08.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน เพื่อที่จะปลอดภัยจากการกระทำที่เป็นบาป จงฝึกฝนที่จะอยู่อย่างปราศจากร่างครั้งแล้วครั้งเล่า การฝึกฝนนี้จะทำให้ลูกกลายเป็นผู้เอาชนะมายา และทำให้โยคะของลูกมีการเชื่อมต่ออย่างสม่ำเสมอ

คำถาม:
ประเด็นใดของศรัทธาควรจะมั่นคงอย่างมากจนกระทั่งโยคะของลูกไม่ขาดตอน

คำตอบ:
เราเคยบริสุทธิ์ในยุคทองและยุคเงิน และเราได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ในช่วงยุคทองแดงและยุคเหล็ก เราต้องกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งในเวลานี้ หากศรัทธานี้มั่นคง โยคะของลูกจะไม่ขาดตอน มายาจะไม่ทำให้ลูกพ่ายแพ้

เพลง :
ฝนแห่งความรู้สำหรับผู้ที่อยู่กับผู้ที่เป็นที่รัก

โอมชานติ
ลูกๆ ที่สุดแสนหวานได้เข้าใจความหมายของเพลงนี้แล้ว ไม่ใช่เป็นเรื่องของฝนทางกายภาพ: ที่ใช้กับมหาสมุทร และแม่น้ำ ในขณะที่ นี่คือ มหาสมุทรแห่งความรู้ เมื่อท่านมาและประพรมน้ำฝนแห่งความรู้ ความมืดของความไม่รู้ก็ถูกขจัดไป ใครจะสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้เล่า ผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นประชาบิดา บราห์มา กุมารหรือกุมารี ลูกๆ เข้าใจว่า ชีวาคือ พ่อของลูก และท่านคือ ปู่ของ บราห์มา กุมาร และกุมารีทุกคน และท่านไม่มีตัวตน ในเมื่อลูกมีศรัทธาว่าลูกคือ ประชาบิดา บราห์มา กุมาร และกุมารี ลูกก็ไม่ควรลืมสิ่งนี้ ลูกๆทุกคนอยู่กับผู้เป็นที่รัก ไม่ใช่แค่ลูกๆเท่านั้น แต่พวกเขาทุกคนฟังมุรลี การประพรมความรู้นั้นเพื่อลูกๆ เท่านั้น ความรู้ทำให้ความมืดมิดถูกขจัดออกไป ลูกเข้าใจว่าลูกเคยอยู่ในความมืดสนิท และในเวลานี้ลูกได้รับแสงสว่างแล้ว ลูกจะมารับรู้ทุกสิ่ง ลูกรู้จักชีวประวัติของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่ไม่รู้จักชีวประวัติของชีพบาบา ยกมือขึ้น ทุกคนรู้จักเรื่องราวชีวิตของพระเจ้า ไม่ใช่แค่เพียงชาติเกิดนี้เท่านั้น ลูกรู้ว่ามีกี่ชาติเกิดในชีวประวัติของชีพบาบา ลูกรู้ไหมว่าชีพบาบามีบทบาทใดในละครนี้ ลูกรู้จักท่านและชีวประวัติของท่านจากตอนเริ่ม ตอนกลาง จนกระทั่งถึงตอนจบ แน่นอนว่าพ่อต้องตอบแทนศรัทธาของผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา สัญลักษณ์เหล่านั้นไม่ได้คงอยู่ในรูปที่มีชีวิตในเวลานี้ พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ประทานนิมิต ลูกเข้าใจว่า ความเลื่อมใสศรัทธาดำเนินมาถึงครึ่งหนึ่งของวงจร และความปรารถนาของความเลื่อมใสศรัทธาของลูกได้จบสิ้นไปแล้วตอนนี้ ขณะนี้ลูกได้กลายมาเป็นลูกๆ ดังนั้น แน่นอนว่า ลูกได้รับมรดก พ่อคนใดก็ตามย่อมให้มรดกแก่ลูกๆของเขา นี่คือ กฎ ขณะนี้ใบหน้าของลูกหันเข้าไปหาการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ลูกรู้จักโลกที่ไม่มีตัวตน อาณาเขตละเอียดอ่อน และอาณาเขตที่มีตัวตน และนักแสดงหลักของละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ ท่านคือ ผู้สร้าง แล้วเป็นผู้กำกับ และคารันคาราวันฮาร์ ท่านให้การชี้นำและยังสอนด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า