08.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้จะมีลางของดาวพฤหัสทั่วทั้งบารัตโดยเฉพาะและทั้งโลกโดยทั่วไป บาบากำลังทำให้บารัตเป็นดินแดนแห่งความสุข โดยผ่านลูกๆ

คำถาม:
ลูกๆทำความเพียรพยายามอะไรเพื่อที่จะกลับมา 16 องศาสมบูรณ์เต็ม?

คำตอบ:
ความเพียรพยายามที่จะสะสมพลังโยคะ ด้วยพลังของโยคะที่ลูกกลับมา 16 องศาสมบูรณ์เต็ม สำหรับสิ่งนี้พ่อพูดว่า: จงให้ทานและเงามืดของลางร้ายจะถูกขจัดออกไป จงให้ทานของกิเลสตัณหาราคะที่ทำให้ลูกตกต่ำ และลูกจะกลับมา 16 องศาเต็ม 2) ละทิ้งจิตสำนึกที่เป็นร่างและกลับมามีจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ละทิ้งจิตสำนึกที่เป็นร่างกายทั้งหมด

เพลง:
ท่านคือแม่และท่านคือพ่อ!

โอมชานติ
ลูกๆทางจิตที่สุดแสนหวาน ลูกได้ยินคำยกย่องของพ่อทางจิตของลูก ผู้คนเหล่านั้นเฝ้าแต่ร้องเพลงนี้ในขณะที่ลูกๆกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากบาบานั้นในทางปฏิบัติ ลูกเข้าใจว่าบาบากำลังทำให้บารัตเป็นดินแดนแห่งความสุขโดยลูก ผู้ที่ท่านทำสิ่งนี้โดยผ่านพวกเขาจะกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุขอย่างแน่นอน ลูกๆควรมีความสุขอย่างมาก คำยกย่องของบาบาไม่มีขีดจำกัด เรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากท่าน เวลานี้มีลางของดาวพฤหัสที่ไม่สูญสลายอยู่เหนือลูกๆ นั่นคืออยู่ทั่วทั้งโลก มีเพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่รู้ว่าเวลานี้จะมีลางของดาวพฤหัสอยู่ทั่วทั้งบารัตโดยเฉพาะและทั้งโลกโดยทั่วไป เพราะเวลานี้ลูกกำลังกลับมา 16 องศาสมบูรณ์เต็ม เวลานี้ไม่มีองศาเลย ลูกๆควรมีความสุขอย่างมาก ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่ลูกมีความสุขที่นี่และความสุขนั้นหายไปทันทีที่ลูกออกไปข้างนอก ผู้เดียวผู้ที่ลูกยกย่องนั้นเวลานี้กำลังอยู่เบื้องหน้าลูก พ่ออธิบายว่าท่านได้จากไป 5000 ปีที่แล้วหลังจากที่ได้ให้อาณาจักรแก่ลูก ลูกจะเห็นว่าทุกคนค่อยๆร้องเรียกหาต่อไป ลูกจะเฝ้าแต่สร้างคติพจน์ต่อไป อินทิราคานธีเคยกล่าวว่าควรมีศาสนาเดียว ภาษาเดียว และอาณาจักรเดียว เป็นดวงวิญญาณในตัวเธอเช่นกันที่พูด ดวงวิญญาณเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเคยมีอาณาจักรเดียวในบารัต และเวลานี้สิ่งนั้นอยู่เบื้องหน้าลูก ลูกเข้าใจว่าทุกสิ่งสามารถถูกทำลายได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาใดก็ได้ นี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ บารัตจะต้องกลับมา 16 องศาสมบูรณ์เต็มอีกครั้งอย่างแน่นอน ลูกรู้ว่าด้วยพลังโยคะนี้ที่ลูกจะกลับมา 16 องศาสมบูรณ์ ว่ากันว่า: ให้ทานและลางร้ายของเงามืดก็จะถูกขจัดออกไป พ่อพูดด้วยเช่นกันว่า: ให้ทานกิเลสและข้อบกพร่องต่างๆ นี่คืออาณาจักรของราวัน พ่อมาและปลดปล่อยลูกจากสิ่งนั้น จากกิเลสทั้งหมดนั้นตัณหาราคะคือข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุด ลูกได้กลับมามีสำนึกที่เป็นร่าง เวลานี้ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกต้องละทิ้งสำนึกของร่างกาย เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ โลกไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ บารัตซึ่งเคย 16 องศาสมบูรณ์ เป็นอาณาจักรของเทพที่สมบูรณ์พร้อมและเวลานี้ถูกบดบังอยู่ในเงามืด เคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ บารัตเคยเป็นสวรรค์และเวลานี้ถูกครอบงำด้วยกิเลส เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: จงให้ทานและลางร้ายของเงามืดจะถูกขจัดออกไป เป็นกิเลสตัณหาราคะทำให้ลูกตกต่ำลงมา เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: ให้ทานสิ่งนี้และลูกจะกลับมา 16 องศาสมบูรณ์เต็ม ถ้าลูกไม่ให้ทานสิ่งนั้น ลูกจะไม่สามารถกลายเป็นสิ่งนี้ได้ ดวงวิญญาณได้รับบทบาทของตนเองใช่ไหม? ลูกมีสิ่งนี้ในสติปัญญาของลูก ลูกดวงวิญญาณมีบทบาทที่ยิ่งใหญู่เช่นนี้! ลูกประกาศสิทธิ์ในโชคของลูกของอาณาจักรของโลก นี่คือละครที่ไม่มีขีดจำกัดที่มีนักแสดงมากมาย นักแสดงชั้นหนึ่งคือลักษมีและนารายณ์ ทั้งสองมีบทบาทอันดับหนึ่ง วิษณุกลายเป็นบราห์มาและสรัสวตี จากนั้นบราห์มาและสรัสวตีก็กลายเป็นวิษณุ พวกเขาใช้ 84 ชาติเกิดได้อย่างไร? ลูกมีวงจรทั้งหมดอยู่ในสติปัญญาของลูก ไม่มีใครเข้าใจสิ่งใดได้โดยการศึกษาคัมภีร์ พวกเขากล่าวว่าระยะเวลาของแต่ละวงจรเป็นเวลาหลายแสนปี ในกรณีนั้นสวัสดิกะไม่สามารถถูกสร้างขึ้นมาจากสี่ส่วนที่เท่ากันได้ นักธุรกิจวาดสวัสดิกะบนสมุดบัญชีของเขา พวกเขากราบไหว้คเณศ(สวัสดิกะ) นั่นคือสมุดบัญชีที่ไม่มีขีดจำกัด มีสี่ส่วนในสวัสดิกะ ที่วัดจากัดนาถพวกเขาหุงข้าวในหม้อและเห็นได้ว่าข้าวจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันเมื่อสุกแล้ว ที่นั่นพวกเขาออฟเฟอร์ข้าวเพราะผู้คนที่นั่นกินข้าวเยอะมาก จะไม่มีข้าวเลยในโบ๊คที่วัดศรีนาถดาวาร์ ที่นั่นทุกสิ่งที่เขาทำนั้นก็จะอุดมไปด้วยเนยบริสุทธิ์ เมื่อพวกเขาทำอาหาร พวกเขาก็ใช้ผ้าปิดปากเพื่อรักษาสุขอนามัย จากนั้นเขาก็ออฟเฟอร์อาหารที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยความเคารพอย่างมาก หลังจากที่ได้ออฟเฟอร์แล้วเขาก็จะมอบอาหารนั้นให้แก่บราห์มินที่เป็นผู้นำทาง แล้วเขาก็นำไปที่ร้านค้าของเขาที่มีฝูงชนจำนวนมาก บาบาได้เห็นสิ่งนั้นเช่นกัน เวลานี้ใครกำลังสอนลูกๆ? พ่อผู้เป็นที่รักมากที่สุดมาและกลายเป็นผู้รับใช้ของลูก ท่านกำลังรับใช้ลูก ลูกมีความซาบซึ้งมากขนาดนั้นหรือไม่? พ่อกำลังสอนเราดวงวิญญาณ! เป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง มนุษย์กล่าวว่าดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ ลูกรู้ว่าลูกดวงวิญญาณมีบทบาทที่ไม่สูญสลายของ 84 ชาติเกิดบันทึกไว้ในลูก การพูดว่าดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำนั้นก็เหมือนกับความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน เมื่อผู้คนนั่งและเข้าใจความรู้นี้เป็นเวลาสี่ถึงหกสัปดาห์เท่านั้นที่ประเด็นเหล่านี้จะนั่งอยู่ในสติปัญญาของพวกเขา แต่ละวันประเด็นมากมายก็ปรากฎขึ้นมา เหล่านี้เป็นเหมือนหัวน้ำหอม(กลิ่นหอม) เมื่อลูกๆ มีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม พวกเขาเข้าใจว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดมาเพื่อพาพวกเขาไปจากสภาพที่ตกต่ำไปสู่การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง พ่อพูดว่า: เวลานี้ลูกมีลางของดาวพฤหัสอยู่เหนือลูก พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ แต่เวลานี้ราวันได้ร่ายลางร้ายของเงามืดของราหูอยู่เหนือทุกคน เวลานี้พ่อมาอีกครั้งเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ดังนั้นลูกต้องไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียกับตนเอง นักธุรกิจมักจะจัดทำบัญชีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ผู้ที่สร้างความสูญเสียให้กับตนเองเรียกว่าผู้ที่โง่เขลา เวลานี้นี่คือธุรกิจที่ใหญ่โตที่สุดเหนือทั้งหมด มีนักธุรกิจเพียงไม่กี่คนที่ทำธุรกิจนี้ ธุรกิจนี้คือธุรกิจที่ไม่สูญสลาย ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆทั้งหมดจะกลายเป็นฝุ่น เวลานี้ลูกกำลังทำธุรกิจที่แท้จริง พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ นักธุรกิจ และพ่อค้าเพชร ดูซิว่ามีผู้คนมากมายเพียงใดมาที่นิทรรศการ แทบจะไม่มีใครมาที่ศูนย์เลย บารัตนั้นใหญ่มาก ลูกต้องไปทุกหนแห่ง น้ำในแม่น้ำคงคาคงอยู่ทุกหนแห่งในบารัตใช่ไหม? ลูกต้องอธิบายด้วยว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ไม่ใช่แม่น้ำคงคา ลูกผู้เป็นคงคาแห่งความรู้ต้องไปทุกหนแห่ง จะยังคงมีเมล่า(การชุมนุม)และนิทรรศการฯลฯในทั้งสี่ทิศ แต่ละวันภาพก็ยังคงทำต่อไป รูปภาพเหล่านั้นควรสวยงามมากจนผู้คนมีความสุขที่ได้ดูรูปภาพเหล่านั้นและรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกอธิบายนั้นดีมาก เวลานี้อาณาจักรของลักษมีและนารายณ์กำลังก่อตั้งขึ้นมา ภาพของบันไดนั้นเป็นชั้นหนึ่ง เวลานี้ศาสนาบราห์มินกำลังก่อตั้งขึ้นมา ลูกบราห์มินแล้วก็กลายเป็นเทพ เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายาม ดังนั้นถามหัวใจตนเองอยู่เรื่อยๆว่า: ฉันมีหนามใหญ่หรือหนามเล็กใดๆอยู่ในตัวฉันหรือไม่? ฉันมีหนามของตัณหาราคะในตัวฉันไหม? แม้กระทั่งหนามขนาดเล็กของความโกรธก็เลวร้ายมาก เทพไม่มีความโกรธ มีการแสดงให้เห็นว่าเมื่อชางก้าเปิดตาการทำลายล้างก็เกิดขึ้น นั่นเป็นการกล่าวหาที่ผิดเช่นกัน การทำลายต้องเกิดขึ้น ชางก้าไม่สามารถมีงูฯลฯอยู่รอบตัวเขาในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนได้ ไม่มีสวนสาธารณะ สวน หรืองูใดๆ ทั้งในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนหรือในโลกที่ไม่มีตัวตน สิ่งทั้งหมดเหล่านั้นคงอยู่ที่นี่ สวรรค์เช่นกันคงอยู่ที่นี่ ในเวลานี้มนุษย์เป็นเหมือนหนามและเหตุนี้เองนี้จึงเรียกว่าป่าหนาม ยุคทองคือสวนดอกไม้ ลูกสามารถเห็นได้ว่าบาบากำลังสร้างสวนประเภทใด ท่านกำลังทำให้สวนนั้นสวยงามที่สุด ท่านกำลังทำให้ทุกคนสวยงาม ท่านเองก็สวยงามตลอดกาล ท่านทำให้ลูกผู้เป็นเจ้าสาวทั้งหมด นั่นคือลูกๆทั้งหมดนั้นสวยงาม ราวันทำให้ลูกน่าเกลียดอย่างสิ้นเชิง เวลานี้ลูกควรมีความสุขว่าลูกมีลางของดาวพฤหัสอยู่เหนือลูก จะมีประโยชน์อะไรถ้ามีความสุขครึ่งหนึ่งของเวลาและมีความทุกข์ครึ่งหนึ่งของเวลา ไม่ มีความสุขสามในสี่ส่วน และความทุกข์หนึ่งในสี่ส่วน ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ผู้คนมากมายถามว่าทำไมละครจึงถูกสร้างขึ้นมาเช่นนี้ ละครนี้คงอยู่ตลอดไป ลูกไม่สามารถถามว่าทำไมละครจึงถูกสร้างขึ้น นี่คือละครที่คงอยู่ตลอดไปนิรันดร์และไม่สูญสลายที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว สิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้ากำลังเกิดขึ้น ไม่มีใครสามารถได้รับการหลุดพ้นตลอดไป โลกที่เป็นนิจนิรันดร์นี้ดำเนินต่อไปตลอดเวลา และจะยังคงอยู่ต่อไป ไม่สามารถมีการทำลายล้างอย่างสิ้นซากได้ พ่อทำให้โลกนี้ใหม่ แต่มีช่องว่างที่ละเอียดอ่อนมากมาย? เมื่อมนุษย์กลับมาไม่บริสุทธิ์และไม่มีความสุขพวกเขาก็ร้องเรียกหาท่าน พ่อมาและทำให้ร่างกายของทุกคนบริสุทธิ์เพื่อที่ลูกจะไม่มีประสบการณ์ของการตายก่อนวัยอันควรเป็นเวลาครึ่งวงจร ลูกได้รับชัยชนะเหนือความตาย ดังนั้นลูกควรทำความพยายามอย่างมาก ยิ่งลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมากเท่านั้น ทุกคนเพียรพยายามที่จะหารายได้ให้มากขึ้น แม้แต่ผู้ที่เก็บฟืนก็พูดว่าเขาต้องการที่จะหารายได้ที่มากขึ้น บางคนก็หารายได้ด้วยการคดโกง เงินเป็นสาเหตุของปัญหา ที่นั่นไม่มีใครสามารถรูดปล้นเงินของลูกได้ ดูซิว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในโลก ที่นั่นไม่มีสิ่งใดที่เป็นความทุกข์เลย เวลานี้ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ใหญู่เช่นนี้จากพ่อ! ตรวจสอบตัวลูกเองและดูว่าลูกมีค่าควรแก่การไปสวรรค์หรือไม่ (ตัวอย่างของนาราด) ผู้คนก็ยังคงเดินทางไปจาริกแสวงบุญมากมายต่อไป แต่พวกเขาไม่ได้รับสิ่งใดเลย มีเพลงด้วยเช่นกันว่า: เราได้ไปมาแล้วทั่วทั้งสี่ทิศแต่ก็ยังคงอยู่ห่างไกลจากท่าน เวลานี้พ่อกำลังสอนการจาริกแสวงบุญที่ดีเช่นนี้แก่ลูก! ไม่มีความยากลำบากเลยในสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: เพียงแต่จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง พ่อกำลังบอกลูกถึงวิธีที่ดีมากและลูกก็ฟังสิ่งนี้ นี่คือร่างกายที่พ่อยืมมาใช้ พ่อนี้มีความสุขมากที่ได้ให้บาบายืมร่างไปใช้ บาบากำลังทำให้พ่อกลายเป็นนายของโลก ชื่อของร่างนี้คือพาหนะผู้โชคดี เวลานี้ลูกๆกำลังเพียรพยายามที่จะไปสู่ดินแดนของราม ดังนั้นลูกควรมุ่งมั่นกับความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ เหตุใดลูกจึงควรกลายเป็นหนาม? ลูกคือบราห์มิน ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับมุรลี ลูกจะได้รับศรีมัทจากที่ไหนโดยไม่มีมุรลี? ภาพนิทรรศการที่ดีมากมายถูกสร้างขึ้นสำหรับลูกเพื่อใช้อธิบายแก่ผู้อื่น จงเก็บภาพหลักเหล่านี้ไว้ที่ร้านของลูกและหลายคนจะได้รับประโยชน์ บอกพวกเขาว่า: เข้ามาข้างในและเราจะอธิบายให้แก่ท่านว่าวงจรโลกนี้หมุนไปอย่างไร ไม่เป็นไรถ้าจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อจะให้คุณประโยชน์กับใครบางคน พร้อมกับการทำธุรกิจนั้นลูกสามารถทำธุรกิจนี้ได้ด้วยเช่นกัน นี่คือร้านเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลายของบาบา ภาพบันไดคือภาพอันดับหนึ่ง มีภาพของชีวาพระเจ้าแห่งกีตะด้วยเช่นกัน เป็นเพราะพระเจ้าชีวาได้มาในบารัตจึงมีการเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวาที่นี่ เวลานี้พ่อได้มาอีกครั้ง ไฟบูชายัญก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเช่นกัน ลูกๆกำลังได้รับความรู้เกี่ยวกับราชาโยคะ มีเพียงพ่อเท่านั้นที่มาและทำให้ลูกกลายเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่เหนือราชาทั้งหลาย พ่อพูดว่า: พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นราชาและราชินีแห่งสุริยวงศ์ที่ราชาผู้ข้องแวะในกิเลสจะต้องก้มลงให้ เพียรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งสวรรค์ บาบาไม่ได้ห้ามลูกสร้างบ้าน ลูกอาจสร้างบ้านเหล่านั้น มิฉะนั้นเงินก็จะกลายเป็นฝุ่นอยู่ดี แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ทำไมไม่สร้างบ้านและมีชีวิตอยู่อย่างสบาย? เงินก็ควรจะมีการใช้ สร้างบ้านและเก็บเงินไว้บางส่วนสำหรับเป็นค่าอาหาร ผู้คนให้ทานและทำบุญด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น กษัตริย์แห่งแคชเมียร์บริจาคทรัพย์สมบัติส่วนตัวของท่านทั้งหมดให้แก่อารยสมาจี ผู้คนทำทุกสิ่งสำหรับผู้ที่เป็นของวรรณะและศาสนาของตนเอง มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่นี่ ที่นี่ทุกคนคือลูก ไม่มีเรื่องของวรรณะฯลฯที่นี่ เหล่านั้นคือวรรณะฯลฯที่มีขีดจำกัด พ่อทำให้ลูกดวงวิญญาณบริสุทธิ์และให้อำนาจของการปกครองโลกแก่ลูก ตามละครลูกชาวบารัตได้รับโชคแห่งอาณาจักรของลูก ลูกๆเข้าใจว่าเวลานี้ลูกมีลางของดาวพฤหัสอยู่เหนือลูก ศรีมัทกล่าวว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นตลอดเวลา! ลูกไม่ต้องทำสิ่งอื่นใด นักธุรกิจในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาก็กันบางส่วนไว้สำหรับทำบุญ พวกเขาได้รับรางวัลชั่วคราวสำหรับสิ่งนั้นในชาติเกิดต่อไป เวลานี้พ่อได้มาที่นี่โดยตรง ดังนั้นลูกควรใช้ทุกสิ่งสำหรับงานนี้ พ่อไม่ต้องการสิ่งใด ชีพบาบาต้องสร้างบ้านฯลฯเพื่อตัวท่านเองหรือไม่? ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อลูกบราห์มิน ทั้งคนที่ยากจนและคนที่มั่งคั่งทั้งหมดอยู่ที่นี่ด้วยกัน บางคนขุ่นมัวไม่พอใจเพราะเขาคิดว่าพระเจ้าไม่ได้มองทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน พวกเขาพูดว่าบางคนได้อยู่ในคฤหาสน์ในขณะที่คนอื่นๆต้องอาศัยอยู่ในกระท่อม พวกเขาลืมชีพบาบา หากพวกเขาอยู่ในการจดจำระลึกถึงชีพบาบา พวกเขาจะไม่พูดเช่นนั้น ทุกคนต้องได้รับการพิจารณา หากผู้คนเคยใช้ชีวิตเช่นนั้นที่บ้าน พวกเขาก็จะต้องได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกที่คล้ายกัน ด้วยเหตุนี้เองลูกจึงได้รับการบอกว่าให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกคน ถ้าลูกไม่มีบางสิ่ง ก็สามารถให้ลูกได้ พ่อรักลูกๆของท่าน ไม่มีใครอื่นสามารถมีความรักได้มากเท่า ลูกๆได้รับการบอกหลายครั้งว่ากว่าลูกจะต้องเพียรพยายาม จงสร้างวิธีการที่ฉลาดสำหรับผู้อื่น สำหรับสิ่งนี้ลูกจำเป็นต้องมีที่ดินสามตารางฟุตเพื่อที่ลูกสามารถอธิบายต่อไปได้ ถ้าบุคคลที่มีชื่อเสียงบางคนมีห้องประชุมหรือห้องโถงขนาดใหญ่ ถามเขาว่าเราจะเก็บภาพไว้ที่นี่ได้ไหม? เราจะมีการเรียนการสอนที่นี่เป็นเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงในตอนเช้าและตอนเย็นแล้วเราก็ไป เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและชื่อเสียงของท่านจะโด่งดัง หลายคนจะมาและเปลี่ยนจากหอยเป็นเพชร อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต.

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ตรวจสอบตนเองและขจัดหนามทั้งหมดออกไปจากภายในตัวลูก เพียรพยายามที่จะไปยังดินแดนของราม (พระเจ้า)

2. ทำธุรกิจด้วยเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลาย และให้เวลาในการให้ประโยชน์แก่ใครบางคน กลับมาสวยงามและทำให้ผู้อื่นสวยงาม

พร:
ขอให้ลูกเป็นมหาวีระที่ได้รับเหรียญของสภาพที่สูงส่งโดยการใส่จุดฟูลสต๊อป

ไม่มีใครให้เหรียญแก่ทหารของกองทัพจิตนี้ในละครที่คงอยู่ตลอดไปนี้ แต่ตามละครพวกเขาได้รับเหรียญของสภาพที่สูงส่งโดยอัตโนมัติ เพียงผู้ที่เห็นบทบาทของนักแสดงแต่ละคนอย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางและใส่จุดฟูลสต๊อปได้อย่างง่ายดายเท่านั้นที่จะได้รับเหรียญนี้ ประสบการณ์ของพวกเขาเป็นรากฐานของดวงวิญญาณเช่นนั้นและด้วยเหตุนี้ที่ไม่มีไม่มีอุปสรรคของปัญหาใด ๆ ที่สามารถหยุดยั้งพวกเขาได้

คติพจน์:
กลายเป็นนกที่โบยบินและข้ามภูเขาของสถานการณ์ที่เลวร้ายใดๆและไปถึงจุดหมายปลายทางของลูก