09.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกควรมีความซาบซึ้งว่าลูกจะกลายเป็นนายของสวรรค์ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งพ่อเหนือโลกของลูกกำลังสร้างเพื่อลูก

คำถาม:
ลูกได้รับการบรรลุผลใด โดยการมีความเป็นมิตรของพ่อ?

คำตอบ:
โดยการมีความเป็นมิตรของพ่อ เราประกาศสิทธิ์ในการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต ความเป็นมิตรของพ่อพาเราข้ามฟาก บาบาทำให้เราเป็นของท่านและทำให้เราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและเป็นตรีกาลดาชิ (ผู้ล่วงรู้รูปกาลเวลาทั้ง 3) เรามาเพื่อรู้จักผู้สร้างและตอนต้นตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง

โอมชานติ
ใครพูดสิ่งนี้ เป็นเพียงพ่อผู้ที่พูดสิ่งนี้กับลูกๆ ท่านต้องพูดโอมชานติกับลูกๆ ทั้งหมด เพราะทุกคนไม่มีความสุขและไม่อดกลั้น พวกเขาทั้งหลายจดจำพ่อและพูดว่า โปรดมาและปลดปล่อยเราจากความทุกข์ และแสดงหนทางไปสู่ความสุขแก่เรา มนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะผู้คนชาวบารัตจำไม่ได้ว่าพวกเขาเคยมีความสุขมาก บารัตเป็นดินแดนที่เก่าแก่และมหัศจรรย์ที่สุด ผู้คนพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่นี่ในอาณาจักรของราวัน พวกเขาพูดถึงเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ เหล่านั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางโลกวัตถุ บาบาอธิบายว่าเหล่านั้นคือความอัศจรรย์ของมายา ซึ่งทำให้มีความทุกข์ สิ่งมหัศจรรย์ของราม,ของพ่อคือสวรรค์ นั่นคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลก บารัตเคยเป็นสวรรค์และเป็นเช่นเพชร เหล่าเทพปกครองที่นั่น ผู้คนชาวบารัตได้ลืมทุกสิ่งเหล่านี้ไปแล้ว พวกเขาโค้งคารวะอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นเทพ และสักการะบูชา แต่อย่างน้อยพวกเขาควรรู้จักชีวประวัติของผู้ที่พวกเขาสักการะบูชา? พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั่งที่นี่และอธิบายว่า ลูกมาที่นี่มาหาพ่อเหนือโลก พ่อเหนือโลกคือผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ก่อตั้งสวรรค์ ไม่มีมนุษย์ผู้ใดทำงานนี้ได้ บาบาพูดกับผู้นี้(บราห์มา)ว่า: นี่ดวงวิญญาณเก่าที่ตาโมประธานของกฤษณะ ลูกไม่รู้จักชาติเกิดของลูกเอง เมื่อครั้งลูกเป็นกฤษณะลูกสะโตประธาน เวลานี้หลังจากที่ได้ใช้ 84 ชาติเกิด ลูกกลับมาตาโมประธาน ลูกได้มีชื่อแตกต่างกันมากมาย เวลานี้ลูกได้รับชื่อบราห์มา บราห์มากลายเป็นวิษณุ นั่นคือศรีกฤษณะ ก็เป็นสิ่งเดียวกัน บราห์มากลายเป็นวิษณุและวิษณุกลายเป็นบราห์มา บราห์มินลูกที่เกิดจากปากของบราห์มาต่อมากลายเป็นเทพ เทพเหล่านั้นต่อมากลายเป็นศูทร เวลานี้ลูกกลายเป็นบราห์มิน เวลานี้พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆว่า เหล่านี้คือคำพูดของพระเจ้า ลูกเป็นนักเรียน ดังนั้นลูกควรมีความสุขอย่างมาก อย่างไรก็ตามก็ไม่มีความสุขมากนัก ผู้คนที่มั่งคั่งคงอยู่อย่างมีความสุขมากด้วยความซาบซึ้งในทรัพย์สมบัติของพวกเขา ที่นี่แม้ว่าลูกจะกลายเป็นลูกของพระเจ้า ลูกก็ไม่ได้มีความสุขมากนัก! พวกเขาไม่เข้าใจว่าพวกเขาคือผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหิน ถ้าสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา พวกเขาไม่สามารถดูดซับความรู้ได้ พ่อกำลังทำให้ลูกมีค่าควรแก่การอยู่ในวัดในเวลานี้ แต่มิตรของมายาก็ไม่ยิ่งหย่อนเลย มีการร้องเพลงว่ามิตรที่ดีพาลูกข้ามฟาก และมิตรที่ไม่ดีทำให้ลูกจมน้ำ ความเป็นมิตรของพ่อนำลูกไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต และมิตรที่ไม่ดีของราวันนำลูกไปสู่ความตกต่ำ มีความเป็นมิตรของกิเลสทั้ง 5 ใช่ไหม? ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาเรียกสิ่งนี้มิตรของสัจจะ (สัตซัง) แต่พวกเขายังคงลงบันไดมาเรื่อยๆ ถ้าใครบางคนสะดุดบันไดเขาจะล้มตกลงมาอย่างแน่นอนใช่ไหม? เพียงพ่อเท่านั้นที่เป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปแก่ทุกคน ไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาก็ชี้ขึ้นไปยังพระเจ้า เวลานี้ใครนอกจากพ่อที่จะสามารถให้คำแนะนำตัวท่านแก่ลูกๆได้? มีเพียงพ่อเท่านั้นที่ให้คำแนะนำตัวท่านเองแก่ลูกๆ ท่านทำให้พวกเขาเป็นของท่านและให้ความรู้ของตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของโลกแก่พวกเขา พ่อพูดว่า: พ่อมาและทำให้ลูกเป็นผู้เชื่อในพระเจ้า และพ่อก็ทำให้ลูกเป็นตรีกาลดาร์ชิด้วยเช่นกัน นี่คือละคร ผู้เคร่งศาสนาและผู้รู้ ฯลฯ ไม่รู้สิ่งนี้ ละครอื่นมีขีดจำกัดในขณะที่ละครนี้ไม่มีขีดจำกัด ในละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้เราเห็นความสุขมากมายและเราก็เห็นความทุกข์มากมายด้วยเช่นกัน ดูสิว่าเรื่องราวระหว่างกฤษณะและคริสเตียนเหมือนกันอย่างไรในละครนี้! พวกเขาต่อสู้รบราและยึดครองอาณาจักรของบารัต อย่างไรก็ตามลูกไม่ได้ต่อสู้รบรา พวกเขาต่อสู้รบราในหมู่ของพวกเขาเองและลูกได้รับอาณาจักร สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละคร ไม่มีผู้ใดรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ เพียงพ่อผู้เดียวมหาสมุทรแห่งความรู้ที่ให้ความรู้แก่ลูก ท่านให้การหลุดพ้นจากบาปแก่ทุกคน เมื่อมีอาณาจักรของเหล่าเทพในบารัต ลูกได้รับการหลุดพ้นจากบาป ดวงวิญญาณอื่นทั้งหมดอยู่ในดินแดนแห่งการหลุดพ้น บารัตเป็นทอง ลูกเคยปกครองที่นั่น ยุคทองคืออาณาจักรสุริยะวงค์ เวลานี้ลูกกำลังฟังเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง นี่คือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ จงเขียนสิ่งนี้ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่: ด้วยกีตะที่แท้จริง บารัตกลายเป็นดินแดนแห่งสัจจะที่มีค่าเท่ากับเงินปอนด์ พ่อมาและพูดกีตะที่แท้จริง ท่านสอนราชาโยคะที่ง่ายดายแก่ลูกและทำให้ลูกกลับมามีค่าเท่ากับเงินปอนด์ บาบาอธิบายเรื่องสั้นเช่นนั้นมากมาย แต่เนื่องจากสำนึกที่เป็นร่างของพวกเขา ลูกบางคนก็ลืมสิ่งเหล่านี้ เมื่อพวกเขามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณพวกเขาสามารถดูดซับความรู้นี้ด้วยเช่นกัน เพราะด้วยการมีสำนึกที่เป็นร่าง พวกเขาไม่สามารถดูดซับความรู้ได้ เวลานี้บาบาอธิบายว่า พ่อไม่ได้พูดว่าพ่ออยู่ในทุกหนทุกแห่ง ลูกเรียกฉันว่าแม่และพ่อ สิ่งนี้หมายความว่าอะไร ลูกร้องเพลงว่า ด้วยความเมตตาของท่านเราได้รับความสุขมากมาย อย่างไรก็ตามเวลานี้มีความทุกข์ การสรรเสริญนี้เป็นของเวลาใด? พวกเขาไม่เข้าใจแม้สิ่งนี้ เช่นเดียวกับที่นกส่งเสียงร้องจิ๊บๆ โดยไม่เข้าใจอะไรเลย พวกเขาก็เช่นกันยังคงส่งเสียงร้องต่อไปไม่เข้าใจอะไรเลยด้วยเช่นกัน พ่อนั่งที่นี่และอธิบายว่า ทั้งหมดนั้นไม่ถูกต้องตามศีลธรรม ใครทำให้ลูกไม่ถูกต้องตามศีลธรรม? ราวัน เมื่อบารัตเป็นดินแดนแห่งสัจจะทุกคนพูดสัจจะ ไม่มีการลักขโมยหรือการโกงฯลฯ ที่นี่มีการลักขโมยมากมาย ฯลฯ มีการคดโกงและมีแต่การคดโกงทั่วทั้งโลก โลกนี้เรียกว่าโลกแห่งบาป โลกแห่งความทุกข์ ยุคทองเรียกว่าโลกแห่งความสุข นี่คือโรงค้าประเวณีที่ชั่วร้าย ยุคทองคือวัดของชีวา พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกชัดเจนมาก ชื่อนี้ดีมาก: บราห์มากุมารีมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก เพราะเวลานี้พ่อมาและทำให้ลูกรู้คิด ท่านพูดว่า: จงเอาชนะกิเลสเหล่านี้และลูกจะกลายเป็นผู้มีชัยชนะต่อโลก ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูก เหตุนี้เองลูกๆ จึงร้องเรียก: โปรดมาและทำให้เรากลายเป็นเทพเจ้า เพียงลูกเท่านั้นที่รู้จักคำสรรเสริญที่ถูกต้องของพ่อ ผู้คนไม่รู้จักพ่อและคำสรรเสริญของท่าน ลูกรู้ว่าท่านคือมหาสมุทรแห่งความรัก พ่อพูดความรู้ทั้งหมดนี้แก่ลูกๆ นี่คือความรักของท่านที่มีต่อลูก ครูสอนนักเรียนและดังนั้นนักเรียนกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จากที่ไม่มีอะไรเลย ลูกๆ เช่นกันต้องกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักเช่นเดียวกับพ่อ ลูกต้องอธิบายกับทุกคนด้วยความรักอย่างมาก พ่อพูดว่า: ลูกต้องมีความรักซึ่งกันและกัน ความรักอันดับหนึ่งคือการให้คำแนะนำของพ่อ จงทำการให้ทานที่แฝงตนนี้ ลูกไม่ควรมีความไม่ชอบซึ่งกันและกัน มิฉะนั้นลูกจะต้องมีประสบการณ์ของการลงโทษ ถ้าลูกปฏิเสธผู้ใดลูกจะได้รับการลงโทษ อย่าได้มีความเกลียดชังผู้ใดอย่าได้ปฏิเสธใคร ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ด้วยการมีสำนึกที่เป็นร่าง พ่อทำให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ และด้วยเหตุนั้นลูกจึงกลับมาบริสุทธิ์ อธิบายให้ทุกคนฟังว่า: วงจรของ 84 ชาติเกิดเวลานี้ได้จบสิ้นลงแล้ว บรรดาผู้ที่เคยเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งสุริยวงค์เวลานี้ได้ใช้ 84 ชาติเกิดแล้ว พวกเขาลงมาและตกลงไปที่พื้น เวลานี้พ่อทำให้เรากลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีอีกครั้ง พ่อเพียงแค่พูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกๆ ต้องมีความเมตตาและคิดถึงงานรับใช้ตลอดทั้งวัน พ่อยังคงให้คำแนะนำต่อไป: ลูกๆ ที่แสนหวานจงมีความเมตตาเพื่อที่ลูกสามารถทำให้ดวงวิญญาณที่ไม่มีความสุขกลับมาเป็นสุข ลูกควรเขียนจดหมายสั้นๆไปถึงพวกเขา พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและจดจำมรดกของลูก เพียงชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับการสรรเสริญ ผู้คนไม่รู้แม้กระทั่งคำสรรเสริญของพ่อ ลูกสามารถเขียนจดหมายเป็นภาษาฮินดีด้วยเช่นกัน ลูกๆ ควรมีความกระตือรือร้นสำหรับการทำงานรับใช้ ผู้คนมากมายพยายามฆ่าตัวตาย อธิบายให้กับพวกเขาว่าเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการฆ่าตัวตาย เป็นชีพบาบาผู้ที่ให้ศรีมัทแก่ลูกๆ ในเวลานี้ ท่านคือศรีศรีชีพบาบา ท่านทำให้ลูกเป็นศรีลักษมีและศรีนารายณ์ ท่านเท่านั้นคือศรีศรี ท่านไม่เคยเข้ามาในวงจร ลูกได้รับสมญาศรี ทุกวันนี้ผู้คนก็ได้รับสมญาศรี มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างผู้ที่ไม่มีกิเลสเหล่านั้นและผู้ที่มีกิเลสเหล่านี้ มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน พ่อยังคงอธิบายต่อไปทุกวัน ก่อนอื่นจงกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ แล้วจึงให้สาสน์แก่ทุกคน ลูกก็เป็นลูกของผู้นำสาสน์ มีเพียงผู้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปแก่ทุกคน ผู้ก่อตั้งศาสนาจะไม่เรียกว่ากูรู มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ให้การหลุดพ้นจากบาป อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่ามีความไม่ชอบหรือเกลียดชังใคร มีความเมตตาและทำงานรับใช้ของการทำให้ดวงวิญญาณที่ไม่มีความสุขกลับมามีสุข กลายเป็นนายมหาสมุทรแห่งความรักเช่นเดียวกับพ่อ