พ่อได้มาเพื่อสอนราชาโยคะแก่ลูก นี่คือการกระทำ และพ่อยังดลใจผู้อื่นให้แสดงการกระทำด้วย เป็นเวลาครึ่งวงจรที่ลูกเคยแสดงการกระทำที่ผิดๆภายใต้อิทธิพลของมายา นี่คือการละเล่นของชัยชนะและการพ่ายแพ้ มายาทำให้ลูกทำการกระทำที่ผิดๆ คนที่ทำให้ลูกแสดงการกระทำที่ผิดๆจะถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าได้อย่างไร พระเจ้าพูดว่า พ่อคือผู้เดียวเท่านั้นที่สอนวิธีแสดงการกระทำที่แท้จริงแก่ทุกคน เวลานี้คือเวลาของการชำระสะสางสำหรับทุกคน ทุกคนต้องถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากสุสาน ทุกคนถูกฝังอยู่ในสุสาน พ่อมาและปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้น ความตายอยู่แค่เอื้อมเท่านั้น ชีพบาบากำลังอธิบายทุกสิ่งแก่พวกเราผ่านร่างกายของบราห์มา เวลานี้ลูกรู้จักชีวประวัติของทุกคน รวมทั้งของชีพบาบาด้วย ดังนั้น ลูกจึงสูงส่ง ผู้ที่ไม่รู้สิ่งใดจะคารวะอยู่เบื้องหน้าผู้ที่พร่ำสวดคัมภีร์ ลูกไม่ต้องโค้งคำนับ เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก ลูกๆเข้าใจว่าลูกจะกลายเป็นผู้อาศัยของโลกที่ไม่มีตัวตน ดินแดนของความสงบ จากนั้นลูกจะไปสู่ดินแดนแห่งความสุข ขณะนี้เราคือ ประชาบิดา บราห์มา กุมารและกุมารี ลูกคือ หลานของชีพบาบา ด้วยการจดจำระลึกถึงชีพบาบา เราจะได้รับมรดกของความสุข ลูกๆมีศรัทธานี้ว่า เราเคยบริสุทธิ์ เราได้กลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ และเราต้องกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง หากไม่มีศรัทธานี้ ลูกไม่สามารถมีโยคะได้ และลูกจะไม่ได้รับสถานภาพที่ดี ชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นดี มีความนับถืออย่างมากสำหรับกุมารี เพราะลูกๆ กุมารีทำงานรับใช้อย่างมากมายในเวลานี้ ลูกกลับมาบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ของเวลานี้ได้รับการกราบไหว้บูชาในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา โลกนี้สกปรกอย่างมาก มีเรื่องราวของคิชัก (ตัวผู้ร้ายในมหาภารตะ) ผู้คนมาด้วยความคิดที่สกปรกอย่างมาก และพวกเขาก็ถูกเรียกว่าเป็น คิชัก เหตุนี้เองบาบาพูดว่า จงระมัดระวังอย่างมาก! นี่คือ โลกของหนามที่สกปรกอย่างมาก ลูกควรจะมีความสุขนี้อย่างมากมาย เราจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ จากนั้นจะไปสู่ดินแดนแห่งความสุข เราเคยเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข จากนั้นเราได้วนไปรอบวงจร ลูกควรมีศรัทธานี้ ลูกต้องปลูกฝังนิสัยของการอยู่อย่างปราศจากร่างให้กับตนเอง มิฉะนั้นแล้ว มายาจะกินลูก โยคะของลูกจะขาดตอน และบาปของลูกจะไม่ถูกปลดเปลื้อง ลูกควรทำความเพียรพยายามมากมายอย่างมากที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกจะกลับมามีพลานามัยดีอยู่เสมอด้วยการจดจำบาบาเท่านั้น กลับมาปราศจากร่างให้มากเท่าที่เป็นไปได้ และจดจำพ่อ พ่อของพวกเรา ดวงวิญญาณ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด กำลังสอนเราอยู่ ท่านสอนเราวงจรแล้ววงจรเล่า และยังให้โชคของอาณาจักรแก่เราด้วย ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของตนเองด้วยพลังโยคะ ราชาปกครองอาณาจักร และกองทัพของเขาก็ต่อสู้เพื่ออาณาจักรของเขา ขณะที่ที่นี่ลูกกำลังทำความพยายามเพื่อตนเองไม่ใช่เพื่อพ่อ บาบาพูดว่า พ่อไม่ได้แม้ปกครองอาณาจักร พ่อแสดงวิธีการแก่ลูกที่จะรับสิทธิ์ในอาณาจักร ลูกทุกคนอยู่ในวัยเกษียณ นี่คือเวลาแห่งความตายสำหรับทุกคน ไม่มีเรื่องของความอ่อนวัยหรือแก่ชรา อย่าได้คิดว่าเด็กที่เยาว์วัยนั้นจะได้รับมรดกจากพ่อของเขา โลกนี้จะไม่คงอยู่นานนักสำหรับพวกเขาที่จะได้รับมรดก ผู้คนอยู่ในความมืดมิด พวกเขาปรารถนาในการหารายได้มากมาย เพราะพวกเขาคิดว่าหลานของเขาจะได้ใช้เงินทองเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผู้ใดสมปรารถนาในสิ่งนี้ ทุกสิ่งจะกลายเป็นฝุ่น โลกนี้จะถูกทำลาย ทุกสิ่งจะถูกทำลายด้วยระเบิดเพียงลูกเดียวที่ถูกทิ้งลงมา จะไม่มีผู้ใดทำให้ใครปลอดภัยได้ เหมืองทองฯลฯ ขณะนี้ได้ว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิง สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งในโลกใหม่ ทุกสิ่งในโลกใหม่จะใหม่ วงจรละครนั้นขณะนี้กำลังจะจบสิ้น และจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง การรู้แจ้งได้มาถึงแล้วในขณะนี้ มีคำกล่าวด้วยเช่นกันว่า เมื่อพระอาทิตย์แห่งความรู้ปรากฏขึ้น ความมืดของความไม่รู้จะถูกขจัดทิ้งไป แต่นี่ไม่ใช่เรื่องของพระอาทิตย์นั้น ผู้คนถวายน้ำแก่พระอาทิตย์ ถึงแม้ว่าเป็นพระอาทิตย์ที่จะสามารถทำให้น้ำไปทั่วทั้งโลก พวกเขาก็ยังถวายน้ำแก่พระอาทิตย์ เป็นความน่าพิศวงของความเลื่อมใสศรัทธา และพวกเขาก็พูดว่า ขอคารวะแด่สุริยเทพ ขอคารวะแด่จันทราเทพ สิ่งเหล่านั้นเป็นเทพได้อย่างไรเล่า ผู้คนที่นี่ เปลี่ยนจากปีศาจเป็นเทพ สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถถูกถูกเรียกว่าเป็นเทพ สิ่งเหล่านั้นคือพระอาทิตย์ พระจันทร์และดวงดาว ผู้คนชักธงที่มีสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ ในญี่ปุ่นพวกเขาพูดถึงสุริยวงศ์แต่ในความเป็นจริงทุกคนเป็นของราชวงศ์พระอาทิตย์แห่งความรู้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่มีความรู้ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างพระอาทิตย์แห่งความรู้และพระอาทิตย์นั้น พวกเขาได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่นี่ แต่ทั้งที่เป็นเช่นนั้น แล้วอะไรเป็นผลลัพธ์ของสิ่งนั้นเล่า ไม่มีอะไรเลย! แน่นอนว่าการทำลายล้างจะเกิดขึ้น ผู้ที่รู้คิดเข้าใจว่าพวกเขาจะทำลายตนเองด้วยวิทยาศาสตร์นั้น ของพวกเขาคือ วิทยาศาสตร์(Science) และของลูกคือ ความเงียบสงบ(Silence) พวกเขาทำให้เกิดการทำลายล้างผ่านทางวิทยาศาสตร์ และลูกก่อตั้งสวรรค์ผ่านความเงียบสงบ นี่คือนรก และเรือของทุกคนได้จมลงไป ด้านหนึ่งนั้นมีกองทัพเหล่านั้น และในด้านนี้ลูกคือ กองทัพที่มีพลังโยคะ ลูกกู้ภัยให้พวกเขา ลูกมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มาก ดังนั้นลูกควรจะกลายเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์ โลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลาย ขณะนี้ลูกเข้าใจละครแล้ว ขณะนี้คือเวลาของการบรรจบพบกัน พ่อได้มาเพื่อพาเรือของเราข้ามฟาก ลูกเข้าใจว่าเมื่ออาณาจักรได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ การทำลายล้างจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การซ้อมจะเกิดขึ้นในระหว่างนั้น สงครามมากมายกำลังเกิดขึ้น นี่คือโลกที่สกปรก ลูกเข้าใจว่าบาบาจะส่งเราไปยังโลกที่สวยงาม เราต้องทิ้งเครื่องแต่งกายเก่าๆเหล่านี้และสวมเครื่องแต่งกายใหม่ พ่อรับประกันว่า พ่อพาลูกทั้งหมดกลับบ้านวงจรแล้ววงจรเล่า เหตุนี้เอง ชื่อของพ่อคือ ความตายเหนือความตายทั้งหมด พ่อยังเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ที่มีความเมตตา ลูกเข้าใจว่า ลูกกำลังทำความพยายามเพื่อไปสู่สวรรค์ด้วยการทำตามศรีมัท บาบาพูดว่าหากลูกจดจำพ่อ พ่อจะส่งลูกไปยังสวรรค์ แต่พร้อมกันกับสิ่งนั้นลูกต้องหาเลี้ยงชีพตนเองด้วย ไม่มีใครอยู่ได้โดยปราศจากการกระทำ เป็นไปไม่ได้ที่จะละทิ้งการกระทำ การอาบน้ำฯลฯ ก็เป็นการกระทำด้วย ทุกคนจะได้รับความรู้ที่สมบูรณ์ในเวลาสุดท้าย พวกเขาเข้าใจว่าเมื่อพวกเขาพูดว่าชีพบาบากำลังสอนพวกเขาอยู่ นั้นถูกต้อง พระเจ้าที่ไม่มีตัวตนพูด พระเจ้าคือหนึ่งเดียวเท่านั้น เหตุนี้เองบาบาจึงเฝ้าแต่พูดว่า จงถามทุกคนว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ใดกับชีวาที่ไม่มีตัวตน ทุกคนคือ พี่น้อง ดังนั้น แน่นอนที่พี่น้องต้องมีพ่อ! ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะมาจากที่ใดเล่า ผู้คนร้องเพลงว่า ท่านคือ แม่และพ่อของเรา นี่คือคำสรรเสริญของพ่อ พ่อพูดว่า พ่อคือผู้เดียวที่สอนลูก จากนั้นลูกก็กลายเป็นนายของโลก แม้แต่ขณะกำลังนั่งอยู่ที่นี่ ลูกก็ต้องอยู่ในการจดจำชีพบาบา ลูกเห็นร่างกายด้วยดวงตาเหล่านั้นเท่านั้น แต่ลูกเข้าใจด้วยสติปัญญาว่า ชีพบาบาคือ ผู้เดียวที่กำลังสอนเรา ราชาโยคะนี้ และฝนแห่งความรู้นั้นสำหรับผู้ที่อยู่กับพ่อ นี่เป็นงานของพ่อที่จะชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ ท่านคือ มหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกเข้าใจว่าลูกคือ หลานของชีพบาบา และเป็นลูกๆ ของบราห์มา และพ่อของ บราห์มาคือ ชีวา มรดกได้รับมาจากชีพบาบา และท่านคือผู้เดียวที่ต้องได้รับการจดจำ ขณะนี้ลูกกำลังจะไปสู่ดินแดนของวิษณุ ลูกกำลังถอนสมอเรือออกจากที่นี่ เรือของศูทรกำลังหยุดนิ่ง ในขณะที่เรือของลูกได้เคลื่อนไปแล้ว ลูกจะตรงกลับบ้าน ลูกต้องละทิ้งเสื้อผ้าเก่าไว้เบื้องหลัง ขณะนี้การละเล่นกำลังจะจบบริบูรณ์ ลูกต้องทิ้งเครื่องแต่งกายเก่าและกลับบ้าน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าแสดงการกระทำที่ผิด ความตายอยู่แค่เอื้อม นี่เป็นเวลาของการสะสาง ดังนั้นลูกต้องปลุกทุกคนจากสุสาน ทำงานรับใช้ของการกลับมาบริสุทธิ์และทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์

