07.11.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน จงมีความระมัดระวังและใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษาเล่าเรียนนี้ อย่าได้คิดว่าลูกมีสายใยโดยตรงกับชีพบาบา แม้กระทั่งการพูดเช่นนี้ก็คือสำนึกที่เป็นร่าง

คำถาม:
เหตุใดบารัตจึงสามารถถูกเรียกว่าเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ไม่สูญสลาย?

คำตอบ:
เพราะบารัตเป็นสถานที่เกิดของพ่อ บารัตเป็นดินแดนที่ไม่สูญสลาย ในยุคทองและยุคเงิน เหล่าเทพที่มีชีวิตปกครองในดินแดนที่ไม่สูญสลาย ในเวลานั้นบารัตถูกเรียกว่าชีวาลายา และแล้วในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาก็สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตและกราบไหว้บูชาภาพลักษณ์เหล่านั้น พวกเขาแม้กระทั่งสร้างชีวาลายามากมาย(วัดของชีวา) และดังนั้นบารัตจึงเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญในเวลานั้นด้วย และเหตุนี้เองบารัตจึงสามารถถูกเรียกว่าสถานที่จาริกแสวงบุญที่ไม่สูญสลาย

เพลง:
โอ นักเดินทางของเวลากลางคืน อย่าได้กลับมาเหนื่อยล้า จุดหมายปลายทางของรุ่งอรุณนั้นอยู่ไม่ไกล

โอมชานติ
โอ นักเดินทางของเวลากลางคืน ใครเป็นผู้เตือนลูกว่าอย่ากลับมาเหนื่อยอ่อน? ชีพบาบากำลังพูดสิ่งนี้ ลูกๆ บางคนเป็นเช่นที่ว่าพวกเขาคิดว่าชีพบาบาคือทุกสิ่งของพวกเขาเพราะพวกเขามีสายใยกับท่านผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ท่านพูดผ่านปากของบราห์มาเท่านั้นด้วยเช่นกัน,ใช่ไหม? บางคนคิดว่าชีพบาบากำลังดลใจพวกเขาโดยตรง,แต่เป็นสิ่งผิดที่จะคิดเช่นนั้น ชีพบาบาจะให้คำสอนผ่านบราห์มาอย่างแน่นอน ท่านกำลังอธิบายกับลูกว่า: ลูกๆ อย่ากลับมาเหนื่อยอ่อน! แม้ว่าลูกมีสายใยกับชีพบาบา ชีพบาบาก็พูดว่า: มานมานะบาฟ! บราห์มาพูดด้วยเช่นกันว่า: มานมานะบาฟ! แม้กระทั่งบราห์มากุมารและกุมารีก็พูดว่า: มานมานะบาฟ! อย่างไรก็ตาม ปากก็จำเป็นเพื่อจะให้คำเตือน ลูกๆ บางคนคิดว่าสายใยของพวกเขาเป็นไปกับผู้เดียวนั้น อย่างไรก็ตามท่านจะให้การชี้นำผ่านบราห์มา,ใช่ไหม? หากลูกเฝ้าแต่ได้รับคำชี้นำฯลฯ โดยตรงจากท่าน อะไรคือความจำเป็นสำหรับท่านที่จะมาที่นี่? มีลูกๆ บางคนที่มีความคิดเช่นว่า: เมื่อชีพบาบาสามารถพูดผ่านปากของบราห์มา,ท่านก็สามารถพูดผ่านปากของฉันด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามลูกไม่สามารถมีสายใยกับท่านโดยปราศจากบราห์มา บางคนบูดบึ้งขึงตึงกับบราห์มาและบราห์มากุมารและกุมารี และแล้วเริ่มที่จะพูดสิ่งต่างๆ เช่นนี้ เราต้องมีโยคะกับชีพบาบาผู้เดียว เพื่อที่จะให้คำสอนแก่เราลูกๆและเตือนเรา พ่อต้องพูดบางสิ่ง พ่อพูดว่า: ลูกไม่มาชั้นเรียนตรงเวลา ใครที่พูดสิ่งนี้? ทั้งชีพบาบาและบราห์มา ดาด้าพูดสิ่งนั้น ร่างกายของทั้งสองคือร่างเดียว ดังนั้นท่านทั้งสองจึงพูดว่า: จงระมัดระวังและใส่ใจอย่างเต็มที่กับการศึกษาเล่าเรียนนี้ พ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใดกำลังสอนลูก ก่อนอื่นใดลูกควรสรรเสริญชีพบาบา คำสรรเสริญของท่านสำคัญอย่างมาก