08.01.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ตื่นแต่เช้าตรู่และมีการสนทนาทางจิตที่แสนหวานกับพ่อ ย่อยคำสอนที่พ่อให้ลูกอย่างต่อเนื่อง

คำถาม:
ลูกควรนำวิธีใดมาใช้เพื่อที่ลูกจะใช้เวลาทั้งวันของลูกอย่างมีความสุข?


คำตอบ:
ตื่นขึ้นมาทุกเช้าในเวลาอมฤตและไตร่ตรองประเด็นของความรู้ พูดกับตนเอง ไตร่ตรองละครทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นตอนกลางและตอนจบ ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อลูกจะใช้เวลาทั้งวันอย่างมีความสุข เช่นที่นักเรียนฝึกซ้อม (ทบทวน) การศึกษาของพวกเขา ดังนั้นลูกๆ ควรฝึกซ้อมความรู้นี้

เพลง:
วันนี้ผู้คนอยู่ในความมืด...

โอมชานติ
ลูกๆ ที่สุดแสนหวานที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้งได้ยินเพลงนี้ ลูกคือลูกของพระเจ้า ลูกรู้ว่าพระเจ้ากำลังแสดงหนทางให้กับลูก ผู้คนร้องเรียกหาพระเจ้าต่อไปด้วยการพูดว่าพวกเขาอยู่ในความมืด นั่นเป็นเพราะว่าหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเป็นหนทางของความมืด ผู้กราบไหว้บูชาก็พูดว่า: พวกเรากำลังเร่ร่อนไปทั่วเพื่อแสวงหาท่าน บางครั้งเราไปจาริกแสวงบุญ บางครั้งเราให้ทานและทำบุญและสวดมนต์ภาวนา พวกเขาได้รับมนตราหลายชนิดเพื่อสวด ถึงอย่างนั้นผู้คนก็ไม่เข้าใจว่าพวกเขาอยู่ในความมืด เนื่องจากพวกเขาอยู่ในความมืดพวกเขาจึงไม่เข้าใจว่าแสงสว่างคืออะไร เวลานี้ลูกไม่ได้อยู่ในความมืดอีกต่อไป ลูกเป็นคนแรกที่ปรากฏขึ้นบนต้นไม้ ลูกไปและปกครองในโลกใหม่แล้วลูกก็ลงบันไดมา ชาวอิสลาม ชาวพุทธและชาวคริสต์เริ่มมาในตอนกลาง เวลานี้พ่อกำลังเพาะต้นอ่อนอีกครั้ง ตื่นแต่เช้าตรู่และไตร่ตรองประเด็นของความรู้ในลักษณะนี้ นี่คือละครที่น่าอัศจรรย์ ช่วงระยะเวลาของม้วนละครนี้คือ 5000 ปี ช่วงเวลาของยุคทองมากเท่านี้ และช่วงเวลาของยุคเงินมากเท่านี้ บาบามีความรู้ทั้งหมดนี้ ไม่มีใครในโลกรู้สิ่งนี้ ดังนั้นลูกๆควรตื่นแต่เช้าตรู่และจดจำพ่อและไตร่ตรองความรู้นี้ด้วยความสุข เวลานี้เรารู้ถึงตอนต้น ตอนกลางและตอนจบของทั้งละครแล้ว พ่อพูดว่าช่วงระยะเวลาของแต่ละวงจรคือ 5000 ปี ในขณะที่ผู้อื่นพูดว่าหลายแสนปี นี่คือละครที่น่าอัศจรรย์เช่นนั้น! ลูกต้องย่อยคำสอนที่พ่อให้แก่ลูก ลูกควรฝึกซ้อมเช่นเดียวกับที่นักเรียนฝึกซ้อม(ทบทวน)การศึกษาของเขา เวลานี้ลูกๆ ที่สุดแสนหวานรู้เรื่องราวทั้งหมดของละครนี้ บาบาได้บอกลูกในวิธีที่ง่ายมากว่าละครนี้คงอยู่ตลอดไปและไม่สูญสลายอย่างไร มีชัยชนะและความพ่ายแพ้ในสิ่งนี้ เวลานี้วงจรกำลังถึงจุดจบ เราต้องกลับบ้าน เราได้รับคำสั่งของพ่อ: จดจำฉัน พ่อของลูก! เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ความรู้ของละครนี้ ละครจะไม่คงอยู่นานนับแสนปี ไม่มีใครสามารถจดจำสิ่งนั้นได้ วงจรทั้งหมดของ 5000 ปีอยู่ในสติปัญญาของลูก การละเล่นของชัยชนะและการพ่ายแพ้นี้ดีมาก ตื่นแต่เช้าตรู่และควรมีความคิดเช่นนี้ : บาบากำลังทำให้เราได้รับชัยชนะเหนือราวัน ตื่นแต่เช้าตรู่และพูดกับตนเองด้วยวิธีนี้เพื่อที่ว่าลูกจะสร้างนิสัยนี้ขึ้นมา ไม่มีใครอื่นรู้เรื่องละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ ลูกเป็นนักแสดงแต่ลูกยังไม่รู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของละคร! เวลานี้บาบากำลังทำให้เรามีค่า เวลานี้บาบากำลังทำให้เราเป็นเช่นเดียวกับตัวท่าน บาบาไม่เพียงแค่ทำให้เราเป็นเช่นเดียวกับท่านเท่านั้นแต่ท่านยังวางเราไว้บนบ่าของท่านด้วยเช่นกัน บาบามีความรักต่อลูกๆ อย่างมาก ท่านอธิบายแก่ลูกอย่างชัดเจนมากว่า: ลูกๆ ที่สุดแสนหวานพ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก พ่อไม่ได้กลายเป็นเช่นนั้น แต่พ่อทำให้ลูกๆ เป็นเช่นนั้น พ่อทำให้ลูกๆ สวยงามและกลายเป็นครูของลูกและสอนลูก พ่อให้ความรู้เพื่อการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ลูกและทำให้ลูกกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข และแล้วพ่อไปนั่งอยู่ในดินแดนนิพพาน ดินแดนที่อยู่เหนือเสียง พ่อทางร่างเพียรพยายามที่จะหาเงินเพื่อมอบให้แก่ลูกๆของเขา และเขาก็เข้าสู่สภาพของการปลดเกษียณและร้องเพลงแสดงความรักและเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเจ้า ที่นี่พ่อพูดว่า: ถ้าลูกปลดเกษียณลูกต้องอธิบายความรู้นี้แก่ลูกๆ ของลูก และเฝ้าแต่ทำให้ตนเองไม่ว่างเว้นในงานรับใช้นี้ อย่าได้ติดกับในบ้านเรือนของลูก ลูกต้องให้คุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น เวลานี้ลูกทั้งหมดอยู่ในสภาพของการปลดเกษียณ พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อที่จะพาลูกไปอยู่เหนือเสียง ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถไปที่นั่นได้ พ่อกำลังอธิบายให้แก่ลูกเป็นการส่วนตัวต่อหน้าลูก มีความสุขในการฟังบาบาเป็นการส่วนตัว ที่อื่นมีเด็กคนอื่นๆพูดความรู้นี้ ที่นี่พ่อมาด้วยตนเองและพูดกับลูก เหตุนี้เองมธุบันจึงได้รับการยกย่อง พ่อพูดว่า: สร้างนิสัยของการตื่นแต่เช้าตรู่ ผู้คนตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อและแสดงความเลื่อมใสศรัทธา อย่างไรก็ตามลูกจะไม่ได้รับมรดกจากการทำเช่นนั้น ลูกได้รับมรดกจากพ่อผู้สร้าง ลูกไม่เคยสามารถได้รับมรดกจากส่วนหนึ่งของสิ่งสร้างได้ เหตุนี้เองพวกเขาพูดว่าเขาไม่รู้จักผู้สร้างหรือตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง หากพวกเขารู้สิ่งนี้พวกเขาคงจะรู้ทุกสิ่งวตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของเวลา ลูกๆ ต้องอธิบายว่าลูกเคยเป็นของศาสนาที่สูงสุดอย่างไร และจากนั้นลูกกลายเป็นผู้ที่ตกต่ำในศาสนาและการกระทำของลูกอย่างไร มายาใส่ล็อคก๊อดเร็จบนสติปัญญาของลูก เหตุนี้เองลูกจึงสวดภาวนาต่อพระจ้า: ท่านคือผู้ที่มีสติปัญญาของผู้มีปัญญา โปรดเปิดล๊อคของสติปัญญาของผู้นี้! เวลานี้พ่ออธิบายแก่ลูกเป็นการส่วนตัวว่า: พ่อเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้และกำลังพูดความรู้แก่ลูกโดยผ่านผู้นี้ ความรู้อะไร? ความรู้ของตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของวงจรโลก ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถให้สิ่งนี้ได้ พ่อพูดว่า: การศึกษาในโรงเรียนดีกว่าการไปที่ชุมนุมศาสนา การศึกษาคือแหล่งแห่งรายได้ของลูก ลูกไม่ได้อะไรในการชุมนุมทางศาสนา ลูกทำทานลูกทำบุญ ไม่มีอะไรเลยนอกจากค่าใช้จ่าย ลูกใช้จ่ายเงิน ลูกก้มศีรษะลงและแม้กระทั่งทำให้หน้าผากของลูกอ่อนล้า ลูกๆต้องสร้างนิสัยของการไตร่ตรองความรู้ที่ลูกได้รับในขณะนี้ ลูกต้องอธิบายแก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: เวลานี้มีเคราะห์ดีของดาวพฤหัสอยู่เหนือลูกดวงวิญญาณ พระเจ้าผู้เป็นเมล็ดของต้นไม้กำลังสอนลูกในขณะนี้ ลูกควรมีความสุขอย่างมาก พระเจ้ากำลังสอนลูกและกำลังทำให้ลูกกลายเป็นเทพบุตรเทพธิดา! ยิ่งลูกจดจำพ่อเช่นนี้มากเท่าใด บาปของลูกก็จะได้รับการอภัยมากเท่านั้น สร้างนิสัยของการไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ในวิธีนี้ ดาด้า (ปู่) กำลังให้มรดกแก่เราโดยผ่านพ่อผู้นี้ ท่านเองพูดว่า: พ่อรับการค้ำจุนของพาหนะนี้ ลูกกำลังได้รับความรู้ใช่ไหม? เป็นคงคาแห่งความรู้ที่ชำระลูกให้บริสุทธิ์ด้วยความรู้ หรือเป็นน้ำแห่งแม่น้ำคงคา? พ่อพูดว่า: ในขณะนี้ลูกๆรับใช้บารัตอย่างแท้จริง นักสังคมสงเคราะห์เหล่านั้นทำงานรับใช้ที่มีขีดจำกัด นี่คืองานรับใช้ทางจิตวิญญาณที่แท้จริง คำสอนเหล่านี้คือคำสอนของพระเจ้า พระเจ้าพูดว่าพระเจ้าอยู่เหนือการกลับมาใช้ชาติเกิด ในขณะที่ศรีกฤษณะใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม มีการใส่ชื่อของกฤษณะไว้ในกีตะ ทำไมไม่ใส่ชื่อของนารายณ์? ไม่มีใครรู้ว่าศรีกฤษณะกลายเป็นนารายณ์ ศรีกฤษณะเป็นเจ้าชายที่แต่งงานกับราเด้ เวลานี้ลูกๆได้รับความรู้นี้แล้ว ลูกเข้าใจว่าชีพบาบากำลังสอนลูก ท่านคือพ่อของลูกและเป็นครูและสัตกูรูของลูก ท่านให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ลูก พระเจ้าชีวาคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านพูดว่า: ผู้ที่ประณามพ่อไม่สามารถได้รับสถานภาพที่สูง ถ้านักเรียนไม่ศึกษาเล่าเรียนครูของพวกเขาก็เสียเกียรติ พ่อพูดว่า: อย่าได้ให้พ่อเสียเกียรติ! จงศึกษาเล่าเรียนต่อไป! เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้าลูก กูรูพูดพูดสิ่งนี้ด้วยตนเอง (ผู้ที่ประณามกูรูไม่สามารถได้รับสถานภาพที่สูง) เหตุนี้เองผู้คนจึงกลัวและหลีกเลี่ยงการถูกกูรูสาป พวกเขาไม่ต้องการบอกใครเกี่ยวกับมนตราที่พวกเขาได้รับจากกูรู เมื่อถามซันยาสซีว่าเหตุใดพวกเขาจึงได้ทิ้งบ้านของพวกเขาไป พวกเขาตอบว่า: อย่าได้ถามเกี่ยวกับสิ่งที่หยาบเหล่านั้น? ทำไมพวกเขาไม่ต้องการที่จะบอกสิ่งเหล่านั้นแก่เรา? เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาเป็นใคร? ลูกผู้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดจะถามคำถามเหล่านี้กับพวกเขา ในหนทางของความไม่รู้ บางคนก็มีความซาบซึ้ง สวามีนารายันเป็นสาวกพิเศษของรามธิราช บาบาได้อ่านหนังสือของเขาฯลฯ บาบาสนใจในการอ่านหนังสือเหล่านั้นทั้งหมด ในวัยเด็กของท่าน ท่านไม่ได้สนใจ แต่แล้ววันหนึ่งท่านได้เห็นภาพยนตร์ซึ่งทำลายทัศนคติของการไม่สนใจของท่าน ทัศนคติของท่านเปลี่ยนไปจากการวางเฉย พ่ออธิบายว่า: กูรูทั้งหมดเหล่านั้นฯลฯ เป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคนที่ทุกคนจดจำคือพ่อผู้เดียวเท่านั้น มีเพลงหนึ่ง: ของฉันคือกิรธาร์ Girdhar โกปาล (กฤษณะคนเลี้ยงวัว) เท่านั้นและไม่มีใครอื่น กฤษณะได้ชื่อว่ากิรธาร์ ในความเป็นจริงหมายถึงบราห์มาที่ถูกดูหมิ่น เมื่อดวงวิญญาณกฤษณะกลายเป็นเด็กชาวบ้านที่ไม่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงในตอนท้ายเขาจึงได้รับการดูหมิ่นทั้งหมด ในความเป็นจริงผู้นี้คือดวงวิญญาณของกฤษณะ ท่านได้รับการเลี้ยงดูในหมู่บ้าน ขณะที่เดินไปตามทาง บราห์มินผู้นี้ก็ติดกับ นั่นคือบาบาเข้ามาในตัวเขา ท่านถูกดูหมิ่นอย่างมาก ข่าวนี้ไปถึงอเมริกา นี่คือละครที่น่าอัศจรรย์ เวลานี้ลูกรู้สิ่งเหล่านี้และดังนั้นลูกจึงมีความสุข เวลานี้พ่ออธิบายว่าวงจรนี้หมุนไปอย่างไรและลูกเป็นบราห์มินอย่างไรและต่อมาลูกได้กลายเป็นเทพ นักรบ พ่อค้าและศูทรอย่างไร นี่คือวงจรของ 84 ชาติเกิด ลูกต้องเก็บสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในสำนึกรู้ของลูก ลูกต้องรู้จักผู้สร้างและตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้าง ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ลูกๆ เข้าใจว่าลูกกำลังกลายเป็นนายของโลก ไม่มีเรื่องของความยากลำบากในสิ่งนี้ ลูกไม่ได้ถูกขอให้นั่งในท่าพิเศษใดๆ ฯลฯ ผู้คนสอนหฐโยคะประเภทนั้น อย่าได้ถามเลย! บางคนถึงกับทำให้สมองของเขาเสียหายด้วยสิ่งนั้น (ไม่หายใจ) พ่อทำให้ลูกได้รับรายได้อย่างง่ายดาย นี่คือรายได้ที่แท้จริงสำหรับ 21 ชาติเกิด สวรรค์ถูกวางลงบนฝ่ามือของลูก พ่อนำของขวัญแห่งสวรรค์มาให้ลูก ไม่มีมนุษย์คนใดจะพูดสิ่งนี้ เพียงพ่อเท่านั้นที่พูดสิ่งนี้ ดวงวิญญาณนี้กำลังฟังด้วยเช่นกัน ลูกๆต้องตื่นแต่เช้าตรู่และคิดเกี่ยวกับความรู้นี้ ในตอนเช้าตรู่เช่นกันผู้เลื่อมใสศรัทธาก็หมุนลูกประคำในถุงในวิธีที่แฝงตัว ถุงนั้นเรียกว่าเกามุกข์ (ปากวัว) เขาเอามือของเขาใส่ไว้ในถุงผ้าเล็กๆ แล้วหมุนลูกประคำ พวกเขาสวดชื่อรามเหมือนกับว่าพวกเขากำลังเล่นฮาโมเนียม(เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายออร์แกน) ในความเป็นจริงการจดจำพ่อนั้นแฝงตัว สิ่งนี้เรียกว่ามนตราที่เงียบ มีความสุข: ละครนี้อัศจรรย์มาก การละเล่นนี้ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีใครนอกจากลูกมีสิ่งนี้ในสติปัญญา อย่างไรก็ตามลูกก็ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ เป็นสิ่งที่ง่ายดายมาก เวลานี้พระเจ้ากำลังสอนเรา เราเพียงแค่ต้องจดจำท่าน เราได้รับมรดกจากท่าน บาบานี้สละละทิ้งทุกสิ่งทันทีเพราะมีการอวตารลงมาของบาบาอยู่ระหว่างนั้น ท่านอุทิศทุกสิ่งให้กับผู้เป็นแม่เหล่านี้ พ่อพูดว่า: การก่อตั้งที่ใหญ่โตเช่นนั้นต้องเกิดขึ้น ใช้ทุกสิ่งที่ลูกมีสำหรับงานรับใช้นี้ อย่าได้ให้แม้แต่หนึ่งสตางค์แก่ใคร ลูกต้องทำลายความผูกพันยึดมั่นมากขนาดนี้ จุดหมายปลายทางนี้สูงมาก มีร่าไม่เชื่อฟังกฎทางโลกของสกุลที่เลวร้ายของเธอ เวลานี้เธอได้รับการยกย่องอย่างมาก ลูกสาวเหล่านี้ก็พูดเช่นกันว่าเธอจะไม่แต่งงานไม่ว่าใครบางคนจะเป็นเศรษฐีหรืออะไรก็ตาม พวกเธอจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเธอจากพ่อ ดังนั้นควรมีความซาบซึ้งเช่นนี้ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั่งที่นี่และตกแต่งประดับประดาลูกๆ ลูกไม่จำเป็นต้องใช้เงินฯลฯ สำหรับสิ่งนี้ ก่อนการแต่งงานของเธอ เจ้าสาวจะต้องนั่งเพียงลำพังและสวมเสื้อผ้าที่เก่า เธอสวมใส่เสื้อผ้าที่ฉีกขาด จากนั้นหลังจากการแต่งงานของเธอ เธอสวมใส่เครื่องประดับเพชรพลอยและเสื้อผ้าใหม่ฯลฯ พ่อนี้พูดว่า: เวลานี้พ่อตกแต่งประดับประดาลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้แล้วลูกจะกลายเป็นลักษมีหรือนารายณ์ ไม่มีใครอื่นพูดสิ่งนี้ มีเพียงพ่อเท่านั้นที่มาและสร้างหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ เหตุนี้เองวิษณุจึงแสดงด้วยภาพที่มีสี่แขน มีการวาดภาพปาราวตีกับชางก้า ในขณะที่สรัสวตีกับบราห์มา อย่างไรก็ตามบราห์มาไม่ได้มีภรรยา ผู้นี้เป็นของพ่อ เหล่านี้เป็นประเด็นที่น่าอัศจรรย์มาก ผู้นี้เป็นแม่และพ่อ ท่านคือประชาบิดาที่พ่อสร้างลูกๆ ผ่านเขา ดังนั้นเขาจึงเป็นแม่ด้วยเช่นกัน สรัสวตีได้รับการจดจำว่าเป็นลูกสาวของบราห์มา พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เช่นเดียวกับที่บาบาตื่นแต่เช้าตรู่และไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ ดังนั้นลูกๆ ต้องทำตามท่าน ลูกๆ รู้ว่านี่คือละครที่น่าอัศจรรย์ที่ถูกกำหนดไว้แล้วเกี่ยวกับชัยชนะและความพ่ายแพ้ ลูกจะมีความสุขเมื่อลูกเห็นสิ่งนี้ ลูกไม่ได้ไม่ชอบสิ่งนี้ เวลานี้ลูกเข้าใจตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ และดังนั้นจึงไม่มีเรื่องของความไม่ชอบใดๆ เวลานี้ลูกๆ ต้องเพียรพยายาม ลูกยังคงต้องอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกต่อไปและมีความรับผิดชอบที่จะการกลับมาบริสุทธิ์ เราซึ่งเป็นคู่จะคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ขณะที่อยู่ด้วยกันและกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ บางคนก็ยังคงล้มเหลว บาบาไม่ได้มีคัมภีร์ใดอยู่ในมือของท่าน ชีพบาบาพูดว่า: พ่อ และไม่ใช่กฤษณะที่บอกลูกถึงสาระของคัมภีร์และพระเวทย์ทั้งหมดผ่านบราห์มา มีความแตกต่างเช่นนี้ อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษานี้ อย่าได้กระทำกรรมใดที่จะประณามพ่อ ครู หรือสัตกูรู อย่าได้กระทำกรรมใดในทางที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติของพ่อ

2. สร้างนิสัยของการไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ ไตร่ตรองความรู้ที่พ่อให้ลูกและคงอยู่ในความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด อย่าได้ไม่ชอบผู้ใด

พร:
ขอให้ลูกไม่มีความหลงทะนงตนและไม่มีตัวตนด้วยบทเรียนของการเป็นเด็กและเป็นนาย

การเป็นเด็กหมายถึงการเปลี่ยนชีวิตที่มีขีดจำกัด ไม่ว่าใครบางคนจะเป็นนายที่ยิ่งใหญ่ของประเทศมากแค่ไหน หรือว่าเขาจะเป็นนายของความมั่งคั่งและครอบครัวใหญ่ เบื้องหน้าพ่อทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นลูก เวลานี้ลูกบราห์มินกลายเป็นลูกในฐานะจักรพรรดิที่ไร้ความกังวลและในอนาคตลูกจะกลายเป็นนายของโลก สำนึกรู้ของการเป็น เด็กและนาย ทำให้ลูกได้สัมผัสกับสภาพที่ไม่มีความหลงทะนงตนและสภาพที่ไม่มีตัวตน การเป็นเด็ก (bachcha banna) หมายถึงการได้รับความปลอดภัย (bache rehna) จากมายา

คติพจน์:
ความสุขคือบุคลิกภาพของชีวิตบราห์มิน ดังนั้นอยู่อย่างมีความสุขเสมอ


การบ้านพิเศษเพื่อสัมผัสกับสภาพอะแวคในเดือนอะแวคนี้
มีประสบการณ์กับพ่อในฐานะมิตรร่วมทางของลูกอย่างสม่ำเสมอในรูปที่อะแวคและแกว่งไกวอย่างต่อเนื่องด้วยความจริงจัง ความกระตือรือร้นและความสุขอยู่เสมอ แม้ว่าจะมีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ให้เข้าใจการละเล่นของละครและพูดอยู่เรื่อยๆว่า ดีมาก ดีมาก และก็กลับมาดี และแล้วด้วยกระแสจิตของการกลับมาดี เปลี่ยนสิ่งที่เป็นลบให้เป็นในเชิงบวก