08.03.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และหาหัวข้อที่ลูกจะสามารถให้การบรรยายได้ หัวข้อการบรรยายควรเป็นเช่นเดียวกันในทุกหนแห่ง สิ่งนี้จะกลายเป็นพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวกันในบรรดาลูกๆ

คำถาม:
ลูกๆ ควรจะเฝ้าแต่ทำความเพียรพยายามใดเพื่อที่ลูกจะกลายเป็นผู้ที่สอบผ่านด้วยเกียรตินิยม?

คำตอบ:
ลูกต้องทำความเพียรพยายามที่จะไปอยู่เหนือบ่วงกรรมทั้งหมด เมื่อลูกพูดกับใครบางคน, คิดว่าผู้นั้นเป็นดวงวิญญาณ, เป็นพี่น้องชายของลูก, มองดูเป็นพี่น้อง เมื่อลูกรับฟังพ่อ, มองดูพ่อที่กึ่งกลางหน้าผากของพ่อ ด้วยการรักษาสายตาของความเป็นพี่น้องเพศชายนี้ไว้ ความรักและความสัมพันธ์ของการเป็นพี่น้องจะกลับมามั่นคง สิ่งนี้ใช้ความเพียรพยายาม แต่เป็นความเพียรพยายามที่ทำให้ลูกสามารถสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม ลูกๆ ผู้ที่กำลังได้รับสถานะภาพที่สูงจะทำความเพียรพยายามนี้อย่างแน่นอน

โอมชานติ
ลูกๆ ที่สุดแสนหวานได้เคยมีการอธิบายแก่ลูกแล้วว่า นี่เป็นดินแดนของความตายและตรงข้ามกับสิ่งนี้มีดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้เคยมีการแสดงว่าชางก้าได้บอกปารวะตีถึงเรื่องราวของความเป็นอมตะ เวลานี้ลูกกำลังจะไปสู่ดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ไม่ใช่ชางก้าที่บอกเรื่องราวนี้ นี่เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อผู้เดียวบอกเรื่องราวนี้ ชางก้าไม่ใช่มหาสมุทรแห่งความรู้ที่เขาจะบอกเรื่องราวนี้แก่ลูก ลูกๆต้องอธิบายวิธีการเอาชนะความตาย เป็นความรู้นี้ที่ทำให้ลูกเป็นอมตะและคงอยู่ตลอดไปและเพิ่มช่วงชีวิตของลูกให้ยืนยาวขึ้นด้วย ที่นั่นไม่มีความตาย เป็นเพียงด้วยการเอาชนะกิเลสทั้งห้าที่นี่ นั่นคือด้วยการเอาชนะราวัน,ที่ลูกจะกลายเป็นนายของอาณาจักรของราม นี่คือดินแดนแห่งความเป็นอมตะ อาณาจักรของราวันเป็นดินแดนแห่งความตายและอาณาจักรของรามคือดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ความตายไม่มีวันมาหาเหล่าเทพ ไม่มีปีศาจแห่งความตายที่นั่น หัวข้อที่ว่า มนุษย์จะสามารถเอาชนะความตายได้อย่างไร นั้นดีมาก ประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดคือความรู้ บารัตเป็นดินแดนของความเป็นอมตะที่ผู้คนมีช่วงชีวิตที่ยืนยาว ตัวอย่างของงูใช้กับยุคทอง งูทิ้งหนังของมันและมีหนังใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งสิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกรู้ว่าทั้งโลกกำลังจะถูกทำลายและลูกจะต้องละร่างเก่าของลูก หนังเก่าในปัจจุบันของลูกเป็นหนังสุดท้ายของ 84 ชาติเกิดของลูก สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ที่นั่นลูกมีสำนึกรู้ว่าเมื่อร่างเก่าของลูกไปถึงสภาพที่เสื่อมโทรม พวกเขาก็ต้องละร่างนั้นและใช้ร่างใหม่ ลูกมีนิมิตด้วยเช่นกัน ความเข้าใจก็เรียกว่าเป็นการหยั่งรู้ด้วยเช่นกัน หนังใหม่ของลูกพร้อมสำหรับลูกและเวลานี้ลูกต้องทิ้งหนังเก่าของลูก นี่คือวิธีที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นที่นั่น