09.02.20    Avyakt Bapdada     Thai Murli     20.11.85     Om Shanti     Madhuban


โลกที่น่ารักที่พิเศษสุดไม่เหมือนใครและสูงส่งของบราห์มินในยุคบรรจบพบกัน


วันนี้พ่อผู้สร้างบราห์มินกำลังมองดูโลกเล็กๆที่สวยงามและเป็นทางจิตของท่าน โลกบราห์มินนี้น่ารักและพิเศษสุดอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับโลกยุคทองก็ตาม ดวงวิญญาณบราห์มินของโลกทางจิตนี้มีความสูงส่งและพิเศษมาก รูปที่เป็นบราห์มินนี้พิเศษยิ่งกว่ารูปที่เป็นเทพ การสรรเสริญของโลกนี้มีความพิเศษสุดของตนเอง ทุกดวงวิญญาณของโลกนี้มีความพิเศษ แต่ละดวงวิญญาณเป็นราชาที่มีอำนาจในการปกครองตนเอง ทุกดวงวิญญาณมีติลักของการตระหนักรู้ ติลักที่ไม่สูญสลาย ติลักของการปกครองตนเอง และนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของพระเจ้า ดังนั้นดวงวิญญาณทั้งหมดมีมงกุฎ บัลลังก์ และติลักของโลกที่สวยงามนี้ ลูกเคยเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับโลกเช่นนั้นในตลอดทั้งวงจรหรือไม่? เป็นโลกที่ดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหมดมีพ่อเดียวกัน, เป็นของครอบครัวเดียวกัน, มีภาษาเดียวกันและความรู้เดียวกัน นั่นคือลูกมีเป้าหมายในชีวิตที่สูงส่งเดียวกัน, มีทัศนคติ สายตาเดียวกัน ศาสนาเดียวกัน และมีการกระทำเยี่ยงพระเจ้าเหมือนกัน ช่างเป็นโลกน่ารักเท่ากับที่มันเป็นโลกที่เล็ก ดังนั้นโลกนั้นจึงน่ารัก ด้วยวิธีนี้ ลูกๆ ดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหมดจึงร้องเพลงนี้ในจิตใจของลูก: โลกเล็กๆของเรานั้นพิเศษสุดและน่ารักอย่างยิ่ง ลูกร้องเพลงนี้ใช่ไหม? ลูกมีความสุขที่ได้เห็นโลกในยุคบรรจบพบกันนี้ใช่ไหม? ช่างเป็นโลกที่แสนจะพิเศษสุด ตารางเวลาประจำวันของโลกนี้พิเศษสุดเช่นกัน ลูกมีอาณาจักรของลูกเอง ระเบียบวินัยของลูกเอง ขนบธรรมเนียมประเพณีของลูกเอง แต่สิ่งเหล่านี้เป็นระบบที่สวยงามและความรักก็สวยงามเช่นกัน ลูกเป็นดวงวิญญาณบราห์มินที่อาศัยอยู่ในโลกเช่นนั้นใช่ไหม? ลูกอาศัยอยู่ในโลกนี้ใช่ไหม? ลูกไม่เคยทิ้งโลกของลูกและกลับไปหาโลกเก่าใช่ไหม? ด้วยเหตุนี้เองผู้คนในโลกเก่าจึงไม่สามารถเข้าใจว่าบราห์มินเหล่านี้คือใคร? พวกเขากล่าวว่า: ทุกสิ่งของบราห์มากุมารีนั้นเป็นของพวกเขาเอง พวกเขามีความรู้ของตนเอง เมื่อโลกของลูกนั้นใหม่ดังนั้นทุกสิ่งก็จะใหม่และพิเศษสุดใช่ไหม? ลูกทุกคนจงมองดูตนเอง: ลูกมีความคิดใหม่ ภาษาใหม่ และการกระทำใหม่สำหรับโลกใหม่ใช่ไหม? ลูกกลายเป็นผู้ที่พิเศษสุดในระดับนี้หรือไม่? ไม่มีสิ่งเก่าๆยังคงเหลืออยู่ใช่ไหม? หากมีร่องรอยของสิ่งเก่าๆแม้แต่เล็กน้อย สิ่งนั้นก็จะดึงดูดลูกไปหาโลกเก่า และจากการที่อยู่ในโลกที่สูงส่ง ลูกก็จะไปสู่โลกที่ตกต่ำ เนื่องจากการอยู่ในระดับที่สูง นั่นคือสูงส่ง พวกเขาจึงแสดงสวรรค์ให้เห็นว่าสวรรค์อยู่เบื้องบนและนรกอยู่เบื้องล่าง สวรรค์แห่งยุคบรรจบพบกันนั้นสูงยิ่งกว่าสวรรค์ของยุคทอง เพราะเวลานี้ลูกได้กลับมาเต็มไปด้วยความรู้ของสองโลก ที่นี่ในขณะที่เห็นและรู้ทุกสิ่ง ลูกก็อยู่อย่างละวางและมีความรัก เหตุนี้เองจึงมีประสบการณ์ว่ามธุบันเป็นเหมือนกับเป็นสวรรค์ ลูกบอกผู้คนว่า: ถ้าท่านต้องการจะเห็นสวรรค์ ให้มองดูในตอนนี้ ที่นั่นลูกจะไม่พูดถึงสวรรค์ เวลานี้ที่ลูกพูดด้วยประกายของความซาบซึ้งว่า: เราเคยเห็นสวรรค์แล้ว! ลูกท้าทายผู้คน: หากท่านต้องการจะเห็นสวรรค์มาหาเราและดู ลูกพูดเช่นนี้ใช่ไหม? ในตอนแรกลูกเคยคิดและได้ยินว่าเทวดานางฟ้าแห่งสวรรค์นั้นสวยงามมาก แต่ก็ไม่มีใครได้เห็นพวกเขา มีสิ่งนี้และสิ่งนี้ในสวรรค์ ลูกเคยได้ยินมามากมายเกี่ยวกับสิ่งนั้น แต่ขณะนี้ตัวลูกเองได้มาถึงโลกแห่งสวรรค์แล้ว ตัวลูกเองนั้นได้กลายเป็นเทวดานางฟ้าแห่งสวรรค์ ลูกกลับมาสวยงามจากน่าเกลียด เวลานี้ลูกมีปีกแล้วใช่ไหม? ลูกได้รับปีกแห่งความรู้และโยคะที่พิเศษสุดเช่นนั้นที่ทำให้ลูกสามารถเดินทางไปทั่วทั้งสามโลก แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวิธีใดๆในการไปถึงด้วยความเร็วที่รวดเร็วเช่นนั้น ลูกทั้งหมดได้รับปีกแล้วใช่ไหม? ไม่มีใครเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ใช่ไหม? คำสรรเสริญของโลกนี้ก็คือไม่มีอะไรขาดหายไปในโลกของบราห์มิน ด้วยเหตุนี้เองจึงมีคำยกย่องว่า: เมื่อเราได้พบพ่อผู้เดียว เราก็ได้พบทุกสิ่ง ไม่ใช่เพียงแค่โลกเดียวนี้เท่านั้น แต่ลูกได้กลายเป็นนายของทั้งสามโลก อนุสรณ์ของโลกนี้คือทุกคนเฝ้าแต่แกว่งไกวในชิงช้าอย่างสม่ำเสมอ การแกว่งไกวอยู่ในชิงช้านั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งชี้บอกของโชค คุณสมบัติพิเศษของโลกนี้คืออะไร? บางครั้งลูกก็แกว่งไกวอยู่ในชิงช้าของความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส บางครั้งลูกแกว่งไกวอยู่ในชิงช้าของความสงบ บางครั้งในชิงช้าของความรู้ ลูกแกว่งไกวอยู่ในชิงช้าของตักของพระเจ้า การอยู่ในตักของพระเจ้าหมายถึงการแกว่งไกวอยู่ในสภาพของการเป็นผู้ที่ดูดซับอยู่ในความรัก เช่นที่ลูกได้หลอมรวมอยู่ในตักอย่างสมบูรณ์ ในทำนองเดียวกันลูกได้หลอมรวมอยู่ในตักของพระเจ้า ลูกได้หลุดหายไปในความรัก ตักทางจิตนี้ช่วยให้ลูกลืมความเจ็บปวดและความทุกข์ของหลายต่อหลายชาติเกิดในหนึ่งวินาที ดังนั้นจงเฝ้าแต่แกว่งไกวอยู่ในชิงช้าทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

