09.03.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน จดจำพ่อและมรดกของลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า พ่อ ศัลยแพทย์ทางจิต ให้ยาเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ลูกมีพลานามัยดีเสมอ พ่อพูดว่า ลูก จดจำพ่อ!

คำถาม:
ประเด็นใดที่ลูกควรพูดกับตนเอง เพื่อที่ลูกจะสามารถมีประสบการณ์ของความสุขสันต์หรรษาอย่างยิ่ง?

คำตอบ:
บอกตนเองว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันสามารถมองเห็นด้วยดวงตานี้จะถูกทำลาย เพียงบาบาและตัวเราเท่านั้นที่จะคงเหลืออยู่ บาบาที่แสนหวานกำลังทำให้เรากลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ด้วยการเข้าไปสู่ความสันโดษและพูดกับตนเองในลักษณะนี้ ลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขสันต์หรรษาเป็นอย่างยิ่ง

โอมชานติ
พ่อสูงสุด พระเจ้าชีวาพูด ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ลูกควรจดจำยุคบรรจบพบกันที่มีสิริมงคลที่สุดนี้ในทุกย่างก้าว เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ แต่ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ สติปัญญาของลูกควรจดจำว่าในเวลานี้ ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดนี้ เรากำลังกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด และบาบาได้มาแล้วเพื่อทำให้เราเป็นอิสระจากกรงขังของราวันนี้ เช่นที่นกมีความสุขเมื่อถูกปล่อยจากกรง นกก็โบยบินและมีประสบการณ์ของความสุข ดังนั้นลูกตระหนักด้วยเช่นกันว่านี้คือกรงขังของราวันที่มีความทุกข์ต่างๆหลายประเภท เวลานี้พ่อมาเพื่อปลดปล่อยลูกจากกรงขังนี้ ถึงแม้ว่าเราเป็นมนุษย์ ได้มีการเขียนไว้ในคัมภีร์ว่าสงครามเคยเกิดขึ้นระหว่างเทพและปีศาจแล้วเทพก็ชนะสงคราม ในความเป็นจริง ไม่ใช่เรื่องของสงคราม ในเวลานี้ลูกกลายเป็นเทพจากปีศาจ ลูกได้มาซึ่งชัยชนะเหนือราวันนั่นคือกิเลสทั้งห้า,ไม่ใช่ชุมนุมของราวัน กิเลสทั้งห้าเรียกว่าราวัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีเรื่องของการเผาผู้ใด ลูกๆ มีความสุขที่ลูกจะไปสู่โลกที่ซึ่งอากาศไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไป ที่ซึ่งมีฤดูใบไม้ผลิอย่างสม่ำเสมอ ฤดูใบไม้ผลิของยุคทองกำลังมาถึงในเวลานี้ ที่นี่ฤดูใบไม้ผลิคงอยู่ในระยะเวลาสั้นๆ แต่ฤดูใบไม้ผลิที่นั่นคงอยู่ถึงครึ่งหนึ่งของวงจร ที่นั่นอากาศไม่ร้อน ในขณะที่ที่นี่ผู้คนทุกข์ทรมานและตายเนื่องจากความร้อน เพื่อที่ลูกจะเป็นอิสระจากสิ่งที่มีความทุกข์ทั้งหมดนี้ ศัลยแพทย์ที่ไม่สูญสลายจึงให้ยาที่ง่ายดายมากแก่ลูก ศัลยแพทย์อื่นๆที่ลูกไปหาต้องจำยาต่างๆมากมายฯลฯ ในขณะที่ศัลยแพทย์นี้ไม่มียาอื่นใด เพียงด้วยการจดจำท่าน ลูกกลับมาเป็นอิสระจากโรคภัยอย่างสิ้นเชิง ไม่มียาใดฯลฯ ลูกพูดว่า