2. อย่าได้มีความปรารถนาใดๆในโลกที่สกปรกนี้ จงมาเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์ของพ่อ เพื่อกู้เรือที่จมของทุกคน

พร:
ขอให้ลูกเพิ่มทรัพย์ที่มีค่าของลูกทั้งหมดโดยการทำการทดลองกับโยคะและกลายเป็นทาปาสวีที่มีความสำเร็จ

ทำการทดลองกับโยคะโดยการใช้ทรัพย์ที่มีค่าทั้งหมดที่ลูกได้รับมาแล้วจากพ่อ การทำการทดลองของลูกคือมีการใช้จ่ายของทรัพย์ที่มีค่าที่น้อยกว่าและได้รับการบรรลุผลที่มากกว่า ตัวอย่างเช่น เวลาและความคิดเป็นทรัพย์ที่มีค่าที่สูงส่ง ดังนั้นใช้ความคิดน้อยกว่าแต่ขอให้มีการบรรลุผลที่มากกว่า คนธรรมดาได้รับความสำเร็จหลังจากคิดเกี่ยวกับบางสิ่งเป็นเวลา 2-4 นาที แต่ลูกทำงานนั้นใน 1 หรือ 2 วินาที เมื่อลูกมีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่า โดยการใช้เวลาน้อยกว่า ความคิดที่น้อยกว่า ลูกจะกล่าวได้ว่าเป็นทาปาสวีที่มีความสำเร็จ ผู้ทำการทดลองกับโยคะ

คติพจน์:
โดยการรักษาสันสการ์ดั้งเดิมและคงอยู่ตลอดไปของลูกไว้ในสำนึกรู้ของลูก ลูกจะอยู่อย่างไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน

คำพูดที่สูงส่งที่ประมาณค่ามิได้ของมาเตชวารีจี

"โปรดนำเราไปจากโลกแห่งหนามสู่ร่มเงาของดอกไม้" สามารถร้องเพลงนี้แก่พระเจ้าเท่านั้น เมื่อผู้คนไม่มีความสุขอย่างมาก พวกเขาจดจำพระเจ้า: พระเจ้า โปรดนำเราออกไปจากโลกแห่งหนามนี้สู่ร่มเงาของดอกไม้ สิ่งนี้แสดงว่ามีโลกเช่นนี้อย่างแน่นอน มนุษย์ทั้งหมดรู้ว่าโลกขณะนี้เต็มไปด้วยหนามและเพราะด้วยสิ่งนี้ผู้คนรู้สึกไม่มีความสุขและไร้ความสงบและจดจำโลกแห่งดอกไม้ ดังนั้น อย่างแน่นอนจะต้องเคยมีโลกเช่นนี้อย่างแน่นอน สันสการ์ของโลกเช่นนี้อยู่ในดวงวิญญาณทั้งหลาย เรารู้ว่าความทุกข์และความไม่สงบเป็นบัญชีทั้งหมดของบ่วงกรรมของเรา จากราชาถึงขอทาน มนุษย์ทั้งหมดถูกผูกไว้อย่างสมบูรณ์ในลักษณะนี้ เหตุนี้เองพระเจ้าท่านเองพูดว่า: โลกนี้คือยุคเหล็กและประกอบขึ้นด้วยบ่วงกรรมทั้งหมด โลกอนาคตเคยเป็นยุคทองและ โลกนั้นเรียกได้ว่าเป็นโลกของดอกไม้ โลกนั้นปราศจากบ่วงกรรม เป็นอาณาจักรของเหล่าเทพผู้ที่ได้รับการหลุดพ้นในชีวิต โลกนี้ไม่ได้คงอยู่ในขณะนี้ เมื่อเราพูดถึงการหลุดพ้นในชีวิต สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นอิสระจากร่างกายของเรา พวกเขาไม่ได้มีการตระหนักรู้ใดๆของร่างกายของพวกเขา แต่ขณะที่อยู่ในร่างกายของพวกเขา พวกเขาไม่ได้มีความทุกข์ใดๆ สิ่งนี้หมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นบ่วงกรรม ณ ที่นั่น ขณะที่ถือกำเนิดหรือออกจากร่างกายของพวกเขา พวกเขามีความสุขจากการเริ่มต้น ตลอดตอนกลาง ถึงตอนจบ ดังนั้นการหลุดพ้นในชีวิตหมายถึงการอยู่เหนือบ่วงกรรมขณะที่มีชีวิตอยู่ ในปัจจุบันทั้งโลกถูกผูกไว้ในกิเลสทั้ง 5 สิ่งนี้หมายถึงกิเลสทั้ง 5 มีอยู่ทุกหนแห่งและผู้คนไม่มีพลังเพียงพอที่จะเอาชนะวิญญาณปีศาจร้ายทั้ง 5 เหล่านี้ เป็นในเวลานี้ที่พระเจ้าท่านเองมาและปลดปล่อยเราจากกิเลสทั้ง 5 เหล่านี้ และสามารถทำให้เราได้รับรางวัลของสถานภาพเทพในอนาคต อัจชะ