09.04.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เพื่อที่จะกลายเป็นผู้ที่น่ารักเช่นพ่อ ให้คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ จุด และจดจำพ่อผู้เป็นจุด

คำถาม:
เหตุใดลูกๆ แต่ละคนจึงจำเป็นต้องทำความเพียรพยายามที่แฝงตัวที่ลึกล้ำเพื่อจะอยู่ในการจดจำระลึกถึง?

คำตอบ:
ลูกๆ ดวงวิญญาณไม่สามารถกลายเป็นดวงวิญญาณบุญจากดวงวิญญาณบาปได้โดยไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึง เมื่อลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงที่แฝงตัวและกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเท่านั้น ที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง การจดจำระลึกถึง คือวิธีการที่จะปกป้องตนเองจากการถูกลงโทษของดารามราชด้วยเช่นกัน ในการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่พายุของมายาสร้างอุปสรรค ดังนั้นจงทำความเพียรพยายามอย่างแฝงตัวที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงและแล้วลูกจะกลับมาน่ารักเช่นลักษมีและนารายณ์

เพลง:
ขอคารวะต่อชีวา

โอมชานติ
นี่คือคำยกย่องพ่อของพ่อทั้งมวล พระเจ้าหรือพ่อนั้นได้รับการจดจำ ท่านนั้นถูกเรียกว่าแม่และพ่อ ท่านถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าผู้เป็นพ่อด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทั้งหมดถูกเรียกว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อ แม้กระทั่งพ่อทางโลกก็ถูกเรียกว่าบาบา ใครบางคนผู้ที่เป็นพ่อทางโลกก็จดจำพ่อจากเหนือโลกนี้เช่นกัน จริงๆ แล้วดวงวิญญาณเป็นผู้ที่จดจำ เขาจดจำพ่อทางโลกของเขาด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณนั้นไม่รู้จักรูปหรือหน้าที่การงานของเขาเอง ดวงวิญญาณไม่ได้รู้จักตนเอง ดังนั้นเขาจะรู้จักพระเจ้าผู้เป็นพ่อได้อย่างไร? ทุกคนรู้จักพ่อทางโลกของเขาและมรดกก็ได้รับมาจากท่าน ไม่เช่นนั้นแล้วเหตุใดท่านจึงได้รับการจดจำ? แน่นอนที่มรดกได้รับมาจากพ่อเหนือโลก มีคำกล่าวว่า: โอ พระเจ้า ผู้เป็นพ่อ! ผู้คนร้องขอความเมตตาและการให้อภัยจากท่านเพราะพวกเขาทำบาปอยู่เรื่อยๆ สิ่งนี้ก็ยังถูกกำหนดไว้แล้วในละคร อย่างไรก็ตาม การรู้จักดวงวิญญาณและการรู้จักดวงวิญญาณสูงสุดเป็นวิชาที่ยาก เป็นสิ่งที่ง่ายดายที่สุดแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ยากที่สุดด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะมีการสอนวิทยาศาสตร์ฯลฯ มากเพียงไรที่จะทำให้ผู้คนนั้นไปถึงดวงจันทร์ นั่นก็ยังไม่มีอะไรเมื่อเทียบกับความรู้นี้ เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะรู้จักตนเองและพ่อ ลูกทั้งหมดผู้ที่เรียกตนเองว่าเป็น บราห์มากุมารและกุมารี ควรจะมีศรัทธาว่าลูกเป็นดวงวิญญาณ ลูกลืมว่าลูกเป็นดวงวิญญาณ เป็นจุดและพ่อก็ยังเป็นจุดด้วยเช่นกัน นี่คือวิชาที่ยาก ลูกลืมว่าลูกคือดวงวิญญาณ ดังนั้นลูกจึงลืมที่จะจดจำพ่อด้วยเช่นกัน ลูกไม่ได้มีการฝึกฝนสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณคือจุดและมีบทบาท 84 ชาติเกิดที่บันทึกอยู่ภายใน ลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเราดวงวิญญาณนำร่างที่แตกต่างกันมาใช้และเล่นบทบาท นี่คือสิ่งหลักที่จะต้องเข้าใจ นอกเหนือจากความเข้าใจดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดแล้ว