08.11.20    Avyakt Bapdada     Thai Murli     01.10.87     Om Shanti     Madhuban


ความรักของพระเจ้าเป็นรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต


วันนี้มหาสมุทรแห่งความรักได้มาพบกับลูกผู้เป็นที่รักของท่าน ความรักของพ่อและลูกๆผูกโลกไว้ในสายใยแห่งความรัก เมื่อการพบกันของมหาสมุทรแห่งความรักและแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความรักเกิดขึ้น แม่น้ำที่เต็มไปด้วยความรักก็กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักเช่นเดียวกับพ่อ ด้วยเหตุนี้เองดวงวิญญาณของโลกเข้าใกล้ประสบการณ์แห่งความรักโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าดวงวิญญาณที่ไม่รู้และโง่เขลานั้นจะเป็นเช่นไร ไม่ว่าพวกเขาจะกลายเป็นเหมือนหินเช่นไรจากการที่ถูกตัดสิทธิ์จากความรักของครอบครัวเป็นเวลานาน ด้วยความรักอันบริสุทธิ์และความรักของพระเจ้าและด้วยความรักของครอบครัวของพระเจ้าแม้กระทั่งดวงวิญญาณที่เหมือนหินเช่นนี้ก็ละลายและกลายเป็นเหมือนน้ำ นี่คือความน่าอัศจรรย์ของความรักของครอบครัวของพระเจ้า ไม่ว่าพวกเขาจะกันตัวเองมากแค่ไหนก็ตามความรักของพระเจ้าจะดึงพวกเขาโดยอัตโนมัติเหมือนแม่เหล็กและทำให้พวกเขาเข้ามาใกล้ นี่เรียกว่าผลแห่งความรักของพระเจ้าในทางปฏิบัติ ไม่ว่าบางคนจะคิดว่าตนเองอยู่ในหนทางที่แตกต่างกันมากมายแค่ไหนความรักของพระเจ้าก็ทำให้พวกเขาร่วมมือและผูกพันด้วยสายใย เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน และทำให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าได้ ลูกเคยมีประสบการณ์นี้ใช่หรือไม่?

