07.02.21    Avyakt Bapdada     Thai Murli     29.10.87     Om Shanti     Madhuban


พลังของร่างกาย จิตใจ สมบัติ และความสัมพันธ์


วันนี้ พ่อผู้ทรงพลังอำนาจกำลังมองดูลูกๆที่มีพลังของท่าน ดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหมดมีพลังแต่ตามลำดับกันไป พลังทั้งหมดเป็นมรดกของพ่อและเป็นพรของผู้ประทานพร ด้วยความสัมพันธ์ทั้งสองของพ่อและผู้ประทานพร ลูกทุกคนได้รับการบรรลุผลที่สูงส่งนี้ตั้งแต่เกิด ตั้งแต่เกิดพ่อให้สิทธิ์ในพลังทั้งหมดแก่ลูก นั่นคือท่านให้สิทธิ์โดยกำเนิดของลูกแก่ลูก พร้อมกับสิ่งนั้นในฐานะผู้ประทานพร ท่านทำให้ลูกเป็นนายผู้ทรงพลังอำนาจทันทีที่ลูกถือกำเนิดและให้พรแก่ลูกว่า”ขอให้ลูกมีพลังทั้งหมด”ลูกทั้งหมดได้รับทั้งสองสิทธิ์นี้อย่างเท่าเทียมกันจากผู้เดียว แต่พลังของลูกในการซึมซับสิ่งนั้นทำให้ลูกตามลำดับกันไป พ่อทำให้ลูกทุกคนเต็มไปด้วยพลังทั้งหมดอยู่ตลอดเวลา แต่ลูกๆ กลับมามีพลังตามความสามารถของลูกเอง โดยทั่วไปไม่ว่าจะในชีวิตทางโลกหรือชีวิตทางจิต พลังคือพื้นฐานของความสำเร็จ ยิ่งลูกมีพลังมากเท่าไหร่ ลูกก็ยิ่งประสบผลสำเร็จมากเท่านั้น พลังหลักคือร่างกาย จิตใจ สมบัติและความสัมพันธ์ ทั้งสี่พลังเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าขาดแม้แต่พลังเดียวจากทั้งสี่พลังนี้ ก็จะไม่มีความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอและสมบูรณ์ในชีวิต ในชีวิตทางจิตเช่นกัน ทั้งสี่พลังเป็นสิ่งที่จำเป็น

