09.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้ลูกเป็นเครื่องมือในการก่อตั้งดินแดนแห่งความเป็นอมตะซึ่งจะไม่มีความทุกข์หรือบาปใดๆ นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส

คำถาม:
แผนที่มหัศจรรย์ของครอบครัวของพระเจ้าคืออะไร?

คำตอบ:
แผนการของครอบครัวของพระเจ้าคือการมีการวางแผนครอบครัว และการก่อตั้งศาสนาแห่งสัจจะหนึ่งเดียวและทำลายศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วนทั้งหมด ผู้คนวางแผนสำหรับการคุมกำเนิด พ่อพูดว่า: แผนของพวกเขาไม่สามารถได้ผล เพียงพ่อเท่านั้นที่มาเพื่อก่อตั้งโลกใหม่ ดวงวิญญาณอื่นๆ ทั้งหมดจะกลับบ้านซึ่งอยู่เบื้องบน ดวงวิญญาณจะหลงเหลืออยู่น้อยมาก

โอมชานติ
นี่คือบ้าน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาด้วยเช่นกัน ลูกๆ ลูกดวงวิญญาณ เข้าใจว่าท่านคือชีพบาบาและดวงวิญญาณนั้นคือซาลิแกรม ร่างกายเป็นของซาลิแกรมนั้น ร่างกายไม่ได้พูดว่า ดวงวิญญาณของฉัน ดวงวิญญาณพูดว่า ร่างกายของฉัน ดวงวิญญาณไม่สูญสลายและร่างกายสูญสลาย เวลานี้ลูกพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ บาบาของเราคือชีวา และท่านคือพ่อสูงสุด ลูกดวงวิญญาณรู้ว่าท่านคือบาบาสูงสุดของลูก ท่านเป็นครูสูงสุดและเป็นกูรูสูงสุดของลูกด้วยเช่นกัน ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนร้องเรียกหา: โอ พระเจ้าผู้เป็นพ่อ! แม้กระทั่งในเวลาของความตายเช่นกันพวกเขาก็พูดว่า: โอ พระเจ้า! โอ อิชวาร์ (อิศวร)! พวกเขาร้องเรียกหาแต่มันไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใครอย่างถูกต้องว่าพ่อของทุกดวงวิญญาณหนึ่งเดียว ที่กล่าวกันว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ดังนั้นท่านเป็นกูรูด้วยเช่นกัน พวกเขาพูดว่าปลดปล่อยพวกเราจากความทุกข์และพาพวกเราไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ ดังนั้นท่านคือพ่อและท่านเป็นสัตกูรูผู้ชำระให้บริสุทธิ์ด้วย จากนั้นเนื่องจากท่านอธิบายแก่เราว่าวงจรโลกหมุนไปอย่างไร มนุษย์ใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร และอธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ไม่มีขีดจำกัดของโลกด้วยเช่นกัน ท่านจึงเป็นครูสูงสุด ในหนทางของความไม่รู้ พ่อครูและกูรูทั้งหมดนั้นแยกจากกัน ที่นี่พ่อครูและกูรูที่ไม่มีขีดจำกัดทั้งหมดนั้นคือหนึ่งเดียวกัน มีความแตกต่างกันมาก! พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกๆ พ่อเหล่านั้นให้มรดกที่มีขีดจำกัด การศึกษาเหล่านั้นก็มีขีดจำกัดด้วย ไม่มีใครรู้ถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก ไม่มีใครรู้ว่าลักษมีและนารายณ์ได้มาซึ่งอาณาจักรของพวกเขาอย่างไร หรืออาณาจักรของพวกเขาดำรงอยู่นานเท่าใด หรือเป็นเวลานานแค่ไหนที่รามและสีดาปกครองในยุคเงิน พวกเขาไม่รู้อะไรเลย เวลานี้ลูกๆ เข้าใจแล้วว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมาเพื่อสอนลูก บาบาได้ชี้หนทางสู่การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ลูกด้วยเช่นกัน ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ด้วยการใช้ 84 ชาติเกิด เวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ นี่คือโลกที่ตาโมประธาน ทุกสิ่งต้องไปผ่านสภาพสะโต ราโจ และตาโม แม้กระทั่งยุคของโลกนี้ก็กลับมาเก่าจากใหม่แล้วก็ใหม่จากเก่า ทุกคนรู้ว่ามีเพียงบารัตเท่านั้นในยุคทองและเทพเคยปกครองที่นั่น ที่นี่เคยเป็นอาณาจักรของเทวาและเทวี อัจชะ แล้วเกิดอะไรขึ้น? พวกเขาได้กลับมาใช้ชาติเกิดใหม่จากการเป็นผู้ที่สะโตประธาน พวกเขากลายเป็นผู้ที่สะโต ราโจและแล้วก็ตาโม พวกเขาได้ใช้จำนวนชาติเกิดเท่านั้นเท่านี้ 5,000 ปีที่แล้วในบารัตเมื่อเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ช่วงอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์คือ 125-150 ปี ที่เรียกว่าดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ไม่เคยมีความตายก่อนวัยอันควรที่นั่น นี่คือดินแดนแห่งความตาย ในดินแดนแห่งความเป็นอมตะผู้คนก็อยู่อย่างเป็นอมตะ พวกเขามีช่วงชีวิตที่ยืนยาว ในยุคทองเป็นอาศรมของการครองเรือนที่บริสุทธิ์ ที่เรียกว่าโลกที่ปราศจากกิเลส เวลานี้คือโลกที่มีกิเลส เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกคือลูกๆ ของชีพบาบา ลูกได้รับมรดกจากชีพบาบา ผู้นี้คือดาด้า (พี่ชายอาวุโส) และผู้เดียวนั้นคือปู่ ลูกได้รับมรดกจากปู่ ทุกคนมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของปู่ บราห์มาเรียกว่าพ่อของปวงประชา (ประชาบิดา) อาดัม และอีฟ: อาดัมและภรรยาของเขา ผู้เดียวนั้นคือพระเจ้าที่ไม่มีตัวตนผู้เป็นพ่อ ผู้นี้(ประชาบิดา)คือพ่อที่มีตัวตน ท่านมีร่างของท่านเอง ในขณะที่ชีพบาบาไม่มีร่างของท่านเอง ลูกได้รับมรดกของลูกจากชีพบาบาผ่านบราห์มาบาบา ลูกได้รับทรัพย์สมบัติของปู่ผ่านพ่อ ลูกกำลังถูกทำให้กลายเป็นเทพจากมนุษย์อีกครั้งโดยชีพบาบาผ่านบราห์มาบาบา พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญท่านในกรันฑ์ (คัมภีร์ของชาวซิกข์) พระเจ้าใช้เวลาไม่นานในการเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพ ใครทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น? พระเจ้า! มีคำยกย่องมากมายในกรันต์ บาบาพูดว่า: จดจำอัลฟ่าแล้วเบต้าอาณาจักรจะเป็นของลูก แม้แต่กูรูนานากก็กล่าวว่า: สวดภาวนาชื่อของพระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะได้รับความสุข พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญสัญลักษณ์อมตะที่ไม่มีตัวตนของพ่อ พ่อพูดว่า: จดจำพ่อแล้วลูกจะได้รับความสุข เวลานี้ทุกคนจดจำพ่อ เมื่อสงครามจบสิ้นลงจะมีเพียงศาสนาเดียวในอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ประเด็นเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ พระเจ้าพูด: เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่เรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์และมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข ในเมื่อเราเป็นลูกของพ่อ เราควรมีความสุขอย่างแน่นอน แท้จริงแล้วผู้คนของบารัตเคยดำรงอยู่ในยุคทอง ดวงวิญญาณที่เหลือทั้งหมดอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ เวลานี้ดวงวิญญาณทั้งหมดกำลังลงมาที่นี่ จากนั้นเราจะไปและกลายเป็นเทพและเล่นบทบาทของเราในสวรรค์ โลกเก่านี้คือดินแดนแห่งความทุกข์แต่โลกใหม่คือดินแห่งความสุข เมื่อบ้านกลับมาเก่า หนูและงูก็ปรากฎออกมา โลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นเช่นกัน ระยะเวลาของวงจรนี้คือ 5000 ปี ขณะนี้คือตอนสิ้นสุด คานธีจีเช่นกันก็ต้องการให้มีโลกใหม่ นิวเดลีอาณาจักรของพระเจ้า (ราม) อย่างไรก็ตามนี่เป็นงานของพ่อเท่านั้น มีเพียงอาณาจักรของเทพเท่านั้นที่เรียกว่าอาณาจักรของราม จะมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในโลกใหม่อย่างแน่นอน ก่อนอื่นใดราเด้และกฤษณะก็อยู่คนละอาณาจักรที่แยกกัน และจากนั้นเมื่อพวกเขาแต่งงานกัน พวกเขาก็กลายเป็นลักษมีและนารายณ์ พวกเขาต้องกระทำกรรมเช่นนั้นอย่างแน่นอนในชาติเกิดนี้ พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกถึงปรัชญาของกรรม กรรมที่เป็นกลางและกรรมที่เป็นบาป ไม่ว่าผู้คนในอาณาจักรราวันจะกระทำกรรมใดก็ตาม การกระทำนั้นก็เป็นบาป ในยุคทองการกระทำเป็นกลาง สิ่งนี้กล่าวถึงในกีตะด้วยเช่นกัน แต่พวกเขาได้เปลี่ยนชื่อ นั่นคือความผิด การเกิดของกฤษณะเกิดขึ้นในยุคทอง ชีวาคือพ่อสูงสุดที่ไม่มีตัวตน กฤษณะคือมนุษย์ที่มีตัวตน ก่อนอื่นมีวันเกิดของชีวา และจากนั้นพวกเขาก็ฉลองวันเกิดของกฤษณะในบารัต พวกเขาพูดถึงชีพราตรี (ค่ำคืนของชีวา) พ่อมาและให้อาณาจักรแห่งสวรรค์แก่บารัต หลังจากวันเกิดของชีวาก็มีวันเกิดของกฤษณะ ในระหว่างทั้งสองนี้ก็มีรักกี้ เพราะความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากนี้ยังต้องมีการทำลายโลกเก่าด้วยเช่นกัน ดังนั้นสงครามเกิดขึ้นและทุกสิ่งก็ถูกทำลาย และแล้วลูกก็มาและปกครองในโลกใหม่ ลูกไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อโลกเก่าดินแดนแห่งความตายนี้ การศึกษาของลูกเป็นไปสำหรับโลกใหม่ดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ไม่มีวิทยาลัยอื่นๆเช่นนี้ พ่อพูดว่า: เวลานี้คือตอนสิ้นสุดของดินแดนแห่งความตายและดังนั้นลูกต้องศึกษาเล่าเรียนและกลับมาฉลาดอย่างเร็ว ท่านคือพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์และท่านสอนลูกด้วยเช่นกัน นี่คือมหาวิทยาลัยของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ พระเจ้าพูด! กฤษณะคือเจ้าชายของยุคทอง เขาเองก็ได้รับมรดกจากชีพบาบา เวลานี้ลูกทั้งหมดกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกในอนาคต ลูกจะได้รับมรดกตามที่ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนมามากแค่ไหน หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียน สถานภาพของลูกก็จะต่ำลง ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนลูกก็ต้องศึกษาเล่าเรียนต่อไป มีการส่งมุรลีไปยังต่างประเทศด้วยเช่นกัน บาบานั้นเฝ้าแต่เตือนลูกทุกวัน ลูกๆ จดจำพ่อเพราะบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องโดยการทำเช่นนี้ อัลลอยในดวงวิญญาณจะถูกขจัดออกไป ดวงวิญญาณต้องกลับมาบริสุทธิ์ 100% เวลานี้ดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์ ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธามากมาย ผู้คนหลายแสนเดินทางไปจาริกแสวงบุญและชุมนุมต่างๆ ที่ได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่า พวกเขาได้สร้างวัดมากมาย ฯลฯ และทำความเพียรพยายามมากมาย ทั้งที่เป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ยังคงลงบันไดมาเรื่อยๆ เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าลูกจะไปสู่ดินแดนแห่งความสุขผ่านสภาพของการขึ้นของลูกและจากนั้นลูกก็จะต้องลงมา แล้วองศาก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ ความงดงามตระการตาของบ้านใหม่จะลดลงอย่างแน่นอนหลังจากผ่านไป 10 ปี ลูกอยู่ในโลกใหม่ของยุคทอง หลังจากนั้น 1250 ปีอาณาจักรของรามก็เริ่มขึ้น เวลานี้โลกกลับมาตาโมประธานอย่างสมบูรณ์ มีมนุษย์มากมาย! โลกได้กลับมาเก่า ผู้คนเหล่านั้นยังคงทำแผนเพื่อการวางแผนครอบครัวต่อไป พวกเขายังคงสับสนต่อไป เราเขียนว่านี่เป็นงานของพระเจ้าผู้เป็นพ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้น เก้าแสนถึงหนึ่งล้านคนจะไปอยู่ในยุคทอง ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะไปอยู่ในบ้านที่แสนหวานของพวกเขา นี่คือการวางแผนครอบครัวของพระเจ้า: การก่อตั้งศาสนาเดียวและการทำลายศาสนาอื่นๆ ทั้งหมด พ่อกำลังทำงานของท่าน ผู้คนเหล่านั้นพูดว่า: คุณได้รับอนุญาตให้ข้องแวะในตัณหาราคะแต่อย่ามีลูกอีกต่อไป ไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นได้ในวิธีนั้น การวางแผนนี้อยู่ในมือของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้น พ่อพูดว่า: เพียงพ่อเท่านั้นที่มาเพื่อทำให้ดินแดนแห่งความทุกข์กลายเป็นดินแดนแห่งความสุข พ่อมาทุก 5000 ปี ในระหว่างตอนสิ้นสุดของยุคเหล็กและตอนเริ่มต้นยุคทอง เวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกันเมื่อโลกที่ไม่บริสุทธิ์กลายเป็นโลกที่บริสุทธิ์ เป็นเพียงงานของพ่อเท่านั้นในการก่อตั้งโลกใหม่และทำลายโลกเก่า มีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นในยุคทอง ลักษมีและนารายณ์เป็นนายของโลก จักรพรรดินีและจักรพรรดิ ลูกก็รู้ด้วยเช่นกันว่าลูกประคำถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ความทรงจำของใคร ที่ด้านบนสุดนั้นมีดอกไม้(พู่)ชีพบาบา และจากนั้นก็มีลูกปัดคู่คือบราห์มาและสรัสวตี นี่คือลูกประคำของพวกเขา เป็นลูกประคำของผู้ที่เปลี่ยนโลกจากนรกเป็นสวรรค์ บริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่จากไปแล้วหลังจากที่ทำงานรับใช้ซึ่งเป็นที่จดจำ พ่ออธิบายว่า: พวกเขาบริสุทธิ์ในยุคทอง เป็นหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ เวลานี้พวกเขาไม่บริสุทธิ์ มีการร้องเพลงว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! มาและชำระพวกเราให้บริสุทธิ์! ลูกจะไม่ร้องเรียกหาในลักาณะนี้ในยุคทอง ไม่มีใครจดจำระลึกถึงพ่อเมื่อพวกเขามีความสุข ทุกคนจดจำท่านในเวลาของความทุกข์ พ่อคือผู้ปลดปล่อย ผู้ที่มีเมตตา และผู้ที่มีความปิติ ท่านมาและให้การปลดปล่อยและการหลุดพ้นในชีวิตแก่ทุกคน ผู้คนร้องเรียกหาท่าน: ได้โปรดมาและพาเราไปสู่บ้านที่แสนหวานของเรา