ลูกเคยคิดแม้กระทั่งในความฝันของลูกไหมว่าลูกจะมีสิทธิ์ในโลกเช่นนั้น? วันนี้บัพดาดาได้เห็นโลกที่น่ารักของท่าน ลูกชอบโลกนี้หรือไม่? ลูกรักโลกนี้ใช่ไหม? บางครั้งลูกไม่ได้วางเท้าข้างหนึ่งในโลกนั้นและเท้าอีกข้างหนึ่งในโลกนี้ใช่ไหม? ลูกได้เห็นและสัมผัสประสบการณ์ในโลกนี้มาแล้วเป็นเวลา 63 ชาติเกิด ลูกได้รับอะไร? ลูกได้รับบางสิ่งหรือลูกสูญเสียบางสิ่ง? ลูกสูญเสียร่างกายของลูก ลูกสูญเสียความสงบและความสุขในจิตใจและลูกยังสูญเสียทรัพย์สมบัติของลูกด้วยเช่นกัน ลูกสูญเสียความสัมพันธ์ทั้งหมด ลูกสูญเสียร่างกายที่สวยงามที่พ่อได้ให้กับลูกไปที่ไหน? ถ้าลูกสะสมเงิน นั่นก็เป็นเงินดำ เงินที่สะอาดและบริสุทธิ์หายไปไหน? แม้ว่าลูกอาจจะมีอยู่บ้างมันก็ไม่มีประโยชน์ ลูกเรียกตัวเองว่าเศรษฐี แต่ลูกสามารถที่จะแสดงสิ่งนั้นได้หรือไม่? ดังนั้นลูกสูญเสียทุกสิ่ง และหากสติปัญญาของลูกยังคงถูกดึงรั้งแล้วสิ่งนั้นจะพูดว่าอย่างไร? นั่นจะเรียกว่ารู้คิดหรือไม่? ดังนั้นคงรักษาโลกที่สูงส่งของลูกนี้ไว้ในสติปัญญาของลูกเสมอ เก็บคุณสมบัติพิเศษของชีวิตในโลกนี้ไว้ในสำนึกรู้ของลูกและกลับมามีพลัง กลายเป็นตัวของการจดจำระลึกถึงและลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นโดยอัตโนมัติ อย่าได้รับสิ่งใดของโลกเก่าด้วยสติปัญญาของลูก การรับหมายถึงการถูกหลอกลวง การถูกหลอกลวงหมายถึงการรับความทุกข์ ดังนั้นลูกจะต้องอยู่ที่ไหน? ในโลกที่สูงส่งหรือในโลกเก่า? ให้ความแตกต่างปรากฏขึ้นมาในสำนึกรู้ของลูกอย่างชัดเจนมากอยู่เสมอว่าสิ่งนั้นคืออะไรและสิ่งนี้คืออะไร อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณบราห์มินพิเศษที่อาศัยอยู่ในโลกเล็กๆที่น่ารักเช่นนั้น ถึงดวงวิญญาณที่นั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจอย่างสม่ำเสมอ ถึงดวงวิญญาณผู้ที่เฝ้าแต่แกว่งไกวอยู่ในชิงช้าอย่างสม่ำเสมอ ถึงลูกๆที่ละวางเสมอผู้ที่เป็นที่รักของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ โปรดรับการจดจำระลึกถึงของพระเจ้าและความรักของพระเจ้า และนมัสเต

บัพดาดาพบกลุ่มครูที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้: ผู้รับใช้หมายถึงดวงวิญญาณที่สละละทิ้งและตาปาสวี ลูกได้รับผลของงานรับใช้เสมอ อย่างไรก็ตามลูกจะเฝ้าแต่ก้าวหน้าต่อไปเสมอด้วยการสละละทิ้งและตาปาเซีย เก็บรักษาเป้าหมายไว้ว่าลูกต้องรับใช้และให้ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้พิเศษเสมอโดยการพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณพิเศษ ยิ่งเป้าหมายของลูกแข็งแกร่งมากเท่าไร อาคารก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้น ดังนั้นจงเฝ้าแต่เคลื่อนไปข้างหน้าโดยการพิจารณาว่าตนเป็นผู้รับใช้เสมอ เช่นที่พ่อได้เลือกลูกมาแล้ว ดังนั้นลูกต้องเลือกปวงประชาของลูก จงกลับมาเป็นอิสระจากอุปสรรคเสมอและทำให้งานรับใช้เป็นอิสระจากอุปสรรคด้วยเช่นกัน ทุกคนทำงานรับใช้ แต่งานรับใช้ควรเป็นอิสระจากอุปสรรค ในสิ่งนี้ที่ลูกได้รับอันดับ ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนก็ตาม นักเรียนทุกคนเป็นอิสระจากอุปสรรค อย่าให้มีคลื่นของอุปสรรค ทำให้บรรยากาศมีพลัง สิ่งนี้เรียกว่าการเป็นดวงวิญญาณที่เป็นอิสระจากอุปสรรค จงมีเป้าหมายที่จะมีบรรยากาศของการจดจำระลึกถึงเช่นนั้นที่จะไม่มีอุปสรรคสามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อมีป้อมปราการ ศัตรูก็ไม่สามารถเข้ามาได้ ดังนั้นจงเป็นอิสระจากอุปสรรคและเป็นผู้รับใช้ที่เป็นอิสระจากอุปสรรค

บัพดาดาพบกลุ่มต่างๆ: ทำงานรับใช้และได้รับความพอใจ ลูกไม่เพียงแค่จะต้องทำงานรับใช้ แต่ทำงานรับใช้ที่มีความพอใจและลูกได้รับพรของทุกคน งานรับใช้ที่เต็มไปด้วยพรจะช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย ลูกจะต้องทำงานรับใช้ตามแผนและทำต่างๆมากมาย จงทำด้วยความสุขและความกระตือรือร้น แต่แน่นอนให้ความใส่ใจกับสิ่งนี้: ฉันได้รับพรจากงานรับใช้ที่ฉันทำหรือไม่? หรือว่าฉันแค่ทำงานหนัก? ที่ใดมีพร ลูกจะไม่รู้สึกว่าเป็นงานหนัก ดังนั้นเวลานี้ให้รักษาเป้าหมายว่า ไม่ว่าลูกจะมีการติดต่อกับใครหรือมีสายใยกับใครก็ตาม ลูกจะเฝ้าแต่ได้รับพรจากคนนั้นเช่นกัน เมื่อลูกได้รับพรจากทุกคน ภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกก็จะให้พรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาครึ่งวงจร พวกเขามาเพื่อรับพรจากภาพลักษณ์ของลูกใช่ไหม? พวกเขาไปเพื่อรับพรจากรูปปั้นบูชาเทพใช่ไหม? ดังนั้นลูกได้รับพรจากทุกคนในเวลานี้และเหตุนี้เองลูกจึงยังคงให้อย่างต่อเนื่องผ่านภาพลักษณ์ของลูกเช่นกัน จัดโปรแกรมต่างๆ, จัดแรลลี่, รับใช้บุคคลสำคัญมากๆ (VIPs) และบุคคลสำคัญ (IPs) ทำทุกสิ่ง แต่ทำงานรับใช้ที่เต็มไปด้วยพร (วิธีใดที่จะใช้เพื่อประกาศสิทธิ์ในการรับพร?) ให้บทเรียนของคำว่าฮาจีมั่นคง อย่าได้พูดว่าไม่กับใครและทำให้เขาสูญเสียความกล้าหาญ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าพวกเขาจะผิด อย่าได้พูดขึ้นมาทันทีว่าเธอผิด ก่อนอื่นให้ความมั่นใจแก่เขาและให้ความกล้าหาญ พูดตอบรับว่า ใช่ กับคนนั้น แล้วจึงอธิบายให้กับเขาแล้วเขาจะเข้าใจ หากลูกพูดไม่ทันที และแล้วความกล้าหาญที่พวกเขามีเพียงเล็กน้อยก็จะจบสิ้นลง ความผิดก็อาจเป็นความผิด แต่ถ้าลูกบอกเขาว่าเขาผิด เขาก็จะไม่มีวันคิดว่าตัวเขาเองผิด ดังนั้นก่อนอื่นต้องพูดว่า ใช่กับเขาก่อนเพิ่มความกล้าหาญของเขา และจากนั้นเขาจะสามารถตัดสินตัวเขาเองได้ ให้ความนับถือกับเขา เพียงแค่นำวิธีนี้มาใช้ ถึงแม้ว่าเขาจะผิด ประการแรกให้พูดว่าเขานั้นดี ให้เขามีความกล้าหาญก่อน หากมีคนล้มลง ลูกจะผลักเขาให้ล้มลงไปมากยิ่งขึ้นหรือลูกจะยกเขาขึ้นมา? ก่อนอื่นให้การค้ำจุนเขาและทำให้เขาลุกขึ้นมา สิ่งนี้เรียกว่าเป็นความใจกว้าง จงเฝ้าแต่ทำให้ผู้ที่จะให้ความร่วมมือกลายเป็นผู้ที่ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ท่านไปข้างหน้าและฉันก็ไปข้างหน้าเช่นกัน จงเฝ้าแต่เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวกันและจะมีความสำเร็จและลูกจะได้รับพรของความพอใจ กลับมายิ่งใหญ่ในการรับพรเช่นนั้นและลูกจะกลับมายิ่งใหญ่ในงานรับใช้โดยอัตโนมัติ

พบกับผู้รับใช้: ในขณะที่ทำงานรับใช้ ลูกมีประสบการณ์ว่าตนเองมั่นคงอยู่ในสภาพคาร์มาโยคีอย่างสม่ำเสมอหรือไม่? หรือว่าในขณะที่ลูกกำลังแสดงการกระทำ การจดจำระลึกถึงของลูกก็ลดน้อยลงและสติปัญญาของลูกก็มุ่งอยู่กับงานมากกว่าหรือไม่? เพราะด้วยการแสดงการกระทำในในขณะที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงลูกจะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเลยในการทำงานนั้น ผู้ที่มีการกระทำในขณะที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงจะประสบกับความสุขอย่างสม่ำเสมอ ลูกมีการกระทำนั่นคือทำงานรับใช้ในขณะที่เป็นคาร์มาโยคีใช่ไหม? ผู้ที่มีการฝึกฝนที่จะเป็นคาร์มาโยคีจะทำให้ปัจจุบันและอนาคตของพวกเขาสูงส่งในทุกย่างก้าวเสมอ บัญชีในอนาคตจะเต็มเปี่ยมเสมอและปัจจุบันก็จะสูงส่งเสมอ ลูกเล่นบทบาทของการทำงานรับใช้ในขณะที่อยู่อย่างเป็นคาร์มาโยคีเช่นนั้นหรือไม่? ลูกไม่ได้ลืมใช่ไหม? มีผู้รับใช้ในมธุบัน และดังนั้นมธุบันเตือนลูกให้นึกถึงพ่อโดยอัตโนมัติ ลูกได้สะสมในบัญชีของสมบัติที่มีค่าทั้งหมดใช่ไหม? ลูกสะสมไว้มากจนลูกจะอยู่อย่างเต็มเปี่ยมอย่างสม่ำเสมอ ในยุคบรรจบพบกันแบตเตอรี่ของลูกได้รับการชาร์ตอยู่เสมอ แบตเตอรี่จะอ่อนลงตั้งแต่ยุคทองแดง ในยุคบรรจบพบกันแบตเตอรี่จะเต็มเสมอและได้รับการชาร์ตเสมอ ดังนั้นลูกไม่ได้มาที่มธุบันเพื่อเติมแบตเตอรี่ของลูก แต่ลูกมาเพื่อเฉลิมฉลอง มีความรักระหว่างพ่อกับลูกๆ และเหตุนี้เองการพบกันและการฟังท่านคือส่วนหนึ่งของเทศกาลแห่งยุคบรรจบพบกัน อัจชะ

พรจากคำพูดที่สูงส่งของบัพดาดาสำหรับความสำเร็จของแรลลี่เยาวชน (Youth Rally):
ลูกอาจสร้างกลุ่มเยาวชน (Youth Wing) ไม่ว่าลูกจะทำอะไรเพียงแค่มีความพอใจ ให้มีความพอใจและความสำเร็จ สำหรับชีวิตนี้มีไว้เพื่องานรับใช้ หากลูกทำงานด้วยความจริงจังและกระตือรือร้นนั่นก็ไม่ใช่ปัญหา หากมีโปรแกรมและลูกรู้สึกว่าลูกต้องทำสิ่งนั้นนั่นก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามหากลูกต้องการทำบางสิ่งด้วยความจริงจังและความกระตือรือร้นของลูกนั่นก็ไม่ใช่ปัญหา ไม่ว่าลูกจะไปที่ใดก็ตาม ลูกพบใครก็ตาม ใครก็ตามที่เห็นลูก มีงานรับใช้อยู่ในสิ่งนั้น การพูดเพียงอย่างเดียวไม่ใช่งานรับใช้ นั่นคือทำให้ใบหน้าของลูกสดชื่นแจ่มใสเช่นกัน ใบหน้าทางจิตก็ทำงานรับใช้เช่นกัน มีเป้าหมายในการทำงานรับใช้และก้าวไปข้างหน้าด้วยความจริงจังและความกระตือรือร้นในความสุข โดยแสดงประกายแห่งความสุขทางจิต อย่าให้ใครทำงานรับใช้ภายใต้การบีบบังคับ มันไม่ได้เป็นเพราะโปรแกรมถูกจัดขึ้นมาพวกเขาจึงต้องทำ เป็นสิ่งที่ดีถ้าพวกเขาทำด้วยความจริงจังและกระตือรือร้น นี่เป็นสิ่งที่ดี

มันไม่ใช่ว่าถ้าบางคนไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทำบางสิ่ง และพวกเขาก็ต้องทำ ไม่เป็นไร ไม่ว่าจะในกรณีใดลูกก็มีเป้าหมายที่จะครอบคลุมในทุกๆด้านก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลองโกลเด้น จูบิลี่ (ฉลองครบรอบ 50 ปี) และดังนั้นเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในแรลลีด้วยการเดินเท้าก็จะมาในกลุ่มของพวกเขาเอง ในทำนองเดียวกันให้มีกลุ่มผู้ที่มาด้วยรถบัสเช่นกัน ในขณะที่รับใช้ทุกโซนและทุกพื้นที่ด้วยรถบัส พวกเขาก็สามารถไปถึงนิวเดลี สร้างกลุ่มสองประเภทขึ้นมา หนึ่งนั้นคือผู้ที่ยังคงมาอย่างต่อเนื่องโดยรถบัสและผู้ที่มาในขณะที่ทำงานรับใช้ระหว่างทาง และอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่มาด้วยการเดินเท้า แล้วมันก็จะเป็นสองทาง ลูกเป็นเยาวชนและลูกสามารถทำสิ่งนี้ได้ใช่ไหม? พวกเขาต้องใช้พลังงานของพวกเขาไปกับที่ไหนสักแห่ง! มันจะดีถ้าพลังงานนั้นใช้เพื่องานรับใช้ แล้วความตั้งใจทั้งสองจะได้รับการเติมเต็ม งานรับใช้จะได้รับการเติมเต็มและลูกเรียกสิ่งนี้ว่า 'foot rally-แรลลี่ด้วยการเดินเท้า' และนั่นก็จะได้รับการเติมเต็ม หากรัฐต่าง ๆ จะจัดให้มีการสัมภาษณ์พวกเขาก่อนล่วงหน้า เสียงนั้นจะแพร่กระจายออกไปโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ควรปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการจาริกแสวงบุญทางจิต อย่าให้มองเห็นเพียงแค่การเดินแรลลี่ด้วยเท้าเท่านั้น ให้มีประกายทางจิตและความสุขด้วยเช่นกัน และแล้วก็จะมองเห็นความแปลกใหม่ อย่าให้ดูเหมือนธรรมดาเหมือนกับแรลลี่ที่คนอื่นๆมี แต่ให้ปรากฏว่าลูกเป็นผู้แสวงบุญทั้งสองทาง ไม่ใช่ผู้แสวงบุญเพียงทางเดียว ลูกคือผู้ที่อยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงและผู้ที่อยู่ในแรลลี่ด้วยเท้าเช่นกัน หากผลกระทบของการจาริกแสวงบุญทั้งสองทางปรากฏให้เห็นบนใบหน้าของลูกแล้วนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ดี

ข้อความที่สูงส่งของอะแวคบัพดาดาสำหรับผู้นำทางการเมืองของโลก: (04/12/85)