วันนี้พวกเราจะมีการสัมมนาเรื่อง เราควรจะเขียนชาร์ทอย่างไร? เราควรจดจำบาบาอย่างไร? เราจะมีการสัมมนาเรื่องนี้ เวลานี้พ่อไม่ได้ทำให้ลูกยุ่งยากที่จะต้องนั่งและเขียนสิ่งใดลงไป ไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องเสียกระดาษ พ่อพูดว่า เพียงแค่ทำให้สติปัญญาของลูกจดจำพ่อ ในหนทางของความไม่รู้พวกเขาเขียนชาร์ทว่าพวกเขาจดจำพ่อของเขามากเท่าไรหรือไม่? ไม่มีความจำเป็นที่จะอ่านหรือจะเขียนอะไรสำหรับสิ่งนั้น ลูกๆ พูดกับพ่อว่า บาบาฉันลืมท่าน หากผู้อื่นได้ยินสิ่งนี้,พวกเขาจะพูดอะไร? ลูกพูดว่า เราได้กลายเป็นของท่านขณะที่มีชีวิต เหตุใดลูกจึงกลายเป็นสิ่งนี้? เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของอำนาจในการปกครองโลกจากพ่อ แล้วเหตุใดลูกจึงลืมพ่อเช่นนั้น? ลูกไม่สามารถจดจำพ่อผู้ที่ให้มรดกแก่ลูกเป็นอย่างมากเช่นนั้นหรือ? ลูกได้รับมรดกนี้จากท่านมาก่อนหลายต่อหลายครั้ง แต่ลูกยังคงลืมท่าน! หากลูกต้องการประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ ลูกต้องจดจำท่านและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน มีอะไรที่จะเขียนหรือไม่? ลูกแต่ละคนเพียงแต่ต้องถามหัวใจของลูก มีตัวอย่างของนาราด เขาคือผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ ลูกรู้ว่าลูกคือผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เก่าแก่ของหลายต่อหลายชาติเกิด ในเวลานี้ลูกมีประสบการณ์ของความสุขอย่างมากด้วยการจดจำพ่อที่แสนหวาน ยิ่งลูกมีการจดจำระลึกถึงมากเท่าไร ลูกก็จะกลับมามีค่าควรแก่การแต่งงานกับลักษมีหรือนารายณ์มากตามนั้น เมื่อเด็กที่ยากจนได้ถูกนำมาเลี้ยงดูโดยผู้มั่งคั่ง เขาก็มีความสุขอย่างมาก เขาจะเฝ้าแต่จดจำพ่อใหม่และมรดกของเขา มีมากมายที่นี่ที่ไม่แม้กระทั่งสติปัญญาที่จะกลายเป็นลูกของพ่อและประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ลูกไม่สามารถจดจำแม้กระทั่งพ่อผู้ที่กำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก พ่อรับลูกๆมาเลี้ยงดู และดังนั้นเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจที่ลูกไม่สามารถจดจำพ่อเช่นนั้น ลูกควรจดจำพ่อและทรัพย์สมบัติของท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า พ่อพูดว่า ลูกๆ ที่แสนหวานที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพาน ลูกเชื้อเชิญพ่อมาที่นี่เพื่อนำลูกมาเลี้ยงดู พ่อได้รับการเชื้อเชิญให้มา เป็นพ่อที่ก่อตั้งสวรรค์ พ่อให้มรดกของสวรรค์แก่ลูก ลูกเรียกหาบาบา ได้โปรดมาและรับเราผู้ที่ไม่บริสุทธิ์มาเลี้ยงดู ลูกเองได้พูดว่าลูกนั้นไม่บริสุทธิ์และล้มละลาย,สกปรกและไม่มีค่าแม้หนึ่งสตางค์ ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกเฝ้าแต่เรียกหาพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดให้มา