เวลานี้ไม่มีความสุข เวลานี้เป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน ในยุคทองมีราชา ราชีนี และปวงประชา พ่อบอกลูกว่า: ลูกกลายเป็นนายของโลกได้อย่างไร ที่นั่นลูกมีความมั่งคั่งมากมายไม่มีที่สิ้นสุด อาคารที่นั่นสร้างขึ้นมาจากอิฐทองคำ อิฐทองคำปรากฏออกมาจากเครื่องจักร แล้วพวกเขาก็ฝังแม้กระทั่งเพชรพลอยไว้ในอิฐเหล่านั้น แม้กระทั่งในยุคทองแดงก็มีเพชรมากมาย! จากนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ถูกรูดปล้น เวลานี้ทองไม่มีปรากฏให้เห็นที่ใด สิ่งนี้ก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน พ่อพูดว่า: พ่อมาทุก 5000 ปี ระเบิดปรมาณู ฯลฯ ถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำลายล้างโลกเก่า นั่นคือวิทยาศาสตร์ พวกเขาใช้สติปัญญาของพวกเขาที่จะประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ เช่นนั้นที่พวกเขาจะทำลายวงศ์ตระกูลของพวกเขาเอง พวกเขาไม่ได้ผลิตสิ่งต่างเหล่านั้นมาเพียงเพื่อจะเก็บเอาไว้ การซักซ้อมยังคงเกิดขึ้นต่อไป สงครามไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่าจะมีการก่อตั้งอาณาจักร กำลังมีการเตรียมการ ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็รวมอยู่ในทั้งหมดนั้นด้วย จะไม่มีผู้คนมากมายขนาดนี้ เวลานี้ลูกๆ ต้องลืมโลกเก่านี้ เพียงแค่จดจำบ้านที่แสนหวานของลูกและอำนาจในการปกครองสวรรค์ เมื่อมีการสร้างบ้านใหม่ สติปัญญาของคนเราก็จดจำบ้านใหม่เท่านั้น เวลานี้กำลังมีการสร้างบ้านใหม่ขึ้น พ่อคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ให้กับทุกคน ดวงวิญญาณทั้งหมดจะกลับบ้านและร่างของพวกเขาจะถูกทำลายที่นี่ ดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน เทพมีความบริสุทธิ์ ไม่มีการวางบุหรี่และยาสูบไว้เบื้องหน้ารูปเคารพเทพเจ้า พวกเขาคือไวชนาฟ ที่เรียกว่าดินแดนของวิษณุ นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส ในขณะที่นี่คือโลกที่มีกิเลส เวลานี้ลูกต้องไปสู่โลกที่ปราศจากกิเลส มีเวลาเหลือน้อยมาก ลูกสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองว่าทุกสิ่งจะถูกทำลายด้วยระเบิดปรมาณู สงครามจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน พวกเขาพูดว่าใครบางคนกำลังดลใจพวกเขาให้ทำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดและเหตุนี้เองพวกเขาจึงเฝ้าแต่ทำสิ่งเหล่านั้นต่อไป แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าวงศ์สกุลของพวกเขาจะถูกทำลายด้วยสิ่งเหล่านั้นก็ตาม แต่พวกเขาก็ไม่สามารถหยุดการผลิตสิ่งเหล่านั้นได้ การทำลายล้างโดยผ่านชังการ์ก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน การทำลายล้างเพียงแค่อยู่เบื้องหน้า เปลวไฟแห่งการทำลายล้างปรากฎขึ้นมาผ่านไฟบูชายัญของความรู้ เวลานี้ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ โลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลายและกลับมาใหม่อีกครั้ง วงจรนี้ยังคงหมุนต่อไป ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอย เริ่มแรกมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปและจากนั้นก็มีศาสนานักรบของจันทราวงศ์ หลังจากนั้นชาวอิสลาม ชาวพุทธ ฯลฯ ก็มา และแล้วอันดับหนึ่งก็จะมาอีกครั้งและทุกสิ่งอื่นก็ถูกทำลาย ใครกำลังสอนลูกๆ? ชีพบาบาที่ไม่มีตัวตน ท่านเป็นครูและสัตกูรู ท่านเริ่มสอนลูกทันทีที่ท่านมาและเหตุนี้เองจึงมีการเขียนว่า: วันเกิดของชีวาคือวันเกิดของกีตะด้วยเช่นกัน วันเกิดของกีตะคือวันเกิดของกฤษณะด้วย ชีพบาบากำลังก่อตั้งยุคทอง ดินแดนแห่งกฤษณะเรียกว่ายุคทอง ไม่ใช่ผู้รู้นักบุญหรือมนุษย์ที่สอนลูก พ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ซึ่งเป็นผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุขกำลังสอนลูก ท่านให้มรดกแก่ลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด การทำลายล้างต้องเกิดขึ้น ในเวลานี้มีการกล่าวว่า: ทรัพย์สมบัติของบางคนยังคงถูกฝังไว้ ทรัพย์สมบัติของบางคนถูกปล้นโดยรัฐบาล. จะมีการขโมยฯลฯมากมาย จะมีไฟด้วยเช่นกัน ทุกสิ่งจะถูกสังเวยในไฟบูชายัญนี้ เมื่อไฟเล็กๆ เริ่มขึ้นที่ไหนสักแห่งในเวลานี้ มันก็จะดับลงในไม่ช้า จะยังคงใช้เวลาบ้าง ทุกคนจะต่อสู้กันและกัน จะไม่มีใครหลงเหลืออยู่ที่จะหยุดการต่อสู้ของพวกเขาได้ หลังจากแม่น้ำเลือด แม่น้ำนมก็จะไหลริน นั่นเรียกว่าการนองเลือดโดยไม่มีสาเหตุ ลูกๆได้มีนิมิต แต่ลูกจะเห็นทุกสิ่งด้วยตาทางร่างกายของลูกด้วยเช่นกันในเวลานั้น ก่อนการทำลายล้างจะเกิดขึ้น จงจดจำระลึกถึงพ่อแล้วลูกดวงวิญญาณจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน พ่อกำลังเตรียมลูกเพื่อการก่อตั้งโลกใหม่ เมื่ออาณาจักรได้มีการก่อตั้งขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ การทำลายล้างก็จะเกิดขึ้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ทำให้ตนเองมีค่าควรแก่การไปสู่ดินแดนของวิษณุ กลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ละทิ้งอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่บริสุทธิ์ ใช้ทุกสิ่งที่ลูกมีในทางที่มีค่าก่อนการทำลายจะเกิดขึ้น

2. ศึกษาเล่าเรียนและกลับมาฉลาดอย่างรวดเร็ว ใส่ใจที่จะไม่กระทำกรรมที่เป็นบาปใดๆ

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงที่ประสบความสำเร็จในงานรับใช้ด้วยการสละละทิ้งและตาปาเซีย

วิธีหลักในการประสบความสำเร็จในงานรับใช้คือการสละละทิ้งและการทำตาปาเซีย การสละละทิ้งหมายถึงการละทิ้งแม้กระทั่งความคิดในจิตใจ การละทิ้งบางสิ่งอันเนื่องมาจากสถานการณ์ เนื่องมาจากกฎเกณฑ์หรือเนื่องจากการบีบบังคับไม่ใช่การสละละทิ้ง แต่มันเป็นการละทิ้งแม้กระทั่งความคิดของลูกในขณะที่เป็นตัวของความรู้ การเป็นตาปาสวีหมายถึงการหลอมรวมอยู่ในความรักของพ่ออย่างสม่ำเสมอ การหลอมรวมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความรู้ ความรัก ความปีติ ความสุข และความสงบ เพียงผู้ที่มีการสละละทิ้งและตาปาสวีเช่นนั้นเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในงานรับใช้และเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริง

คติพจน์:
การกระจายกระแสแห่งความสงบด้วยตาปาเซียของลูกคือการเป็นผู้รับใช้โลก