07.12.18       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน อย่าได้ซ่อนเร้นสิ่งใดจากศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไป หากลูกไม่เชื่อฟังเกี่ยวกับสิ่งใด ก็ร้องขอการให้อภัย ไม่เช่นนั้นภาระจะเฝ้าแต่เพิ่มขึ้นและลูกจะกลายเป็นผู้ประณามชื่อเสียง

คำถาม:
อะไรคือพื้นฐานของรายได้ที่แท้จริง? เหตุใดจึงมีอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในตนเอง?

คำตอบ:
พื้นฐานของรายได้ที่แท้จริงคือการศึกษาเล่าเรียน หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีลูกจะไม่สามารถหารายได้ที่แท้จริงได้ เพียงเมื่อมิตรของลูกไม่ถูกต้อง ก็จะมีอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของลูก มีคำกล่าวว่า: มิตรที่ดีพาลูกข้ามฝากและมิตรที่ไม่ดีทำให้ลูกจมน้ำ หากลูกมีมิตรที่ไม่ดีลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนและจะสอบตก นั่นคือมิตรที่ลูกคบหาที่จะทำให้ลูกพากันและกันไปสู่ก้นบึ้งของนรก เหตุนี้เองลูกๆ จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเกี่ยวกับอิทธิพลของมิตรที่ลูกคบหา

เพลง:
ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรัก เรากระหายต่อหยดหนึ่ง...

โอมชานติ
ลูกๆ ร้องสรรเสริญพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด คำยกย่องนี้เป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกๆ ที่มีค่าในเวลานี้ร้องสรรเสริญพ่อเป็นการส่วนตัว ลูกเข้าใจว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดได้มาและกำลังให้ความรู้แก่เราและทำให้เรากลายเป็นนายแห่งสวรรค์เพราะท่านผู้เดียวเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ พระเจ้ามีความรู้ซึ่งเรียกว่าเป็นความรู้ของพระเจ้า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเป็นผู้ให้ความรู้ แก่ใคร? แก่ลูกๆ มาม่าของลูกได้รับชื่อว่าเป็น เทวีแห่งความรู้ และในเมื่อจักกัดอัมบาเป็นเทวีแห่งความรู้ ลูกๆ ของเธอก็ควรจะมีความรู้เดียวกัน พระเจ้าให้ความรู้แก่สรัสวตีเทวีแห่งความรู้แต่ท่านให้ความรู้นั้นผ่านใคร? เหล่านี้เป็นประเด็นที่จะต้องเข้าใจอย่างดี โลกไม่รู้ว่าจักกัดอัมบาคือใคร ลูกๆ รู้ว่ามีจักกัดอัมบาเดียวเท่านั้นพวกเขาได้รับชื่อมากมาย ผู้คนไม่รู้ว่าสรัสวตีก็คือสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของประชาบิดาบราห์มา เป็นพระเจ้าผู้เป็นพ่อที่ให้ความรู้แก่เธอ พระเจ้าผู้เป็นพ่อให้ความรู้ว่าวงจรโลกหมุนไปอย่างไร? พ่อให้ความรู้แก่ลูกๆ สรัสวตีได้รับความรู้อย่างไร? อย่างแน่นอนที่เธอนั้นเป็นสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของประชาบิดา บราห์มา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ต้องได้ให้ความรู้แก่สรัสวตีผ่านปากของเขา ท่านต้องได้ให้ความรู้เดียวกันแก่ผู้อื่นด้วย พระเจ้าผู้เป็นพ่อกำลังสอนลูกและดังนั้นแน่นอนที่ลูกๆ ของพระเจ้าผู้เป็นพ่อคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ด้วยเหตุนี้เองเธอจึงได้รับชื่อว่าเป็น เทวีแห่งความรู้ ลูกๆ รู้ว่าลูกและมาม่าของลูกในเวลานี้กำลังได้รับความรู้จากมหาสมุทรแห่งความรู้ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพระเจ้าแห่งกีตะด้วย พระเจ้าคือหนึ่งเดียว เทพหรือมนุษย์ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นพระเจ้า ในเมื่อเธอนั้นเป็นเทวีแห่งความรู้เธอมีความรู้อะไร? ความรู้ของราชาโยคะ เป็นไปด้วยความรู้ของราชาโยคะที่ง่ายดายนี้ที่สรัสวตีเทวีแห่งความรู้กลายเป็นลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่ง ในเมื่อมีคำยกย่องเทวีแห่งความรู้ก็มีคำยกย่องของลูกๆ ด้วย ทั้งหมดเป็นลูกๆ ของประชาบิดา พวกเขาจะไม่เรียกว่าเป็นลูกๆ ของมาม่า พวกเขาเป็นลูกๆ ที่เกิดจากปากดอกบัวของบราห์มา ลูกๆ ของพระเจ้าทั้งหมดมีศรัทธา พระเจ้าผู้เป็นพ่อพูดว่า: พ่อนั้นปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าลูกๆ เท่านั้น พวกเขาคือผู้เดียวที่รู้จักพ่อเท่านั้นดังนั้นจักกัดอัมบาคือเทวีแห่งความรู้ นี่เป็นความรู้ของราชาโยคะที่ง่ายดายไม่ใช่ของคัมภีร์ พระเจ้าได้ให้ความรู้นี้แก่เธอและเธอก็เรียกว่าเป็นเทวี จักกัดอัมบาเป็นแม่และแล้วในชาติเกิดถัดไปของเธอเธอก็กลายเป็นลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่งที่ผู้คนร้องขอบางสิ่งจากเธอ ดังนั้นสิ่งนี้พิสูจน์ว่าจักกัดอัมบาได้รับมรดกของราชาโยคะจากพ่อ เธอเรียกว่าเป็นเทวีแห่งความรู้ ความรู้เป็นแหล่งของรายได้ นั่นคือรายได้ที่แท้จริงซึ่งลูกได้มาผ่านพ่อที่แท้จริง เวลานี้ลูกหารายได้ที่แท้จริงตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนลูกก็ไม่สามารถหารายได้ที่แท้จริง หากลูกไม่ได้คบมิตรที่ดีลูกก็จะไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนหรือทำความก้าวหน้าได้ ความเป็นมิตรที่ดีพาลูกข้ามฝากและมิตรที่ไม่ดีทำให้ลูกจมน้ำ หากลูกคบมิตรที่ไม่ดีและไม่ศึกษาเล่าเรียนลูกก็จะสอบตกและก็เฝ้าแต่นั่งอยู่ข้างหลัง ครูนั้นก็รู้เหตุผลสำหรับสิ่งนี้แต่พ่อไม่รู้สิ่งนั้น ใช่ แน่นอนที่พ่อจะเข้าใจว่าลูกไม่ได้ศึกษามากพอและลูกก็คบมิตรที่ไม่ดีที่ด้วยสิ่งนั้นทำให้ลูกสอบตก ยกตัวอย่างหากพวกเขารักกันและกันและไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนพวกเขานั้นก็จะพากันและกันไปที่สุดก้นบึ้งของนรก พ่อเข้าใจว่าเขาไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนและดังนั้นเขาก็ควรที่จะแยกจากกัน โดยที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน มนุษย์นั้นก็กล่าวได้ว่าไม่รู้คิด หากพวกเขานั้นกำลังศึกษาเล่าเรียนพวกเขาก็จะกล่าวได้ว่ารู้คิด หากลูกไม่ทำตามการกำหนดของพระเจ้านั่นก็จะกล่าวได้ว่าลูกเป็นลูกเลี้ยง อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านี้ ลูกรู้ว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนก็จะอยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ พวกเขาจะสอบตกและวิ่งหนีไป พ่อพูดว่า: โอ ราวัน เจ้ากลืนลูกๆ ของพ่อ เจ้านั้นเต็มไปด้วยพลังอย่างยิ่ง! ลูกๆ เริ่มที่จะทำตามการกำหนดของซาตาน พวกเขาไม่ทำตามศรีมัท ลูกควรที่จะทำสัญญากับตนเองว่า: ฉันจะทำตามการกำหนดของบาบาในทุกย่างก้าว ผู้ที่ไม่ทำตามศรีมัทนั้นกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีการกำหนดที่เป็นเช่นปีศาจและบาบาก็เข้าใจว่าบุคคลเช่นนั้นจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง หากลูกไม่สามารถอธิบายแก่ใครบางคนก็จะกล่าวได้ว่าลูกตกภายใต้อิทธิพลของราวันลูกไม่ได้มีโยคะเพื่อที่สติปัญญาของลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ต้องเป็นโยคะของสติปัญญาด้วยเช่นกัน พฤติกรรมของลูกๆ ของพระเจ้าควรจะสูงส่งอย่างยิ่ง ไม่สามารถที่จะมีราชาที่ฉลาดตั้งแต่เกิด เหตุนี้เองบาบาพูดว่า: เอาชนะกิเลสทั้งห้าของราวันด้วยการทำตามศรีมัท บาบาจะพูดถึงผู้ที่ไม่ทำตามศรีมัทว่าพวกเขากำลังทำตามการกำหนดที่เป็นเช่นปีศาจ บ้างก็กำลังทำตามศรีมัท 5% และผู้อื่นก็กำลังทำตามศรีมัท 10% มีบัญชี ดังนั้นจักกัตอัมบาคือผู้เดียวเท่านั้น จักกัตอัมบาคือสรัสวตีสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มา นั่นคือชื่อเต็มของเธอ สรัสวตีได้มีการแสดงไว้พร้อมกับซีตาร์ เธอเป็นเทวีแห่งความรู้และแน่นอนที่จะมีลูกๆ ของเธอด้วยเช่นกัน พวกเขานั้นก็ควรจะมีซีตาร์ของพวกเขาด้วย มองดูสรัสวตีกำลังนั่งอยู่ในภาพของต้นไม้ เธอศึกษาราชาโยคะและเธอก็กลายเป็นลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่ง พลานามัย ทรัพย์สมบัติและความสุขทั้งหมดรวมอยู่ในนั้น ไม่มีใครนอกจากพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดสามารถให้สิ่งนั้นแก่ลูก ท่านเป็นพระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อ มองดูเวลานี้มาม่ากำลังทำงานรับใช้ ยกตัวอย่างหากใครบางคนให้การเชื้อเชิญแก่มาม่าก่อนอื่นใดพวกเขาทั้งหมดก็ควรที่จะรู้ถึงหน้าที่การงานของมาม่า ก่อนอื่นใดพวกเขาต้องมีความรู้ว่าเธอนั้นเป็นใคร โลกไม่รู้สิ่งนี้ พวกเขาพูดว่า: กฤษณะนั้นถูกดูหมิ่นแต่นั่นก็เป็นไปไม่ได้ สิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ เป็นชีพบาบาที่รับการดูหมิ่นมากที่สุดและอันดับสองคือบราห์มา กฤษณะและบราห์มาแต่ไม่สามารถมีใครดูหมิ่นกฤษณะ ผู้คนไม่รู้ว่าสรัสวตีเทวีแห่งความรู้ได้กลายเป็นราเด้ในอนาคต เป็นไปหลังจากการแต่งงานของเธอที่เธอกลายเป็นลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่ง พลานามัย ความมั่งคั่งและความสุขทั้งหมดรวมอยู่ในนั้น ลูกควรจะมีความซาบซึ้งอย่างยิ่งในการอธิบาย ลูกต้องอธิบายว่ามาม่าเป็นใคร ท่านคือสรัสวตีลูกสาวที่เกิดจากปากของบราห์มา ชาวบารัตไม่ได้รู้สิ่งใดเลย พวกเขาไม่มีความรู้ใดๆ ชาวบารัตมีศรัทธาที่งมงายมากมาย พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าพวกเขากำลังกราบไหว้บูชาใคร ชาวคริสเตียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์ของพวกเขา ชาวซิกซ์รู้ว่ากูรูนานัคก่อตั้งศาสนาซิกซ์ พวกเขารู้จักผู้ก่อตั้งศาสนาของพวกเขา เป็นเพียงชาวฮินดูผู้คนของบารัตที่ไม่รู้ พวกเขาเฝ้าแต่กราบไหว้บูชาด้วยศรัทธาที่งมงาย เพราะพวกเขาไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับหน้าที่การงานของพวกเขา เป็นเพราะพวกเขาได้ยืดระยะเวลาของวงจรออกไปพวกเขาจึงไม่เข้าใจสิ่งใด ชาวอิสลามและชาวพุทธมาภายหลังแน่นอนที่จะมีเทพเหล่านั้นก่อนหน้าพวกเขา พวกเขานั้นจะอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลายาวนานเท่านี้ หากศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดใช้ถึงครึ่งหนึ่งของวงจรและแล้วศาสนาเดียวก็ต้องมีการแสดงไว้ถึงครึ่งหนึ่งของวงจรด้วยเช่นกัน ลูกไม่สามารถพูดว่าเป็นเวลาหลายแสนปี ไปยังวัดของจักกัดอัมบาและอธิบาย: ใครให้ความรู้นี้แก่เทวีแห่งความรู้? จะไม่กล่าวว่ากฤษณะให้ความรู้แก่จักกัดอัมบา อย่างไรก็ตามเพียงผู้ที่ฝึกฝนสิ่งนี้อย่างดีเท่านั้นที่จะสามารถอธิบายได้ บ้างก็มีสำนึกที่เป็นร่างมากมายอย่างยิ่ง พวกเขาเฝ้าแต่จดจำเพื่อนฝูงญาติมิตรคนใดคนหนึ่ง พ่อพูดว่า: หากลูกจดจำผู้อื่นลูกก็ลืมที่จะจดจำพ่อ ลูกแม้กระทั่งร้องเพลงว่า: เราจะตัดขาดจากทุกคนอื่นและเชื่อมโยงตนเองกับผู้เดียว ผู้เดียวนั้นกำลังนั่งอยู่ที่นี่ในเวลานี้ บาบาฉันเป็นของท่านและฉันจะทำตามการกำหนดของท่าน ฉันจะไม่ทำการกระทำใดๆที่จะประณามชื่อเสียงของท่าน ลูกๆ มากมายก็ได้ทำการกระทำที่ประณามชื่อของบาบา จนกว่าพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้ ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะเฝ้าแต่ดูถูกดูหมิ่น ชื่อนั้นได้รับการยกย่องด้วยเช่นกัน โอ พระเจ้า เทพลีลาของท่านนั้นเป็นที่จดจำ! อย่างไรก็ตามลูกๆ สามารถเข้าใจว่าไม่มีใครอื่นเข้าใจสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: ลูกๆ พ่อกำลังทำงานรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พ่อยกระดับผู้ที่ประณามพ่อด้วย พ่อทำให้บารัตกลายเป็นนกกระจอกทองคำ พ่อนั้นเป็นอันดับ 1 ในการยกระดับลูก อย่างไรก็ตามผู้คนเรียกพ่อว่าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันและดูหมิ่นพ่ออย่างใหญ่หลวง พ่อให้ความรู้แก่ลูกๆ ดังนั้นจึงมีอุปสรรคมากมายอย่างยิ่งต่อไฟบูชายัญของความรู้นี้จากชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจ บาบาอธิบายว่าขยะทั้งหมดตกลงมาที่นี่เนื่องจากลูกๆ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างเหมาะสมพวกเขานั้นทำให้พ่อถูกประณาม ลูกๆ บางคนก็ทำงานรับใช้ที่ดีมากขณะที่บางคนทำลายงานรับใช้ ในด้านหนึ่งบ้างก็ทำการสร้างและอีกด้านหนึ่งผู้อื่นนั้นก็ทำลายล้างด้วยเช่นกันเพราะพวกเขาไม่มีความรู้ อาณาจักรสุริยวงศ์และจันทราวงศ์กำลังถูกสร้างขึ้น ลูกต้องอธิบายแก่ผู้ที่ไม่ได้เข้าใจ มีความเมตตาต่อพวกเขา หากใครบางคนไม่ได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาหลังจากเป็นของพ่อเขาจะมีประโยชน์ใด? ลูกได้พบกับพ่อแล้วและดังนั้นลูกควรที่จะทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่และทำตามศรีมัทเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก อย่าได้กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการประณามชื่อของพ่อ พ่อรู้ว่าตัณหาราคะและความโกรธนั้นเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สิ่งเหล่านั้นเฝ้าแต่บีบจมูกและดึงหูของลูก สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแต่ลูกต้องไปอยู่เหนือสิ่งนั้น บางคนนั้นก็ติดกับในรูปและนาม ไม่ใช่ลูกๆ ทั้งหมดเป็นเช่นเดียวกัน พ่อยังคงต้องเตือนลูก: อยู่อย่างระมัดระวัง! หากลูกทำการกระทำที่ผิดใดๆและประณามพ่อ สถานภาพของลูกจะถูกทำลาย มายานั้นเต็มไปด้วยพลังกับผู้ที่เต็มไปด้วยพลังและต่อสู้กับพวกเขาด้วยเช่นกัน ขณะที่ลูกกำลังจดจำพ่อพายุของมายาก็พาลูกไปบางแห่งอื่น ลูกบางคนไม่ได้บอกสัจจะและพวกเขานั้นก็ไม่ได้ขอคำแนะนำ ลูกต้องไม่ซ่อนเร้นสิ่งใดจากศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไป หากลูกไม่บอกท่านลูกจะกลับมาสกปรกมากยิ่งขึ้น อย่าได้คิดว่าบาบาคือจานีจานันฮาร์ (ผู้ที่ล่วงรู้ความลับภายใน) และท่านรู้ทุกสิ่ง ไม่เลย ลูกต้องบอกชีพบาบาถึงความไม่เชื่อฟังของลูก ชีพบาบาฉันทำความผิดนี้และเวลานี้ฉันปรารถนาจะขอการยกโทษ หากลูกไม่ขอการยกโทษลูกก็จะเฝ้าแต่กระทำผิด นั่นก็คือลูกก็เฝ้าแต่เพิ่มพูนภาระของบาปบนศีรษะของลูก พ่ออธิบาย: อย่าได้ทำลายสถานภาพของลูกวงจรแล้ววงจรเล่า หากลูกไม่สร้างสถานภาพที่สูงในเวลานี้นั่นก็จะเป็นสภาพของลูกวงจรแล้ววงจรเล่า นี่คือความรู้ บาบารู้ว่าอาณาจักรกำลังจะมีการสร้างขึ้นอย่างที่เคยเป็นในวงจรที่แล้ว บัพดาดาสามารถเข้าใจได้มากยิ่งกว่าผู้นี้ยังคงเป็นลูกที่เป็นที่รักเป็นพิเศษ คำยกย่องของผู้เป็นแม่ต้องเพิ่มพูนขึ้น ผู้เป็นแม่นั้นถูกวางไว้ข้างหน้า บาบาอธิบายแก่พี่น้องว่า: นำพวกเขา(ผู้เป็นแม่)ไว้ข้างหน้า พี่น้องเองก็สามารถทำงานรับใช้ได้มากมายด้วย อธิบายด้วยการใช้รูปภาพ: นี่คือพระเจ้าผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดและแล้วก็มีตรีมูรติบราห์มา วิษณุและชางก้า ใครสูงสุดในบรรดาพวกเขา? ชื่อของใครได้รับการอ้างถึง? ทั้งหมดจะพูดว่า: เป็นประชาบิดาบราห์มาที่พวกเราได้รับมรดกผ่านท่าน ชางก้าหรือวิษณุจะไม่เรียกว่าเป็น พ่อลูกจะไม่ได้รับมรดกจากพวกเขา ผู้นี้เรียกว่าประชาบิดาบราห์มา ลูกได้รับมรดกอะไรจากเขา? บราห์มานั้นเป็นลูกของชีพบาบา ชีพบาบาคือมหาสมุทรแห่งความรู้ผู้เดียวที่ก่อตั้งสวรรค์ ดังนั้นแน่นอนลูกได้รับคำสอนเพื่อสวรรค์ การกำหนดเหล่านี้เป็นไปเพื่อราชาโยคะ พ่อกำลังให้ศรีมัทแก่ลูกผ่านบราห์มา นี่เป็นไปเพื่อการกลายเป็นเทพ บราห์มากุมารีต่อมากลายเป็นศรีลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่ง เหล่านั้นคือบราห์มินและอีกหนึ่งนั้นคือเหล่าเทพ ทั้งหมดคือดวงวิญญาณในโลกที่ไม่มีตัวตน บาบาอธิบายแก่ลูกๆอย่างมากมาย แต่เพียงผู้ที่จะเข้าใจเท่านั้นที่จะเข้าใจ มนุษย์กลายเป็นสาวกของซันยาสซีและกูรูด้วยศรัทธาที่งมงาย พวกเขาไม่รู้ถึงสิ่งที่พวกเขาจะได้รับจากบุคคลเหล่านั้นอย่างน้อยที่สุดครูนั้นก็รู้ว่าลูกจะได้รับสถานภาพ แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้รับการได้มาซึ่งการบรรลุผลใดจากผู้ที่พวกเขาได้กลายเป็นสาวก นั่นเป็นศรัทธาที่งมงาย อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้เป็นสาวก! พวกเขาไม่ได้ทำให้ลูกกลายเป็นเหมือนกับพวกเขาและลูกก็ไม่ได้กลายเป็นเช่นพวกเขา พวกเขาไม่รู้เลยว่าอะไรคือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. คงอยู่อย่างปลอดภัยจากอิทธิพลของเพื่อนที่ไม่ดีเสมอ ศึกษาเล่าเรียนการศึกษาที่แท้จริงนี้และสร้างสมสะต๊อกของรายได้ที่แท้จริง

2. สัญญากับตนเองว่าลูกจะทำตามศรีมัทของบาบาในทุกย่างก้าว

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นตัวของความสำเร็จอย่างสมบูรณ์โดยการรู้ถึงความลับของการมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เดียวและทำให้ผู้ประทานพรพอใจ

พรของพ่อผู้ประทานพรนั้นไม่มีที่สิ้นสุดและใครก็ตามที่ต้องการก็สามารถรับไปได้เท่าที่พวกเขาต้องการ คลังสมบัตินั้นเปิดอยู่ ลูกบางคนกลับมาเต็มเปี่ยมจากคลังสมบัติที่เปิดอยู่นั้น ในขณะที่คนอื่นๆกลับมาเต็มเปี่ยมตามความสามารถของพวกเขา พระเจ้าผู้ไร้เดียงสาในรูปของผู้ประทานพร เติมเต็มอาภรณ์ของลูกมากที่สุด ลูกเพียงแค่ต้องรู้ถึงวิธีที่จะทำให้ท่านพอใจและลูกจะได้รับความสำเร็จโดยสิ้นเชิง ผู้ประทานพรรักสำนวนหนึ่งมากที่สุดและนั่นคือ มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เดียว อย่าให้มีใครอื่นแม้กระทั่งในความคิดหรือความฝันของลูก ให้มีในทัศนคติของลูกว่าลูกเป็นของผู้เดียวและไม่มีใครอื่น อาภรณ์ของผู้ที่เข้าใจถึงความลับนี้จะอยู่อย่างเต็มเปี่ยมอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:
รับใช้ด้วยความคิดและคำพูดของลูกไปพร้อมๆกัน และลูกจะเฝ้าแต่ได้รับผลเป็นสองเท่า