คำสรรเสริญของท่านนั้นไม่มีที่สิ้นสุด คำพูดเกี่ยวกับคำสรรเสริญของท่านนั้นดีมากแต่บางครั้งลูกๆก็ลืมสิ่งเหล่านั้น ลูกควรไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ และเขียนคำสรรเสริญที่สมบูรณ์ของชีพบาบา ใครควรจะถูกเรียกว่าคนใหม่ (new man)? ในความเป็นจริงคนใหม่แห่งสวรรค์คือ ศรีกฤษณะ อย่างไรก็ตาม,จุกของบราห์มินของเวลานี้นั้นได้รับการจดจำ ลูกๆ ถูกสร้างขึ้นและดังนั้นพวกเขาจึงได้รับคำสอน หากลักษมีและนารายณ์ถูกเรียกว่าคนใหม่, ก็ไม่มีความจำเป็นใดที่จะให้คำสอนแก่พวกเขา ดังนั้นเวลานี้ใครคือคนใหม่? ประเด็นเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ และได้รับการอธิบาย พ่อนั้นคือผู้ทรงอำนาจ,ผู้ทรงอำนาจของโลก ลูกลืมที่จะเขียนคำว่า ผู้ทรงอำนาจของโลก ในคำสรรเสริญของพ่อ บารัตก็ได้รับการสรรเสริญว่าเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ไม่สูญสลายด้วยเช่นกัน นี้เป็นได้อย่างไร เนื่องจากการจาริกแสวงบุญต่างๆเกิดขึ้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา? บารัตสามารถสามารถถูกเรียกว่าสถานที่จาริกแสวงบุญที่ไม่สูญสลายได้อย่างไร? บารัตเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ไม่สูญสลายได้อย่างไร? เราสามารถเรียกบารัตเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญในยุคทองได้หรือไม่? หากเราพูดว่าบารัตเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ไม่สูญสลาย บารัตเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร? สิ่งนี้ควรได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนว่า: ใช่ บารัตเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญในยุคทองและยุคเงิน และยุคทองแดงและยุคเหล็กด้วยเช่นกัน เนื่องจากลูกเรียกบารัตว่าไม่สูญสลาย ลูกต้องพิสูจน์การคงอยู่ของบารัตในทั้ง 4 ยุค การจาริกแสวงบุญ ฯลฯ เริ่มเกิดขึ้นในยุคทองแดง และแล้วเราสามารถเขียนว่าบารัตคือสถานที่จาริกแสวงบุญที่ไม่สูญสลาย แม้กระทั่งในยุคทองและยุคเงินบารัตก็เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ที่เหล่าเทพที่มีชีวิตอาศัยอยู่ ที่นี่มีการจาริกแสวงบุญที่ไม่มีชีวิต ในขณะที่เมื่อเป็นชีวาลายาก็เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่มีชีวิตที่แท้จริง เพียงพ่อเท่านั้นที่นั่งและอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่นี่ บารัตคือดินแดนที่ไม่สูญสลาย ที่เหลือทั้งหมดถูกทำลาย ไม่มีมนุษย์ใดที่รู้สิ่งเหล่านี้ พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์มาที่นี่ และแล้วผู้ที่ท่านทำให้เป็นเทพที่บริสุทธิ์ก็ไปและอาศัยอยู่ในชีวาลายานั้น ที่นี่ผู้คนต้องไปที่บาดรินาถ และอมานาถ ฯลฯ ที่นั่นบารัตเองคือสถานที่จาริกแสวงบุญ ไม่ใช่ว่าชีพบาบาคงอยู่ที่นั่น ชีพบาบาอยู่ที่นี่ในเวลานี้ คำสรรเสริญทั้งหมดของท่านเป็นคำสรรเสริญของเวลานี้ นี่คือสถานที่เกิดของชีพบาบา,ดังนั้นจึงเป็นสถานที่เกิดของบราห์มาด้วยเช่นกัน