07.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สูงส่งของพ่อ และความรู้ของตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของละครจากพ่อแล้ว ลูกรู้ว่า เวลานี้ละครกำลังจะถึงจุดจบ และเรากำลังจะกลับบ้าน

คำถาม:
กฎข้อใดที่ลูกต้องเชื่อฟัง เพื่อที่จะลงทะเบียนตัวลูกเองกับพ่อได้

คำตอบ:
เพื่อที่จะลงทะเบียนตัวลูกเองกับพ่อ 1) จงสังเวยตนเองให้กับพ่ออย่างสิ้นเชิง 2) จงใช้ทุกสิ่งที่ลูกมีในหนทางที่มีค่าในงานรับใช้เพื่อทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ 3) จงปฏิญาณตนที่จะเป็นผู้ที่ไร้กิเลสอย่างสิ้นเชิงและให้การพิสูจน์สิ่งนั้นด้วยการใช้ชีวิตอยู่ในหนทางนั้นในทางปฏิบัติ ชื่อของลูกเหล่านั้นจะถูกลงทะเบียนไว้ในทะเบียนของรัฐบาลที่ทรงอำนาจ พวกเขามีความซาบซึ้งว่าพวกเขาจะทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ นั่นคือ กลายเป็นดินแดนของราชา เรากำลังสังเวยตนเองให้กับพ่อ เพื่องานรับใช้ของบารัต

เพลง:
ขอคารวะต่อชีวา

โอมชานติ
ผู้เดียวที่ได้รับการยกย่องในเพลงนี้ คือ ผู้ที่นั่งอยู่ที่นี่และร้องเพลงสรรเสริญสิ่งสร้างของท่าน สิ่งนี้ยังเป็นการละเล่นที่น่าอัศจรรย์ด้วยเช่นกัน การละเล่นก็ยังเป็นเกมอีกด้วย ผู้ที่มีคุณธรรมได้รับการสรรเสริญ ดังนั้นคำสรรเสริญของผู้เดียวนี้จึงแสนพิเศษ อย่างไรก็ตาม ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งนี้ ลูกๆ เข้าใจว่า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด คือ ผู้เดียวที่ได้รับการสรรเสริญอย่างมาก ลูกเข้าใจด้วยว่าวันเกิดของท่าน นั่นคือ ชีพชยันติกำลังจะมาถึงในไม่ช้า เพลงนี้ดีมากสำหรับชีพชยันติ เมื่อลูกรู้จักคำสรรเสริญของท่านแล้ว ลูกก็ยังรู้จักการละเล่นนี้อีกด้วย แน่นอนว่านี่คือการละเล่น ละครก็ยังเป็นการละเล่นด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า กิจกรรมที่สูงส่งของพ่อนั้นแสนพิเศษยิ่งกว่ากิจกรรมของเหล่าเทพ กิจกรรมของทุกคนแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับในรัฐบาล สถานภาพของประธานาธิบดีแตกต่างจากสถานภาพของรัฐมนตรี หากพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันแล้ว การกระทำของทุกคนก็จะเป็นเหมือนกัน ด้วยการพูดว่า พระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน พวกเขาจึงอยู่อย่างหิวโหย มนุษย์ไม่รู้จักพ่อและยังไม่รู้จักคำสรรเสริญที่ยิ่งใหญ่ของท่านอีกด้วย พวกเขาจะไม่เข้าใจสิ่งสร้างของท่านจนกว่าพวกเขาจำพ่อได้ เวลานี้ลูกๆ เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งสร้าง ธาตุบราห์ม อาณาเขตละเอียดอ่อน และวงจรโลกมนุษย์หมุนอยู่ในสติปัญญาของลูกอย่างต่อเนื่อง นี่คือการละเล่น นั่นคือ มันเป็นความรู้เกี่ยวกับตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้าง เวลานี้ผู้คนในโลกกลายเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย และก็เพียงแต่พูดเท็จ นักบวชจัดประชุมฯลฯ กันอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ที่น่าสงสารเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าเวลานี้การละเล่นนี้กำลังจะถึงจุดจบ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการละเล่นนี้กำลังจะจบ เวลานี้พวกเขาจึงกำลังสัมผัสบางสิ่ง เวลานี้ทุกคนพูดว่า พวกเขาต้องการอาณาจักรของราม เมื่อครั้งที่ชาวคริสเตียนปกครองที่นี่ พวกเขาไม่ได้พูดว่า ควรจะมีบารัตใหม่ เวลานี้มีความทุกข์มากมาย ทุกคนเรียกหา โอ้ พระเจ้า ได้โปรดปลดปล่อยเราออกจากความทุกข์ด้วยเถิด แน่นอนว่าต้องมีความทุกข์อันยิ่งใหญ่ในตอนจบของยุคเหล็ก ความทุกข์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวัน พวกเขาคิดว่า ทุกคนจะเริ่มปกครองอาณาจักรของตนเอง อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครรู้ว่าการทำลายล้างต้องเกิดขึ้น ลูกๆ ควรจะอยู่ในความสุขอย่างมาก ลูกบอกใครก็ได้ว่า พ่อที่ไร้ขีดจำกัดสร้างสวรรค์ ดังนั้นลูกๆ ของท่านก็จะต้องได้รับอาณาจักรสวรรค์ ผู้คนของบารัตจดจำสิ่งนี้เป็นพิเศษ พวกเขาประกอบพิธีกรรมเพื่อที่จะพบกับพระเจ้า พวกเขาต้องการไปสู่ดินแดนของกฤษณะซึ่งเป็นสวรรค์ แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่า อาณาจักร ของกฤษณะอยู่ในยุคทองเท่านั้น เวลานี้ยุคเหล็กกำลังจะจบ และยุคทองที่เป็นอาณาจักรของกฤษณะกำลังจะมาถึง ทุกคนรู้ว่า ทุกคนคือ ลูกๆของชีวา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ดังนั้นพระเจ้าต้องสร้างโลกใหม่ขึ้นมาแล้ว แน่นอนว่าท่านต้องสร้างโลกนั้นผ่านปาก ของบราห์มา ทายาทที่เกิดจากปากนั้นต้องเคยเป็นเพชรพลอยของสกุลบราห์มินอย่างแน่นอน และช่วงระยะเวลานั้นจะต้องเป็นยุคบรรจบพบกัน ยุคบรรจบพบกัน คือ ยุคที่ให้ประโยชน์เมื่อพระเจ้านั่งลงและสอนราชาโยคะแก่ลูกๆ เวลานี้เราคือ ทายาทที่เกิดจากปากของบราห์มา เราคือบราห์มิน แม้กระนั้นลูกก็ยังถามว่า เราจะยอมรับได้อย่างไรว่า พระเจ้าเข้ามาในร่างของบราห์มาและสอนราชาโยคะ จงมาเป็นทายาทที่เกิดจากปากของบราห์มา ศึกษาราชาโยคะนี้ แล้วลูกจะมีประสบการณ์นี้โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ไม่มีเรื่องของการทำให้เชื่อหรือความงมงาย มีความงมงายอยู่ทั่วทั้งโลกและโดยเฉพาะอย่างมากในบารัตที่มีการกราบไหว้ตุ๊กตา(รูปบูชา)อย่างมาก บารัตเป็นดินแดนของรูปบูชา บราห์มาถูกแสดงให้เห็นว่ามีหลายมือ สิ่งนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเล่า ใช่ บราห์มามีลูกๆ มากมาย วิษณุก็ยังถูกแสดงให้เห็นว่ามีสี่มือ สองมือของลักษมีและสองมือของนารายณ์ บราห์มาต้องมีลูกๆ จำนวนมากมายจริงๆ สมมติว่าเขามีลูกสี่ล้านคน นั่นก็หมายความว่าเขามีมือจำนวนแปดล้านข้าง จริงๆแล้วนั่นเป็นไปไม่ได้ แต่แน่นอนว่าปวงประชานั้นมีความจำเป็น สิ่งนี้ยังถูกกำหนดไว้แล้วในละครอีกด้วย พ่อมาและอธิบายประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด ผู้คนไม่เข้าใจว่า ในที่สุดแล้วอะไรจะเกิดขึ้น พวกเขาวางแผนการต่างๆนานาอย่างต่อเนื่อง ที่นี่บาบามีแผนการเดียวเท่านั้นสำหรับลูกๆ และเวลานี้อาณาจักรนั้นกำลังถูกก่อตั้งขึ้นมา ลูกทำความเพียรพยายามที่จะทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตนเองมากเพียงใด ลูกจะได้รับสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากตามนั้น พ่อคือ ผู้เดียวที่เต็มไปด้วยความรู้ ความปิติสุขและมีความเมตตา พ่อพูดว่า พ่อมีบทบาทอยู่ในละครด้วย มายาไร้ความเมตตา พ่อต้องมาและให้ความเมตตาต่อทุกคน พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูกๆ พ่อยังอธิบายความลับของวงจรโลกอีกด้วย พ่อผู้เดียวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้คือ มหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกๆ รู้สิ่งนี้ ดังนั้นลูกจึงอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้ ที่นี่ไม่มีเรื่องของความงมงาย พวกเราเชื่อในพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไร้ตัวตน ก่อนอื่น ลูกควรสรรเสริญท่าน ท่านมาและสร้างสวรรค์ขึ้นมาจากราชาโยคะ จากนั้นลูกจึงควรสรรเสริญชาวสวรรค์ เมื่อบารัตเคยเป็นสวรรค์ ทุกคนเต็มไปด้วยคุณธรรมที่สูงส่ง 16 องศาสมบูรณ์ นี่เป็นเรื่องของ 5,000 ปี คำสรรเสริญของดวงวิญญาณสูงสุดนั้นพิเศษที่สุด จากนั้นจึงมีคำสรรเสริญของเหล่าเทพ ในสิ่งนี้ไม่มีเรื่องของความงมงาย ที่นี่ทุกคนคือ ลูกๆ พวกเขาไม่ใช่สาวก นี่คือ ครอบครัว เราคือครอบครัวของพระเจ้า ดั้งเดิมแล้วพวกเรา ดวงวิญญาณ คือ ลูกของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ดังนั้นเราจึงเป็นครอบครัว ตอนแรกพวกเขาไร้ตัวตน จากนั้นจึงกลายเป็นผู้ที่มีตัวตน เวลานี้ ครอบครัวนี้คือ ครอบครัวที่แสนอัศจรรย์ที่สุด ไม่มีเรื่องของความสงสัยใดๆในสิ่งนี้ ทุกคนคือ ลูกของชีวา ลูกของประชาบิดาบราห์มาก็ยังถูกจดจำอีกด้วย ลูกคือ บราห์มากุมารและบราห์มากุมารี โลกใหม่กำลังถูกก่อตั้งขึ้นมา โลกเก่ากำลังอยู่เบื้องหน้าลูก ก่อนอื่นลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ หากไม่ได้เป็นทายาทของบราห์มาแล้ว ลูกก็ไม่อาจได้รับมรดกจากพ่อ บราห์มาไม่มีความรู้นี้ ชีพบาบาคือ มหาสมุทรแห่งความรู้ เรารับสิทธิ์ในมรดกของเราจากท่าน เราคือ ทายาทที่เกิดจากปาก เราทุกคนกำลังศึกษาราชาโยคะ ชีพบาบาคือ ผู้เดียวที่สอนพวกเราทุกคน ท่านเข้ามาในร่างของบราห์มาผู้นี้และสอนพวกเรา เมื่อประชาบิดา บราห์มา ผู้ที่มีตัวตนได้กลับมาสมบูรณ์พร้อม ท่านจึงกลายเป็นเทวดานางฟ้า ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตละเอียดอ่อน ผู้ที่เป็นเทวดานางฟ้า ที่นั่นไม่มีเนื้อหนังหรือกระดูก ลูกๆ ได้รับนิมิตของสิ่งนั้น ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกได้รับความสุขชั่วคราวจากพ่อ พ่อคือ ผู้ประทานผู้เดียวเท่านั้น เหตุนี้เองทุกคนจึงอุทิศในนามของพระเจ้า พวกเขาเชื่อว่า พระเจ้าให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาของพวกเขา พวกเขาไม่เคยกล่าวถึงชื่อของนักบวช นักบุญคนใด ฯลฯ บาบาผู้เดียวเท่านั้นคือ ผู้เดียวที่ประทานให้ ท่านอาจทำให้บางคนกลายเป็นเครื่องมือที่จะประทานบางสิ่ง ด้วยวิธีนี้ท่านจึงทำให้คำสรรเสริญของบุคคลนั้นเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนั้นเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้น นี่คือ ความสุขที่ไร้ขีดจำกัด เมื่อลูกคนใหม่มา พวกเขาก็เข้าใจว่าพวกเขาต้องอธิบายความรู้นี้ให้แก่ผู้ที่เคยให้คำสั่งกับพวกเขาในการปฏิบัติตาม เวลานี้ทุกคนกำลังทำตามคำสั่งของมายา แต่ที่นี่ลูกได้รับคำแนะนำของพระเจ้า คำแนะนำเหล่านี้คงอยู่ถึงครึ่งวงจร เพราะรางวัลที่ลูกได้รับนั้นกินเวลาตั้งแต่ยุคทองจนถึงยุคเงิน ที่นั่นไม่มีคำสั่งที่ผิด เพราะมายาไม่ได้อยู่ที่นั่น คำสั่งที่ผิดๆนั้นเริ่มขึ้นมาในภายหลัง เวลานี้บาบากำลังทำให้พวกเราทัดเทียมกับท่านเอง ทำให้เราเป็นผู้ล่วงรู้สามกาลเวลา (ตรีกาลดาร์ชิ) และเป็นนายของสามโลก (ตรีโลกนาถ) เรากลายเป็นนายของธาตุแสง (บราห์มันด์) จากนั้นก็ยังกลายเป็นนายของโลกอีกด้วย พ่อให้คำสรรเสริญแก่ลูกๆ ไว้สูงยิ่งกว่าตัวท่านเอง ลูกเคยพบกับพ่อเช่นนั้นที่ทำความเพียรพยายามเพื่อลูกๆ ทั้งโลก และยังทำให้พวกเขาฉลาดยิ่งกว่าตัวท่านเองไหม พ่อพูดว่า พ่อให้อาณาจักรของโลกแก่ลูกๆ พ่อไม่มีประสบการณ์กับสิ่งนั้น อย่างไรก็ตาม พ่อมีกุญแจไปสู่เทพนิมิตอยู่ในมือ สิ่งนั้นยังเป็นประโยชน์สำหรับพ่อในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาอีกด้วย แม้แต่เวลานี้พ่อก็ให้นิมิตของบราห์มาแก่ดวงวิญญาณทั้งหลาย พ่อบอกพวกเขาให้ไปหาบราห์มาผู้นี้และศึกษาราชาโยคะ และมาเป็นเจ้าชายในอนาคต ผู้คนจำนวนมากได้รับนิมิตเหล่านี้ เจ้าชายทุกองค์สวมมงกุฎ แต่ลูกๆ ก็ไม่เข้าใจว่า พวกเขาได้รับนิมิตของเจ้าชายแห่งสุริยวงศ์หรือเจ้าชายแห่งจันทราวงศ์ ผู้ที่มาเป็นลูกของพ่อจะกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในตอนเริ่มแรกหรือภายหลังก็ตาม หากความเพียรพยายามของลูกดี ลูกก็จะมาเป็นของสุริยวงศ์ มิฉะนั้นแล้วลูกก็จะมาเป็นของจันทราวงศ์ อย่ามีความสุขเพียงแค่ได้เห็นเจ้าชายเท่านั้น ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของลูก บาบาอธิบายทุกสิ่งชัดเจนมาก ไม่มีความงมงายในสิ่งนี้ นี่คือ ครอบครัวของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ทุกคนนั้นคือ ลูกๆ ของพระเจ้าแต่พวกเขาอยู่ในยุคเหล็ก ในขณะที่ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ไม่ว่าลูกไปหาผู้ใดก็ตามให้บอกพวกเขาว่า เราคือ สกุลของชีวา ทายาทที่เกิดจากปากของบราห์มา บราห์มินเท่านั้นคือ ผู้ที่จะรับสิทธิ์ในมรดกแห่งสวรรค์ ลูกต้องทำความเพียรพยายามที่จะอธิบายสิ่งนี้ให้ชัดเจนอย่างมากแก่ทุกคน เมื่อลูกอธิบายให้กับ 100 150 คน เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะปรากฏออกมา มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นจากผู้คนจำนวนหลายล้านที่จะมีโชค ผู้ที่มีโชคจะปรากฏตัวขึ้นมา จงใช้เวลาที่จะทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตัวลูกเอง เสียงของผู้ที่มั่งคั่งจะมีน้ำหนักมากกว่า เมื่อลูกไปหารัฐมนตรี พวกเขาจะถามว่า รัฐมนตรีท่านอื่นๆมาหาพวกคุณบ้างไหม เมื่อลูกพูดว่า ใช่ พวกเขามา พวกเขาก็จะพูดว่า โอเค ฉันก็จะมาเช่นกัน พ่อพูดว่า พ่อนั้นแสนธรรมดาอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงแทบจะไม่มีผู้ที่มั่งคั่งมากันเลย พวกเขาจะมากันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นในเวลาสุดท้าย ลูกๆ ควรที่จะมีความซาบซึ้งอย่างมาก ลูกต้องอธิบายแก่พวกเขาว่า เรากำลังรับใช้บารัตด้วยจิตใจ ร่างกายและทรัพย์สมบัติของเรา ลูกได้สังเวยตนเองเพื่อที่จะรับใช้บารัต คนอื่นๆไม่ใช่เป็นนักสังคมสงเคราะห์เช่นนั้น ผู้คนเหล่านั้นสะสมเงินทองและสร้างอาคาร ในเวลาสุดท้ายทุกสิ่งจะกลายเป็นฝุ่น ลูกต้องสังเวยทุกสิ่งให้แก่บาบา ลูกต้องใช้ทุกสิ่งเพื่อรับใช้บารัต เพื่อที่จะเปลี่ยนบารัตให้เป็นสวรรค์ แล้วลูกก็จะมาเป็นผู้รับสิทธิ์ในมรดก ลูกมีความซาบซึ้งว่า ลูกคือ ลูกๆ ของผู้ทรงอำนาจที่ลูกได้ลงทะเบียนไว้กับท่านแล้ว จงใช้ความเพียรพยายามอย่างมากที่จะลงทะเบียนกับบาบา เมื่อลูกสัญญาที่จะมาเป็นผู้ที่ไร้กิเลสอย่างสิ้นเชิงแล้ว จงพิสูจน์สิ่งนั้น แล้ว บาบาก็จะลงทะเบียนให้ลูก ลูกควรมีความซาบซึ้งอย่างมากที่ลูกกำลังเปลี่ยนบารัตให้เป็นสวรรค์ นั่นคือ ลูกกำลังทำให้บารัตกลายเป็นดินแดนของราชา (ราชสถาน) จากนั้นลูกก็จะปกครองที่นั่น อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เราคือลูกๆของพระเจ้า เป็นครอบครัวของพระเจ้าผู้เดียวนี้ เวลานี้เรากำลังได้รับคำสั่งของพระเจ้า จงมีความซาบซึ้งทางจิตนี้ อย่าทำตามคำสั่งที่ผิดๆ

2. เพื่อที่จะรับใช้บารัต จงสังเวยตนเองอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับพ่อบราห์มา จงใช้ร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของลูกในหนทางที่มีค่าเพื่อที่จะเปลี่ยนบารัตให้เป็นสวรรค์ จงเป็นนักสังคมสังเคราะห์อย่างแท้จริง

พร:
ขอให้ลูกอยู่อย่างปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอภายใต้ฉัตรของการปกป้องคุ้มครองของความรักของพระเจ้าและด้วยเหตุนั้นเป็นอิสระจากคลื่นของความทุกข์ใดๆ

ดอกบัวจะอยู่เหนือน้ำโคลนและยังคงละวาง ดอกบัวมีความละวางมากเท่ากันกับที่มีความน่ารัก ในทำนองเดียวกันลูกๆได้กลับมาละวางจากโลกของความทุกข์และเป็นที่รักของพ่อ ดังนั้น ความรักของพระเจ้านี้กลายเป็นฉัตรของการปกป้องคุ้มครอง ผู้ใดจะสามารถทำอะไรแก่ผู้ที่มีฉัตรของพระเจ้าอยู่เหนือพวกเขา ดังนั้น จงคงความซาบซึ้งทางจิตของลูกของการอยู่ภายใต้ฉัตรของการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและจะไม่มีคลื่นของความทุกข์ใดที่แม้จะสามารถมาสัมผัสลูกได้

คติพจน์:
ผู้ที่ประกาศเกียรติคุณชื่อของบัพดาดา และสกุลบราห์มินด้วยบุคลิกภาพที่สูงส่งของพวกเขาคือประทีปของสกุล