07.03.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน แผนกของความรู้แยกจากแผนกของโยคะ ด้วยการมีโยคะลูกๆ ดวงวิญญาณกลับมาสาโตประธาน เพื่อที่จะมีโยคะ ลูกต้องการความสันโดษ

คำถาม:
บนพื้นฐานอะไรที่การจดจำระลึกถึงของลูกอยู่อย่างมั่นคง?

คำตอบ:
บนพื้นฐานของการลืมทุกสิ่งที่ลูกมี ลูกไม่ควรจะแม้แต่จะจดจำร่างกายของลูก ใช้ทุกสิ่งที่ลูกมีเพื่องานรับใช้ของพระเจ้า สิ่งนี้ใช้ความเพียรพยายาม ด้วยการสังเวยทุกสิ่งการจดจำระลึกถึงของลูกสามารถอยู่อย่างมั่นคง หากลูกจดจำพ่อด้วยความรักการจดจำระลึกถึงของลูกจะดึงการจดจำระลึกถึงของพ่อ บาบาจะให้กระแสแก่ลูกด้วยเช่นกันที่จะทำให้ลูกดวงวิญญาณกลับมามีพลานามัยดีเสมอและช่วงชีวิตของลูกจะเพิ่มขึ้น

โอมชานติ
เวลานี้มีสองสิ่ง ความรู้และโยคะ พ่อมีสมบัติที่มีค่าอย่างมหาศาลที่พ่อให้แก่ลูกๆ ผู้ที่จดจำพ่อมากที่สุดได้รับกระแสอย่างมากเป็นเพราะการจดจำระลึกถึงของลูกดึงดูดการจดจำระลึกถึงของพ่อ นี่คือกฎเพราะสิ่งหลักคือการจดจำระลึกถึง หากใครบางคนมีความรู้มากมายนั่นไม่ได้หมายความว่าเขามีการจดจำระลึกถึง ไม่เลย แผนกของความรู้แยกออกไปและวิชาของโยคะก็ยิ่งใหญ่มาก ความรู้น้อยกว่าโยคะ ดวงวิญญาณกลับมาสโตประธานด้วยโยคะด้วยการมีการจดจำระลึกถึงอย่างมาก ถ้าลูกไม่มีการจดจำระลึกถึงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาสโตประธาน หากลูกๆ ไม่จดจำพ่อตลอดทั้งวันแล้วพ่อก็ไม่จดจำลูกเช่นกัน เมื่อลูกมีการจดจำระลึกถึงที่ดีการจดจำระลึกถึงนั้นก็ดึงการจดจำระลึกถึงของพ่อ ลูกดึงดูดพ่อ สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกันและต้องเข้าใจอย่างชัดเจนมาก ลูกจำเป็นต้องมีความสันโดษอย่างมากที่จะมีการจดจำระลึกถึง พื้นฐานของการประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงสำหรับผู้ที่มาภายหลังคือการจดจำระลึกถึง พวกเขาคงอยู่ในการจดจำระลึกถึงอย่างมาก การจดจำระลึกถึงของพวกเขาดึงดูดการจดจำระลึกถึงของพ่อ เมื่อลูกๆ มีการจดจำระลึกถึงอย่างมากพ่อก็จดจำลูกอย่างมากมายด้วยเช่นกัน พ่อดึงดูดลูก เมื่อลูกพูดว่า บาบาได้โปรดเมตตา! ได้โปรดกรุณา! สิ่งนั้นก็ต้องใช้การจดจำระลึกถึงเช่นกัน หากการจดจำระลึกถึงของลูกถูกต้องแม่นยำก็จะมีแรงดึงดูดนั้นโดยอัตโนมัติและลูกจะได้รับกระแสพลัง ลูกดวงวิญญาณรู้อยู่ภายในว่าเมื่อลูกกำลังจดจำบาบา,การจดจำระลึกถึงนั้นทำให้ลูกเต็มเปี่ยมอย่างสมบูรณ์ ความรู้คือทรัพย์สมบัติของลูก การจดจำระลึกถึงของลูกทำให้ลูกดึงการจดจำระลึกถึงของบาบาได้ ด้วยสิ่งนี้ลูกกลับมามีพลานามัยและบริสุทธิ์ ท่านมีพลังมากมายที่ท่านสามารถชำระทั้งโลกให้บริสุทธิ์ เหตุนี้เองผู้คนจึงเรียกหาท่าน โอ บาบา! ได้โปรดมาและชำระพวกเราผู้ไม่บริสุทธิ์เถิด! ผู้คนไม่รู้สิ่งใดเลย