08.02.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน โรงพยาบาลทางจิตวิญญาณนี้ทำให้ลูกมีพลานามัยที่ดีเสมอเป็นเวลาครึ่งวงจร นั่งที่นี่ในสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ

คำถาม:
สติปัญญาของลูกควรจดจำคำแนะนำอะไรในขณะที่ลูกทำธุรกิจของลูกฯลฯ?

คำตอบ:
คำแนะนำของพ่อคือลูกต้องไม่จดจำผู้ที่มีร่างกายที่มีตัวตนหรือผู้ที่มีร่างกายที่ละเอียดอ่อนใดๆ เมื่อลูกมีการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ไม่มีลูกคนไหนที่จะพูดว่าลูกไม่มีเวลาสำหรับสิ่งนี้ ในขณะที่ทำทุกสิ่งลูกสามารถอยู่ในการการจดจำระลึกถึงได้

โอมชานติ
พ่อพูด อรุณสวัสดิ์ กับลูกๆ ทางจิตผู้ที่สุดแสนหวาน หลังจากที่พูดคำว่า อรุณสวัสดิ์ แล้วลูกได้รับการบอกให้จดจำพ่อ ลูกร้องเรียก โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์โปรดมาและชำระเราให้บริสุทธิ์ ดังนั้นก่อนอื่นใดพ่อพูดว่า: จดจำพ่อทางจิต พ่อทางจิตของทั้งหมดมีเพียงผู้เดียวเท่านั้น พ่อไม่เคยได้รับการพิจารณาว่าอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ดังนั้นมากเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนอื่นใดลูกๆจดจำพ่อ อย่าได้จดจำผู้ที่มีตัวตนหรือผู้ที่ละเอียดอ่อนใดๆ เพียงจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น นี่เป็นสิ่งที่ง่ายดายมากใช่ไหม? ผู้คนพูดว่าพวกเขาไม่ว่างและเขาไม่มีเวลา อย่างไรก็ตามลูกมีเวลาเสมอสำหรับสิ่งนี้ พ่อแสดงให้ลูกเห็นถึงวิธีการ ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าโดยการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกเผาไหม้ นี่คือสิ่งหลัก ไม่มีใครห้ามลูกไม่ให้ดำเนินธุรกิจของลูก ในขณะที่กำลังทำสิ่งนั้นทั้งหมดเพียงแค่จดจำพ่อเพื่อที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ลูกเข้าใจว่าลูกไม่บริสุทธิ์ ผู้รู้ ผู้เคร่งศาสนา ฤษี และมุนี ฯลฯ ทั้งหมดทำความเพียรพยายามทางจิต ผู้คนทำความเพียรพยายามทางจิตเพื่อที่จะพบพระเจ้า เขาไม่สามารถพบท่านได้จนกว่าเขาจะได้รับการแนะนำของท่าน ลูกรู้ว่าไม่มีใครในโลกได้รับคำแนะนำของพ่อ ทุกคนมีคำแนะนำของร่างกาย ผู้คนได้รับการแนะนำของสิ่งที่ใหญ่โตอย่างรวดเร็ว เป็นเพียงเมื่อพ่อมาที่ท่านอธิบายแก่ลูกถึงคำแนะนำของดวงวิญญาณ มีสองสิ่ง ดวงวิญญาณและร่างกาย ดวงวิญญาณคือดวงดาวและมีความละเอียดอ่อนมาก ไม่มีใครสามารถเห็นได้ เมื่อลูกมาและนั่งที่นี่ลูกต้องนั่งอยู่ในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ นี่เป็นโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน เป็นโรงพยาบาลที่ลูกกลับมามีพลานามัยที่ดีเสมอเป็นเวลาครึ่งวงจร ดวงวิญญาณไม่สูญสลายและไม่เคยถูกทำลาย บทบาททั้งหมดอยู่ในดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉัน ไม่สามารถถูกทำลายได้ ดวงวิญญาณทั้งหมดเหล่านี้ไม่สูญสลาย