08.01.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน มีความซาบซึ้งของการกลายเป็นเทพจากบราห์มิน ลูกบราห์มินเท่านั้นที่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนที่สูงส่งจากพ่อ

คำถาม:
ผู้ที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือเลือดใหม่ควรมีความสนใจและมีความซาบซึ้งในเรื่องใด?

คำตอบ:
ลูกควรมีความสนใจที่จะทำให้โลกเก่ายุคเหล็กนี้กลายเป็นโลกใหม่ยุคทอง นั่นคือความสนใจที่จะทำให้สิ่งเก่าๆ กลายเป็นสิ่งใหม่ กุมารีมีเลือดใหม่ (เป็นคนรุ่นใหม่) ดังนั้นพวกเธอควรจะยกระดับเพื่อนที่เท่าเทียมกันของพวกเธอ ลูกควรมีความซาบซึ้งนี้อยู่เสมอ ลูกควรมีความซาบซึ้งอย่างมากในการบรรยายด้วยเช่นกัน

เพลง:
โอ้ ผู้เดินทางในเวลากลางคืน อย่าได้เหนื่อยล้า! จุดหมายปลายทางของรุ่งอรุณนั้นอยู่ไม่ไกล

โอมชานติ
ลูกๆ เข้าใจความหมายของเพลงนี้แล้ว กลางคืนที่มืดมิดของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธากำลังจะถึงจุดจบ เวลานี้ ลูกๆ เข้าใจว่าลูกจะได้รับมงกุฎ ลูกกำลังนั่งที่นี่ด้วยเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนจากมนุษย์มาเป็นเทพ ซันยาสซีบอกใครบางคนให้พิจารณาว่าตนเองเป็นวัว แล้วคนนั้นก็คิดว่าตนเองกลายเป็นเช่นนั้นแล้ว นั่นคือตัวอย่างจากหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เช่นที่มีตัวอย่างของรามได้นำกองทัพของลิง ลูกกำลังนั่งที่นี่ในความรู้ที่ลูกจะกลายเป็นเทพที่มีมงกุฎทั้งสอง เมื่อลูกศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียน ลูกก็พูดว่าตัวเองศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะกลายเป็นหมอหรือวิศวกร ด้วยการศึกษานี้ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังจะกลายเป็นเทพ เมื่อลูกทิ้งร่างของลูก ร่างต่อไปของลูกจะมีมงกุฎอยู่บนศรีษะ โลกนี้สกปรกมาก โลกใหม่ชั้นหนึ่ง ในขณะที่โลกเก่านี้เป็นชั้นสามอย่างสิ้นเชิง โลกนี้กำลังจะจบสิ้นลง ผู้สร้างโลกคือผู้เดียวที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกใหม่อย่างแน่นอน ไม่มีใครอื่นสามารถสอนสิ่งนี้แก่ลูกได้ ชีพบาบาเท่านั้นที่ให้การศึกษาและสอนลูก พ่อได้อธิบายแล้วว่า: ลูกต้องการอะไรอีกเมื่อลูกกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณอย่างสมบูรณ์? ถึงอย่างไรลูกก็คือบราห์มิน ลูกรู้ว่าลูกกำลังจะกลายเป็นเทพ เทพบริสุทธิ์มาก ผู้คนที่นี่ไม่บริสุทธิ์มาก แม้ว่าใบหน้าของพวกเขาจะเป็นมนุษย์ ดูซิว่าพฤติกรรมของพวกเขานั้นเป็นเช่นไร! ผู้กราบไหว้บูชาเทพร้องเพลงสรรเสริญเทพเบื้องหน้าพวกเขาว่า: ท่านเต็มไปด้วยทุกคุณธรรม 16 องศาสมบูรณ์ และเราก็เป็นคนบาปที่มีกิเลส! ใบหน้าของพวกเขาก็เป็นใบหน้าของมนุษย์เช่นกัน แต่กระนั้นพวกเขาก็ยังไปร้องเพลงสรรเสริญสิ่งนี้เบื้องหน้าเทพเหล่านั้น พวกเขาพูดถึงตนเองว่า: เราสกปรกและมีกิเลส เราไม่มีคุณธรรม