2. อยู่ในความซาบซึ้งและในความสุขของการเป็นลูกของพระเจ้า อย่าได้เข้าไปในความเป็นมิตรที่ไม่ดีของมายา กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและดูดซับความรู้

พร:
ขอให้ลูกเป็นตัวแห่งความสำเร็จที่เปลี่ยนสวิตช์ของสำนึกรู้และให้ประโยชน์ต่อตนเองและให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน

พื้นฐานของสภาพของลูกคือสำนึกรู้ของลูก มีสำนึกรู้ที่ทรงพลังนี้เสมอ ฉันเป็นของพ่อและพ่อเป็นของฉัน ด้วยสำนึกรู้นี้สภาพของลูกจะทรงพลังและลูกจะทำให้ผู้อื่นมีพลัง เมื่อสวิตช์เปิดก็จะมีแสงสว่าง ในทำนองเดียวกันสำนึกรู้นี้ก็เป็นสวิตช์เช่นกัน ให้เปิดสวิตช์ของความใส่ใจอยู่เสมอและลูกจะเฝ้าแต่ให้ประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นต่อไป เมื่อลูกมีการเกิดใหม่ ขอให้มีความทรงจำใหม่และความทรงจำทั้งหมดในอดีตจะจบสิ้นลง โดยการใช้วิธีนี้ลูกจะได้รับพรจากการเป็นตัวของความสำเร็จ

คติพจน์:
เพื่อที่จะรับประสบการณ์ของความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสให้คงอยู่ในสภาพของการเป็นตัวของความสงบ


คำพูดที่สูงส่งที่ประเมินค่ามิได้ของมาเตชวารี

1) การลงโทษร้อยเท่าสำหรับลูกที่มีความรู้ที่กระทำความผิด

ลูกได้มายังไฟบูชายัญของความรู้ที่ไม่สูญสลายนี้และจับมือกับดวงวิญญาณสูงสุดด้วยตนเอง ดังนั้นหากลูกทำบาปใด ๆ เนื่องจากเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งการลงโทษสำหรับสิ่งนั้นจะร้ายแรงมาก เช่นเดียวกับที่การรับความรู้ลูกจะได้รับประโยชน์ 100% ในทำนองเดียวกันถ้าหลังจากที่ได้รับความรู้แล้วมีการทำความผิดก็จะมีการลงโทษถึงร้อยเท่าเช่นกัน ดังนั้นลูกต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก หากลูกยังคงทำผิดต่อไปเรื่อยๆลูกจะกลับมาอ่อนแอ ดังนั้นจงตรวจสอบความผิดที่เล็กๆน้อยๆและที่ใหญ่โตของลูกอย่างต่อเนื่อง ใช้ความระมัดระวังสำหรับอนาคตและเดินหน้าต่อไป ดูสิว่าเมื่อคนฉลาดและคนที่ยิ่งใหญ่ทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะมีการลงโทษอย่างมากสำหรับเขา ในขณะที่ถ้าคนที่ตกลงมาแล้วทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่มีการลงโทษเขามากนัก เวลานี้ลูกได้รับการเรียกว่าเป็นลูกของพระเจ้า และดังนั้นลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกมาหาพ่อที่แท้จริงดังนั้นลูกต้องอยู่อย่างมีความซื่อสัตย์และมีความจริงแท้

2) พระเจ้าจานิจานันฮาร์เป็น (ผู้รอบรู้ทั้งหมด) อย่างไร?

ผู้คนพูดว่าพระเจ้าคือจานิจานันฮาร์ แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าจานิจานันฮาร์จะรู้ว่าอะไรอยู่ในหัวใจของทุกคน แต่ท่านรู้ตอนเริ่มต้นตอนกลางและตอนจบของการสร้างโลก ไม่ใช่ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก ผู้บำรุงรักษา และผู้ทำลาย สิ่งนี้หมายความว่าพระเจ้าสร้างโลก หล่อเลี้ยงโลกและฆ่าโลกด้วย แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น มนุษย์เกิดมาตามบัญชีกรรมของตน ดังนั้นนี่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะนั่งและรู้ความคิดที่ดีและไม่ดีของพวกเขา ท่านรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในหัวใจของผู้ที่ไม่มีความรู้ พวกเขาจะมีความคิดเกี่ยวกับมายาตลอดทั้งวัน ในขณะที่ลูกที่มีความรู้จะมีความคิดที่บริสุทธิ์ในพวกเขา อย่างไรก็ตามท่านจะไม่นั่งและอ่านความคิดแต่ละอย่าง แต่พระเจ้ารู้ว่าเวลานี้ดวงวิญญาณทั้งหมดนั้นได้มาถึงสภาพที่ตกต่ำ ดังนั้นจานิจานันฮาร์(พระเจ้า) จึงมีความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีที่จะให้การหลุดพ้นแก่พวกเขา ผู้คนที่มีการกระทำที่เสื่อมทรามเขาจะต้องได้รับการสอนวิธีการที่จะมีการกระทำที่สูงส่งและได้รับการปลดปล่อยจากบ่วงกรรมของพวกเขา พระเจ้าเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ พระเจ้าพูดว่า: พ่อรู้ความรู้เกี่ยวกับตัวพ่อเอง และตอนเริ่มต้นตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างของพ่อ และพ่อก็ให้ความรู้แก่ลูกทุกคน เวลานี้ลูกๆ ต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อนั้นอย่างสม่ำเสมอ และแล้วเมื่อนั้นลูกจะได้รับการหลุดพ้นจากบาปทั้งหมด นั่นคือเมื่อนั้นลูกจะไปยังดินแดนแห่งความเป็นอมตะ การรู้ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นจานิจานันฮาร์ อัจชะ