ในชีวิตทางจิตนี้ สุขภาพพลานามัยที่ดีของทั้งดวงวิญญาณและวัตถุธาตุเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อดวงวิญญาณมีสุขภาพพลานามัยที่ดีผ่านสภาพของตัวลูกเองบัญชีของร่างกายหรือความเจ็บป่วยของร่างกายของลูกจะกลายเป็นเหมือนหนามจากการถูกตรึงกางเขน และลูกจะสัมผัสว่าตัวลูกเองมีสุขภาพพลานามัยที่ดี แล้วจะไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ทรมานบนใบหน้าของลูก ลูกไม่แม้แต่จะพูดถึงความเจ็บป่วยของลูก และแทนที่จะพูดถึงความทุกข์ทรมานของกรรม ลูกจะพูดถึงสภาพของคาร์มาโยคะ เพราะการพูดถึงความเจ็บป่วยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ความเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น ดวงวิญญาณเช่นนั้นไม่มีวันสัมผัสกับความทุกข์ทรมานของความเจ็บป่วยและเขาจะไม่กระจายคลื่นของความทุกข์ออกไปด้วยการพูดถึงความทุกข์ทรมานของเขา แต่ด้วยพลังของการเปลี่ยนแปลง เขาจะเปลี่ยนความทุกข์ทรมานให้เป็นความพอใจแทน เขาจะอยู่อย่างพอใจและกระจายคลื่นของความพอใจให้กับผู้อื่น นั่นคือเขาจะกลายเป็นนายผู้ทรงอำนาจและด้วยพรของพลัง จงใช้พลังของความอดทนหรือพลังของการยอมรับปรับตัวตามเวลา เมื่อลูกใช้พรหรือมรดกของพลังที่ลูกได้รับจากพ่อผู้ทรงพลังอำนาจในเวลาที่ต้องการแล้ว พรหรือความปรารถนาดีเหล่านี้จะทำงานเหมือนกับยาสำหรับลูก เพราะพลังทั้งหมดนี้จะให้ความร่วมมือกับลูกในรูปแบบใดก็ตามที่ลูกต้องการ ตามสถานการณ์, เวลา และวิธีที่ลูกต้องการใช้พลัง ลูกสามารถดูดซับพลังหรือพรเหล่านี้จากพระเจ้าในรูปใดก็ตามที่ลูกต้องการ: หนึ่งนาทีในรูปของความเยือกเย็น, หนึ่งนาทีในรูปของการเผาไหม้; พลังเหล่านั้นสามารถทำให้ลูกได้สัมผัสกับความเยือกเย็นของน้ำและสัมผัสกับการเผาไหม้ของไฟ พลังเหล่านี้สามารถทำงานเหมือนกับยาและเหมือนอาหารบำรุงกำลังที่ทำให้ลูกมีพลัง เพียงแค่กลายเป็นผู้ทรงพลังอำนาจในการใช้พลังเหล่านี้ในเวลาที่ถูกต้อง พลังทั้งหมดนี้เป็นผู้รับใช้ของลูกผู้เป็นนายผู้ทรงพลังอำนาจ เมื่อใดก็ตามที่ลูกออกคำสั่งกับพลังใดในพลังทั้งหมดนั้น มันจะพูดว่า “ขอรับเจ้านาย” และให้ความร่วมมือกับลูก อย่างไรก็ตามผู้ที่รับการรับใช้จากพลังนั้นต้องฉลาดเช่นกัน ดังนั้นลูกสามารถสัมผัสกับพลังของร่างกายได้อย่างสม่ำเสมอบนพื้นฐานของพลังของดวงวิญญาณนั่นคือลูกสามารถสัมผัสกับการมีพลานามัยดีอย่างสม่ำเสมอ

ชีวิตบราห์มินทางจิตนี้เป็นชีวิตที่มีสุขภาพพลานามัยดีอย่างสม่ำเสมอ ลูกได้รับพร“ขอให้ลูกมีสุขภาพพลานามัยที่ดีอยู่เสมอ”จากผู้ประทานพร บัพดาดาเห็นว่าลูกบางคนไม่สามารถใช้หรือรับประโยชน์จากพรที่พวกเขาได้รับในเวลาที่ต้องการได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าพวกเขาไม่สามารถรับการรับใช้จากพลังเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพวกเขาในวิธีที่ไม่มีขีดจำกัดและด้วยสติปัญญาที่ไม่มีขีดจำกัด สภาพของการเป็นนายผู้ทรงพลังอำนาจไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เป็นสภาพที่สูงส่งและเป็นสมญาสูงสุดที่ได้โดยตรงจากดวงวิญญาณสูงสุด ลูกมีความซาบซึ้งในสมญานี้มากแค่ไหน? สมญาทำให้งานมากมายประสบความสำเร็จ ดังนั้นนี่คือสมญาจากพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความสุขมากมายและเต็มไปด้วยพลัง หากลูกนั่งอยู่บนที่นั่งของสมญานี้ ลูกจะสัมผัสว่าพลังทั้งหมดเหล่านี้พร้อมที่จะรับใช้ลูก พลังเหล่านี้จะรอคอยคำสั่งของลูก ดังนั้นจงใช้พรและมรดก หากลูกไม่อยู่อย่างมั่นคงในความเคารพตนเองของการเป็นนายผู้ทรงพลังอำนาจแล้วแทนที่จะรักษาพลังของลูกให้อยู่ภายใต้คำสั่งของลูก ลูกจะเฝ้าแต่ร้องขอจากพ่อเพื่อให้พลังพิเศษแก่ลูก หรือขอให้ทำงานเพื่อลูก หรือให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือสิ่งนั้นเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ที่ร้องขอจึงไม่สามารถอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอได้ สิ่งหนึ่งจะประสบผลสำเร็จและอีกสิ่งหนึ่งจะเริ่มต้นขึ้น ดังนั้นจงกลายเป็นนาย, เป็นโยคยุกต์ และรับการรับใช้อย่างชาญฉลาดจากผู้รับใช้ของลูก และลูกจะได้สัมผัสกับการมีพลานามัยที่ดีอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้เรียกว่าการได้มาซึ่งพลังของร่างกาย

ในทำนองเดียวกัน มีพลังของจิตใจ นั่นคือพลังของความคิดที่สูงส่ง ทุกความคิดของผู้เป็นนายผู้ทรงพลังอำนาจมีพลังมากที่เขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่เขาต้องการ เมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการและทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะความคิดของเขาบริสุทธิ์,สูงส่งและมีความเมตตากรุณาที่ให้คุณประโยชน์เสมอ ดังนั้นที่ใดที่มีความคิดที่สูงส่งของการมีความเมตตากรุณาที่ให้คุณประโยชน์ พวกเขาจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน และเพราะลูกเป็นนายผู้ทรงพลังอำนาจ จิตใจของลูกจึงไม่สามารถหลอกลวงผู้เป็นนายของมันได้ มันไม่สามารถทำให้ลูกสัมผัสกับความทุกข์ได้ จิตใจคงอยู่อย่างมีสมาธิ นั่นคือจิตใจอยู่อย่างมั่นคงในสถานที่หนึ่ง จะไม่เร่ร่อน และแล้วลูกสามารถทำให้จิตใจของลูกมั่นคงอยู่ที่ใดก็ตามที่ลูกต้องการ เมื่อใดก็ตามที่ลูกต้องการ แล้วจิตใจจะไม่มีวันมีความทุกข์ เพราะมันกลายเป็นผู้รับใช้เป็นคนรับใช้ของลูก ดังนั้นนี่คือพลังของจิตใจที่ลูกได้รับในชีวิตทางจิตของลูกอย่างเป็นมรดกและพร

ในทำนองเดียวกัน ประการที่สามคือพลังของสมบัติ นั่นคือพลังของสมบัติของความรู้ สมบัติของความรู้สามารถทำให้ลูกได้รับสมบัติทางวัตถุโดยอัตโนมัติ ที่ใดมีสมบัติแห่งความรู้ ธรรมชาติจะกลายเป็นผู้รับใช้โดยอัตโนมัติ สมบัติทางวัตถุเป็นไปเพื่อสิ่งอำนวยสะดวกทางวัตถุ ด้วยสมบัติแห่งความรู้ลูกจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัตถุทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้สมบัติแห่งความรู้คือราชาของสมบัติที่มีค่าทั้งหมด ที่ใดที่มีราชาก็จะได้มาซึ่งวัตถุทางกายภาพทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ลูกไม่จำเป็นต้องใช้ความเพียรพยายาม หากลูกต้องใช้ความเพียรพยายามที่จะได้มาซึ่งสิ่งต่างๆทางวัตถุเหล่านั้นนั่นหมายความว่ายังขาดสมบัติของความรู้ ในความเป็นจริงสมบัติของความรู้ทำให้ลูกกลายเป็นมหาเศรษฐี การทำทุกสิ่งในนามของพระเจ้าทำให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ลูกทำโดยอัตโนมัติ ผู้ที่มีสมบัติของพระเจ้ากลายเป็นผู้ที่ทำทุกสิ่งเพื่อพระเจ้า พวกเขาไม่จำเป็นต้องมีความคิดเลย; สิ่งที่จำเป็นทั้งหมดก็ได้รับการจัดหามาให้อย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ พวกเขามีพลังของสมบัติมากมายที่สมบัติของความรู้นี้ทำให้พวกเขาเป็นราชาเหนือราชาเป็นเวลาหลายชาติเกิด ดังนั้นลูกได้รับพลังของสมบัติอย่างง่ายดายเช่นกัน