โลกเรียกว่าดินแดนแห่งความเป็นอมตะที่ซึ่งไม่มีความตายใดๆ ลูกจะจากร่างของลูกในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสม ตัวอย่างของเต่าก็ใช้กับที่นี่เช่นกัน เต่าทำงานของมันแล้วก็กลับมาสำรวจตรวจสอบตนเอง ตัวอย่างที่นี่ได้มีการลอกเรียนแบบโดยผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา, แต่เพียงในนามเท่านั้น พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด เวลานี้ลูกเข้าใจว่าเทศกาลทั้งหมดที่พวกเขาเฝ้าแต่เฉลิมฉลองในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเช่นรักซาบันดัน, ดาเซลา, ดีวาลาและโฮลีใช้กับเวลานี้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง ให้ทำรายการของหัวข้อทั้งหมดเช่นมนุษย์เอาชนะความตายได้อย่างไร และดวงวิญญาณทั้งหมดจากดินแดนแห่งความตายและไปสู่ดินแดนแห่งความเป็นอมตะได้อย่างไร ลูกต้องเขียนประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดลงไปก่อนที่จะอธิบายประเด็นเหล่านั้น เช่นที่พวกเขาได้เขียนเรื่องราวของการแสดงและพูดว่า วันนี้เป็นการแสดงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ลูกควรที่จะมีรายการของประเด็นต่างๆเช่นกันที่วันนี้จะมีการอธิบายหัวข้อนี้แก่ท่าน ท่านจะสามารถทิ้งอาณาจักรของราวันและไปสู่อาณาจักรของเทพได้อย่างไร คำอธิบายนั้นเป็นเช่นเดียวกันแต่เมื่อผู้คนรับฟังหัวข้อที่แตกต่างกัน พวกเขาจะเข้าใจว่าพวกเขาสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของพวกเขาจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างไร และมีประสบการณ์ของความสุขเป็นอย่างมากอย่างไร มีการเขียนไว้ในหนังสือพิมพ์ว่าซันยาสซีกำลังฉลองไฟบูชายัญที่ 125 และภายใต้นั้นก็เป็นรายการของหัวข้อที่จะมีการอภิปราย ที่นี่พ่อพูดว่า พ่อสร้างไฟบูชายัญนี้ครั้งเดียวเท่านั้นที่ทั้งโลกจะถูกสังเวยลงไปอย่างสมบูรณ์ พวกเขาสร้างไฟบูชายัญมากมายและมีขบวนแห่ที่ใหญ่โตมากมายฯลฯ ลูกเข้าใจว่ารูด้าชีพบาบาสร้างไฟบูชายัญเดียวนี้เท่านั้นและทั้งโลกเก่าก็จะถูกสังเวยอย่างสมบูรณ์ โลกใหม่ถูกสร้างขึ้นมาและลูกกลายเป็นเทพ พ่ออธิบายทั้งหมดนี้แก่ลูก พ่อผู้สร้างมาและให้ความรู้ของตัวท่านเองแก่ลูกและความรู้ของตอนเริ่ม,ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างเช่นกัน ท่านสอนราชาโยคะแก่ลูกด้วยเช่นกัน มีเทพที่บริสุทธิ์ในยุคทอง พวกเขาปกครองอาณาจักรด้วยเช่นกัน นั่นเรียกว่าศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ลูกสามารถมีหัวข้อนี้ด้วยเช่นกัน ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของยุคทองมีการสร้างขึ้นมาอย่างไร และ ความสงบถูกสร้างขึ้นมาในทั่วทั้งโลกอย่างไร จงมาและทำความเข้าใจสิ่งนี้ ไม่มีใครนอกจากพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดที่สามารถแนะนำลูกถึงวิธีการสร้างความสงบในโลก มีการให้รางวัลแก่ผู้ที่ให้ความคิดเห็น มีหัวข้อเช่นกันว่า ใครจะสามารถให้รางวัลสำหรับการสร้างความสงบในโลกและสิ่งนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร? ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และทำรายการของประเด็นต่างๆ ให้ทำการเตรียมการเช่นนั้นที่หัวข้อเดียวกันนั้นจะมีการใช้ทุกหนแห่ง และสายใยจะถูกสร้างขึ้นในระหว่างลูกทั้งหมด จงทำรายการและให้ทุกคนรู้ล่วงหน้า แล้วข่าวก็ควรจะส่งไปยังเดลีเพื่อที่ทุกคนจะรู้ว่าการบรรยายเดียวกันกำลังเกิดขึ้นทุกหนแห่ง นี่เรียกว่าความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั่วทั้งโลกมีความแตกแยก แต่คำยกย่องของอาณาจักรของรามนั้นคือสิงโตและวัวดื่มน้ำด้วยกันจากบ่อเดียวกัน หากมีเรื่องราวเช่นนั้นที่ให้ในยุคเงิน ยุคทองจะต้องเป็นเช่นไร? มีเรื่องราวต่างๆ มากมายที่เขียนไว้ในคัมภีร์ เวลานี้ลูกรับฟังเพียงเรื่องราวเดียวที่พ่อบอกลูก พวกเขาเฝ้าแต่แต่งเรื่องราวนับไม่ถ้วนในโลก ไม่มีคัมภีร์ใด ฯลฯ ที่เคยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นยุคทองแดงจนถึงตอนสิ้นสุดยุคเหล็กคงอยู่ที่นั่น ทุกสิ่งของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาจบสิ้น ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกเห็นที่นี่คือความชั่วร้ายเยี่ยงปีศาจ ดังนั้นมองแต่ไม่เห็น ฟังแต่ไม่ได้ยิน เพียงแต่เก็บสิ่งต่างๆที่พ่ออธิบายแก่ลูกไว้ในสติปัญญาของลูกเท่านั้น เราบราห์มิน ของยุคบรรจบพบกันนั้นสูงส่งมาก เราสูงส่งยิ่งกว่าเหล่าเทพ ในเวลานี้เราคือลูกๆ ของพระเจ้า จำนวนของพวกเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทีละนิด แม้กระทั่งประเด็นที่แสนจะง่ายดายก็ไม่ได้นั่งในสติปัญญาของใคร ลูกคือลูกๆ ของพระเจ้าและดังนั้นลูกต้องกลายเป็นนายแห่งสวรรค์อย่างแน่นอน เพราะพ่อคือผู้ที่สร้างสวรรค์ เนื่องจากระยะเวลาของวงจรที่ให้ไว้หลายแสนปี,พวกเขาจึงไม่สามารถจดจำสิ่งใดได้ พ่อมาและเตือนลูก นี่คือประเด็นของ 5000 ปี ลูกเคยเป็นเทพ เวลานี้ท่านกำลังทำให้ลูกเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง ด้วยการรับฟังเป็นการส่วนตัว,ลูกก็สัมผัสกับความสุขเป็นอย่างมากและกลับมาสดชื่น เป็นลูกที่ฉลาดและรู้คิดที่มีสิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของพวกเขาที่พวกเขาต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขาจากพ่อ พ่อสร้างโลกใหม่และเราต้องอยู่ในโลกใหม่นั้นอย่างแน่นอน ทุกคนคือลูกของพ่อผู้เดียว ศาสนาของทุกคนนั้นแตกต่างกันและสถานที่อยู่อาศัยของทุกคนก็แตกต่างกันไปเช่นกัน แต่ละคนมาและไปในลักษณะที่แตกต่างกัน พวกเขาไปและอยู่ในอาณาเขตสูงสุดอย่างไรก็อยู่ในสติปัญญาด้วยเช่นกัน มีต้นไม้เผ่าพันธุ์ในอาณาเขตสูงสุด ต้นไม้เผ่าพันธุ์ไม่สามารถมองเห็นได้ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ฉากใดก็ตามที่มองเห็นในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเป็นเพียงนิมิต ทั้งหมดถูกกำหนดไว้แล้วในละคร เมื่อลูกไปสู่อาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ลูกก็เห็นทุกสิ่งราวกับเป็นหนังเงียบ เริ่มแรกภาพยนตร์ที่พวกเขาทำนั้นไม่มีเสียงและแล้วพวกเขาก็เริ่มสร้างภาพยนตร์ที่มีเสียง ลูกไม่สามารถทำละครด้วยความเงียบได้ ลูกๆเข้าใจว่าลูกอยู่ในความเงียบสงบอย่างไร เช่นที่มีต้นไม้ของดวงวิญญาณที่นั่น