พ่อพูดว่า ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาลูกก็ไม่มีความทุกข์มากเท่ากับมนุษย์ที่นี่ผู้ที่มีความทุกข์อย่างมาก เวลานี้พ่อมาแล้วดังนั้นแน่นอนต้องเป็นเวลาสำหรับการทำลายล้าง ลูกเข้าใจว่าหลังจากสงครามนี้ หลังการทำลายล้าง จะไม่มีร่องรอยของสงครามใดๆ เป็นเวลาหลายชาติเกิดและหลายปี สงครามจะไม่เกิดขึ้นและจะไม่มีร่องรอยของความทุกข์หรือความเจ็บป่วยฯลฯ อย่างไรก็ตาม เวลานี้มีโรคภัยมากมาย พ่อพูดว่า ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อจะปลดปล่อยลูกจากความทุกข์ทรมานทั้งหมด ลูกได้จดจำพ่อ โอ้ พระเจ้า! มาและประทานความสงบและความสุขให้แก่เราเถิด! ทุกคนร้องขอสองสิ่งนี้ ที่นี่ไม่มีความสงบ ดังนั้นผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความสงบจะได้รับรางวัลสันติภาพ ผู้คนที่ยากจนไม่รู้ว่าสันติภาพคืออะไร สันติภาพไม่สามารถได้มาจากใครอื่นนอกจากพ่อที่สุดแสนหวานนี้ ลูกพยายามอย่างหนักมากที่จะทำให้พวกเขาเข้าใจ แต่พวกเขาก็ยังคงไม่เข้าใจ ลูกควรเขียนถึงรัฐบาลด้วยและถามว่า เหตุใดท่านจึงสูญเสียเงินทองของท่านโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลย? เพียงพ่อผู้เดียว มหาสมุทรแห่งความสงบเท่านั้นที่สามารถสร้างสันติภาพในโลก ลูกสามารถเขียนสิ่งนี้ในลักษณะที่เป็นทางการต่อหัวหน้ารัฐบาลด้วยกระดาษคุณภาพดี เมื่อพวกเขาเห็นกระดาษคุณภาพดี พวกเขาจะเข้าใจว่าจดหมายมาจากบุคคลสำคัญ ถามพวกเขาว่า ท่านพูดถึงสันติภาพในโลก ดังนั้นท่านเคยได้รับสิ่งนั้นมาก่อนเมื่อใดที่ท่านสามารถได้รับสิ่งนั้นในลักษณะเดียวกันอีกครั้ง ท่านต้องเคยได้รับสิ่งนั้นมาก่อน ลูกรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้และดังนั้นลูกสามารถเขียนเวลาและวันที่ลงไปว่าความสงบและความสุขเคยคงอยู่ในโลกเมื่อใด เป็นพ่อที่ได้มาสร้างความสงบและความสุขในโลก นั้นคือช่วงเวลาของยุคทอง ลักษมีและนารายณ์นี้เป็นสิ่งชี้บอกของราชวงศ์นั้น ไม่มีใครอื่นรู้บทบาทของบราห์มาและลูกบราห์มิน บทบาทของบราห์มาคือบทบาทหลัก ท่านกลายเป็นพาหนะที่พ่อได้ดำเนินงานมากมาย เหตุนี้เองท่านจึงได้รับชื่อว่า พาหนะที่โชคดีหลายล้านเท่า จงไตร่ตรองว่าลูกจะสามารถอธิบายสิ่งนี้อย่างไร มนุษย์มีความซาบซึ้งมากมาย เวลานี้ลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อแก่พวกเขา เพียงพ่อมหาสมุทรแห่งความรู้เท่านั้นที่มีความรู้นี้ ต่อเมื่อท่านมาเท่านั้นที่ท่านจะให้ความรู้นี้ เวลานั้นไม่มีใครสามารถให้ความรู้นี้ ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหมดเฝ้าแต่กราบไหว้บูชา เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ความรู้แก่ลูก ในความเป็นจริง ลูกไม่ได้ทำหนังสือของความรู้ที่ถาวรเลย ลูกได้ยินความรู้นี้ด้วยหูของลูก ไม่ว่าหนังสือใดก็ตามฯลฯที่ลูกมีเป็นสิ่งชั่วคราวเท่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะถูกทำลาย บันทึกที่ลูกจดไว้ทั้งหมดจะจบสิ้นลงด้วยเช่นกัน บันทึกที่ลูกจดไว้เป็นเพียงสำหรับความเพียรพยายามของลูกเอง พ่อพูดว่า ทำรายการของหัวข้อที่ลูกจะสามารถจดจำได้ ลูกรู้ว่าหนังสือเหล่านี้ฯลฯจะไม่เหลืออยู่ เพียงการจดจำระลึกถึงนี้เท่านั้นที่จะเหลืออยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกดวงวิญญาณกลับมาเต็มเปี่ยมอย่างสมบูรณ์เช่นพ่อ สิ่งเก่าๆที่เหลือทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกมองเห็นด้วยดวงตาของลูกจะถูกทำลายในเวลาสุดท้าย ไม่มีสิ่งใดจะหลงเหลืออยู่ในเวลาสุดท้าย พ่อคือศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไป ดวงวิญญาณเช่นกันคงอยู่ตลอดไปและไม่สูญสลายเช่นกัน พวกเขาออกจากร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่ง ในแต่ละวัน ไม่ว่าผู้คนจะได้รับร่างใด,พวกเขาก็จะสกปรกและไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกกำลังกลับมาสูงส่ง เป็นพ่อผู้ที่ทำให้ลูกสูงส่ง ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาฯลฯ ไม่ได้ทำให้ลูกสูงส่ง พ่อทำให้ลูกสูงส่ง บาบาพูดว่า ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อทำให้ลูกนั่งอยู่บนเปลือกตาของพ่อและพาลูกกลับไปกับพ่อ ดวงวิญญาณนั่งอยู่ที่นี่ในดวงตา พ่อพูดว่า โอ้ ดวงวิญญาณ พ่อจะพาลูกไปอยู่เหนือทุกสิ่งในดวงตาของพ่อ เพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นที่หลงเหลืออยู่ในเวลานี้ ดังนั้น จงเพียรพยายาม! ถามหัวใจของลูกเองว่าลูกจดจำบาบาที่แสนหวานมากเท่าใด ฮีเออร์และรันจา (คู่รัก) ไม่ได้รักกันเพื่อกิเลส มีเพียงความรักที่บริสุทธิ์ ด้วยการจดจำระลึกถึงพวกเขาจึงสามารถมองเห็นกันและกัน พวกเขาจะพบกันและกัน พ่อพูดว่าลูกเช่นกันควรเป็นเช่นนั้น พวกเขาคือคู่รักและผู้เป็นที่รักสำหรับหนึ่งชาติเกิด ในขณะที่ลูกคือคู่รักของพ่อเป็นเวลาหลายชาติเกิด สิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้น,เกิดขึ้นในเวลานี้ คำว่า คู่รักและผู้เป็นที่รัก ไม่ได้ใช้ในยุคทอง ที่นั่นพวกเขาอยู่อย่างบริสุทธิ์ เมื่อคนหนึ่งคิดถึงอีกคนหนึ่ง เขาหรือเธอจะปรากฏตัวขึ้นและพวกเขาจะมีประสบการณ์ของความสุข ลูกๆไม่มีสิ่งใดที่ปรากฏให้เห็นได้ ในเวลานี้ลูกต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ,ผู้เป็นที่รักของลูกเท่านั้น พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อด้วยความสุขอย่างยิ่ง พ่อเฝ้าแต่อธิบายว่า ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกรักพ่ออย่างผู้ที่เป็นที่รักของลูก และลูกสังเวยตนเองให้แก่พ่อ ลูกเคยพูดว่า โอ้ ผู้เป็นที่รัก เมื่อท่านมา ฉันจะสังเวยตนเองแก่ท่าน เวลานี้ผู้เป็นที่รักได้มาแล้วเพื่อทำให้ทุกคนสวยงาม ท่านพยายามทำให้ลูกกลายเป็นเช่นตัวท่านเอง เมื่อลูกกลับมาสวยงาม ร่างกายของลูกจะสวยงามด้วยเช่นกัน เป็นดวงวิญญาณที่มีอัลลอยด์ปะปนเข้าไป ในเวลานี้จดจำพ่อและอัลลอยด์นั้นจะถูกขจัดออกไป มีความสันโดษมากมายที่นี่สำหรับลูกที่มา เมื่อบาทหลวงออกไปเดิน พวกเขาคงอยู่ในความเงียบสงบโดยสิ้นเชิง พวกเขาถือลูกประคำในมือของเขาและพวกเขาจะไม่มองดูผู้ใด พวกเขาเดินอย่างช้ามากและอยู่ในการจดจำระลึกถึงพระคริสต์ พวกเขาไม่รู้จักพ่อ มีคำกล่าวถึงพ่อว่าพระเจ้าอยู่เหนือรูปและนาม ดังนั้นหากท่านเป็นจุด พวกเขาจะสามารถมองเห็นอะไรเล่า? พวกเขาไม่รู้ว่าจะจดจำจุดอย่างไร เวลานี้ลูกรู้จักท่าน ลูกเข้าใจสิ่งนี้ เหตุนี้เองลูกจึงมาที่นี่ มธุบันได้รับการสรรเสริญ นี้คือมธุบันที่แท้จริงที่ลูกมาเช่นกัน นั่งในความสันโดษมากเท่าที่จะเป็นไปได้และจดจำพ่อ อย่ามองดูผู้อื่น มีดาดฟ้ามากมาย ไปบนดาดฟ้าในตอนเช้าในการจดจำระลึกถึงบาบา และลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขสันต์หรรษาเป็นอย่างยิ่ง พยายามที่จะตื่นขึ้นในช่วงกลางคืนตอนตีหนึ่งหรือตีสองหรือตอนเช้าตรู่ ลูกคือผู้ที่มีชื่อเสียงที่เอาชนะการหลับนอน ไปนอนแต่หัวค่ำแล้วตื่นขึ้นตอนตีหนึ่งหรือตีสองในตอนเช้าและไปบนดาดฟ้าและอยู่ในสันโดษในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ลูกต้องสะสมรายได้ของลูก จดจำพ่อและทำให้ตนเองไม่ว่างเว้นในการสรรเสริญพ่อ บอกกันและกันเช่นกัน บาบานั้นแสนหวานมาก ด้วยการจดจำท่านบาปของลูกจะถูกตัดออกไป ลูกมีโอกาสที่ดีมากที่จะสะสมรายได้อย่างมากที่นี่ ลูกไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้ในบ้านของลูกเอง ลูกไม่มีเวลาและกระแสจิตและบรรยากาศของโลกก็สกปรกมากจนลูกไม่สามารถที่จะคงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ไม่มีความจำเป็นที่จะเขียนสิ่งใดสำหรับสิ่งนี้ คู่รักและผู้เป็นที่รักเขียนสิ่งใดหรือไม่? ตรวจสอบตนเองภายในว่า ฉันเป็นสาเหตุที่ทำให้ใครมีความทุกข์หรือไม่? ฉันเตือนผู้คนให้นึกถึงบาบามากมายเท่าใด? ลูกมาที่นี่เพื่อสร้างความก้าวหน้า ดังนั้นทำความเพียรพยายามที่นี่ นั่งในสันโดษบนดาดฟ้าและสะสมรายได้ของลูก เพราะว่านี้คือเวลาที่จะสะสม เป็นเวลาห้าถึงเจ็ดวันที่ลูกอยู่ที่นี่ หลังจากได้ยินมุรลีจงไปและนั่งในสันโดษ ลูกกำลังนั่งในบ้านของลูกเอง ดังนั้นจดจำพ่อและลูกจะสามารถสะสมรายได้บางอย่างเพื่อตนเอง ผู้เป็นแม่มากมายอยู่ในบ่วงพันธะและดังนั้นพวกเธอจึงจดจำพ่อ ชีพบาบาปลดปล่อยฉันจากบ่วงพันธะนี้ด้วยเถิด พวกเธอถูกทุบตีอย่างมากสำหรับกิเลส ในละครพวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าดรุพดีถูกเปลื้องผ้าอย่างไร ลูกทั้งหมดคือดรุพดีในเวลานี้ ดังนั้นเฝ้าแต่จดจำพ่อ บาบาบอกลูกถึงวิธีที่ฉลาดมากมายที่จะจดจำพ่อ ไม่ใช่เรื่องของการต้องอาบน้ำ ฯลฯ ใช่ ถ้าลูกขับถ่ายแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำ แม้ขณะที่อาบน้ำ ผู้เลื่อมใสศรัทธาบางคนก็จดจำพระเจ้าหรือเทพ สิ่งสำคัญคือการจดจำระลึกถึง ลูกได้รับความรู้อย่างมากมาย เป็นความรู้ของวงจร 84 ชาติเกิด ตรวจสอบตนเองภายในและถามว่า ตลอดทั้งวันฉันจดจำพ่อ, พ่อที่สุดแสนหวาน ผู้ที่กำลังทำให้ฉันกลายเป็นนายแห่งสวรรค์มากเท่าใด? จิตใจของฉันเฝ้าแต่เร่ร่อนหรือไม่? จิตใจของฉันไปที่ใด? โลกนี้จะไม่คงอยู่ ทุกสิ่งจะถูกทำลาย เพียงบาบาและตัวเราเองเท่านั้นที่จะหลงเหลืออยู่ ด้วยการพูดคุยกับตนเองในลักษณะนี้ ลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขสันต์หรรษาเป็นอย่างมาก ผู้ที่มาที่นี่คือผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เก่าแก่ที่สุด ลูกสามารถเข้าใจได้ว่าผู้ที่ไม่มาที่นี่คือผู้เลื่อมใสศรัทธาเมื่อไม่นานมานี้และจะมาในภายหลัง ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาจะมาที่นี่เพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาจากพ่ออย่างแน่นอน ความเพียรพยายามที่นี่นั้นแฝงตัว ผู้ที่ไม่ได้ซึมซับความรู้นี้จะไม่สามารถเพียรพยายาม ลูกมาที่นี่เพื่อทำงานกับตนเองและกลับมาสดชื่นใหม่ ลูกสามารถสะสมได้มากมายที่นี่ในหนึ่งสัปดาห์ ลูกจะไม่สามารถสะสมได้มากนักที่นั่น(ในสถานที่ของลูกเอง)แม้กระทั่งเป็นเวลาสิบสองเดือน ลูกสามารถตามทันได้ในเวลาเพียงเจ็ดวัน คือบาบาที่กำลังให้คำแนะนำนี้แก่ลูก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. นั่งในสันโดษ จดจำพ่อ และสะสมรายได้ ลูกต้องตรวจสอบตนเองภายในว่าจิตใจของลูกไม่ได้เร่ร่อนในเวลาของการจดจำระลึกถึง ฉันจดจำพ่อที่แสนหวานเป็นเวลานานเท่าใด?

2. คงอยู่ในความสุขอย่างสม่ำเสมอว่าบาบาได้ทำให้เราเป็นอิสระจากกรงขังของราวัน เวลานี้ลูกจะไปสู่โลกใหม่ที่ซึ่งอากาศไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไป แต่จะมีฤดูใบไม้ผลิอย่างสม่ำเสมอ

พร:
ขอให้ลูกลืมโลกเก่าด้วยความซาบซึ้งทางจิต และมีสิทธิ์ต่ออำนาจของการปกครองโลก ด้วยการมีอำนาจของการปกครองตนเอง

ผู้ที่ประกาศสิทธิ์ในมรดกของพ่อในยุคบรรจบพบกันคือผู้ที่มีสิทธิ์ต่ออำนาจการปกครองตนเอง และมีสิทธิ์ต่ออาณาจักรของโลก วันนี้ลูกมีอำนาจของการปกครองตนเองและพรุ่งนี้ลูกจะมีอาณาจักรของโลก นี่เป็นเพียงเรื่องของวันนี้และพรุ่งนี้ ลูกดวงวิญญาณผู้ที่มีสิทธิ์เช่นนั้นคงอยู่ในความซาบซึ้งทางจิตและความซาบซึ้งนั้นทำให้ลูกลืมโลกเก่าได้อย่าง่ายดาย ผู้ที่มีสิทธิ์ไม่มีวันขึ้นอยู่กับวัตถุ, ผู้คนหรือสันสการ์ใดๆ พวกเขาไม่ต้องทำความเพียรพยายามที่จะทิ้งสิ่งที่มีขีดจำกัด สำหรับสิ่งเหล่านั้นจะถูกทิ้งโดยอัตโนมัติ

คติพจน์:
ผู้ที่ใช้ทุกวินาที ทุกลมหายใจ และสมบัติทั้งหมดของพวกเขาในหนทางที่มีค่าเท่านั้นจะกลายเป็นตัวของความสำเร็จ