09.01.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน จงเฝ้าแต่จดจำบาบาด้วยความรัก ทำตามศรีมัทเสมอและใส่ใจอย่างเต็มที่กับการศึกษาเล่าเรียนและทุกคนจะให้ความนับถือแก่ลูก

คำถาม:
ลูกใดที่สามารถมีประสบการณ์ของความสุขเหนือประสาทสัมผัส?

คำตอบ:
ผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ 1. ในการบรรลุถึงสิ่งนี้ เมื่อลูกกำลังพูดและอธิบายแก่บางคน จงคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณกำลังพูดกับดวงวิญญาณพี่น้องของลูก ด้วยการทำให้สายตาของความเป็นพี่น้องมั่นคง ลูกจะเฝ้าแต่กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ 2. เพียงผู้ที่มีความซาบซึ้งของการเป็นนักเรียนของพระเจ้าเท่านั้นที่จะมีประสบการณ์ของความสุขเหนือประสาทสัมผัส

เพลง:
ผู้ใดได้มาที่ประตูจิตใจของฉันพร้อมกับกระดิ่งข้อเท้า?...

โอมชานติ
พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก ไม่มีในองค์กรอื่นใดที่พวกเขาพูดเช่นนี้ว่าพ่อกำลังอธิบายแก่ลูกๆของท่าน ลูกรู้ว่าพ่อของลูกทั้งหมดคือผู้เดียวอย่างแท้จริง ทั้งหมดคือพี่น้อง ลูกได้รับมรดกจากพ่อนั้นอย่างแน่นอน ลูกสามารถอธิบายวงจรอย่างชัดเจนมาก นี่คือยุคแห่งการบรรจบพบกันในเวลานี้ที่ลูกได้รับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต เมื่อลูกเข้าไปสู่การหลุดพ้นในชีวิตที่เหลือทั้งหมดจะเข้าไปสู่การหลุดพ้น ท่านผู้เดียวเรียกว่าเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลส ผู้ปลดปล่อยและผู้นำทาง มีมนุษย์มากมายในอาณาจักรของราวัน ในอาณาจักรของรามมีเพียงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเดียว นั้นเรียกว่า อารยะ และ ไม่อารยะ ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นเรียกว่า อารยัน และผู้ที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียกว่า ไม่เป็นอารยัน ไม่มีใครรู้ความหมายของสิ่งนี้หรือผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้กลายเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างไร? อารยะไม่ใช่ศาสนา เทพทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว หลังจากได้ใช้ 84 ชาติเกิด พวกเขาก็กลับมาเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ผู้ที่เคยเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาสูงสุดแล้วก็กลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา เพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายความหมายของ ฮัมโซ แก่ลูก เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะอธิบายภาพของบันได ไม่ใช่ว่าดวงวิญญาณทั้งหลายคือดวงวิญญาณสูงสุด และดวงวิญญาณสูงสุดคือดวงวิญญาณ ไม่เลย นี่คือการละเล่นที่หลากหลาย ลูกรู้ว่าลูกเคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้แล้วลูกก็กลายเป็นผู้กราบไหว้ ลูกเคยเป็นเทพและลูกก็กลายเป็นนักรบ ฯลฯ อย่างแน่นอนลูกนั้นก็จะลงบันไดมา นี่ก็คือบัญชีของผู้ใช้ 84 ชาติเกิด พ่อพูดว่า: ลูกไม่รู้ชาติเกิดของลูกเอง พ่อบอกลูกเกี่ยวกับชาติเกิดเหล่านั้น นี่คือวงจรและเราเองคือผู้ที่กลายเป็นเทพ นักรบ ฯลฯ ภายในวงจร 21 ชาติเกิดนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างดียิ่ง ผู้คนไม่รู้สิ่งเหล่านี้ พวกเขานั้นตโมประธาน เพียงลูกเท่านั้นที่ได้รับความรู้ทั้งหมดในเวลานี้ อย่างไรก็ตาม แทบจะไม่มีใครที่จะเข้าใจ จึงได้มีคำกล่าวว่า: เพียงกำมือเดียวจากหลายพันล้านเท่านั้นที่จะมาและรับความรู้นี้และเป็นของศาสนาเทพ ลูกไม่ควรประหลาดใจในสิ่งนี้ เป็นสิ่งง่ายดายที่จะอธิบายรูปภาพของวงจร นั่นคือยุคทองในขณะที่ที่นี่คือยุคเหล็ก มีผู้คนน้อยนิดในยุคทอง ต้นไม้นั้นเล็กในตอนเริ่มแรกแล้วก็มีการเติบโตขึ้น ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับต้นไม้นี้ พวกเขาแทบจะไม่เข้าใจสิ่งใดเกี่ยวกับบราห์มา บอกพวกเขาว่า บราห์มิน สิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มานั้นเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน พวกเขาคือลูกบุญธรรม บราห์มินเหล่านั้นคือสิ่งสร้างทางร่าง ในขณะที่ลูกบราห์มินคือสิ่งสร้างที่เกิดจากปาก นี่คืออาณาจักรต่างแดนของราวัน พ่อต้องมาและก่อตั้งอาณาจักรของราม ดังนั้นท่านก็จะเข้ามาในบางคน ดูซิว่าผู้นี้กำลังยืนอยู่ที่ยอดสุดของต้นไม้ ในเวลานี้ต้นไม้ได้ไปถึงสภาพที่เสื่อมโทรมหรือผุพังอย่างสิ้นเชิง พ่อพูดว่า: พ่อได้เข้ามาในผู้นี้ในตอนสิ้นสุดของชาติเกิดสุดท้ายของหลายชาติเกิดของเขา นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของ 84 ชาติเกิดของผู้นี้ผู้ที่ท่านกำลังทำทาปาเซีย เราจะไม่เรียกผู้นี้ว่าพระเจ้า ผู้คนของโลกได้พูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันและท่านอยู่ในก้อนกรวดและก้อนหิน เหตุนี้เองพวกเขาได้กลายเป็นเช่นก้อนกรวดก้อนหิน ทุกสิ่งของเหล่าเทพนั้นพิเศษสุด ในเวลานี้ลูกกำลังศึกษาและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพนั้น นี้เป็นการศึกษาที่สูงส่งอย่างยิ่ง เหล่าเทพเรียกว่าเป็นเทวาและเทวี(god and goddess)ด้วยเช่นกัน เพราะพวกเขานั้นบริสุทธิ์ และศาสนานั้นได้รับการก่อตั้งโดยพระเจ้าเอง ดังนั้นอย่างแน่นอนพวกเขาควรจะเป็นเทวาและเทวี(god and goddess) อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเรียกได้ว่าเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินี การเรียกศรีลักษมีและศรีนารายณ์ว่าเทวาและเทวีนั้นคือศรัทธาที่งมงาย เพราะมีพระเจ้าเดียว ( one God) เท่านั้น ลูกทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างชีวาและชางก้าและแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นสองชีวิต เนื่องจากสิ่งนี้ ผู้คนเหล่านั้นพูดว่าลูกแม้กระทั่งโยนเทพทิ้งไป ลูกนั้นมีวงจรทั้งหมดในสติปัญญาของลูก