ในทำนองเดียวกัน มีพลังของความสัมพันธ์ มีความปรารถนาที่บริสุทธิ์สำหรับการได้มาซึ่งพลังของความสัมพันธ์ เพราะผ่านความสัมพันธ์จะมีการได้มาซึ่งความรักและความร่วมมือ ในชีวิตทางจิตนี้ลูกจะได้รับพลังของความสัมพันธ์ในสองทาง ลูกรู้หรือไม่ว่าลูกได้รับพลังของความสัมพันธ์ในสองทางได้อย่างไร? หนึ่งคือการมีความสัมพันธ์ทั้งหมดกับพ่อและสองคือการมีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่สูงส่ง ดังนั้น จึงเป็นความสัมพันธ์สองทาง: กับพ่อและกับกันและกัน ดังนั้นผ่านความสัมพันธ์ลูกจะได้รับความรักที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, ความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลายและความร่วมมือที่ไม่มีวันสูญสลายอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นลูกมีพลังแห่งความสัมพันธ์ ไม่ว่าในกรณีใด ทำไมพ่อต้องการลูกๆ แล้วทำไมลูกๆต้องการพ่อ? เพื่อความร่วมมือ เพื่อให้ลูกได้รับความร่วมมือในเวลาที่ต้องการ ดังนั้นในชีวิตทางจิตนี้ลูกจะได้มาซึ่งพลังทั้งสี่อย่างเป็นพรและมรดก สภาพของลูกจะเป็นเช่นไรในทุกขณะเมื่อลูกได้รับพลังทั้งสี่ประเภท? เป็นนายผู้ทรงพลังอำนาจเสมอ ลูกอยู่อย่างมั่นคงในขณะที่นั่งในสภาพนี้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่? เป็นสภาพนี้ที่กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นราชาของตนเองหรือราชาโยคี คลังสมบัติของราชาเต็มเปี่ยมเสมอ ดังนั้นราชาโยคีจึงหมายถึงผู้ที่คลังสมบัติแห่งพลังทั้งหมดเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ ลูกเข้าใจไหม? สิ่งนี้เรียกว่าเป็นชีวิตทางจิตของบราห์มินที่สูงส่ง ดังนั้นจงอยู่อย่างเป็นนายเสมอและใช้พลังทั้งหมด แทนที่จะเป็นไป "ตามความสามารถ" จงมีพลังอย่างสม่ำเสมอ อย่าได้เป็นผู้ร้องขอ แต่ให้เป็นผู้ที่มีความสุขเสมอตลอดเวลา อัจชะ

ทุกคนจะได้รับโอกาสที่จะมาที่มธุบัน จงเก็บโชคที่ลูกได้รับนี้ไว้กับลูกเสมอ การเก็บผู้ประทานโชคไว้กับลูกหมายถึงการรักษาโชคของลูกไว้กับลูก ผู้คนจากสามโซนได้มาแล้ว แม่น้ำจากสามสถานที่ที่แตกต่างกันในขณะนี้ได้มารวมตัวกัน สิ่งนี้เรียกว่าการบรรจบกันของตรีเวนี บัพดาดาในฐานะผู้ประทานพร ให้พรกับทุกคน มันขึ้นอยู่กับลูกแต่ละคนที่จะใช้พรเหล่านี้ อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งในทุกหนแห่งผู้มีสิทธิ์ในมรดกและพรทั้งหมด ถึงดวงวิญญาณผู้เป็นนายที่ทรงพลังอำนาจที่สูงส่งทั้งหมด ถึงดวงวิญญาณที่มีความพอใจทั้งหมดผู้กระจายคลื่นแห่งความพอใจอย่างสม่ำเสมอ ถึงดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รับความสำเร็จในการมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งหมดเสมอโดยการกระทำในนามของพระเจ้า ด้วยความรักและการจดจำระลึกถึงของบัพดาดาที่เต็มไปด้วยพลังและนมัสเต

แรงบันดาลใจของอะแวค บัพดาดา สำหรับโครงการ “Global Co-operation for a Better World” (ร่วมกันสรรค์สร้างโลก)