ร่างกายสูญสลาย เวลานี้สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกดวงวิญญาณไม่สูญสลายและลูกใช้ 84 ชาติเกิดและนี่คือละคร ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าผู้ก่อตั้งศาสนาใดมาในเวลาใดและใช้กี่ชาติเกิด เป็นที่จดจำว่า 84 ชาติเกิดต้องเป็นของศาสนาเดียวอย่างแน่นอน และ 84 ชาติเกิดนี้ไม่สามารถเป็นไปเพื่อทุกคนได้ ไม่ใช่ทุกศาสนาจะมาในเวลาเดียวกัน เหตุใดเราควรนั่งและคำนวณเกี่ยวกับผู้อื่น? เรารู้ว่าผู้นั้นผู้นั้นมาในเวลานั้นเวลานี้เพื่อก่อตั้งศาสนา จากนั้นก็มีการขยายตัวของสิ่งนั้น ทุกคนต้องกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน เมื่อโลกตาโมประธานจึงเป็นเวลาที่พ่อมาและทำให้โลกกลายเป็นยุคทองที่สะโตประธาน เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกชาวบารัตจะมาและปกครองโลกใหม่ จะไม่มีศาสนาอื่นใดที่นั่น ในบรรดาลูกด้วยเช่นกัน ผู้ที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงจะเพียรพยายามมากกว่าที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงและพวกเขาจะเขียนข่าวของพวกเขาด้วยเช่นกัน: บาบาฉันอยู่ในการจดจำระลึกถึงเป็นเวลานานเท่านี้ เนื่องจากมีความระอายใจบางคนจึงไม่ได้เขียนข่าวของพวกเขาเลย พวกเขาสงสัยว่า: บาบาจะพูดว่าอย่างไร? อย่างไรก็ตามบาบาก็ยังรู้ ครูที่โรงเรียนจะบอกนักเรียนว่า: ถ้าเธอไม่ศึกษาเล่าเรียนเธอก็จะสอบตก พ่อแม่ทางโลกก็เข้าใจสิ่งนี้ด้วยเช่นกันจากการศึกษาของลูก ว่าลูกของเขาศึกษาเล่าเรียนมามากแค่ไหน นี่คือโรงเรียนที่ใหญ่โตมาก ที่นี่ไม่ได้มีการบอกลูกให้นั่งตามลำดับ สติปัญญาของลูกเข้าใจว่าสิ่งนี้ตามลำดับกันไป เวลานี้บาบากำลังส่งลูกที่ดีไปยังสถานที่อื่นๆ เมื่อพวกเขาไปยังสถานที่อื่นผู้อื่นก็เขียนจดหมายว่า: เราต้องการมหาระตี ดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจอย่างแน่นอนว่าพวกมหาระตีฉลาดกว่าและเป็นที่รู้จักกันดีมากกว่าพวกเขาเอง สิ่งนี้ตามลำดับกันไป ที่นิทรรศการเช่นกันมีผู้คนหลายประเภทมา ดังนั้นควรจะมีคนให้คำแนะนำยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อตรวจสอบพวกเขา ผู้ที่ต้อนรับผู้คนควรจะรู้ว่าคนที่มานั้นเป็นคนประเภทไหน ดังนั้นคนนั้นควรส่งสัญญาณให้กับคนที่กำลังอธิบายว่า: คุณสามารถอธิบายให้แก่ผู้คนเหล่านี้ฟังได้ ลูกสามารถเข้าใจได้ว่าผู้คนเหล่านั้นมีชั้นหนึ่ง ชั้นสอง และชั้นสาม ที่นั่นลูกต้องรับใช้ทุกคน เมื่อบุคคลสำคัญมาถึงทุกคนย่อมให้การต้อนรับที่ดีแก่เขาอย่างแน่นอน นี่เป็นกฎ พ่อหรือครูยกย่องลูกๆ ในชั้นเรียน นี่คือความใส่ใจพิเศษด้วยเช่นกัน ลูกที่ประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงจะได้รับการเอาใจใส่และการยกย่องเป็นพิเศษการพูดว่าคนนั้นคนนี้มั่งคั่งและมีใจฝักใฝ่ในศาสนาก็เป็นการยกย่องเขาด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกรู้ว่าผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดคือพระเจ้า