07.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ทั้งวันทั้งคืนให้ใส่ใจเกี่ยวกับลูกจะสามารถให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคนได้อย่างไร พ่ออวดลูกและลูกอวดพ่อ ใช้สติปัญญาของลูกสำหรับสิ่งนี้เท่านั้น

คำถาม:
ลูกควรจะให้ความใส่ใจกับอะไร เพื่อที่ความรู้จะไม่สูญเปล่าไปแม้เพียงน้อยนิด?

คำตอบ:
จับชีพจรก่อนให้สมบัติของความรู้นี้: ผู้นี้เป็นของสกุลบราห์มินของเราหรือไม่? พยายามที่จะให้สมบัติของความรู้แก่ผู้ที่เลื่อมใสชีพบาบาหรือเหล่าเทพ ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจความรู้นี้ เพียงผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนจากศูทรเป็นบราห์มินเท่านั้นที่จะเข้าใจ ลูกต้องพยายามบอกทุกคนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งสิ่ง: พ่อผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ประทานหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ให้กับทั้งหมด ท่านพูดว่า: อยู่อย่างปราศจากร่างและจดจำพ่อและเรือของลูกจะข้ามฟาก

เพลง :
ขอคารวะต่อชีวา......

โอมชานติ
พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ พ่อทั้งสองนั้นปรากฏอยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นพ่อนั้นอธิบายหรือพ่อนี้ เป็นพ่อผู้ที่นั่งที่นี่และอธิบาย เมื่อลูกนั่งอยู่การจดจำระลึกถึงบาบาในความสงบ นั่นก็รู้ได้ว่าเป็นความสงบที่แท้จริง นี่คือความสงบที่แท้จริงซึ่งให้ผลในทันที สิ่งอื่นนั้นหลอกลวง ลูกไม่มีสำนึกรู้ในศาสนาดั้งเดิมของตนเอง ดวงวิญญาณไม่รู้เกี่ยวกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดของเขา และดังนั้นใครอื่นเล่าจะสามารถให้ความสงบและพลังได้? พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานความสงบ ดังนั้น พ่อพูดว่า: ลูกๆอยู่อย่างปราศจากร่างและนั่งคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ลูกนั้นไม่สูญสลาย นั่งในศาสนาดั้งเดิมของตนเอง ไม่มีใครอื่นนั่งเช่นนี้ อย่างแน่นอนที่ดวงวิญญาณจะละร่างหนึ่งแล้วใช้อีกร่างถัดไป มีเพียงพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเดียวเท่านั้น คำยกย่องของท่านนั้นยิ่งใหญ่มาก ท่านคือพ่อ ท่านไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน หากลูกสามารถพิสูจน์สิ่งเดียวนี้และแล้วก็เป็นชัยชนะของลูก สิ่งนี้จะพิสูจน์ด้วยเช่นกันว่าพระเจ้าแห่งกีตะคือใคร ลูกให้ประเด็นมากมาย ชาวซิกซ์เองพูดว่าสัตกูรูนั้นคือผู้ที่เป็นอมตะ และท่านคือภาพลักษณ์แห่งความเป็นอมตะ มีคำกล่าวด้วยเช่นกันว่า: ท่านคือผู้ปลดปล่อยและเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทั้งหมดด้วยเช่นกัน ท่านมาและปลดปล่อยเราจากความทุกข์ พ่อผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ด้วย ลูกควรจะไตร่ตรองประเด็นเช่นนั้นเสมอ เป็นเพราะทุกคนได้ลืมพ่อไปแล้วทุกคนจึงได้อยู่อย่างตกต่ำ พระเจ้าคือหนึ่งเดียวเท่านั้น ดังนั้นไม่มีใครอื่นสามารถถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้า ผู้อาศัยของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าเช่นกัน มีพระเจ้าเดียวเท่านั้นที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ที่นี่เป็นโลกของมนุษย์ผู้ที่มาใช้ชาติเกิด พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดไม่ได้เข้ามาใช้ชาติเกิด และแล้วจะสามารถพูดได้อย่างไรว่าพระเจ้าอยู่ในสุนัขและแมวฯลฯ? ควรจะคงอยู่ในสติปัญญาของลูกตลอดทั้งวันว่าลูกจะสามารถให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคนได้อย่างไร ทั้งวันทั้งคืนลูกควรจะใส่ใจว่าลูกจะสามารถชี้หนทางแก่ทุกคนได้อย่างไร เพียงผู้เดียวเท่านั้นทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั้นบริสุทธิ์ แล้วพระเจ้าแห่งกีตะก็จะได้รับการพิสูจน์ด้วยเช่นกัน เพียงลูกๆเท่านั้นที่จะได้รับชัยชนะ แต่นั่นจะเป็นเพียงเมื่อลูกทำความเพียรพยายามเท่านั้น มีคนขี่ช้าง คนขี่ม้าและคนเดินเท้า ลูกๆเวลานี้เข้าใจว่าเพียงบารัตเท่านั้นที่จะได้รับมรดกจากพ่อ และมรดกนั้นได้ถูกแย่งชิงไป เวลานี้พ่อให้สิ่งนั้นกลับคืนแก่ลูกอีกครั้งหนึ่ง พ่อมาในบารัตเท่านั้น ศาสนาทั้งหมดเหล่านี้ซึ่งคงอยู่ในเวลานี้จะถูกทำลายและแล้วจะเป็นยุคทอง หลังจากเสียงร่ำร้องของความทุกข์จะเป็นชัยชนะ ผู้คนเรียกหาราม(พระเจ้า)ในเวลาของความทุกข์ พวกเขาพูดว่า: ให้ทานในนามของราม(พระเจ้า) เถิด มีโศลก (วลี) กับสิ่งนี้ ชาวซิกส์นั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างดีมากด้วยเช่นกัน พวกเขาพูดถึงบัลลังก์อมตะ อะไรคือบัลลังก์ของลูกๆ? ลูกๆ ดวงวิญญาณ ในเวลานี้คือภาพลักษณ์ของความเป็นอมตะ ความตายไม่มีวันมาหาลูกได้ ร่างกายนี้จะจบสิ้น พวกเขาคิดว่าบัลลังก์อมตะอยู่ในอมฤตสาร์ อย่างไรก็ตามเป็นธาตุบราห์มซึ่งเป็นบัลลังก์อมตะ พวกเราดวงวิญญาณคือผู้อาศัยของสถานที่นั้น มีการร้องเป็นเพลงด้วยเช่นกันว่า: บาบาทิ้งบัลลังก์ของท่านแล้วลงมาที่นี่ นั่นเป็นบัลลังก์ของความสงบของทุกคน ในขณะที่บัลลังก์ของอาณาจักรไม่ได้เป็นไปสำหรับทุกคน บัลลังก์ของบาบาคือบัลลังก์ของเรา เรามาจากที่นั่นเพื่อเล่นบทบาทของเรา มิเช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีเรื่องการจากท้องฟ้ามา ลูกๆควรจะใช้สติปัญญาของลูกสำหรับสิ่งนี้: เราจะสามารถให้คำแนะนำของพ่ออย่างไรและกับใคร? พ่ออวดลูกและลูกอวดพ่อ ใครคือบาบาของเรา? ทรัพย์สมบัติของท่านคืออะไรและสมบัติของท่านที่เราจะกลายเป็นนายคืออะไร? สิ่งนี้ทั้งหมดอยู่ในสติปัญญาของลูก คำแนะนำของพ่อคือสิ่งหลัก ความสับสนทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งนี้ การละเล่นทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับความผิดเดียวกันนี้ เป็นราวันที่ทำให้ลูกทำความผิดนี้ ในยุคทองลูกอยู่อย่างมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พวกเราคือดวงวิญญาณ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถพูดได้ว่าเรารู้จัก พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ไม่เลย มีเพียงแต่ความสุขที่นั่นเท่านั้น ทุกคนจดจำพระเจ้าในเวลาของความทุกข์ หนทางความเลื่อมใสศรัทธาได้จบสิ้นไปแล้ว และหนทางของความรู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ลูกจะได้รับมรดกและดังนั้นเหตุใดลูกจึงไม่จดจำพระเจ้าที่นั่น ลูกได้รับมรดกวงจรแล้ววงจรเล่า ละครนี้ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการเช่นนั้น ไม่มีใครได้รู้จักพ่อ เวลานี้พ่อได้แนะนำตัวท่านเองกับลูก สิ่งต่างๆ เหล่านี้ควรมีการไตร่ตรองด้วยสติปัญญาของลูกทั้งวันทั้งคืน นี่คืออาหารสำหรับสติปัญญา: ลูกจะสามารถให้คำแนะนำของพ่อกับทุกคนได้อย่างไร? เพียงการอวตารอีกครั้งหนึ่งของพ่อเท่านั้นที่ได้รับการจดจำ ลูกเข้าใจอย่างแน่นอนว่าท่านจะมาในการบรรจบกันของตอนสิ้นสุดของยุคเหล็กและตอนเริ่มต้นยุคทองเพื่อที่จะชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ คัมภีร์หลักคือกีตะ เพียงด้วยกีตะเท่านั้นที่ลูกจะสามารถกลายเป็นเช่นเพชร คัมภีร์อื่นๆทั้งหมดเป็นลูกๆของกีตะ ไม่มีใครสามารถได้รับมรดกจากสิ่งเหล่านั้น กีตะคือเพชรพลอยของทั้งหมดที่สูงที่สุด ศรีมัทนั้นโด่งดัง ศรีหมายถึงสูงสุดเหนือสิ่งใด มีลูกประคำของรูดร้าศรีศรี 108 นี่คือลูกประคำของชีพบาบา ลูกเข้าใจว่าผู้เดียวนี้คือพ่อของทุกดวงวิญญาณ ทุกคนเรียกหาท่าน: บาบา บาบา พวกเขาคือสิ่งสร้างที่บาบาสร้างขึ้น ไม่มีที่ใครสามารถเข้าใจสิ่งนี้ บาบาพูดว่า: พ่อไม่ได้ให้ความยุ่งยากใดมากมายแก่ลูกๆ ลูกได้ตกลงไปเพียงด้วยการลืมบาบา ลูกต้องตระหนักรู้จักท่าน เวลานี้ลูกมาจากความมืดที่สุดเข้าไปสู่แสงสว่างอย่างที่สุด ลูกต้องร่ายรำการร่ายรำของความรู้ มีร่าฯลฯร่ายรำการร่ายรำของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีนัยสำคัญใดในสิ่งเหล่านั้น ผู้คนพูดว่าไวยาสคือพระเจ้า แต่ไวยาสอ้างอิงถึงพ่อผู้พูดกีตะ ลูกสามารถพิสูจน์สิ่งนี้แก่ใครก็ตาม: มีชีพบาบาเดียวเท่านั้น และเราประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากท่านเท่านั้น ใครจะสามารถให้มรดกแห่งสวรรค์แก่บารัต? ไม่มีใครอื่นนอกจากพ่อสามารถก่อตั้งสวรรค์ การปลดปล่อยทุกคนเป็นงานของพ่อเดียว พระสันตปาปาพูดว่า: ควรจะเป็นหนึ่งเดียว แต่สิ่งนั้นจะเป็นไปได้อย่างไร? เวลานี้เราทั้งหมดเป็นของพ่อผู้เดียว ดังนั้นเราเป็นพี่น้องหญิงชายอย่างไร? สิ่งนี้ต้องเป็นที่เข้าใจด้วยเช่นกัน การมีความเป็นหนึ่งเดียวหมายถึงความเป็นพ่อ(Fatherhood) ดังนั้นที่นี่ทั้งหมดคือพี่น้อง ทั้งโลกพูดว่า: โอ พระเจ้าผู้เป็นพ่อได้โปรดเมตตาแก่เราเถิด! ดังนั้นแน่นอนที่มีใครบางคนที่ไร้ความเมตตา พวกเขาไม่เข้าใจว่าใครที่ไร้ความเมตตา เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นมีความเมตตา ราวันผู้ที่ทุกคนเผานั้นไม่มีความเมตตา แต่เขาไม่ได้ถูกเผา หากศัตรูตาย ก็ไม่จำเป็นต้องเผาพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่มีใครในพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาเฝ้าแต่ทำอะไร ก่อนหน้านั้นลูกก็อยู่ในความมืดที่สุด ลูกไม่ได้อยู่ในความมืดอีกต่อไป ดังนั้นจะสามารถอธิบายให้แก่ผู้คนว่าเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้บารัตนั้นกลายเป็นดินแดนแห่งความสุขได้อย่างไร? ต้องมีการให้คำแนะนำของบาบา ต้องมีการอธิบายสิ่งนี้ด้วย แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจ ผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนจากศูทรเป็นบราห์มินจะเข้าใจ บาบาพูดว่า: พยายามให้ความรู้นี้แก่ผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธาของพ่อ อย่าได้สูญเสียสมบัติของความรู้นี้ ผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธาต่อเหล่าเทพต้องเป็นของสกุลเทพ พ่อผู้เดียวนั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด ทุกคนจดจำท่าน นี่คือชีพบาบา มรดกนั้นต้องประกาศสิทธิ์จากพ่อ ผู้ที่ได้กระทำดีและได้จากไปได้รับการกราบไหว้บูชา ในยุคเหล็กไม่มีใครสามารถทำกรรมดี เพราะที่นี่มีคำแนะนำที่เป็นเช่นปีศาจเท่านั้น ความสุขที่นี่อยู่ที่ใด? พ่ออธิบายอย่างชัดเจนมาก แต่สิ่งนั้นจะนั่งอยู่ในสติปัญญาของผู้อื่นเมื่อลูกให้คำแนะนำของพ่อแก่พวกเขา ท่านคือพ่อ ครู และสัตกูรู ท่านไม่มีพ่อหรือครู ก่อนอื่นใดท่านเป็นทั้งแม่ และพ่อ และแล้วท่านก็เป็นครู และแล้วเพื่อที่จะประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ท่านจึงกลายเป็นกูรู นี่คือความมหัศจรรย์! พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือหนึ่งเดียวเท่านั้น ท่านคือ พ่อ ครู และสัตกูรู ลูกเข้าใจว่าพ่อสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด ท่านคือผู้เดียวที่ให้มรดกแห่งสวรรค์แก่บารัต หลังจากนรกต้องเป็นสวรรค์ เปลวไฟของการทำลายล้างได้ถูกเตรียมขึ้นมาแล้วเพื่อทำลายล้างนรก ในเวลาของโฮลี พวกเขาสวมหน้ากากและล้อเลียนกันและกันด้วยการถามว่า: สวามีจี อะไรกำลังจะปรากฏขึ้นจากท้องของผู้นี้? แน่นอนได้มีการเห็นว่าสิ่งคิดค้นของวิทยาศาสตร์เหล่านี้มากมายได้ปรากฏออกมาจากสติปัญญาของชาวยุโรป ยาดาวาส ลูกต้องพยายามและอธิบายเพียงหนึ่งสิ่ง: ผู้เดียวที่ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์คือพ่อผู้เดียว พ่อเท่านั้นที่มาในบารัต นี่คือสถานที่ของการจาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พวกเขาพูดว่าบารัตเคยเป็นแผ่นดินโบราณ แต่พวกเขาไม่เข้าใจ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าสิ่งที่โบราณจะกลายเป็นสิ่งนั้นอีกครั้ง ลูกเคยศึกษาราชาโยคะและเวลานี้ลูกกำลังศึกษาสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าบาบาได้ให้ความรู้นี้แก่เราวงจรแล้ววงจรเล่า ชีวาเคยได้รับชื่อมากมาย มีวัดของบาบูลนาถด้วยเช่นกัน ผู้เดียวที่เปลี่ยนจากหนามให้กลายเป็นดอกไม้ถูกเรียกว่าบาบูลนาถ มีชื่อมากมายเช่นนั้น ลูกสามารถอธิบายความหมายของชื่อเหล่านั้น ดังนั้นก่อนอื่นใดให้คำแนะนำของพ่อ ผู้เดียวที่ทุกคนได้ลืมไปแล้ว หากพวกเขาเข้าใจพ่อก่อน และแล้วสติปัญญาของพวกเขาก็จะสามารถมีโยคะได้ ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ ลูกกำลังจะไปจากดินแดนแห่งการหลุดพ้นไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้นในชีวิต นี่คือชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ของบ่วงพันธะ บาบาพูดว่า: กลับมาปราศจากร่าง! กลับมาปราศจากร่างและจดจำพ่อ! เพียงด้วยสิ่งนี้เท่านั้นที่เรือของลูกจะข้ามฟาก เพียงผู้เดียวเท่านั้นคือพ่อของทุกดวงวิญญาณ คำสั่งของพ่อคือ: จดจำพ่อเพราะบาปของลูกจะถูกเผาไปด้วยโยคะนี้ และแล้วความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางของลูก เราต้องกลับบ้าน กลับไปอย่างเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเร็ว หากลูกต้องการที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกต้องจดจำบาบา เราคือลูกๆของพ่อเดียว เวลานี้พ่อพูดว่า: มานมานะบาฟ กฤษณะไม่ได้พูดเช่นนี้ กฤษณะอยู่ที่ใด? นี่คือพ่อ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่ทำการก่อตั้งผ่านประชาบิดาบราห์มา ดังนั้นอย่างแน่นอนที่ท่านต้องมาที่นี่ นี่คือโลกที่มีตัวตนที่ไม่บริสุทธิ์ ในขณะที่นั่นคือโลกที่บริสุทธิ์ ไม่สามารถมีผู้ที่บริสุทธิ์ใดอยู่ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ในภาพต้นไม้บราห์มาถูกแสดงว่ากำลังยืนอยู่ในจุดยอดสุดและข้างล่างท่านกำลังทำทาปาเซียด้วย รูปลักษณะของท่านได้มองเห็นได้ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ผู้นี้ได้กลายเป็นเทวดานางฟ้า ในเวลานี้ศรีกฤษณะนั้นน่าเกลียด ไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะเป็นที่เข้าใจจนกว่าลูกจะอธิบายสิ่งแรก เป็นสิ่งนี้ที่ต้องใช้ความเพียรพยายาม มายาทำให้ลูกลืมจดจำพ่ออย่างรวดเร็วมาก บางคนเขียนด้วยความศรัทธาว่า: แน่นอนที่เราจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของนารายณ์ แต่พวกเขาก็ยังคงลืม มายามีพลังอย่างมาก ไม่ว่ามายาจะนำพายุมามากเพียงใดก็ตาม ลูกก็ต้องไม่สั่นคลอน นั่นคือสภาพสุดท้าย มายาจะต่อสู้กับลูกอย่างเต็มพลังอย่างมาก เธอจะทำให้ผู้ที่เป็นเช่นแพะล้มลงในทันที ลูกต้องไม่หวาดกลัว หมอยาสมุนไพรก็พูดว่าโรคภัยนั้นก็ประทุขึ้นก่อนที่จะจบสิ้น พายุมากมายของมายาจะมา เมื่อลูกกลับมามั่นคงอย่างมาก ความกดดันของมายาจะลดลง เธอจะเข้าใจว่าผู้นี้จะไม่สั่นคลอน บาบาผู้เดียวเท่านั้นที่มาแล้วเปลี่ยนลูกจากผู้มีสติปัญญาเป็นหินให้กลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง นี่คือความรู้ที่น่าสนุกสนานอย่างมาก ราชาโยคะโบราณของบารัตนั้นได้รับการจดจำ เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. กลับมาปราศจากร่างและจดจำพ่อ ฝึกฝนที่จะอยู่อย่างมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของตนเอง ร่ายรำในการร่ายรำของความรู้และทำให้ผู้อื่นนั้นร่ายรำ

2. อย่าได้สั่นคลอนด้วยพายุของมายา อย่าได้หวาดกลัว กลับมามั่นคงและจบสิ้นความกดดันใดๆจากมายา

พร:
ขอให้ลูกเป็นนายผู้ทรงอำนาจและมอบความรับผิดชอบทั้งหมดของลูกกับพ่อและเล่นเกมของการรับใช้ดวงวิญญาณ

ขณะทำงานใดๆ ก็ตาม ตระหนักอยู่เสมอว่าพ่อผู้ทรงอำนาจคือมิตรร่วมทางของลูกและเป็นนายผู้ทรงอำนาจ และแล้วลูกจะไม่มีประเภทของความหนักหน่วงใดๆ เมื่อลูกคิดว่าบางสิ่งเป็นความรับผิดชอบของลูก มือของลูกก็จะรู้สึกหนัก เหตุนี้เอง ในชีวิตบราห์มินเมื่อลูกยกมอบความรับผิดชอบทั้งหมดของลูกให้กับพ่องานรับใช้ที่ลูกทำจะได้รับประสบการณ์ว่าเป็นเช่นเกม ไม่ว่าจิตใจของลูกจะมีงานใหญ่แค่ไหนหรือต้องใส่ใจมากเพียงใด ด้วยการได้รับพรจากนายผู้ทรงอำนาจลูกจะไม่รู้เหนื่อย

คติพจน์:
บรรดาผู้ที่ลืมสำนึกรู้ของร่างกายของพวกเขาด้วยมุรลีของมุรลีฮาร์และแกว่งไกวอยู่ในการแกว่งไกวของความสุขคือโกปและโกปี้ที่แท้จริง