08.01.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ การจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือวิชาหลัก เมื่อลูกมีพลังโยคะลูกก็สามารถทำงานรับใช้ได้และมีคุณธรรม

คำถาม:
โยคะที่ลูกๆ ศึกษาเล่าเรียนนั้นพิเศษสุดอย่างไร?

คำตอบ:
จนทุกวันนี้ โยคะทั้งหมดที่ผู้คนเคยศึกษาและสอนกันและกันนั้นเป็นโยคะที่เชื่อมโยงมนุษย์กับมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เวลานี้เรากำลังมีโยคะกับผู้เดียวที่ไม่มีตัวตน เมื่อดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนจดจำพ่อที่ไม่มีตัวตน นั่นเป็นสิ่งที่พิเศษสุด ผู้คนในโลกจดจำพระเจ้า แต่พวกเขาทำสิ่งนั้นโดยไม่มีคำแนะนำของท่าน การจดจำใครก็ตามโดยที่ไม่ได้รู้หน้าที่การงานของเขาคือความเลื่อมใสศรัทธา ลูกที่มีความรู้จะมีการจดจำระลึกถึงในขณะที่มีคำแนะนำของท่าน

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ก่อนอื่นใดลูกๆนั้นได้รับคำแนะนำของพ่อแล้ว เมื่อทารกกำเนิดมา เริ่มแรกเขาได้รับคำแนะนำของพ่อแม่ของเขา ลูกเองเช่นกันก็ได้รับคำแนะนำของพ่อ ผู้สร้าง ตามลำดับกันไป ตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ลูกรู้ว่าเพียงพ่อเท่านั้นที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ดังนั้นลูกต้องบอกเกี่ยวกับคำสรรเสริญของท่านแก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน ลูกร้องสรรเสริญ ขอคารวะต่อชีวา การพูดว่า ขอคารวะต่อบราห์มา และขอคารวะต่อวิษณุ ดูเหมือนจะไม่ถูกต้อง การพูดว่า ขอคารวะต่อชีวา ดูเหมือนเป็นสิ่งถูกต้อง ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะพูดว่า ขอคารวะต่อเทพบราห์มา ขอคารวะต่อเทพวิษณุ พวกเขาต้องเรียกว่าเป็นเทพ พระเจ้าสูงสุดเหนือสิ่งใด เมื่อมีใครบางคนมา ก่อนอื่นลูกต้องบอกคำสรรเสริญของพ่อแก่เขาอย่างแน่นอน ท่านคือพ่อสูงสุด ลูกลืมวิธีที่จะถ่ายทอดคำสรรเสริญของพ่อ ก่อนอื่นใดจงอธิบายว่าท่านคือพ่อสูงสุด ครูสูงสุด และเป็นสัทกูรูด้วยเช่นกัน ต้องจดจำทั้งสามรูปนี้ ในความเป็นจริงลูกต้องจดจำชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้นในสามรูปแบบนี้ ลูกต้องทำให้สิ่งนี้มั่นคง ลูกรู้ถึงคำสรรเสริญของพ่อและเหตุนี้เองลูกจึงสรรเสริญท่าน พวกเขาพูดว่า พ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใดอยู่ในก้อนกรวดก้อนหิน พวกเขาพูดด้วยเช่นกันว่าท่านอยู่ในรูปที่เป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตามพ่อไม่สามารถอยู่ในร่างที่เป็นมนุษย์ได้สม่ำเสมอ พ่อเพียงแต่ยืมร่างนั้นมาใช้ พ่อเองพูดว่า พ่อรับการค้ำจุนของร่างนี้ ดังนั้นทำให้สิ่งแรกนี้มั่นคงว่าพ่อนั้นคือสัจจะ พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่บอกเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริงแก่ลูก เพียงพ่อที่แท้จริงเท่านั้นที่เปลี่ยนลูกจากนายธรรมดาให้เป็นนารายณ์ ในยุคทองเคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ เพียงเวลานี้เท่านั้นที่ลูกเข้าใจว่าพวกเขากลายเป็นสิ่งนั้นได้อย่างไร ใครทำให้พวกเขากลายเป็นเช่นนั้น มีการบอกเล่าเรื่องราวเมื่อไรและมีการสอนราชาโยคะเมื่อไร โยคะประเภทอื่นๆทั้งหมดเป็นของมนุษย์กับมนุษย์ พวกเขาไม่ได้มีโยคะประเภทใดซึ่งมนุษย์จะมีโยคะกับผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนหรือรู้ถึงคำแนะนำของท่าน ทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าผู้คนจะมีโยคะกับชีวาและพวกเขาก็กราบไหว้บูชาท่านด้วยเช่นกัน ไม่มีใครเลยรู้จักท่าน พวกเขาไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่าประชาบิดาบราห์มาจะอยู่ในโลกที่มีตัวตนอย่างแน่นอน พวกเขามีความสับสน พวกเขาคิดว่าประชาบิดาบราห์มาควรจะอยู่ในยุคทองก่อน หากประชาบิดาบราห์มาคงอยู่ในยุคทองแล้วเหตุใดพวกเขาจึงได้แสดงให้เห็นบราห์มาอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน? พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ผู้ที่มีตัวตนนี้อยู่ในบ่วงพันธะของกรรมในขณะที่ผู้ที่ละเอียดอ่อนนั้นอยู่ในสภาพที่เหนือบ่วงกรรม ไม่มีใครมีความรู้นี้ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ความรู้แก่ลูก เมื่อพ่อมาและให้ความรู้แก่ลูก แล้วลูกก็สามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ เป็นสิ่งที่ง่ายดายมากที่จะให้คำแนะนำของพ่อแก่ผู้อื่น ลูกเพียงแต่ต้องอธิบายอัลฟ่า ผู้เดียวนั้นคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของทุกดวงวิญญาณ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากที่จะให้คำแนะนำของท่านแก่ผู้ใด เป็นสิ่งที่ง่ายดายมาก อย่างไรก็ตามหากลูกไม่มีศรัทธานั้นหรือการฝึกฝน ลูกก็ไม่สามารถอธิบายแก่ผู้อื่นได้ หากลูกไม่ให้ความรู้แก่ใคร นั่นก็หมายความว่าตัวลูกเองไม่ได้มีความรู้เลย หากไม่มีความรู้แล้วนั่นก็เป็นความเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งมีสำนึกที่เป็นร่าง เพียงผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเท่านั้นที่จะมีความรู้ ฉันคือดวงวิญญาณ และพ่อของฉัน พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด คือพ่อ ครู และสัทกูรูด้วย มีประชาบิดาบราห์มาด้วยเช่นกัน พ่อได้บอกลูกเกี่ยวกับหน้าที่การงานของประชาบิดาบราห์มาและของตัวพ่อเองด้วยเช่นกัน ผู้คนได้ปะปนชีวากับชางก้าและกล่าวว่าทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกัน พวกเขาพูดว่าการทำลายล้างได้เกิดขึ้นเมื่อชางก้าเปิดตาของเขา การทำลายล้างจะเกิดขึ้นด้วยระเบิดและภัยพิบัติทางธรรมชาติ พวกเขาพูดว่า ชีวา ชางก้า มหาเทพ! รูปภาพเหล่านั้นไม่ถูกต้อง ภาพเหล่านั้นทั้งหมดเป็นหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีสิ่งใดเป็นเช่นนั้นที่นั่น ประชาบิดาบราห์มาเช่นกันเป็นผู้ที่มีร่างกาย ท่านมีลูกมากมาย ดังนั้นรูปภาพทั้งหมดเหล่านั้นเป็นไปเพื่อการกราบไหว้บูชา พ่อได้อธิบายแก่ลูกแล้วว่า ผู้นี้(บราห์มา)นั้นมีตัวตน(แว็ค) และผู้นั้นละเอียดอ่อน (อะแว็ค) เมื่อท่านกลับมาอะแว็ค ท่านจึงกลายเป็นเทวดานางฟ้า แน่นอนมีทั้งสองสถานที่ นั่นก็คือ โลกที่ไม่มีตัวตนและอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ลูกไปยังอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนด้วยเช่นกัน พ่อได้อธิบายแล้วว่าประชาบิดาบราห์มาที่เป็นมนุษย์ต่อมาก็กลายเป็นเทวดา แล้วพ่อได้แสดงให้เขาเห็นอาณาจักรด้วยเช่นกัน เขาจะปกครองที่นั่น จะเป็นสิ่งที่ยากที่จะอธิบายโดยไม่มีรูปภาพของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ในความเป็นจริง ภาพสี่แขนของวิษณุไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริง นั่นเป็นภาพของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่ออธิบายว่าเป็นดวงวิญญาณที่ต้องกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์และกลับไปยังดินแดนของพวกเขา ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตนและกลับมามีตัวตนที่นี่ อย่างไรก็ตามไม่มีการบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน เพียงในเวลานี้เท่านั้นที่พ่ออธิบายความลับของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนแก่ลูก ดังนั้นมีโลกที่ไม่มีตัวตน อาณาเขตที่ละเอียดอ่อน และโลกที่มีตัวตน ดังนั้นก่อนอื่นจงให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคน ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาร้องเรียกหาบาบา โอ พระเจ้า! โอ พระภู่! แต่พวกเขาไม่รู้จักท่าน มีการพูดเสมอว่า ขอคารวะต่อดวงวิญญาณสูงสุดชีวา ไม่เคยมีการพูดว่าเทพชีวา มีการเรียกว่า เทพบราห์มา เพียงชีวานั้นที่เรียกว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ไม่มีการพูดว่าเทพชีวา แต่มีการพูดว่า ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา ไม่สามารถกล่าวได้ว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ท่านต้องทำงานของการทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ ดังนั้น ท่านควรจะทำสิ่งนั้นด้วยการเข้าไปในก้อนกรวดและก้อนหินหรือ? สิ่งนั้นเรียกว่าเป็นความมืดสนิท สิ่งนี้เช่นกันถูกกำหนดไว้แล้วในละคร พ่อมาและอธิบายเมื่อไม่มีความถูกต้องตามศีลธรรมจนถึงที่สุด การประณามของผู้ใด? ผู้คนเหล่านั้นเพียงแต่ท่องบทสวดแล้วก็ถ่ายทอดความหมายของบทสวดนั้น ลูกๆ ควรจะไปหาพวกเขาและมองดูพวกเขาทำสิ่งนั้น ลูกควรจะบอกพวกเขาว่า เราจะอธิบายความหมายของสิ่งนี้ให้แก่ท่าน แล้วให้ความรู้นี้แก่พวกเขาโดยทันที พวกเขาจะไม่ตระหนักรู้ว่าลูกเป็นบราห์มากุมารี (BKs.) ถึงแม้ว่าลูกจะแต่งชุดขาว ลูกก็ไม่ได้มีตราประทับอยู่บนลูก ลูกสามารถจะไปและรับฟังพวกเขาที่ใดก็ตามและขอให้พวกเขาบอกความหมายของสิ่งที่พวกเขาพูดแก่ลูก จากนั้นดูว่าพวกเขาบอกลูกอะไรแก่ลูก รูปภาพเหล่านี้ทั้งหมดเป็นไปเพื่อความเข้าใจรายละเอียด มีความรู้มากมาย แม้ว่าลูกจะทำให้มหาสมุทรเป็นน้ำหมึก ความรู้ก็ไม่มีวันสิ้นสุด จากนั้นลูกก็จะบอกเกี่ยวกับความรู้ที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีด้วยเช่นกัน ลูกเพียงแค่ต้องให้คำแนะนำของพ่อ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเดียวกันนั้นคือผู้สร้างสวรรค์ พวกเราทั้งหมด ลูกๆของท่านคือพี่น้อง ดังนั้นเราเช่นกันควรมีอาณาจักรของสวรรค์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถได้รับสิ่งนั้น พ่อมาในบารัตเท่านั้นและเป็นชาวบารัตเท่านั้นที่กลายเป็นชาวสวรรค์ ผู้อื่นมาในภายหลัง นี่เป็นสิ่งที่ง่ายดายมากแต่พวกเขาไม่เข้าใจ บาบาประหลาดใจ วันหนึ่งแม้กระทั่งนักเต้นรำ ฯลฯ ก็จะมาและรับฟัง ผู้ที่มาในเวลาสุดท้ายจะกลายเป็นผู้ที่ฉลาด ใครก็ตามสามารถไปและรับใช้พวกเขาด้วยเช่นกัน มีลูกมากมายที่เขินอายเช่นกัน มีสำนึกที่เป็นร่างอย่างมาก บาบาพูดว่า ลูกต้องอธิบายแก่โสเภณีด้วยเช่นกัน พวกเขาคือผู้ที่ทำให้ชื่อเสียงของบารัตตกต่ำ สิ่งหลักที่ต้องการที่นี่คือพลังโยคะ ทุกคนไม่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงและดังนั้นการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะกลับมาบริสุทธิ์ พลังของการจดจำระลึกถึงนั้นขาดหายไปเล็กน้อยในปัจจุบัน บางคนก็มีความรู้แต่พวกเขาขาดการจดจำระลึกถึง นี่คือวิชาที่ยาก เมื่อลูกสอบผ่านในสิ่งนี้เท่านั้นที่ลูกจะสามารถยกระดับผู้ที่ปราศจากคุณธรรมได้ ผู้เป็นแม่ที่มีประสบการณ์ที่เก่งสามารถไปและอธิบายแก่พวกเขา กุมารีไม่ได้มีประสบการณ์นั้น แม่สามารถอธิบายแก่พวกเขาได้ พ่อพูดว่าจงกลับมาบริสุทธิ์และลูกจะกลายเป็นนายของโลก โลกเองจะกลายเป็นชีวาลายา ยุคทองเรียกว่าเป็นชีวาลายา มีความสุขมากมายเหลือล้นที่นั่น ลูกสามารถบอกพวกเขาด้วยเช่นกันว่า พ่อพูดว่า เวลานี้ทำสัญญาที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ ดาบที่จะทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เช่นนั้นกลับมาบริสุทธิ์จะต้องมีความคมมาก บางทียังคงมีเวลาสำหรับสิ่งนี้ การอธิบายของลูกนั้นตามลำดับกันไป บาบารู้ว่าผู้ที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเหมือนกัน มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนในบรรดาผู้ที่ไปทำงานรับใช้ ดังนั้นก่อนอื่นใดเมื่อลูกอธิบายให้แก่ใครก็ตาม ประการแรกจงให้คำแนะนำพ่อแก่พวกเขา ยกย่องสรรเสริญพ่อ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถมีคุณธรรมเหล่านี้ทั้งหมด พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ทำให้ลูกมีคุณธรรม พ่อเองสร้างยุคทอง เวลานี้คือยุคบรรจบพบกันเมื่อลูกกลับมาสูงส่งที่สุด พ่อนั่งที่นี่และบอกลูกดวงวิญญาณ จงอธิบายว่าร่างกายเป็นของดวงวิญญาณ ไม่ว่าใครจะเข้าใจมากแค่ไหนก็ตาม สิ่งนั้นก็จะปรากฏให้เห็นบนใบหน้าของเขา ใบหน้าของผู้ที่อารมณ์เสียนั้นก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เมื่อลูกนั่งที่นี่ด้วยการพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณใบหน้าของลูกจะดี สิ่งนี้ต้องมีการฝึกฝนด้วยเช่นกัน ผู้ที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของพวกเขาไม่สามารถที่จะก้าวกระโดดเช่นนี้ได้มากนัก เพราะพวกเขามีธุรกิจทางโลกของพวกเขาที่ต้องทำ เพียงเมื่อพวกเขาฝึกฝนสิ่งนี้อย่างเต็มที่ขณะที่กำลังเดิน,นั่งและเคลื่อนไหวไปมาเท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถอยู่อย่างมั่นคงได้ ด้วยการมีการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ มากเท่าที่ลูกดวงวิญญาณอยู่ในโยคะ ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์มากตามนั้น ในยุคทองลูกเคยสโตประธาน และดังนั้นลูกเคยมีความสุขอย่างมาก เวลานี้ลูกเองกำลังหัวเราะและสนุกสนานในยุคบรรจบพบกัน ดังนั้นเวลานี้ลูกได้พบกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดแล้ว ลูกต้องการอะไรอีก? ลูกต้องอุทิศตนเองต่อพ่อ แทบจะไม่มีผู้ที่มั่งคั่งใดปรากฏตัวเลย เพียงผู้ที่ยากจนเท่านั้นได้รับสิ่งนี้ ละครถูกสร้างขึ้นในลักษณะนี้ จะค่อยๆมีการขยายตัวออกไปเรื่อยๆ กำมือเดียวจากหลายพันล้านกลายเป็นลูกปัดของลูกประคำแห่งชัยชนะ อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการสร้างปวงประชาขึ้นมาตามลำดับกันไป ผู้คนมากมายจะถูกสร้างขึ้นมา จะมีทุกประเภท ผู้ที่มั่งคั่งและยากจน ทั้งอาณาจักรกำลังมีการสร้างขึ้นมา ที่เหลือทั้งหมดจะกลับไปยังส่วนของตนเอง ดังนั้นพ่ออธิบายว่า ลูกๆ ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน อาหารและเครื่องดื่มของลูกต้องดีด้วยเช่นกัน ลูกไม่ควรที่จะต้องรับประทานอาหารบางอย่างเป็นพิเศษ ความปรารถนาเหล่านั้นเกิดขึ้นที่นี่ บาบาได้เห็นอาศรมมากมายของผู้ที่อยู่ในสภาพของการปลดเกษียณ พวกเขาอยู่ที่นั่นอย่างมีความสงบมาก ที่นี่พ่ออธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดเหล่านี้ทั้งหมด หญิงโสเภณีและผู้ที่ปราศจากคุณธรรมจะมาและกลายเป็นผู้ที่ฉลาดแม้กระทั่งยิ่งกว่าลูก พวกเขาจะร้องเพลงชั้นหนึ่งเช่นนั้นที่ปรอทของความสุขของลูกจะขึ้นสูง เมื่อลูกอธิบายแก่ผู้ที่ตกต่ำเป็นอย่างมากและทำให้พวกเขาสูงส่งเท่านั้นที่ชื่อของลูกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ พวกเขาจะพูดว่า ลูกทำให้หญิงโสเภณีสูงส่งอย่างมากด้วยเช่นกัน พวกเขาเองนั้นจะพูดว่า เราเคยเป็นศูทร เวลานี้เราได้กลายเป็นบราห์มิน แล้วเราก็จะกลายเป็นเทพจากนั้นก็เป็นนักรบ บาบาสามารถเข้าใจเกี่ยวกับทุกคนว่าพวกเขาจะสามารถก้าวหน้าไปได้หรือไม่ ผู้ที่มาในเวลาสุดท้ายสามารถไปล้ำหน้าพวกเขา เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกจะได้เห็นทุกสิ่ง ลูกเห็นสิ่งนั้นได้แม้กระทั่งเวลานี้ ลูกใหม่มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากเพื่องานรับใช้ อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้าจากแม่พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ทำงานรับใช้ของการทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ ให้ความรู้แก่โสเภณีและผู้ที่ปราศจากคุณธรรมและยกระดับผู้ที่ตกต่ำลงมา เมื่อลูกยกระดับพวกเขาเท่านั้นที่ชื่อของลูกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ

2. เพื่อที่จะทำให้สายตาของลูกบริสุทธิ์ ฝึกฝนขณะที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา ฉันคือดวงวิญญาณ ฉันกำลังพูดกับดวงวิญญาณ อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์


พร:
ขอให้ลูกอยู่ในสันโดษและด้วยการมีสภาพที่มีสมาธิเป็นเวลา 1 นาที จงมีประสบการณ์ที่มีพลังและให้ประสบการณ์นั้นแก่ผู้อื่นด้วย

การอยู่ในสันโดษหมายถึงการทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพที่มีพลัง ลูกสามารถทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพที่เป็นเมล็ด ลูกสามารถกลายเป็นประภาคารแห่งแสงและอำนาจและให้แสงและอำนาจนั้นแก่โลก หรือลูกสามารถให้ประสบการณ์ของสภาพละเอียดอ่อน(อะแวค)แก่ผู้อื่นโดยการทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพที่เป็นเทวดานางฟ้า ถ้าลูกกลับมามีสมาธิและทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพนี้เป็นเวลา 1 นาทีหรือ 1 วินาทีแล้วลูกสามารถให้คุณประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างยิ่ง ลูกเพียงแค่ต้องฝึกฝนสิ่งนี้

คติพจน์:
บราห์มาชารีคือผู้ที่มีทุกความคิดและทุกคำพูดรวมกันเป็นกระแสคลื่นของความบริสุทธิ์ปรากฏออกมา


ความเพียรพยายามพิเศษที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อบราห์มา
เพื่อที่จะได้สัมผัสกับสภาพที่เป็นเทวดานางฟ้าเช่นเดียวกับพ่อบราห์มา ในขณะที่มีการกระทำ จงออกกำลังจิตใจของลูกด้วยรูปที่ไม่มีตัวตนและเทวดานางฟ้าเป็นครั้งคราว ลูกเห็นพ่อบราห์มาในรูปที่ไม่มีตัวตนแล้ว ท่านเป็นแสงและเบาสบายเป็นสองเท่า(ดับเบิ้ลไลท์)เสมอ ท่านไม่ได้มีภาระใดๆแม้กระทั่งงานรับใช้ ในทำนองเดียวกัน จงทำตามพ่อและลูกจะกลับมาทัดเทียมกับพ่อได้อย่างง่ายดาย