08.05.22    Avyakt Bapdada     Thai Murli     31.12.90     Om Shanti     Madhuban


ทาปาเซียคือการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทาปาเซียหมายถึงการมีประสบการณ์ของความสุขกับพ่อ


วันนี้บัพดาดากำลังแสดงความยินดีด้วยความรักกับลูกๆในทุกหนแห่ง กับลูกๆ ผู้ที่มีประสบการณ์ของชีวิตใหม่ ทัศนคติใหม่ สายตาใหม่และโลกใหม่ด้วยความรู้ใหม่ ในเวลาปัจจุบันลูกๆในทุกหนแห่งกำลังเฝ้าดูฉากที่สูงส่งในปัจจุบันทางโทรทัศน์ของหัวใจของพวกเขา ทุกคนมีความคิดเดียวเท่านั้น คือการมีประสบการณ์ของความใกล้ชิดในขณะที่อยู่ห่างไกล บัพดาดากำลังมองดูลูกๆ ทุกคนเช่นกัน บัพดาดากำลังฟังเพลงของการอวยพรด้วยความจริงจังและความกระตือรือร้นใหม่จากหัวใจของลูกๆ เสียงเพลงที่หลากหลายที่มาจากทุกคนที่เต็มไปด้วยความรักนั้นสวยงามมาก เหตุนี้เองบัพดาดาจึงตอบกลับไปเพื่อเป็นการตอบแทน ขอแสดงความยินดีตลอดไปสำหรับปีใหม่ สำหรับความจริงจังและความกระตือรือร้นใหม่และสำหรับการนำมาซึ่งความสูงส่งในตนเองตลอดเวลา ไม่ได้มีการอวยพรเพียงแค่วันนี้สำหรับปีใหม่ แต่ในทุกขณะของยุคบรรจบพบกันนั้นจะนำมาซึ่งความใหม่ในชีวิตของลูกๆที่เติมเต็มความรับผิดชอบของความรักที่คงอยู่ตลอดไปต่อพ่อที่คงอยู่ตลอดไป เหตุนี้เองในทุกขณะลูกจึงได้รับการแสดงความยินดีที่ไม่สูญสลายจากพ่อที่ไม่สูญสลาย ลูกบราห์มินทั้งหลายกำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยการแสดงความยินดีของความสุขเป็นพิเศษของบัพดาดา พื้นฐานของการหล่อเลี้ยงในชีวิตบราห์มินคือการแสดงความยินดี ลูกกำลังก้าวหน้าต่อไปด้วยความสุขของการแสดงความยินดี ลูกได้รับการแสดงความยินดีตลอดเวลาจากรูปของพ่อ จากรูปของครู คำว่า ทำได้ดีมาก ทำได้ดีมาก ทำให้ลูกสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม พรจากรูปของสัตกูรูสำหรับทุกการกระทำที่สูงส่งทำให้ลูกสัมผัสชีวิตที่ง่ายดายและสนุกสนาน เหตุนี้เองลูกจึงเป็นผู้ที่มีโชคหลายล้านเท่า ลูกได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าผู้ประทานโชค นั่นคือลูกได้รับสิทธิ์ในโชคทั้งหมด ผู้คนให้คำอวยพรพิเศษในวันพิเศษ ลูกได้รับคำอวยพรเพียงช่วงปีใหม่เท่านั้นหรือไม่? หลังจากวันที่หนึ่งพอเป็นวันที่สองการอวยพรนั้นจะหยุดลงหรือไม่ สำหรับลูกแล้วทุกขณะพิเศษเสมอ ยุคบรรจบพบกันคือยุคพิเศษ ยุคของการอวยพร ทุกวันในเวลาอมฤตลูกได้รับคำอวยพรจากพ่อใช่หรือไม่? วันนี้เป็นการเฉลิมฉลอง เป็นปีใหม่ในนาม แต่จดจำเสมอว่าทุกขณะคือช่วงเวลาแห่งความสุข มีแต่ความสุขและไม่มีสิ่งใดอื่นนอกจากความสุขใช่ไหม? หากมีใครถามลูกว่าลูกมีอะไรในชีวิตของลูก ลูกจะตอบว่าอย่างไร? มีความสุขและไม่มีอะไรนอกจากความสุข ลูกมีประสบการณ์ของความสุขทั้งหมดของทั้งวงจรในชีวิตนี้ เพราะประสบการณ์ของความสุขของการได้พบปะกับพ่อทำให้ลูกได้รับประสบการณ์ของการมีสิทธิ์ในอาณาจักรและสิทธิ์ที่จะกลายเป็นผู้มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาตลอดทั้งวงจร ในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกมีความรู้ทั้งสองประการ นั่นคือการมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและการปกครอง เหตุนี้เองลูกจึงมีประสบการณ์แห่งความสุขในเวลานี้

ลูกจะทำอะไรในปีนี้ ลูกจะนำมาซึ่งความใหม่ใช่หรือไม่? ปีนี้ต้องมีการฉลองอย่างเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง ลูกกำลังคิดว่าเราจะทำทาปาเซียหรือเราจะมีการเฉลิมฉลองหรือไม่? ทาปาเซียคือการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะถึงอย่างไรลูกจะไม่ทำหะฐะโยคะอยู่แล้ว ทาปาเซียหมายถึงการมีประสบการณ์ของความสุขกับพ่อ ความสุขของการที่ได้พบปะ ความสุขของการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด ความสุขของการมีประสบการณ์ของความใกล้ชิดและความสุขของสภาพของการทัดเทียม ดังนั้นนี่คือการเฉลิมฉลองใช่หรือไม่? ลูกจะไม่มีการเฉลิมฉลองของงานรับใช้ที่ใหญ่มาก แต่บรรยากาศของทาปาเซียจะดึงดวงวิญญาณและดึงดูดพวกเขาให้เข้าหาบาบามากยิ่งกว่าการเฉลิมฉลองด้วยคำพูดใดๆ ทาปาเซียคือแม่เหล็กทางจิตเช่นนั้นที่จะทำให้ดวงวิญญาณมีประสบการณ์ของความสงบและพลังจากระยะไกล ลูกจะนำความใหม่ใดมาสู่ตัวลูกเอง? เป็นความใหม่ที่ทุกคนรัก ดังนั้นจงตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ วันนี้ฉันจะนำความใหม่พิเศษใดเข้ามาในจิตใจของฉัน นั่นคือในพลังความคิดของฉัน? และมากเพียงใดที่งานรับใช้ด้วยจิตใจของฉัน นั่นคือด้วยวิธีการของการมีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อดวงวิญญาณอื่นนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่? สิ่งนี้หมายความว่า ลูกจะนำความใหม่ใดมาสู่สภาพที่สูงส่งของลูก? พร้อมกันนั้น ฉันได้นำความใหม่ของความหวานชื่น ความพอใจและความง่ายดายในคำพูดของฉันมากเพียงใด? คำพูดของดวงวิญญาณบราห์มินไม่ใช่คำพูดธรรมดา ลูกต้องมีประสบการณ์ในคำพูดของลูกในรูปกาลเวลาทั้งสามนี้สำหรับตนเองและสำหรับดวงวิญญาณอื่นๆ สิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นความใหม่ พร้อมกับสิ่งเหล่านี้ ความใหม่ในทุกการกระทำหมายความว่าทุกการกระทำควรทำให้ลูกและดวงวิญญาณอื่นมีประสบการณ์ของการได้มาซึ่งการบรรลุผล ลูกควรมีประสบการณ์ของผลในทันทีเช่นเดียวกับการสะสมผลแห่งกรรมในอนาคต ในเวลาปัจจุบันลูกควรมีประสบการณ์ของความพอใจของความสุขและพลังอย่างเป็นผลในทันทีและประสบการณ์ของการสะสมเพื่ออนาคต แล้วลูกจะมีประสบการณ์ว่าตนเองนั้นเพียบพร้อมและสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ ให้เมล็ดของกรรมนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ของการได้มาซึ่งการบรรลุผล ไม่ควรที่จะว่างเปล่า ดวงวิญญาณที่เต็มเปี่ยมโดยธรรมชาติจะมีความซาบซึ้งทางจิต ลูกได้ทำการกระทำที่ใหม่เช่นนั้นหรือไม่? พร้อมกับสิ่งนั้นลูกได้นำความใหม่ใดมาในความสัมพันธ์และสายใยของลูก? ปีนี้ลูกควรมีประสบการณ์ของจิตสำนึกของการเป็นผู้ประทานที่ยิ่งใหญ่,ลูกๆของผู้ประทาน ไม่ว่าลูกจะสร้างสายใยหรือความสัมพันธ์กับดวงวิญญาณบราห์มินหรือดวงวิญญาณธรรมดา ให้ดวงวิญญาณนั้นมีประสบการณ์ของการได้มาซึ่งการบรรลุผลโดยผ่านผู้ประทานที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาอาจได้รับความกล้าหาญ พวกเขาอาจได้รับความจริงจังและความกระตือรือร้น พวกเขาอาจได้รับพลังหรือความสงบ พวกเขาอาจก้าวหน้าอย่างง่ายดายหรือได้รับความสุข ให้พวกเขาได้พบวิธีที่ง่ายดายที่จะมีประสบการณ์ว่าตนเองนั้นเติบโตในประสบการณ์ของตน ลูกต้องให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่แต่ละคน ลูกต้องไม่รับแต่ให้ การได้รับนั้นหลอมรวมอยู่ในการให้ อย่างไรก็ตามฉันดวงวิญญาณต้องเป็นนายผู้ประทานที่ยิ่งใหญ่ ด้วยวิธีนี้ลูกต้องนำความใหม่ของการกลายเป็นเช่นเดียวกับพ่อในธรรมชาติและซันสการ์ของลูก ไม่ควรจะมีจิตสำนึกของคำว่า ธรรมชาติของฉัน ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติของพ่อก็คือธรรมชาติของฉัน ซันสการ์ของบราห์มาคือซันสการ์ของบราห์มิน ด้วยวิธีนี้จงนำมาซึ่งความใหม่ในตนเองทุกวันแล้วโลกใหม่ก็จะถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้นลูกเข้าใจไหมว่าลูกต้องทำอะไรในปีใหม่นี้? เฉลิมฉลองพิธีของการทำให้เพียบพร้อมสมบูรณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและเฉลิมฉลองความเท่าเทียมกันและความใกล้ชิดกับบาบาในปัจจุบัน มีการเฉลิมฉลองสำหรับความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอในอนาคตของลูกด้วยเช่นกัน เฉลิมฉลองปีแห่งการเฉลิมฉลองและเฝ้าแต่โบยบินต่อไป

