08.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน รากฐานของการศึกษาเล่าเรียนของลูกคือความบริสุทธิ์ เมื่อมีความบริสุทธิ์เท่านั้นที่ลูกสามารถเติมพลังโยคะให้กับตนเองได้ เมื่อมีพลังโยคะเท่านั้นที่สามารถมีพลังในคำพูดของลูก

คำถาม:
ลูกๆ ต้องทำความเพียรพยายามอะไรอย่างเต็มที่?

คำตอบ:
ทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขจัดภาระของบาปกรรมบนศีรษะของลูก หากหลังจากเป็นของพ่อแล้วลูกทำบาปใดก็ตามลูกจะตกลงมาอย่างแรงมาก หากลูกเป็นสาเหตุที่ทำให้บีเคถูกประณามหรือทำให้พวกเขามีความยากลำบากอื่นๆ ลูกจะสะสมบาปอย่างมาก แล้วจะไม่มีคุณประโยชน์ใดในการฟังหรือถ่ายทอดความรู้นี้

โอมชานติ
พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆ ว่า ลูกจะสามารถกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์และกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร โลกแห่งสวรรค์ที่บริสุทธิ์นั้นเรียกว่าดินแดนแห่งวิษณุและอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ด้วยเช่นกัน รูปของวิษณุประกอบด้วยรูปรวมของลักษมีและนารายณ์ เหตุนี้เองจึงได้มีการให้คำอธิบายในวิธีนั้น อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขากราบไหว้บูชาวิษณุ พวกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคือใคร พวกเขากราบไหว้บูชามหาลักษมีด้วยเช่นกัน แต่พวกเขาไม่รู้ว่าเธอคือใครเช่นกัน เวลานี้บาบาอธิบายแก่ลูกๆ ในวิธีที่หลากหลาย ซึมซับสิ่งนี้เป็นอย่างดี บางคนเชื่อว่าดวงวิญญาณสูงสุดนั้นรู้ทุกสิ่ง ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีท่านรู้ทั้งหมด นั่นเรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกของความเชื่อที่งมงาย พระเจ้าไม่ได้รู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ลูกๆรู้ว่าพระเจ้าคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้เดียวที่ชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ท่านชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์แล้วทำให้พวกเขากลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง แต่อย่าได้คิดว่าพ่อรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของแต่ละคน นั่นเรียกว่าไม่รู้คิด ไม่ว่าการกระทำใดก็ตามที่มนุษย์ทำ พวกเขาจะได้รับผลตอบแทนของการกระทำเหล่านั้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีตามละคร พ่อไม่มีความส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งนั้น ลูกไม่ควรคิดว่าถึงอย่างไรบาบาก็รู้ทุกสิ่งอยู่ดี มีผู้คนมากมายที่ข้องแวะในกิเลสและเฝ้าแต่ทำบาปและยังคงมาที่นี่หรือไปที่ศูนย์ พวกเขาคิดว่า ถึงอย่างไรบาบาก็รู้อยู่แล้ว! อย่างไรก็ตามบาบาพูดว่า: พ่อไม่ได้ทำธุรกิจนั้น ความเข้าใจของคำว่า จานี่จานันฮา ของพวกเขา (ผู้ที่ล่วงรู้ความลับที่อยู่ภายใน) นั้นผิด ลูกเรียกหาพ่อให้มาและทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ และเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ เพราะบาปมากมายของหลายต่อหลายชาติเกิดอยู่บนศีรษะของลูก มีบาปของชาติเกิดนี้ด้วยเช่นกัน ลูกต้องสารภาพบาปของลูกของชาติเกิดนี้ หลายคนได้ทำบาปเช่นนั้นที่พวกเขาพบว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะกลับมาบริสุทธิ์ สิ่งหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์ การศึกษาเล่าเรียนนั้นง่ายมากแต่ลูกต้องทำความเพียรพยายามที่จะขจัดภาระของบาปกรรม มีผู้คนมากมายที่ทำบาปอย่างมากด้วยเหตุนั้นจึงทำให้เกิดความเสียหายมากมายในงานรับใช้ พวกเขาพยายามที่จะสร้างความยากลำบากแก่อาศรมของบราห์มากุมารี พวกเขาสะสมบาปมากมายด้วยการทำเช่นนั้น บาปไม่สามารถถูกลบออกไปได้ด้วยการให้ความรู้แก่ผู้อื่น เป็นเพียงด้วยโยคะเท่านั้นที่บาปสามารถถูกลบออกไปได้ ก่อนอื่นใดทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อโยคะ และแล้วเมื่อนั้นที่ลูกธนูจะยิงถูกใครบางคน เมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์ก่อนและมีโยคะจึงจะสามารถมีพลังนั้นในคำพูดของลูก มิฉะนั้นไม่ว่าลูกจะอธิบายให้ผู้อื่นมากแค่ไหน ลูกศรจะไม่ยิงถูกพวกเขา ดังนั้นมันจะไม่เข้าไปสู่สติปัญญาของพวกเขา มีบาปของหลายต่อหลายชาติเกิด บาปที่ทำขึ้นในเวลานี้จะกลายเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่กว่าบาปที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ของหลายต่อหลายชาติเกิด เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่า: ผู้ที่ประณามสัตกูรูไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเขาได้ ผู้เดียวนั้นคือบาบาที่แท้จริง ครูที่แท้จริง และเป็นกูรูที่แท้จริง พ่อพูดว่า: ผู้ที่เป็นเหตุให้บราห์มากุมารีถูกประณามจะสะสมบาปอย่างมากมายด้วยเช่นกัน ก่อนอื่นตัวลูกเองต้องกลับมาบริสุทธิ์ บางคนมีความใส่ใจอย่างมากในการอธิบายให้แก่ผู้อื่น แต่ไม่มีโยคะที่มีค่าแม้แต่เศษสตางค์ ดังนั้นจะมีประโยชน์อะไร? พ่อพูดว่า: สิ่งหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการจดจำระลึกถึง ผู้คนร้องเรียกหาเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาได้พัฒนานิสัยของการล้มลุกคลุกคลานไปทั่วและทำเสียงดังมากโดยไม่จำเป็น พวกเขาสวดมนต์ภาวนาต่อพระเจ้า แต่พระเจ้าไม่มีหู ท่านจะสามารถได้ยินหรือพูดอะไรโดยที่ไม่มีหูหรือปากได้อย่างไร? ท่านเป็นอะแวค (ละเอียดอ่อน) ทั้งหมดนี้คือศรัทธาที่งมงาย ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าไหร่ บาปของลูกจะยิ่งได้รับการปลดเปลื้องมากเท่านั้น อย่าได้คิดว่าพ่อรู้ทุกสิ่ง ที่ผู้นี้จดจำพ่อได้อย่างมากมาย หรือที่ผู้นั้นจดจำพ่อได้น้อยมาก แต่ละคนต้องดูชาร์ทของตัวเอง พ่อได้บอกลูกแล้วว่า: เป็นเพียงด้วยการมีการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง บาบาถามลูกด้วยเช่นกันว่าลูกจดจำท่านได้มากแค่ไหน สิ่งนี้สามารถมองเห็นได้จากพฤติกรรมของลูกเช่นกัน บาปไม่สามารถได้รับการปลดเปลื้องได้นอกจากด้วยการจดจำระลึกถึง ไม่ใช่ว่าบาปของลูกและของบุคคลอื่นจะได้รับการปลดเปลื้องด้วยการที่ลูกถ่ายทอดความรู้ให้แก่เขา ไม่เลย เพียงเมื่อลูกเองอยู่ในการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของลูกจะสามารถถูกตัดออกไปไปได้ สิ่งหลักคือกลับมาบริสุทธิ์ พ่อพูดว่า:เวลานี้ลูกเป็นของพ่อ อย่าได้ทำบาปใด ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะตกลงมาอย่างรุนแรงมากแล้วลูกจะไม่มีความหวังใดๆ ที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง เมื่อลูกอธิบายให้แก่ผู้คนมากมายที่นิทรรศการ ลูกก็กลับมามีความสุขมากโดยคิดว่าลูกได้ทำงานรับใช้มากมาย อย่างไรก็ตามพ่อพูดว่า:ก่อนอื่นใดอย่างน้อยที่สุดลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ จดจำพ่อ! หลายคนล้มเหลวในการจดจำระลึกถึง ความรู้นั้นง่ายดายมาก ลูกเพียงแค่ต้องล่วงรู้ถึงวงจรของ 84 ชาติเกิด ในการศึกษาเล่าเรียนอื่นๆ พวกเขาต้องศึกษาคณิตศาสตร์และทำความเพียรพยายามอย่างมากมาย พวกเขาจะหารายได้อะไร? หากใครบางคนตายในขณะที่ศึกษาเล่าเรียน การศึกษานั้นก็จบสิ้นลง การศึกษานั้นไม่ได้ไปกับลูก เมื่อลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกสามารถซึมซับความรู้ ด้วยการไม่กลับมาบริสุทธิ์และไม่ลบล้างบาปของลูกออกไปก็จะมีการลงโทษอย่างมากมาย อย่าคิดว่าถึงอย่างไรการจดจำระลึกถึงของลูกก็จะไปถึงบาบา บาบาจะทำอะไรกับสิ่งนั้น? หากลูกจดจำบาบาลูกก็จะกลับมาบริสุทธิ์ บาบาต้องทำอะไรกับสิ่งนั้น? บาบาจะพูดว่าทำได้ดีมาก!กับลูกหรือ? ลูกๆ มากมายพูดว่า: ฉันจดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอ ฉันจะมีใครอีกหรือนอกจากท่าน? พวกเขายังคงพูดโกหกในลักษณะนี้ต่อไป ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากสำหรับการจดจำระลึกถึง พวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะเข้าใจว่าพวกเขาจดจำบาบาอยู่หรือไม่ ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้พวกเขาพูดว่าพวกเขาอยู่ในการจดจำระลึกถึงอยู่เสมอ ไม่มีใครสามารถกลายเป็นนายของโลกและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงโดยไม่ทำความเพียรพยายาม เมื่อลูกมีพลังของการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะสามารถทำงานรับใช้ได้ จากนั้นก็จะเห็นได้ว่าลูกได้ทำงานรับใช้มากแค่ไหนและลูกได้สร้างปวงประชามากมายแค่ไหน จะต้องมีบัญชีของสิ่งนั้น มีกี่คนที่ฉันทำให้ทัดเทียมกับตัวฉันเอง? ลูกต้องสร้างปวงประชาก่อน แล้วเมื่อนั้นลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงศักดิ์ได้ ไม่ได้มีสิ่งใดเช่นนั้นในตอนนี้ เพียงเมื่อลูกอยู่ในโยคะและเติมตนเองด้วยพลังนั้นเท่านั้นที่ลูกศรจะยิงใครบางคนอย่างถูกต้อง ได้มีการกล่าวถึงในคัมภีร์ (มหาภารตะ) ว่า บิชัมปิตาเมและโธรนาจาร ฯลฯ ได้รับความรู้ในเวลาสุดท้าย เมื่อความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดได้ถูกขจัดออกไปจากดวงวิญญาณและดวงวิญญาณนั้นกลับมาสะโตประธานก็จะมีพลังในดวงวิญญาณนั้นและลูกธนูก็จะยิงใครบางคนได้อย่างเร็ว อย่าได้คิดว่าบาบานั้นรู้ทุกสิ่ง เหตุใดบาบาจำเป็นที่จะต้องรู้สิ่งใด? ผู้ที่ทำบางสิ่งก็ได้รับรางวัลของสิ่งนั้น บาบาเฝ้าแต่สังเกตทุกสิ่งอย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง บางคนเขียนถึงบาบา: บาบาฉันไปยังสถานที่นั้นๆ เพื่อทำงานรับใช้ บาบาถามว่า: ก่อนอื่นใดลูกอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงหรือไม่? สิ่งแรกที่ลูกต้องทำคือการแยกออกห่างจากทุกคนและเชื่อมโยงตนเองกับพ่อเดียว ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ แม้แต่ในขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้าน ลูกต้องพิจารณาว่าโลกนี้และร่างกายของลูกนี้เก่าแล้ว ทุกสิ่งกำลังจะถูกทำลาย เรามีความใส่ใจต่อพ่อและมรดกของท่านเท่านั้น บาบาไม่ได้บอกลูกไม่ให้อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกหรือไม่ให้พูดคุยกับใคร บางคนถามบาบาว่า พวกเขาสามารถไปงานแต่งงานของใครบางคนได้หรือไม่ บาบาพูดว่า: ลูกอาจไปได้ ไปที่นั่นและทำงานรับใช้ โยคะของสติปัญญาของลูกควรจะเชื่อมโยงกับชีพบาบา มีเพียงด้วยพลังของการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของหลายต่อหลายชาติเกิดจะสามารถถูกเผาได้ หากลูกเฝ้าแต่ทำบาปที่นี่เช่นกันจะมีการลงโทษอย่างมาก หากในขณะที่จะกลับมาบริสุทธิ์บางคนก็ตกลงมาเนื่องจากกิเลส เขาก็ตาย เขาจะถูกบดขยี้โดยสิ้นเชิง ด้วยการไม่ทำตามศรีมัทก็จะมีการสูญเสียอย่างมากมาย จะต้องมีการใช้ศรีมัทในทุกย่างก้าว บางคนทำบาปเช่นนั้นที่พวกเขาไม่สามารถมีโยคะได้ พวกเขาไม่สามารถมีการจดจำระลึกถึงได้ หากพวกเขาไปและบอกผู้อื่นว่าพระเจ้าได้มาแล้วและพวกเขานั้นควรไปและประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขาจากท่าน บุคคลเหล่านั้นก็จะไม่เชื่อเขา ลูกศรจะไม่ยิงถูกพวกเขาเหล่านั้น บาบาได้บอกให้ลูกให้ความรู้แก่ผู้เลื่อมใสศรัทธา และไม่ให้เสียสิ่งนั้นไปกับผู้ที่ไม่ต้องการความรู้ มิฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นเหตุของการประณามมากยิ่งขึ้น ลูกบางคนถามบาบา: บาบาฉันมีนิสัยชอบบริจาคและให้ทาน ฉันควรจะทำอะไรในเวลานี้ที่ฉันอยู่ในหนทางของความรู้? บาบาก็แนะนำแก่ลูก: ลูกๆ มีคนอื่นอีกมากมายที่จะเฝ้าแต่ให้ทานแก่คนที่ยากจนต่อไป ผู้ที่ยากจนนั้นไม่ตายจากความอดอยาก แม้แต่ขอทานทางศาสนา(ฟาเกีย)ก็มีเงินทองมากมาย ดังนั้นสติปัญญาของลูกออกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ลูกต้องระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับการบริจาคหรือให้ทาน มีหลายคนที่ยังคงทำการกระทำเช่นนั้นต่อไป อย่าได้ถามเลย! พวกเขาไม่แม้แต่จะตระหนักรู้ว่าภาระของบาปที่อยู่บนศีรษะของพวกเขาว่านั้นหนักขึ้น หนทางของความรู้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสนุกสนาน และเป็นเกม ดารามราชอยู่กับพ่อด้วยเช่นกัน จะต้องมีประสบการณ์ของการลงโทษอย่างมากจากดารามราช มีคำกล่าวว่า: ลูกจะได้รู้ทุกสิ่งเมื่อดารามราชนั้นได้ใช้บัญชีสุดท้าย ไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่จะมีประสบการณ์ของการถูกลงโทษของหลายต่อหลายชาติเกิด บาบาได้อธิบายแก่ลูกแล้วถึงตัวอย่างของการสังเวยตนเองที่คาจี นั่นเป็นหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ในขณะที่นี่คือหนทางของความรู้ การสังเวยมนุษย์เพื่อบูชายัญนั้นก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดต้องเป็นที่เข้าใจ อย่าได้ถามว่าทำไมละครเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นหรือทำไมเราถูกนำเข้ามาในวงจร ทุกคนต้องเข้ามาในวงจรต่อไป ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้า หากลูกไม่เข้ามาในวงจรก็จะไม่มีโลก ไม่สามารถมีการหลุดพ้นที่เป็นนิรันดร แม้แต่ผู้แสดงหลักก็ไม่สามารถมีการหลุดพ้นอันเป็นนิรันดร์ได้ วงจรจะหมุนไปในทำนองเดียวกันหลังจาก 5000ปี นี่คือละคร ไม่มีใครสามารถได้รับสถานภาพเพียงแค่ด้วยการอธิบายหรือให้ความรู้แก่ผู้อื่น ก่อนอื่นใดลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ อย่าได้คิดว่าบาบารู้ทุกสิ่ง บาบาจะทำอะไรจากการรู้ทุกสิ่ง? ก่อนอื่นใดลูกดวงวิญญาณรู้ว่าลูกทำอะไรตามศรีมัทและลูกจดจำบาบาได้มากแค่ไหน บาบาจะได้ประโยชน์อะไรจากการรู้ทั้งหมดนั้น? ไม่ว่าลูกทำอะไรก็ตาม ลูกจะได้รับรางวัลของสิ่งนั้น บาบาสามารถบอกได้จากวิธีการที่ลูกทำและงานรับใช้ที่ลูกทำว่าลูกทำงานรับใช้ที่ดีหรือไม่ คนนั้นคนนี้ได้ทำกรรมที่เป็นบาปมากมายแม้กระทั่งหลังจากเป็นของพ่อแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีพลังในความรู้ที่บุคคลนั้นให้ ดาบของความรู้นี้จะต้องมีความคมของพลังแห่งการจดจำระลึกถึง ด้วยพลังของโยคะ ลูกจะได้รับชัยชนะเหนือทั้งโลก ด้วยความรู้ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานะภาพที่สูงในโลกใหม่ ก่อนอื่นใดจงกลับมาบริสุทธิ์ หากลูกไม่กลับมาบริสุทธิ์ ลูกไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานะภาพที่สูงได้ ลูกมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดามาเป็นนารายณ์ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถกลายเป็นนารายณ์ ลูกต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องเพื่อกลับมาบริสุทธิ์ แม้แต่ลูกที่รักเป็นพิเศษบางคนที่ดูแลศูนย์ก็ต้องทำความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อสิ่งนี้ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ทำความเพียรพยายามนี้จึงไม่มีพลังในดวงวิญญาณเหล่านั้น และลูกศรก็ไม่สามารถยิงตรงเป้าได้ ไม่มีการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง พวกเขาเพียงแค่อธิบายแก่ผู้คนมากมายที่มาชมนิทรรศการ ก่อนอื่นลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการจดจำระลึกถึง แล้วจึงมีความรู้ เมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์ลูกก็สามารถซึมซับความรู้ได้ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถซึมซับความรู้ได้ วิชาหลักคือการจดจำระลึกถึง มีวิชาที่ต่างๆในการศึกษาทางโลก ผู้คนมาหาลูกเพื่อจะกลายเป็นบราห์มากุมารและกุมารี การเป็นบราห์มากุมารหรือกุมารี เป็นพี่น้องหญิงชาย ไม่เหมือนกับการไปบ้านป้าของลูก ลูกจะต้องไม่กลายเป็นสิ่งนี้แค่เพียงในนาม ในการที่จะกลายเป็นเทพ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ก่อนอย่างแน่นอน หลังจากนั้นก็มีศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกัน หากลูกศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นแต่ไม่กลับมาบริสุทธิ์ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานะภาพที่สูงได้ จำเป็นต้องมีดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ เมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์เท่านั้นที่ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานะภาพที่สูงในโลกที่บริสุทธิ์ บาบาเน้นย้ำเรื่องความบริสุทธิ์อย่างมาก ถ้าลูกไม่รักษาความบริสุทธิ์ ลูกจะไม่สามารถให้ความรู้แก่ใครได้ อย่างไรก็ตามบาบาก็ไม่ได้มองที่สิ่งใด ท่านเองกำลังนั่งอยู่ที่นี่และอธิบายทุกสิ่ง ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาผู้คนได้รับรางวัลสำหรับความเลื่อมใสศรัทธาของพวกเขา นั่นก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละครด้วยเช่นกัน พ่อจะพูดอย่างไรโดยที่ไม่มีร่างกาย? ท่านจะรับฟังผู้ใครได้อย่างไร? เป็นเพียงเมื่อดวงวิญญาณมีร่างกายที่เขาสามารถพูดและได้ยิน พ่อพูดว่า:พ่อไม่มีอวัยวะใดๆเลย ดังนั้นพ่อจะสามารถฟังใครหรือรู้สิ่งใดได้อย่างไร? บางคนเชื่อว่าบาบารู้เมื่อพวกเขาข้องแวะในกิเลสและหากท่านไม่รู้พวกเขาก็จะไม่ถือว่าท่านเป็นพระเจ้า มีหลายคนที่เป็นเช่นนั้น พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อแสดงให้ลูกเห็นถึงวิธีการที่จะกลับมาบริสุทธิ์ พ่อเห็นทุกสิ่งอย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากพฤติกรรมของลูกว่าคนนั้นเป็นผู้ที่มีค่าหรือไม่มีค่า ลูกต้องให้ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้ ลูกก็รู้เช่นกันว่าลูกได้รับรางวัลของสิ่งใดก็ตามที่ลูกทำ หากลูกทำตามศรีมัทลูกจะกลับมาสูงส่ง หากลูกไม่ทำตามศรีมัทลูกจะกลับมาสกปรกและตกต่ำลงมา หากลูกต้องการที่จะถามบางสิ่ง จงถามอย่างชัดเจน ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับศรัทธาที่งมงาย บาบาเพียงแค่ถามว่า: หากลูกไม่มีพลังของการจดจำระลึกถึงลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร? บางคนทำบาปเช่นนั้นแม้กระทั่งในชาติเกิดนี้ อย่าได้ถามเลย! นี่คือโลกของดวงวิญญาณบาป ทำบาปอย่างยิ่งแม้แต่ในชาติเกิดนี้ อย่าได้ถามเลย! นี่คือโลกของดวงวิญญ

ในขณะที่ยุคทองคือโลกของดวงวิญญาณบุญ นี่คือยุคบรรจบพบกัน บางคนมีหัวสมองทึบเช่นนั้นที่พวกเขาไม่สามารถซึมซับสิ่งใดได้เลย พวกเขาไม่สามารถจดจำบาบาได้ และแล้วก็สายเกินไป เพราะกองฟางจะถูกจุดให้ลุกเป็นไฟ และพวกเขาจะไม่สามารถอยู่ในโยคะได้ ในเวลานั้นจะมีเสียงร้องมากมายของความทุกข์ระทม ภูเขามากมายของความทุกข์ยังไม่ถล่มลงมา ความใส่ใจเดียวเท่านั้นที่ลูกควรมีคือจะได้รับโชคของอาณาจักรของลูกจากพ่อได้อย่างไร ละทิ้งสำนึกที่เป็นร่างและข้องแวะอยู่ในงานรับใช้! กลายเป็นผู้ให้คุณประโยชน์! อย่าได้สูญเสียเงินของลูก! อย่าได้ให้ทานแก่ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ที่ไม่มีค่าควรแก่การได้รับทานเหล่านั้น มิฉะนั้นผู้ที่ให้ทานก็จะสะสมภาระนั้น ไม่ใช่ว่าลูกจะต้องออกไปและตีกลองโดยบอกว่าพระเจ้าได้มาแล้ว มีคนเช่นนั้นอยู่มากมายในบารัตที่เรียกตนเองว่าพระเจ้า จะไม่มีใครเชื่อลูก ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกได้รับการรู้แจ้งแล้ว อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. พร้อมกับการศึกษาเล่าเรียน ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน กลายเป็นลูกที่มีค่าและเชื่อฟังและให้ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้ของลูก ทำตามศรีมัทและทำให้ตนเองสูงส่ง

2. อย่าได้สูญเสียเงินของลูก อย่าได้ให้ทานแก่ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ให้ทานสมบัติที่มีของความรู้แก่ผู้มีค่าควรที่จะได้รับสิ่งนั้น

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นตัวแห่งความสำเร็จด้วยคุณสมบัติพิเศษของการหล่อหลอมตนเองในงานรับใช้และในสายใยของลูก

ลูกๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการหลอมตนเองจะไปถึงสภาพยุคทองได้อย่างง่ายดาย เพื่อที่จะเปิดเผยการย้ำของลูกตามเวลาและสถานการณ์ ลูกต้องหลอมตัวเอง เพียงผู้ที่หลอมตัวเองเท่านั้นที่เป็นทองคำแท้ ลูกเห็นคุณสมบัติพิเศษของสะคาร์บาบา: เวลาเป็นเช่นไร บุคคลเป็นเช่นไร รูปแบบของท่านก็เป็นเช่นนั้น ทำตามพ่อในลักษณะเดียวกันและลูกจะกลายเป็นตัวแห่งความสำเร็จในงานรับใช้และกับสายใยของลูก

คติพจน์:
เมื่อลูกมีพลังทั้งหมด ความสำเร็จที่ปราศจากอุปสรรคจะอยู่กับลูก