08.04.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน กลายเป็นดอกไม้และให้ความสุขแก่ทุกคน ลูกที่เป็นดอกไม้จะปล่อยให้เพชรพลอยออกจากปากของพวกเขาเท่านั้น

คำถาม:
อะไรคือคำสอนของพระเจ้าสำหรับลูกๆ ที่กลายเป็นดอกไม้เพื่อที่เขาจะยังคงส่งกลิ่นหอมอย่างสม่ำเสมอ?

คำตอบ:
โอ ลูกๆ ผู้เป็นดอกไม้ของพ่อ ตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าลูกไม่ได้มีหนามที่เป็นปีศาจใดๆในรูปของข้อบกพร่องภายในตัวลูก หากลูกมีหนามใดๆภายในตัวลูกแล้วเช่นเดียวกับที่ลูกไม่ชอบข้อบกพร่องของผู้อื่น ในทำนองเดียวกันอย่าได้ชอบข้อบกพร่องที่ชั่วร้ายที่ลูกมีภายในตัวลูกและหนามจะถูกขจัดออกไป เฝ้าแต่ตรวจสอบตนเอง ตรวจสอบว่าลูกไม่ได้ทำบาปใดๆ ด้วยความคิด คำพูด หรือการกระทำที่ลูกจะต้องมีประสบการณ์ของการถูกลงโทษ

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายให้แก่ลูกๆทางจิตเพราะนี่คืออาณาจักรของราวัน ในปัจจุบันมนุษย์ทั้งหมดมีสำนึกที่เป็นร่าง ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงถูกเรียกว่าเป็นหนามของป่า ใครกำลังอธิบายถึงสิ่งนี้? พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้ที่เวลานี้กำลังเปลี่ยนหนามให้กลายเป็นดอกไม้ ในบางกรณีมายาก็เป็นเช่นนั้นในขณะที่ใครบางคนกำลังกลายเป็นดอกไม้เธอก็เปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นหนามอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เรียกว่าป่าหนาม มีมนุษย์มากมายในนั้นที่เป็นเช่นสัตว์ พวกเขาเป็นมนุษย์แต่พวกเขาก็เฝ้าแต่รบราและทะเลาะเบาะแว้งในบรรดาพวกเขาเองเช่นเดียวกับสัตว์ มีการทะเลาะเบาะแว้งในทุกๆ บ้าน ทุกคนอยู่ในมหาสมุทรแห่งยาพิษ ทั้งโลกนี้เป็นมหาสมุทรแห่งยาพิษที่ใหญ่มากที่มนุษย์กำลังดิ้นรนกระเสือกกระสน นี่เรียกได้ว่าเป็นโลกที่ไม่บริสุทธิ์และคดโกง เวลานี้ลูกกำลังเปลี่ยนจากหนามเป็นดอกไม้ พ่อเรียกได้ว่าเป็นนายของสวนด้วยเช่นกัน พ่อนั่งที่นี่และอธิบายว่าในกีตะมีความรู้และในภควัตมีกิจกรรมของมนุษย์ ดูสิว่าพวกเขาได้เขียนอะไรไว้! สิ่งเหล่านั้นไม่มีกล่าวถึงในยุคทอง ยุคทองคือสวนของดอกไม้ เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นดอกไม้ หลังจากกลายเป็นดอกไม้แล้วบ้างก็กลายเป็นหนาม วันนี้ลูกอาจจะก้าวไปได้ดีมากแต่แล้วก็จะมีพายุของมายา ดูสิว่ามายาทำให้สภาพของลูกเป็นเช่นใดขณะที่ลูกกำลังนั่งอยู่ที่ไหนสักแห่ง พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ท่านพูดกับผู้คนของบารัต: ลูกเคยเป็นนายของโลก มันเป็นเรื่องของเมื่อวานนี้เท่านั้น เป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ มีปราสาทราชวังทองคำที่ประดับด้วยเพชรและเพชรพลอยต่างๆ ที่เรียกว่าเป็นสวนสวรรค์ของอัลล่าห์ เป็นป่าที่นี่แล้วก็จะมีสวนที่นี่ บารัตเคยเป็นสวรรค์และไม่มีสิ่งใดนอกจากดอกไม้ที่นั่น มีเพียงพ่อเท่านั้นที่สร้างสวนของดอกไม้ ในขณะที่กลายเป็นดอกไม้บางคนก็เข้าไปสู่มิตรที่ไม่ดีและเสียคนไป พวกเขาพูดว่า: บาบา ฉันต้องการแต่งงาน พวกเขาเห็นความโอฬารตระการตาของมายา! ที่นี่มีความนิ่งสงบอย่างแท้จริง ทั้งโลกนี้เป็นป่า ป่าจะถูกเผาไหม้อย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในป่าก็จะถูกทำลายด้วยเช่นกัน เป็นไฟเดียวกันนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 5000 ปีที่แล้วและจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เรียกว่าสงครามมหาภารตะ มีสงครามระเบิดปรมาณูเป็นครั้งแรกที่สร้างขึ้นโดยยาดาวาส สิ่งนี้เป็นที่จดจำกันมาด้วยเช่นเดียวกัน พวกเขาได้ประดิษฐ์ขีปนาวุธด้วยวิทยาศาสตร์ มีเรื่องราวมากมายในคัมภีร์ พ่ออธิบายแก่ลูกๆ ว่าไม่มีใครสามารถสร้างขีปนาวุธและอื่นๆให้ปรากฏออกมาจากท้องของเขาได้ เวลานี้ลูกสามารถเห็นได้ว่ามีระเบิดมากมายเพียงใด ฯลฯ ที่พวกเขาได้สร้างขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ ดูสิว่าเมืองต่างๆถูกทำลายไปมากแค่ไหนจากการทิ้งระเบิดเพียงสองลูกและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากมายเท่าใด จะต้องมีผู้เสียชีวิตหลายแสนคน เวลานี้มีผู้คนนับล้านที่อยู่ในป่านี้ที่จะต้องถูกเผาไหม้ ชีพบาบาอธิบายแก่ลูกๆ เพราะหลังจากนั้นพ่อก็ยังคงมีความเมตตา! พ่อต้องให้คุณประโยชน์แก่ทุกคน ทุกคนจะไปไหน? พวกเขาจะเห็นว่ามีเพลิงไหม้แล้วพวกเขาจะมาหาพ่อเพื่อขอที่ลี้ภัย พ่อคือผู้ประทานการหลุดพ้นสำหรับทุกคน ท่านอยู่เหนือการกลับชาติมาเกิดใหม่ ผู้คนกล่าวว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน เวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ลูกมีความรู้ทั้งหมดอยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกต้องเติมเต็มความรับผิดชอบของลูกต่อเพื่อนฝูงและญาติมิตรของลูกด้วยเช่นกัน พวกเขามีลักษณะนิสัยที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจในขณะที่ลูกนั้นมีคุณธรรมที่สูงส่ง เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องสอนสิ่งนี้ให้กับผู้อื่น เฝ้าแต่ให้มันตรานี้ ลูกอธิบายให้แก่ผู้คนมากมายในงานนิทรรศการ ลูกผู้คนของบารัตเวลานี้ได้ใช้ 84 ชาติเกิดครบสมบูรณ์แล้ว เวลานี้พ่อได้มาเพื่อเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ นั่นคือทำให้ลูกผู้เป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในนรกให้กลายเป็นผู้อยู่อาศัยในสวรรค์ เทพอาศัยอยู่ในสวรรค์ เวลานี้ลูกไม่ชอบผู้ที่มีลักษณะนิสัยที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจ มองดูตนเองและตรวจสอบดูว่าลูกได้กลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่ง ฉันมีข้อบกพร่องใดๆ ในตัวฉันหรือไม่? ฉันได้ทำการกระทำใดๆที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจด้วยความคิด คำพูด และการกระทำของฉันหรือไม่? ฉันกำลังทำธุรกิจของการเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้หรือไม่? บาบาเป็นเจ้าแห่งสวนดอกไม้และลูกบราห์มากุมารและกุมารีเป็นคนสวน มีคนสวนที่แตกต่างกันหลายประเภท บางคนเป็นบุดดู(ผู้ที่โง่เขลา)ที่พวกเขาไม่สามารถทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับพวกเขาได้ นายของสวนไม่ได้ไปที่นิทรรศการ คนสวนไปที่นั่น คนสวนนี้ก็อยู่กับชีพบาบาด้วยเช่นกัน และดังนั้นเขาจึงไม่ได้ไปที่นั่น ลูกคนสวนไปที่นั่นเพื่อทำงานรับใช้ คนสวนที่ดีมากเท่านั้นที่ได้รับการเชื้อเชิญ แม้แต่บาบาก็พูดว่า: อย่าได้เชื้อเชิญผู้ที่บุดดู(โง่เขลา)! บาบาไม่ได้เอ่ยชื่อใดๆ มีแม้กระทั่งคนสวนชั้นสาม นายของสวนรักคนสวนที่ได้สร้างดอกไม้ที่ดีมาก ท่านพอใจกับพวกเขาด้วยเช่นกัน พวกเขาให้เพชรพลอยออกจากปากของพวกเขาเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ บาบาจะพูดว่าอย่างไรถ้าพวกเขาปล่อยให้ก้อนหินออกมาจากปากของพวกเขาแทนที่จะเป็นเพชรพลอย? ผู้คนถวายดอกอั๊กให้แก่ชีวา ดังนั้นผู้ที่เป็นเช่นนั้นควรจะเสนอตนเองใช่หรือไม่? ดูสิว่าพฤติกรรมของพวกเขานั้นเป็นเช่นไร! แม้ว่าหนามก็ยังเสนอตนเองให้! และหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่ป่า แทนที่จะกลับมาสะโตประธาน พวกเขากลับมาตาโมประธานมากขึ้น แล้วสภาพของพวกเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้น? พ่อพูดว่า: ประการแรกพ่อไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวใดๆ และประการที่สองพ่อยกระดับผู้ที่ประณามพ่อ พ่อมีความเมตตาและยกระดับผู้คนของบารัตที่ประณามพ่ออย่างมาก พ่อพูดว่า: พ่อมาในเวลานี้เพื่อก่อตั้งสวรรค์ เมื่อลูกบอกใครบางคนให้มาสวรรค์ พวกเขาก็ตอบว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่ในสวรรค์ที่นี่ โอ้! แต่สวรรค์นั้นคงอยู่ในยุคทอง สวรรค์จะคงอยู่ในยุคเหล็กได้อย่างไร? ยุคเหล็กนั้นเรียกว่านรก นี่คือโลกเก่าที่ตาโมประธาน ผู้คนไม่รู้ว่าสวรรค์คงอยู่ที่ใด พวกเขาเชื่อว่าสวรรค์อยู่เบื้องบนในท้องฟ้า ในวัดดิลวาลาพวกเขาได้วาดภาพของสวรรค์บนเพดานด้านบนและพวกเขากำลังนั่งทำทาปาเซียอยู่ด้านล่าง เหตุนี้เองผู้คนพูดว่าคนนั้นคนนี้ได้ไปสวรรค์แล้ว สวรรค์อยู่ที่ไหน? พวกเขาพูดว่าทุกคน(ที่ตาย)ได้กลายเป็นผู้อยู่อาศัยในสวรรค์ นี่คือมหาสมุทรแห่งยาพิษ ดินแดนของวิษณุได้ถูกเรียกว่ามหาสมุทรแห่งน้ำนม และจากนั้นพวกเขาจึงได้สร้างสระน้ำนมขนาดใหญ่และวางวิษณุไว้เพื่อกราบไหว้บูชา เวลานี้ลูกๆกำลังเตรียมการเพื่อไปยังสวรรค์ที่ซึ่งจะมีแม่น้ำของน้ำนม เวลานี้ลูกๆ ต้องกลายเป็นดอกไม้ต่อไป อย่าได้ทำตัวเช่นนั้นที่มีคนพูดว่าลูกเป็นหนาม เพียรพยายามต่อไปที่จะกลายเป็นดอกไม้เสมอ มายาทำให้ลูกกลายเป็นหนาม ดังนั้นจงระมัดระวังอย่างยิ่ง! พ่อพูดว่า: ขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกจงกลับมาบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว บาบานายของสวนได้มาเพื่อเปลี่ยนลูกจากหนามให้กลายเป็นดอกไม้ ตรวจสอบว่าลูกจะกลายเป็นดอกไม้แล้วหรือไม่ เพียงดอกไม้เท่านั้นที่ได้ถูกเชื้อเชิญให้ไปทำงานรับใช้ทุกหนแห่ง บาบา ส่งดอกกุหลาบให้กับเรา! ผู้ที่เป็นเช่นดอกไม้นั้นสามารถมองเห็นได้ พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อสอนราชาโยคะแก่ลูก นี่คือเรื่องราวของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริง ไม่ใช่กลายเป็นปวงประชาที่แท้จริง! บางคนกลายเป็นราชาและราชินี ดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่าปวงประชานั้นก็จะต้องถูกสร้างขึ้นเช่นเดียวกัน เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าราชาราชินีและปวงประชาได้ถูกสร้างขึ้นตามลำดับกันไป คนยากจนที่ไม่สามารถเก็บเงินได้แม้แต่สองถึงห้ารูปีจะให้อะไร? พวกเขาได้รับรางวัลมากเท่ากับคนที่ให้ 1,000 รูปี บารัตยากจนที่สุดในบรรดาทั้งหมด ไม่มีชาวบารัตคนไหนเลยที่จำได้ว่าพวกเขาเคยเป็นผู้อยู่อาศัยในสวรรค์ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญเทพ แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจ กบร้องในขณะที่นกไนติงเกลร้องเพลงที่ไพเราะแสนหวานและสวยงามอย่างยิ่ง แต่ไม่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งนั้น ทุกวันนี้มีผู้คนมากมายที่ถ่ายทอดกีตะ เวลานี้ก็มีแม้แต่ผู้หญิงที่ทำเช่นนั้น พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลยว่าศาสนาใดก่อตั้งขึ้นโดยผ่านกีตะ หากใครบางคนแสดงให้เห็นถึงพลังลี้ลับเพียงเล็กน้อย พวกเขาก็เชื่อว่าคนนั้นเป็นพระเจ้า พวกเขาจดจำผู้ชำระให้บริสุทธิ์! ดังนั้นนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: การข้องแวะในกิเลสคือบาปอันดับหนึ่ง ทั้งโลกไม่บริสุทธิ์ ผู้คนร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! เวลานี้ท่านต้องมาหรือลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำคงคา? พ่อต้องพยายามอย่างมากที่จะเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ! พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและลูกจะเปลี่ยนจากหนามเป็นดอกไม้ อย่าได้ให้ก้อนหินออกมาจากปากของลูก! กลายเป็นดอกไม้! นี่คือการศึกษา ในขณะที่ดำเนินต่อไปบางคนก็ประสบกับลางร้ายและพวกเขาก็พลาดพลั้งล้มเหลว จากการมีความหวังพวกเขากลายเป็นคนที่สิ้นหวัง และแล้วพวกเขาก็พูดว่า: ฉันต้องการไปหาบาบา คนที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะเข้าไปในท้องพระโรงของอินทราได้ นี่คือท้องพระโรงของอินทรา ครูบราห์มินผู้ใดที่นำคนนั้นมาที่นี่จะมีความรับผิดชอบอย่างมาก หากพวกเขาข้องแวะในกิเลสแล้วครูบราห์มินจะสะสมภาระด้วยเช่นกัน เหตุนี้เองลูกจึงต้องระมัดระวังเมื่อลูกพาใครมาที่นี่ ในขณะที่ลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกจะเห็นผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาอื่น ฯลฯ ทั้งหมดกำลังรอคอยอยู่ในแถว มีชื่อต่างๆเช่นปิชัมบิตาเม ฯลฯ ลูกๆ ควรจะมีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัด ลูกสามารถบอกใครต่อใครได้ว่าบารัตเคยเป็นสวนดอกไม้และเทพเคยอาศัยอยู่ที่นั่น เวลานี้พวกเขากลายเป็นหนาม ลูกมีกิเลสทั้งห้าอยู่ในลูก อาณาจักรของราวันหมายถึงป่า พ่อมาและเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ ลองคิดดูว่า: ถ้าฉันไม่ได้กลายเป็นดอกกุหลาบในเวลานี้ ฉันก็จะกลายเป็นดอกอั๊กชาติแล้วชาติเล่า ลูกแต่ละคนต้องให้ประโยชน์แก่ตนเอง ลูกไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับชิพบาบาแต่อย่างใด! ลูกต้องให้ประโยชน์กับตัวลูกเอง เวลานี้ลูกต้องทำตามศรีมัท เมื่อใครบางคนไปที่สวน เขาก็จะมองดูแต่ดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมเท่านั้น เขาจะไม่มองไปที่ดอกอั๊ก พวกเขามีการแสดงดอกไม้ และนี่ก็เป็นการแสดงดอกไม้ด้วยเช่นกัน มีการได้รับรางวัลใหญ่ กลายเป็นดอกไม้ชั้นหนึ่งที่ดีมาก พฤติกรรมของลูกต้องอ่อนหวานมาก จงถ่อมตนอย่างมากกับผู้ที่โกรธ: ฉันต้องการที่จะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการทำตามศรีมัทและกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ในสวรรค์ มีกลยุทธ์มากมาย ผู้หญิงก็มีมารยามากมาย ลูกต้องเพียรพยายามอย่างเฉลียวฉลาดเพื่อที่จะคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ ลูกสามารถพูดว่า: พระเจ้าพูดว่า: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด! ด้วยการกลับมาบริสุทธิ์ลูกจะกลับมาสะโตประธาน! ดังนั้นฉันไม่ควรฟังพระเจ้าหรือ? ปกป้องตนเองด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อที่จะกลายเป็นนายของโลก จะเป็นอะไรไปถ้าลูกต้องอดทนสักเล็กน้อย? ลูกกำลังทำทุกสิ่งเพื่อตนเอง ผู้คนเหล่านั้นรบราเพื่อรัฐบาลในขณะที่ลูกกำลังทำทุกสิ่งเพื่อตัวลูกเอง ลูกต้องเพียรพยายามบางอย่าง! ด้วยการลืมพ่อลูกก็ล้มลงลูกก็รู้สึกระอายใจ แล้วลูกจะกลายเป็นเทพได้อย่างไร? อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1 เพื่อที่จะปลอดภัยจากลางร้ายของมายา จงให้เพชรพลอยของความรู้เท่านั้นที่ออกมาจากปากของลูก ระมัดระวังมิตรที่ลูกคบหาอย่างมาก

2 เพื่อที่จะกลายเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม จงขจัดข้อบกพร่องออกไปเรื่อยๆ ทำตามศรีมัทและกลับมาถ่อมตนอย่างมาก อย่าได้พ่ายแพ้ต่อตัณหาราคะที่เป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทำให้ตนเองปลอดภัยอย่างมียุทธวิธี

พร:
ขอให้ลูกอยู่อย่างเป็นอิสระจากสิ่งที่มีขีดจำกัด และข้องแวะอยู่ในงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดอยู่เสมอด้วยทัศนคติที่มีพลังของลูก

เช่นที่สะคาร์บาบาไม่มองเห็นสิ่งใดเลยนอกจากงานรับใช้ ในทำนองเดียวกันลูกๆ ก็ต้องข้องแวะอยู่ในงานรับใช้อย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยทัศนคติที่มีพลังของลูกและสิ่งที่มีขีดจำกัดทั้งหมดจะจบสิ้นโดยอัตโนมัติ การให้เวลากับสิ่งที่มีขีดจำกัดก็เหมือนกับการเล่นกับตุ๊กตาที่เสียเวลาและพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นอย่าได้เสียเวลาหรือพลังที่ลูกสะสมมาไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ

คติพจน์:
เพื่อให้ประสบความสำเร็จในงานรับใช้ ให้คำพูดพฤติกรรมและกิจกรรมของลูกมีอิทธิพล