ลูกๆ ดับเบิ้ลฟอร์เรนเนอร์ชอบที่จะอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าใช่ไหม? ในการที่จะอยู่อย่างมีความสุขให้จดจำสองคำ คำแรก จุด (Dot) และคำที่สอง ไม่ (Not) ลูกรู้วิธีที่จะพูดไม่กับ: ไม่อนุญาตให้มายา ลูกรู้วิธีที่จะพูด ไม่ หรือไม่? หรือลูกจะยินยอมเธอเล็กน้อย ใส่จุด (Dot) แล้วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็น Not (ไม่) ลูกมีความซาบซึ้งสองเท่าใช่หรือไม่?

ชาวบารัตจะทำอะไร? บารัตเป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่ นี่คือคติพจน์ของวันนี้ ดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของบารัตได้รับการจดจำว่าเป็นมหาตมะ ดังนั้นในเมื่อบารัตนั้นยิ่งใหญ่ ชาวบารัตจึงเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ด้วยความยิ่งใหญ่ของลูกตลอดเวลา ลูกก็ทำให้บารัตกลายเป็นสถานที่ของดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ สถานที่ของดวงวิญญาณเทพในรูปที่มีตัวตน รูปภาพนั้นจะจบสิ้นลงและสถานที่ของดวงวิญญาณเทพที่มีชีวิตจะถูกเปิดเผยต่อทุกคนใช่ไหม? ดังนั้นลูกไม่ใช่ดับเบิ้ลฟอร์เรนเนอร์และชาวบารัต แต่ทั้งสองนั้นในเวลานี้เป็นชาวมธุบัน อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณทั้งหมดในทุกหนแห่งที่เป็นนายผู้ประทานที่ยิ่งใหญ่ ถึงดวงวิญญาณพิเศษที่ได้รับคำอวยพรจากพ่ออยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณที่มีโชคที่อยู่ในความสุขอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่นำมาซึ่งความใหม่ในตนเองอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งที่สุดที่จะกลายเป็นเทวดานางฟ้าแล้วจึงเป็นดวงวิญญาณเทพ ด้วยความรัก ระลึกถึง จากบัพดาดา และคำอวยพรในทุกขณะและนมัสเต

บัพดาดาพบกลุ่ม

1) ลูกมีประสบการณ์ว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนหรือไม่? ในด้านหนึ่งมีความปั่นป่วนและอีกด้านหนึ่งมีลูกดวงวิญญาณบราห์มินที่ไม่สั่นคลอนอยู่เสมอ ยิ่งมีความปั่นป่วนที่นั่นมากเท่าไหร่ ลูกก็ยิ่งสัมผัสถึงสภาพที่ไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนที่เพิ่มขึ้นอยู่ภายในของลูกมากเท่านั้น ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ไม่มีอะไรใหม่! ไม่มีอะไรใหม่ ลูกเคยรู้สึกประหลาดใจไหม: อะไรกำลังเกิดขึ้น หรือจะเกิดอะไรขึ้น? มีความประหลาดใจเมื่อมีสิ่งใหม่ หากลูกไม่มีความคิดเกี่ยวกับบางสิ่ง ลูกไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสิ่งนั้น ลูกไม่เข้าใจสิ่งนั้น และสิ่งนั้นเกิดขึ้นในทันทีทันใด, ลูกก็จะรู้สึกประหลาดใจ ดังนั้นอย่าได้มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ใดๆ แต่จงใส่จุดฟูลสต๊อป โลกนี้คือโลกที่มีความสับสน(มุนจ์) ในขณะที่ลูกคือผู้ที่อยู่อย่างมีความสุข (โมจ) สำหรับสิ่งเล็กๆน้อยๆ โลกจะคิดว่า เราจะทำอะไรได้บ้าง? เราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร? ในขณะที่ลูกอยู่อย่างมีความสุขเสมอ และความสับสนของลูกก็ได้จบสิ้นลง บราห์มินหมายถึงความสุข ในขณะที่นักรบหมายถึงความสับสน บางครั้งมีความสุขและบางครั้งมีความสับสน ลูกทั้งหมดพูดว่าชื่อของลูกคือบราห์มากุมารและกุมารี ลูกไม่ใช่นักรบกุมารและกุมารีใช่ไหม? ลูกคงอยู่ในความสุขของโชคของลูกอยู่เสมอ ลูกมีเพลงเดียวที่บรรเลงอยู่ในหัวใจของลูกอยู่เสมอและโดยอัตโนมัติ: ว้า บาบา! และ ว้า โชคของฉัน! เพลงนี้เล่นโดยอัตโนมัติ ลูกไม่จำเป็นต้องบรรเลงเพลงนั้น เพลงนั้นบรรเลงอยู่ตลอดไป เสียร้องของความทุกข์ระทมทั้งหมดได้จบสิ้นลงแล้วและเวลานี้ลูกพูดว่า ว้า ว้า! คนส่วนใหญ่ร้องไห้ด้วยความทุกข์ระทม แต่น้อยคนนักที่พูด "ว้า ว้า!" ดังนั้นลูกจะจดจำอะไรในปีใหม่นี้ ว้า ว้า! ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกเห็นอยู่เบื้องหน้าลูก ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกได้ยิน ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกพูด ทุกสิ่งนั้น "ว้า ว้า" ไม่ใช่ ไฮ ไฮ (เสียงร้องของความทุกข์ระทม) ไม่ใช่ "โอ้ เกิดอะไรขึ้นตอนนี้" แต่กลับเป็น ว้า! ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีมาก แม้ว่าใครจะทำบางสิ่งที่ไม่ดี จงเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ดีด้วยพลังของลูก นี่คือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม? ในชีวิตบราห์มินของลูกไม่มีสิ่งใดเลวร้าย แม้ว่าใครบางคนจะดูหมิ่นลูก มันเป็นความยิ่งใหญ่ของบุคคลที่ดูหมิ่นลูกที่เขากำลังสอนบทเรียนเรื่องความอดทนให้กับลูก เป็นความยิ่งใหญ่ของเขาที่เขาได้กลายเป็นครูของลูก! อย่างน้อยลูกก็รู้ว่าลูกมีพลังความอดทนมากแค่ไหน แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี? ไม่มีสิ่งใดที่เลวร้ายในสายตาของบราห์มิน ไม่มีสิ่งใดที่เลวร้ายที่จะได้ยินโดยหูของบราห์มิน เหตุนี้เองชีวิตบราห์มินคือชีวิตที่มีความสุข หากเป็นสิ่งที่เลวร้ายในช่วงขณะหนึ่งและสิ่งที่ดีในช่วงขณะต่อมา แล้วก็ไม่สามารถมีความสุข ลูกมีความสุขอยู่เสมอและไม่มีสิ่งใดนอกจากความสุข จากทั้งวงจร,บราห์มากุมารและกุมารีนั้นสูงส่ง แม้กระทั่งดวงวิญญาณเทพก็ไม่มีอะไรจะเทียบกับบราห์มินได้ คงความซาบซึ้งนี้ไว้เสมอ คงอยู่อย่างมีความสุขเสมอ และทำให้ผู้อื่นมีความสุขเสมอด้วยเช่นกัน อยู่อย่างมีความสุขและทำให้ผู้อื่นมีความสุข อย่าได้พูดว่า ถึงอย่างไรฉันก็มีความสุข ไม่เลย ขอให้เป็นเช่นนั้นที่ว่า: ฉันก็ทำให้ทุกคนมีความสุขด้วยเช่นกัน ถึงอย่างไรฉันก็อยู่อย่างมีความสุขนั้นคือความเห็นแก่ตัว งานรับใช้ของบราห์มินคืออะไร? ลูกให้ความรู้เพื่อความสุข

2) ไม่ว่าจะมีการจดจำดวงวิญญาณที่สูงส่งของโลกมากแค่ไหน ลูกก็เป็นผู้ที่สูงส่งมากกว่าพวกเขา เวลานี้พ่อเป็นของลูก ดังนั้นลูกจึงกลายเป็นผู้ที่สูงส่งมาก ลูกกลายเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด จงเก็บสิ่งนี้ไว้ในสำนึกรู้ของลูกอยู่เสมอว่าพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใดได้ทำให้ลูกกลายเป็นดวงวิญญาณที่สูงส่งที่สุด สายตาของลูกนั้นได้กลับมาสูงส่งมาก ทัศนคติของลูกนั้นก็สูงส่งมาก ทุกสิ่งได้เปลี่ยนไปแล้ว เวลานี้หากลูกมองใคร ให้มองพวกเขาด้วยสายตาของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ และทัศนคติของลูกที่มีต่อทุกคนได้กลายเป็นทัศนคติที่มีเมตตากรุณาที่จะให้ความช่วยเหลือและมีความเห็นอกเห็นใจต่อกัน ชีวิตบราห์มินหมายถึงสายตาและทัศนคติของลูกนั้นสูงส่งต่อทุกดวงวิญญาณ

3) ลูกมีประสบการณ์ว่าตนเองเป็นดวงดาวแห่งความสำเร็จหรือไม่? ที่ใดมีทุกพลัง ความสำเร็จคือสิทธิ์โดยกำเนิดของลูก ไม่ว่าลูกจะทำงานใด ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการหาเลี้ยงชีพของร่างกายหรือเป็นไปเพื่องานรับใช้ของพระเจ้า ก่อนที่ลูกจะทำงานนั้นจงมีศรัทธานี้ เป็นสิ่งดีที่มีศรัทธา แต่จงกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติและรักษาศรัทธาและความซาบซึ้งของลูกไว้ ทุกพลังนั้นเป็นวิธีที่ง่ายดายที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตบราห์มินนี้ ลูกเป็นนายของพลังทั้งหมด ดังนั้นไม่ว่าพลังใดก็ตามที่ลูกออกคำสั่งในเวลาใด พลังนั้นก็จะปรากฏอยู่เบื้องหน้าลูก ผู้รับใช้บางคนพร้อมสำหรับงานรับใช้เมื่อใดก็ตามที่ลูกออกคำสั่งให้กับเขา ในทำนองเดียวกันทุกพลังก็ควรจะอยู่ภายใต้คำสั่งของลูก ยิ่งลูกยังคงนั่งอยู่บนที่นั่งของนายผู้ทรงอำนาจมากเท่าไหร่ พลังทั้งหมดก็จะยังคงอยู่ภายใต้คำสั่งของลูกมากเท่านั้น เมื่อลูกลงจากที่นั่งของสำนึกรู้นี้แม้เพียงเล็กน้อย พลังก็จะไม่เชื่อฟังคำสั่งของลูก กับผู้รับใช้ด้วย: บ้างก็เชื่อฟัง ในขณะที่ผู้อื่นนั้นก็ทำให้ลูกยุ่งยากเล็กน้อย แล้วพลังทั้งหมดของลูกมีพฤติกรรมอย่างไรต่อหน้าลูก? พวกเขาเชื่อฟังหรือพวกเขามาช้าเล็กน้อย? เช่นที่อวัยวะทางร่างกายของลูกทำงานภายใต้คำสั่งของลูกเมื่อใดก็ตามที่ลูกบอกให้พวกเขาทำบางสิ่ง ในทำนองเดียวกันพลังที่ละเอียดเหล่านี้ควรทำงานภายใต้คำสั่งของลูกเช่นกัน ตรวจสอบดูว่าตลอดทั้งวันว่าพลังทั้งหมดเหล่านี้อยู่ภายใต้คำสั่งของฉันหรือไม่? เพราะหากพลังเหล่านี้อยู่ภายใต้คำสั่งของลูกต่อจากไปนี้ไปเท่านั้น ลูกก็จะสามารถประสบความสำเร็จในเวลาสุดท้าย การฝึกฝนนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้ ดังนั้นในปีใหม่นี้ จงมีการฝึกฝนเป็นพิเศษของการทำให้ทุกสิ่งทำงานภายใต้คำสั่งของลูก เพราะลูกต้องการที่จะได้มาซึ่งอาณาจักรของโลกใช่ไหม? ก่อนที่จะกลับมามีอำนาจในการปกครองโลก จงกลับมามีอำนาจในการปกครองตนเองเสียก่อน

ศรัทธาและความซาบซึ้งทำให้ลูกทุกคนได้รับประสบการณ์ของสภาพที่โบยบิน ลูกๆดับเบิ้ลฟอร์เรนเนอร์นั้นโชคดี เพราะลูกมาในช่วงเวลาของสภาพที่โบยบิน ลูกไม่ต้องลำบากตรากตรำเพื่อปีนขึ้นไป ติลัคแห่งชัยชนะเปล่งประกายบนหน้าผากของลูกอยู่เสมอ ติลัคแห่งชัยชนะนี้จะทำให้ผู้อื่นได้รับความสุข เพราะใบหน้าของดวงวิญญาณที่มีชัยชนะนั้นสดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ เมื่อเห็นใบหน้าที่สดชื่นแจ่มใสของลูก ทุกคนจะถูกดึงดูดเข้ามาสู่ความสุขนั้น เพราะดวงวิญญาณของโลกกำลังแสวงหาความสุข และดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นประกายของความสุขบนใบหน้าของลูก พวกเขาเองก็จะมีความสุข พวกเขาจะตระหนักรู้ว่าลูกมีประสบการณ์ของการบรรลุผลบางอย่าง เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ใบหน้าของลูกที่มีแรงดึงดูดของความสุขจะนำดวงวิญญาณให้เข้ามาใกล้มากขึ้น ไม่มีใครมีเวลาที่จะรับฟังสิ่งใด และดังนั้นใบหน้าของลูกจะรับใช้ดวงวิญญาณเหล่านั้นในหนึ่งวินาที เมื่อลูกทั้งหมดได้เห็นความรักและความสุขนั้นลูกก็กลายเป็นบราห์มินด้วยเช่นกันใช่หรือไม่? ดังนั้นลูกต้องทำงานรับใช้รูปแบบนี้ในปีของทาปาเซียนี้

4) ลูกคือดวงวิญญาณที่ร่วมมือที่อยู่อย่างมั่นคงในสภาพของการเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่เป็นของใครอื่นอยู่เสมอหรือไม่? เป็นเรื่องง่ายที่จะจดจำผู้เดียว ในขณะที่เป็นเรื่องยากที่จะจดจำผู้คนมากมาย มีความสุขมากมายในการปล่อยจากการขยายตัวมากมายและอยู่ในประสบการณ์ของการเป็นของรูปของสาระ,เป็นของพ่อผู้เดียว ความสุขเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของลูก เป็นสมบัติที่มีค่าของพ่อ และดังนั้นสมบัติที่มีค่าของพ่อจึงเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของลูกๆ เมื่อสมบัติที่มีค่านั้นเป็นของลูก ลูกก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นของลูก ดังนั้นลูกได้รับสิ่งนั้นมาจากใคร? จากพ่อที่ไม่สูญสลาย ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่พ่อที่ไม่สูญสลายประทานให้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สูญสลาย ความซาบซึ้งของสมบัติที่มีค่าที่ไม่สูญสลายนั้นไม่สูญสลาย ไม่สามารถมีใครนำความซาบซึ้งนี้ไปจากลูกได้ และไม่ได้เป็นความซาบซึ้งที่จะก่อให้เกิดความอันตราย เป็นความซาบซึ้งที่นำพาลูกให้ได้มาซึ่งการบรรลุผล ความซาบซึ้งอื่นๆนั้นทำให้ลูกสูญเสียการบรรลุผลของลูก ดังนั้นลูกจดจำใครอยู่เสมอ? พ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่น หากมีบุคคลที่สองหรือบุคคลที่สามก็จะมีความขัดแย้ง ในขณะที่เมื่อมีพ่อผู้เดียวลูกก็จะมีสภาพที่มั่นคงอยู่เสมอ เป็นความรู้สึกที่ดีมากที่อยู่อย่างหลอมรวมในความรักของผู้เดียว เพราะรูปดั้งเดิมของดวงวิญญาณนั้นคือการอยู่อย่างมั่นคงอยู่เสมอ

คำอวยพรสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่อันเป็นสิริมงคลในช่วงเวลาของการอำลา

ขอแสดงความยินดีสำหรับทุกช่วงเวลาของความจริงจังใหม่และความกระตือรือร้นใหม่ที่พิเศษแก่ลูกๆที่น่ารักและโชคดีจากทุกหนแห่ง ตัวลูกเองคือเพชรและชีวิตของลูกก็เป็นเพชรด้วยเช่นกันและดังนั้นขอให้เป็นไดมอนด์มอร์นิ่ง ไดมอนอีฟเวนนิ่ง ไดมอนไนท์เสมอ (เป็นเพชรในยามเช้า เพชรในยามเย็น และเพชรในยามค่ำคืนเสมอ) ด้วยวิธีนี้ลูกจะก่อตั้งอาณาจักรของลูกเองได้อย่างรวดเร็วและปกครองที่นั่น ลูกจะรักอาณาจักรของลูกเองใช่ไหม? ดังนั้นในเวลานี้จงนำสิ่งนั้นมาอย่างเร็วแล้วปกครองที่นั่น ลูกสามารถเห็นอาณาจักรของลูกเองอยู่เบื้องหน้าลูกใช่ไหม? ดังนั้นเวลานี้จงกลายเป็นเทวดานางฟ้าแล้วจึงกลายเป็นเทพ ถึงลูกๆทุกคนในทุกหนแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรดน้อมรับความรักและการจดจำระลึกถึงหลายล้านเท่าเป็นพิเศษ ผู้ที่มาจากต่างแดนและผู้ที่มาจากดินแดนนี้มีความจริงจังและความกระตือรือร้นที่ดีมากสำหรับทาปาเซีย และที่ใดมีทาปาเซียที่นั่นก็จะมีงานรับใช้โดยอัตโนมัติ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ลูกแต่ละคนต้องแสดงความใหม่เช่นนั้นที่ทั้งโลกจะมองมาที่ลูก กลายเป็นประภาคารแห่งแสงของความใหม่ อัจชะ ให้ลูกแต่ละคนน้อมรับความรัก ความทรงจำระลึกถึง และแสดงความยินดีกับตัวลูกเอง

พร:
ขอให้ลูกอยู่อย่างเบาสบายด้วยความคิดที่บริสุทธิ์ของลูกและมิตรร่วมทางที่สูงส่งและร่ายรำอย่างมีความสุขเป็นเทวดานางฟ้าทางจิต

สำหรับลูกบราห์มิน มุรลีของทุกวันคือความคิดที่บริสุทธิ์ ลูกได้รับความคิดที่บริสุทธิ์มากมายจากพ่อในทุกเช้า ให้สติปัญญาของลูกไม่ว่างเว้นอยู่กับความคิดที่บริสุทธิ์เหล่านี้และอยู่อย่างเป็นมิตรร่วมทางของพ่ออยู่เสมอและลูกจะกลับมาเบาสบายและร่ายรำอย่างมีความสุขอยู่เสมอ วิธีที่ง่ายดายในการอยู่อย่างมีความสุขคือการอยู่อย่างเบาสบายอยู่เสมอ ความคิดที่บริสุทธิ์นั้นเบาและความคิดที่ไร้ประโยชน์นั้นหนัก ดังนั้นจงไม่ว่างเว้นอยู่กับความคิดที่บริสุทธิ์อยู่เสมอและมีความเบาสบาย และร่ายรำต่อไปอย่างมีความสุข แล้วลูกจะถูกเรียกว่าเทวดานางฟ้าทางจิต

คติพจน์:
รูปแบบของการหล่อเลี้ยงของความรักของพระเจ้าคือชีวิตโยคีที่ง่ายดาย