ดังนั้นที่นี่มีต้นไม้ของมนุษย์เช่นกัน จงเก็บสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไว้ในสติปัญญาของลูกและให้คำบรรยายด้วยประเด็นเหล่านี้ มันใช้เวลาที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมด แม้ว่าลูกจะเข้าใจทุกสิ่ง การจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงที่จะทำให้ลูกสามารถซึมซับทุกสิ่งและมีประสบการณ์ของความสุขนั้นอยู่ที่ใด? เวลานี้ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนวิธีที่จะมีโยคะที่ถูกต้องแม่นยำ ได้เคยมีการอธิบายแก่ลูกแล้วว่าลูกต้องนับถือทุกคนอย่างเป็นพี่น้องของลูก หน้าผากคือบัลลังก์ของดวงวิญญาณ เหตุนี้เอง พาหนะที่โชคดี จึงเป็นที่จดจำ เมื่อลูกอธิบายสิ่งเหล่านี้แก่ผู้อื่น, ให้รักษาสำนึกรู้ว่าลูกกำลังอธิบายแก่พี่น้องของลูก สิ่งนี้ใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาทัศนคตินี้ไว้ ด้วยการทำความเพียรพยายามที่ลูกได้รับสถานะภาพที่สูง พ่อมองดูลูกในลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน สายตาของพ่อก็ถูกดึงไปที่กึ่งกลางหน้าผากด้วย ดวงวิญญาณเป็นเพียงจุดเล็กๆ เป็นดวงวิญญาณที่รับฟัง ลูกมองดูพ่อที่กึ่งกลางหน้าผากด้วยเช่นกัน บาบาอยู่ที่นี่และบราเธอร์(ดวงวิญญาณของบราห์มา) ก็อยู่ที่นี่เช่นกัน ด้วยการเก็บสิ่งต่างๆ เช่นนั้นไว้ในสติปัญญาของลูก ลูกของมหาสมุทรแห่งความรู้ก็กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกัน เป็นสิ่งที่ง่ายมากสำหรับลูกที่จะทำสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่ยากเล็กน้อยสำหรับผู้ที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของเขาที่จะรักษาสภาพนี้ไว้ พวกเขากลับไปบ้านหลังจากรับฟังและบรรยากาศที่บ้านของพวกเขาก็แตกต่างไป ที่นี่เป็นเรื่องง่าย บาบาบอกวิธีการที่ง่ายดายมากแก่ลูก พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ พิจารณาว่าผู้อื่นเป็นพี่น้องของลูก ด้วยสายตาของความเป็นพี่น้องนี้ลูกจะสามารถไปอยู่เหนือบ่วงกรรมทั้งหมด ลูกจะสามารถลืมร่างกายและเพียงแต่จดจำพ่อ หากลูกเฝ้าแต่ทำความเพียรพยายามนี้อย่างต่อเนื่องลูกจะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม อย่างไรก็ตามมีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถรักษาสภาพนี้ไว้ได้และนั่นคือพวกเขาที่กลายเป็นนายของโลก มีลูกประคำของแปดด้วยเช่นกัน และดังนั้นลูกต้องเพียรพยายาม ผู้ที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงจะเพียรพยายามอย่างแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่มีความจำเป็นที่จะเข้าไปสู่เรื่องอื่นๆ ความรักและความสัมพันธ์สร้างขึ้นจากสายตาของความเป็นพี่น้องและสายตานั้นกลับมามั่นคง ดังนั้นพ่อพูดว่า พ่ออธิบายสิ่งต่างๆ ที่ลึกล้ำมากแก่ลูก สิ่งนี้ใช้ความเพียรพยายามที่จะนำสิ่งทั้งหมดนั้นไปปฏิบัติ เมื่อลูกนั่งที่นี่จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ นั่นคือดวงวิญญาณที่รับฟัง ลูกกำลังมองดูดวงวิญญาณที่กำลังรับฟัง ผู้คนเหล่านั้นพูดว่าดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันของผลกระทบของการกระทำ ร่างกายรับฟังหรือไม่? นี่เป็นสิ่งที่ผิด พ่อบอกสิ่งที่ลึกล้ำมากแก่ลูก นั่นคือลูกต้องทำความเพียรพยายาม ผู้ที่เป็นบางสิ่งในวงจรที่แล้วจะทำความเพียรพยายามอีกครั้ง พวกเขาถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองเช่นกันว่า ฉันพูดและรับฟังในลักษณะนี้และพัฒนานิสัย นี่เป็นดวงวิญญาณที่ได้รับการบอกว่า มานมานะบาฟ ลูกแต่ละคนที่ได้รับการบอกว่า มานมานะบาฟ นั่นคือ จดจำพ่อ ความเพียรพยายามนี้แฝงตัว นักเรียนไปและนั่งใต้ต้นไม้เพื่อศึกษาเล่าเรียน แต่นั่นเป็นสิ่งที่เป็นทางกายภาพ ด้วยการฝึกฝนทั้งหมดนี้ในเวลานี้, นิสัยก็จะเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ลูกกำลังรับฟังสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ลูกได้ยินในเวลานี้ คนใหม่จะมาและได้ยินสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกัน บ้างก็พูดว่าพวกเขามาช้า อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงลูกได้ยินสิ่งที่ละเอียดอ่อน,ลึกล้ำและชั้นหนึ่งอย่างยิ่ง และด้วยการทำความเพียรพยายามลูกประกาศสิทธิ์ในสถานะภาพที่สูงมาก นี่เป็นสิ่งที่ดี มายาจะไม่ปล่อยลูกไปจนกว่าถึงเวลาสุดท้ายจริงๆ สงครามของลูกกับมายาจะดำเนินไปจนกว่าลูกจะได้รับชัยชนะ แล้วลูกก็จะจากไปในทันที ขึ้นอยู่กับว่าลูกมีการจดจำระลึกถึงมากเพียงใด ลูกจะกลับมาตระหนักว่าลูกกำลังจะไปหาพ่อและจากร่างของลูก บาบาได้เห็นว่า เมื่อผู้ที่มีเป้าหมายที่จะหลอมรวมเข้ากับธาตุบราห์มได้จากร่างของพวกเขา ก็จะมีความเงียบสงบอย่างสมบูรณ์กระจายออกไปโดยรอบ กระนั้นก็ตามไม่มีใครสามารถได้มาซึ่งการหลุดพ้นตลอดไป และยังไม่มีใครสามารถที่จะกลับบ้านไปได้ นักแสดงทั้งหมดเป็นที่ต้องการในละครนี้ พวกเขาทั้งหมดต้องลงมาที่นี่ในเวลาสุดท้าย เมื่อไม่มีแม้แต่ดวงวิญญาณเดียวคงอยู่เบื้องบนนั้น ทุกคนก็ต้องกลับบ้าน ไม่ว่าจะมีมนุษย์มากมายเพียงไร พวกเขาทั้งหมดจะต้องกลับบ้าน จะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังอยู่ที่นี่ พวกเขาจะพูดว่า เราจะเห็นทุกคนจากไป เวลานี้ยุคทองกำลังถูกสร้างขึ้นมา มีมนุษย์มากมายหลายพันล้านและดังนั้นเราจะดูทุกคนจากไปแล้วก็จะไปสู่อาณาจักรของเราเอง บางทีผู้อื่นอาจจะได้เห็นสี่สิบถึงห้าสิบคนจากไป แต่ลูกจะได้เห็นดวงวิญญาณมากเพียงไรที่จากไป? ดวงวิญญาณทั้งหมดจะกลับไปเหมือนฝูงแมลงไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ พ่อได้มาที่นี่เพื่อพาลูกและคนอื่นๆกลับบ้านแล้วพ่อก็จะส่งลูกกลับลงมา เหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ มนุษย์นับพันล้านจะกลับบ้าน ลูกจะได้เห็นพวกเขาทั้งหมดจากไป ทุกคนจะกลับบ้านสู่อาณาเขตสูงสุด เวลานี้สติปัญญาของลูกจะต้องทำงานกับเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด ต้นไม้จะค่อยๆเริ่มเติบใหญ่อีกครั้งทีละนิด ลูกประคำของรุนด้าจะกลายเป็นลูกประคำของรูด้า สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกประคำของรูด้า(ชีวา) กลายเป็นลูกประคำของรุนด้า(วิษณุ)ได้อย่างไร