ความรู้ทั้งหมดก็เข้าไปสู่สติปัญญาของทุกคน เราใช้ 84 ชาติเกิดและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์และแล้วจันทราวงศ์ วงจรนี้ง่ายดายอย่างยิ่งและดังนั้นลูกจึงเข้าใจสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามไม่ได้มีประโยชน์มากนักในการเข้าใจวงจร เช่นเดียวกับการมีศรัทธาว่าลูกคือดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ฉัน ดวงวิญญาณเป็นดวงดาว พ่อก็ยังเป็นดวงดาวที่แสนละเอียดอ่อนด้วย ท่านเท่านั้นคือผู้ประทานหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ด้วยการจดจำท่านเท่านั้นที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ไม่มีใครจดจำท่านอย่างสม่ำเสมอในวิธีนี้ ลูกไม่ได้กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกควรจะจดจำครั้งแล้วครั้งเล่าว่า ฉันคือดวงวิญญาณ คำสั่งของพ่อก็คือ: จดจำพ่อแล้วบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ฉันคือจุด ฉันได้มาที่นี่และกลายเป็นนักแสดง ฉันถูกปกคลุมด้วยสนิมของกิเลสทั้งห้า ฉันอยู่ในยุคเหล็ก เวลานี้ฉันต้องไปสู่ยุคทอง ดังนั้นจดจำพ่อด้วยความรักอย่างมาก ด้วยการจดจำพ่อในวิธีนี้ สนิมจะถูกขจัดไป สิ่งนี้อาศัยความเพียรพยายาม หลายคนโอ้อวดเกี่ยวกับงานรับใช้ที่พวกเขาทำ: พวกเขาพูดว่า: วันนี้ฉันได้ทำงานรับใช้นี้และผู้คนมากมายก็ประทับใจ อย่างไรก็ตามชีพบาบาเข้าใจว่า พวกเขาไม่ได้มีความประทับใจแม้เพียงน้อยนิดกับความรู้ของดวงวิญญาณหรือดวงวิญญาณสูงสุด พวกเขาเพียงแค่ประทับใจที่ได้ยินความรู้ว่าบารัตเปลี่ยนจากนรกเป็นสวรรค์ได้อย่างไร ลูกใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร และลูกได้ผ่านสภาพสะโต ราโจและตาโมอย่างไร แม้กระนั้นพวกเขาก็ยังเข้าใจว่าพระเจ้าไม่มีตัวตน แต่ในบรรดาพวกเขานั้นไม่มีใครเลยเข้าใจว่าพวกเขาเป็นดวงวิญญาณ พวกเขามีบทบาท 84 ชาติเกิดบันทึกอยู่ภายใน พ่อเป็นจุดด้วยเช่นกันและท่านมีความรู้ทั้งหมดและพวกเขาต้องจดจำท่าน พวกเขาไม่ได้เข้าใจสิ่งหลัก พ่อเท่านั้นที่ให้ความรู้ของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกแก่ลูก แม้กระทั่งรัฐบาลก็ยังต้องการให้มีประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก ประเด็นเหล่านี้แม้กระทั่งละเอียดอ่อนมากกว่านั้น: ดวงวิญญาณคืออะไร บทบาทของ 84 ชาติเกิดบันทึกอยู่ภายในเขาอย่างไร และสิ่งนั้นไม่สูญสลายอย่างไร ไม่มีใครหมกมุ่นอยู่ในโยคะของการจดจำระลึกถึงพิจารณาตนเองเป็นจุดและจดจำพ่อที่บาปจะได้รับการปลดเปลื้อง ถ้าพวกเขาอยู่ในการจดจำระลึกถึงนี้ พวกเขาก็จะกลับมาน่ารักอย่างมาก ดูสิว่าลักษมีและนารายณ์น่ารักเพียงใด ดูสิว่าผู้คนที่นี่เป็นเช่นไร พวกเขาพูดว่า: ฉันไม่มีคุณธรรม พวกเขาพูดว่า: พวกเราตกต่ำและสกปรก และท่านนั้นบริสุทธิ์เหลือเกิน เมื่อลูกมีศรัทธาว่าลูกเป็นดวงวิญญาณและลูกจดจำพ่อลูกจึงจะได้รับความสำเร็จ ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะได้รับความสำเร็จเพียงเล็กน้อย บ้างคิดว่าเป็นเพราะพวกเขารู้ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ของโลกที่พวกเขามีความรู้ที่ดีมากในตัวเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้แสดงชาร์ทของโยคะ แทบจะไม่มีใครอยู่ในสภาพนี้ นั่นก็คือแทบจะไม่มีใครคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ หลายคนไม่ได้มีการฝึกฝนนี้ บาบาอธิบายว่าลูกๆ แค่ควงความรู้ของวงจรในสติปัญญาเท่านั้น ลูกๆ เพียงไม่กี่คนที่ฝึกฝนสิ่งนี้: ฉันคือดวงวิญญาณ ฉันต้องมีโยคะกับพ่อที่จะทำให้ฉันออกจากยุคเหล็กและไปสู่ยุคทองได้ ฉัน ดวงวิญญาณต้องรู้จักพ่อ ฉันต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึงท่าน ลูกจำนวนมากขาดการฝึกฝนนี้ หลายคนมาและพูดว่าสิ่งนี้ดี พวกเขาไม่เข้าใจว่าพวกเขาถูกปกคลุมด้วยสนิมมากเพียงไร พวกเขาได้อยู่อย่างน่าเกลียดจากที่เคยสวยงาม พวกเขาจะกลับมาสวยงามอีกครั้งได้อย่างไร? ไม่มีใครเข้าใจสิ่งนี้ มิใช่เป็นเพียงเรื่องของการรู้จักประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เท่านั้น ลูกจะสามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร? วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการมีประสบการณ์ของการถูกลงโทษคือ เพียงแค่อยู่ในการจดจำระลึกถึง หากโยคะของลูกไม่ถูกต้องแม่นยำแล้ว จะต้องได้รับการลงโทษจากดารามราช นี่คือวิชาที่สำคัญอย่างยิ่งที่ไม่มีใครสามารถสอนได้ พวกเขาคิดว่าตนเองฉลาดอย่างยิ่งในความรู้ ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งนั้น สิ่งหลักคือโยคะ หลายต่อหลายคนก็อ่อนแออย่างยิ่งในโยคะ เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า: จงอยู่อย่างระมัดระวังอย่างยิ่ง! อย่าเป็นเพียงแค่บัณฑิต ฉันคือดวงวิญญาณและฉันต้องจดจำพ่อ พ่อได้ให้คำสั่งแล้ว: มานมานะบาฟ! นี่คือมนตราที่ยิ่งใหญ่ ให้คิดว่าตนเองเป็นดวงดาวและคิดว่าพ่อเป็นดวงดาวด้วยเช่นกันและจดจำท่าน พ่อไม่ได้มีรูปแบบใหญ่โตที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าลูก มีความเพียรพยายามที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ มีเพียงคู่เดียวเท่านั้นที่กลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีแรกของโลก พวกเขามีปวงประชานับเป็นแสนๆ คน มีปวงประชามากมาย เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ แต่เพียงเมื่อลูกคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ การฝึกฝนนี้ยากมาก เมื่อลูกนั่งลงเพื่ออยู่ในการจดจำระลึกถึง พายุมากมายก็สร้างอุปสรรค เป็นเรื่องยากลำบากยิ่งที่ลูกนั่งลงแม้เพียงครึ่งชั่วโมงเพื่ออยู่ในการจดจำระลึกถึงอย่างสม่ำเสมอ ลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความเพียรพยายามอย่างแฝงตัวที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจความลับของวงจร แทบจะไม่มีลูกคนใดเข้าใจว่าจะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อได้อย่างไร และแล้วจึงเข้าไปสู่การกระทำ ด้วยการมีการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ และแล้วลูกจะได้รับร่างที่ปราศจากโรคภัยและจะมีชีวิตที่ยืนยาว ลูกไม่สามารถกลายเป็นลูกปัดของลูกประคำด้วยการอธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกเท่านั้น ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะสามารถกลายเป็นลูกปัดได้ ไม่มีใครสามารถทำความเพียรพยายามนี้ได้ ลูกเองก็เข้าใจว่าลูกไม่ได้อยู่ในการจดจำระลึกถึง มหารตีที่ดีมากก็หย่อนยานในในวิชานี้ ลูกไม่รู้ถึงวิธีที่จะอธิบายสิ่งหลัก วิชานี้ยาก