07.11.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ให้ข่าวดีกับทุกคนว่าราชวงศ์เทพกำลังถูกก่อตั้ง เมื่อโลกกลับมาปราศจากกิเลส ทุกสิ่งอื่นจะถูกทำลาย

คำถาม:
ราวันสาปแช่งลูกเมื่อใด และอะไรคือสิ่งชี้บอกของการถูกสาปแช่ง?

คำตอบ:
ลูกได้รับการสาปแช่งของราวันเมื่อลูกกลับมามีสำนึกเป็นร่าง ดวงวิญญาณผู้ที่ถูกสาปแช่งจะกลับมายากจนและชั่วร้าย พวกเขาเฝ้าแต่ตกลงมา เวลานี้ เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ จงกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ทำให้สายตาและทัศนคติของลูกนั้นบริสุทธิ์

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และบอกเรื่องราวของ 84 ชาติเกิดแก่ลูกๆ ทางจิต ลูกเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ 84 ชาติเกิด ลูกเคยเป็นเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้ในตอนเริ่มต้นของยุคทอง แรกเริ่มในบารัตเคยมีอาณาจักรของศาสนาเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้ นั่นเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ดังนั้นอย่างแน่นอนที่เคยมีราชวงศ์ ได้เคยมีเพื่อนและญาติของสกุลที่สูงส่งด้วยเช่นกัน ได้เคยมีปวงประชาด้วย สิ่งนี้เป็นเหมือนเรื่องเล่า ลูกจำได้ว่าเคยเป็นอาณาจักรของพวกเขาเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว เคยเป็นอาณาจักรของเทพของศาสนาเทพดั้งเดิมในบารัต พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้นั่งที่นี่และอธิบายสิ่งนี้ ในประเด็นใดของความรู้? ผู้คนเชื่อว่าท่านรู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในของทุกคน ว่าท่านนั้นรู้การกระทำและการกระทำที่เป็นบาปของทุกคน อย่างไรก็ตามเวลานี้พ่ออธิบายว่า: แต่ละดวงวิญญาณได้รับบทบาทของตนเอง ดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุด บทบาทของพวกเขาทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในพวกเขา พวกเขานั่งที่นั่นพร้อมที่จะไปและเล่นบทบาทของเขาบนสนามของการกระทำ ลูกเข้าใจว่าเป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง เป็นดวงวิญญาณที่พูดว่าบางสิ่งนั้นเปรี้ยวหรือบางสิ่งนั้นเค็ม เป็นดวงวิญญาณที่เข้าใจว่าเวลานี้พวกเขาเป็นคนบาปที่ชั่วร้าย ที่พวกเขานั้นมีธรรมชาติที่เป็นเช่นปีศาจ เป็นดวงวิญญาณที่นำร่างกายมาใช้และเล่นบทบาททั้งหมดของพวกเขาที่นี่บนสนามของการกระทำ ดังนั้นลูกควรมีศรัทธาว่า: ฉัน ดวงวิญญาณนี้กำลังทำทุกสิ่ง เราเวลานี้ได้พบพ่อแล้วและเราจะพบท่านอีกครั้งหลังจาก 5000 ปี ลูกเข้าใจว่าดวงวิญญาณเคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้และต่อมาได้กลายเป็นผู้ที่กราบไหว้และพวกเขาเคยบริสุทธิ์และต่อมาไม่บริสุทธิ์ เมื่อพวกเขามีค่าควรแก่การกราบไหว้ ไม่สามารถมีผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ใดๆ เมื่อพวกเขาเป็นผู้กราบไหว้ ไม่สามารถมีผู้ที่บริสุทธิ์ใดๆ ในยุคทองพวกเขาบริสุทธิ์และมีค่าควรแก่การกราบไหว้ เมื่ออาณาจักรของราวันเริ่มขึ้นในยุคทองแดง ทุกคนกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาที่ไม่บริสุทธิ์ ชีพบาบาพูดว่า: มองดู สังคาราจารย์เป็นผู้ที่กราบไหว้บูชาของพ่อด้วยเช่นกัน เขากราบไหว้บูชาพ่อ บางคนมีรูปจำลองของชีวาทำด้วยเพชร บ้างทำด้วยทองคำและบ้างทำด้วยเงิน ผู้ที่กราบไหว้บูชาเวลานี้ไม่สามารถเรียกได้ว่ามีค่าควรแก่การกราบไหว้ ไม่สามารถมีผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้แม้คนเดียวในทั้งโลกในขณะนี้ ผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้นั้นบริสุทธิ์และแล้วพวกเขากลับมาไม่บริสุทธิ์ ผู้บริสุทธิ์นั้นคงอยู่ในโลกใหม่ เพียงผู้ที่บริสุทธิ์เหล่านั้นที่ได้รับการกราบไหว้ เป็นเพียงเมื่อเด็กหญิงนั้นบริสุทธิ์เธอได้รับการกราบไหว้บูชา แต่เมื่อเธอกลับมาไม่บริสุทธิ์เธอต้องก้มลงให้กับทุกคน มีเครื่องประกอบในการกราบไหว้มากมาย! เมื่อใดก็ตามที่ลูกทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการลูกต้องเขียนว่า ตรีมูรติ ชีวา อย่างแน่นอน ข้างล่างของข้อความนั้นมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์: ลักษมีและนารายณ์ เรากำลังก่อตั้งศาสนาเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้ ไม่มีศาสนาอื่นใดที่นั่น ลูกสามารถอธิบายสิ่งนี้ ลูกไม่สามารถให้คำบรรยายฯลฯ ที่นิทรรศการ ต้องมีการจัดการอื่นๆ เพื่ออธิบายให้กับพวกเขา สิ่งหลักคือสิ่งนี้: เรากำลังให้ข่าวดีกับผู้คนของบารัต เรากำลังก่อตั้งอาณาจักรนี้ ราชวงศ์เทพนี้เคยคงอยู่ แต่ไม่ได้คงอยู่อีกต่อไป อย่างไรก็ตามเป็นเวลานี้ที่มีการก่อตั้งราชวงศ์เทพอีกครั้ง และแล้วทุกสิ่งจะถูกทำลาย เมื่อเคยมีศาสนาเดียวในยุคทอง ไม่มีศาสนาอื่นที่นับไม่ถ้วนคงอยู่เลย เป็นไปไม่ได้สำหรับศาสนามากมายทั้งหมดจะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวและกลายเป็นศาสนาเดียว พวกเขาลงมาตามลำดับกันและเฝ้าแต่เติบโต ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปได้หายไปแล้ว ไม่มีใครสามารถเรียกตนเองว่าเป็นผู้คนของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป โลกนี้ถูกเรียกว่าโลกที่มีกิเลส (vicious world) ลูกสามารถบอกพวกเขาว่า: เรากำลังให้ข่าวดีแก่ท่านว่าชีพบาบากำลังก่อตั้งโลกที่ปราศจากกิเลส (viceless world) เราคือลูกๆ ของประชาบิดาบราห์มา บราห์มากุมารและกุมารี ก่อนอื่นใดเราเป็นพี่น้องเพศชาย และแล้วเมื่อสิ่งสร้างเกิดขึ้นเรากลายเป็นพี่น้องชาย-หญิง ลูกทุกคนพูดว่า: บาบา เราได้กลายมาเป็นลูกๆของท่าน ดังนั้นพี่น้องชาย-หญิงต้องไม่มีสายตาอาชญากร กลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้เพราะเพียงเท่านี้ที่ลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ลูกรู้ว่าเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นและการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลส โลกเก่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน โลกใหม่จะได้รับการก่อตั้ง เพียงพระเจ้าเท่านั้นสามารถทำสิ่งนั้น เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าท่านสร้างโลกใหม่อย่างไร โลกเก่าก็คงอยู่ด้วยเช่นกัน โลกไม่ได้จบสิ้นไป การก่อตั้งผ่านบราห์มาได้ถูกแสดงไว้ในรูปภาพด้วยเช่นกัน นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของบราห์มา บราห์มาไม่มีคู่ มีการนำบราห์มามาเลี้ยงดู ลูกจำเป็นต้องอธิบายด้วยกลยุทธ์ ชีพบาบาเข้ามาในบราห์มาและทำให้พวกเราเป็นของท่าน เพียงเมื่อท่านเข้ามาในร่างที่ท่านสามารถพูดว่า: โอ ดวงวิญญาณ ลูกคือลูกของฉัน ดวงวิญญาณทั้งหลายคงอยู่เสมอและแล้วเมื่อโลกถูกสร้างผ่านบราห์มา ก็มีบราห์มากุมารและกุมารีอย่างแน่นอน ดังนั้นพวกเขาคือพี่น้องชายหญิง สายตาชนิดอื่นใดจบสิ้นลง เราได้รับมรดกของความบริสุทธิ์ของเราจากชีพบาบา เราได้รับการสาปแช่งจากราวัน เมื่อเรากลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเราได้รับมรดกของเราจากพ่อ เมื่อเรากลับมามีสำนึกเป็นร่าง เราได้รับการสาปแช่งจากราวัน ด้วยการถูกสาปแช่งเราเฝ้าแต่ตกลงมา เวลานี้บารัตถูกสาปแช่ง ใครได้ทำให้บารัตยากจนข้นแค้นและมีกิเลส? บารัตต้องได้ถูกสาปแช่งโดยใครบางคน นี่เป็นการสาปแช่งของมายา,ราวัน ผู้คนเผาหุ่นจำลองของราวันทุกปี และดังนั้นแน่นอนที่เขาต้องเป็นศัตรู ศาสนาคือพลังอำนาจ เวลานี้เรากำลังกลายเป็นของศาสนาเทพ บาบาคือเครื่องมือที่จะก่อตั้งศาสนาใหม่ ท่านก่อตั้งศาสนาที่เต็มไปด้วยพลังเช่นนั้น เราได้รับพละกำลังจากบาบาและได้มาซึ่งชัยชนะเหนือทั้งโลก เราได้รับพละกำลังผ่านการจาริกแสวงบุญของการจดจำระลึกถึงและบาปของเราจะได้รับการให้อภัย ดังนั้น เขียนเกี่ยวกับการจูงใจนี้ด้วยว่า: พวกเรากำลังให้ข่าวดีแก่ท่าน ศาสนานี้กำลังถูกก่อตั้ง ซึ่งถูกเรียกว่าสวรรค์ เขียนสิ่งนี้ด้วยตัวอักษรที่ใหญ่ บาบาแนะนำลูก: นี่คือศาสนาหลักของศาสนาทั้งหมด ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปกำลังถูกก่อตั้ง ประชาบิดาบราห์มากำลังนั่งที่นี่ด้วยเช่นกัน เราประชาบิดาบราห์มากุมารและกุมารีกำลังดำเนินงานนี้ด้วยการทำตามศรีมัท เหล่านี้ไม่ใช่การชี้นำของบราห์มา ศรีมัทนั้นเป็นของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา ผู้เป็นพ่อของทุกคน เพียงพ่อนั้นที่ก่อตั้งศาสนาเดียวและทำลายศาสนาอื่นทั้งหมด ด้วยการศึกษาราชาโยคะลูกกลายเป็นสิ่งนี้ เรากำลังกลายเป็นสิ่งนี้เช่นกัน เรามีการสละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัดเพราะเรารู้ว่าโลกเก่านี้กำลังจะถูกเผา เมื่อพ่อทางร่างได้สร้างบ้านใหม่ ความผูกพันยึดมั่นของเขาต่อบ้านเก่าก็จบสิ้น พ่อพูดว่า: โลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลาย เวลานี้ท่านกำลังก่อตั้งโลกใหม่สำหรับลูก ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนสำหรับโลกใหม่ เป็นเพียงในยุคบรรจบพบกันที่มีการทำลายศาสนานับไม่ถ้วนและก่อตั้งศาสนาเดียว จะมีสงครามและภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยเช่นกัน เมื่อมีอาณาจักรของพวกเขาในยุคทอง ก็ไม่มีศาสนาอื่น แล้วทุกคนอื่นทั้งหมดอยู่ที่ไหน? ลูกต้องเก็บความรู้นี้ไว้ในสติปัญญาของลูก ไม่ใช่ว่า ฉัน(บราห์มา)ไม่ทำงานอื่นใดเมื่อฉันเก็บความรู้นี้ในสติปัญญาของฉัน ฉันมีความคิดอื่นๆ มากมาย ฉันต้องอ่านและเขียนจดหมาย ดูแลอาคารฯลฯ แต่ฉันยังคงเฝ้าแต่จดจำพ่อ บาปของฉันจะได้รับการชำระได้อย่างไรหากฉันไม่จดจำพ่อ? ลูกๆ เวลานี้ได้รับความรู้ ลูกกำลังกลับมาเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้ถึงครึ่งหนึ่งของวงจร เป็นเวลาครึ่งวงจรลูกเป็นผู้กราบไหว้ที่ตาโมประธานและเป็นเวลาครึ่งวงจรลูกสะโตประธานและมีค่าควรแก่การกราบไหว้ ดวงวิญญาณกลับมาสูงส่งด้วยการมีโยคะกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด โดยที่มีการจดจำระลึกถึง ดวงวิญญาณไปจากยุคเหล็กไปสู่ยุคทอง เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกได้ว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปเสียงของลูกจะกระจายไป ความรู้นี้เป็นไปสำหรับผู้คนของทุกศาสนา บอกพวกเขาว่าพ่อพูดว่า: พ่อเท่านั้นเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ จดจำฉันและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ และแล้วลูกจะสะสางบัญชีของลูกทั้งหมดและกลับบ้าน ถ้าลูกสับสน ลูกสามารถถามได้ มีผู้คนเพียงน้อยนิดในยุคทอง เวลานี้มีศาสนานับไม่ถ้วน พวกเขาต้องสะสางบัญชีของเขาและแล้วกลับมาเป็นเหมือนเช่นที่เคยเป็นอย่างแน่นอน เหตุใดลูกจึงควรเข้าไปในรายละเอียด? ลูกรู้ว่าแต่ละดวงวิญญาณจะเล่นบทบาทของตัวเขาเอง เวลานี้พวกเขาทั้งหมดต้องกลับบ้านเพราะไม่ใช่พวกเขาทั้งหมดเคยคงอยู่ในยุคทอง พ่อมาเพื่อก่อตั้งศาสนาเดียวและทำลายศาสนานับไม่ถ้วน เวลานี้โลกใหม่กำลังได้รับการก่อตั้ง และแล้วยุคทองจะมาอย่างแน่นอน และวงจรจะหมุนไปอย่างแน่นอน ไม่ควรจะมีการคิดมากเกินไปเกี่ยวกับสิ่งนี้ สิ่งหลักนั้นคือลูกต้องกลับมาสะโตประธานและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง กุมารีควรกลับมาไม่ว่างเว้นในสิ่งนี้ พ่อแม่ไม่ได้กินจากเงินรายได้ของลูกสาว อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ พวกเขากลับมามีความโลภสำหรับทุกสิ่ง และดังนั้นแม้แต่ลูกสาวก็ต้องออกไปหาเงินรายได้ เวลานี้ลูกเข้าใจว่า ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ เราเป็นราชาโยคีและเราต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากพ่ออย่างแน่นอน เวลานี้ลูกเป็นของกองทัพพันดาฟ พร้อมกับการรับใช้ตัวของลูกเอง ลูกต้องคิดเกี่ยวกับการออกไปแสดงหนทางให้กับทุกคน มากเท่าที่ลูกทำงานรับใช้ ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงตามนั้น ถ้าลูกถามบาบาว่าลูกควรจะได้รับสถานภาพอะไรถ้าลูกตายในสภาพเช่นนั้น บาบาสามารถตอบลูกในทันที เพราะลูกไม่ได้กำลังทำงานรับใช้ ลูกจะใช้ชาติเกิดในบ้านที่ธรรมดา และแล้วจะเป็นความยากลำบากสำหรับลูกที่จะได้รับความรู้ เพราะเด็กเล็กๆ นั้นไม่สามารถรับความรู้ได้มากนัก ตัวอย่างเช่นถ้าเพียง 2-3 ปีเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ ลูกจะสามารถศึกษาได้มากเพียงไร? บาบาจะบอกลูกว่าลูกจะไปเกิดในสกุลนักรบ บางทีลูกจะได้รับมงกุฎสองชั้นในเวลาสุดท้าย ลูกจะไม่สามารถมีประสบการณ์ของความสุขแห่งสวรรค์อย่างเต็มเปี่ยม ผู้ที่รับใช้อย่างเต็มที่และศึกษาเล่าเรียนจะได้รับความสุขแห่งสวรรค์อย่างเต็มเปี่ยม ต่างลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่พวกเขาทำ ลูกควรมีความใส่ใจว่าหากลูกไม่ได้กลับมาเป็นสิ่งนี้ในเวลานี้ ลูกจะไม่ได้กลายเป็นสิ่งนี้ในทุกวงจร ลูกแต่ละคนสามารถรู้สำหรับตัวเองว่าลูกจะสอบผ่านด้วยคะแนนมากเพียงไร ทุกคนจะมารู้สิ่งนี้ และแล้วก็จะสามารถพูดได้เพียงว่ามันเป็นโชคชะตา! ลูกจะรู้สึกเสียใจภายในตัวลูก อะไรได้เกิดขึ้นกับฉันขณะที่เพียงนั่งที่นี่? ผู้คนแม้กระทั่งตายขณะเพียงนั่งอยู่บางแห่ง เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: อย่าได้เกียจคร้าน! ทำความเพียรพยายามและเฝ้าแต่กลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ เฝ้าแต่ชี้หนทางให้กับผู้อื่น จงมีความเมตตาสำหรับเพื่อนและญาติของลูก ถึงแม้ว่าลูกสามารถเห็นว่าบางคนไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีกิเลสและเฝ้าแต่กินอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกควรจะให้คำอธิบายแก่พวกเขาต่อไป ถ้าเขาไม่เข้าใจ ลูกต้องตระหนักว่า เขาไม่ได้เป็นของสกุลของลูก ทำความเพียรพยายามที่จะให้คุณประโยชน์กับบ้านพ่อแม่ของลูกและบ้านฝ่ายคู่สมรสของลูก อย่าประพฤติตัวในลักษณะที่ผู้อื่นพูดว่าลูกไม่พูดจากับพวกเขาหรือว่าลูกเอาตัวออกห่างจากพวกเขา ไม่เลย ลูกต้องอยู่ในการติดต่อกับทุกคน ลูกต้องให้คุณประโยชน์กับทุกคน ลูกต้องกลับมามีความเมตตาอย่างมาก เรากำลังตรงไปสู่ความสุข ดังนั้นเราต้องแสดงหนทางนี้ให้กับผู้อื่น ลูกคือไม้เท้าสำหรับคนตาบอด ผู้คนร้องเพลง: ท่านคือไม้เท้าของคนตาบอด! ทุกคนมีดวงตาและพวกเขายังเรียกหาเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มีดวงตาที่สามของความรู้ เพียงพ่อผู้เดียวที่แสดงหนทางของความสงบและความสุขแก่ลูก เวลานี้สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ก่อนนั้นลูกไม่ได้เข้าใจสิ่งนี้ ผู้คนท่องมนตรามากมายบนหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาท่องชื่อของรามและให้อาหารปลาและมด ฯลฯ เวลานี้ลูกไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดๆ เช่นนั้นบนหนทางของความรู้ มีนกมากมายตายไป มากมายตายในพายุเดียว ภัยพิบัติธรรมชาติจะมาด้วยกำลังแรงอย่างมาก การซ้อมโรงจะเฝ้าแต่เกิดขึ้น ทุกสิ่งจะถูกทำลาย ลูกสำนึกรู้ภายในว่าลูกกำลังจะไปสู่สวรรค์ ที่นั่นลูกจะมีพระราชวังอันดับหนึ่งสร้างให้ลูก เช่นที่ลูกได้ให้มีการสร้างในวงจรที่แล้ว พระราชวังเดิมที่เคยถูกสร้างในวงจรที่แล้วจะถูกสร้างอีกครั้งหนึ่ง สิ่งนี้จะเข้าไปสู่สติปัญญาของลูกในเวลานั้น ทำไมลูกต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นในเวลานี้? แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เพียงแค่อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ อย่าได้ลืมการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง พระราชวังจะถูกสร้างขึ้นเช่นที่พวกเขาเคยทำในวงจรที่แล้ว ลูกต้องเติมเต็มความรับผิดชอบของการอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ลูกควรจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างมาก เราได้พบพ่อ ครู และสัตกูรู ลูกควรจะขนลุกในความสุข! ลูกรู้ว่าลูกได้มาที่นี่เพื่อที่จะกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ลูกควรมีความสุขนี้ตลอดเวลา เพียงเมื่อลูกมีความสุขนี้ที่นี่ตลอดเวลาที่สิ่งนี้จะคงอยู่กับลูกที่นั่นสำหรับ 21 ชาติเกิด เมื่อลูกเฝ้าแต่เตือนผู้อื่นมากมายการจดจำระลึกถึงของลูกจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และแล้วลูกจะพัฒนานิสัยนั้น ลูกรู้ว่าโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้จะลุกเป็นไฟ เพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่มีความใส่ใจว่าทั้งโลกก็จะถูกทำลาย ในยุคทองลูกจะไม่รู้สิ่งใดๆนี้ ขณะนี้เป็นเวลาสุดท้ายและลูกกำลังทำความเพียรพยายามสำหรับการจดจำระลึกถึง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าได้กลับมาเกียจคร้านเกี่ยวกับการทำความเพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ มีความเมตตาสำหรับเพื่อนและญาติของลูกและอธิบายแก่พวกเขา อย่าได้เพียงแค่จากพวกเขาไป

2. อย่าได้ประพฤติตัวเช่นที่ว่า ผู้อื่นพูดว่าลูกได้หันห่างไปจากพวกเขา กลับมาเมตตาและให้คุณประโยชน์กับทุกคน ขจัดความคิดอื่นๆทั้งหมด และอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียว

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกและทำให้สิ่งใดๆที่ผิดให้ถูกด้วยพลังการหลอมรวม

อย่าได้ทำสิ่งใดผิดด้วยตัวลูกเมื่อลูกเห็นความผิดของผู้อื่น ถึงแม้ว่าคนอื่นได้ทำผิดไป ลูกจะต้องอยู่อย่างถูกต้อง อย่าได้ตกภายใต้อิทธิพลด้วย การกระทำผิด ของพวกเขา ผู้ที่ตกภายใต้อิทธิพลจะกลับมาไม่ระมัดระวัง แต่ละคนเพียงต้องทำตามความรับผิดชอบที่จะอยู่บนหนทางที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าถ้าบางคนทำบางสิ่งผิด ในเวลานั้น ใช้พลังการหลอมรวม แทนที่จะจดบันทึกความผิดของผู้อื่นลงไป ให้พวกเขาจดบันทึกความร่วมมือ นั่นคือ ใส่สิ่งเหล่านั้นด้วยความร่วมมือของลูก และงานของการเปลี่ยนแปลงโลกจะสำเร็จลุล่วงลงอย่างง่ายดาย

คติพจน์:
เพื่อที่จะเป็นโยคีสม่ำเสมอ เปลี่ยนแปลงสิ่งที่จำกัด ฉัน หรือ ของฉัน ใดๆ ไปเป็นสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัด