวกเขาที่พวกเขาได้รับพลังที่มีขีดจำกัดแต่ที่นี่ด้วยพลังของโยคะและความรู้นี้ ลูกได้รับพลังที่ไม่มีขีดจำกัดจากบาบาเพราะท่านคือผู้ทรงอำนาจ พ่อพูดว่า: ฉันคือมหาสมุทรของความรู้ เวลานี้ลูกรู้จักวงจรโลกด้วยเช่นกัน ลูกจดจำทุกสิ่ง โลกที่ไม่มีตัวตนและดินแดนที่ละเอียดอ่อน พ่อได้ให้ความรู้ทั้งหมดแก่ลูกที่ท่านมีอยู่ในท่าน ดังนั้นลูกต้องสร้างสมความรู้นี้ พ่อก็สอนโยคะและความบริสุทธิ์แก่ลูกด้วยเช่นกันเพื่อที่ลูกจะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของลูก ลูกกลับมาบริสุทธิ์และแล้วลูกประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของลูกจากพ่อ พ่อให้สถานภาพที่แม้สูงมากกว่าของพ่อเสียอีกแก่ลูก ลูกสูญเสียสถานภาพของลูกขณะใช้ 84 ชาติเกิดของลูก เป็นในเวลานี้ของวงจรที่ลูกๆ ได้รับความรู้นี้ ลูกได้รับความรู้ว่าอย่างไรจึงจะกลับมาสูงส่งที่สุดเหนือทั้งหมดโดยพ่อผู้ที่สูงสุดเหนือทั้งหมด ลูกๆ เข้าใจว่าเป็นราวกับว่าลูกกำลังนั่งอยู่ในบ้านของบัพดาดาขณะนี้ ดาด้านี้ก็เป็นแม่ของลูกเช่นกัน พ่อนั้นแตกต่างจากดาด้านี้ผู้ที่เป็นแม่ของลูกด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเพราะนี้คือเครื่องแต่งกายชาย จึงมีการแต่งตั้งแม่ขึ้นมา เธอก็ได้รับการนำมาเลี้ยงดูด้วยเช่นกัน การสร้างเกิดขึ้นผ่านแม่ สิ่งสร้างได้รับการนำมาเลี้ยงดูเช่นกัน พ่อรับลูกๆ มาเลี้ยงดูเพื่อให้มรดกแก่ลูก บราห์มาก็ได้รับการนำมาเลี้ยงดู การเข้ามาในเขาหรือการนำเขามาเลี้ยงดูเป็นสิ่งเดียวกัน ลูกๆ เข้าใจสิ่งนี้แต่ลูกอธิบายแก่ผู้อื่นต่างลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของลูก ลูกต้องอธิบายแก่ทุกคนว่าเรากำลังทำตามศรีมัทของพ่อสูงสุดของเรา ดวงวิญญาณสูงสุด และกำลังทำให้บารัตนี้เป็นดินแดนที่สูงส่งที่สุดอีกครั้ง เราต้องทำให้เราเองเป็นเช่นเดียวกันด้วย จงมองดูตนเองและถามว่า: ฉันได้กลับมาสูงส่งแล้วหรือยัง? ฉันมีการกระทำที่คดโกงใดๆ หรือสร้างความทุกข์แก่ผู้ใดหรือไม่? พ่อพูดว่า: ฉันได้มาเพื่อทำให้ลูกๆ มีความสุข ดังนั้นลูกเช่นกันต้องทำให้ทุกคนอื่นเป็นสุข พ่อไม่เคยทำให้ใครก็ตามไม่เป็นสุข สมญาของท่านคือ: ผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข ลูกๆต้องตรวจสอบตนเองและถามว่า: ฉันทำให้ผู้ใดมีความทุกข์ด้วยความคิด คำพูด หรือการกระทำของฉันหรือไม่? ชีพ บาบาไม่เคยทำให้ผู้ใดเจ็บปวดเลย พ่อพูดว่า: ฉันบอกเรื่องราวที่ไม่มีขีดจำกัดนี้แก่ลูกๆ ทุกวงจร สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าเวลานี้ลูกกำลังจะกลับบ้านของลูกและแล้วไปสู่โลกใหม่ ลูกจะได้รับการโยกย้ายในตอนสุดท้ายตามที่ลูกศึกษามากน้อยเพียงใดในเวลานี้ ลูกจะกลับบ้านและแล้วลงมาต่างลำดับกันไปเพื่อเล่นบทบาทของลูก เป็นอาณาจักรที่กำลังได้รับการก่อตั้ง ลูกๆ เข้าใจว่าความเพียรพยายามใดก็ตามที่ลูกทำในขณะนี้ความเพียรพยายามนั้นถูกกำหนดแน่นอนสำหรับทุกวงจร ก่อนอื่นใด ลูกต้องทำให้สติปัญญาของทุกคนเข้าใจว่าไม่มีผู้ใดนอกจากพ่อที่รู้ความรู้ของผู้สร้างหรือตอนต้น ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง พวกเขาได้ทำให้ชื่อของพ่อ ชื่อของผู้เดียวผู้ที่สูงสุดเหนือทั้งหมดหายไป มีคำว่าตรีมูรติ: มีถนนตรีมูรติและบ้านตรีมูรติด้วยเช่นกัน รูปภาพของบราห์มา วิษณุ และชางก้าทั้งสามรวมเรียกว่าตรีมูรติ อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้เอาชื่อของชีพบาบา ผู้สร้างของทั้งสามนั้น ผู้เดียวผู้เป็นหลัก ออกไป เวลานี้ลูกเข้าใจว่าชีพบาบาคือผู้สูงสุด ต่อมามีตรีมูรติ ลูกๆ ประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ โดยการจดจำความรู้ของพ่อและมรดกของลูก ลูกจะคงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ เมื่อลูกยิงลูกศรของความรู้ขณะอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกศรนั้นจะสร้างผลกระทบที่ดี ลูกได้รับพลังจากการจดจำระลึกถึงนี้ เพียงด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงนี้ที่ลูกได้รับพลัง ลูกดวงวิญญาณสูญเสียพลังของลูกทั้งหมดขณะที่ลูกกลับมาตโมประธานและไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ความใส่ใจหลักของลูกในเวลานี้ควรเป็นการต้องเปลี่ยนแปลงจากเก่าและไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ (ตโมประธาน) เป็นบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ (สโตประธาน) นี้คือความหมายของ มานมานะบาฟ ด้วยเช่นกัน จงถามผู้ที่ศึกษากีตะว่า: อะไรคือความหมายของ มานมานะบาฟ? ใครได้พูดว่า จดจำฉันและประกาศสิทธิ์ในมรดก? ไม่ใช่กฤษณะผู้ที่ได้สร้างโลกใหม่ เขาเป็นเจ้าชายในโลกใหม่ เป็นที่จดจำกันว่า สิ่งสร้างเกิดขึ้นผ่านบราห์มา ใครเป็นคารันคาราวันฮาร์? พวกเขาได้ลืมสิ่งนี้ พวกเขาพูดว่าพระเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่ง และท่านอยู่ในบราห์มา วิษณุและชางก้า และในทุกคนอื่น นั้นเรียกว่าความไม่รู้ พ่อพูดว่า: ราวัน รูปของกิเลสทั้งห้า ได้ทำให้ลูกไม่รู้คิดอย่างมาก? ลูกเข้าใจว่าลูกเคยเป็นเช่นเดียวกันมาก่อนอย่างแน่นอน ใช่ ลูกได้สูงส่งมากที่สุดมาก่อนด้วยเช่นกัน ต่อมาลูกตกต่ำและค่อยๆ กลายเป็นไม่บริสุทธิ์ที่สุด คัมภีร์นั้นกล่าวว่าพระเจ้ารามนำกองทัพลิงนั้นถูกต้อง ! ลูกเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ลูกได้เป็นเช่นลิงจริงๆ เวลานี้ลูกตระหนักว่าโลกนี้คดโกงอย่างไร ทุกคนทำให้กันและกันมีบาดแผลด้วยการดูถูกดูหมิ่น นี้คือป่าแห่งหนาม แต่นั้นคือสวนแห่งดอกไม้ ป่านั้นโดยทั่วไปใหญ่โตมาก และสวนมีขนาดเล็ก สวนไม่ใหญ่โต ลูกๆ เข้าใจว่าในเวลานี้ป่าแห่งหนามนี้ใหญ่โต สวนดอกไม้แห่งยุคทองเล็กมาก ลูกๆ เข้าใจสิ่งเหล่านี้ต่างลำดับกันไปด้วยเช่นกันตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ผู้ที่ไม่มีความรู้หรือโยคะใดเลย และผู้ที่ไม่อยู่อย่างไม่ว่างเว้นในงานรับใช้ไม่มีประสบการณ์ของความสุขภายในที่มาก บุคคลมีประสบการณ์ของความสุขโดยการให้ทาน จะเป็นที่เข้าใจว่าเขาให้ทานและทำการกระทำที่เป็นบุญในชาติเกิดก่อนหน้านั้นและเหตุนี้เองชาติเกิดปัจจุบันของเขาจึงดีมาก ผู้เลื่อมใสศรัทธาบางคนเชื่อว่าเพราะพวกเขาเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในขณะนี้ พวกเขาจะไปใช้ชาติเกิดหน้าของเขาในบ้านผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ดี ผลของการกระทำดีก็ดีเช่นกัน พ่อนั่งที่นี่และอธิบายปรัชญาของการกระทำที่สูงส่ง การกระทำที่เป็นกลาง และการกระทำที่เป็นบาปแก่ลูก ไม่มีใครอื่นในโลกที่รู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ลูกเข้าใจว่าเพราะในเวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน การกระทำของมนุษย์ทุกคนได้กลับเต็มไปด้วยบาปทั้งหมด ทุกคนต้องกลับมาไม่บริสุทธิ์ กิเลสทั้งห้าเข้าไปในทุกคน ถึงแม้ว่าพวกเขาให้ทานและทำบุญฯลฯ ผลที่พวกเขารับเป็นไปในเวลาชั่วคราว พวกเขายังคงทำบาปต่อไป การแลกเปลี่ยนทั้งหมดเกิดขึ้นในอาณาจักรของราวันเต็มไปด้วยบาป ผู้คนยกอาหารให้รูปปั้นเทพด้วยความสะอาดอย่างมาก พวกเขาสะอาดมากเมื่อพวกเขาไปอยู่เบื้องหน้ารูปบูชาเทพ แต่พวกเขาไม่รู้สิ่งใด พวกเขาได้ประณามพ่อผู้ไม่มีขีดจำกัดอย่างมาก พวกเขาคิดว่าพวกเขากำลังยกย่องพระเจ้าด้วยการพูดว่า ผู้ทรงอำนาจ อยู่ทุกหนทุกแห่ง อย่างไรก็ตามพ่อพูดว่า: ความคิดของพวกเขาผิด ก่อนอื่นใดลูกต้องบอกพวกเขาเกี่ยวกับคำยกย่องของพ่อ: พระเจ้าเป็นผู้สูงสุด และเราจดจำท่าน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของราชาโยคะนั้นอยู่เบื้องหน้าลูก เพียงพ่อสอนราชา โยคะนี้ กฤษณะไม่สามารถเป็นพ่อ เขาเป็นเด็ก เพียงชีวาได้ชื่อว่าบาบา ท่านไม่มีร่างกายเป็นของตนเอง ท่านขอยืมใช้ร่างนี้ เหตุนี้เองท่านทั้งสองจึงเรียกได้ว่าบัพดาดา ผู้เดียวนั้นสูงสุด พ่อผู้ไม่มีตัวตน สิ่งสร้างไม่สามารถรับมรดกจากสิ่งสร้างได้ ในความสัมพันธ์ทางร่างกาย ลูกชายได้รับมรดกจากพ่อของเขา ลูกสาวไม่ได้รับมรดก เวลานี้พ่อได้อธิบายแล้วว่า ลูก ดวงวิญญาณ ทั้งหมดเป็นบุตรชายของท่านและทั้งหมดเป็นลูกชายและลูกสาวของประชาบิดา บราห์มา ลูกไม่ได้รับมรดกจากบราห์มา เป็นเพียงเมื่อเป็นของพ่อที่ลูกสามารถได้รับมรดกนี้ พ่อนี้กำลังนั่งที่นี่เป็นการส่วนตัวเบื้องหน้าลูกๆ และกำลังอธิบายสิ่งนี้แก่ลูก ไม่สามารถมีคัมภีร์สร้างขึ้นเพื่อทั้งหมดนี้ ลูกเขียนลงไปลูกพิมพ์สิ่งพิมพ์แต่กระนั้นไม่มีใครนอกจากครูที่สามารถอธิบาย ถ้าไม่มีครู ก็จะไม่มีใครเข้าใจได้จากเพียงหนังสือ เวลานี้ลูกคือครูทางจิตวิญญาณ พ่อคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ ท่านมีความรู้ของตอนต้น ตอนกลางและตอนจบของต้นไม้ทั้งหมด ท่านนั่งที่นี่ในรูปของครูและอธิบายแก่ลูก ลูกๆควรมีความสุขอย่างสม่ำเสมอว่าพ่อสูงสุดได้ทำให้ลูกเป็นลูกของท่านและแล้วท่านกลายเป็นครูของลูกและสอนลูก ท่านเป็นสัทกูรูที่แท้จริงด้วยเช่นกัน: ท่านพาลูกกลับไปกับท่าน ผู้ประทานการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่สำหรับทุกคนคือผู้เป็นหนึ่งเดียว พ่อคือผู้สูงสุด และให้มรดกแก่ชาวบารัตทุก 5000 ปี มีการเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดของชีวา แท้จริงแล้วควรใส่คำว่า ตรีมูรติ ถัดไปจาก ชีพ แจนที ลูกเฉลิมฉลองตรีมูรติชีพแจนที เพียงการเฉลิมฉลองชีพแจนทีไม่ได้พิสูจน์สิ่งใด เมื่อพ่อมา บราห์มาก็เกิดขึ้น ลูกกลายเป็นลูกๆ ของท่าน ลูกกลายเป็นบราห์มิน และเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกวางไว้เบื้องหน้าลูก พ่อเองมาและทำงานของการสร้าง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกชัดเจนมากด้วยเช่นกัน ความสำคัญของกีตะถูกทำลายไปเมื่อเอาชื่อของกฤษณะไปใส่ไว้ในนั้น สิ่งนี้ก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน ความผิดนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้ง ละครทั้งหมดนั้นเกี่ยวกับความรู้และการกราบไหว้บูชา พ่อพูดว่า: ลูกๆ ผู้เป็นที่รัก จดจำอัลฟาและเบต้า ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข นี้ง่ายดายมาก! ถามใครก็ตามถึงความหมายของ มานมานะบาฟ และดูว่าพวกเขาตอบอะไร ถามพวกเขา: ใครคือผู้เดียวที่เรียกว่าพระเจ้า? พระเจ้าคือผู้สูงสุด ท่านไม่สามารถอยู่ทุกหนแห่งเช่นที่พวกเขาพูด ท่านเป็นพ่อของทุกคน ตรีมูรติ ชีพ แจนทีจะอยู่ที่นี่ในไม่ช้า จงทำรูปภาพของตรีมูรติ ชีวา ผู้สูงสุดคือชีวา และแล้วมีผู้อยู่อาศัยของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน: บราห์มา วิษณุ และ ชางก้า สูงสุดเหนือสิ่งใดคือชีพ บาบา ท่านเปลี่ยนบารัตให้เป็นสววรค์ เหตุใดลูกจึงไม่ฉลองการเกิดของท่านเล่า? อย่างแน่นอนที่ท่านได้ให้ชาวบารัตได้รับมรดกของเขา นั้นได้เป็นอาณาจักรของพวกเขา อารยา สมาจีจะช่วยลูกในสิ่งนี้ด้วยเช่นกันเพราะพวกเขาเชื่อในชีวาด้วยเช่นกัน ลูกต้องชักธงของลูกขึ้น ในด้านหนึ่งควรมีวงจรโลกพร้อมตรีมูรติ และอีกด้านหนึ่งเป็นต้นไม้ แท้จริงแล้วนี้ควรเป็นธงของลูก สามารถทำได้ ควรมีการชักธงนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็น สิ่งนี้บรรจุคำอธิบายทั้งหมด มีการแสดงภาพ ต้นกัลปะและวงจรละครไว้อย่างชัดเจนอย่างที่สุด ทุกคนควรเห็นว่าในเวลาใดศาสนาของพวกเขาเริ่มขึ้น พวกเขาเองสามารถคิดคำนวณได้ จงอธิบายวงจรนี้และต้นไม้แก่ทุกคน เมื่อใดที่พระคริสต์ได้มา? ดวงวิญญาณทั้งหมดเหล่านั้นอาศัยอยู่ที่ใดก่อนเวลานั้น? พวกเขาจะตอบว่าต้องได้อยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน เราดวงวิญญาณเปลี่ยนรูปของเรา เราลงมาที่นี่และใช้รูปที่มีตัวตน ผู้คนพูดต่อพ่อด้วยเช่นกัน: เปลี่ยนรูปของท่านและลงมายังโลกที่มีตัวตน ท่านลงมาที่นี่ ท่านไม่ได้ลงมาในดินแดนที่ละเอียดอ่อน เช่นที่เราเปลี่ยนรูปของเราขณะเล่นบทบาทของเรา เราก็ขอท่านให้ลงมาอีกครั้งและสอนราชาโยคะแก่เรา มีการสอนราชา โยคะเพื่อเปลี่ยนบารัตให้เป็นสวรรค์ เหล่านี้คือเรื่องราวที่ง่ายดายมากที่จะเข้าใจ ลูกๆ ควรสนใจในการทำสิ่งนี้ ลูกต้องสร้างสมความรู้นี้และดลใจผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกัน ลูกควรเขียนติดต่อซึ่งกันและกันเกี่ยวกับความรู้นี้ พ่อมาและเปลี่ยนบารัตให้เป็นสวรรค์ มีการพูดว่า 3000 ปีก่อนพระคริสต์ บารัตเคยเป็นดินแดนสุขาวดีอย่างแน่นอน ดังนั้นลูกต้องส่งรูปภาพของตรีมูรติชีวาแก่ทุกคน ทำแสตมป์ของตรีมูรติ ชีวา มีแผนกของรัฐบาลของผู้ที่ผลิตแสตมป์ด้วยเช่นกัน มีผู้ที่มีการศึกษาดีมากมายในเดลลี พวกเขาสามารถทำงานนี้ได้ เมืองหลวงของลูกจะเป็นเดลลีด้วยเช่นกัน ในตอนเริ่มต้น เดลลีได้ชื่อว่าปารีสถาน (ดินแดนแห่งเทวดานางฟ้า) เวลานี้นี้เป็นสุสาน (คาบรีสถาน) ดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ควรอยู่ในสติปัญญาของลูกๆ เวลานี้ลูกต้องคงอยู่อย่างเป็นสุขอย่างสม่ำเสมอ จงกลับมาอ่อนหวานอย่างยิ่ง มีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนด้วยความรัก เพียรพยายามที่จะกลับมาเต็มเปี่ยมด้วยทุกคุณธรรมและ 16 องศาสมบูรณ์ นี้ควรเป็นเป้าหมายของความเพียรพยายามของลูก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผู้ใดกลายเป็นสิ่งนี้ เวลานี้สภาพของลูกควรไต่เต้าพัฒนา ลูกค่อยๆ สูงขึ้นทีละน้อย บาบาเฝ้าแต่ให้สัญญาณในหลายทางเกี่ยวกับการทำงานรับใช้ในวันชีพ แจนที ด้วยสิ่งนี้ผู้คนจะเข้าใจว่าความรู้ของลูกยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ใช้ความเพียรพยายามอย่างมากที่จะอธิบายแก่มนุษย์ จะไม่มีการสร้างอาณาจักรขึ้นหากไม่มีการทำความเพียรพยายามบ้าง ลูกพัฒนาและแล้วลูกตกต่ำและลูกก็พัฒนาขึ้นอีกครั้ง ลูกๆ มีประสบการณ์ของพายุอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งหลักคือการจดจำระลึกถึง ลูกต้องมีการจดจำระลึกถึงเพื่อที่จะกลับมาสาโทประทาน ความรู้ง่ายดาย ลูกๆ ต้องกลับมาอ่อนหวานที่สุดเหนือทั้งหมด เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้าลูก พวกเขา(ลักษมีและนารายณ์)อ่อนหวานอย่างมาก ลูกมีประสบการณ์ของความสุขอย่างมากในการมองดูพวกเขา นี้คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกผู้เป็นนักเรียน พระเจ้าคือผู้เดียวผู้ที่กำลังสอนลูกอยู่ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เก็บรักษาความรู้และมรดกที่ลูกได้รับจากพ่อไว้ในการตระหนักรู้ของลูกและคงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ ลูกมีความรู้และโยคะดังนั้นจงคงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้

2. จดจำดินแดนแห่งความสุขและดินแดนแห่งความสงบ ลูกต้องกลับมาอ่อนหวานมากเท่ากับเหล่าเทพนั้น คงอยู่ในความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด กลายเป็นครูทางจิตและให้ทานความรู้นี้แก่ผู้อื่น

พร:
ฝึกฝนการอยู่อย่างสำรวจตรวจสอบภายในเพื่อเข้าใจภาษาทางจิตและกลับมาเต็มไปด้วยความสำเร็จ

ยิ่งลูกทำให้ตนเองมั่นคงในการสำรวจตรวจสอบภายในและในความเงียบสงบที่แสนหวานมากเพียงใด ลูกจะเฝ้าแต่เข้าใจภาษาของดวงตา ภาษาของความรู้สึกและภาษษของความคิด ภาษาสามรูปแบบนี้คือภาษาของชีวิตโยคีทางจิตวิญญาณ ภาษาทางจิตเหล่านี้มีพลังอย่างมาก ตามเวลา เป็นเพียงด้วยภาษาทั้งสามเหล่านี้ที่ลูกจะสามารถได้รับความสำเร็จอย่างง่ายดาย ดังนั้น ขณะนี้ทำการฝึกฝนของภาษาทางจิตเหล่านั้น

คติพจน์:
กลับมาเบาสบายอย่างมากจนพ่อสามารถเอาลูกนั่งบนเปลือกตาของท่านได้และพาลูกไปกับท่าน


การบ้านพิเศษเพื่อมีประสบการณ์สภาพอะแวคในเดือนอะแวคนี้
เพื่อที่จะมีประสบการณ์สภาพอะแวค อย่าปล่อยให้ตนเองมีรูปแบบใดๆของความผูกพันยึดมั่นกับร่างกาย ความสัมพันธ์หรือ สิ่งของในครอบครองของลูก ลูกได้สัญญาแล้วว่าร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติ ทั้งหมด เป็นของ ท่าน ดังนั้นจะสามารถมีความผูกพันยึดมั่นได้อย่างไร เพื่อที่จะกลายเป็นเทวดานางฟ้า จงมีการฝึกฝนในทางปฏิบัติจริงของการมีทุกสิ่งเพียงเพื่องานรับใช้เท่านั้น ลูกได้รับมอบทุกสิ่งมาด้วยความไว้วางใจ และลูกเป็นเพียงผู้ดูแลผลประโยชน์