ผู้คนพูดว่าท่านคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดอย่างแท้จริง แต่เมื่อลูกขอให้พวกเขาบอกชีวประวัติของท่านแก่ลูก พวกเขากลับพูดว่าท่านอยู่ในทุกหนทุกแห่ง พวกเขาได้ลดระดับท่านลงมาอย่างสมบูรณ์ เวลานี้ลูกสามารถอธิบายว่าผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดคือพระเจ้า และท่านคือผู้อยู่อาศัยในดินแดนสูงสุดในขณะที่เหล่าเทพอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ที่นี่มีมนุษย์ ดังนั้นผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดคือพระเจ้า ผู้ไม่มีตัวตน เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกเคยเป็นเช่นเพชรและเวลานี้ลูกกลายเป็นเช่นเปลือกหอยและดังนั้นลูกก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้านั้นตกต่ำกว่าตัวลูกเอง ลูกไม่แม้แต่จะตระหนักรู้จักท่าน ลูกผู้คนชาวบารัตได้รับการตระหนักรู้นั้นและแล้วการตระหนักรู้นั้นก็ลดลง เวลานี้ลูกยังคงให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงพ่อต่อไป หลายคนจะได้รับการตระหนักรู้ถึงพ่อ รูปภาพหลักของลูกคือตรีมูรติ,วงจรและต้นไม้ มีการรู้แจ้งอย่างมากในรูปภาพทั้งสามนั้น ใครๆก็จะพูดว่าลักษมีและนารายณ์เป็นนายของยุคทอง โอเค แล้วมีอะไรก่อนยุคทอง? เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ในเวลานี้ เวลานี้เป็นตอนสุดท้ายของยุคเหล็กและเป็นการปกครองของผู้คนที่อยู่เหนือผู้คน ไม่มีอาณาจักรใดเลยในขณะนี้ มีความแตกต่างอย่างมาก มีราชาในตอนต้นของยุคทองและมีราชาขณะนี้ในยุคเหล็กด้วย แม้ว่าจะไม่มีใครในพวกเขาบริสุทธิ์ บางคนก็แค่ซื้อสมญาเหล่านั้น ไม่มีใครบางคนเป็นมหาราชาที่แท้จริง พวกเขาเพียงแค่ซื้อสมญานั้น ตัวอย่างเช่นมีมหาราชาแห่งพาเทียรา จอเปอร์ บิคาเนียร์ ฯลฯ พวกเขากล่าวถึงชื่อเหล่านั้น ชื่อเหล่านั้นยังคงมีอยู่ตลอดไป ในตอนแรกมีจักรพรรดิที่บริสุทธิ์และเวลานี้คือผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ คำว่า ราชา จักรพรรดิ ยังคงดำเนินต่อเนื่องมา สำหรับลักษมีและนารายณ์ลูกจะพูดว่าทั้งสองเป็นนายของยุคทองที่ได้ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร เวลานี้ลูกรู้ว่าอาณาจักรได้รับการก่อตั้งอย่างไร พ่อพูดว่า: เวลานี้พ่อกำลังสอนลูกสำหรับ 21 ชาติเกิด ผู้คนเหล่านั้นศึกษาและกลายเป็นทนายความฯลฯ ในชาติเกิดเดียวนี้ ลูกกำลังศึกษาในเวลานี้และจะกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีในอนาคต ตามแผนของละครโลกใหม่กำลังได้รับการก่อตั้งขึ้น เวลานี้เป็นโลกเก่า แม้ว่าจะมีประสาทราชวังที่ใหญ่โตและดีมาก ก็ไม่มีใครเลยมีพลังที่จะสร้างประสาทราชวังที่ประดับด้วยเพชรและพลอย ในยุคทองพวกเขาสร้างปราสาทราชวังของพวกเขาทั้งหมดที่ประดับด้วยเพชรและพลอย