ความรักก่อนอื่นทำให้พวกเขาร่วมมือกัน โดยค่อยๆทำให้พวกเขาร่วมมือกันทีละนิดทันเวลามันจะทำให้พวกเขาเป็นโยคีที่ง่ายดายโดยอัตโนมัติ สิ่งชี้บอกของความร่วมมือคือวันนี้พวกเขาร่วมมือกันและพรุ่งนี้พวกเขาจะกลายเป็นโยคีที่ง่ายดาย ความรักของพระเจ้าเป็นรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั่นคือเป็นเมล็ดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ดวงวิญญาณที่มีเมล็ดของประสบการณ์ของความรักของพระเจ้าในตัวพวกเขาจะทำให้ต้นไม้แห่งความร่วมมือเติบโตโดยอัตโนมัติและในเวลาที่ถูกต้องผลของการเป็นโยคีที่ง่ายดายจะปรากฏให้เห็นเพราะเมล็ดของการเปลี่ยนแปลงเกิดผลอย่างแน่นอน เป็นเพียงแค่บางผลเท่านั้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ผลอื่นๆจะเกิดขึ้นในเวลาของมันเอง เพียงแค่มองไปทุกๆที่,สิ่งที่ลูกทุกคนผู้เป็นนายมหาสมุทรแห่งความรัก,ลูกผู้รับใช้โลกกำลังทำอยู่! ลูกกำลังหว่านเมล็ดแห่งความรักของครอบครัวของพระเจ้าในโลก ไม่ว่าลูกจะไปที่ใดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเชื่อในพระเจ้า แม้ว่าเขาจะไม่รู้จักหรือยอมรับพ่อ แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถได้รับความรักเช่นนี้จากที่อื่นได้เหมือนกับครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเขาได้รับจากลูกบราห์มากุมารและกุมารีซึ่งเป็นของสกุลชีวา เขายังจะยอมรับว่าความรักและความเสน่หานี้ไม่ธรรมดานั่นคือความรักที่พิเศษสุดไม่เหมือนใครนั่นคือความรักของพระเจ้า ดังนั้นจากการเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเขาได้กลายเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าโดยทางอ้อมใช่ไหม? เนื่องจากเป็นความรักของพระเจ้าแล้วความรักนั้นมาจากไหน? รังสีจะพิสูจน์การมีอยู่ของดวงอาทิตย์โดยอัตโนมัติ ความรักจากพระเจ้าความรักที่พิเศษสุดความรักทางจิตวิญญาณและความรักที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นจะพิสูจน์การมีอยู่ของพ่อผู้ประทานพรโดยอัตโนมัติเนื่องจากพวกเขาได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้า,ความสัมพันธ์ของพวกเขาจึงเชื่อมกับพ่อมหาสมุทรแห่งความรักโดยทางอ้อม แต่พวกเขาไม่รู้สิ่งนี้เพราะเมล็ดนั้นแฝงตัวในตอนแรกในขณะที่ต้นไม้นั้นมองเห็นได้ชัดเจน ดังนั้นเมล็ดแห่งความรักของพระเจ้ากำลังทำให้ลูกทุกคนเปิดเผยตนเองว่าเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือและเป็นโยคีที่ง่ายดายในทางปฏิบัติตามเวลาและจะยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้นลูกทุกคนจึงทำงานรับใช้ของการหว่านเมล็ดแห่งความรักของพระเจ้า นอกจากนี้ลูกยังได้เห็นใบไม้พิเศษสองใบในทางปฏิบัติด้วยเช่นกันนั่นคือความปรารถนาดีและความรู้สึกอันบริสุทธิ์ซึ่งทำให้พวกเขาให้ความร่วมมือกัน เวลานี้ลำต้นนี้จะเติบโตและให้ผลจริงในทางปฏิบัติ

บัพดาดามีความยินดีที่ได้เห็นงานรับใช้ที่หลากหลายของลูกๆทุกคน ไม่ว่าจะเป็นลูกที่ให้คำบรรยาย ลูกที่ทำงานรับใช้ทางกายภาพ ความสำเร็จในงานรับใช้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่เวรยามหรือคนที่ดูแลถ้วยชาม ด้วยความร่วมมือของนิ้วทั้งห้าไม่ว่างานนั้นจะใหญ่โตแค่ไหนหรือจะสูงส่งเพียงใดก็สำเร็จได้อย่างง่ายดาย ในทำนองเดียวกันด้วยความร่วมมือของลูกบราห์มินทุกคน,งานทุกอย่างก็จบลงง่ายกว่าที่ลูกคิดเป็นพันเท่า นี่เป็นความอัศจรรย์ของใคร? ของทุกคน ใครก็ตามที่ร่วมมือในงานนี้ไม่ว่าลูกจะรักษาความสะอาด,ไม่ว่าลูกจะเช็ดโต๊ะ,ผลของความร่วมมือของทุกคนก็ประสบความสำเร็จ พลังของชุมนุมนี้ยิ่งใหญ่มาก บัพดาดาเห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะลูกๆที่มาที่มธุบัน สำหรับคนที่แม้กระทั่งไม่ได้อยู่ที่นี่ในรูปที่มีตัวตน ลูกบราห์มินทุกคนจากทุกที่,จากดินแดนนี้และในต่างแดนก็ให้ความร่วมมือกันด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกอันบริสุทธิ์ในจิตใจของพวกเขา ป้อมปราการแห่งความปรารถนาดีและความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของทุกดวงวิญญาณนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในดวงวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นชัคตีหรือพันดาวาสที่เป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนี้ แน่นอนว่าผู้รับใช้พิเศษกลายเป็นเครื่องมือในทุกๆงาน แต่ป้อมปราการของบรรยากาศถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกคน บัพดาดากำลังแสดงความยินดีกับลูกๆที่เป็นเครื่องดนตรี แต่ที่สำคัญที่สุดคือท่านแสดงความยินดีกับลูกๆทุกคน ลูกๆสามารถแสดงความยินดีอะไรกับพ่อได้เพราะท่านกลายเป็นอะแวค? ท่านทำให้ลูกเป็นเครื่องมือในรูปทางกายภาพ ด้วยเหตุนี้เองบัพดาดาจึงร้องเพลงของลูกๆเท่านั้นอยู่ตลอดเวลา ลูกร้องเพลงของพ่อและพ่อร้องเพลงของลูก ไม่ว่าลูกจะทำอะไรลูกก็ทำได้ดีมาก ผู้ที่ให้คำบรรยายก็ให้คำบรรยายได้ดี ผู้ที่ตกแต่งเวทีก็ตกแต่งได้เป็นอย่างดี และผู้ที่เตรียมอาหารผู้เสิร์ฟอาหารและผู้ที่หั่นผักก็มีโยคยุกต์โดยเฉพาะเป็นพิเศษ รากฐานแรกคือการหั่นผัก ถ้าไม่หั่นผักแล้วจะเตรียมอาหารอะไร? ผู้ที่มาจากทุกแผนกเป็นเครื่องมือในงานรับใช้อย่างรอบด้าน ลูกได้รับการบอกว่าหากผู้ที่ดูแลรักษาความสะอาดแล้วไม่ทำให้ทุกสิ่งสะอาดก็จะไม่มีผลกระทบนั้น หากใบหน้าของแต่ละคนไม่ได้เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าแล้วจะประสบความสำเร็จในงานรับใช้ได้อย่างไร? ไม่ว่าลูกแต่ละคนจะทำงานอะไร ลูกก็เติมเต็มงานนั้นด้วยความรักและลงมือทำ นี่คือสาเหตุที่เมล็ดแห่งความรักได้หว่านลงในพวกเขา ลูกทำด้วยความจริงจังและกระตือรือร้นและนั่นคือเหตุผลที่คนอื่นๆก็มีความจริงจังและกระตือรือร้นด้วยเช่นกัน ในขณะที่มีความหลากหลาย เนื่องจากสายใยแห่งความรัก พวกเขาพูดถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้น นี่คือคุณสมบัติพิเศษของร่มฉัตรแห่งบรรยากาศ บรรยากาศจะกลายเป็นร่มฉัตรแห่งการปกป้อง ดังนั้นเนื่องจากอยู่ภายใต้ร่มฉัตรแห่งการปกป้อง ไม่ว่าพวกเขาจะมีซันสการ์แบบใด พวกเขาก็ถูกดูดซับด้วยอิทธิพลของความรัก ลูกเข้าใจไหม? ลูกทุกคนมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (ความรับผิดชอบ) ลูกทุกคนทำงานรับใช้ ไม่ว่าพวกเขาต้องการที่จะพูดเรื่องอื่นมากแค่ไหน พวกเขาก็ไม่สามารถทำได้เพราะบรรยากาศ แม้ว่าพวกเขาจะคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจ แต่ก็ไม่สามารถพูดถึงสิ่งนี้ได้ เพราะเมื่อได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติในชีวิตของลูกทุกคนแล้ว พวกเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจอยู่เรื่อยๆโดยอัตโนมัติเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ลูกเห็นข้อพิสูจน์ในทางปฏิบัติแล้วใช่หรือไม่? มีพลังมากกว่าการพิสูจน์คัมภีร์ก็คือการพิสูจน์ในทางปฏิบัติ การพิสูจน์ประเภทอื่นๆทั้งหมดจะหลอมรวมเข้าด้วยกันเบื้องหน้าการพิสูจน์ในทางปฏิบัติ นี่เป็นผลมาจากงานรับใช้ แม้กระทั่งในเวลานี้หากลูกเฝ้าแต่ทำให้พวกเขาใกล้ชิดมากขึ้นด้วยคุณสมบัติพิเศษของความร่วมมือของความรัก พวกเขาจะยังคงเดินหน้าต่อไปในความร่วมมือของพวกเขา อย่างไรก็ตามเมื่อมีความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเท่านั้นที่จะได้ยินเสียงการเปิดเผยดังกึกก้อง

เมื่อเจ้าหน้าที่พิเศษทั้งหมดมารวมตัวกันและพูดออกมาดังๆเสียงเดียวม่านแห่งการเปิดเผยจะเปิดออกเบื้องหน้าทั้งโลก ดังนั้นแผนงานสำหรับงานรับใช้ที่ลูกทำในปัจจุบันมีขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้ใช่หรือไม่? หากผู้คนจากทุกสาขานั่นคือเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานมีการติดต่อกับเราและร่วมมือและมีความรัก,พวกเขาจะสร้างความสัมพันธ์และกลายเป็นโยคีที่ง่ายดาย หากแม้แต่หน่วยงานเดียวไม่ให้ความร่วมมือแล้วงานที่ลูกทำใน "Global Co-operation" จะประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

ขณะนี้ได้มีการวางรากฐานของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานพิเศษแล้ว สาขาศาสนามีอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากใช่ไหม? ขณะนี้รากฐานได้เริ่มต้นขึ้นด้วยอำนาจพิเศษเช่นนั้น ลูกได้เห็นผลของความรักแล้วใช่หรือไม่? ผู้คนพูดว่าอะไร? ลูกจะเชิญพวกเขาจำนวนมากมายมารวมกันได้อย่างไร (การประชุมครั้งแรกของมหามานด์เลศวาร์ทั้งหมดจากอินเดีย) ที่นี่? ผู้คนเหล่านั้นก็จะสงสัยเกี่ยวกับสิ่งนี้เช่นกันใช่ไหม? อย่างไรก็ตามมีสายใยแห่งความรักของพระเจ้าเส้นเดียวและนี่คือสาเหตุที่แม้ว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ก็มีหนึ่งความคิดที่จะร่วมมือกัน ในทำนองเดียวกันให้ทุกสาขาอาชีพเหล่านั้นร่วมมือกันในลักษณะเดียวกัน พวกเขากำลังกลายเป็นสิ่งนั้น แต่ทำให้พวกเขาใกล้ชิดมากขึ้นและทำให้พวกเขาร่วมมือกันมากขึ้นเพราะโกลเด้นจูบีลี่เวลานี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นลูกจึงเข้าใกล้การเปิดเผยมากขึ้นในตอนนี้ ไดม่อนจูลีลี่หมายถึงการทำให้ได้ยินเสียงของการเปิดเผยที่ดังและชัดเจน ดังนั้นในปีนี้ม่านแห่งการเปิดเผยจึงเริ่มเปิดขึ้น ในอีกด้านหนึ่งมีการเปิดเผยในบารัตผ่านดินแดนต่างประเทศ และในอีกด้านหนึ่งมีความความสำเร็จของงานอันยิ่งใหญ่ของมหามานด์เลศวาร์ ในต่างประเทศองค์การสหประชาชาติกลายเป็นเครื่องมือ; พวกเขาเป็นที่รู้จักกันดีมากเป็นพิเศษ ในบารัตเป็นอำนาจของศาสนาที่เป็นที่รู้จักมาก ดังนั้นในการนำมาซึ่งการเปิดเผยธรรมอาตมาผ่านอำนาจของศาสนาคือการเริ่มเปิดม่านแห่งการเปิดเผย เพียงแค่การเริ่มต้นที่จะเปิด มันยังคงเปิดอยู่ มันยังไม่ได้เปิดอย่างเต็มที่ เพิ่งเริ่มเปิดเท่านั้น ลูกในต่างประเทศเป็นเครื่องมือสำหรับงานนั้น นั่นเป็นงานพิเศษด้วย ในงานพิเศษของการเปิดเผยลูกกลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานนี้ บัพดาดาขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับลูกๆในต่างประเทศที่ได้เป็นเครื่องมือในการแสดงบทฮีโร่(นักแสดงเอก)ในการเปิดเผยครั้งสุดท้ายนี้ ลูกสร้างความปั่นป่วนในบารัตใช่หรือไม่? เสียงไปถึงหูของทุกคน อย่างน้อยเสียงจากต่างประเทศก็เป็นเครื่องมือในการปลุกกุมภกัณฑ์ของบารัต อย่างไรก็ตามในขณะนี้มีเพียงแค่ได้ยินเสียงเท่านั้น พวกเขายังต้องตื่นขึ้นมา ลูกต้องปลุกพวกเขาให้ตื่นขึ้น เสียงนั้นแค่ดังเข้ามาถึงหูของพวกเขาเท่านั้น เมื่อเสียงไปถึงคนที่กำลังนอนหลับเขาก็จะขยับเล็กน้อย มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย ดังนั้นการเคลื่อนไหวจึงถูกสร้างขึ้น ในการเคลื่อนไหวพวกเขาได้ตื่นขึ้นเล็กน้อยและพวกเขาเข้าใจว่ามีบางอย่างในสิ่งนี้ พวกเขาจะตื่นขึ้นเมื่อลูกส่งเสียงดังขึ้น เสียงตอนนี้ดังกว่าเมื่อก่อนนิดหน่อย ในทำนองเดียวกันมันจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสเน่ห์มิลาน(การประชุมด้วยความรัก)ร่วมกันบนเวที เมื่อการเปิดเผยงานของพระเจ้าเริ่มต้นด้วยดวงวิญญาณของผู้มีอำนาจทั้งหมด,ม่านแห่งการเปิดเผยจะเปิดออกอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ลูกจึงต้องรักษาจุดมุ่งหมายในโปรแกรมที่ลูกกำลังทำอยู่ในขณะนี้ว่าควรมีเสน่ห์มิลาน-การประชุมด้วยความรักของหน่วยงานทั้งหมด เสน่ห์มิลานของทุกหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่นเมื่อลูกเรียกนักปราชญ์บัณฑิตธรรมดานั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ลูกเรียกว่ามหามานด์เลศวาร์ทั้งหมด ในความเป็นจริงจะมีความโอฬารตระการตายิ่งขึ้นในการชุมนุมครั้งนี้หากศังกราจารย์มา อย่างไรก็ตามโชคของเขาจะเปิดขึ้นในเวลานี้ อย่างน้อยเขาก็ร่วมมือกันภายใน ลูกๆทำงานหนักมาก แต่ความคิดเห็นของผู้คนต้องได้รับการพิจารณา วันนั้นจะมาถึงเช่นกันเมื่อบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหมดจะพูดร่วมกันว่า อำนาจที่สูงส่งที่สุด อำนาจของพระเจ้า อำนาจทางจิตวิญญาณ คืออำนาจของพระเจ้าผู้เดียว เหตุนี้เองลูกจึงได้วางแผนไว้เป็นเวลานานใช่หรือไม่? ลูกได้รับตลอดเวลานี้เพื่อที่ลูกจะสามารถผูกทุกคนไว้ในสายใยแห่งความรักและนำพวกเขาเข้ามาใกล้ ความรักนี้จะกลายเป็นแม่เหล็กเพื่อให้พวกเขาทั้งหมดมารวมตัวกันเป็นกลุ่มบนเวทีของพ่อ ลูกได้ทำแผนเช่นนั้นแล้วใช่ไหม? อัจชะ

ลูกผู้รับใช้ได้รับผลในทางปฏิบัติของงานรับใช้ทั้งหมดที่ลูกทำ มิฉะนั้นเวลานี้ก็ถึงคราวของคนใหม่ที่จะได้พบกับบาบา ตอนนี้ลูกทุกคนมาถึงสภาพของการปลดเกษียณในขณะที่เฉลิมฉลองการพบปะอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ลูกกำลังให้โอกาสแก่พี่น้องชายหญิงของลูก เป็นเพราะลูกกลายเป็นผู้ที่อยู่ในสภาพปลดเกษียณที่ลูกให้โอกาสแก่ผู้อื่น แน่นอนว่าความปรารถนาของทุกคนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกคนจะพูดว่าตอนนี้พวกเขาควรจะมีโอกาสได้พบบาบา ยิ่งลูกได้รับมากเท่าไหร่ความปรารถนาของลูกก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แล้วลูกจะทำอะไร? การให้โอกาสผู้อื่นหมายถึงการได้สัมผัสด้วยตนเองว่ามีความพอใจอย่างเต็มที่เพราะคนที่มีอายุมากกว่าจะมีประสบการณ์ ลูกเป็นตัวของความสำเร็จ ดวงวิญญาณที่เป็นตัวของความสำเร็จคือผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อทุกคน ผู้ที่ให้ผู้อื่นอยู่ข้างหน้า หรือลูกรู้สึกว่าควรจะได้พบในเวลานี้เช่นกันหรือไม่? ลูกต้องเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นในเรื่องนี้ด้วย ลูกมีความรู้คิด ลูกคือผู้ที่เข้าใจตอนเริ่มต้นตอนกลางและตอนจบ ลูกยังเข้าใจเวลาด้วยเช่นกัน ลูกเข้าใจอิทธิพลของวัตถุธาตุ ลูกแต่ละคนเข้าใจในบทบาทของลูกด้วย บัพดาดาก็ต้องการที่จะพบลูกเช่นกัน หากลูกๆต้องการที่จะพบนั่นก็เป็นเพราะพ่อต้องการที่จะพบลูกก่อน และด้วยเหตุนี้เองที่ลูกๆต้องการพบเช่นกัน อย่างไรก็ตามพ่อต้องคำนึงถึงเวลาและวัตถุธาตุด้วยเช่นกัน เมื่อท่านเข้ามาในโลกนี้ท่านจะต้องพิจารณาทุกสิ่งในโลกนี้ เมื่อท่านอยู่ห่างไกลจากที่นี่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ,เวลา,หรือที่พักที่นั่น ผู้ที่มาจากรัฐคุชราตอาศัยอยู่ใกล้ๆ ลูกได้รับผลของสิ่งนั้นด้วยใช่หรือไม่? เป็นคุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มาจากคุชราตที่พวกเขาพร้อมเสมอ ลูกได้ทำให้บทเรียนของ "ฮาจี" มั่นคงมาก ไม่ว่าลูกจะได้รับสถานที่ที่จะเข้าพักที่ใดก็ตาม ลูกก็อยู่อย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์ มีการเติบโตที่ดีในรัฐคุชราต ความกระตือรือร้นในงานรับใช้ทำให้ลูกปราศจากอุปสรรคและยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีความสำเร็จในการมีความรู้สึกของงานรับใช้ หากความรู้สึกของ "ฉัน" ปะปนอยู่ในการทำงานรับใช้ นั่นจะไม่เรียกว่าแรงจูงใจในการรับใช้ ความรู้สึกของงานรับใช้นำมาซึ่งความสำเร็จ หากผสมความรู้สึกของ "ฉัน" เข้าไปด้วย ต้องใช้เวลาทำงานหนักมากขึ้นและใช้เวลามากขึ้นและลูกเองก็ไม่พอใจ ลูกที่มีแรงจูงใจในการรับใช้จะก้าวไปข้างหน้าและยังทำให้ผู้อื่นก้าวไปข้างหน้าเช่นกัน ลูกได้สัมผัสกับสภาพที่โบยบินอย่างสม่ำเสมอ ลูกมีความกล้าหาญที่ดี ที่ไหนมีความกล้าหาญ บัพดาดาจะช่วยในทุกงานเสมอ

มหาระตีเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว ลูกมหาระตีที่มาทำงานรับใช้ลูกทุกคนเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่และผู้ให้พรหรือไม่? การให้โอกาสผู้อื่นก็เป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่เป็นพรที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน ลูกทุกคนที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พานพบให้ความร่วมมือกันเสมอในการเล่นบทบาทของพวกเขาตามเวลาและจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป แน่นอนว่าจะมีความปรารถนาเพราะนี่เป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามลูกรู้วิธีหลอมรวมเข้าด้วยกันเช่นกัน เหตุนี้เองลูกทุกคนจึงพอใจเสมอ

บัพดาดาก็ต้องการเฉลิมฉลองการพบปะกับลูกๆทุกคนและไม่มีการจำกัดเวลา อย่างไรก็ตามข้อจำกัดเหล่านี้จะต้องได้รับการพิจารณาในโลกของลูก มิฉะนั้นหากบัพดาดาร้องเพลงสรรเสริญเพชรพลอยพิเศษแต่ละเม็ดมันจะสูงส่งมาก อย่างน้อยก็สามารถแต่งเพลงพิเศษของลูกแต่ละคนได้หนึ่งเพลง แต่เหตุนี้เองบาบาจึงขอให้ลูกไปยังอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนซึ่งไม่มีข้อจำกัด

ถึงลูกทุกคนที่หลอมรวมในความรักของพระเจ้า ถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือกับทุกคนในทุกๆวินาที ถึงผู้ที่ถอดม่านแห่งการเปิดเผยและเปิดเผยพ่อต่อโลก ถึงทุกดวงวิญญาณที่กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดและกลายเป็นรูปลักษณ์ที่ให้ข้อพิสูจน์ในทางปฏิบัติ ถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในงานของพ่อและของทุกคนเสมอและผู้ที่ประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของท่าน ถึงลูกเช่นนั้นที่กลายเป็นเทพพิเศษของโลก ถึงลูกที่พิเศษของโลก ด้วยความรักและความทรงจำระลึกถึงอันลึกล้ำของบัพดาดา พร้อมกันนั้นถึงลูกทุกคนจากดินแดนนี้และต่างแดนที่ใกล้ชิดและมาอยู่เบื้องหน้าพ่อด้วยความรัก โปรดรับการแสดงความยินดีสำหรับงานรับใช้ของลูก และความรักและการระลึกถึงเป็นพิเศษจากบัพดาดา

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางเหมือนดอกบัวและด้วยคุณสมบัติพิเศษของการเต็มไปด้วยความรู้ จงทำให้ตนเองปลอดภัยจากความขัดแย้งของซันสการ์

จนกว่าจะถึงเวลาสุดท้าย บางคนจะมีซันสการ์ของสาวใช้และคนอื่นๆจะมีซันสการ์ของราชา อย่ารอให้ซันสการ์ของพวกเขาเปลี่ยน แต่อย่าให้ใครมามีอิทธิพลเหนือลูก เพราะประการแรกซันสการ์ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน และประการที่สองซันสการ์เหลานั้นมาในรูปของมายา ดังนั้นจงตัดสินใจ ใดๆก็ตามในขณะที่อยู่ในเส้นของกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย ในขณะที่มีซันสการ์ที่แตกต่างกันอย่าให้มีความขัดแย้งใดๆ สำหรับสิ่งนี้จงกลับมาเต็มไปด้วยความรู้และเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางเช่นดอกบัว

คติพจน์:
แทนที่จะดื้อรั้นและทำงานหนักจงเพียรพยายามด้วยความสนุกสนานบันเทิง