07.09.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกเป็นนักเรียนของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ลูกต้องกลายเป็นรูปและบาซานอย่างแท้จริงและให้เพชรพลอยของความรู้ออกจากปากของลูกอย่างต่อเนื่องเท่านั้น

คำถาม:
บาบาให้สมุนไพรชุบชีวิตชนิดใดแก่ลูกที่ทำให้ลูกกลับมามีสติอีกครั้ง?

คำตอบ:
มานมานบาฟ นั่นคือ การจดจำระลึกถึงพ่อ รักษาความซาบซึ้ง เรากำลังศึกษาการศึกษานี้กับพระเจ้าเพื่อกลายเป็นเทพ นั่นคือเพื่อประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่ง สำนึกรู้นี้เป็นสมุนไพรชุบชีวิตที่ทำให้ลูกมีสติอีกครั้ง สภาพของลูกเช่นนี้ไม่มีวันเหี่ยวเฉา พวกเขาจะตรวจสอบตนเองและเตือนผู้อื่นอยู่เรื่อยๆ

โอมชานติ
นี่คือวิทยาลัย เหมือนกับที่นักเรียนนั่งอยู่ในโรงเรียนและเข้าใจว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าครูของพวกเขา สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาว่าพวกเขาจะผ่านการสอบใด ไม่มีเป้าหมายในชุมนุมทางจิตที่ซึ่งมีการถ่ายทอดพระเวทย์และคัมภีร์ คัมภีร์เหล่านั้นได้ถูกนำออกไปจากสติปัญญาของลูกแล้ว ลูกรู้ว่าลูกกำลังเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพสำหรับอนาคตเป็นเวลา 21 ชาติเกิดของลูก เมื่อนักเรียนนั่งที่บ้านหรือที่ใดก็ตามที่พวกเขาไป สติปัญญาของพวกเขาก็สำนึกรู้ว่าพวกเขาจะสอบผ่านการสอบเช่นนั้น ลูกๆที่นั่งในชั้นเรียนรู้ว่าลูกกำลังจะกลายเป็นเทพ ลูกคิดว่าตนเองเป็นนักเรียนใช่ไหม? เราคือจิตวิญญาณและกำลังศึกษาผ่านร่างกายของเรา ผู้เป็นจิตวิญญาณรู้ว่าลูกจะละร่างของลูกและรับร่างใหม่อีกร่างหนึ่งในอนาคตและแล้วลูกจะถูกเรียกว่าเทพ ร่างกายเหล่านั้นมีกิเลสและไม่บริสุทธิ์แล้วลูกก็จะได้รับร่างใหม่ ลูกได้รับความเข้าใจเวลานี้ ฉันดวงวิญญาณกำลังศึกษาและมหาสมุทรแห่งความรู้กำลังสอนฉัน ที่นี่ลูกไม่มีความวิตกกังวลใดๆเกี่ยวกับครอบครัวของลูก สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกกำลังเปลี่ยนจากมนุษย์และจะกลายเป็นเทพในอนาคต เทพอาศัยอยู่ในสวรรค์ ด้วยการคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้อยู่เสมอ ลูกๆจะมีประสบการณ์ของความสุขและลูกจะทำความพยายาม ลูกจะอยู่อย่างบริสุทธิ์ในความคิด คำพูด และการกระทำของลูก และเฝ้าแต่ให้สาสน์ของความสุขแก่ทุกคนต่อไป มีบราห์มากุมารมากมายและลูกทุกคนกำลังดำเนินชีวิตเป็นนักเรียน ไม่ใช่ว่าเมื่อลูกข้องแวะในธุรกิจของลูก ฯลฯ ลูกก็ลืมชีวิตนี้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ทำขนมหวานก็เข้าใจว่าพวกเขาเป็นนักเรียน นักเรียนต้องทำขนมหวานไหม? ที่นี่ทุกสิ่งของลูกพิเศษสุด ลูกต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพร่างกายของลูก พร้อมกับสิ่งนั้นลูกต้องจดจำด้วยเช่นกันว่าลูกกำลังศึกษากับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าเวลานี้ทุกคนในโลกคือผู้อาศัยอยู่ในนรก อย่างไรก็ตามไม่มีใครเข้าใจว่าเราชาวบารัตเป็นชาวนรกและเราชาวบารัตก็เคยเป็นชาวสวรรค์ด้วยเช่นกัน ลูกๆไม่มีความซาบซึ้งนี้ตลอดทั้งวัน ลูกลืมสิ่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ลูกเป็นบีเค แต่ลูกก็เป็นครูด้วยเช่นกัน ลูกให้คำสอนเพื่อเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ, ชาวนรกให้เป็นชาวสวรรค์ อย่างไรก็ตามลูกก็ลืมสิ่งนี้ ลูกรู้ว่าในเวลานี้ทั้งโลกคือชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจ ดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์และร่างกายก็ไม่บริสุทธิ์เช่นกัน เวลานี้ลูกๆไม่ชอบกิเลส ตัณหาราคะ ความโกรธ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรชอบ สิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดก็คือกิเลส ซันยาสซีมีความโกรธเล็กน้อย เพราะอาหารที่พวกเขากินเป็นเช่นไร จิตใจของพวกเขาก็เป็นเช่นนั้น พวกเขากินอาหารที่ได้รับมาจากผู้ครองเรือน บางคนก็ไม่รับอาหารจากผู้ครองเรือน แต่พวกเขารับเงิน มีอิทธิพลของความไม่บริสุทธิ์ในพวกเขา อาหารจากผู้ไม่บริสุทธิ์จะทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกกำลังมีการปฏิวัติของความบริสุทธิ์ สิ่งนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนต้องการที่จะกลับมาบริสุทธิ์ สิ่งนี้จะสัมผัสหัวใจของพวกเขา ลูกไม่สามารถกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ได้หากปราศจากบริสุทธิ์ สิ่งนี้จะค่อยๆเข้าไปสู่สติปัญญาของทุกคนทีละน้อย ผู้ที่จะกลายเป็นชาวสวรรค์ก็จะกลายเป็นเช่นนั้น พวกเขาจะพูดว่าพวกเขาจะกลับมาบริสุทธิ์และจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์อย่างแน่นอน นี่คือยุคบรรจบพบกันแห่งความเมตตาเมื่อโลกที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ เหตุนี้เองจึงเรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีสิริมงคลที่สุด นี่คือยุคแห่งความเมตตากรุณาเมื่อโลกมนุษย์ได้รับประโยชน์ พ่อคือผู้ให้คุณประโยชน์และดังนั้นท่านจะทำให้ลูกๆเป็นเช่นเดียวกัน ท่านมาและสอนราชาโยคะแก่ลูกและเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ลูกรู้ว่านี่คือโรงเรียนหลักของลูก ไม่มีใครที่นี่มีธุรกิจทางโลกใดๆ เมื่อลูกออกไปข้างนอก ลูกก็ข้องแวะในธุรกิจของลูก ฯลฯ และดังนั้นลูกจึงไม่ได้จดจำว่าลูกเป็นนักเรียน และกำลังเปลี่ยนจากชาวนรกเป็นชาวสวรรค์ เพียงเมื่อลูกมีเวลาเท่านั้นที่ลูกมีความคิดเหล่านี้ในสติปัญญาของลูก ลูกควรพยายามหาเวลา สติปัญญาของลูกควรจดจำว่าจากตาโมประธานลูกจะกลับมาสะโตประธาน ลูกต้องจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น ลูกยังมีเวลาว่างในที่ทำงานด้วยเช่นกัน ลูกควรพยายามและใช้สติปัญญาของลูกที่จะจดจำว่าลูกคือนักเรียนของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ลูกกำลังทำธุรกิจ ฯลฯ เพื่อการดำรงชีวิตของลูกเท่านั้น นั่นคือธุรกิจทางโลก นี่คือการหาเลี้ยงชีพของลูกเช่นกัน นี่คือรายได้ที่แท้จริงสำหรับอนาคต จำเป็นต้องมีสติปัญญาที่ดีมากสำหรับสิ่งนี้ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ลูกต้องอธิบายว่าเวลานี้เราดวงวิญญาณต้องกลับบ้าน และบาบาได้มาเพื่อพาเรากลับไป การไตร่ตรองความรู้นี้ควรจะดำเนินต่อไปในสติปัญญาของลูกตลอดทั้งวัน เช่นเดียวกับที่วัวเคี้ยวหญ้าที่มันกินเข้าไป ดังนั้นลูกเองต้องทำเช่นเดียวกัน ลูกๆกำลังได้รับสมบัติที่มีค่าที่ไม่สูญสลาย นี่คืออาหารสำหรับลูกดวงวิญญาณ ลูกควรจะจดจำว่าลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เพื่อจะกลายเป็นเทพและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงศักดิ์ ลูกควรจะจำสิ่งนี้ ลูกลืมสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และแล้วแทนที่จะรู้สึกมีความสุข สภาพของลูกก็อยู่อย่างเหี่ยวเฉา นี่คือสมุนไพรชุบชีวิตที่ลูกต้องเก็บไว้กับตนเองและให้ผู้อื่นด้วยเช่นกันเพื่อชุบชีวิตพวกเขา พวกเขาได้เขียนเรื่องราวที่ยาวที่ซับซ้อนในคัมภีร์ บาบานั่งที่นี่และบอกลูกถึงนัยสำคัญของทั้งหมด มานมานะบาฟ หมายถึง: จดจำระลึกถึงพ่อแล้วลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ เฝ้าแต่ถามหัวใจของลูกและตรวจสอบตนเอง คอยเตือนกันและกัน เมื่อมีความขัดแย้ง สติปัญญาของลูกก็จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นอย่างมาก ว่าถ้ามีใครพูดบางสิ่ง ลูกไม่พบว่าสิ่งนั้นหวานชื่น เพราะสติปัญญาถูกครอบงำด้วยมายา จึงมีแต่ความวิตกกังวลเท่านั้น ลูกๆ ควรจะมีความสุข จดจำระลึกถึงพ่อ! อย่างไรก็ตามหากลูกติดกับในความสับสนของลูกเอง ยานั้นก็จะไม่ได้ผลและลูกเองก็จะสำลักอยู่เรื่อยๆ ลูกไม่ควรทำเช่นนี้ นักเรียนจะไม่ทิ้งการศึกษา ลูกๆรู้ว่าการศึกษานี้ของลูกเป็นไปเพื่ออนาคตและมีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่จะมีคุณประโยชน์สำหรับลูก เข้าร่วมหลักสูตรในขณะที่ทำธุรกิจของลูก ฯลฯ ให้สติปัญญาของลูกไตร่ตรองความรู้ว่าวงจรโลกหมุนไปอย่างไรด้วยเช่นกัน การจดจำระลึกถึงคือสมุนไพรชุบชีวิต เตือนกันและกัน สามีภรรยาควรจะเฝ้าแต่เตือนกันและกัน ชีพบาบากำลังสอนสิ่งนี้แก่เราผ่านบราห์มา ลูกกำลังตกแต่งพาหนะของชีพบาบาและดังนั้นลูกควรจะจดจำท่าน เป็นเรื่องยากที่จะจดจำท่านได้ตลอดทั้งวัน ในเวลาสุดท้ายเท่านั้นที่ลูกจะมีสภาพนั้น มายาจะเฝ้าแต่ต่อสู้กับผู้ที่มีพลังต่อไปจนกว่าพวกเขาจะบรรลุสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม ว่ากันว่าลูกต้องเตือนกันและกันและสร้างความก้าวหน้า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ก็บอกคนรับใช้ให้เตือนพวกเขาบางสิ่งบางอย่าง ลูกควรจะเตือนกันและกันเกี่ยวกับการจดจำระลึกถึงเช่นกัน จุดหมายปลายทางนั้นสูงมาก พ่อพูดว่า: ด้วยการจดจำพ่อลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ พ่อไม่ได้บอกสิ่งใดใหม่แก่ลูก ลูกๆ เคยได้ยินความรู้นี้มาหลายแสนครั้งและลูกจะได้ยินสิ่งนั้นอีกครั้ง ไม่มีใครในชุมนุมทางจิตอื่นใดที่จะพูดว่าลูกได้ยินสิ่งนี้ทุกวงจร ที่ลูกกำลังได้ยินในเวลานี้และลูกจะได้ยินอีกครั้ง ไม่มีใครอื่นจะพูดว่าลูกได้ยินสิ่งนี้ทุกวงจร พ่อพูดว่า: ลูกได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามาเป็นครึ่งวงจร เวลานี้ลูกได้รับความรู้ที่จะทำให้มีการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องด้วยการจดจำพ่อ นี่คือสิ่งที่ต้องเป็นที่เข้าใจ จงเพียรพยายาม! หากลูกของผู้พิพากษาหรือบุคคลสำคัญได้ทำสิ่งที่ผิด เขาก็จะทำลายชื่อเสียงของครอบครัว ที่นี่ลูกเป็นของพ่อดังนั้นลูกต้องไม่ทำการกระทำใดเช่นนั้น ไม่เช่นนั้นแล้วพ่อจะถูกประณาม ผู้ที่ประณามสัตกูรูไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ นั่นคือพวกเขาไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ เมื่อลูกเป็นลูกของพระเจ้า ลูกควรมีความกลัวที่จะทำการกระทำที่เลวร้ายเช่นปีศาจ ลูกต้องทำตามศรีมัท โดยการทำตามการกำหนดของลูกเอง ลูกจะถูกหลอกลวงและสถานภาพจะถูกทำลาย ลูกแม้กระทั่งถามว่า: ลูกกำลังทำตามคำแนะนำและแนวทางของท่านอย่างถูกต้องหรือไม่? คำแนะนำและแนวทางแรกของพ่อคือ: จดจำระลึกถึงพ่อ! อย่าได้กระทำบาปใดๆ บาบา ฉันกำลังทำบาปอะไร? หากท่านรู้ ได้โปรดบอกฉันที! หากท่านรู้ ท่านจะบอกลูกว่า: สิ่งเหล่านี้คือความผิดที่ลูกทำและเป็นการกระทำที่เป็นบาป การกระทำที่เป็นบาปที่สุดคือการกระทำของกิเลสของตัณหาราคะ มีการต่อสู้มากมายเนื่องจากสิ่งนี้ ลูกๆต้องมีความกล้าหาญและคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ควรจะมีกลุ่มของกุมารีที่พูดว่า: เราไม่ต้องการแต่งงาน! เวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกันของวงจรที่ซึ่งเราจะต้องกลับมาเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด ลักษมีและนารายณ์กล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด ผู้ที่มีกิเลสไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด เวลานี้ลูกจะกลายเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นเช่นนี้ ลูกสามารถทำงานรับใช้ได้มากมายในเดือนอธิกสุรทินแห่งบุญ รับใช้ด้วยความโอฬารตระการตามากมาย ยุคบรรจบพบกันนี้เป็นยุคที่สูงส่งที่สุดเมื่อมนุษย์กลายเป็นผู้อาศัยในสวรรค์จากชาวนรก นี่เป็นสิ่งที่ธรรมดา ลูกๆต้องอธิบายอย่างดีมาก ผู้ที่สูงส่งที่สุดมีชีวิตอยู่ในยุคทอง ไม่มีผู้ที่สูงส่งในยุคเหล็ก นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ที่นั่นทุกคนบริสุทธิ์ พ่ออธิบายสิ่งเหล่านี้แก่ลูกๆเพื่อที่ลูกจะอธิบายให้แก่ผู้อื่น ลูกควรจะอธิบายเมื่อใดก็ตามที่ลูกมีโอกาส ขณะที่ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี่ ลูกเข้าใจว่าบาบาที่ไม่มีตัวตน พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดกำลังสอนราชาโยคะให้แก่ลูก ลูกกำลังจะกลายเป็นเทพแห่งสวรรค์ด้วยการศึกษานี้ การสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้มาซึ่งอาณาจักรนี้ ไม่มีใครนอกจากดวงวิญญาณสูงสุดที่สามารถสอนสิ่งนี้แก่ลูกได้ พ่อคือผู้เดียวที่ยกระดับทุกคน ท่านเองไม่กลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ศรีกฤษณะกลายเป็นเจ้าชายแห่งสวรรค์ งานรับใช้ของบาบาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ท่านพูดว่า: พ่อไม่ได้กลายเป็นราชา พ่อทำให้ลูกเป็นราชาเหนือราชา สิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในสติปัญญาของผู้อื่น มีผู้คนมากมายที่มั่งคั่งที่นี่ แต่พวกเขาจะกลายเป็นผู้ที่ยากจนที่นั่น ในขณะที่ผู้ที่ยากจนเวลานี้จะกลายเป็นผู้ที่มั่งคั่งอย่างมากที่นั่น การกลายเป็นนายของโลกเป็นเรื่องที่ไม่มีขีดจำกัด เป็นที่จดจำ (ในกีตะ) ว่า: พ่อทำให้ลูกกลายเป็นราชาเหนือราชา ท่านทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกรู้ว่าลูกกำลังกลายเป็นนายแห่งสวรรค์และดังนั้นควรจะมีความซาบซึ้งอย่างมากว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ที่กำลังสอนลูกอยู่ เวลานี้เรากำลังเปลี่ยนจากชาวนรกเป็นเทพผู้ที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ เมื่อลูกจดจำสิ่งนี้ ปรอทของความสุขของลูกก็จะสูงขึ้น ชีวิตนักเรียนนั้นดีที่สุด ลูกควรเพียรพยายามและกลายเป็นราชาและราชินี ลูกไม่ควรจะบอกผู้คนว่าลูกกลายเป็นราชาแล้วก็กลายเป็นยาจก ลูกต้องไม่บอกผู้คนเช่นนั้น ถามพวกเขาว่า: ท่านต้องการเป็นอะไร? พวกเขาทั้งหมดจะตอบว่าพวกเขาจะกลายเป็นนายของโลก เพียงพระเจ้าผู้เป็นพ่อเท่านั้นที่สามารถทำให้ลูกเป็นเช่นนี้ พ่อพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอยู่เสมอแล้วลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน นี่เป็นเรื่องที่ง่ายดายมาก! ใครก็ตามสามารถกลายเป็นสิ่งได้ไม่ว่าเขาจะยากจนแค่ไหน เพราะไม่มีเรื่องของเงินที่นี่ ด้วยเหตุนี้เองพ่อจึงเรียกว่าจ้าวแห่งคนจน จดจำระลึกถึงพ่อและทำให้ไหของบาปว่างเปล่า ลูกจะได้รับทั้งหมดตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ในภาพบันได ลูกจะเห็นได้ว่าลูกปีนขึ้นไปสูงเพียงใด ผู้ที่ปีนขึ้นไปสูงได้ลิ้มรสน้ำทิพย์แห่งอาณาจักร ในขณะที่ผู้ที่ตกลงมาก็ถูกบดขยี้โดยสิ้นเชิง หากลูกตกลงไปสู่กิเลสหรือหย่าขาดจากพ่อ บาบาพูดว่า: ลูกจะตกลงมาทันที ลูกๆที่มีค่าจะทำความพยายามและทำให้ชีวิตของพวกเขาเป็นเช่นเพชร ลูกๆต้องเพียรพยายามอย่างมาก ผู้ที่ทำสิ่งใดจะได้รับรางวัลของสิ่งนั้น ลูกได้รับการบอกให้ทำตามพ่อและแม่และทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตัวลูกเอง ยิ่งลูกมีความเมตตามากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งได้รับคุณประโยชน์มากเท่านั้น อย่าได้สูญเสียเวลาของลูก แต่แสดงวิธีการเหล่านี้ให้ผู้อื่นได้เห็นต่อไป มิฉะนั้นลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงเช่นนี้ได้ ลูกจะมีนิมิตมากมายในเวลาสุดท้าย แต่ลูกจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยในเวลานั้น เมื่อลูกสอบตกในการสอบ ก็เท่านั้นเอง! ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่ลูกต้องสำนึกผิดเสียใจในเวลาสุดท้าย ลูกจะไม่สามารถเพียรพยายามในเวลาสุดท้ายได้ ดังนั้นจงให้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่ลูกสามารถทำได้ จงกลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอด ลูกได้ก่อตั้งสวรรค์ทุกวงจรและแน่นอนลูกจะทำสิ่งนั้นเวลานี้ มันถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ผู้ที่ทำสิ่งใดจะได้รับรางวัลของสิ่งนั้น ลูกๆผู้เป็นที่รักของบาบาไม่สามารถอยู่อย่างซ่อนเร้นได้ ให้เพชรพลอยออกจากปากของลูกเท่านั้น เช่น รูปและบาซาน อย่ากลายเป็นคนโกง! อย่าได้เป็นสาเหตุที่สร้างความสูญเสียให้แก่ผู้อื่น เมื่อใครบางคนบอกสิ่งที่ผิดกับลูก เพียงแค่คิดว่าบุคคลนั้นเป็นคนโกงและอยู่อย่างระมัดระวังในตัวเขา คงอยู่อย่างมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกจากพ่อ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1 ให้ประโยชน์แก่ตัวลูกเองและผู้อื่น กลายเป็นไม้เท้าให้กับคนตาบอด เมื่อมีใครบางคนบอกลูกในสิ่งที่ผิด จงระวังบุคคลนั้นไว้

2 กลับมาบริสุทธิ์ในความคิด คำพูด และการกระทำของลูก ฉันเป็นนักเรียนและพระเจ้ากำลังสอนฉันการศึกษาเพื่อกลายเป็นเทพ รักษาความสุขนี้ไว้

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิต และให้นิมิตของตัวลูกเองกับทุกคนด้วยกระจกอันทรงพลังของลูก

งหน้ากระจก ลูกมองเห็นภาพตนเองอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามหากกระจกไม่มีพลังแล้ว แทนที่จะเห็นรูปที่แท้จริงของลูก ลูกจะเห็นอย่างอื่นแทน ลูกอาจจะผอมแต่ลูกจะมองว่าตัวเองอ้วน ดังนั้นลูกจงกลายเป็นกระจกที่ทรงพลังเช่นนั้นซึ่งทำให้ทุกคนมองเห็นภาพของตัวลูกเอง นั่นคือทันทีที่พวกเขามาอยู่เบื้องหน้าลูก พวกเขาจะลืมร่างกายของพวกเขาและกลับมามั่นคงในรูปที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ นี่คืองานรับใช้ที่แท้จริง และจะมีชัยชนะด้วยสิ่งนี้

คติพจน์:
ผู้ที่นำคำสอนมาใช้ในรูปปฏิบัติได้จริงคือดวงวิญญาณที่เป็นตัวของความรู้และเป็นตัวของความรัก