ใช้เวลาไม่นานในการสร้างสิ่งเหล่านั้น ที่นี่เช่นกันเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ฯลฯ พวกเขาจ้างผู้รับเหมาจำนวนมากและพวกเขาสร้างเมืองทั้งเมืองภายในสองสามปี บางทีอาจใช้เวลาแปดถึงสิบปีในการสร้างนิวเดลีแต่มีความแตกต่างระหว่างคนงานที่นั่นกับคนงานที่นี่ ทุกวันนี้พวกเขายังคงประดิษฐ์สิ่งใหม่ ศาสตร์แห่งการก่อสร้างมีพลังมาก พวกเขาสามารถได้รับทุกสิ่งที่ทำสำเร็จรูปและแฟลตถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาสร้างอาคารเหล่านั้นอย่างรวดเร็วที่นี่ และดังนั้นทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ที่นั่น สิ่งทั้งหมดนี้จะไปกับลูก ซันสการ์เหล่านั้นจะยังคงอยู่ แม้กระทั่งซันสการ์ของวิทยาศาสตร์ก็จะไปกับลูก ดังนั้นในเวลานี้พ่อยังคงเฝ้าแต่อธิบายแก่ลูก หากลูกต้องการที่จะกลับมาบริสุทธิ์จงจดจำพ่อ พ่อพูดด้วยเช่นกันว่า อรุณสวัสดิ์ จากนั้นก็สอนลูก ลูกๆกำลังนั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อหรือไม่? ในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่ว จงจดจำพ่อ เพราะลูกมีภาระของหลายชาติเกิดบนศีรษะของลูก ลูกใช้ 84 ชาติเกิดในขณะที่ลงบันไดมา เวลานี้มีสภาพของการขึ้นในชาติเกิดเดียว ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าไรลูกก็จะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นและลูกจะได้รับพละกำลังด้วยเช่นกัน มีลูกมากมายที่ถูกวางไว้ในอันดับต้นๆ แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในการจดจำระลึกถึงเลย แม้ว่าพวกเขาจะมีความฉลาดในความรู้แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงเลย พ่อยกย่องลูกๆ ผู้นี้ก็เป็นอันดับหนึ่งด้วยเช่นกันดังนั้นเขาต้องเพียรพยายามอย่างแน่นอน ลูกต้องคิดเสมอว่าเป็นชีพบาบาที่กำลังอธิบายแก่ลูก และโยคะของสติปัญญาของลูกก็ยังคงเชื่อมโยงอยู่ที่นั่น ผู้นี้ต้องเรียนรู้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเขายังคงพูดว่า: จดจำบาบา รูปภาพเหล่านี้มีไว้สำหรับอธิบายแก่ใครก็ตาม ผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนได้เรียกว่าเป็นพระเจ้า ท่านมาและนำร่างกายมาใช้ ลูกๆของพระเจ้าผู้เดียวคือดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน เวลานี้พวกเขาอยู่ในร่างกายของพวกเขา ทั้งหมดคือภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ ร่างกายเป็นบัลลังก์ของภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ(ดวงวิญญาณ) บัลลังก์ที่เป็นอมตะที่ไม่ใช่สิ่งใดโดยเฉพาะ นี่คือบัลลังก์ของภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ แต่ละดวงวิญญาณอาศัยอยู่ตรงกลางหน้าผาก นั่นเรียกว่าเป็นบัลลังก์อมตะ เป็นบัลลังก์อมตะของภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ ดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นอมตะ ดวงวิญญาณนั้นละเอียดอ่อนมาก พ่อไม่มีตัวตน ท่านนำเอาบัลลังก์ของท่านมาจากที่ไหน? พ่อพูดว่า: นี่คือบัลลังก์ของพ่อด้วยเช่นกัน พ่อมาและยืมบัลลังก์นี้มาใช้ พ่อมาและนั่งบนบัลลังก์ที่เป็นอมตะของร่างกายที่แก่ชราและธรรมดาของบราห์มา เวลานี้ลูกรู้ว่านี่คือบัลลังก์ของทุกดวงวิญญาณ สิ่งนี้หมายถึงมนุษย์เท่านั้นไม่ได้ใช้กับสัตว์ มนุษย์ผู้ที่กลับมาเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์อย่างน้อยก็ควรจะเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน เมื่อใครบางคนถามลูกเกี่ยวกับสัตว์ บอกพวกเขาว่า: ก่อนอื่นอย่างน้อยก็เปลี่ยนแปลงตนเอง ในยุคทองแม้สัตว์ก็ดีมากและชั้นหนึ่ง จะไม่มีขยะ ฯลฯ ที่นั่น ถ้านกพิราบจะทิ้งมูลของพวกมันในราชวังของราชาก็จะมีค่าปรับ ที่นั่นทั้งหมดจะไม่มีขยะใดๆเลย พวกเขาอยู่อย่างระมัดระวังมากเพื่อไม่ให้มีสัตว์สามารถเข้ามาข้างในได้ มีความสะอาดอย่างมากที่นั่น จะมีความสะอาดอย่างมากในวัดของลักษมีนารายณ์ด้วยเช่นกัน พวกเขาแม้กระทั่งแสดงให้เห็นว่านกพิราบอยู่ในวัดชางก้าและปารวตี ดังนั้นพวกเขาจะต้องสร้างความเสียหายให้กับวัดอย่างแน่นอนเช่นกัน พวกเขาได้เขียนเรื่องราวเช่นนั้นมากมายในคัมภีร์ เวลานี้พ่ออธิบายแก่ลูกๆ แต่มีเพียงจำนวนไม่กี่คนที่สามารถซึมซับความรู้ ที่เหลือทั้งหมดไม่เข้าใจอะไรเลย พ่ออธิบายแก่ลูกด้วยความรักอย่างมาก ลูกๆจงกลับมาอ่อนหวานอย่างมากๆ ให้เพียงเพชรพลอยเท่านั้นออกมาจากปากลูกเสมอ ลูกคือรูปและปราสาท ไม่ควรมีก้อนหินออกมาจากปากของลูก ดวงวิญญาณได้รับการยกย่อง ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันเป็นประธานาธิบดี ฉันเป็นผู้นั้นผู้นี้ และนี่คือชื่อของร่างกายของฉัน โอเค ดวงวิญญาณเป็นลูกของใคร? ของดวงวิญญาณสูงสุดผู้เดียว ดังนั้นลูกต้องได้รับมรดกจากท่านอย่างแน่นอน ดังนั้นท่านจะสามารถอยู่ทั่วไปในทุกหนทุกแห่งได้อย่างไร? เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าก่อนหน้านี้ลูกก็ไม่รู้สิ่งใดมาก่อนเช่นกัน เวลานี้สติปัญญาของลูกได้เปิดกว้างอย่างมาก เมื่อลูกไปที่วัดใดก็ตามในตอนนี้ลูกเข้าใจว่ารูปภาพทั้งหมดเหล่านั้นไม่ถูกต้อง จะมีใครสามารถมีสิบแขนหรือมีงวงช้างดังภาพนั้นได้อย่างไร? ทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องประกอบของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ในความเป็นจริงแล้วควรมีความเลื่อมใสศรัทธาของชีพบาบาเพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปแก่ทุกคน สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลักษมีและนารายณ์ใช้ 84 ชาติเกิด และจากนั้นพ่อสูงสุดมาและให้การหลุดพ้นจากบาปแก่ทุกคน ไม่มีใครที่สูงกว่าท่าน ในบรรดาลูกเช่นกัน ลูกสามารถซึมซับสิ่งต่างๆของความรู้เหล่านี้ตามลำดับกันไป หากใครบางคนไม่สามารถซึมซับความรู้ได้ผู้นั้นจะมีประโยชน์อะไร? แทนที่จะกลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอดบางคนก็ถึงกลับกลายเป็นผู้ตาบอดเสียเอง หากวัวไม่สามารถให้น้ำนมได้วัวนั้นก็ถูกขังไว้ในคอกวัว ที่นี่เช่นกันบางคนที่ไม่สามารถให้น้ำนมแห่งความรู้ มีหลายคนที่ไม่เพียรพยายามใดเลย พวกเขาไม่เข้าใจว่าอย่างน้อยเขาควรให้คุณประโยชน์กับใครบางคน พวกเขาไม่มีความใส่ใจใดๆกับโชคของตนเอง พวกเขามีความสุขกับอะไรก็ตามที่พวกเขาได้รับ พ่อพูดว่า: นั่นไม่ได้อยู่ในโชคของคนนั้น เราควรเพียรพยายามที่จะได้รับการหลุดพ้นจากบาป ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พ่อคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดแต่ก็จงดูซิว่าท่านเข้ามาในร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์อย่างไร! ท่านได้รับการเชิญให้เข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ เมื่อราวันทำให้ทุกคนตกต่ำอย่างสมบูรณ์ พ่อมาและทำให้ลูกสูงส่ง ผู้ที่เพียรพยายามอย่างดีจะกลายเป็นราชาและราชินี ในขณะที่ผู้ที่ไม่เพียรพยายามใดๆเลยจะกลายเป็นผู้ที่ยากจน เพราะสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา พวกเขาจึงไม่สามารถเพียรพยายามได้ บางคนสร้างโชคที่ดีมาก ลูกแต่ละคนสามารถตรวจสอบตนเองว่า: ฉันกำลังทำงานรับใช้อะไร? อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. กลายเป็นรูปและบาซานต์และให้เพชรพลอยออกจากปากของลูกเสมอ จงกลับมาอ่อนหวานอย่างมาก อย่าปล่อยให้ก้อนหิน(คำพูดที่ไม่ดี) ออกมาจากปากของลูก

2. กลับมาฉลาดในความรู้และโยคะและให้คุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพียรพยายามที่จะทำให้โชคของลูกสูงส่ง จงกลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอด

พร:
ขอให้ลูกเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิตโดยให้นิมิตของรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าของลูกในขณะที่อยู่ในครัวเรือนที่ขยายตัวของลูก

ในขณะที่อยู่ในครัวเรือนที่ขยายตัวของของลูก ให้ฝึกการหลอมรวมการขยายตัวและการอยู่เหนือ ช่วงเวลาหนึ่งทำงานทางร่างกายและช่วงเวลาต่อมากลับมาปราศจากร่าง การฝึกฝนนี้จะให้นิมิตของรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าของลูก เมื่อลูกอยู่ในสภาพสูงสุด ลูกจะสัมผัสว่าสิ่งที่ใหญ่โตเป็นสิ่งที่เล็กน้อย โดยการขึ้นไปอยู่เหนือลูกจะเป็นอิสระจากการตกลงมาอยู่เบื้องล่าง ลูกจะได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากความลำบากตรากตรำ และประหยัดเวลา และงานรับใช้ที่รวดเร็วก็จะเกิดขึ้น สติปัญญาของลูกจะกว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดที่ลูกสามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

คติพจน์:
เพื่อที่จะมีความสุขตลอดเวลา จงเฝ้าแต่เทน้ำมันแห่งความรู้ลงในตะเกียงแห่งจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง