07.11.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวานพ่อมาเพื่อสอนศิลปะทางจิตวิญญาณแก่ลูก ด้วยศิลปะนี้ลูกจะไปไกลเหนือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สู่ดินแดนแห่งความสงบ

คำถาม:
อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ภูมิใจในวิทยาศาสตร์ของพวกเขาและผู้ที่ภูมิใจในความเงียบสงบของพวกเขา?

คำตอบ:
ผู้ที่ภูมิใจในวิทยาศาสตร์ของพวกเขาจะใช้เงินจำนวนมากเพื่อไปยังดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ พวกเขาเสี่ยงภัยต่อร่างกายของพวกเขา และกลัวว่าจรวดของพวกเขาอาจจะผิดพลาดล้มเหลวและตก ลูกที่ภูมิใจในความเงียบสงบของลูกจะไปเหนือดวงจันทร์และดวงดาวเข้าสู่ดินแดนสูงสุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดเลย ลูกไม่กลัวเลยเพราะลูกจะออกจากร่างของลูกที่นี่และไป

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆทางจิต ลูกๆได้ยินเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่ยังคงเพียรพยายามที่จะไปยังดวงจันทร์ต่อไป ผู้คนเหล่านั้นใช้เงินจำนวนมากเพียงเพื่อพยายามไปยังดวงจันทร์แต่พวกเขาก็ยังมีความกลัวอย่างมากที่จะไปที่นั่น เวลานี้จงคิดเกี่ยวกับตัวลูกเอง! สถานที่อยู่อาศัยของลูกคืออะไร? พวกเขาไปยังดวงจันทร์แต่ลูกไปไกลแม้กระทั่งเหนือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไปจนถึงดินแดนสูงสุด เมื่อผู้คนเหล่านั้นขึ้นไปที่นั่น พวกเขาได้รับรางวัลด้วยเงินมากมาย หลังจากพวกเขากลับมาจากการเดินทางและลงจอดสู่พื้นดินพวกเขาได้รับของขวัญจำนวนนับแสน พวกเขาเสี่ยงอันตรายกับร่างกายของเขาเมื่อขึ้นไป พวกเขามีความภูมิใจในวิทยาศาสตร์ของเขา ลูกมีความภูมิใจในความเงียบสงบของลูก ลูกรู้ว่าลูกดวงวิญญาณกำลังจะกลับไปยังดินแดนแห่งความสงบของลูกหรือธาตุบราห์ม เป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง ดวงวิญญาณเหล่านั้นขึ้นไปพร้อมร่างกายของเขาเช่นกันซึ่งอันตรายมาก พวกเขากลัวการตกลงมาจากเบื้องบนและตาย ทั้งหมดนั้นเป็นศิลปะทางวัตถุ พ่อกำลังสอนศิลปะทางจิตวิญญาณแก่ลูก ด้วยการศึกษาศิลปะนี้ลูกได้รับรางวัลมากมาย เป็นรางวัลที่คงอยู่ถึง 21 ชาติเกิดตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ทุกวันนี้รัฐบาลมีการจัดลอตเตอรี่ พ่อนี้ให้รางวัลแก่ลูก และท่านสอนอะไรแก่ลูก? ท่านพาลูกไปสู่ข้างบนสุดอย่างแน่นอนไปยังบ้านของลูก เวลานี้ลูกจดจำว่าบ้านของลูกอยู่ที่ไหน และอาณาจักรที่ลูกสูญเสียไปอยู่ที่ไหน ราวันได้แย่งชิงอาณาจักรนั้นไปจากลูก เวลานี้ลูกกำลังจะกลับไปบ้านดั้งเดิมของลูกอีกครั้งหนึ่งและจะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของลูกด้วยเช่นกัน ไม่มีใครรู้ว่าดินแดนแห่งการหลุดพ้นคือบ้านของลูก เวลานี้จงดูว่าพ่อมาจากที่ใดเพื่อสอนลูกๆของท่าน! ท่านมาจากที่ที่ไกลแสนมาก! ดวงวิญญาณเป็นจรวดด้วยเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นพยายามขึ้นไปและดูว่ามีอะไรอยู่บนดวงจันทร์และดวงดาว ลูกๆเข้าใจว่าดวงจันทร์และดวงดาวเป็นแสงสว่างสำหรับเวทีนี้ เช่นเดียวกับที่พวกเขามีแสงไฟบนเวทีละครที่นี่ ลูกก็มีสายไฟประดับ(นางฟ้า)ในพิพิธภัณฑ์เช่นกัน นี่คือโลกที่ไม่มีขีดจำกัดที่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวให้แสงสว่าง ผู้คนเชื่อว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นเทพ แต่พวกเขาไม่ใช่เทพ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพ่อมาเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นเทพอย่างไร มีพระอาทิตย์แห่งความรู้ พระจันทร์แห่งความรู้ และดวงดาวแห่งความรู้ที่โชคดี ลูกๆได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ด้วยความรู้นี้ ลูกไปไกลแสนไกล! พ่อได้แสดงให้ลูกเห็นวิธีที่จะกลับบ้าน หากไม่มีพ่อก็ไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ ลูกเข้าใจสิ่งนี้เมื่อพ่อมาและสอนลูก ลูกดวงวิญญาณเข้าใจด้วยเช่นกันว่าเมื่อลูกดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ลูกจึงจะสามารถกลับบ้านได้ ลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะหรือด้วยพลังของการลงโทษ พ่อยังคงบอกลูกต่อไปเรื่อยๆยิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งกลับมาบริสุทธิ์มากเท่านั้น ด้วยการไม่จดจำท่านลูกก็คงอยู่อย่างไม่บริสุทธิ์และจะต้องมีประสบการณ์ของการถูกลงโทษมากมาย และสถานภาพใดที่ลูกได้มาจะถูกทำลาย พ่อเองนั่งที่นี่และอธิบายว่าลูกสามารถกลับบ้านได้อย่างไร ลูกไม่รู้ว่าธาตุบราห์มคืออะไรหรือดินแดนที่ละเอียดอ่อนคืออะไร นักเรียนไม่รู้สิ่งใดเลยในตอนแรกแต่พวกเขาเริ่มเข้าใจเมื่อพวกเขาเริ่มเรียน ความรู้บางอย่างก็อยู่ในระดับต่ำและความรู้บางอย่างก็อยู่ในระดับสูงมากเมื่อลูกทำข้อสอบเพื่อเป็นข้าราชการของอินเดีย (I.C.S) กล่าวกันว่าลูกเต็มไปด้วยความรู้ ไม่มีความรู้ใดสูงไปกว่านี้ เวลานี้ลูกเช่นกันกำลังเรียนการศึกษาที่สูงส่งมาก! พ่อแสดงให้เห็นวิธีที่จะกลับมาบริสุทธิ์แก่ลูก: ลูกๆ ถ้าลูกจดจำพ่อผู้เดียว ลูกก็จะเปลี่ยนจากไม่บริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์ แต่ดั้งเดิมลูกดวงวิญญาณเคยบริสุทธิ์และเคยอาศัยอยู่เบื้องบนในบ้านของลูก เมื่อลูกอยู่ในยุคทองในชีวิตของการหลุดพ้น ผู้อื่นทั้งหมดอยู่ในดินแดนแห่งการหลุดพ้น ลูกสามารถเรียกดินแดนแห่งการหลุดพ้นและดินแดนแห่งการหลุดพ้นในชีวิตว่าเป็นวัดของชีวา (ชีวาลายา) ชีพบาบาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งการหลุดพ้นและลูกๆ ดวงวิญญาณก็อาศัยอยู่ที่นั่นเช่นกัน นี่คือความรู้ทางจิตวิญญาณที่สูงที่สุด ผู้คนเหล่านั้นพูดว่าพวกเขาต้องการไปและอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ พวกเขาพยายามอย่างหนักมาก พวกเขาแสดงความกล้าหาญ พวกเขาขึ้นไปหลายล้านไมล์สู่เบื้องบน! อย่างไรก็ตามความปรารถนาของพวกเขาไม่ได้รับการเติมเต็มในขณะที่ความปรารถนาของลูกได้รับการเติมเต็ม พวกเขามีความภูมิใจในทางวัตถุที่ผิด ลูกมีความภูมิใจทางจิตวิญญาณ พวกเขาแสดงความกล้าหาญอย่างมากสำหรับสิ่งต่างๆของมายา พวกเขาได้รับการปรบมือและได้รับการแสดงความยินดีอย่างมากมาย พวกเขาได้รับเงินมากมายอาจเป็นบางสิ่งที่เหมือนกับจำนวนเงินห้าถึงสิบล้านรูปี ลูกๆมีความรู้ว่าเงินทั้งหมดที่พวกเขาได้รับนั้นจะถูกทำลาย เหลือเพียงไม่กี่วันเท่านั้น วันนี้มีอะไรและพรุ่งนี้จะมีอะไร? วันนี้ลูกคือผู้อยู่อาศัยในนรกและวันพรุ่งนี้ลูกจะเป็นผู้อยู่อาศัยในสวรรค์ สิ่งนี้ไม่ได้ใช้เวลานาน ของพวกเขาคือพลังทางวัตถุแต่ของลูกคือพลังทางจิตวิญญาณซึ่งเพียงลูกเท่านั้นที่รู้ พวกเขาสามารถไปด้วยพลังทางวัตถุได้ไกลแค่ไหน? พวกเขาอาจไปถึงดวงจันทร์และดวงดาวแต่แล้วสงครามก็เริ่มขึ้นและพวกเขาทั้งหมดก็จะตาย ศิลปะของพวกเขาจะจบสิ้นที่นั่น นั่นคือศิลปะทางวัตถุที่สูงสุด ของลูกคือศิลปะทางจิตวิญญาณที่สูงที่สุด ลูกไปสู่ดินแดนแห่งความสงบซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่แสนหวานด้วยเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นไปสู่เบื้องบนที่สูงมาก ลูกคำนวณว่าลูกขึ้นไปสูงกี่ไมล์ ลูกเป็นอะไร? ดวงวิญญาณ! พ่อถามว่า ลูกสามารถคำนวณได้หรือไม่ว่าพ่ออาศัยอยู่ห่างไกลออกไปกี่ไมล์? พวกเขาสามารถคำนวณและบอกว่าเขาไปมากี่ไมล์ก่อนที่พวกเขาจะกลับมา พวกเขาระมัดระวังอย่างมากและคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะไปและวิธีที่พวกเขาจะกลับ พวกเขาทำเสียงดังมาก ลูกทำเสียงอะไร? ไม่มีใครรู้ว่าลูกไปที่ไหนและลูกจะกลับมาอย่างไร เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ว่าลูกได้รับรางวัล เป็นสิ่งที่อัศจรรย์! เป็นความอัศจรรย์ของบาบา! ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกอาจพูดว่านี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ ทุกๆห้าพันปีพวกเขาจะยังคงฝึกฝนสิ่งนี้ต่อไป ลูกเข้าใจตอนต้นตอนกลางและตอนจบของช่วงเวลาของละครนี้อย่างชัดเจนมาก ดังนั้นลูกควรมีความภาคภูมิใจอยู่ภายในที่บาบากำลังสอนลูกอยู่ ลูกกำลังทำความเพียรพยายามที่สูงส่งมากและลูกจะทำสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง ไม่มีใครอื่นที่รู้สิ่งเหล่านี้ พ่อนั้นแฝงตน ท่านอธิบายแก่ลูกอย่างมากทุกวัน ท่านให้ความรู้อย่างมากแก่ลูก ผู้คนเหล่านั้นไปเพียงแค่สถานที่ที่มีขีดจำกัด ในขณะที่ลูกไปยังสถานที่ที่ไม่มีขีดจำกัด พวกเขาไปยังดวงจันทร์แต่นั่นเป็นเพียงแสงสว่างขนาดใหญ่ไม่มีอะไรอื่น โลกดูเหมือนจะมีขนาดเล็กมากเมื่อมองลงมาจากที่นั่น มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างความรู้ทางโลกของพวกเขาและความรู้ของลูก ลูกดวงวิญญาณเล็กมากแต่ลูกก็เป็นจรวดที่รวดเร็วมาก ดวงวิญญาณอาศัยอยู่เบื้องบนแล้วพวกเขาก็ลงมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา ผู้เดียวนั้นคือดวงวิญญาณสูงสุด แต่ท่านจะได้รับการกราบไหว้บูชาได้อย่างไร? ความเลื่อมใสศรัทธาต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน บาบาได้อธิบายแล้วว่าเป็นเวลาครึ่งวงจรที่มีความรู้นั่นคือกลางวัน และเป็นเวลาอีกครึ่งหนึ่งของวงจรที่มีความเลื่อมใสศรัทธาซึ่งเป็นกลางคืน เวลานี้ลูกกำลังได้รับความรู้ในยุคบรรจบพบกัน จะไม่มีความรู้นี้เลยในยุคทอง ด้วยเหตุนี้เองยุคนี้จึงเรียกว่าเป็นยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด บาบาทำให้ลูกทั้งหมดสูงส่งที่สุด ลูกดวงวิญญาณไปไกลแสนไกล! ลูกมีความสุขในสิ่งนี้ พวกเขาแสดงงานศิลปะของพวกเขาเพื่อที่จะได้รับเงินจำนวนมาก ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับมากเท่าใด ลูกก็เข้าใจได้ว่าพวกเขาไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปกับพวกเขาได้ ทุกคนกำลังจะตายเพราะทุกสิ่งกำลังจะถูกทำลาย เวลานี้ลูกได้รับเพชรพลอยที่มีค่ามากมายที่ลูกไม่สามารถคำนวณคุณค่าได้ แต่ละคำพูดนั้นมีค่าหลายแสนรูปี ลูกได้ฟังคำพูดเหล่านี้มาเป็นเวลานานแล้ว มีความรู้ที่มีค่าอย่างมากในกีตะ นี่เป็นเพียงกีตะเดียวเท่านั้นที่เรียกว่ากีตะที่มีค่าที่สุด กีตะที่มีคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่สูงส่งของพระเจ้าคือเพชรพลอยของทุกคัมภีร์ ผู้คนเหล่านั้นยังคงศึกษากีตะต่อไป แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายและไม่เข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยการศึกษากีตะ พ่อพูดว่า เวลานี้จดจำพ่อแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ แม้ว่าพวกเขาจะศึกษากีตะแต่ก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่มีโยคะกับพ่อ พวกเขาเรียกพ่อว่าอยู่ทุกหนทุกแห่ง พวกเขาไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้ รูปภาพของลักษมีและนารายณ์เวลานี้อยู่เบื้องหน้าลูก ทั้งสองถูกเรียกว่าเทพเพราะพวกเขามีคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกดวงวิญญาณต้องกลับมาบริสุทธิ์และจากนั้นลูกทั้งหมดต้องกลับบ้าน ไม่มีมนุษย์มากนักในโลกใหม่ ดวงวิญญาณอื่นทั้งหมดต้องกลับบ้าน พ่อกำลังให้ความรู้ที่อัศจรรย์ที่สุดแก่ลูกที่ลูกจะกลับมาสูงส่งมากและเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นเทพ ดังนั้นลูกควรให้ความสนใจอย่างมากต่อการศึกษาเช่นนี้ เป็นที่เข้าใจด้วยเช่นกันว่า ไม่ว่าลูกจะให้ความใส่ใจกับอะไรก็ตามในวงจรที่แล้ว ลูกก็จะให้ความใส่ใจเดียวกันนั้นในขณะนี้ สิ่งนี้สามารถเข้าใจได้ พ่อมีความพอใจที่ได้ยินข่าวงานรับใช้ของลูก หากลูกไม่เขียนจดหมายถึงพ่อก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าโยคะสติปัญญาของลูกถูกดึงไปสู่ก้อนกรวดและก้อนหิน ที่ลูกดวงวิญญาณได้กลับมามีสำนึกที่เป็นร่างและลืมพ่อ มิฉะนั้นลองคิดดูว่าเมื่อมีการแต่งงานด้วยความรักพวกเขาก็มีความรักต่อกันมาก อย่างไรก็ตามต่อมาภายหลังบางคนก็เปลี่ยนใจและแม้กระทั่งฆ่าภรรยาของเขาเอง การแต่งงานที่มีความรักของลูกเป็นไปกับผู้เดียวนั้น พ่อมาและให้คำแนะนำของท่านเองแก่ลูก ลูกไม่ได้รับคำแนะนำของท่านโดยอัตโนมัติ, พ่อต้องมา พ่อมาเมื่อโลกกลับมาเก่า แน่นอนว่าท่านมาในยุคของการบรรจบพบกันเท่านั้นเพื่อทำให้โลกเก่ากลับมาใหม่ หน้าที่ของพ่อคือก่อตั้งโลกใหม่ ท่านทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์และดังนั้นจึงควรมีความรักอย่างมากมายต่อพ่อ! แล้วเหตุใดลูกถึงพูดว่า บาบา ลูกลืมพ่อ? พ่อสูงส่งมาก! ไม่มีใครที่สูงกว่าพ่อ ผู้คนพยายามอย่างหนักมากที่จะได้รับการหลุดพ้น พวกเขาพยายามหลายวิธีมาก การโกหกและการหลอกลวงเกิดขึ้นมากมาย มหาฤษี ฯลฯ ได้รับการยกย่องอย่างมาก รัฐบาลก็จะมอบที่ดิน 10 หรือ 20 เอเคอร์แก่พวกเขา ไม่ใช่ว่ารัฐบาลนั้นจะไม่เลื่อมใสในศาสนา มีรัฐมนตรีบางคนที่เลื่อมใสในศาสนาและรัฐมนตรีบางคนที่ไม่เลื่อมใสในศาสนา บางคนก็ไม่เชื่อในศาสนาเลย มีคำกล่าวว่า ศาสนาคืออำนาจ ชาวคริสเตียนมีอำนาจมากจนพวกเขากลืนบารัตได้ทั้งหมด เวลานี้ไม่มีอำนาจใดเหลืออยู่ในบารัตนี้ มีการทะเลาะเบาะแว้งและต่อสู้กันอย่างมาก ฯลฯ บารัตเดียวกันนี้เคยเป็นเช่นไรก่อนหน้านี้? ไม่มีใครรู้ว่าพ่อมาอย่างไรและมาที่ไหน ไม่มีใครรู้สิ่งใดเลย ลูกเข้าใจว่าพ่อมาในดินแดนที่ตกต่ำที่สุดและไม่บริสุทธิ์ซึ่งมีจระเข้ ผู้คนเป็นเช่นนั้นที่พวกเขาจะกินอะไรก็ได้ ผู้คนของบารัตเคยเป็นไวชนาพ(มังสวิรัติ)มากที่สุด นี่เป็นอาณาจักรของไวชนาพใช่ไหม? มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้บริสุทธิ์กับผู้คนที่กลืนกินทุกสิ่ง!! ที่นี่มีแม้กระทั่งมนุษย์กินคนที่กินคนอื่น สภาพของบารัตได้กลายเป็นอะไร? เวลานี้พ่ออธิบายความลับทั้งหมดให้กับลูก บาบาให้ความรู้ทั้งหมดแก่ลูกตั้งแต่บนจนถึงล่าง ลูกคือกลุ่มแรกที่มาบนโลกนี้และจากนั้นประชากรของมนุษย์ก็เพิ่มขึ้น ในระยะเวลาอันสั้นจะมีเสียงร้องของความทุกข์ พวกเขาจะเฝ้าแต่จะร้องไห้ต่อไป ดูสิว่ามีความสุขมากเพียงใดในสวรรค์! ดูสัญลักษณ์ของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ลูกๆ ต้องดูดซับสิ่งนี้ทั้งหมด นี่คือการศึกษาที่ยิ่งใหญ่มาก! พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก! ท่านอธิบายถึงความลับของลูกประคำด้วยเช่นกัน พู่หมายถึงชีพบาบา และแล้วเพราะว่านี่คือหนทางครอบครัวจึงมีลูกปัดคู่ ผู้ที่อยู่ในหนทางของความสันโดษไม่มีสิทธิ์ที่จะหมุนลูกประคำ นี่คือลูกประคำของเทพ พวกเขาได้ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรนั้นอย่างไร? ในหมู่ลูกเช่นกันลูกนั้นตามลำดับกันไป ลูกบางคนสามารถอธิบายแก่ใครก็ตามอย่างไม่ขลาดกลัว ลูกพูดว่า มาแล้วเราจะบอกคุณถึงสิ่งที่ไม่มีใครสามารถบอกคุณได้ นอกจากชีพบาบาแล้วไม่มีใครเลยที่แม้แต่จะรู้สิ่งนี้ ใครสอนราชาโยคะแก่พวกเขา? ลูกต้องนั่งกับพวกเขาและอธิบายอย่างอ่อนหวานมากว่าพวกเขาได้ใช้แปดสิบสี่ชาติเกิดอย่างไร และพวกเขากลายเป็นเทพ นักรบ พ่อค้า และศูทร ฯลฯ อย่างไร ความรู้ที่พ่อให้ลูกนี้ง่ายมากแต่ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันเพราะเมื่อนั้นลูกจึงจะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ ลูกคือผู้ที่ก่อตั้งความสงบทั่วทั้งโลก พ่อให้โชคแห่งอาณาจักรนั้นแก่ลูก ท่านคือผู้ประทาน ท่านไม่ยอมรับสิ่งใดเลย นี่คือรางวัลของการศึกษาของลูก ไม่มีใครสามารถให้รางวัลนี้แก่ลูกได้ ดังนั้นเหตุใดจึงไม่จดจำพ่อเช่นนี้ด้วยความรัก? ลูกจดจำพ่อทางโลกของลูกได้ตลอดชีวิต แล้วเหตุใดลูกถึงไม่จดจำพ่อเหนือโลก? พ่อได้บอกลูกแล้วว่านี่คือสนามรบ ต้องใช้เวลาที่จะกลับมาบริสุทธิ์ มันใช้เวลาจนถึงเวลาที่สงครามสิ้นสุดลง ไม่ใช่ว่าผู้ที่มาในตอนแรกจะกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ บาบาพูดว่าสงครามของลูกกับมายาจะเกิดขึ้นด้วยความแรง มายามีพลังมากจนเธอเอาชนะแม้กระทั่งลูกที่ดีได้ ผู้ที่พ่ายแพ้และตกลงมาจะสามารถได้ยินมุรลีได้อย่างไร? พวกเขาไม่ไปที่ศูนย์และดังนั้นพวกเขาจะสามารถค้นพบสิ่งใดได้อย่างไร? มายาทำให้พวกเขาไม่มีค่าแม้แต่สตางค์เดียว หากพวกเขาศึกษามุรลีพวกเขาก็จะสามารถอยู่อย่างตื่นตัวได้ อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงยุ่งอยู่กับการทำงานที่สกปรก ลูกที่รู้คิดจะต้องอธิบายแก่พวกเขาว่า: พวกเขาจะเอาชนะต่อมายาอย่างไร บาบาบอกอะไรกับเราและพวกเขาก็ยังจะไปไหน! เมื่อลูกเห็นว่ามายากำลังกินผู้อื่น ลูกควรพยายามที่จะช่วยเหลือพวกเขาเพื่อที่มายาจะไม่กลืนพวกเขาไปอย่างสมบูรณ์ พวกเขาจะต้องได้รับการทำให้มีสติขึ้นมาอีกครั้ง มิฉะนั้นแล้วเพราะพวกเขาประณามชื่อของสัตกูรู พวกเขาจะไม่ได้รับสถานภาพที่สูง อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เรียนรู้ศิลปะของความเงียบสงบจากพ่อและไปอยู่เหนือโลกที่มีขีดจำกัดนี้สู่โลกที่ไม่มีขีดจำกัด โดยการให้ความรู้อันมหัศจรรย์นี้แก่เรา พ่อกำลังให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นแก่เรา และดังนั้นจึงควรมีความซาบซึ้งในสิ่งนั้น

2. ลูกต้องทำงานรับใช้อย่างไม่ขลาดกลัวด้วยวิธีที่สนุกสนานมาก มีพลังในการทำสงครามกับมายาและได้รับชัยชนะเหนือเธอ จงฟังมุรลีและอยู่อย่างตื่นตัวและให้แรงบันดาลใจผู้อื่นที่อยู่อย่างตื่นตัว

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีโชคด้วยซันสการ์ของอำนาจในการปกครองตนเองและได้รับสิทธิ์ในอาณาจักรแห่งอนาคต

ซันสการ์ของการปกครองตนเองเป็นเวลานานจะทำให้ลูกมีสิทธิ์ในอาณาจักรแห่งอนาคตเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน หากลูกได้รับอิทธิพลซ้ำๆ และไม่มีซันสการ์ของการมีสิทธิ์ ลูกก็จะอยู่ในอาณาจักรของผู้ที่เพียงแค่ปกครองตนเอง แต่จะไม่ได้รับโชคของอาณาจักร ดังนั้นมองดูที่ภาพลักษณ์ของโชคของลูกในกระจกแห่งความรู้ ด้วยการฝึกฝนสิ่งนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ลูกสามารถทำให้คนงานที่ให้ความร่วมมือเป็นพิเศษกลายเป็นมิตรของลูกในอาณาจักรที่ทำงานภายใต้การควบคุมของลูก จงกลายเป็นราชาและลูกจะได้รับการกล่าวว่าเป็นดวงวิญญาณที่มีโชค

คติพจน์:
เพื่อที่จะทำงานรับใช้ของการให้สะกาช จงให้ทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกปรากฏออกมา