07.12.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน การศึกษาเพื่อกลับมาบริสุทธิ์นี้ง่ายกว่าการศึกษาอื่นทั้งหมด เด็ก,ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทุกคนสามารถศึกษาได้ ลูกเพียงแค่ต้องรู้ 84 ชาติเกิดของลูก

คำถาม:
ลูกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ควรฝึกฝนอะไร?

คำตอบ:
ลูกแต่ละคนควรฝึกฝนการพูดความรู้ เพราะลูกเป็นลูกของมุรลีด้าร์ หากลูกไม่พูดความรู้ลูกก็ไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ ให้ความรู้ต่อไปเรื่อยๆไม่คนใดก็คนหนึ่ง และปากของลูกจะเปิดขึ้น (ลูกจะได้รับความมั่นใจในการพูดความรู้) ลูกแต่ละคนต้องกลายเป็นครูเหมือนอย่างพ่อ ลูกต้องสอนผู้อื่นในสิ่งที่ลูกศึกษาเล่าเรียนมา เด็กเล็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษานี้เช่นกัน พวกเขามีสิทธิ์ที่จะรับมรดกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเช่นกัน

โอมชานติ
การเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดของชีวาจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้า ลูกกำลังจะบอกผู้อื่นเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างไร? ลูกต้องอธิบายแก่ผู้อื่นในลักษณะที่พ่ออธิบายแก่ลูก ไม่ใช่ว่าบาบาต้องสอนคนอื่นเหมือนกับที่ท่านสอนลูก ชีพบาบากำลังสอนลูก ลูกรู้ว่าท่านกำลังสอนลูกโดยผ่านร่างกายนี้ ลูกต้องเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวาอย่างแน่นอน ลูกกล่าวถึงชื่อชีวาด้วยเช่นกัน ท่านเป็นผู้ไม่มีตัวตน ท่านได้ชื่อว่าชีวา ผู้คนเหล่านั้นพูดว่า ชีวาอยู่เหนือวงจรของการเกิดและการตาย ดังนั้นลูกจะสามารถฉลองวันเกิดของท่านได้อย่างไร? ลูกเข้าใจว่าลูกเฉลิมฉลองมาในลักษณะที่แตกต่างไปอย่างไร และลูกจะยังคงเฉลิมฉลองต่อไป ดังนั้นลูกต้องอธิบายสิ่งนี้ให้แก่พวกเขา พ่อมาและรับการค้ำจุนของร่างกายนี้ ท่านจำเป็นต้องใช้ปากเพื่อพูดกับลูกอย่างแน่นอน เหตุนี้เองปากของวัวจึงได้รับการยกย่อง นี่เป็นความลับที่ค่อนข้างซับซ้อน ลูกต้องเข้าใจอาชีพของชีพบาบา ลูกเข้าใจว่า พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของเรามาแล้ว จากท่านเท่านั้นที่เราได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของเรา ผู้คนชาวบารัตมีมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างแน่นอน ไม่มีคนอื่นมีสิ่งนี้ บารัตเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งสัจจะและพ่อก็ถูกเรียกว่าสัจจะเช่นกัน ลูกควรอธิบายสิ่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตามบางคนก็ไม่เข้าใจสิ่งนี้ได้รวดเร็วเหมือนผู้อื่น ที่นี่ทั้งโยคะและการศึกษาสามารถหลุดลอยไปได้อย่างง่ายดายมาก โยคะหลุดลื่นมากกว่าการศึกษา ความรู้ยังคงอยู่ในสติปัญญาแต่การจดจำระลึกถึงถูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ลูกใช้ 84 ชาติเกิดยังคงอยู่ในสติปัญญาของลูก ผู้ที่มีความรู้นี้คือผู้ที่สติปัญญาของเขาสามารถเข้าใจได้ว่าเพียงผู้ที่มาในอันดับแรกเท่านั้นที่จะใช้ 84 ชาติเกิด ลักษมีและนารายณ์กล่าวได้ว่าเป็นเทพองค์แรกและสูงส่งที่สุด เรื่องราวของการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ก็เป็นที่รู้จักกันดีเช่นกัน ในหลายสถานที่ในวันที่ดวงจันทร์เต็มดวง พวกเขาอ่านเรื่องราวของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริง ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกกำลังศึกษากับบาบาถึงวิธีการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ นี่คือการศึกษาที่จะกลับมาบริสุทธิ์ นี่เป็นการศึกษาที่ง่ายดายที่สุดของการศึกษาทั้งหมด ลูกเพียงต้องเข้าใจวงจรของ 84 ชาติเกิด การศึกษานี้เหมือนกันสำหรับทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เด็กเล็กๆมีสิทธิ์ได้รับการศึกษานี้เช่นกัน มีเวลามากมายสำหรับพ่อแม่ของพวกเขาที่จะยังคงสอนพวกเขาต่อไปทีละน้อย เด็กๆ ต้องได้รับการสอนให้จดจำระลึกถึงชีพบาบา พ่อของดวงวิญญาณแตกต่างจากพ่อของร่างกาย ลูกดวงวิญญาณไม่มีตัวตนและพ่อก็ไม่มีตัวตนเช่นกัน สติปัญญาของลูกๆรู้ว่าชีพบาบาที่ไม่มีตัวตนเป็นพ่อของลูกและท่านมีขนาดเล็กมาก ลูกต้องจดจำสิ่งนี้อย่างดี ลูกต้องไม่ลืมสิ่งนี้ เราดวงวิญญาณมีขนาดเล็กมากเท่ากับจุด ไม่ใช่ว่าเมื่อลูกขึ้นไปลูกจะดูใหญ่ขึ้น และเมื่อลูกลงมาลูกจะดูเล็กลง ไม่เลย ลูกเป็นจุดเสมอ เมื่อลูกขึ้นไปเบื้องบนจะเหมือนราวกับว่าลูกไม่สามารถมองเห็นได้เพราะลูกเป็นจุด ลูกจะสามารถมองเห็นจุดได้อย่างไร? ลูกต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ให้ลึกมาก ฉัน,ดวงวิญญาณนี้มาที่นี่จากเบื้องบนเพื่อเล่นบทบาทของฉันผ่านร่างกาย ดวงวิญญาณจะไม่มีขนาดลดลงหรือเพิ่มขึ้น อวัยวะทางร่างกายของพวกเขาในตอนแรกมีขนาดเล็กและต่อมาก็เติบใหญ่ขึ้น เวลานี้ลูกต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้แก่ผู้อื่นในแบบที่ลูกเข้าใจมาแล้ว แน่นอนว่าลูกจะสอนความรู้นี้ในแบบที่ลูกได้ศึกษามาตามลำดับกันไป ลูกทั้งหมดต้องกลายเป็นครูอย่างแน่นอนและสอนความรู้นี้ให้กับทุกคน พ่อมีความรู้ทั้งหมดนี้ ท่านเป็นดวงวิญญาณสูงสุดที่มีขนาดเล็กมาก ท่านอาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุดเสมอ ท่านมาเพียงครั้งเดียวในยุคบรรจบพบกัน เมื่อผู้คนไม่มีความสุขอย่างมาก พวกเขาก็ร้องเรียกหาพ่อ: บาบาโปรดมาและทำให้เรามีความสุข! เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าลูกเฝ้าแต่ร้องเรียกหา: บาบาโปรดมาและพาเราไปจากโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ไปสู่โลกใหม่ที่บริสุทธิ์และมีความสุขในยุคทอง โปรดแสดงหนทางแก่เราเพื่อไปที่นั่น เมื่อท่านมาที่นี่เท่านั้นที่ท่านสามารถแสดงหนทางแก่ลูกได้ ท่านมาเมื่อโลกต้องเปลี่ยนแปลง นี่เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากที่จะเข้าใจ จดบันทึกสิ่งที่บาบาอธิบายในแต่ละวัน เพื่อที่ลูกจะสามารถอธิบายได้ในลักษณะเดียวกัน โดยการฝึกฝนเช่นนี้ปากของลูกจะเปิดออก (ลูกจะมีความมั่นใจในการพูดความรู้) ลูกเป็นลูกของมุรลีด้าร์และดังนั้นลูกต้องกลายเป็นมุรลีด้าร์อย่างแน่นอน ด้วยการให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นในลักษณะนี้ ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในโลกใหม่ การศึกษาอื่นๆมีไว้สำหรับที่นี่ (โลกนี้) การศึกษานี้มีไว้สำหรับโลกใหม่ในอนาคตที่มีความสุขที่สม่ำเสมอ กิเลสทั้งห้าที่ทำให้ทุกคนมีความทุกข์ไม่มีอยู่ที่นั่น ที่นี่ลูกอยู่ในอาณาจักรของราวันซึ่งเป็นอาณาจักรต่างแดน ลูกคือผู้ที่อยู่ในอาณาจักรของลูกในตอนต้น ลูกจะเรียกอาณาจักรนั้นว่าโลกใหม่ จากนั้นบารัตก็ถูกเรียกว่าโลกเก่า มีการกล่าวว่าบารัตมีอยู่ในโลกใหม่ ลูกจะไม่พูดว่าผู้คนในศาสนาอิสลามและชาวพุทธอยู่ในโลกใหม่ ไม่เลย เวลานี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าพ่อมาและปลุกลูกให้ตื่น นั่นเป็นบทบาทของท่านในละคร ท่านมาเพื่อเปลี่ยนบารัตให้เป็นสวรรค์ บารัตแผ่นดินแรกที่เรียกว่าสวรรค์ ช่วงอายุของบารัตมีขีดจำกัด การพูดว่าเป็นช่วงเวลาหลายแสนปีทำให้ไม่มีขีดจำกัด สิ่งที่เป็นเวลาหลายแสนปีไม่สามารถจดจำได้ด้วยสติปัญญาของใคร บารัตเคยใหม่ ลูกจะพูดว่าเวลานี้บารัตเก่าแล้ว บารัตจะกลายเป็นโลกใหม่อีกครั้ง ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นนายของโลกใหม่ พ่อแนะนำลูกดวงวิญญาณให้จดจำระลึกถึงท่านเพื่อที่ลูกจะกลับมาใหม่และบริสุทธิ์ และลูกจะได้รับร่างใหม่ด้วยเช่นกัน ลูกดวงวิญญาณและร่างกายของลูกจะกลับมาสโตประธานทั้งหมด ลูกได้รับอาณาจักรเพื่อความสุขเท่านั้น ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้วตลอดไป มีความสุขและความสงบในโลกใหม่ ไม่มีพายุ ฯลฯ ที่นั่น ในโลกแห่งความสงบที่ไม่มีขีดจำกัด ทุกคนมีความสงบ ที่นี่เพราะมีความไม่สงบ ทุกคนจึงไม่สงบ ทุกคนในยุคทองมีความสงบ นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ การละเล่นนี้ถูกกำหนดไว้แล้วตลอดไป นี่คือเรื่องที่ไม่มีขีดจำกัด วิศวกรรมและนักกฎหมาย ฯลฯ ที่การศึกษาอื่นๆมีขีดจำกัด สติปัญญาของลูกตอนนี้มีความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อมาเพียงครั้งเดียวและอธิบายความลับของละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ ลูกไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไร เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่ายุคทองและยุคเงินผ่านไปอย่างไร และเป็นอาณาจักรของเทพในช่วงเวลานั้นอย่างไร ในยุคเงินเป็นอาณาจักรของราม ศาสนาอื่นๆทั้งหมดมาในภายหลัง ลูกรู้เกี่ยวกับศาสนาทั้งหมด เช่น อิสลาม พุทธ คริสต์ ฯลฯ ทั้งหมดมาในช่วง 2,500 ปีที่ผ่านมา ยุคเหล็กคงอยู่เป็นเวลา 1,250 ปี ทุกสิ่งมีการคำนวณ ไม่ใช่ว่าโลกจะคงอยู่เป็นเวลา 2,500 ปี ไม่ อัจชะ มีใครที่อยู่ที่นั่นอีกไหม? ลูกต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ก่อนที่พวกเขาจะมา (ศาสนาต่างๆ ) เหล่าเทพเคยอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอน พวกเขาก็เป็นมนุษย์เช่นกัน แต่พวกเขามีคุณธรรมที่สูงส่ง สุริยวงศ์และจันทราวงศ์คงอยู่เป็นเวลา 2500 ปี คนอื่นมาในช่วงครึ่งหลังของวงจร ไม่มีใครสามารถนับเวลาได้มากกว่า มีสี่ส่วนคือ เต็ม, สามในสี่, ครึ่งหนึ่ง และหนึ่งในสี่ส่วน มันถูกแบ่งออกเท่าๆกัน เหล่าเทพคงอยู่ในช่วงครึ่งแรกของวงจร กล่าวกันว่าเป็นอาณาจักรสุริยวงศ์ในยุคทอง และเป็นอาณาจักรจันทราวงศ์ของรามในยุคเงิน ลูกสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มาในตอนเริ่มต้นของยุคทองมีช่วงชีวิตที่ยาวนานที่สุด วงจรคือ 5,000 ปี แต่ผู้คนก็ยังพูดถึง 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ พวกเขาพูดเช่นกันว่าวงจรนี้คงอยู่เป็นเวลาแสนปี ไม่มีใครสามารถยอมรับสิ่งนี้ได้ ประชากรโลกไม่สามารถจะมีขนาดใหญ่ได้เท่านั้น ดังนั้นพ่อนั่งที่นี่และอธิบาย ทั้งหมดนี้เป็นความไม่รู้ แต่นี่คือความรู้ ความรู้นี้มาจากไหน ไม่มีใครรู้สิ่งนี้เช่นกัน เพียงพ่อผู้เดียวคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านคือผู้ที่ให้ความรู้โดยผ่านปากนี้ พวกเขาพูดถึง ปากของวัว สิ่งนี้หมายถึงลูกทั้งหมดที่ได้iรับการเลี้ยงดูผ่านแม่นี้ซึ่งเป็นวัวนี้ เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะอธิบายเรื่องเล็กน้อยนี้ หากลูกอธิบายเพียงวันเดียวแล้วหยุด สติปัญญาของพวกเขาก็จะกลับไปข้องแวะกับเรื่องอื่นๆ เด็กนักเรียนจะเรียนเพียงแค่วันเดียวหรือพวกเขาจะเรียนเป็นประจำ? ความรู้ไม่สามารถเรียนได้เพียงในวันเดียว พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูกและดังนั้นการศึกษาที่ท่านสอนก็ต้องไม่มีขีดจำกัดเช่นกัน ท่านให้อาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก อาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นคงอยู่ในบารัต ลักษมีและนารายณ์ปกครองอาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัดนั้น ไม่มีใครแม้แต่จะฝันถึงสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่แม้แต่จะถามว่าพวกเขาประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของพวกเขาอย่างไร เพราะพวกเขาเป็นดวงวิญญาณโยคี พวกเขามีความบริสุทธิ์มาก และดังนั้นช่วงอายุขัยของพวกเขาจึงยืนยาว เราก็เป็นโยคีเช่นกัน แต่จากนั้นในขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิด แน่นอนเราต้องกลายเป็นผู้ที่ข้องแวะในความสุขทางประสาทสัมผัส ผู้คนไม่รู้ว่าพวกเขาจะกลับชาติมาเกิดใหม่ด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้า ไม่มีใครอื่นที่ใช้ 84 ชาติเกิดจะไปที่นั่นก่อนพวกเขา ผู้ที่ปกครองในตอนเริ่มต้นของยุคทองคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด จากนั้นผู้อื่นลงมาตามลำดับกันไป ลูกดวงวิญญาณกลายเป็นเทพและต่อมานักรบเมื่อองศาของลูกลดลงมาเรื่อยๆ ได้มีการจดจำกันว่าผู้ที่เคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชากลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา ลูกเปลี่ยนจากการมีความสโตประธานเป็นตโมประธาน ในขณะที่ใช้ชาติเกิดใหม่ลูกก็ลงมา แม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่ง่ายมากต่อการจดจำ มายาก็เป็นเช่นนั้นที่เธอทำให้ลูกลืมทุกสิ่ง ลูกสามารถรวบรวมประเด็นของความรู้ทั้งหมดเหล่านี้และทำหนังสือ อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรในสิ่งเหล่านี้ที่จะหลงเหลืออยู่ เป็นสิ่งที่ชั่วคราว พ่อไม่ได้ท่องสวดกีตะใดๆ เวลานี้พ่อกำลังอธิบายทุกสิ่งเช่นเดียวกับที่ท่านเคยอธิบายในวงจรก่อนหน้านี้ พระเวทย์และคัมภีร์ทั้งหมดเหล่านั้น ฯลฯ จะถูกสร้างขึ้นมาในภายหลัง ทั้งหมดนั้นจะถูกเผาไหม้เมื่อการทำลายล้างเกิดขึ้น ไม่มีหนังสือศาสนาในยุคทองและยุคเงิน หนังสือเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นอีกครั้งในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา มีหลายสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาสร้างหุ่นจำลองของราวัน แต่เพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไม พวกเขาจึงไม่สามารถอธิบายอะไรได้ พ่ออธิบายว่าเหตุใดพวกเขาจึงสร้างหุ่นจำลองนี้ทุกปีและเผาพวกมัน ราวันเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน แต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นศัตรูของทุกคนในลักษณะใด พวกเขาคิดว่าบางทีราวันเป็นศัตรูของพวกเขาเพราะเขาลักพาตัวสีดาไป หากเขาลักพาตัวสีดาของรามไปเขาก็จะเป็นโจรที่ยิ่งใหญ่ ขาลักพาตัวเธอไปเมื่อไหร่? ลูกจะพูดว่า ในตอนเริ่มต้นของยุคเงินหรือตอนปลายยุคเงิน? ลูกต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เธอสามารถถูกลักพาตัวไปได้ไหม? สีดาของรามคนไหนที่ถูกลักพาตัวไป? มีอาณาจักรของรามและสีดาหรือไม่? มีเพียงรามและสีดาเดียวหรือ? นี่เป็นเหมือนเรื่องราวในคัมภีร์! ลูกต้องคิดว่าเป็นสีดาคนไหน มีสิบสองรามและสีดา ดังนั้นสีดาคนไหนที่ถูกลักพาตัว จะต้องเป็นสีดาในช่วงตอนท้าย ลูกพูดเกี่ยวกับการลักพาตัวสีดาของราม ไม่สามารถมีอาณาจักรของเพียงคนเดียวในอาณาจักรของราม จะต้องมีราชวงศ์ ดังนั้นสีดาลำดับที่เท่าใดที่ถูกลักพาตัวไป? เรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ต้องเข้าใจเป็นอย่างดี ลูกๆสามารถอธิบายแก่ใครก็ตามเกี่ยวกับความลับทั้งหมดนี้ด้วยความเยือกเย็นมาก พ่ออธิบายว่าผู้คนไม่มีความสุขอย่างมากในขณะที่ล้มลุกคลุกคลานไปตามหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อพวกเขาอยู่ในความทุกข์ที่สุดพวกเขาก็ร้องเรียกหา: บาบานำฉันออกไปจากความทุกข์นี้ด้วย! ราวันไม่ใช่สิ่งใดที่เป็นร่างกาย ถ้าเขาเป็นบางสิ่ง ทำไมลูกจึงฆ่าราชาของลูกทุกปี? ราวันต้องมีภรรยาด้วยเช่นกัน พวกเขาแสดงว่ามาโดดรีเป็นภรรยาของเขา ลูกเคยเห็นใครที่ทำหุ่นของมาโดดรีแล้วเผามันหรือไม่? ดังนั้นพ่อมาที่นี่และอธิบาย: ทั้งหมดนั้นคือมายาที่ไม่จริงและร่างกายก็ไม่จริง ขณะนี้ลูกกำลังนั่งที่นี่เพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ที่ไม่จริงเป็นเทพที่แท้จริง มีความแตกต่างอย่างมาก! ที่นั่นลูกจะพูดสัจจะเสมอ นั่นคือดินแดนแห่งสัจจะ ในขณะที่นี่คือดินแดนแห่งความหลอกลวงซึ่งทุกสิ่งที่ผู้คนพูดคือสิ่งที่ไม่จริง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ไตร่ตรองการศึกษาที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ที่พ่อซึ่งเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้สอนลูกทุกวัน ลูกต้องสอนผู้อื่นในสิ่งที่ลูกศึกษา

2. เข้าใจอย่างชัดเจนมากว่าละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้เคลื่อนไปอย่างไร และเป็นละครที่ถูกกำหนดไว้แล้วที่คงอยู่ตลอดไปและมหัศจรรย์อย่างไร และจงอธิบายถึงนัยสำคัญของสิ่งนี้แก่ผู้อื่น

พร:
ขอให้ลูกเป็นเป็นราชริชีและเป็นนายของตนเองที่ได้รับชัยชนะเหนือพลังที่ละเอียดอ่อนของลูก

มันง่ายที่จะกลายเป็นผู้เอาชนะความรู้สึก แต่ต้องฝึกฝนอย่างละเอียดอ่อนเพื่อที่จะได้รับชัยชนะเหนือจิตใจ,สติปัญญาและซันสการ์ซึ่งเป็นพลังที่ละเอียดอ่อนของลูก การที่สามารถนำซันสการ์หรือความคิดที่ลูกต้องการมาใช้ในเวลาใดเวลาหนึ่งได้อย่างง่ายดายกล่าวได้ว่ามีชัยชนะเหนือพลังที่ละเอียดอ่อนของลูก ซึ่งเป็นสภาพของราชริชี หากลูกสั่งพลังของความคิดของลูกให้มีสมาธิในตอนนี้ แล้วเชื่อฟังคำสั่งของราชาในทันทีในทางนั้นก็จะเป็นสิ่งชี้บอกของการเป็นนายของตนเอง โดยการฝึกฝนสิ่งนี้ลูกจะผ่านข้อสอบสุดท้าย

คติพจน์:
พรที่ลูกได้รับจากการการทำงานรับใช้เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด