07.09.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อมาเพื่อให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาของลูกแก่ลูกที่เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เก่าแก่ ผลของความเลื่อมใสศรัทธาคือความรู้ซึ่งลูกได้รับการหลุดพ้น

คำถาม:
ลูกบางคนยิงโชคของตนเองในขณะที่ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร?

คำตอบ:
ถ้าหลังจากเป็นของพ่อแล้วลูกไม่ทำงานรับใช้, หากลูกไม่มีความเมตตาต่อตนเองหรือผู้อื่น ลูกก็ยิงโชคของตนเองนั่นคือลูกทำลายสถานภาพของตนเอง หากลูกศึกษาเป็นอย่างดีและอยู่ในโยคะ ลูกจะได้รับสถานภาพที่ดี ลูกที่มีประโยชน์ในงานรับใช้ควรจะมีความใส่ใจอย่างมากในการทำงานรับใช้

เพลง:
ใครมาที่นี่ในตอนเช้าตรู่?

โอมชานติ
ลูกๆ ทางจิตเข้าใจว่าลูกคือดวงวิญญาณและไม่ใช่ร่างกาย เป็นในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้นี้จากพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุด พ่อพูดว่า: เมื่อพ่อได้มาแล้ว จงมีศรัทธาว่าลูกคือดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณที่เข้ามาในร่างกาย ดวงวิญญาณยังคงละร่างกายของตนเองต่อไปและรับอีกร่างหนึ่ง ดวงวิญญาณไม่เปลี่ยน ร่างกายเปลี่ยน ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย ดังนั้นพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ไม่มีใครอื่นเคยให้ความรู้นี้แก่ลูกได้ เมื่อได้ยินเสียงเรียกของลูกๆ พ่อจึงมาในเวลานี้ ไม่มีใครแม้กระทั่งรู้ว่านี่คือยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุด พ่อมาและอธิบายว่า: พ่อต้องมาในยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุดเมื่อทั้งโลกจะกลับมาสูงส่งที่สุด ในเวลานี้ทั้งโลกตกต่ำและไม่บริสุทธิ์ที่สุด โลกนั้นเรียกว่าดินแดนแห่งความเป็นอมตะและโลกนี้เรียกว่าดินแดนแห่งความตาย ในดินแดนแห่งความตายมีมนุษย์ที่มีลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจ ในขณะที่ในดินแดนแห่งความเป็นอมตะมีมนุษย์มีคุณธรรมที่สูงส่ง และเหตุนี้เองพวกเขาจึงเรียกว่าเทพ ที่นี่เช่นกัน ผู้ที่มีธรรมชาติที่ดีก็กล่าวได้ว่าเป็นเหมือนเทพ บางคนมีคุณธรรมที่สูงส่ง ในเวลานี้มนุษย์ทั้งหมดมีลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจ พวกเขาติดกับอยู่ในกิเลสทั้งห้า เหตุนี้เองพวกเขาจึงร้องเพลงว่า: มาและปลดปล่อยเราจากความทุกข์นี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่สีดาเดียวเท่านั้นที่ได้รับการปลดปล่อย บาบาได้อธิบายว่าผู้เลื่อมใสศรัทธาเรียกว่าสีดาและพระเจ้าเรียกว่าราม ท่านมาเพื่อให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธา ทั้งโลกติดกับอยู่ในอาณาจักรของราวันที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ ท่านมาและปลดปล่อยพวกเขาและพาพวกเขาไปยังอาณาจักรของราม ไม่ใช่เรื่องของราชารามของสกุลนักรบในยุคเงิน ราชาของยุคเงินนั้นเวลานี้ตาโมประธานและอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมอย่างสมบูรณ์ เขาได้ลงบันไดมาและไปถึงจุดต่ำสุด จากการมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา เขาได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา เทพไม่ได้กราบไหว้บูชาใคร พวกเขาเองมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา แล้วเมื่อพวกเขากลายเป็นพ่อค้าและศูทร การกราบไหว้บูชาก็เริ่มขึ้น เมื่อพวกเขาไปสู่หนทางบาป พวกเขากลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ผู้กราบไหว้บูชาก้มลงเบื้องหน้ารูปปั้นเทพ ในเวลานี้ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา พระเจ้าผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดคือผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา และเทพในยุคทองก็มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ในเวลานี้ทุกคนเป็นผู้กราบไหว้บูชา ก่อนอื่นมีการกราบไหว้บูชาชีวา นั่นเป็นการกราบไหว้บูชาที่ไม่มีอะไรเจือปน เริ่มแรกมีการกราบไหว้บูชาที่สะโตประธานแล้วก็กลับมาสะโต จากนั้นพวกเขาก็ออกห่างจากเทพและเริ่มที่จะกราบไหว้บูชาน้ำ มนุษย์และนกฯลฯ วันแล้ววันเล่ามีการกราบไหว้บูชาหลายสิ่งหลายอย่าง ปัจจุบันมีการประชุมทางศาสนามากมาย บางครั้งก็เป็นของศาสนาอดิสนาตัน (ศาสนาโบราณดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป) บางครั้งก็เป็นของศาสนาเจน บางครั้งก็เป็นของอารยสมาจี พวกเขาเชื้อเชิญผู้คนมากมายเพราะทุกคนถือว่าศาสนาของตนเองนั้นสูงส่ง เพราะมีคุณธรรมพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละศาสนา พวกเขาจึงคิดว่าตนเองนั้นสูงส่ง ศาสนาเจนก็มีความหลากหลายอย่างมากเช่นกัน ต้องมีความหลากหลายอย่างน้อย 5 ถึง 7 อย่าง ในบรรดาพวกเขา บางคนแม้กระทั่งอยู่อย่างเปลือยกาย พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของการเปลือยกาย พระเจ้าพูดว่า: การเปลือยกายหมายถึงลูกมาอย่างปราศจากร่างและลูกต้องกลับไปอย่างปราศจากร่าง ดังนั้นพวกเขาจึงถอดเสื้อผ้าของเขาออกและอยู่อย่างเปลือยกาย พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของคำพูดของพระเจ้า พ่อพูดว่า: ลูกดวงวิญญาณมาที่นี่และนำร่างกายมาใช้เพื่อเล่นบทบาทของลูก เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ลูกๆเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ดวงวิญญาณมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของเขา ต้นไม้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ศาสนาใหม่ที่หลากหลายปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ เหตุนี้เองจึงเรียกว่าการละเล่นที่หลากหลาย นี่คือต้นไม้ของศาสนาที่หลากหลาย ดูที่ศาสนาอิสลาม: อิสลามมีกิ่งก้านสาขามากมาย โมฮัมหมัดมาในภายหลัง ก่อนอื่นมีผู้คนของศาสนาอิสลาม เวลานี้ประชากรชาวมุสลิมนั้นมีจำนวนมาก ผู้คนที่อยู่ในแอฟริกานั้นมั่งคั่งมาก! พวกเขามีเหมืองทองคำและเพชรที่นั่น ผู้คนโจมตีประเทศที่มีความมั่งคั่งมากมายเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งนั้น ชาวคริสเตียนก็กลับมามั่งคั่งเช่นกัน! มีความมั่งคั่งในบารัตเช่นกัน แต่สิ่งนั้นแฝงตัว พวกเขายังคงยึดทองคำฯลฯ มากมายอยู่เรื่อยๆ เวลานี้ผู้ที่เป็นของชุมชนเจนยังคงจัดการประชุมต่อไปเพราะพวกเขาคิดว่าตนเองนั้นสูงส่ง ทุกศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การทำลายล้างจะเกิดขึ้นในเวลาหนึ่ง อย่างแน่นอน พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ในบรรดาศาสนาทั้งหมด, ศาสนาบราห์มินของลูกที่ไม่มีใครรู้จักเป็นศาสนาที่สูงส่งที่สุด มีบราห์มิน(พราหมณ์)ยุคเหล็กมากมายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามสิ่งสร้างนั้นเกิดจากบาป สิ่งสร้างที่เกิดจากปากของประชาบิดาบราห์มาทั้งหมดควรจะเป็นพี่น้องหญิงชาย หากพวกเขาเรียกตนเองว่าลูกของบราห์มา พวกเขาต้องเป็นพี่น้องหญิงชาย ดังนั้นพวกเขาไม่สามารถแต่งงานกันได้ ดังนั้นสิ่งนี้พิสูจน์ว่าบราห์มินเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งสร้างที่เกิดจากปาก พวกเขาเพียงแค่ให้ชื่อนั้นกับตนเอง ในความเป็นจริงลูกๆบราห์มินกล่าวได้ว่าสูงส่งยิ่งกว่าเทพเพราะลูกคือจุก ลูกบราห์มินเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพ เป็นพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุดที่สอนลูก ท่านเองคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ บางคนมาหาพ่อและกลายเป็นบราห์มินและพวกเขายังคงกลายเป็นศูทรในวันพรุ่งนี้! ใช้ความเพียรพยายามอย่างมากที่จะเปลี่ยนสันสการ์เก่า ลูกต้องมีศรัทธาว่าลูกคือดวงวิญญาณและประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ เป็นลูกๆ ทางจิตที่ต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาจากพ่อทางจิต เป็นในการจดจำระลึกถึงพ่อของลูกที่มายาสร้างอุปสรรค พ่อพูดว่า: ให้มือของลูกทำงานไปและให้หัวใจของลูกจดจำพ่อ สิ่งนี้ง่ายดายมาก เป็นเหมือนกับคู่รักและผู้เป็นที่รักที่ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่เห็นกัน พ่อคือผู้เป็นที่รักและลูกๆ ทั้งหมดผู้ที่เฝ้าแต่จดจำพ่อคือคู่รัก เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ไม่เคยถูกดึงดูดเข้าหาใครเพราะไม่มีใครสูงยิ่งกว่าท่าน อย่างไรก็ตามท่านยกย่องลูกๆ และพูดว่า: ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกๆ ทั้งหมดได้เป็นคู่รักของพ่อ ลูกเรียกหา: ได้โปรดมาและปลดปล่อยเราจากความทุกข์และชำระล้างเราให้บริสุทธิ์ด้วย! ลูกทั้งหมดคือเจ้าสาวและพ่อคือเจ้าบ่าว ลูกทั้งหมดติดกับอยู่ในกรงขังของปีศาจและพ่อมาเพื่อปลดปล่อยลูกให้เป็นอิสระ ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากที่นี่ สายตาที่เป็นอาชญากรหลอกหลวงลูก จำเป็นต้องมีความเพียรพยายามที่จะมีดวงตาที่มีอารยะธรรม เทพมีบุคลิกลักษณะที่ดีเช่นนั้น! ลูกจำเป็นต้องมีใครบางคนที่จะสร้างเหล่าเทพเช่นนั้นอย่างแน่นอน หัวข้อสำหรับการประชุมคือ: ความจำเป็นสำหรับศาสนาในชีวิตมนุษย์ เนื่องจากไม่รู้จักละคร พวกเขาทั้งหมดจึงสับสน ไม่มีใครนอกจากลูกสามารถอธิบายสิ่งนี้ ชาวคริสเตียนและชาวพุทธไม่รู้ว่าเมื่อไรที่พระคริสต์และพระพุทธเจ้าจะมาอีกครั้ง ลูกสามารถบอกบัญชีที่ถูกต้องให้กับพวกเขาได้ทันที ลูกควรจะอธิบายว่ามีความจำเป็นสำหรับศาสนา บอกพวกเขาว่าศาสนาใดที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วศาสนาใดที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้น แม้กระทั่งผู้ที่เป็นของศาสนาของเขาเองก็ไม่เข้าใจสิ่งนี้อย่างเต็มที่ พวกเขาไม่มีโยคะ ลูกไม่สามารถได้รับพละกำลังได้โดยไม่มีโยคะ ไม่มีพลังใดที่ได้รับ มีเพียงพ่อเท่านั้นที่เรียกว่าที่เรียกว่าผู้ทรงอำนาจ ลูกกลายเป็นผู้มีอำนาจมากถึงขนาดที่ลูกกลายเป็นนายของโลก ไม่มีใครสามารถช่วงชิงอาณาจักรของลูกไปได้ ในเวลานั้นไม่มีประเทศอื่นใด เวลานี้มีหลายประเทศมาก วงจรโลกนี้หมุนไปอย่างไร? นี่คือวงจรของ 5000 ปี ลูกไม่สามารถวัดโลกได้ ลูกอาจสามารถวัดพื้นดินได้ ไม่สามารถวัดมหาสมุทรได้ ไม่มีใครสามารถพบจุดสิ้นสุดของท้องฟ้าหรือมหาสมุทร ดังนั้นจงอธิบายว่าเหตุใดจึงจำเป็นเช่นนั้นสำหรับศาสนา ทั้งวงจรอยู่บนพื้นฐานของศาสนา นี่คือต้นไม้ของศาสนาที่หลากหลาย (ภาพ)ต้นไม้นี้เปรียบเสมือนกระจกสำหรับคนตาบอด เวลานี้ลูกกำลังออกไปทำงานรับใช้ จำนวนของลูกกำลังเพิ่มขึ้น เมื่อมีพายุใบไม้ก็ร่วงหล่นมากมาย ไม่มีเรื่องของพายุในศาสนาอื่น พวกเขาต้องลงมาจากเบื้องบนนั้น ที่นี่การก่อตั้งศาสนาของลูกนั้นมหัศจรรย์มาก! พระเจ้าต้องมาและให้ผลแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่มาในตอนเริ่มต้นโดยการพวกเขากลับบ้าน ลูกร้องเรียกหา: พาเราดวงวิญญาณกลับบ้านของเรา! ไม่มีใครรู้ว่าพ่อให้โชคของอาณาจักรแห่งสวรรค์แก่ลูก ซันยาสซีไม่เชื่อในความสุข พวกเขาต้องการการหลุดพ้นตลอดไปชั่วนิรันดร์ การหลุดพ้นตลอดไปไม่ได้เรียกว่ามรดก ชีพบาบาเองก็ต้องเล่นบทบาทของท่าน ดังนั้นท่านจะเก็บผู้อื่นไว้ในการหลุดพ้นตลอดไปได้อย่างไร? ลูกๆ บราห์มากุมารและกุมารีรู้จักศาสนาของตนเองและศาสนาของคนอื่นๆ ลูกควรมีความเมตตาต่อทุกคน อธิบายความลับของวงจร บอกพวกเขาว่า: ผู้ก่อตั้งศาสนาของท่านจะมาอีกครั้งในเวลาของเขาเอง ผู้ที่อธิบายแก่คนอื่นจำเป็นต้องฉลาด ลูกสามารถอธิบายได้ว่าทุกคนต้องกลับมาสะโตประธานแล้วผ่านสภาพสะโต ราโจและตาโม เวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน ของลูกคือกีตะที่แท้จริงที่พ่อพูดกับลูก ผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนนั้นเรียกว่าพระเจ้า ดวงวิญญาณเรียกหาพระเจ้าที่ไม่มีตัวตนผู้เป็นพ่อ ลูกดวงวิญญาณอาศัยอยู่ที่นั่น ลูกไม่ได้รับการเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด: มีเพียงดวงวิญญาณสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว: พระเจ้าผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด แล้วก็มีลูกๆดวงวิญญาณทั้งหมด ผู้ประทานการหลุดพ้นแก่ทุกคนคือหนึ่งเดียวแล้วก็มีเทพ ในบรรดาพวกเขาทั้งหมดนี้ กฤษณะเป็นอันดับหนึ่งเพราะทั้งดวงวิญญาณและร่างกายของเขาบริสุทธิ์ ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกันและชีวิตของลูกนั้นมีคุณค่ามาก ชีวิตของลูกบราห์มินนั้นล้ำค่ามากไม่ใช่ชีวิตของเทพ พ่อทำให้ลูกเป็นลูกของท่านแล้วก็พยายามอย่างมากกับลูก เทพจะไม่ทำความเพียรพยายามมากมายเช่นนั้น พวกเขาเพียงแค่ส่งลูกๆ ของเขาไปโรงเรียนเพื่อให้พวกเขาได้รับการศึกษา ที่นี่พ่อนั่งและสอนลูก ท่านเป็นพ่อ ครูและกูรู,ทั้งสาม ดังนั้นลูกควรมีความเคารพท่านอย่างมาก! ลูกๆที่มีค่าและมีประโยชน์ในงานรับใช้ควรมีความใส่ใจอย่างมากในการทำงานรับใช้ มีเพียงไม่กี่คนที่ฉลาดในงานรับใช้ และผู้ที่ข้องแวะอยู่ในงานรับใช้ จำเป็นต้องมีมือทั้งหลาย ผู้ที่ถูกสอนให้ไปทำสงครามถูกปลดปล่อยออกจากงานของเขาฯลฯ พวกเขามีรายชื่อของผู้คนเหล่านั้นทั้งหมด ไม่มีใครสามารถปฏิเสธทหารและไม่ไปสนามรบ พวกเขาถูกฝึกและได้รับการบอกว่าพวกเขาสามารถถูกเรียกได้ในเวลาที่ต้องการ พวกเขายื่นเรื่องฟ้องคดีต่อผู้ที่ปฏิเสธ สิ่งนั้นไม่ได้ใช้กับที่นี่ ที่นี่สถานภาพของผู้ที่ไม่ได้รับใช้อย่างดีจะถูกทำลาย การไม่ทำงานรับใช้หมายถึงการยิงตัวเองให้ล้มลงและทำลายสถานภาพของตนเอง พวกเขาทิ้งโชคของตนเองไป หากลูกศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและอยู่ในโยคะลูกสามารถได้รับสถานภาพที่ดี ลูกต้องมีความเมตตาต่อตนเอง หากลูกมีเมตตาต่อตนเอง ลูกก็สามารถมีความเมตตาต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน พ่อเฝ้าแต่ให้คำอธิบายทุกประเภท ดูซิว่าการละเล่นของโลกนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไร อาณาจักรกำลังถูกก่อตั้งขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่มีใครในโลกรู้สิ่งเหล่านี้ เวลานี้ลูกกำลังได้รับคำเชิญ ลูกจะอธิบายอะไรได้ภายในห้าถึงสิบนาที? หากพวกเขาให้เวลาลูกหนึ่งหรือสองชั่วโมงลูกก็สามารถอธิบายบางสิ่งได้ พวกเขาไม่รู้จักละครเลย ลูกควรเขียนประเด็นที่ดีมากทุกหนแห่ง อย่างไรก็ตาม ลูกๆ ลืมที่จะทำเช่นนี้ พ่อคือผู้สร้าง ท่านสร้างลูกๆ: ท่านได้ทำให้ลูกเป็นของท่าน ท่านกลายเป็นผู้กำกับและให้คำแนะนำแก่ลูก ท่านให้ศรีมัทแก่ลูกจากนั้นก็มีการกระทำด้วยการให้ความรู้แก่ลูกเช่นกัน นี่คือการกระทำที่สูงสุดเหนือสิ่งใดของท่าน จะมีประโยชน์อะไรหากตัวลูกเองไม่รู้จักผู้สร้าง ผู้กำกับ และนักแสดงหลักของละคร? อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. มีความเคารพต่อครูเป็นอย่างมากผู้ที่สอนลูกในชีวิตอันล้ำค่านี้ จงฉลาดมากในการศึกษานี้และข้องแวะอยู่กับการทำงานรับใช้ มีเมตตาต่อตนเอง

2. เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองจงกลับมามีอารยธรรม เปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะของลูก รับใช้เพื่อเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ

พร:
ขอให้ลูกหันเข้ามาสู่ภายในและนำการขยายตัวของความคิดและคำพูดไปสู่สาระของพวกเขา

รวบรวมการขยายตัวของความคิดที่ไร้ประโยชน์และกลับมามั่นคงในสภาพของสาระนั่นคือหลอมรวมเสียงของสิ่งที่ไร้ประโยชน์ผ่านคำพูดและทำให้มีพลังนั่นคือทำให้เป็นสาระ นี่คือการหันเข้ามาตรวจสอบภายใน ลูกที่หันเข้ามาสู่ภายในเช่นนี้สามารถแสดงให้ดวงวิญญาณได้เห็นถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องของพวกเขาด้วยพลังแห่งความเงียบ พลังแห่งความเงียบนี้สามารถแสดงเกมที่สวยงามทางจิตวิญญาณและมีสีสันมากมาย ด้วยพลังแห่งความเงียบลูกสามารถได้ยินเสียงในจิตจิตใจของทุกดวงวิญญาณอย่างใกล้ชิดราวกับว่าพวกเขากำลังพูดต่อหน้าลูกเป็นการส่วนตัว

คติพจน์:
การอยู่อย่างเบาสบายในธรรมชาติ ซันสการ์ ความสัมพันธ์และสายใยของลูกหมายถึงการเป็นเทวดานางฟ้า