ผู้นำทางการเมืองทุกคนในโลกกำลังทำงานของเขาด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์เพื่อที่จะทำให้ประเทศของเขาและผู้คนในประเทศของเขาก้าวหน้า อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าความรู้สึกของพวกเขาจะสูงส่งมาก แต่ก็ไม่มีข้อพิสูจน์ในทางปฏิบัติเท่าที่ควร ทำไมถึงเป็นเช่นนี้? เป็นเพราะความรู้สึกของจิตใจ ความรู้สึกของการรับใช้ และความรู้สึกของความรักในผู้คนในทุกวันนี้ - และในผู้นำทั้งหลาย - ได้เปลี่ยนไปเป็นแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวและอิจฉาริษยา เพื่อที่จะทำให้รากฐานนั้นจบสิ้น พวกเขาได้ใช้ความพยายามมากมายด้วยพลังของวัตถุธาตุ พลังของวิทยาศาสตร์ พลังของความรู้ทางโลก และพลังของอำนาจของรัฐบาล อย่างไรก็ตามพลังที่แท้จริงคือพลังทางจิตวิญญาณที่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของจิตใจได้อย่างง่ายดาย พวกเขาให้ความสนใจน้อยลงกับสิ่งนั้นและเหตุนี้เองเมล็ดของความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไม่สามารถจบสิ้นลงได้ มันถูกระงับชั่วครู่หนึ่ง แต่หลังจากนั้นตามเวลามันจะแสดงตัวมันเองในรูปที่รุนแรงยิ่งขึ้น เหตุนี้เองสาสน์ของพ่อทางจิตสำหรับลูกทางจิต(ดวงวิญญาณ)คือ: พิจารณาตนเองว่าเป็นจิตวิญญาณ (ดวงวิญญาณ) อย่างสม่ำเสมอ, สร้างความสัมพันธ์กับพ่อทางจิต รับพลังทางจิตจากท่านและกลายเป็นผู้นำของจิตใจของลูกเอง แล้วลูกก็จะสามารถกลายเป็นผู้นำทางการเมืองและสามารถเปลี่ยนความรู้สึกในจิตใจของผู้อื่นได้ ความคิดในจิตใจของลูกและกรรมในทางปฏิบัติของผู้คนจะกลับมาเหมือนกัน ด้วยความร่วมมือของทั้งสองลูกจะสามารถสัมผัสกับข้อพิสูจน์ของความสำเร็จในทางปฏิบัติ จงจำไว้ว่าเพียงผู้ที่มีสิทธิ์ในการปกครองตนเองเท่านั้นที่สามารถเป็นดวงวิญญาณที่มีค่าควรแก่การปกครองอาณาจักรอย่างสม่ำเสมอ และอำนาจในการปกครองตนเองนั้นเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดที่พ่อทางจิตได้ให้แก่ลูก ด้วยพลังของสิทธิ์โดยกำเนิดนี้ลูกจะได้สัมผัสกับพลังของการเป็นผู้ที่ถูกต้องตามศีลธรรมอย่างสม่ำเสมอและจะประสบความสำเร็จเสมอ

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีพลังอย่างสม่ำเสมอและทำให้เป้าหมายและคุณสมบัติของสิ่งนั้นเท่าเทียมกันในขณะที่อยู่ในชุมนุม

ในขณะที่เห็นกันและกันในชุมนุม ลูกสามารถมีความจริงจังและกระตือรือร้น แต่ก็อาจมีความไม่ระมัดระวังได้ แล้วลูกก็จะคิดว่า: คนนี้ทำสิ่งนี้และมันจะเป็นอะไรถ้าฉันทำเช่นเดียวกัน?ดังนั้นขอความช่วยเหลือจากชุมนุมเพื่อที่จะกลับมาสูงส่ง ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ก่อนอื่นจงใส่ใจเป็นพิเศษและมีเป้าหมายที่จะทำให้ตนเองสมบูรณ์พร้อมและเป็นตัวอย่าง ฉันต้องทำสิ่งนี้แล้วสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น และให้เป้าหมายนี้เกิดขึ้นซ้ำๆ จงเฝ้าแต่ทำให้เป้าหมายและคุณสมบัติตรงกันและลูกจะกลับมามีพลัง

คติพจน์:
เพื่อที่จะไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสุดท้าย อย่าได้เสียเวลาของลูกไปกับความคิดที่ธรรมดาหรือไร้ประโยชน์