07.04.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อมาจากดินแดนที่ห่างไกลเพื่อก่อตั้งอาณาจักรใหม่สำหรับลูกๆ เวลานี้ลูกกำลังกลับมามีค่าควรแก่สวรรค์

คำถาม:
อะไรคือสิ่งชี้บอกของลูกที่มีศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลายในชีพบาบา?

คำตอบ:
พวกเขาเฝ้าแต่ทำตามศรีมัทของบาบาด้วยดวงตาที่ปิด ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับทิศทางใดก็ตาม พวกเขาไม่เคยคิดว่าอาจมีความเสียหายบางอย่างที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นเพราะพวกเขารู้ว่าพ่อรับผิดชอบต่อลูกๆที่มีศรัทธาในสติปัญญาเช่นนั้น พวกเขาได้รับพลังจากศรัทธาของพวกเขาและสภาพของเขาจะไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน

เพลง:
ท่านคือแม่และท่านคือพ่อ

โอมชานติ
ลูกได้ยินคำยกย่องของใคร? ผู้ที่ไม่มีใครในโลกรู้จักนอกจากลูกๆ นี่คือคำยกย่องพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใด คำยกย่องคนอื่นนั้นไร้ประโยชน์ มีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สูงสุดเหนือสิ่งใด อย่างไรก็ตามใครจะให้การตระหนักรู้ถึงพ่อแก่ลูก? พ่อมาด้วยตนเองและให้การตระหนักรู้ในดวงวิญญาณและตัวท่านเอง ไม่มีมนุษย์คนใดที่มีการตระหนักรู้ถึงดวงวิญญาณแม้ว่าพวกเขาจะพูดถึงดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างกายก็ตาม เมื่อร่างกายถูกสลัดทิ้งไป พวกเขาพูดว่าดวงวิญญาณได้จากร่างไปแล้ว ร่างกายกลายเป็นซากศพ ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย ดวงวิญญาณไม่มีวันตาย ดวงวิญญาณเป็นเหมือนดวงดาวและละเอียดอ่อนอย่างที่สุด ไม่สามารถมองเห็นดวงวิญญาณด้วยดวงตานี้ได้ เป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง แต่เพราะลูกมีสำนึกที่เป็นร่างซ้ำแล้วซ้ำเล่า ลูกพูดว่า ฉันคือผู้นั้นผู้นี้ หรือ ฉันกำลังทำสิ่งนี้ ในความเป็นจริงเป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง ร่างกายเป็นเพียงอวัยวะ แม้กระทั่งผู้รู้ ฯลฯ ก็เข้าใจว่าดวงวิญญาณนั้นละเอียดอ่อนที่สุดและอาศัยอยู่ตรงกลางหน้าผาก อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีความรู้ว่าดวงวิญญาณมีซันสการ์เพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา บางคนพูดว่าดวงวิญญาณไม่มีซันสการ์เพราะดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ คนอื่นพูดว่าชาติเกิดนั้นได้รับตามซันสการ์ มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันมากมาย! ไม่มีใครรู้ว่าดวงวิญญาณใดใช้ 84 ชาติเกิด ลูกรู้ว่าเพียงดวงวิญญาณของสุริยวงศ์เท่านั้นที่ต้องวนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด เป็นดวงวิญญาณที่วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิดและกลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ใครสามารถทำให้ดวงวิญญาณบริสุทธิ์? เพียงพ่อผู้เดียวที่สูงสุดเหนือสิ่งใดคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ คำยกย่องของท่านนั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ 84 ชาติเกิด คนที่มาภายหลังไม่สามารถใช้ 84 ชาติเกิด ทุกคนไม่ได้ลงมาพร้อมกัน ราชาและปวงประชาของสุริยวงศ์ผู้ที่มาในตอนเริ่มต้นของยุคทองนั้นใช้ 84 ชาติเกิด จำนวนของมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในภายหลัง บางคนใช้ 83 ชาติเกิดและบางคนใช้ 80 ชาติเกิด ในยุคทองพวกเขามีอายุขัยเต็ม 150 ปี ไม่มีใครสามารถตายก่อนเวลาอันควรของเขาได้ เพียงพ่อเท่านั้นที่นั่งที่นี่และอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เวลานี้ไม่มีใครรู้จักพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด พ่อพูดว่า: เช่นที่ลูกคือดวงวิญญาณ พ่อคือดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน เป็นเพียงแค่ลูกเข้ามาในวงจรของการเกิดและการตายในขณะที่พ่อไม่ เมื่อลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ลูกจึงร้องเรียกหาพ่อ ลูกร้องเรียกหาพ่อเมื่อลูกประสบกับความทุกข์อย่างมากมาย ในเวลานี้ที่ชีพบาบามาสอนลูกๆ บางคนถามว่า: เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าดวงวิญญาณสูงสุดมา? ดังนั้นอธิบายแก่พวกเขาว่า: ทุกคนร้องเรียก: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ท่านไม่มีตัวตน ท่านไม่ได้มีร่างกายของท่านเอง ท่านต้องเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ท่านจะไม่มาในโลกที่บริสุทธิ์ อธิบายในลักษณะนี้ อธิบายด้วยเช่นกันว่าดวงวิญญาณสูงสุดนั้นเล็กเท่ากับดวงวิญญาณแต่ท่านคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ พ่อพูดว่า: ลูกเรียกพ่อว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ลูกร้องเรียกหาพ่อ ดังนั้นพ่อจึงมาอย่างแน่นอน มีการร้องเพลงด้วยเช่นกันว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นมายังต่างแดน เวลานี้ลูกเข้าใจจากพ่อว่าลูกได้มายังต่างแดนอย่างไร นั่นคือในดินแดนของราวันอย่างไร ในยุคทองและยุคเงินเราอยู่ในดินแดนของพระเจ้า นั่นคือในดินแดนของเราเองและแล้วตั้งแต่ยุคทองแดงเป็นต้นมา เราเข้ามาในต่างแดนและอาณาจักรต่างแดน เราไปสู่หนทางบาป และจากนั้นความเลื่อมใสศรัทธาก็เริ่มขึ้น ในตอนแรกเราเริ่มกราบไหว้บูชาชีพบาบา ผู้คนเหล่านั้นสร้างลิงกัมขนาดใหญ่เช่นนั้นของชีพบาบา แต่ท่านไม่ได้ใหญ่เช่นนั้น เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าความแตกต่างระหว่างดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร ท่านคือผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ผู้ที่บริสุทธิ์เสมอ มหาสมุทรแห่งความสุขและมหาสมุทรแห่งความปีติ นี่คือคำยกย่องของดวงวิญญาณสูงสุด ผู้คนร้องเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุดผู้ที่มาทุกๆ วงจร ผู้คนร้องเรียกนักเดินทางจากดินแดนที่ห่างไกลและร้องเพลงสรรเสริญท่าน พวกเขาไม่ได้ร้องเรียกหาบราห์มาหรือสรัสวตี พวกเขาร้องเรียกหาดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตน ดวงวิญญาณร้องเรียกหา: โอ้ ผู้อาศัยของดินแดนที่ห่างไกล! เวลานี้ได้โปรดมายังต่างแดนเพราะทุกคนกลับมาไม่บริสุทธิ์ พ่อมาเมื่ออาณาจักรของราวันกำลังจะจบสิ้นลงเท่านั้น พ่อมาในยุคบรรจบพบกัน ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ มีคำกล่าวว่าท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด, จุดที่แสนเล็ก ทุกวันนี้พวกเขาพูดว่าดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุด และดวงวิญญาณสูงสุดคือดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณไม่สามารถเป็นดวงวิญญาณสูงสุด ดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดนั้นแตกต่างกันแม้ว่ารูปของแต่ละดวงวิญญาณจะเหมือนกัน ดวงวิญญาณกลับมาไม่บริสุทธิ์ พวกเขาต้องเล่นบทบาทของ 84 ชาติเกิด ดวงวิญญาณสูงสุดอยู่เหนือการกลับชาติมาเกิดใหม่ ถ้าแต่ละดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุดอย่างที่พวกเขาพูด นั่นหมายความว่าดวงวิญญาณสูงสุดที่สะโตประธานจะกลับมาตาโมประธานหรือ? ไม่เลย! เป็นไปไม่ได้ พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อรับใช้ทุกดวงวิญญาณ พวกเขาไม่สามารถพูดถึงชาติเกิดของพ่อ พ่อมาเพื่อเปลี่ยนชาวนรกให้เป็นชาวสวรรค์ ท่านมายังต่างแดนเพื่อก่อตั้งสวรรค์ของท่าน เพียงพ่อเท่านั้นที่มาและทำให้เรามีค่าควรแก่สวรรค์ มีการอธิบายด้วยเช่นกันว่าดวงวิญญาณอื่นๆทั้งหมดมีบทบาทของตนเองที่จะเล่น ดวงวิญญาณสูงสุดอยู่เหนือการเกิดและการตาย ท่านมาอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นสาเหตุที่มีการเฉลิมฉลองชีพราตรี อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าท่านมาเมื่อใด พวกเขาเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวาเช่นนั้น ท่านต้องมาในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอนเพื่อก่อตั้งสวรรค์ ท่านจะต้องมาอย่างแน่นอนในยุคบรรจบพบกันเพื่อชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ โลกที่บริสุทธิ์คือสวรรค์ พวกเขาพูดว่า: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ดังนั้นจะต้องเป็นช่วงเวลาแห่งการทำลายล้างของโลกเก่าที่ท่านก่อตั้งโลกที่บริสุทธิ์อย่างแน่นอน ท่านไม่ได้มาในทุกยุค พ่อพูดว่า: พ่อต้องมาในยุคบรรจบพบกันเพื่อชำระโลกที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ นี่คือดินแดนต่างแดน เป็นดินแดนของราวัน อย่างไรก็ตามไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจว่าอาณาจักรที่กำลังดำเนินอยู่นี้คืออาณาจักรของราวัน พวกเขาไม่รู้อะไรเลยว่าอาณาจักรราวันนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด ก่อนอื่นใดอธิบายสิ่งหลักซึ่งเป็นความลับของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด จากนั้นอธิบายว่าท่านมาในยุคบรรจบพบกันของวงจรเพื่อชำระทุกคนให้บริสุทธิ์ นี่คืองานของท่านเท่านั้นไม่ใช่งานของศรีกฤษณะ ศรีกฤษณะเองใช้ 84 ชาติเกิดและลงมา ทุกคนที่เป็นของสุริยวงศ์ลงมา ต้นไม้จะไม่สดครึ่งหนึ่งแก่ครึ่งหนึ่ง ทุกสิ่งมีสภาพของการเสื่อมโทรม มนุษย์ไม่รู้แม้กระทั่งระยะเวลาของวงจร พวกเขาได้ให้ระยะเวลาของวงจรเป็นระยะเวลาที่ยาวนานในคัมภีร์ มีเพียงพ่อเท่านั้นที่นั่งที่นี่และอธิบายทั้งหมดนี้ ไม่สามารถมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งนี้อีกต่อไป พ่อผู้สร้างเท่านั้นที่พูดสัจจะ มีพวกเราบราห์มากุมารและกุมารีมากมาย พวกเราทั้งหมดเชื่อสิ่งนี้และเป็นเพราะท่านคงอยู่ที่ผู้คนมากมายเชื่อในท่าน เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป และเมื่อลูกมีศรัทธา ลูกจะสามารถเข้าใจทุกสิ่ง ก่อนอื่นใดอธิบายแก่มนุษย์ว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนได้มาจากดินแดนที่ห่างไกล อย่างไรก็ตามท่านได้เข้ามาในร่างกายใด? ท่านจะสามารถทำอะไรด้วยการมาในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน? ท่านต้องมาที่นี่อย่างแน่นอน ประชาบิดาบราห์มาก็เป็นที่ต้องการที่นี่ด้วยเช่นกัน พ่อนั่งที่นี่และอธิบายด้วยเช่นกันว่าบราห์มาคือใคร ผู้ที่พ่อเข้ามานั้นไม่รู้ถึงชาติเกิดของตนเองและลูกๆ ก็ไม่รู้ ลูกกลายเป็นลูกๆ เมื่อพ่อนำลูกมาเลี้ยงดู พ่อถามลูกๆ ทั้งหมดรวมทั้งผู้นี้ว่า: ลูกได้ลืมชาติเกิดของตนเองแล้วหรือไม่? วงจรโลกเวลานี้ได้มาถึงจุดสิ้นสุดลงและจะเกิดซ้ำรอยอีก พ่อได้มาเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์และสอนราชาโยคะแก่ลูก ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะกลับมาบริสุทธิ์ หากผู้คนเข้าใจความลับนี้ พวกเขาจะไม่ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาหรือไปที่เมล่า ฯลฯ ผู้คนยังคงอาบน้ำในแม่น้ำเสมอ พวกเขาทำสิ่งนั้นมาตั้งแต่ยุคทองแดง พวกเขาเชื่อว่าบาปของพวกเขาจะได้รับการปลดเปลื้องโดยการแช่ตัวในแม่น้ำคงคา อย่างไรก็ตามไม่มีบาปใดของพวกเขาจะได้รับการปลดเปลื้อง ก่อนอื่นใดบอกพวกเขาถึงความลับของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด ดวงวิญญาณร้องเรียกพ่อ, ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านไม่มีตัวตน ดวงวิญญาณไม่มีตัวตนด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณร้องเรียกผ่านอวัยวะของพวกเขา พระเจ้าต้องมาหลังจากความเลื่อมใสศรัทธา นี่คือบทบาทส่วนหนึ่งของละครด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: พ่อต้องมาเพื่อก่อตั้งโลกใหม่ มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าพระเจ้ามีความคิด ดังนั้นท่านจะต้องมีความคิดนั้นตามแผนของละครอย่างแน่นอน ก่อนหน้านี้ลูกไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ นับวันลูกจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ พ่อพูดว่า: พ่อบอกสิ่งที่ใหม่ที่สุดและลึกล้ำที่สุดแก่ลูก เมื่อลูกรับฟังสิ่งเหล่านี้ ลูกจะเข้าใจด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านี้ลูกไม่ได้พูดว่าชีพบาบากำลังสอนลูก เวลานี้ลูกเข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจนมาก ยังมีสิ่งต่างๆ มากมายที่จะเข้าใจ ท่านเฝ้าแต่บอกลูกทุกวันถึงวิธีที่จะอธิบายแก่ผู้อื่น ก่อนอื่นใดพวกเขาควรมีศรัทธาว่าเนื่องจากเป็นพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้ที่กำลังอธิบายแก่ลูก แน่นอนท่านพูดสัจจะเท่านั้น ไม่มีเรื่องของการสับสนเกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกบางคนเข้มแข็งและลูกบางคนอ่อนแอ ใครที่อ่อนแอไม่สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ เป็นสิ่งที่ตามลำดับกันไปในโรงเรียนด้วยเช่นกัน ผู้คนมากมายมีความสงสัยและมีคำถามว่าพวกเขาจะเชื่อได้อย่างไรว่าพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดมาสอน เพราะสติปัญญาของพวกเขาเชื่อว่าศรีกฤษณะถ่ายทอดความรู้ อย่างไรก็ตาม กฤษณะไม่สามารถมาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นที่ต้องเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์และในร่างที่ไม่บริสุทธิ์ พ่อเข้าใจว่าสติปัญญาของแต่ละคนนั้นเป็นของแต่ละบุคคล บางคนสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วมาก อธิบายให้มากเท่าที่เป็นไปได้ ไม่ใช่ว่าบราห์มินทั้งหมดจะเหมือนกัน แต่ลูกบางคนมีสำนึกที่เป็นร่างอย่างมาก บาบานี้เข้าใจด้วยเช่นกันว่าทุกคนตามลำดับกันไป ลูกๆ ต้องทำตามคำแนะนำ ลูกต้องยอมรับสิ่งที่ซีเนียร์บาบาบอกลูก ลูกยอมรับสิ่งที่กูรูบอกลูกมาตลอด เวลานี้ลูกควรยอมรับในสิ่งที่พ่อผู้ที่ส่งลูกไปสวรรค์บอกลูกโดยหลับตา อย่างไรก็ตามสติปัญญาของลูกไม่มีความศรัทธาเช่นนั้น ไม่ว่าจะมีการขาดทุนหรือกำไรในสิ่งนั้น ลูกควรยอมรับ ลูกอาจคิดว่ามีการสูญเสียในสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามเพราะบาบากำลังบอกลูก ลูกต้องคิดเสมอว่าเป็นชีพบาบาที่กำลังบอกลูก อย่าคิดว่าเป็นบราห์มาที่กำลังบอกลูก ชีพบาบาจะรับผิดชอบ นี่คือพาหนะของท่านและดังนั้นท่านจะทำให้ทุกสิ่งถูกต้อง ท่านพูดว่า: พ่อกำลังนั่งอยู่ที่นี่ คิดเสมอว่าเป็นชีพบาบาที่กำลังพูดทุกสิ่ง ผู้นี้ไม่ได้รู้สิ่งใดเลย คิดเช่นนี้เสมอ ควรมีศรัทธานี้ ชีพบาบาพูดว่า: เฝ้าแต่รับฟังพ่อและลูกจะได้รับประโยชน์อยู่เรื่อยๆ แม้ว่าบราห์มานี้จะพูดบางสิ่ง พ่อยังคงรับผิดชอบ ลูกๆไม่ควรวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งนี้ ด้วยการจดจำชีพบาบาสภาพของลูกจะกลับมาเข้มแข็งมากขึ้น บาปของลูกจะยังคงได้รับการปลดเปลื้องด้วยศรัทธานี้และลูกจะได้รับพลัง ยิ่งลูกจดจำบาบามากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งได้รับพลังมากขึ้นเท่านั้น ผู้ที่ทำตามศรีมัทและทำงานรับใช้จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกหลายคนมีสำนึกที่เป็นร่างอย่างมาก ดูสิว่าบาบามีปฏิสัมพันธ์กับลูกๆทุกคนด้วยความรักมากมายเพียงใด ท่านเฝ้าแต่พูดคุยกับทุกคน ท่านถามลูกๆ ว่า: ลูกกำลังนั่งอย่างสบายไหม? ไม่มีความยากลำบากอะไรเลยใช่ไหม? ท่านมีความรักนั้นต่อลูกๆ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดรักลูกอย่างมาก! มากเท่าที่ลูกทำงานรับใช้ตามศรีมัท ลูกก็จะได้รับความรักมากตามนั้น ในงานรับใช้เท่านั้นที่มีคุณประโยชน์ ให้กระดูกของลูกเพื่องานรับใช้ เมื่อลูกๆเฝ้าแต่รับใช้ตลอดเวลา พวกเขาตะนั่งอยู่ในหัวใจและเป็นที่รู้กันว่าเป็นลูกชั้นที่หนึ่ง อย่างไรก็ตามในขณะที่พวกเขากำลังก้าวไปอาจมีลางร้ายเหนือใครก็ได้ มีการต่อต้านจากมายา เนื่องจากลางร้ายพวกเขาจึงไม่สามารถรับความรู้ได้ บางคนยังคงทำงานรับใช้ทางร่างกายต่อไปอย่างไม่รู้เหนื่อย หน้าที่ของลูกคือทำให้ทุกคนกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข อย่าก่อให้เกิดความทุกข์แก่ใคร เมื่อบางคนไม่มีความรู้ พวกเขาเป็นเหตุของความทุกข์อย่างมาก และแล้วไม่ว่าลูกจะอธิบายกับพวกเขามากแค่ไหน พวกเขาก็ไม่เข้าใจ ก่อนอื่นให้คำอธิบายเกี่ยวกับดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดและดวงวิญญาณมีบทบาทของ 84 ชาติเกิดที่ไม่สูญสลายบันทึกไว้ในเขาอย่างไร สิ่งนั้นจะไม่เคยเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ผู้ที่มีศรัทธานี้จะไม่เคยขึ้นลง หลายคนขึ้นๆลงๆ ในเวลาสุดท้ายเมื่อกองฟางถูกจุดลุกเป็นไฟ ลูกจะไม่สั่นคลอน เวลานี้ลูกต้องอธิบายอย่างมีศิลปะวิธี ลูกๆ ที่ดีมากเฝ้าแต่อยู่ในงานรับใช้ พวกเขานั่งอยู่ในหัวใจ หลายคนยังคงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก พวกเขาเพียรพยายามอย่างมาก พวกเขามีความใส่ใจอย่างมากในการทำงานรับใช้ บาบาพูดถึงคุณธรรมใดก็ตามที่ลูกมี อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1 ให้กระดูกของลูกสำหรับงานรับใช้ อย่าได้มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใด ให้ความสุขกับทุกคนไม่ใช่ความทุกข์โดยการทำงานรับใช้

2 ทำให้สภาพของลูกไม่สั่นคลอนด้วยพลังแห่งศรัทธา คุณประโยชน์หลอมรวมอยู่ในศรีมัทใดก็ตามที่ลูกได้รับเพราะพ่อเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นอย่าได้วิตกกังวล!

พร:
ขอให้ลูกสมบูรณ์พร้อมในทุกๆเรื่องและทำให้โยคะที่ง่ายดายเป็นธรรมชาติของลูก

เช่นที่ลูกเป็นลูกของพ่อและไม่มีเปอร์เซ็นต์ในสิ่งนั้น ในทำนองเดียวกันให้เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดของโยคะจบสิ้นในสภาพของการเป็นโยคีที่สม่ำเสมอและง่ายดายของลูก ให้กลายเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมชาติของลูก บางคนมีธรรมชาติเฉพาะอย่างและพวกเขายังคงเคลื่อนไปตามธรรมชาตินั้นแม้จะขัดกับความรู้สึกของพวกเขาก็ตาม ในทำนองเดียวกันให้สิ่งนี้กลายเป็นธรรมชาติของลูกด้วย จงจบสิ้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ฉันจะทำอะไรได้? ฉันจะมีโยคะได้อย่างไร แล้วลูกจะกลับมาสมบูรณ์พร้อมในทุกเรื่อง ความสมบูรณ์พร้อมหมายถึงการเป็นอิสระจากผลกระทบและข้อบกพร่อง

คติพจน์:
ถ้าลูกต้องการที่จะอดทนต่อบางสิ่งก็จงอดทนกับสิ่งนั้นด้วยความสุขไม่ใช่ด้วยการบีบบังคับ