พวกเขาร้องตะโกนไปเรื่อยๆและสูญเสียเวลาของพวกเขา พวกเขาไม่แม้กระทั่งรู้จักพ่อ ถึงแม้พวกเขาอาจจะทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงจังและแม้กระทั่งสังเวยตนเองที่วัดของชีวาที่คาจี,พวกเขาก็ไม่ได้รับสิ่งใด พวกเขายังคงเริ่มที่จะทำบาปอีกครั้ง มายาดักพวกเขาไว้ในทันที พวกเขาไม่ได้มาซึ่งสิ่งใด เวลานี้ลูกรู้ว่าพ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกควรสังเวยตนเองต่อท่าน ผู้คนคิดว่าชีวาและชางก้าคือคนเดียวกัน นั่นก็เป็นเพียงความไม่รู้เช่นกัน ที่นี่บาบาพูดซ้ำๆ ว่า มานมานะบาฟ! จดจำพ่อและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกได้รับชัยชนะเหนือความตาย ไม่ว่าลูกจะทำความเพียรพยายามมากเพียงไรก็ตามสำหรับสิ่งนี้ มายาก็จะนำอุปสรรคเข้ามาในหนทางของลูกตามนั้น เพราะเธอรู้ว่าด้วยการจดจำพ่อลูกจะจากเธอไป สิ่งนี้เป็นเพราะเมื่อลูกได้กลายเป็นของพ่อ ลูกต้องละทิ้งทุกสิ่ง ลูกต้องไม่จดจำเพื่อนฝูงญาติมิตร ทรัพย์สมบัติฯลฯ ของลูกอีกต่อไป มีเรื่องราวซึ่งกล่าวไว้ว่าแม้กระทั่งไม้เท้านั้นก็ต้องทิ้งไป ผู้อื่นบอกลูกให้ทิ้งทุกสิ่งแต่ไม่มีใครที่บอกลูกไม่ให้จดจำร่างกายของลูก พ่อพูดว่า ร่างกายเหล่านั้นเก่า ลูกต้องลืมร่างนั้นด้วยเช่นกัน ลูกต้องลืมทุกสิ่งในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกต้องลืมทุกสิ่งอย่างสิ้นเชิง นั่นคือ สิ่งใดก็ตามที่ลูกมีใช้สิ่งนั้นเพื่องานรับใช้แล้วการจดจำระลึกถึงของลูกจะอยู่อย่างมั่นคง หากลูกต้องการประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก ลูกต้องไม่แม้กระทั่งจดจำร่างกายของลูก ลูกมาอย่างปราศจากร่างและลูกต้องกลับไปอย่างปราศจากร่าง พ่อสอนลูกๆ พ่อไม่มีความปรารถนาเลย พ่อเพียงแต่ทำงานรับใช้ เพียงพ่อเท่านั้นที่มีความรู้นี้ นี่คือการแสดงของพ่อและลูกๆด้วยกัน ลูกๆ จดจำพ่อแล้วพ่อก็นั่งที่นี่และให้ไฟส่องทางแก่ลูก เมื่อลูกๆดึงพ่อมาเป็นอย่างมากพ่อก็นั่งและให้แสงสว่างแก่พวกเขา หากพวกเขาไม่สามารถดึงบาบาได้มากเพียงพอแล้วบาบานี้ก็จะนั่งและจดจำพ่อ หากเวลาใดก็ตามที่ใครบางคนต้องการกระแสพลัง,การนอนของบาบาก็จะถูกรบกวน ท่านจะเป็นห่วงว่าคนนั้นคนนี้ต้องการที่จะได้รับกระแสพลัง ช่วงชีวิตของลูกไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยการศึกษาความรู้ ช่วงชีวิตของลูกเพิ่มขึ้นและลูกจะกลับมามีพลานามัยดีเสมอด้วยการได้รับกระแสพลังนี้ มีบางคนในโลกที่มีอายุอยู่ 125 ถึง 150 ปี พวกเขาต้องมีพลานามัยดีอย่างแน่นอน พวกเขาต้องทำความเลื่อมใสศรัทธามาอย่างมากมายด้วยเช่นกัน มีคุณประโยชน์ในความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีความเสียหายในสิ่งนั้น กิริยามารยาทของผู้ที่ไม่ทำความเลื่อมใสศรัทธาใดๆ นั้นไม่ดี ในความเลื่อมใสศรัทธามีศรัทธาในพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาไม่พูดเท็จหรือทำบาปหรือมีความโกรธในธุรกิจของพวกเขา ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้รับการยกย่องด้วยเช่นกัน ผู้คนไม่รู้ว่าหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้นเมื่อใด พวกเขาไม่รู้สิ่งใดของความรู้นี้ หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาจะกลับมามีพลังด้วยเช่นกัน แต่เมื่ออิทธิพลของความรู้นี้เพิ่มขึ้น,ความเลื่อมใสศรัทธาก็จะถูกละทิ้งไปอย่างสิ้นเชิง การละเล่นนี้เกี่ยวกับความสุขและความทุกข์และเกี่ยวกับความเลื่อมใสศรัทธาและความรู้ ผู้คนเพียงแต่พูดว่าพระเจ้าให้ความสุขและความทุกข์ แต่แล้วพวกเขาก็พูดด้วยเช่นกันว่าท่านนั้นอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน! ความสุขและความทุกข์เป็นสองสิ่งที่แยกจากกัน เป็นเพราะไม่รู้จักละคร,พวกเขาจึงไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ดวงวิญญาณเหล่านั้นทั้งหมดออกจากร่างของพวกเขาและใช้อีกร่างหนึ่ง เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ ไม่มีการกล่าวว่าลูกอยู่อย่างมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณในยุคทอง เป็นเวลานี้ที่พ่อสอนลูกให้กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พ่อพูดว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ นั่นคือดินแดนที่บริสุทธิ์ของความสุข ไม่มีใครจดจำพ่อในเวลาของความสุข เป็นเพียงเมื่อพวกเขามีประสบการณ์ของความทุกข์เท่านั้นที่พวกเขาจดจำพระเจ้า ดูซิว่าละครนั้นมหัศจรรย์เพียงใด! เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจตามลำดับกันไป ลูกเขียนประเด็นลงไปเพื่อที่จะทบทวนประเด็นเหล่านั้นในเวลาของการให้คำบรรยาย หมอและนักกฎหมายก็จดประเด็นลงไปด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกได้รับการกำหนดของพ่อ ลูกควรจะทบทวนประเด็นเหล่านั้นก่อนให้คำบรรยายเช่นกัน บาบาได้เข้ามาในผู้นี้ เมื่อพ่ออธิบายแก่ลูก,ผู้นี้ก็รับฟังเช่นกัน หากพ่อไม่บอกประเด็นแก่ลูก พ่อจะรู้ประเด็นเหล่านั้นเพื่อที่พ่อจะสามารถอธิบายแก่ลูกได้อย่างไร? พ่อพูดว่า นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของลูก มีรูปภาพของบราห์มาและวิษณุด้วยเช่นกัน ลูกไปยังอาณาจักรของลูกตามลำดับกันไป ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพตามที่ลูกมีการจดจำระลึกถึงมากเพียงไรและลูกได้ซึมซับมากเพียงไร พ่อพูดว่า พ่ออธิบายประเด็นที่ลึกล้ำและละเอียดอ่อนอย่างมาก ลูกควรจะจดประเด็นใหม่ๆ ลงไป ประเด็นเก่าๆก็จะไม่มีประโยชน์ หลังจากที่ลูกได้ให้คำบรรยายลูกก็จะจำได้ว่าหากลูกอธิบายบางประเด็นตรงจุดแล้วสิ่งนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาได้เป็นอย่างดี ลูกคือ นักพูดความรู้ แต่ตามลำดับกันไป ดีที่สุดคือมหารตี บาบานั้นต่างไป บัพและดาดานั้นรวมรูปกัน การอธิบายของมาม่านั้นดีที่สุด ลูกๆ เคยมีนิมิตของมาม่าที่สมบูรณ์พร้อม เมื่อไรก็ตามที่มีความจำเป็น, บาบาก็จะเข้ามาและทำงานของท่านให้เสร็จ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องเป็นที่เข้าใจ ลูกศึกษาเล่าเรียนเมื่อลูกมีเวลา ลูกต้องทำธุรกิจฯลฯ ตลอดทั้งวัน ลูกต้องการเวลาที่จะไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกต้องการความเงียบสงบ ยกตัวอย่างเช่น หากบางคนที่ทำงานรับใช้ที่ดีจำเป็นต้องได้รับกระแสพลังแล้วดวงวิญญาณนั้นจะต้องมีการจดจำเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือ ก่อนอื่นด้วยการจดจำใบหน้าแล้วลูกจะสามารถจดจำดวงวิญญาณได้ ลูกต้องสร้างวิธีการเช่นนั้น หากลูกๆ ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้กำลังประสบกับความยากลำบากพวกเขาต้องได้รับการช่วยเหลือ ลูกต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อแล้วจดจำดวงวิญญาณนั้นเล็กน้อย สิ่งนี้เป็นเหมือนกับให้ไฟส่องทางแก่พวกเขา ไม่ใช่ว่าลูก ต้องนั่งในสถานที่ใดโดยเฉพาะและมีการจดจำระลึกถึง จดจำพ่อในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปมาและรับประทานอาหารของลูก หากลูกต้องการให้กระแสพลังแก่ผู้อื่นลูกต้องอยู่อย่างตื่นตัวอยู่ตลอดทั้งคืน เคยมีการอธิบายแก่ลูกแล้วว่า ลูกจดจำพ่อมากเพียงไรในขณะที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า,ก็จะมีแรงดึงดูดตามนั้นและบาบาก็จะให้แสงแก่ลูก ธุรกิจของบาบาคือการให้ไฟส่องทางแก่ลูกๆ เมื่อไรก็ตามที่จำเป็นต้องให้ไฟส่องทางอย่างมาก,บาบานี้จะจดจำพ่อเป็นอย่างมาก ดังนั้นพ่อจึงให้ไฟส่องทางด้วยเช่นกัน ลูกต้องจดจำดวงวิญญาณและแล้วก็ให้ไฟส่องทาง บาบานี้ก็ให้ไฟส่องทางเช่นกัน ลูกสามารถเรียกสิ่งนี้ว่าความเมตตา,พรหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามที่ลูกต้องการเช่นกัน หากลูกที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ล้มป่วยแล้วเป็นเพราะดวงวิญญาณนั้นต้องการพลัง บาบารู้สึกเห็นใจและตื่นอยู่ตลอดทั้งคืนและจดจำดวงวิญญาณนั้น หากดวงวิญญาณมีการจดจำระลึกถึง,บาบาก็จะจดจำพวกเขาตอบแทน พ่อมีความรักเป็นอย่างยิ่งต่อลูกๆ และดังนั้นการจดจำระลึกถึงของพ่อจึงไปถึงดวงวิญญาณ อย่างไรก็ตามความรู้เป็นสิ่งที่ง่ายดายและไม่มีอุปสรรคใดของมายาในสิ่งนั้น สิ่งหลักคือการมีการจดจำระลึกถึงแต่มีอุปสรรคในสิ่งนี้ ด้วยการมีการจดจำระลึกถึงสติปัญญาของลูกจะกลับมาเป็นเช่นภาชนะทองคำที่ทำให้ลูกสามารถซึมซับความรู้ได้ มีคำกล่าวว่าน้ำนมราชสีห์จะสามารถเก็บไว้ได้ในภาชนะทองคำเท่านั้น ลูกต้องการภาชนะทองคำเพื่อที่จะเก็บสมบัติของความรู้นี้ที่พ่อให้ไว้ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อลูกอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงเท่านั้น หากลูกไม่มีการจดจำระลึกถึงลูกก็ไม่สามารถซึมซับได้ อย่าได้คิดว่าพ่อคือผู้ล่วงรู้ความลับภายใน การทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าซึ่งต่อมาก็เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา หากพวกเขามีลูกพวกเขาก็พูดว่าเป็นพรของกูรู หากสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้น,พวกเขาก็พูดว่าเป็นประสงค์ของพระเจ้า มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน พ่อได้อธิบายถึงความลับของละครแก่ลูกอย่างชัดเจนมาก ลูกไม่รู้สิ่งเหล่านี้มาก่อน นี้เป็นเหมือนกับการตายขณะที่มีชีวิตและการเกิดใหม่ของลูก ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นเทพ ลูกสามารถพูดหัวข้อที่ว่าลักษมีและนารายณ์ได้มาซึ่งอาณาจักรของพวกเขาอย่างไรและพวกเขาสูญเสียไปอีกครั้งอย่างไร บอกพวกเขาว่าเราสามารถอธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของทั้งหมดนั้นได้ บราห์มานี้พูดด้วยเช่นกันว่า ฉันเคยกราบไหว้บูชาลักษมีและนารายณ์และเคยศึกษากีตะด้วยเช่นกัน เมื่อบาบาเข้ามาในร่างของฉัน ฉันก็ละทิ้งทุกสิ่ง ฉันได้นิมิตที่บาบาพูดว่า จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ไม่มีคำถามในสิ่งนี้ของการศึกษากีตะ พ่อนั่งในผู้นี้และทำให้เขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าเขาไปที่วัดและเหลือบมองชีวา สิ่งต่างๆของความเลื่อมใสศรัทธาเพียงแต่หายไปอย่างสมบูรณ์ สติปัญญาได้รับการเติมเต็มด้วยความรู้ของผู้สร้างและตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้าง ด้วยการรู้จักพ่อลูกก็รู้ทุกสิ่ง ลูกควรจะเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่มหัศจรรย์เหล่านี้เพื่อที่ผู้คนนั้นจะอัศจรรย์ใจและวิ่งมาเพื่อฟังลูก ไปที่วัดและถามใครก็ตามที่นั่นว่า มีศาสนาอื่นใดหรือไม่เมื่อลักษมีและนารายณ์เป็นนายของโลก? มีเพียงบารัตเดียวเท่านั้นในเวลานั้น ดังนั้นท่านจะสามารถพูดได้อย่างไรว่ายุคทองคงอยู่หลายแสนปี? ในเมื่อพวกเขาพูดว่า 3000 ปีก่อนพระคริสต์เคยมีสวรรค์,จะเป็นหลายแสนปีได้อย่างไร? หลังจากหลายแสนปีก็จะมีประชากรนับไม่ถ้วนเหมือนกับยุง เพียงแต่บอกพวกเขาเล็กน้อยและพวกเขาก็จะอัศจรรย์ใจเช่นกัน อย่างไรก็ตามความรู้นี้จะอยู่ในสติปัญญาของผู้ที่เป็นของสกุลนี้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็เพียงแค่พูดว่าความรู้ของบราห์มา กุมารีนั้นน่าอัศจรรย์ ลูกต้องการสติปัญญาเพื่อที่จะเข้าใจ สิ่งหลักคือการจดจำระลึกถึง สามีและภรรยาจดจำกันและกัน ดวงวิญญาณจดจำดวงวิญญาณสูงสุด ในเวลานี้ทุกคนนั้นมีโรคภัยและต้องถูกทำให้เป็นอิสระจากโรคภัย เก็บหัวข้อนี้ไว้ บอกพวกเขาว่า หากท่านล้มป่วยซ้ำแล้วซ้ำเล่า,เราสามารถให้สมุนไพรซุบชีวิตแก่ท่านที่ท่านจะไม่มีวันล้มป่วยอีกครั้ง อย่างไรก็ตามสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากท่านรับประทานยาอย่างถูกต้องที่เราให้แก่พวกท่าน ยานี้ไม่แพงเลยและจะป้องกันท่านจากการล้มป่วยถึง 21 ชั่วอายุตลอดทั้งยุคทองและยุคเงิน นั่นคือสวรรค์ จดประเด็นเหล่านี้ลงไปแล้วเขียนออกมา ลูกเป็นศัลยแพทย์ของศัลยแพทย์ทั้งหมด ศัลยแพทย์ที่ไม่สูญสลายที่ยิ่งใหญ่ของศัลยแพทย์ทั้งหมดจะให้ยาเช่นนั้นแก่ลูกสำหรับ 21 ชาติเกิดในอนาคตของลูก ลูกจะไม่มีวันล้มป่วย เวลานี้คือยุคบรรจบพบกัน ผู้คนจะมีความสุขเมื่อได้ยินสิ่งต่างๆ เช่นนั้น พระเจ้าพูดว่า พ่อคือศัลยแพทย์ที่ไม่สูญสลาย ผู้คนยังคงจดจำท่าน โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! ศัลยแพทย์ที่ไม่สูญสลายได้โปรดมา! เวลานี้พ่อมาแล้ว เฝ้าแต่อธิบายสิ่งเหล่านี้แก่ทุกคน ในเวลาสุดท้ายทุกคนจะเข้าใจอย่างแน่นอน บาบาให้วิธีการที่ฉลาดแก่ลูกอยู่เรื่อยๆ อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเข้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในการที่จะได้รับไฟส่องทางจากพ่อ ตื่นแต่เข้าตรู่และนั่งในการจดจำระลึกถึงพ่อ กลายเป็นผู้ช่วยของพ่อด้วยการตื่นตลอดคืนและให้กระแสพลังแก่ผู้อื่น

2. ใช้ทุกสิ่งที่ลูกมีอย่างมีค่าด้วยการใช้สิ่งนั้นสำหรับงานรับใช้ของพระเจ้า ลืมร่างเก่าของลูกและอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ สังเวยตนเองอย่างสมบูรณ์และเพียรพยายามต่อไปที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ

พร:
ขอให้ลูกมีความเมตตาและจบสิ้นความปั่นป่วนของ ของฉัน และ ของเธอ โดยการให้ความรู้สึกของความเมตตาของลูกปรากฎขึ้นมา

บางครั้งบางคราว ดวงวิญญาณมากมายติดกับอยู่ในคลื่นของความทุกข์ เมื่อมีความปั่นป่วนของธรรมชาติเพียงเล็กน้อย เมื่อมีภัยพิบัติ ดวงวิญญาณมากมายจะมีความทุกข์ทรมานและร้องขอความเมตตา เมื่อลูกได้ยินเสียงเรียกของดวงวิญญาณเช่นนั้น ให้ความรู้สึกของความเมตตาปรากฏออกมา นำเอารูปที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้และรูปที่มีความเมตตาของลูกมาใช้ ทำให้ตนเองสมบูรณ์และโลกแห่งความทุกข์นี้จะจบสิ้น เวลานี้ กระจายคลื่นของความปรารถนาดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วและแล้วความปั่นป่วนของ ของฉัน และ ของเธอ จะจบสิ้น

คติพจน์:
แทนที่จะพยายามทำลายภูเขาของปัญหาด้วยค้อนของความคิดที่ไร้ประโยชน์ จงกระโดดให้สูงและกระโดดข้ามภูเขาไป