หัวข้อนี้เป็นเช่นนั้นที่ทุกคนจะมาด้วยตัวเขาเองเพื่อเสนอความร่วมมือของพวกเขา ด้วยความร่วมมือของพวกเขา,พวกเขาจะเข้ามามีความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันและด้วยเหตุนี้การเสนอจะมาเอง ขอให้เป็นเพียงผู้รับใช้ที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่จะก้าวไปข้างหน้าในงานรับใช้นี้ เป็นไปไม่ได้ที่ลูกจะไม่ได้รับผลของความปรารถนาดีใดๆของลูก ดินแดนแห่งความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของผู้รับใช้จะกลายเป็นเครื่องมือในการให้ผลได้อย่างง่ายดาย ผลพร้อมแล้วเพียงแค่ดินยังต้องเตรียมอีกเล็กน้อย ผลจะปรากฏออกมาอย่างรวดเร็ว แต่แผ่นดินจะต้องอุดมสมบูรณ์สำหรับสิ่งนั้น เวลานี้แผ่นดินนั้นกำลังเตรียมการ

ในความเป็นจริงทุกคนต้องได้รับการรับใช้ แต่ถึงกระนั้นดวงวิญญาณจากกลุ่มพิเศษก็ยังไม่เข้ามาใกล้ แม้ว่าผู้ที่มาจากแวดวงการเมืองหรือศาสนาอาจจะได้รับการรับใช้ แต่ก็ยังมีความจำเป็นสำหรับพวกเขาที่จะต้องให้ความร่วมมือและมาอยู่ข้างหน้าและร่วมมือกันในเวลาที่ต้องการ สำหรับสิ่งนั้นลูกจะต้องยิงลูกศรอันทรงพลัง จะเห็นได้ว่าลูกศรอันทรงพลังนั้นคือลูกศรที่มีความปรารถนาดีของความร่วมมือ, ความปรารถนาดีของความสุข และความรู้สึกที่บริสุทธิ์สำหรับทุกดวงวิญญาณ เมื่อลูกใช้สิ่งนี้ทุกงานจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบันลูกทำงานรับใช้ทุกประเภทที่แยกกัน อย่างไรก็ตามในช่วงแรก ๆ เมื่อใดก็ตามที่มีคนตั้งใจจะทำงานให้สำเร็จเขาจะขอพรจากทั้งครอบครัว พรเหล่านั้นจะทำให้ทุกสิ่งง่ายดาย ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มสิ่งนี้เมื่อทำงานรับใช้ ดังนั้นก่อนที่ลูกจะเริ่มต้นงานใดๆ ขอให้รับความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของทุกคนและปฏิบัติงานนั้นด้วยพลังของความพอใจของทุกคน แล้วเมื่อนั้นผลที่ทรงพลังก็จะปรากฏออกมา เวลานี้ลูกไม่จำเป็นต้องทำงานหนักมาก ทุกคนกลับมาว่างเปล่า ไม่จำเป็นต้องทำงานหนัก พวกเขากลับมาว่างเปล่ามากซึ่งถ้าลูกจะเป่าพวกเขา พวกเขาก็จะบินมาที่นี่ ปัจจุบันทุกคนคิดว่าจำเป็นต้องมีพลังอื่นบางอย่างที่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือศาสนา ภายในพวกเขากำลังค้นหา จะต้องมีความแตกต่างในวิธีของการรับใช้ดวงวิญญาณบราห์มินและนั่นจะกลายเป็นมนตรา ในปัจจุบันลูกเพียงแค่ใช้มนตราและลูกก็ประสบความสำเร็จ ลูกทำงานหนักมาเป็นเวลา 50 ปีและทั้งหมดนั้นต้องเกิดขึ้นและลูกก็มีประสบการณ์ เวลานี้ให้มีเป้าหมายของการใช้หัวข้อนี้ในทุกงาน “ประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือของทุกคน” นี่คือหัวข้อสำหรับบราห์มิน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้คนทั่วโลกขอให้เป็นหัวข้อ “Global Co-operation for a Better World” (ร่วมกันสรรสร้างโลก) อัจชะ

เวลานี้รูปแบบของความสำเร็จในทางปฏิบัติของทุกคนจะปรากฏให้เห็น งานใดๆที่ผิดพลาดจะถูกทำให้ถูกต้องได้อย่างง่ายดายด้วยดริชตีและความร่วมมือของลูก และด้วยเหตุนี้พวกเขาจะเรียกหาด้วยความขอบคุณในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ความสำเร็จทั้งหมดนี้จะมาถึงลูกในทางปฏิบัติ ลูกจะไม่พูดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของความสำเร็จ “ใช่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับลูก” แต่คำแนะนำและแนวทางของลูกจะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จโดยอัตโนมัติ แล้วเมื่อนั้นปวงประชาก็จะถูกสร้างขึ้นมาอย่างง่ายดาย พวกเขาจะปรากฏออกมาจากทุกหนแห่งและมาหาลูก เวลานี้บทบาทของความสำเร็จส่วนนี้จะยังคงดำเนินต่อไป แต่ก่อนอื่นลูกต้องกลับมามีพลังมากที่ลูกจะไม่ยอมรับความสำเร็จนั้น แล้วเมื่อนั้นการเปิดเผยจะเกิดขึ้น มิฉะนั้นหากผู้ที่มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จกลับติดอยู่ในความสำเร็จนั้นเอง จะเกิดอะไรขึ้น? ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดต้องเริ่มต้นขึ้นที่นี่ คำสรรเสริญของพ่อคือ “ท่านเป็นศัลยแพทย์ ท่านเป็นวิศวกร ท่านเป็นทนายความ ท่านเป็นผู้พิพากษา” ทุกคนจะได้สัมผัสกับสิ่งนี้ในทางปฏิบัติ แล้วเมื่อนั้นสติปัญญาของทุกคนจะถูกลบออกจากที่อื่นและมาในทิศทางนี้ เวลานี้ฝูงชนจำนวนมากกำลังจะมาหาลูก นี่คือฉากที่บัพดาดาเห็น บางครั้งท่านเห็นฉากปัจจุบันนี้และดูเหมือนจะมีความแตกต่างอย่างมาก ลูกคือใคร? พ่อรู้เรื่องนั้น จะมีบทบาทที่มหัศจรรย์มากซึ่งลูกไม่เคยคิดหรือแม้แต่จะฝันถึง มันติดอยู่เพียงเล็กน้อยในขณะนี้ เช่นเดียวกับผ้าม่านบางครั้งก็มีการติดขัดอยู่เล็กน้อย แม้ในขณะที่ลูกชักธง บางครั้งมันก็ติดขัด ในทำนองเดียวกันทุกสิ่งในปัจจุบันมีการติดขัดเล็กน้อย ไม่ว่าลูกจะเป็นใคร ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร ลูกยิ่งใหญ่มาก เมื่อความพิเศษของลูกได้รับการเปิดเผยแล้วเท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นเทพที่รักเป็นพิเศษ ท้ายที่สุดแล้วแม้แต่ลูกประคำของเทพก็กำลังจะถูกเปิดเผย แต่ก่อนอื่นต้องมีการตกแต่งและจัดเตรียม ‘thakurs’ (ภาพลักษณ์ของพระเจ้า) เล็กน้อยก่อน และจากนั้นผู้เลื่อมใสศรัทธาก็จะมา อัจชะ

พร:
ขอให้ลูกมีความพอใจและสดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอและทำงานรับใช้แม้ในขณะที่สละเวลาพักผ่อนของลูกเอง

ผู้รับใช้สละเวลาพักผ่อนของตนเองทั้งกลางวันและกลางคืนและสัมผัสกับการพักผ่อนในงานรับใช้ ผู้ที่เข้ามาติดต่อกับดวงวิญญาณเช่นนั้นหรือผู้ที่อาศัยอยู่กับพวกเขาหรือมีความสัมพันธ์กับพวกเขาจะได้สัมผัสกับความใกล้ชิดราวกับว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่ภายใต้น้ำพุแห่งความเยือกเย็น,พลังและความสงบ พวกเขากลายเป็นผู้รับใช้ที่มีบุคลิกสูงส่ง คามเดนุซึ่งเติมเต็มความปรารถนาของทุกคนตลอดกาล ผู้รับใช้เช่นนั้นจะได้รับพรของการอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสและพอใจโดยอัตโนมัติ

คติพจน์:
เพื่อที่จะกลายเป็นตัวของความรู้ จงให้ความใส่ใจต่อการศึกษาเล่าเรียนในทุกขณะ ให้มีความรักพ่อและการศึกษาที่เท่าเทียมกัน