พวกเขาได้ยืดระยะเวลาของวงจรออกไป ลูกพิสูจน์ว่าวงจรยาวนาน 5,000 ปีเท่านั้น แต่ลูกไม่รู้ถึงความลับของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดและลูกไม่ได้จดจำท่าน เหตุนี้เองสภาพของลูกจึงขึ้นลง มีสำนึกที่เป็นร่างอย่างมากมาย เมื่อลูกกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเท่านั้นที่ลูกจะสามารถกลายเป็นลูกปัดของลูกประคำได้ ไม่ได้เป็นเพียงเพราะลูกสามารถอธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกได้เท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นลูกปัดที่อยู่ติดกับพู่ของลูกประคำ ไม่เลย; ก่อนอื่นสติปัญญาของลูกต้องรักษาสำนึกรู้ว่าลูกๆ ดวงวิญญาณนั้นแสนเล็กและลูกมีบทบาท 84 ชาติเกิดบันทึกไว้ภายในลูก และแล้วจึงจดจำวงจร สิ่งหลักคือโยคะ สภาพโยคีเป็นที่ต้องการ จงกลายเป็นดวงวิญญาณบุญจากที่เป็นดวงวิญญาณบาป ดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยโยคะ ผู้ที่มีพลังโยคะเท่านั้นที่จะได้รับการปกป้องจากการลงโทษของดารามราช แทบจะไม่มีใครสามารถทำความเพียรพยายามนี้ พายุมากมายของมายาจะมา สิ่งนี้อาศัยความเพียรพยายามที่แฝงตัวที่ลึกล้ำอย่างมาก การกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ไม่เหมือนกับการไปบ้านป้าของลูก! เมื่อลูกพัฒนาการฝึกฝนนี้ ลูกจะจดจำพ่อขณะที่กำลังเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา สิ่งนี้เรียกว่าโยคะ ไม่เช่นนั้นแล้ว แม้แต่เด็กเล็กๆ ก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวของความรู้ได้ ทุกยุคฯลฯ ถูกแสดงไว้ในรูปภาพ สิ่งนั้นเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อผู้คนเริ่มงานที่เป็นสิริมงคลพวกเขาก็จะวาดสวัสดิกะ นั่นคือสัญลักษณ์ของยุคทอง เงิน ทองแดงและเหล็ก ที่ส่วนยอดสุดเป็นยุคแห่งการบรรจบพบกันที่แสนสั้น ดังนั้น ก่อนอื่นหากลูกคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและเฝ้าแต่จดจำพ่อ ความสงบก็จะสามารถกระจายไปทั่วทุกหนแห่งได้ บาปจะได้รับการปลดเปลื้องด้วยการมีโยคะ ทั้งโลกได้ลืมเกี่ยวกับดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดไปแล้ว บางคนพูดว่าพระเจ้าสว่างไสวกว่าพระอาทิตย์พันดวง อย่างไรก็ตาม เพราะพวกเขาพูดว่าแต่ละดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุด จะเป็นไปได้อย่างไร? พวกเขาจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร? ไม่สามารถมีความหลากหลายใดๆ ในเรื่องของขนาด ลูกต้องอธิบายสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน รูปแบบของดวงวิญญาณเป็นเพียงจุด หากดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุดแล้ว ท่านเองก็เป็นเพียงจุดด้วย ไม่สามารถที่จะมีความแตกต่างใดๆได้ หากทุกคนเป็นพระเจ้าและแล้วทุกคนก็จะเป็นผู้สร้างด้วย พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ประทานหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ทุกคนได้รับบทบาทของตนเองแล้ว สิ่งนี้ต้องถูกทำให้นั่งอยู่ในสติปัญญา นี่คือประเด็นที่ต้องเข้าใจ พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและสนิมจะถูกขจัดไป สิ่งนี้อาศัยความเพียรพยายาม ลูกเคยมีสำนึกที่เป็นร่างมาถึงครึ่งวงจร ในยุคทอง แม้ว่าลูกเคยมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกไม่ได้รู้จักพ่อหรือความรู้ เวลานี้ลูกได้รับความรู้ และแล้วความรู้ก็หายไป ที่นั่นลูกเพียงแต่มีความรู้ว่าลูกคือดวงวิญญาณ แล้วทิ้งร่างของลูกเพื่อไปใช้อีกร่างหนึ่ง ลูกเพียงแต่เล่นบทบาท มีอะไรที่ลูกต้องวิตกกังวลในสิ่งนั้นเล่า? ลูกแต่ละคนต้องเล่นบทบาทของตนเอง ลูกจะได้รับอะไรจากการร้องไห้? สิ่งนี้ถูกอธิบายเพื่อที่เมื่อพวกเขาเข้าใจสิ่งนั้น พวกเขาสามารถกลับมามีความสงบ เมื่อพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้ด้วยตนเอง พวกเขาจะสามารถอธิบายให้กับผู้อื่นได้ ผู้คนที่อาวุโสก็อธิบายกับผู้อื่นว่า ผู้คนเหล่านั้นจะไม่กลับมาด้วยการร้องไห้ของคุณ เหตุใดจึงต้องร้องไห้เมื่อดวงวิญญาณได้จากร่างไปแล้ว? แม้แต่ในหนทางของความไม่รู้พวกเขาก็เข้าใจสิ่งนี้ แต่พวกเขาไม่ได้เข้าใจว่าดวงวิญญาณคืออะไรหรือดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร มีสิ่งเจือปนอยู่ในดวงวิญญาณแต่พวกเขาคิดว่าดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ ประเด็นเหล่านี้ละเอียดอ่อนอย่างมาก บาบาเข้าใจว่าลูกๆ มากมายไม่ได้อยู่ในการจดจำระลึกถึง อะไรจะเกิดขึ้นเพียงแค่อธิบายให้แก่ผู้อื่น? พวกเขาเคยประทับใจอย่างมากแต่พวกเขาไม่ได้มีประสบการณ์ของคุณประโยชน์ใดจากสิ่งนั้น เป็นเพียงเมื่อพวกเขาได้รับการรู้จักถึงดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นที่พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาคือลูกๆ ของท่านอย่างแท้จริง เพียงพ่อเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านมาและปลดปล่อยพวกเราจากความทุกข์ ท่านเองก็เป็นเพียงจุดเช่นกัน ลูกต้องจดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การรู้จักประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์มิใช่เรื่องใหญ่ แม้ว่าพวกเขามาเพื่อที่จะเข้าใจทุกสิ่งก็ตาม ก็ยังต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะคงอยู่ในสภาพของการพิจารณาตนเองเป็นดวงวิญญาณ พ่อเท่านั้นที่มาและบอกลูกเกี่ยวกับดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจวงจรโลก ขณะกำลังนั่งและเคลื่อนไหวไปมา จงทำความเพียรพยายามให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะคงอยู่ในสำนึกดวงวิญญาณ ผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณจะคงอยู่อย่างสงบมาก พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาต้องเข้าไปสู่ความเงียบสงบ ที่บทบาทของเราในเวลานี้นั้นกำลังสิ้นสุดและต้องไปและอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน พวกเขาคิดว่ารูปแบบของพ่อเป็นจุดที่แสนเล็ก ท่านไม่ใช่ลิงกัมขนาดใหญ่ บาบาแสนเล็กอย่างยิ่ง ท่านเท่านั้นคือผู้เดียวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และผู้ประทานหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ฉัน ดวงวิญญาณนี้ กำลังจะกลับมาเต็มไปด้วยความรู้ด้วยเช่นกัน เพียงเมื่อลูกมีความคิดเช่นนั้นที่ลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ ไม่มีใครในโลกรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณหรือดวงวิญญาณสูงสุด เวลานี้ลูกๆ บราห์มินเข้าใจสิ่งนี้ แม้ซันยาสซีก็ไม่เข้าใจสิ่งนี้ แล้วพวกเขาก็จะไม่มาและเข้าใจ พวกเขาทั้งหมดจะเพียงแต่เข้าไปสู่ศาสนาของตนเอง