08.10.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้ฝึกฝนอยู่อย่างปราศจากร่าง ตัดขาดความรักทั้งหมดต่อร่างที่สูญสลายเหล่านั้นของลูกและรักชีพบาบาผู้เดียว

คำถาม:
อะไรคือสิ่งบ่งชี้ของผู้ที่ได้มีการวางเฉยแล้วในโลกเก่าที่ไม่มีขีดจำกัดนี้?

คำตอบ:
พวกเขามองแต่ไม่เห็นสิ่งใดด้วยตาทางร่างของเขา สติปัญญาของพวกเขาตระหนักรู้ว่าทั้งหมดนี้กำลังจะถูกทำลาย และผู้คนทั้งหมดได้ตายไปแล้ว พวกเขาต้องไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ความผูกพันยึดมั่นของพวกเขาถูกขจัดไป เมื่อพวกเขาบอยู่ในสภาพของโยคะขณะพูดกับใครบางคน บุคคลนั้นจะถูกดึงดูดไปหาพวกเขา พวกเขามีความซาบซึ้งของความรู้

เพลง:
ขอคารวะต่อชีวา

โอมชานติ
พ่อพูดว่า: ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้ลูกได้รู้จักชีพบาบา ดังนั้นการร้องเพลงเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาพูดว่า ขอคารวะต่อชีวา หรือ แม่และพ่อ แต่พวกเขาไม่รู้จักท่าน ลูกต้องได้รับมรดกแห่งสวรรค์ของลูกจากชีพบาบา ลูกๆ ได้พบพ่อแล้ว และลูกกำลังได้รับมรดกแห่งสวรรค์ของลูกจากท่าน และเหตุนี้เองลูกจึงจดจำท่าน ลูกได้พบชีพบาบาแล้ว แต่โลกไม่ได้พบท่าน แม้ว่าผู้ที่พบท่านแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างดีมาก การชี้นำของบาบาแสนหวานอย่างมาก: ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ขอให้ลูกมีสำนึกของการอยู่อย่างปราศจากร่าง ท่านพูดกับดวงวิญญาณเท่านั้น พ่อผู้มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณพูดกับลูกๆที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ มีเพียงท่านผู้เดียวเท่านั้นและท่านกำลังนั่งอยู่กับลูกๆในมธุบัน ลูกๆรู้ว่าพ่อได้มาเพื่อสอนลูกอย่างแท้จริง ไม่มีใครนอกจากชีพบาบาสามารถสอนการศึกษานี้แก่ลูก ไม่ทั้งบราห์มาหรือวิษณุสามารถที่สามารถสอนเช่นนั้นได้ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มาและชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ โดยการบอกเรื่องราวของความเป็นอมตะ ท่านต้องบอกสิ่งนี้ที่นี่อย่างแน่นอน ท่านจะไม่บอกสิ่งนี้ในอมานาถ เรื่องราวของความเป็นอมตะคือเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง พ่อพูดว่า: พ่อบอกเรื่องนี้แก่ลูกที่นี่ ที่เหลือทั้งหมดคือการระหกระเหินในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เพียงผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์รามคือผู้ที่ไม่มีตัวตน ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ มหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความสงบ ท่านมาเมื่อเป็นเวลาสำหรับการทำลายเท่านั้น เพียงพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุดที่สามารถเป็นกูรูของทั้งโลกได้ ท่านไม่มีตัวตน เหล่าเทพเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน แต่พวกเขาเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งและเหตุนี้เองพวกเขาจึงถูกเรียกว่าเทพ เวลานี้ลูกได้รับความรู้แล้ว ในหนทางของความรู้ลูกต้องรักษาสภาพของลูกให้เข้มแข็งอย่างมาก จดจำพ่อมากเท่าที่เป็นไปได้ จงปราศจากร่าง เหตุใดลูกจึงควรมีความรักต่อร่างกายเล่า? บาบาพูดว่า: จดจำชีพบาบาและแล้วมาหาผู้นี้ ผู้คนคิดว่าลูกจะไปหาดาด้า ลูกรู้ว่าลูกจดจำชีพบาบาเมื่อลูกพบผู้นี้ ที่นั่นมีเพียงดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน, จุดเท่านั้น ลูกไม่สามารถพบจุดได้ ดังนั้นลูกจะสามารถพบชีพบาบาได้อย่างไร? เหตุนี้เองจึงมีการอธิบายที่นี่: โอ ดวงวิญญาณ พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณ และให้สติปัญญาของลูกจดจำว่าลูกกำลังพบชีพบาบา นี่คือความลับที่ลึกล้ำอย่างมาก ผู้คนมากมายไม่สามารถจดจำชีพบาบาได้ บาบาอธิบายว่า: จดจำชีพบาบาอย่างต่อเนื่อง ชีพบาบามาพบปะกับลูก บาบา,เวลานี้ลูกเป็นของบาบา ชีพบาบาเข้ามาในผู้นี้และพูดความรู้ ท่านคือดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนและลูกเป็นดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน เพียงพ่อผู้เดียวที่บอกลูกๆว่า: จดจำพ่อผู้เดียวอย่างต่อเนื่อง ลูกต้องเก็บท่านไว้ในสติปัญญาของลูก เราได้มาหาพ่อ บาบาได้เข้ามาในร่างที่ไม่บริสุทธิ์นี้ ทันทีที่เรามาอยู่เบื้องหน้าท่าน เรามีศรัทธานี้: ชีพบาบา, เวลานี้ลูกเป็นของท่าน ในมุรลีด้วยเช่นกัน ลูกได้ยินว่า: จดจำพ่อผู้เดียวอย่างต่อเนื่องและบาปของลูกจะถูกเผาไป ลูกรู้ว่านี้คือพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์เดียวกันนั้น ท่านคือสัตกูรูที่แท้จริง สติปัญญาของพันดาวาสมีความรักต่อพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้อื่นทั้งหมดไม่มีความรักในสติปัญญาต่อใครหรือผู้ใดเลย ปรอทของความสุขของผู้ที่เป็นของชีพบาบาควรสูงอย่างมาก เมื่อเวลาใกล้เข้ามามากขึ้น ลูกจะรู้สึกเป็นสุขมากขึ้นที่ 84 ชาติเกิดของลูกกำลังจะสิ้นสุดลงเวลานี้ เวลานี้เป็นชาติเกิดสุดท้ายและเรากำลังจะกลับบ้าน รูปของบันไดดีมากและสิ่งนี้มีความชัดเจนมากในบันไดนั้น ลูกๆ ควรใช้สติปัญญาของลูกตลอดทั้งวัน ผู้ที่วาดรูปเหล่านี้ควรไตร่ตรองอย่างมาก หัวหน้าควรคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ลูกพูดท้าทายว่าจะมี 900,000 คนในอาณาจักรเทพที่สูงสุดในยุคทอง บางคนอาจถามว่าลูกมีข้อพิสูจน์อะไรในสิ่งนี้ บอกเขาว่า: นี้เป็นบางสิ่งที่ต้องเข้าใจ ต้นไม้จะเล็กมากในยุคทอง จะมีศาสนาเดียวและแน่นอนมีผู้คนจำนวนน้อยมาก ความรู้ทั้งหนดรวมอยู่ในภาพบันได ตัวอย่างเช่นมองดูที่รูปของกุมภกรรณ ทำภาพนั้นที่บีเคกำลังให้น้ำทิพย์ของควานรู้เพื่อดื่มขณะที่ผู้คนนั้นกำลังขอยาพิษ บาบาเฝ้าแต่ให้การชี้นำทั้งหมดในมุรลี คำอธิบายของแต่ละภาพนั้นดีมาก จงอธิบายรูปภาพของลักษมีและนารายณ์ บารัตนี้เคยเป็นสวรรค์ ในเมื่อมีศาสนาเดียวเท่านั้นแล้วจะมีมนุษย์อยู่มากมายเพียงใด? เวลานี้ต้นไม้ได้เติบใหญ่อย่างมาก! การทำลายจะต้องเกิดขึ้นเวลานี้ เพียงพ่อเท่านั้นจะต้องเปลี่ยนโลกเก่า มีรูปภาพ 4 หรือ 5 รูปภาพหลัก ซึ่งด้วยภาพเหล่านี้ลูกศรสามารถยิงถูกใครบางคนได้ทันที ตามละคร, ประเด็นต่างๆ แต่ละวันความรู้จะมีความลึกล้ำมากขึ้น และดังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในภาพด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในสติปัญญาของลูกๆด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านี้ลูกไม่เข้าใจว่าชีพบาบาเป็นจุด ลูกไม่ควรถามว่าเหตุใดถึงไม่บอกให้ลูกรู้สิ่งนี้ก่อนหน้านี้ พ่อพูดว่า: ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะสามารถอธิบายได้ในตอนต้น พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้และดังนั้นท่านเฝ้าแต่มาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง การแก้ไขให้ถูกต้องก็เฝ้าแต่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ท่านจะไม่บอกลูกทุกสิ่งล่วงหน้า ในกรณีนั้นก็จะดูเหมือนของปลอม หากมีสิ่งใดเกิดขึ้นทันที ก็สามารถกล่าวได้ว่าอยู่ในละคร ลูกไม่สามารถพูดว่า: สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้น, ที่มาม่าควรจะอยู่จนกระทั่งเวลาสุดท้าย เหตุใดมาม่าจึงจากไป? อะไรก็ตามเกิดขึ้นในละครนั้นถูกต้อง สิ่งใดที่บาบาพูด ท่านพูดสิ่งนั้นตามละคร บทบาทของพ่อในละครเป็นเช่นนั้น! บาบาก็ปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปตามละครด้วยเช่นกัน ผู้คนพูดว่านั้นเป็นความประสงค์ของพระเจ้า พระเจ้าพูด: นั่นเป็นชะตากรรมของละคร ไม่ว่าพระเจ้าได้พูดบางสิ่งหรือผู้นี้ได้พูดบางสิ่ง สิ่งนั้นก็อยู่ในละคร ถ้ามีบางสิ่งที่ผิดเกิดขึ้น สิ่งนั้นอยู่ในละคร และสิ่งนั้นจะถูกทำให้ถูกต้องอีกครั้ง มีสภาพของการขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อลูกปีนขึ้นสูง ลูกบางครั้งก็มีการสั่นไหว ทั้งหมดนี้เป็นพายุของมายา: ตราบนานเท่าที่มายาคงอยู่ ความคิดที่เป็นบาปจะมาอย่างแน่นอน มายาไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง และดังนั้นไม่มีเรื่องของความคิดที่เป็นบาปเลยที่นั่น การกระทำไม่มีวันเป็นบาปในยุคทองเลย มีอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นที่เหลืออยู่ และลูกมีความสุขที่ว่านี่คือชาติเกิดสุดท้ายของเรา เวลานี้ลูกกำลังฟังเรื่องราวของความเป็นอมตะจากชีพบาบา เพื่อที่จะไปยังดินแดนของความเป็นอมตะ เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ผู้คนเหล่านั้นไปอมานาถและระหกระเหินไปทั่วอย่างมาก พวกเขาไม่เข้าใจว่าใครได้บอกเรื่องราวของความเป็นอมตะแก่ปารวตี พวกเขาแสดงภาพลักษณ์ของชีวาที่นั้น อัจชะ ชีวากำลังนั่งอยู่ในผู้ใด? พวกเขาแสดงให้เห็นชีวาและชางก้า นั่นคือชีวาที่นั่งในชางก้าและได้ถ่ายทอดเรื่องราวหรือ? พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย แม้กระทั่งวันนี้ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาไปจาริกแสวงบุญที่นั่น แท้จริงแล้วเรื่องราวนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยาว แท้จริงแล้วเป็นเพียง มานมานะบาฟ เท่านั้นเอง! จดจำเมล็ด จดจำวงจรของละคร เราดวงวิญญาณมีความรู้ที่บาบามีด้วยเช่นกัน ท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ และเราดวงวิญญาณกลายเป็นนายมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกควรมีความซาบซึ้งเกี่ยวกับสิ่งนี้ ท่านกำลังพูดแก่เราพี่น้องเพศชาย (ดวงวิญญาณ) ด้วยร่างกายเท่านั้นที่ท่านสามารถพูดได้ ลูกไม่ควรมีความสงสัยใดเกี่ยวกับสิ่งนี้ เมื่อลูกจดจำพ่อ, ความรู้ทั้งหมดจะเข้าไปในสติปัญญาของลูก เพียงจดจำพ่อเท่านั้น, บาปของลูกจะถูกเผาไปและความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดจะเฝ้าแต่จบสิ้น บางคนมีความรักในนามเท่านั้น นั้นเป็นเช่นเดียวกันกับเรา เวลานี้เรากำลังไปสู่ดินแดนแห่งความสุข นั้นเป็นราวกับว่าทุกคนได้ตายไปแล้ว และดังนั้นเหตุใดเราจึงควรยึดติดหัวใจของเราไว้กับพวกเขาเล่า? เราจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ และแล้วไปสู่ดินแดนของความสุขและปกครองที่นั่น นี้เรียกว่ามีการวางเฉยต่อโลกเก่า พ่อพูดว่า: ทุกสิ่งที่ลูกเห็นด้วยตาทางร่างของลูกกำลังจะถูกทำลาย หลังจากการทำลายลูกจะเห็นสวรรค์ เวลานี้ลูกๆ ควรจะกลับมาอ่อนหวานอย่างมาก เมื่อบางคนพูดในสภาพของโยคะ เขามีแรงดึงดูดอย่างมากมาย ความรู้นี้เป็นเช่นว่าลูกลืมทุกสิ่งอื่นทั้งหมด อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่แสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในหนทางของความรู้ ลูกต้องทำให้สภาพของลูกเข้มแข็งอย่างมาก กลับมาปราศจากร่าง! มีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียว

2. อยู่อย่างไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนต่อชะตากรรมของละคร ไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นในละครนั้นถูกต้อง! อย่าได้ปล่อยให้ตัวลูกเองสั่นคลอน อย่าได้มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใด

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ที่ใจกว้างและเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นผู้ประทานและให้ในทุกวินาทีและในทุกความคิด

ลูกของผู้ประทานไม่ใช่ผู้ที่รับแต่เป็นผู้ที่ให้ ลูกต้องให้ทุกวินาทีและในทุกความคิด เมื่อลูกกลายเป็นผู้ประทานเช่นนั้น และแล้วลูกจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ใจกว้าง การเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ลูกจะได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะให้ คลังสมบัติของลูกต้องเต็ม ลูกได้รับทุกสิ่งที่ลูกต้องการและเวลานี้ทุกสิ่งที่เหลืออยู่เป็นไปสำหรับให้ลูกให้ ดังนั้นจงให้ต่อไป ด้วยการให้คลังสมบัติของลูกจะกลับมาเต็มมากขึ้น

คติพจน์:
เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์คะแนนเต็มในทุกวิชา สร้างสมคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่


คำพูดที่ล้ำค่าของมาเตซวารี

1) ร่างกายของบราห์มาเป็นร่างกายที่สงวนไว้ของพระเจ้าที่ไม่มีตัวตน

เราต้องมีศรัทธาเต็มที่ว่าพระเจ้ากำลังสอนเราผ่านร่างกายที่มีตัวตนของบราห์มา นักเรียนหลายคนถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ ในเวลาอมฤต เมื่อพระเจ้าผู้ไม่มีตัวตนเข้าสู่ร่างกายที่มีตัวตนของบราห์มา การเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในร่างกายขณะนั้น? พวกเขาถามว่า: ในเวลานั้น นั่งและสังเกตว่าพระเจ้าเข้ามาอย่างไร? มีการอธิบายว่าเมื่อพระเจ้าเข้ามา ดวงตาและใบหน้าของท่านไม่ได้เปลี่ยนไป แต่เมื่อเราเข้าฌาน ดวงตาและใบหน้าเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ส่วนของบราห์มาที่มีตัวตนนั้นแฝงตัว เมื่อพระเจ้าเข้าสู่ร่างกายของเขาไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ ร่างกายของเขาถูกสงวนไว้และเหตุนี้เองพระเจ้ามาใน 1 วินาทีและจากไปใน 1 วินาที ความลับนี้ต้องเข้าใจ ไม่ใช่ว่าถ้าลูกไม่เข้าใจประเด็นใดๆ แล้วลูกจากการศึกษานี้ไป ในแต่ละวันการศึกษามีความลึกและชัดเจนขึ้นทุกวัน ลูกจะไม่ศึกษาทั้งหลักสูตรพร้อมกัน สิ่งนั้นอธิบายให้ลูกฟัง เมื่อผู้ก่อตั้งศาสนาเข้ามา ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ก็มาพร้อมกับพวกเขาด้วยและเล่นบทบาทของตัวเขาเอง และแล้วดวงวิญญาณเหล่านั้นก็เข้ามาเล่นบทบาทแห่งความสุขและความทุกข์ พวกเขาไม่ได้กลับไป อย่างไรก็ตาม เมื่อดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนมา ท่านอยู่เหนือความสุขและความทุกข์ ท่านเพียงเล่นตามบทบาทของท่านและแล้วกลับไป เราต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วยสติปัญญาของเรา

2) ความแตกต่างระหว่างดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดคือคุณธรรมและกำลัง

ไม่มีความแตกต่างระหว่างดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดในแง่ของรูปร่าง ดวงวิญญาณสูงสุดคือรูปของแสงเหมือนกัน ขนาดของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดเท่ากัน อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างอย่างแน่นอนระหว่างดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดในแง่ของคุณธรรมและกำลัง คุณธรรมทั้งหมดเป็นการสรรเสริญพระเจ้า พระเจ้าอยู่เหนือความสุขและความทุกข์ ท่านเป็นผู้ทรงอำนาจ เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมทั้งหมด 16 องศาสมบูรณ์ พลังทั้งหมดของท่านกำลังทำงานอยู่ ไม่ใช่พลังของดวงวิญญาณมนุษย์ใดๆที่ทำงานอยู่ แต่เป็นส่วนของพระเจ้าที่ทำต่อไป แม้ว่าพระเจ้าจะมาและเล่นบทบาท ท่านก็ยังคงละวาง อย่างไรก็ตาม เมื่อดวงวิญญาณเข้ามาเล่นบทบาท เขาจะกลายเป็นนักแสดง พระเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแต่ยังคงเป็นอิสระจากพันธะของกรรมใดๆ เมื่อดวงวิญญาณเข้ามาเล่นบทบาท เขาจะถูกผูกมัดด้วยพันธะของกรรม นี่คือความแตกต่างระหว่างดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด อัจชะ