ไม่สามารถถูกเรียกว่าสถานที่เกิดของชางก้า ไม่มีความจำเป็นใดสำหรับชางก้าที่จะมาที่นี่ เขากลายเป็นเครื่องมือสำหรับการทำลายล้าง วิษณุมาและเขาปกครองอาณาจักรผ่านรูปที่เป็นคู่ของเขาและหล่อเลี้ยงสิ่งนั้น พวกเขาได้แสดงให้เห็นคู่สามีภรรยาว่าผู้เป็นคู่ว่าเป็นรูปที่เป็นคู่ของวิษณุ สิ่งนี้ (วิษณุ) คือภาพลักษณ์ของเขา เขาคงอยู่ในยุคทอง ดังนั้นเราต้องร้องสรรเสริญพ่อผู้เดียว ท่านคือผู้ไถ่บาป(Saviour)ของเราด้วยเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นเรียกผู้ก่อตั้งศาสนาว่าเป็นผู้ไถ่บาปของพวกเขา พวกเขาเรียกพระคริสต์และพระพุทธเจ้าฯลฯ ว่าเป็นผู้ไถ่บาปของพวกเขา พวกเขาเชื่อว่าพวกเขามาเพื่อก่อตั้งความสงบ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้นำความสงบใดมา พวกเขาไม่ได้ปลดปล่อยใครจากความทุกข์ พวกเขาต้องก่อตั้งศาสนาของพวกเขาเอง ผู้ที่เป็นของศาสนาของพวกเขาเองนั้นเริ่มที่จะตามพวกเขาลงมา คำว่า ผู้ไถ่บาป นั้นดีมาก คำนี้ควรจะถูกใช้ด้วยเช่นกัน เมื่อรูปภาพเหล่านี้ถูกแสดงให้เห็นในต่างแดน สิ่งเหล่านั้นจะถูกพิมพ์ในทุกภาษา ผู้คนเหล่านั้นร้องสรรเสริญพระสันตะปาปาฯลฯ อย่างมากมาย พวกเขาร้องสรรเสริญประธานาธิบดีฯลฯ อย่างมากมายเมื่อเขาตาย ยิ่งบุคคลนั้นใหญ่โตมากเท่าใด ก็มีคำสรรเสริญเขามากตามนั้น อย่างไรก็ตามในเวลานี้ทั้งหมดกลายเป็นเช่นเดียวกัน พวกเขาพูดว่าพระเจ้านั้นอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ด้วยการพูดว่าพวกเขาเองคือพ่อ, ดวงวิญญาณทั้งหมดนั้นดูถูกดูหมิ่นพ่อ ลูกๆ ทางโลกไม่ได้พูดว่าเขาคือพ่อของเขา ใช่,เมื่อพวกเขาสร้างสิ่งสร้างของพวกเขาเอง พวกเขาก็กลายเป็นพ่อ สิ่งนั้นเป็นไปได้ ที่นี่พ่อของเราดวงวิญญาณทั้งหมดคือผู้เดียว เราไม่สามารถกลายเป็นพ่อของท่าน ท่านไม่สามารถถูกเรียกว่าลูก ใช่,เป็นเกมในความรู้นี้เมื่อเราพูดว่าเราทำให้ชีพบาบาเป็นลูกของเรา,ทายาท ยากนักที่ผู้คนน้อยนิดผู้สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะสามารถเข้าใจได้ พวกเขาทำให้ลูกชีวาเป็นทายาทของพวกเขาและอุทิศตัวของพวกเขาเองแก่ท่าน ลูกๆอุทิศตนเองแก่ชีพบาบา การแลกเปลี่ยนนี้เกิดขึ้น มีการให้ความสำคัญอย่างมากต่อมรดก พ่อพูดว่า: ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกมีรวมทั้งร่างกายของลูก จงทำให้พ่อเป็นทายาทของสิ่งนั้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งที่ยากลำบากที่จะตัดขาดสำนึกที่เป็นร่างของลูก เพียงเมื่อลูกมีศรัทธาว่าลูกคือดวงวิญญาณและลูกจดจำพ่อเท่านั้นที่สำนึกที่เป็นร่างของลูกสามารถตัดขาดได้ สิ่งนั้นอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากมายสำหรับลูกที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เราดวงวิญญาณนั้นไม่สูญสลาย เราเริ่มที่จะคิดว่าตนเองเป็นร่างกาย เวลานี้อาศัยความเพียรพยายามสำหรับเราที่จะเริ่มคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณอีกครั้ง ความเจ็บป่วยที่ใหญ่โตที่สุดคือสำนึกที่เป็นร่าง บาปของผู้ที่ไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและผู้ที่ไม่จดจำพ่อนั้นไม่ได้ถูกตัดทิ้งไป พ่ออธิบายว่า: หากลูกศึกษาอย่างดี ลูกจะกลายเป็นจ้าว(lord) ลูกควรทำตามศรีมัท มิฉะนั้นจะเป็นไปไม่ได้สำหรับลูกที่จะไต่ขึ้นไปบนหัวใจของศรี ศรี เพียงเมื่อลูกไต่หัวใจของท่านเท่านั้นและแล้วลูกจะสามารถนั่งบนบัลลังก์ ลูกต้องกลับมาเมตตาอย่างมาก ผู้คนมีความทุกข์อย่างมาก แต่พวกเขานั้นดูเหมือนมั่งคั่งอย่างมาก มองดูสิว่าพระสันตะปาปาได้รับความนับถือมากเพียงใด! พ่อพูดว่า: พ่อนั้นปราศจากความหลงทะนงอย่างมาก ผู้คนเหล่านั้นจะไม่บอกลูกไม่ให้ใช้จ่ายเงินทองอย่างมากมายในการต้อนรับของเขา ที่ไหนก็ตามที่บาบาไป,ท่านเขียนถึงพวกเขาล่วงหน้าว่า: ลูกต้องไม่มีความโอฬารตระการตาประเภทใด ไม่ใช่ทุกคนต้องมาที่สถานีเพราะพ่อนั้นแฝงตน ไม่มีแม้กระทั่งความจำเป็นใดที่จะทำเช่นนั้น ไม่มีใครรู้ว่าผู้เดียวนั้นคือใคร ลูกจะพูดว่าลูกกำลังได้รับมรดกของโลกใหม่จากชีพบาบา มีรูปภาพด้วย เรากำลังกลายเป็นเช่นเทพเหล่านั้น ชีพบาบากำลังให้มรดกของเราแก่เราผ่านบราห์มาและเหตุนี้เองเราจึงสรรเสริญชีพบาบาอย่างมาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเรานั้นชัดเจนอย่างมาก! ท่านคือผู้เดียวผู้ที่ให้ ท่านสอนเราผ่านบราห์มา ลูกต้องอธิบายโดยการใช้รูปภาพ ภาพลักษณ์มากมายของชีวาได้ถูกสร้างขึ้น พ่อมาและทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ และพาทุกคนไปสู่การหลุดพ้น และการหลุดพ้นในชีวิต สิ่งนี้ชัดเจนอย่างมากในรูปภาพ ดังนั้น บาบากำลังเน้นย้ำว่า ลูกควรให้รูปภาพเหล่านั้นแก่ทุกคนเพื่อที่พวกเขาจะสามารถนำรูปภาพเหล่านั้นไปและศึกษารูปภาพเหล่านั้น เมื่อพวกเขารับสิ่งต่างๆ จากที่นี่, พวกเขาใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อตกแต่งประดับประดาสถานที่ของพวกเขาที่นั่น นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก ผ้าม่านนั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก รูปภาพเหล่านี้เฝ้าแต่ได้รับการแก้ไข คำว่าผู้ไถ่บาปนั้นจำเป็นด้วยเช่นกัน ไม่มีใครอื่นเป็นผู้ไถ่บาปหรือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ แม้ว่าดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ลงมา พวกเขาก็ไม่ได้ทำให้ใครบริสุทธิ์ ดวงวิญญาณของศาสนาของพวกเขาต้องลงมาและเล่นบทบาทของพวกเขา สิ่งเหล่านี้คือประเด็นที่เพียงลูกที่รู้คิดเท่านั้นที่จะเข้าถึง เมื่อลูกไม่ได้ทำตามศรีมัทอย่างสมบูรณ์ ลูกไม่สามารถที่จะศึกษาและแล้วลูกก็สอบตก ในโรงเรียนมีการบันทึกกิริยามารยาทของนักเรียนแต่ละคน ความประพฤติของผู้นี้เป็นเช่นไร? กิเลสทั้งหมดมาเนื่องจากสำนึกที่เป็นร่าง และแล้วก็ไม่มีคุณธรรมใดสามารถเกิดขึ้นได้ พ่อรักลูกที่เชื่อฟังเท่านั้น ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก เมื่อใดก็ตามที่ลูกอธิบายแก่ใคร, ก่อนอื่นใดบอกพวกเขาถึงคำสรรเสริญของพ่อและบอกว่าลูกได้รับมรดกจากพ่ออย่างไร ลูกต้องเขียนคำสรรเสริญที่สมบูรณ์ของพ่อ ลูกไม่สามารถเปลี่ยนรูปภาพ, แต่ลูกต้องเขียนคำสอนที่สมบูรณ์ คำสรรเสริญของพ่อนั้นแยกไป กฤษณะได้รับมรดกของเขาจากพ่อและดังนั้นคำสรรเสริญของกฤษณะนั้นแยกไป เนื่องจากการไม่รู้จักพ่อ พวกเขาไม่เข้าใจว่าบารัตคือสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกต้องบอกพวกเขาและพิสูจน์ว่าบารัตคือสถานที่จาริกแสวงบุญที่ไม่สูญสลาย เมื่อลูกๆ นั่งและอธิบายสิ่งเหล่านี้, ผู้คนจะประหลาดใจเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งเหล่านั้น บารัตเคยเป็นเช่นเพชรและดังนั้นใครทำให้บารัตเป็นเช่นเปลือกหอย? คำอธิบายมากมายและการไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้นั้นจำเป็น บาบาบอกลูกในทันทีว่า: ควรมีการแก้ไขสิ่งนี้ ลูกๆไม่ได้แสดงแก่บาบา แต่บาบาต้องการให้มีการแก้ไขสิ่งเหล่านั้น มีวิศวกรผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจว่าเหตุใดเครื่องยนต์จึงเสีย และแล้วผู้ช่วยวิศวกรของเขาได้นั่งลงและชี้ให้เขาเห็นว่าด้วยการทำบางสิ่ง,เครื่องยนต์ก็จะใช้ได้ และแล้วเครื่องยนต์ก็เริ่มทำงานได้จริงๆ และวิศวกรก็กลับมาพอใจอย่างมาก เขาพูดว่าบุคคลนั้นควรได้รับรางวัล ดังนั้นเขาได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น พ่อก็พูดด้วยเช่นกันว่า: ลูกทำสิ่งนี้อย่างถูกต้องและพ่อจะยกย่องลูกเป็นเช่นเมื่อ แจ็คดิช (สันเจ) บางครั้งหยิบยกประเด็นที่ดีออกมา บาบาก็พอใจ ลูกๆควรใส่ใจในการรับใช้ นิทรรศการและเมล่าเหล่านั้นทั้งหมดเฝ้าแต่เกิดขึ้น ที่ไหนก็ตามที่มีนิทรรศการของใคร เขาจะเอานิทรรศการนี้ไปติดตั้งด้วยเช่นกัน ที่นี่หน้าผากของสติปัญญาของลูกควรเปิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ลูกควรให้ความสุขแก่ทุกคน ผู้ที่ศึกษาที่โรงเรียนนั้นต่างลำดับกันไป หากพวกเขาไม่ได้ศึกษา, กิริยามารยาทของพวกเขาก็คงอยู่อย่างเลวร้าย อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกต้องไม่บูดบึ้งขึงตึงกับใคร และด้วยเหตุนั้นจึงหยุดการศึกษาเล่าเรียน ละทิ้งสำนึกที่เป็นร่างและมีเมตตาต่อตนเอง กลับมาปราศจากความหลงทะนงตนเช่นเดียวกับพ่อ

2. สร้างสมกิริยามารยาทที่ดี ให้ความสุขแก่ทุกคน อยู่อย่างเชื่อฟัง

พร:
ขอให้ลูกเอาชนะความผูกพันยึดมั่นและเป็นตัวแห่งการจดจำระลึกถึงผู้ที่ใส่ฟูลสต๊อฟในหนึ่งวินาทีด้วยพลังเก็บแต่สิ่งที่จำเป็น

คำถามในข้อสอบสุดท้ายในตอนจบจะเป็นว่า "ใส่ฟูลสต๊อฟในหนึ่งวินาที" ไม่จดจำสิ่งอื่นใดเลย: เพียงพ่อและฉันเท่านั้นและไม่มีอะไรอื่น ในหนึ่งวินาทีเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่น สิ่งนั้นใช้เวลาแม้กระทั่งมีความคิดนี้ แต่ลูกต้องมั่นคงในสำนึกรู้นั้น และไม่สั่นคลอนเลย เมื่อลูกไม่มีคำถามว่า "ทำไม" หรือ "อะไร" ลูกก็สามารถกลับมาเอาชนะความผูกพันยึดมั่นและเป็นตัวของการจดจำระลึกถึง ดังนั้นให้ฝึกขยายเมื่อลูกต้องการ และเก็บแต่สิ่งที่จำเป็นเมื่อลูกต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบรกของลูกมีพลัง

คติพจน์:
ผู้ที่ไม่มีความหยิ่งยโสในความเคารพตนเองคือผู้ที่ถ่อมตนอยู่เสมอ