พวกเขาก็เป็นมนุษย์เช่นกันซึ่งหมายถึงเป็นมนุษย์ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกจะเปลี่ยนไปและกลายเป็นเทพ ผู้คนกราบไหว้บูชากฤษณะเพื่อที่พวกเขาจะสามารถไปยังดินแดนของกฤษณะได้ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปที่นั่นเมื่อใด พวกเขายังคงแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต่อไปด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะมาและให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธา ก่อนอื่นจงมีศรัทธาในผู้เดียวที่กำลังสอนลูก นี่คือคำแนะนำสั่งสอนและแนวทางของศรี ศรี ชีพบาบา ชีพบาบากำลังให้ศรีมัทแก่ลูก ผู้ที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้จะกลับมาสูงส่งได้อย่างไร? ลูกบราห์มินทั้งหมดกำลังทำตามคำแนะนำสั่งสอนและแนวทางของศรี ศรี ชีพบาบา เพียงคำแนะนำสั่งสอนและแนวทางของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นที่ทำให้ลูกสูงส่ง สิ่งนี้จะนั่งอยู่ในสติปัญญาของผู้ที่มีสิ่งนั้นในโชคของพวกเขาเท่านั้น มิฉะนั้นพวกเขาจะไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เมื่อพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้แล้วเท่านั้นพวกเขาจึงจะมีความสุขและเริ่มช่วยเหลือลูกๆ มีบางคนที่ไม่รู้อะไรเลย พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าผู้เดียวนั้นคือใคร เหตุนี้เอง บาบาจึงไม่ได้พบปะกับใครเลย ผู้คนเหล่านั้นเพียงแต่ให้คำแนะนำของตัวเองเท่านั้น! เนื่องจากการไม่เข้าใจศรีมัท พวกเขาจึงเริ่มที่จะให้คำแนะนำนั้นของเขาเองแก่ผู้เดียวนั้น เวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้ลูกๆ สูงส่ง ลูกเข้าใจว่าบาบาได้มาพบกับลูกอย่างแท้จริงเหมือนที่ท่านเคยทำเมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว ผู้ที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็จะไม่สามารถตอบรับในวิธีนี้ได้ ลูกควรมีความซาบซึ้งอย่างมากกับการศึกษานี้ นี่เป็นสถานภาพที่สูงมาก แต่มายาก็ต่อต้านลูกอย่างมากมายด้วยเช่นกัน ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังเล่าเรียนการศึกษาที่ลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีมงกุฎทั้งสอง ลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีมงกุฎทั้งสองเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่าในอนาคต สำหรับสิ่งนี้ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ สิ่งนี้เรียกว่าราชาโยคะ นี่คือสิ่งมหัศจรรย์! บาบาอธิบายเสมอว่า: ไปที่วัดลักษมีและนารายณ์ ลูกสามารถอธิบายแก่พระที่นั่นได้ด้วย แล้วพระก็จะอธิบายแก่ผู้อื่นได้ว่าลักษมีและนารายณ์ได้รับสถานภาพของพวกเขาอย่างไร และกลายเป็นนายของโลกได้อย่างไร หากพวกเขานั่งและอธิบายในวิธีนี้ ความเคารพต่อพระก็จะมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ลูกสามารถบอกพวกเขาได้ว่า: เราจะอธิบายแก่ท่านว่าลักษมีและนารายณ์ได้รับอาณาจักรของพวกเขาอย่างไร ในกีตะมีคำกล่าวว่า: พระเจ้าพูด: พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูกและทำให้ลูกกลายเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลาย ลูกคือผู้ที่กลายเป็นนายแห่งสวรรค์ใช่ไหม? ดังนั้นลูกควรจะมีความซาบซึ้งอย่างมากกับสิ่งที่ลูกกำลังจะกลายเป็น ลูกสามารถถ่ายภาพของตัวลูกเองได้ (อย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้) และภาพของลูกในเครื่องแต่งกายที่สูงศักดิ์ด้วยเช่นกัน ที่ด้านล่างให้เก็บภาพธรรมดาของลูกเอาไว้และเหนือขึ้นไปจากภาพนั้นให้เก็บภาพของตัวลูกเองที่อยู่ในเครื่องแต่งกายที่สูงศักดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในสิ่งนี้ใช่ไหม? ลูกสามารถแต่งกายด้วยชุดที่สูงศักดิ์ได้อย่างรวดเร็ว ละแลูกจะจดจำครั้งแล้วครั้งเล่าว่าลูกจะกลายเป็นเทพ ที่ด้านบนลูกยังมีชีพบาบาได้ด้วยเช่นกัน ลูกควรถ่ายภาพนี้ด้วย ลูกกำลังเปลี่ยนจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ เมื่อลูกได้ละร่างของลูกแล้ว ลูกก็จะไปและกลายเป็นเทพ เพราะเวลานี้ลูกกำลังศึกษาราชาโยคะ ดังนั้นภาพถ่ายเหล่านั้นจะช่วยลูกได้ ที่ด้านบนมีภาพของชีวา แล้วก็ภาพของตัวลูกเองในเครื่องแต่งกายที่สูงศักดิ์ และใต้ภาพนั้นก็เป็นภาพธรรมดาของลูก เรากำลังศึกษาราชาโยคะกับชีพบาบา และจะกลายเป็นเทพที่มีมงกุฎทั้งสอง หากลูกมีภาพนี้แล้ว เมื่อไรก็ตามที่ผู้คนมองเห็นและถามเกี่ยวกับภาพนั้น ลูกก็สามารถบอกพวกเขาได้ว่า ชีพบาบาคือผู้ที่กำลังสอนลูกอยู่ เมื่อลูกได้เห็นภาพนี้ ลูกก็จะรู้สึกซาบซึ้ง ลูกสามารถวางภาพนี้ไว้ในร้านของลูกได้ด้วยเช่นกัน เมื่อบาบาผู้นี้อยู่ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เขายังเก็บภาพของนารายณ์ไว้ในกระเป๋าด้วย ลูกก็ควรเก็บภาพของตัวเองไว้เชีนกัน แล้วลูกก็จะจำได้ว่าลูกกำลังจะกลายเป็นเทพ หาวิธีที่จะจดจำระลึกถึงพ่อ เมื่อลูกลืมพ่อ ลูกจึงตกลงมา หากลูกตกลงไปสู่กิเลส ลูกก็จะรู้สึกละอายใจที่ไม่สามารถกลายเป็นเทพได้ แล้วก็จะหัวใจวาย เวลานี้ฉันจะกลายเป็นเทพได้อย่างไร? บาบาพูดว่า: จงนำภาพของผู้ที่ตกลงไปสู่กิเลสนั้นออกไป บอกพวกเขาว่า: พวกเขาไม่มีค่าควรแก่การไปสวรรค์ พาสปอร์ตนั้นถูกยกเลิก แล้วพวกเขาก็จะรู้สึกว่าเวลานี้พวกเขาได้ตกลงมา และถามตนเองว่า: เวลานี้ฉันจะไปสวรรค์ได้อย่างไร? มีตัวอย่างของนาราด เขาถูกบอกให้เขามองดูใบหน้าของตัวเอง เพื่อดูว่าเขามีค่าควรแก่การแต่งงานกับลักษมีหรือไม่ เขาได้เห็นใบหน้าของลิง แล้วผู้คนก็จะรู้สึกละอายที่มีกิเลสเหล่านี้ ดังนั้นพวกเขาจะแต่งงานกับศรีนารายณ์หรือศรีลักษมีได้อย่างไร? บาบาได้แสดงให้ลูกเห็นถึงวิธีการต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตามลูกต้องมีศรัทธาบางอย่างด้วย! เมื่อมีความซาบซึ้งในกิเลส พวกเขาก็จะเข้าใจได้ว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถกลายเป็นราชาเหนือราชาและเป็นผู้ที่มีมงกุฎทั้งสองได้ เราต้องทำความเพียรพยายามบ้าง! บาบาก็เฝ้าแต่อธิบายแก่ลูก จงสร้างวิธีการเช่นนั้น และเฝ้าแต่อธิบายแก่ทุกคน การก่อตั้งกำลังเกิดขึ้นเวลานี้ด้วยราชาโยคะ การทำลายล้างเพียงแค่อยู่เบื้องหน้าเท่านั้น นับวันพายุก็จะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆ ระเบิดฯลฯ นั้นกำลังถูกผลิตขึ้นมาด้วยเช่นกัน ลูกกำลังเล่าเรียนการศึกษานี้เพื่อประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในอนาคต มีเพียงครั้งเดียวนี้เท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากที่ไม่บริสุทธิ์ เนื่องจากพวกเขามีสติปัญญาเป็นหิน ผู้คนจึงไม่เข้าใจว่าพวกเขาเป็นชาวนรก เวลานี้ ลูกกำลังจะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่งจากการเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหิน หากพวกเขามีสิ่งนั้นอยู่ในโชคแล้วก็จะเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่าลูกจะเพียรพยายามอย่างหนักมากแค่ไหน สิ่งนั้นก็จะไม่อยู่ในสติปัญญาของพวกเขา หากพวกเขาไม่รู้จักพ่อ พวกเขาก็คือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า นั่นคือพวกเขาเป็นลูกกำพร้า ดังนั้นในเมื่อพวกเขาเป็นลูกๆ ของชีพบาบา ลูกก็ต้องทำให้พวกเขากลายเป็นของพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นนาย ผู้ที่มีความรู้นี้จะเฝ้าแต่ปกป้องลูกๆ ของตนจากกิเลส ผู้ที่ไม่มีความรู้ก็จะเฝ้าแต่ทำให้ลูกๆ ของพวกเขาติดอยู่ในกับดักเหมือนตนเอง ลูกรู้ว่าลูกได้รับการปกป้องจากกิเลสที่นี่ กุมารีต้องได้รับการปกป้องเป็นอันดับแรก พ่อแม่ของพวกเธอผลักดันลูกๆ ไปสู่กิเลส ลูกรู้ว่าโลกนี้คดโกง พวกเขาต้องการโลกที่สูงส่ง พระเจ้าพูด: พ่อมาในเวลาที่ทุกคนคดโกง เพื่อทำให้พวกเขาทั้งหมดสูงส่ง พ่อยกระดับทุกคน มีคำกล่าวในกีตะด้วยเช่นกันว่า: พระเจ้ามาเพื่อยกระดับนักปราชญ์และผู้เคร่งศาสนาฯลฯ พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นมาและยกระดับทุกคน เวลานี้ลูกสงสัยว่าสติปัญญาของมนุษย์กลายเป็นหินได้อย่างไร เวลานี้หากบุคคลสำคัญเหล่านั้นเข้าใจว่า ชีวาคือพระเจ้าแห่งกีตะ ลูกจะคิดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น! จะมีเสียงร้องของความทุกข์ระทม! อย่างไรก็ตามยังคงมีเวลาสำหรับสิ่งนั้น ไม่เช่นนั้นแล้ว กลุ่มของพวกเขาเหล่านั้นจะถูกสั่นคลอนในทันที บัลลังก์ของหลายคนจะสั่นคลอน! เมื่อสงครามเกิดขึ้น ลูกก็จะบอกได้ว่าบัลลังก์ของผู้นั้นเริ่มสั่นคลอน แล้วเขาก็จะตกลงมา หากพวกเขาสั่นคลอนเวลานี้จะมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นมากมาย สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ประทานหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน ได้พูดว่า: แท้จริงแล้ว พ่อกำลังทำการก่อตั้งผ่านร่างของบราห์มา การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน นั้นหมายความว่าท่านกำลังยกระดับทุกคน พระเจ้าพูด: โลกนี้ไม่บริสุทธิ์ พ่อต้องยกระดับทุกคน เวลานี้ทุกคนไม่บริสุทธิ์ แล้วผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จะทำให้ทุกคนกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร? ก่อนอื่นตัวเขาเองจะต้องกลับมาบริสุทธิ์ ก่อนที่จะทำให้สาวกของเขาเป็นเช่นเดียวกัน ลูกต้องมีความซาบซึ้งอย่างมากเมื่อให้คำบรรยาย ลูกกุมารีมีเลือดใหม่ ลูกกำลังเปลี่ยนจากเก่าเป็นใหม่ ลูกดวงวิญญาณที่กลายเป็นคนเก่าแก่และเป็นยุคเหล็กนั้นกำลังจะกลับมาใหม่และเป็นยุคทองเวลานี้เมื่ออัลลอยถูกขจัดออกไป ดังนั้นลูกๆ ควรมีความใส่ใจอย่างมาก ลูกควรมีความซาบซึ้งอย่างสม่ำเสมอ ลูกต้องยกระดับผู้ที่ทัดเทียมกับตนเอง แม่กูรู ได้รับการจดจำ เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าผู้เป็นแม่กลายเป็นกูรูเมื่อใด จากนั้นจากัดอัมบ้าก็กลายเป็นเจ้าหญิง ไม่มีกูรูที่นั่น เรื่องของกูรูมีอยู่เวลานี้ พ่อมาและได้วางไหของน้ำทิพย์แห่งความรู้ไว้บนศีรษะของผู้เป็นแม่ สิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้น พวกเขาพูดให้กับศูนย์ของพวกเขาว่า: เราต้องการบราห์มากุมารี บาบาพูดว่า: ลูกควรดำเนินการเอง ลูกไม่มีความกล้าหาญหรือ? พวกเขาพูดว่า: ไม่เลย บาบา! เราต้องการครู เป็นสิ่งดีที่จะมีความเคารพ ทุกวันนี้ผู้คนในโลกให้ความเคารพที่จอมปลอมแก่กัน วันนี้พวกเขาแต่งตั้งใครบางคนเป็นนายกรัฐมนตรี และวันพรุ่งนี้พวกเขาก็ทำให้เขาออกไป ไม่มีใครได้รับความเคารพอย่างถาวร เวลานี้ลูกๆ กำลังได้รับโชคของอาณาจักรที่ถาวรของตัวเอง บาบาอธิบายแก่ลูกด้วยวิธีต่างๆมากมาย! บาบากำลังแสดงให้เห็นวิธีการมากมาย เพื่อทำให้ลูกร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ลูกควรมีความปรารถนาดี: โอ้โฮ! ฉันจะกลายเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์นี้! อย่างไรก็ตามหากไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขาแล้ว พวกเขาจะทำความเพียรพยายามอะไร? บาบายังแสดงห้ลูกเห็นถึงความเพียรพยายามที่ลูกต้องทำ ความเพียรพยายามไม่เคยสูญเปล่า มันมีค่าเสมอ ถึงอย่างไรอาณาจักรจะถูกก่อตั้งขึ้นมาอยู่ดี การทำลายล้างต้องเกิดขึ้นผ่านครามมหาภารตะ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปและอยู่อย่างเข้มแข็ง พวกเขาทั้งหมดก็จะมา พวกเขาจะไม่เข้าใจสิ่งใดเวลานี้ ไม่เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็จะสูญสิ้นอาณาจักรของพวกเขา มีกูรูมากมายเหลือเกิน! ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่มีกูรูคนใดคนหนึ่ง ที่นี่ลูกได้พบสัตกูรูเดียวนี้ที่ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ลูก ภาพที่ลูกมีนั้นก็ดีมาก นั่นคือหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ นั่นคือดินแดนแห่งความสุข และนั่นคือดินแดนแห่งการหลุดพ้น สติปัญญาของลูกพูดว่า: เราดวงวิญญาณทั้งหมดอยู่ในดินแดนนิพพานที่ซึ่งเราได้จากมาและเข้ามาสู่ การใช้เสียงนี้ เราคือผู้อาศัยของสถานที่นั้น การละเล่นนี้อยู่บนพื้นฐานของบารัต วันเกิดของชีวามีการเฉลิมฉลองที่นี่ พ่อพูดว่า: เวลานี้พ่อมาแล้ว และพ่อจะมาอีกครั้งในวงจรหน้า ทุกๆ 5,000 ปีมันจะกลายเป็นดินแดนสุขาวดีหลังจากที่พ่อมา ว่ากันว่าหลายปีก่อนคริสตกาลที่นั่นเคยเป็นดินแดนสุขาวดี สวรรค์ สิ่งนั้นไม่ได้คงอยู่เวลานี้ แต่ต้องเกิดขึ้นมาอีกครั้ง ดังนั้นจึงต้องมีการก่อตั้งสำหรับผู้อยู่อาศัยในสวรรค์และการทำลายล้างของผู้อยู่อาศัยในนรกอย่างแน่นอน เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นชาวสวรรค์ ชาวนรกทั้งหมดจะถูกทำลาย ผู้คนเหล่านั้นคิดว่ายังคงเหลือเวลาอยู่อีกหลายแสนปี ดังนั้นพวกเขาจึงรอให้ลูกๆ ของพวกเขาเติบโตขึ้นและให้พวกเขาแต่งงาน ลูกจะไม่พูดสิ่งนี้ หากลูกของลูกเองไม่ทำตามคำแนะนำของลูกแล้ว ลูกต้องมีศรีมัท ให้ถามว่า: เราควรทำอย่างไรเมื่อพวกเขาไม่ได้กลายเป็นผู้อาศัยในสวรรค์? พ่อก็จะตอบว่า: หากพวกเขาไม่เชื่อฟังก็ปล่อยพวกเขาไป อย่างไรก็ตามลูกต้องมีสภาพที่แข็งแกร่งมากที่จะเป็นผู้ทำลายความผูกพันยึดมั่น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ใด้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ทำตามคำแนะนำสั่งสอนและแนวทางที่สูงส่งของศรี ศรี ชีพบาบา และทำให้ตนเองสูงส่ง อย่าได้ปะปนคำแนะนำสั่งสอนและแนวทางของจิตใจกับศรีมัท รักษาความซาบซึ้งของการศึกษาของพระเจ้านี้

2. สร้างวิธีการที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ทัดเทียมกับลูก ขณะที่มีความปรารถนาดีต่อกัน จงให้ความเคารพที่แท้จริงต่อกัน อย่าได้มีความเคารพที่จอมปลอม

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นเทวดานางฟ้าและสัมผัสกับการขัดเกลาให้ละเอียดอ่อนโดยการออกกำลังกายทางจิตวิญญาณและมีการควบคุมตนเองได้

การขัดเกลาสติปัญญาให้ละเอียดอ่อนและความเบาสบายเป็นบุคลิกภาพของชีวิตบราห์มิน การขัดเกลาให้ละเอียดอ่อนคือความยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งนี้ทุกวันในเวลาอมฤต จงออกกำลังกายทางจิตวิญญาณและระมัดระวังไม่ให้มีอาหารของความคิดที่ไร้ประโยชน์ใดๆ ในการใช้ความระมัดระวังนี้ให้มีการควบคุมตนเอง เมื่อใดก็ตามให้รับประทานอาหารของความคิดที่ลูกควรมีในเวลานั้นเท่านั้น อย่ามีอาหารเสริมจากความคิดที่ไร้ประโยชน์ เพียงแค่นั้นลูกก็จะมีสติปัญญาที่ได้รับการขัดเกลาให้ละเอียดอ่อนและสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของการเป็นรูปเทวดานางฟ้าได้

คติพจน์:
ดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ทำตามศรีมัทอย่างถูกต้องแม่นยำในทุกวินาทีและทุกย่างก้าว