พวกเขาจะสะสางบัญชีของตนแล้วกลับไป ด้วยการทำความเพียรพยายามนี้เท่านั้นที่ลูกจะได้รับมรดกของลูกจากพ่อ เวลานี้ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ หัวใจนั้นอยู่ในดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณต้องผูกพันหัวใจไว้กับพ่อ หัวใจไม่ได้อยู่ในร่างกาย ร่างกายมีอวัยวะทางร่างเท่านั้น เป็นหน้าที่ของลูกดวงวิญญาณที่จะผูกพันหัวใจของลูก(กับพ่อ) คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและผูกพันหัวใจของลูกไว้กับพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ดวงวิญญาณละเอียดอ่อนอย่างมาก ดวงวิญญาณแสนเล็กและละเอียดอ่อนอย่างมากและเล่นบทบาทที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น นี่คือธรรมชาติ บทบาทที่ไม่สูญสลายอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นถูกบันทึกไว้ในดวงวิญญาณที่สุดแสนเล็ก! บทบาทไม่สามารถลบได้ เป็นสิ่งที่ละเอียดมาก แม้ว่าลูกไม่ได้พยายามแต่ลูกก็ยังคงจดจำสิ่งหยาบๆ ได้ ฉัน ดวงวิญญาณนี้ คือ ดวงดาวที่แสนเล็กและพ่อก็ยังแสนเล็กเท่าฉัน นี่คือความเพียรพยายามที่ลูกๆ ต้องทำเป็นอันดับแรก ดวงวิญญาณที่แสนเล็กนี้ที่เวลานี้ได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ นี่คือวิธีการหลักที่จะชำระดวงวิญญาณ จงศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกัน การเล่นเกมและการสนุกสนานนั้นก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การเล่นก็ยังเป็นศิลปะด้วย สถานภาพได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ไม่ใช่ด้วยการเล่นเกม การเล่นเกมฯลฯ เป็นแผนกที่แตกต่างไป นั่นไม่ได้มีความเชื่อมโยงใดๆกับความรู้หรือโยคะ การออฟเฟอร์โบ๊ค ฯลฯ ก็เป็นเพียงเกมเช่นกัน สิ่งหลักคือการจดจำระลึกถึง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1 เพื่อที่จะได้รับการปกป้องจากการถูกลงโทษของดารามราช จงทำความเพียรพยายามที่แฝงตัวในการจดจำระลึกถึง วิธีการที่จะกลับมาบริสุทธิ์ คือการคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ เป็นจุด และจดจำพ่อ ผู้เป็นจุด

2 อย่าได้คิดว่าตนเองฉลาดมากในความรู้ ฝึกฝนที่จะสร้างสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคง ทำตามคำสั่งของพ่อ

พร:
ขอให้ลูกเป็นภาพลักษณ์แห่งความสมบูรณ์พร้อมผู้ที่มีประสบการณ์กับความใกล้ชิดด้วยการสร้างสมความซื่อสัตย์และความสะอาด

ในบรรดาคุณธรรมทั้งหมด คุณธรรมหลักที่ต้องสร้างสมคือความซื่อสัตย์และความสะอาด จงมีความสะอาดที่สมบูรณ์ในหัวใจของลูกเพื่อกันและกัน เช่นที่ทุกสิ่งมองเห็นอย่างชัดเจนในสิ่งที่สะอาด ในทำนองเดียวกันให้ความรู้สึกที่มีต่อกันและแรงจูงใจและความตั้งใจของลูกมองเห็นได้อย่างชัดเจน ที่ใดมีความซื่อสัตย์และสะอาดก็จะมีความใกล้ชิด เช่นเดียวกับที่ลูกใกล้ชิดกับบัพดาดา ในทำนองเดียวกันขอให้มีความใกล้ชิดกับกันและกันในใจของลูก จบสิ้นความแตกต่างในธรรมชาติของลูก สำหรับสิ่งนี้ ลูกต้องผสมผสานความรู้สึกในจิตใจของลูกและธรรมชาติของลูก เมื่อไม่มีความแตกต่างที่ปรากฏให้เห็นในธรรมชาติของลูก และแล้วลูกก็สามารถถูกกล่าวได้ว่าเป็นภาพลักษณ์แห่งความสมบูรณ์พร้อม

คติพจน์:
การปฏิรูปบางสิ่งที่เสียไปคืองานรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งหมด