08.09.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน วางมือทาบที่หัวใจของลูกและถามตัวเองว่า ก่อนหน้านี้ฉันรู้ทุกสิ่งที่บาบากำลังอธิบายให้กับฉันหรือไม่?เข้าใจความหมายของสิ่งที่ลูกได้ยินเวลานี้และอยู่อย่างมีความสุข

คำถาม:
อะไรคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนาบราห์มินของลูกและอย่างไร?

คำตอบ:
ศาสนาบราห์มินของลูกเป็นเช่นนั้นที่ศาสนาทั้งโลกได้รับการหลุดพ้นบนพื้นฐานของศรีมัทที่ลูกทำตาม เป็นบราห์มินที่ทำให้ทั้งโลกมีความสงบ ลูกเครื่องประดับของสกุลบราห์มินสูงส่งยิ่งกว่าเทพ ลูกได้รับพลังนี้จากพ่อ ลูกบราห์มินกลายเป็นผู้ช่วยของพ่อ ลูกได้รับรางวัลที่ใหญ่ที่สุด ลูกไม่เพียงแต่เป็นนายของบราห์มันด์เท่านั้นแต่ลูกยังกลายเป็นนายของโลกด้วย

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกทางจิตผู้อ่อนหวานที่สุดที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ลูกทางจิตเข้าใจว่าพ่อทางจิตมาเพียงครั้งเดียวทุก 5,000 ปี อย่างแน่นอน ชื่อวงจรจะต้องนำมาใช้ อายุของละครนี้ นั่นคือวงจรของโลกนี้คือ 5,000 ปี พ่อผู้เดียวเท่านั้นนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งเหล่านี้ ลูกจะไม่เคยได้ยินสิ่งนี้จากปากของมนุษย์ ลูกๆทางจิตที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่รู้ว่าพ่อทางจิตของดวงวิญญาณทั้งหมดคือผู้เป็นหนึ่งเดียวนั้น พ่อผู้ที่ไม่มีมนุษย์คนใดรู้จักนั่งที่นี่และให้คำแนะนำของท่านแก่ลูกๆ ไม่มีใครรู้จักว่าพระเจ้าหรืออิศวรคือใคร เนื่องจากพวกเขาเรียกท่านว่าพระเจ้า,พ่อจึงควรมีความรักท่านอย่างมาก ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นลูกต้องได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากท่านอย่างแน่นอน มีการใช้คำภาษาอังกฤษที่ดีมากว่า พระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ โลกใหม่เรียกว่าสวรรค์และโลกเก่าเรียกว่านรก อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้จักสวรรค์ ซันยาสซีไม่เชื่อในสิ่งนี้ พวกเขาไม่เคยพูดว่า พ่อคือผู้สร้างสวรรค์ คำว่า พระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ นั้นแสนหวานมาก และสวรรค์ก็มีชื่อเสียงด้วยเช่นกัน วงจรของสวรรค์และนรก ตอนต้น ตอนกลางและตอนจบของโลกหมุนอยู่ในสติปัญญาของลูกๆ นั่นคือสิ่งนี้จะหมุนอยู่ในสติปัญญาของผู้ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ ไม่ใช่ทุกคนที่จะเฝ้าแต่ทำงานรับใช้ในระดับเดียวกัน ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกอีกครั้งหนึ่ง ลูกพูดว่า เราลูกๆ ทางจิตกำลังทำตามคำแนะนำและแนวทางที่สูงส่งที่สุดของพ่อ นี่คือศรีมัทของพ่อผู้สูงสุดเหนือสิ่งใด ศรีมัทภควัตคีตาเป็นที่จดจำ นี่คือคัมภีร์อันดับหนึ่ง เมื่อได้ยินชื่อของพ่อ เราจดจำมรดกทันที ไม่มีใครในโลกรู้ว่าจะได้รับอะไรจากพระเจ้าผู้เป็นพ่อ มีการใช้คำว่า โยคะโบราณ แต่ไม่มีใครเข้าใจว่าใครเป็นผู้สอนโยคะโบราณนี้ พวกเขาพูดว่าเป็นกฤษณะ เพราะชื่อของกฤษณะได้มีการกล่าวถึงในกีตะ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพ่อสอนราชาโยคะแก่ลูกซึ่งด้วยราชาโยคะนี้ลูกทั้งหมดได้รับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่ามันอยู่ในบารัตที่ชีพบาบามา มีการเฉลิมฉลองวันเกิดของท่านด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากว่าชื่อของท่านได้หายไปจากกีตะ คำยกย่องของท่านก็หายไปด้วยเช่นกัน พวกเขาลืมพ่อผู้เดียวซึ่งทั้งโลกได้รับความสุขและความสงบจากท่าน สิ่งนี้เรียกว่าการละเล่นที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียว ความผิดที่ใหญ่ที่สุดคือพวกเขาไม่รู้จักพ่อ บางครั้งพวกเขาพูดว่าท่านอยู่เหนือรูปและนามหรือพวกเขาพูดว่าท่านได้จุติในปลาหรือในจระเข้หรือในก้อนกรวดก้อนหิน พวกเขายังคงทำความผิดครั้งแล้วครั้งเล่า พวกเขายังคงลงบันไดมาเรื่อยๆ องศาของพวกเขาก็ลดลงมาเรื่อยๆ พวกเขาก็ยังคงกลับมาตาโมประธานต่อไป ตามแผนของละครพ่อซึ่งเป็นผู้สร้างสวรรค์ผู้เดียวที่ทำให้บารัตกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ได้รับการกล่าวว่าอยู่ในก้อนกรวดและก้อนหิน เวลานี้พ่อเฝ้าแต่อธิบายว่าลูกลงบันไดมาเรื่อยๆอย่างไร ไม่มีใครรู้อะไรเลย พวกเขายังคงถามต่อไปว่าละครคืออะไร โลกนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อใด? เมื่อลูกถามพวกเขาว่า โลกใหม่เกิดขึ้นเมื่อใด? พวกเขาตอบว่าหลายแสนปีมาแล้ว พวกเขาคิดว่าโลกเก่ายังคงมีเวลาอีกหลายปี นั่นเรียกว่าความมืดของความไม่รู้ มีการจดจำกันว่า สัตกูรูได้ให้น้ำมันของความรู้และความมืดของความไม่รู้ก็มลายหายไป ลูกเข้าใจว่าพ่อผู้สร้าง สร้างสวรรค์อย่างแน่นอน เพียงพ่อเท่านั้นที่มาและเปลี่ยนนรกเป็นสวรรค์ มีเพียงพ่อผู้สร้างเท่านั้นที่มาและให้ความรู้ของตอนต้น ตอนกลางและตอนจบของโลกแก่ลูก ท่านมาแค่ตอนท้าย สิ่งนี้ต้องใช้เวลาแน่นอน มีการอธิบายแก่ลูกด้วยเช่นกันว่าความรู้ไม่ได้ใช้เวลามากเท่ากับการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง บัญชีของ 84 ชาติเกิดก็เหมือนกับเรื่องราว เป็นอาณาจักรของใครเมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว? อาณาจักรนั้นหายไปไหน? เวลานี้ลูกๆมีความรู้ทั้งหมด ลูกเป็นคนธรรมดามาก ท่านทำให้คนบาปเช่นอาจามินและคนที่มีสติปัญญาเป็นหินคนที่หลังค่อมและคนพื้นเมืองสูงส่งมาก พ่ออธิบายว่าลูกกลายเป็นอะไรจากสิ่งที่ลูกเคยเป็น พ่อมาและบอกลูกให้ดูซิว่าสภาพที่โลกเก่าได้มาถึงในเวลานี้ มนุษย์ไม่รู้เลยว่าวงจรโลกหมุนไปอย่างไร พ่อพูดว่า: วางมือทาบบนหัวใจของลูกและถามตนเองว่าลูกเคยรู้สิ่งนี้มาก่อนหรือไม่ ไม่เลย เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าบาบามาอีกครั้งเพื่อให้อำนาจในการปกครองโลกแก่เรา สิ่งนี้ไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของใครว่าอำนาจในการปกครองโลกคืออะไร โลกหมายถึงทั้งโลก ลูกรู้ว่าพ่อให้อาณาจักรเช่นนี้แก่เราเป็นเวลาครึ่งวงจรที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากเราได้ ดังนั้นลูกๆควรมีความสุขอย่างมาก ลูกได้ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรจากพ่อมาหลายครั้ง พ่อคือสัจจะ พ่อเป็นครูที่แท้จริง พ่อเป็นสัตกูรูด้วยเช่นกัน ลูกไม่เคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อน เวลานี้ลูกเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ ลูกคือลูกๆของท่าน ดังนั้นลูกควรสามารถจดจำพ่อได้ ทุกวันนี้พวกเขารับกูรูมาตั้งแต่วัยเด็ก พวกเขาทำรูปภาพของกูรูของพวกเขา และสวมใส่รอบคอของพวกเขา หรือเก็บไว้ที่บ้าน ที่นี่ความอัศจรรย์คือพ่อ ครู และสัตกูรู ทั้งหมดเป็นผู้เดียวกัน พ่อพูดว่า: ฉันจะพาลูกกลับบ้านไปพร้อมกับฉัน เมื่อลูกถูกถามว่า ศึกษาอะไร?บอกพวกเขาว่า เรากำลังศึกษาราชาโยคะเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกใหม่ เช่นที่มีโยคะของทนายความ ดังนั้นนี่คือราชาโยคะ สติปัญญาของพวกเขาคงจะอยู่ในโยคะกับทนายความอย่างแน่นอน พวกเขาจะจดจำครูของพวกเขาอย่างแน่นอน ลูกพูดว่าลูกกำลังศึกษาเพื่อที่จะได้มาซึ่งอาณาจักรแห่งสวรรค์ ใครกำลังสอนพวกเรา? พระเจ้า พ่อชีวา ท่านมีเพียงชื่อเดียวที่ยังคงดำเนินต่อไป ชื่อนั้นไม่ใช่ชื่อของพาหนะ ชื่อของฉันคือชีวา ลูกพูดว่า พ่อชีวา และ บราห์มาผู้เป็นพาหนะ เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าสิ่งนี้มหัศจรรย์แค่ไหน ร่างกายมีหนึ่งเดียว เหตุใดท่านจึงได้ชื่อว่าพาหนะผู้โชคดี ? เพราะชีพบาบาเข้ามาในเขา มีสองดวงวิญญาณแน่นอน ลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ ไม่มีใครแม้แต่จะคิดถึงสิ่งนี้ พวกเขาวาดภาพให้เห็นว่าพาหนะผู้โชคดี(บัคกีราช)นำแม่น้ำคงคามา เป็นน้ำที่ถูกนำมาหรือ? เวลานี้ลูกสามารถมองเห็นได้ในทางปฏิบัติว่าใครเป็นคนนำมาและสิ่งใดที่ท่านนำมา(ความรู้) ใครได้เข้ามาในร่างกายนี้ ? เป็นพ่อผู้ที่ได้เข้ามาในนี้ น้ำแทบจะไม่ได้เข้ามาในมนุษย์ น้ำแทบจะไม่ปรากฏออกมาจากมวยผมของใคร มนุษย์ไม่เคยคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ มีคำกล่าวว่า ศาสนาคืออำนาจ มีอำนาจในศาสนา บอกซิว่าศาสนาใดมีพละกำลังมากที่สุด? (ศาสนาบราห์มิน) ใช่ นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะมีพละกำลังเพียงใดก็ตามมันคือศาสนาบราห์มินที่มีพละกำลังนั้น ไม่มีศาสนาอื่นใดมีพละกำลังใดๆ เวลานี้ลูกเป็นบราห์มิน ลูกบราห์มินได้รับพลังจากพ่อ ซึ่งลูกจะกลายเป็นนายของโลก ลูกมีพลังอย่างมาก ลูกพูดว่าลูกเป็นของศาสนาบราห์มิน สิ่งนี้จะไม่นั่งในสติปัญญาของใคร แม้ว่าจะมีการสร้างภาพลักษณ์ในรูปที่หลากหลายขึ้นมาแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ สิ่งหลักคือไม่มีใครรู้จักผู้สร้างหรือสิ่งสร้างแรกของท่าน พ่อคือผู้สร้างและบราห์มินคือจุก มีพละกำลังในสิ่งนี้ เพียงแค่ด้วยการจดจำพ่อลูกก็ได้รับพละกำลัง ลูกๆตามลำดับกันไปอย่างแน่นอนใช่ไหม? ลูกคือเครื่องประดับของสกุลบราห์มินที่สูงส่งที่สุดในโลกนี้ ลูกสูงส่งยิ่งกว่าเทพ เวลานี้ลูกได้รับพลัง พละกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในศาสนาบราห์มิน บราห์มินทำอะไร? พวกเขาทำให้ทั้งโลกมีความสงบ ศาสนาของลูกเป็นเช่นนั้นที่ปลดปล่อยทุกคนบนพื้นฐานของศรีมัทที่ลูกทำตาม เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: พ่อได้ทำให้ลูกสูงส่งมากกว่าพ่อ ลูกกลายเป็นนายของบราห์มันด์และเป็นนายของโลกด้วย ลูกจะปกครองทั่วทั้งโลก พวกเขาร้องเพลงว่า บารัตคือประเทศของเรา บางครั้งพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญ และในบางครั้งพวกเขาพูดว่า ดูสภาพของบารัตที่กลายเป็น พวกเขาไม่รู้ว่าบารัตนั้นสูงส่งอย่างมากเมื่อใด มนุษย์เชื่อว่าสวรรค์และนรกทั้งสองอยู่ที่นี่ด้วยกัน ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติและรถยนต์ฯลฯ คิดว่าพวกเขาอยู่ในสวรรค์ พวกเขาไม่เข้าใจว่าเป็นโลกใหม่ที่เรียกว่าสวรรค์ ทุกสิ่งต้องมีการเรียนรู้ที่นี่ ทักษะของวิทยาศาสตร์จะมีประโยชน์ที่นั่นในภายหลัง วิทยาศาสตร์ให้ความสุขที่นั่น มีความสุขเพียงชั่วคราวด้วยทุกสิ่งที่นี่ ที่นั่นจะเป็นความสุขที่ถาวรสำหรับลูกๆ ทุกสิ่งต้องมีการเรียนรู้ที่นี่เพื่อที่จะสามารถนำเอาซันสการ์เหล่านั้นไปที่นั่นได้ ดวงวิญญาณใหม่จะไม่ไปและเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นที่นั่น ลูกๆจากที่นี่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์และไปที่นั่น พวกเขากลับมาฉลาดมากขึ้น พวกเขาจะนำเอาซันสการ์ทั้งหมดที่จะเป็นประโยชน์ไปใช้ที่นั่น เวลานี้มีความสุขชั่วคราว ระเบิดเหล่านี้ฯลฯจะทำลายทุกสิ่ง จะสามารถครองสันติสุขโดยปราศจากความตายได้อย่างไร ที่นี่มีอาณาจักรแห่งความไม่สงบ ลูกเข้าใจตามลำดับกันไปเช่นกันว่าลูกจะไปบ้านก่อนแล้วจึงไปที่ดินแดนแห่งความสุข พ่อไม่ได้เข้าไปสู่ดินแดนแห่งความสุข พ่อพูดว่า: พ่อต้องการพาหนะที่เก่าแก่ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อได้เติมเต็มความปรารถนาของทุกคน ผู้เข้าฌานได้ให้สาสน์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เลื่อมใสศรัทธาทำการกราบไหว้บูชาอย่างเข้มข้นจริงจังอย่างไร พวกเขาตกแต่งรูปปั้นเทพ กราบไหว้บูชาพวกเขา แล้วก็นำไปจมลงในทะเล มีค่าใช้จ่ายอย่างมากมาย ถามพวกเขาว่าสิ่งนี้เริ่มต้นเมื่อใด? พวกเขาตอบว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมานานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์หลายยุคหลายสมัย พวกเขาเร่ร่อนไปทั่วอย่างมาก ทั้งหมดนั้นอยู่ในละคร พ่ออธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้แก่ลูกว่า ท่านได้มาเพื่อทำให้ลูกๆอ่อนหวานมาก เทพเหล่านั้นอ่อนหวานมาก เวลานี้มนุษย์แสนขมเหลือเกิน ผู้ที่ช่วยพ่อเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ยังคงได้รับการกราบไหว้บูชาอย่างต่อเนื่อง ลูกได้รับการกราบไหว้บูชา ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่งด้วยเช่นกัน พ่อเองพูดว่า พ่อทำให้ลูกสูงส่งมากกว่าพ่อ เหล่านี้คือคำแนะนำและแนวทางที่สูงส่งของพ่อผู้ที่สูงส่งที่สุดเหนือสิ่งใด ลูกไม่พูดว่าเหล่านี้คือคำแนะนำและแนวทางของกฤษณะ แม้ในกีตะศรีมัทก็เป็นที่รู้จักกันดี กฤษณะประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาจากพ่อในเวลานี้ พ่อได้เข้ามาในพาหนะของดวงวิญญาณกฤษณะ นี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาก! สิ่งนี้ไม่เคยเข้าไปในสติปัญญาของใคร ต้องใช้ความพยายามอย่างมากสำหรับผู้ที่เข้าใจในการอธิบายสิ่งนี้ พ่ออธิบายให้ลูกๆเข้าใจอย่างดีมาก บาบาเขียนว่า: บราห์มินคือสิ่งสร้างที่สูงส่งที่สุดที่เกิดจากปากของบราห์มา ถ้าลูกทำงานรับใช้ที่สูงส่งลูกจะได้รับรางวัลนี้ ถ้าลูกกลายเป็นผู้ช่วยของพ่อ ลูกทั้งหมดได้รับรางวัลตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ลูกมีพละกำลังอย่างมากที่ลูกสามารถทำให้มนุษย์กลายเป็นนายแห่งสวรรค์ได้ ลูกคือกองทัพทางจิต ถ้าลูกไม่ติดเข็มเครื่องหมาย(แบดจ์)นี้ ผู้คนจะเข้าใจได้อย่างไรว่าลูกเป็นกองทัพทางจิต? ผู้ที่อยู่ในกองทัพจะติดเข็มเครื่องหมายเสมอ ชีพบาบาคือผู้สร้างของโลกใหม่ ที่นั่นมีอาณาจักรของเหล่าเทพซึ่งไม่ได้มีอยู่ในเวลานี้ ดังนั้นพ่อพูดว่า มานมานะบาฟ! ลืมร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างของลูกทั้งหมดและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น และแล้วลูกจะไปสู่ราชวงศ์ของกฤษณะ ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับความเขินอายเกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกจะจดจำพ่อ พ่อพูดพูดถึงผู้นี้(บราห์มา)ที่เคยกราบไหว้บูชานารายณ์และเก็บรูปภาพของนารายณ์ไว้กับเขา ขณะที่เดินเหินเคลื่อนไหวไปมา เขาก็เฝ้าแต่มองดูรูปภาพนั้น เวลานี้ลูกๆมีความรู้แล้ว ลูกควรติดเข็มอย่างแน่นอน ลูกคือผู้ที่เปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้เป็นนารายณ์ ลูกคือผู้ที่สอนราชาโยคะ ลูกทำงานรับใช้ของการเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้เป็นนารายณ์ ตรวจสอบตัวเองว่า ฉันมีข้อบกพร่องใดหรือไม่? ลูกๆมาหาบัพดาดา พ่อ(บัพ)คือชีพบาบา ดาด้าคือพาหนะของท่าน พ่อจะพบลูกโดยผ่านพาหนะนี้อย่างแน่นอน ลูกๆมาหาพ่อเพื่อได้รับความสดชื่น เมื่อลูกนั่งอยู่เบื้องหน้าท่าน จึงเป็นสิ่งที่ง่ายที่จะจดจำท่าน บาบามาเพื่อพาลูกกลับบ้าน เวลานี้พ่อกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าลูก ดังนั้นควรมีการจดจำระลึกถึงท่านให้มากขึ้น ทุกวันลูกสามารถเพิ่มการจาริกแสวงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึงของลูกให้มากขึ้นเช่นกันถึงแม้ว่าจะอยู่นอกมธุบัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ตรวจสอบตัวเอง: ฉันมีข้อบกพร่องใดๆหรือไม่? เทพอ่อนหวานอย่างมาก ฉันกลับมาอ่อนหวานมากเท่านั้นหรือไม่?

2. ทำตามคำแนะนำที่สูงส่งที่สุดของพ่อ เพื่อก่อตั้งอาณาจักรของลูกเอง เพื่อที่จะเป็นผู้ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ จงทำให้สติปัญญาของลูกควงความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก และสวรรค์และนรก

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลกที่ให้ลำแสงแห่งความสงบและพลังแก่ทุกคนบนพื้นฐานของความรู้สึกที่สูงส่ง

เช่นที่มีความรู้สึกเมตตาและความปรารถนาดีในความคิดและคำพูดของพ่ออยู่เสมอ ในทำนองเดียวกันให้ความคิดของลูกเต็มไปด้วยความรู้สึกเมตตาและปรารถนาดีต่อโลกนี้ ในขณะที่ลูกทำงานนี้จงให้ดวงวิญญาณทั้งหมดของโลกปรากฏออกมา จงเป็นนายพระอาทิตย์แห่งความรู้และบนพื้นฐานของความรู้สึกที่บริสุทธิ์และความปรารถนาที่สูงส่งของลูก จงเฝ้าแต่ให้ลำแสงแห่งความสงบและพลังต่อไป แล้วลูกจะได้รับการกล่าวว่าเป็นผู้มีให้คุณประโยชน์ต่อโลก อย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งนี้ลูกต้องเป็นอิสระจากบ่วงพันธะทั้งหมดและได้รับการปลดปล่อย

คติพจน์:
จิตสำนึก ฉัน และ ของฉัน เป็นประตูสู่จิตสำนึกที่เป็นร่าง เวลานี้จงปิดประตูเหล่านี้