แต่ผู้ที่เป็นมหาระตีเท่านั้นที่สามารถอธิบายสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนมาก มีผู้คนมากมายที่รับฟังสิ่งนี้ แต่ไม่ได้นั่งอยู่ในสติปัญญาของเขา ดังนั้นพวกเขาจะกลายเป็นสิ่งใด? พวกเขาจะกลายเป็นสาวใช้และคนรับใช้ที่มีค่าไม่กี่สตางค์ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกจะได้นิมิต แต่ลูกจะไม่สามารถทำสิ่งใดได้ในเวลานั้น เวลาจะมาถึงจุดสิ้นสุดและดังนั้นลูกจะสามารถทำอะไรได้เล่า? เหตุนี้เองบาบาจึงเฝ้าแต่เตือนลูกให้อยู่อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะกลับมาสูงส่ง ภาชนะของเขาไม่สะอาด สติปัญญาของเขาเต็มไปด้วยขยะ ลูกจำเป็นต้องทำความเพียรพยายามที่ดีมากในสิ่งนี้ ลูกควรฝึกฝนการอธิบายรูปภาพอย่างมาก มิฉะนั้นลูกจะต้องเสียใจภายหลังในเวลาสุดท้าย ลูกดวงวิญญาณกำลังได้รับอาหารนี้ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องอธิบายแก่ทุกคน ไม่มีเรื่องของการกลัว เมื่อลูกมีนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในสถานที่ใหญ่โต ชื่อของลูกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ บาบาบอกลูกให้ขอความคิดเห็นของทุกคน ควรตีพิมพ์ความคิดเห็นเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ลูกต้องทำงานรับใช้อย่างมาก ลูกต้องตรวจสอบว่าผู้คนเหล่านั้นเข้าใจว่านั่นคือโลกใหม่และนี่คือโลกเก่าหรือไม่ ใครก็ตามควรจะเข้าใจสิ่งนี้ แต่เพราะพวกเขาได้ทำให้ระยะเวลาของวงจรยาวนานขึ้น ผู้คนก็เลยสับสน ก่อนอื่นใดลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ ผู้ที่คงอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณนั้นสามารถมีประสบการณ์ของความสุขเหนือประสาทสัมผัส ไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นเพียงด้วยการให้คำบรรยาย เมื่อลูกให้คำบรรยายลูกต้องเข้าใจว่า: ฉัน ดวงวิญญาณ กำลังอธิบายแก่ดวงวิญญาณพี่น้องของฉัน การที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณนั้นต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า พ่อเองมาและอธิบายแก่ลูก มีการจดจำว่าดวงวิญญาณอยู่อย่างแยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดเป็นเวลาที่ยาวนาน เพียงลูกเท่านั้นที่สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ ผู้ที่เป็นมหาระตีต้องฝึกฝนด้วยการคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่ออย่างมาก เพียงเมื่อนั้นที่พวกเขาจะสามารถคิดว่าตนเองเต็มไปด้วยพลัง ผู้ที่ไม่คิดว่าตนเองนั้นเป็นดวงวิญญาณจะสามารถสร้างสมสิ่งใดได้? เพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะได้รับการเติมเต็มพลัง ไม่สามารถกล่าวว่าพลังของความรู้ มีคำพูดว่า: พลังของโยคะ เป็นไปด้วยพลังของโยคะเท่านั้นที่ลูกกลายเป็นนายของโลก ในเวลานี้ลูกต้องทำให้ผู้อื่นมากมายเป็นเช่นเดียวกับตนเอง จนกว่าลูกทำให้ผู้อื่นมากมายเป็นเช่นเดียวกับตนเอง การทำลายล้างไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าสงครามใหญ่อาจจะเริ่มขึ้นก็ตาม แต่แล้วสงครามนั้นจะจบลงในเวลาต่อมา ผู้คนมากมายมีระเบิดในเวลานี้แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะถูกเก็บไว้ โลกเก่าต้องถูกทำลายอย่างแน่นอนและศาสนาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปต้องได้รับการก่อตั้งอย่างแน่นอน หลังจากเวลาอันสั้น ผู้คนจะพูดว่า: นี่คือสงครามที่ยิ่งใหญ่เดียวกันนั้นอย่างแท้จริง มีพระเจ้าอยู่อย่างแน่นอน เมื่อผู้คนมากมายมาหาลูก ทุกคนจะเริ่มยอมรับลูกและพูดด้วยเช่นกันว่า: ผู้คนเหล่านี้กำลังขยายตัวอย่างเร็ว พวกเขามีอำนาจ(might)อย่างมาก มากเท่าที่ลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงตามนั้นลูกจะได้รับการเติมเต็มด้วยพลัง ลูกให้แสงแก่ผู้อื่นด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อของลูก ดาด้า(บราห์มา) นี้พูดด้วยเช่นกันว่า: ลูกเหล่านี้ทำงานรับใช้ที่ดีมากยิ่งกว่าที่ฉันทำ ในเวลานี้ยังคงมีเวลา ไม่มีใครสามารถคงอยู่ในโยคะอย่างถูกต้องแม่นยำ พวกเขาเองรู้สึกว่าพวกเขายังขาดโยคะและเหตุนี้เองจึงยังยิงลูกธนูไม่ตรงเป้า พระเจ้าเติมเต็มกุมารีด้วยลูกธนูของความรู้ ลูกคือประชาบิดาบราห์มากุมารและกุมารี ผู้นี้คือบราห์มาและลูกคือลูกบุญธรรม มีเพียงผู้สร้างเดียวและที่เหลือทั้งหมดกำลังศึกษา บราห์มาก็รวมอยู่ในผู้ที่กำลังศึกษาด้วย ดังนั้นแล้วนี้คือสิ่งสร้าง? ลูกกำลังจะกลายเป็นเทพ ลูกกำลังสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ในบางกรณีทั้งสองล้อ (สามี ภรรยา) ไม่สามารถทำตามหนทางนี้ เป็นราวกับว่าพวกเขากำลังยืนอยู่บนทราย บาบาไม่ได้เอ่ยชื่อใดๆ อย่างไรก็ตาม ลูกควรเข้าใจว่าบาบากำลังบอกสัจจะ ลูกเช่นกันสามารถรู้ถึงธรรมชาติของผู้ที่ลูกทำงานด้วย

ลูกเข้าใจว่าลูกเองเคยเป็นมงกุฎบนศีรษะและเวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นสิ่งนั้นอีกครั้ง เมื่อลูกอธิบายแก่ผู้อื่น เริ่มแรกพวกเขาไม่ได้พร้อมที่จะเชื่อลูก แล้วพวกเขาก็จะเริ่มเข้าใจทีละน้อย จำเป็นต้องมีปัญญามากมายสำหรับสิ่งนี้ สติปัญญาอยู่ในดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณคือสัจจะ ผู้มีชีวิต เป็นตัวของความปิติ ในเวลานี้ลูกได้รับการทำให้กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ตราบใดที่พ่อยังไม่มา เวลานั้นจะไม่มีใครสามารถมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณได้ ในเวลานี้พ่อพูดว่า: ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ! จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอและลูกจะได้รับพลังจากพ่อ ศาสนานี้มีพลังมาก: ศาสนานี้ปกครองทั่วทั้งโลก นี่คือสิ่งเล็กน้อยหรือ? ลูกได้รับพลังด้วยการมีโยคะกับพ่อ นี่คือสิ่งใหม่ที่ลูกต้องอธิบายอย่างชัดเจนมาก ท่านผู้เดียวคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของดวงวิญญาณทั้งหลาย ท่านผู้เดียวคือผู้สร้างโลกใหม่ ลูกสามารถอธิบายแก่พวกเขาถึงอาชีพของชีวา ท่านมาและทำอะไร? พวกเขาเฉลิมฉลองวันเกิดของกฤษณะและวันเกิดของชีวาด้วยเช่นกัน ในเวลานี้ใครนั้นยิ่งใหญ่กว่ากัน? ผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดคือผู้ที่ไม่มีตัวตน ท่านเคยทำอะไรที่ผู้คนฉลองวันเกิดของชีวา? กฤษณะเคยทำอะไร? มีการเขียนไว้ว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเข้ามาในร่างเก่าที่ธรรมดาและทำการก่อตั้ง มีความคิดเห็นที่ต่างกันมากมาย มีศรีมัทเดียวเท่านั้นที่ทำให้ลูกกลับมาสูงส่ง ลูกจะกลับมาสูงส่งได้อย่างไรด้วยการทำตามการกำหนดของมนุษย์? เหล่านี้คือการกำหนดของพระเจ้าที่ลูกได้รับเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในยุคแห่งการบรรจบพบกัน เหล่าเทพไม่ได้ให้การกำหนด พวกเขาเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพและก็เท่านั้นเอง ที่นั่นพวกเขาไม่ได้รับกูรู ฯลฯ ที่นี่มนุษย์รับการกำหนดจากกูรู ดังนั้นลูกต้องอธิบายแก่พวกเขาอย่างมีศิลปวิธีว่า: ลูกคือราชาโยคี หฐโยคีไม่สามารถสอนราชาโยคะ พวกเขานั้นเป็นของหนทางสันโดษ เพียงผู้ที่เป็นของหนทางครอบครัวเท่านั้นที่ไปในการจาริกแสวงบุญ ลูกต้องไม่อยู่อย่างสับสนเกี่ยวกับสิ่งใด นี่คือละครที่ถูกกำหนดไว้แล้วที่เฝ้าแต่ซ้ำรอย งานรับใช้ของลูกดำเนินไปอย่างที่เคยเป็นในวงจรที่แล้ว ละครดลใจลูกให้ทำความเพียรพยายาม ลูกทำสิ่งนั้นเช่นเดียวกับที่ลูกเคยทำในวงจรที่แล้ว ลูกสามารถเข้าใจจากพฤติกรรมของผู้ที่เพียรพยายาม เหตุนี้เองที่นิทรรศการ มีการแต่งตั้งผู้เป็นไกด์สำหรับกลุ่มผู้เข้าชมนิทรรศการ เพื่อที่ไกด์นั้นสามารถอธิบายอย่างดีมาก พ่อที่กำลังสอนลูกนั้นรู้สิ่งนี้อย่างดีมาก ท่านทำให้สติปัญญาของลูกกว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดอย่างยิ่ง ลูกควรมีความซาบซึ้งว่าพวกเราเป็นลูกของใคร! พระเจ้ากำลังสอนพวกเรา! หากบางคนไม่สามารถศึกษาพวกเขาก็วิ่งหนีไป พระเจ้าก็เข้าใจด้วยเช่นกันว่า: ผู้นี้ไม่ใช่ลูกของฉัน ลูกได้เห็นว่าลูกบางคนของพระเจ้าเคยศึกษา แล้วก็ได้วิ่งหนีไปอย่างไร? แล้วหลังจากที่เข้าใจบางสิ่ง พวกเขาก็เริ่มที่จะศึกษาอีกครั้ง หากต่อมาพวกเขาคงอยู่ในโยคะอย่างดีมาก พวกเขาจะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง พวกเขาจะเข้าใจว่าพวกเขาได้สูญเสียเวลาอย่างมากมายอย่างแท้จริงด้วยการจากโรงเรียนนี้ไป อย่างแน่นอนพวกเขาจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาจากพ่อในเวลานี้ ด้วยการเฝ้าแต่จดจำพ่อและพูดว่า บาบา บาบา! ลูกควรจะขนลุก บาบากำลังดลใจเราให้ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่ง เรานั้นมีโชคอย่างยิ่ง! เราควรมีการจดจำระลึกถึงบาบาซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเฝ้าแต่ทำการกำหนดด้วยเช่นกัน แล้วก็จะสามารถมีความก้าวหน้าอย่างมาก แล้วทุกคนก็จะให้ความนับถืออย่างมากแก่บุคคลเช่นนี้ บาบาพูดว่า: ผู้ที่ไม่ศึกษาเล่าเรียนจะก้มลงเบื้องหน้าผู้ที่ศึกษาเล่าเรียน ผู้ที่มีสำนึกของร่างกายนั้นไม่สามารถสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ใบหน้าของลูกควรเป็นชั้นหนึ่ง มีคำกล่าวว่า: ถามผู้ที่พระเจ้ากำลังสอนพวกเขาเกี่ยวกับความสุขเหนือประสาทสัมผัส ลูกควรใส่ใจอย่างมากต่อการศึกษาและทำตามศรีมัทด้วยเช่นกัน แม้กระทั่งโลกก็กลับมาบริสุทธิ์ด้วยพลังของโยคะของลูก ลูกทำให้โลกบริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะ เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์! ลูกต้องยกภูเขาด้วยนิ้วของลูก(เป็นอนุสรณ์ของภูเขาโกวันทันที่ถูกยกด้วยนิ้วของความร่วมมือของทุกคน) นั่นคือสัญลักษณ์ของผู้ที่ทำให้โลกที่สกปรกนี้บริสุทธิ์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่สติปัญญาของลูกจะสร้างสมความรู้ที่แท้จริง ลูกต้องทำให้ภาชนะของสติปัญญาของลูกสะอาดและบริสุทธิ์ เอาสิ่งที่ไร้ประโยชน์ออกจากสติปัญญาของลูก

2. จงใส่ใจอย่างเต็มที่กับการสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งและศึกษาเล่าเรียนและมีประสบการณ์ของความสุขเหนือประสาทสัมผัส คงความซาบซึ้งเสมอของการเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นท่านเองที่กำลังสอนลูกอยู่

พร:
ขอให้ลูกอยู่อย่างมีความสุขในหัวใจเสมอและอยู่เหนือคำถามใดๆ ของ ทำไม? และ อะไร? โดยการกลายเป็นตัวของการได้มาซึ่งการบรรลุผล

ดวงวิญญาณผู้ที่เพียบพร้อมและเป็นตัวของการได้มาซึ่งการบรรลุผลไม่สามารถมีแม้กระทั่งคำถามใดเกี่ยวกับสิ่งใด บุคลิกภาพของความสุขจะเห็นได้บนใบหน้าและในกิจกรรมของพวกเขา สิ่งนี้เรียกว่าความพอใจ ถ้าหากมีความสุขน้อยลงไป เหตุผลสำหรับสิ่งนั้นคือขาดการได้มาซึ่งการบรรลุผลบางอย่าง และเหตุผลของการขาดการได้มาซึ่งการบรรลุผลบางอย่างคือความอยากความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมีความอยากความปรารถนาที่ละเอียดอ่อนมากมายนำลูกไปสู่การขาดการได้มาซึ่งการบรรลุผล ดังนั้น กันความอยากความปรารถนาอันชั่วคราวออกไป และกลายเป็นตัวของการได้มาซึ่งการบรรลุผล และลูกจะอยู่อย่างมีความสุขในหัวใจเสมอ

คติพจน์:
จงเฝ้าแต่อยู่อย่างดูดซับในความรักของพระเจ้าและการดึงดูดของมายาจะจบสิ้น


ความเพียรพยายามพิเศษที่จะกลับมาทัดเทียมพ่อบราห์มา
ลูกมีประสบการณ์ว่า พ่อบราห์มาเป็นเช่นเทวดานางฟ้าเดินและเคลื่อนไหวโดยปราศจากสำนึกของการเป็นร่างกายอย่างสมบูรณ์ ขณะที่ทำการกระทำ พูดกับผู้อื่น ชี้แนะหนทางและเพิ่มความจริงจังและกระตือรือร้นให้แต่ละคน ท่านอยู่เหนือร่างกายเสมอและให้ประสบการณ์ของแสงที่ละเอียดอ่อน เช่นเดียวกันจงทำตามพ่อ อยู่เหนือจิตสำนึกของการเป็นร่างเสมอ ให้แต่ละคนเพียงเห็นรูปที่ละวางเท่านั้น สิ่งนี้เรียกว่าสภาพเทวดานางฟ้าขณะที่มีชีวิตอยู่ในร่างกาย