ในบรรดาลูกด้วยเช่นกันเพียงผู้ที่มีสติปัญญาที่ละเอียดอ่อนและลึกล้ำเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจสิ่งที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ทั้งหมดได้ พ่ออธิบายสิ่งต่างๆเหล่านี้แก่ลูกในวิธีที่หลากหลายเพื่อที่ลูกจะสามารถจดจำสิ่งเหล่านั้นได้ จากลูกประคำของรูด้า ลูกจะเข้ามาสู่ลูกประคำของรุนด้า และลูกจะลงมาเรื่อยๆตามลำดับกันไป ลูกประคำของรูด้านั้นใหญ่โตมาก! ไม่มีใครอื่นเข้าใจความรู้นี้ นับตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ไม่มีใครอื่นสามารถที่จะรู้ความรู้นี้ เพียงลูกๆบราห์มินของยุคบรรจบพบกันเท่านั้นที่สามารถเข้าใจทั้งหมด เพียงแค่จดจำยุคบรรจบพบกันและความรู้ทั้งหมดจะเข้าไปในสติปัญญาของลูก ลูกคือประภาคารแห่งแสงที่แสดงให้ทุกคนได้เห็นจุดหมายปลายทางของพวกเขา ลูกกลายเป็นประภาคารที่ดีมาก ไม่มีประเด็นใดที่ไม่ได้ใช้กับลูก ลูกเป็นศัลยแพทย์, เจ้าของโรงรับจำนำ, คนซักผ้า คุณสมบัติพิเศษอยู่ภายในลูกและดังนั้นคำยกย่องทั้งหมดนี้ใช้กับลูก แต่ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ คำยกย่องที่ลูกได้รับนั้นเป็นไปตามงานที่ลูกทำ พ่อให้การกำหนดแก่ลูกและลูกต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้น การจัดสัมมนาเป็นงานของลูก บาบาจะไม่หยุดลูกจากการทำสิ่งใด อัจชะ มีประโยชน์อะไรในการอธิบายมากเกินไป? พ่อพูดว่า มานมานะบาฟ! บาบาป้อนอาหารที่ชูกำลังอย่างยิ่งแก่ลูก อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดาพ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. รักษาความซาบซึ้งไว้เสมอว่าเราบราห์มินของยุคบรรจบพบกันนั้นสูงส่งยิ่งกว่าเทพ เพราะในเวลานี้เราเป็นลูกของพระเจ้า เราเป็นเจ้ามหาสมุทรแห่งความรู้ ในเวลานี้ที่เราซึมซับคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ทั้งหมดไว้ในตนเอง

2. เพียงแต่เก็บสิ่งต่างๆ ที่พ่ออธิบายไว้ในสติปัญญาของลูก ขณะที่ได้ยินสิ่งใด,อย่าได้ฟัง ขณะที่มองสิ่งใด,อย่าได้เห็น อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย! อย่าได้เห็นสิ่งที่เลวร้าย!

พร:
ขอให้ลูกเป็นจักรพรรดิที่ไร้ความกังวลและเคลื่อนออกไปจากเงาของมายาใดๆ และอยู่ภายใต้ฉัตรแห่งการปกป้องของการจดจำระลึกถึง

ผู้ที่อยู่ภายใต้ฉัตรแห่งการปกป้องของการจดจำระลึกถึงของพ่อเสมอจะมีประสบการณ์ว่าตนเองปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ วิธีที่จะทำให้ตนเองปลอดภัยจากเงา (chaaya) ของมายาคือการอยู่ภายใต้ฉัตรของการปกป้องคุ้มครอง (chatra-chaaya) ของพ่อ ผู้ที่คงอยู่ภายใต้ฉัตรของการปกป้องคือจักรพรรดิที่ไร้ความกังวลเสมอ หากมีความกังวลใดๆ ความสุขของลูกจะหายไป เมื่อความสุขของลูกหายไปแล้วลูกจะกลับมาอ่อนแอและมีอิทธิพลของเงาของมายา เพราะความอ่อนแอที่ปลุกมายาขึ้นมา ถ้ามีเงาของมายาบางอย่างแม้ในความฝันของลูก เธอจะเป็นเหตุที่ทำให้ลูกมีความทุกข์อย่างมาก และเหตุนี้เองลูกต้องอยู่ภายใต้ฉัตรของการปกป้องคุ้มครองอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:
ด้วยไขควงของความเข้าใจ ขันสกรูที่หลวมของความไม่ระมัดระวังให้แน่น และอยู่อย่างตื่นตัวอย่างสม่ำเสมอ