09.05.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อ ผู้ที่ลูกเคยจดจำท่านมาถึงครึ่งหนึ่งของวงจรเวลานี้กำลังให้คำสั่งแก่ลูกให้จดจำท่าน ด้วยการทำตามคำสั่งนี้ลูกจะไปสู่สภาพของการไต่เต้าพัฒนา

คำถาม:
ลูกๆ ต้องทำธรรมชาติบำบัดของตัวลูกเอง อย่างไร?

คำตอบ:
ด้วยการจดจำพ่อผู้เดียวและรับใช้ยักยะด้วยความรัก ธรรมชาติของลูกจะได้รับการบำบัด เพราะด้วยการจดจำระลึกถึง ลูกดวงวิญญาณจะกลับมาปราศจากโรคภัย และด้วยงานรับใช้ ลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ธรรมชาติของผู้ที่อยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการจดจำระลึกถึงและทำงานรับใช้จะเฝ้าแต่ได้รับการบำบัด

เพลง:
ลูกใช้เวลากลางคืนในการหลับนอน และกลางวันในการรับประทาน...

โอมชานติ
ลูกๆ ได้ยินเพลงแล้ว หลายยุคได้ผ่านไปขณะที่ลูกได้หมุนลูกปัดของลูกสร้อยประคำ เวลาได้ผ่านมากี่ยุคแล้ว 2 ยุค ไม่มีใครหมุนลูกปัดของสร้อยประคำในยุคทองและยุคเงิน ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใครว่าพวกเขาได้ขึ้นไปสูงแล้วและภายหลังก็ตกลงมา เวลานี้คือสภาพของการไต่เต้าพัฒนาของเรา คำว่า ของเรา หมายถึงชาวบารัต ไม่มีใครอื่นมีสภาพไต่เต้าพัฒนาหรือตกต่ำมากเท่ากับชาวบารัต เป็นบารัตที่กลับมาสูงส่งและเป็นบารัตที่กลับมาเลวทรามต่ำช้า บารัตกลับมาปราศจากกิเลสและแล้วก็มีกิเลส สิ่งนี้ไม่ได้ใช้มากเท่ากับแผ่นดินและศาสนาอื่น ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่ไปสู่สวรรค์ ภาพลักษณ์นั้นเป็นของชาวบารัต อย่างแน่นอนที่พวกเขาเคยปกครองอาณาจักร ดังนั้นพ่ออธิบาย เวลานี้คือสภาพของการไต่เต้าของลูก ผู้เดียวที่ลูกกำลังจับมือจะพาลูกกลับบ้านกับท่าน นี่คือสภาพของการไต่เต้าของลูกๆชาวบารัต ลูกจะไปสู่การหลุดพ้นและแล้วเข้าไปสู่การหลุดพ้นในชีวิต เป็นเวลาถึงครึ่งหนึ่งของวงจรที่เป็นอาณาจักรของศาสนาเทพ ลูกไต่เต้าถึง 21 ชั่วอายุ และแล้วหลังจากนั้นลูกได้เข้าไปสู่สภาพของการตกต่ำ มีคำกล่าวว่ามีคุณประโยชน์สำหรับทุกคนเมื่อเป็นสภาพของการไต่เต้า ในเวลานี้กำลังจะเป็นคุณประโยชน์สำหรับทุกคน แต่เพียงลูกเท่านั้นที่ไปสู่สภาพของการไต่เต้าและความตกต่ำ ในปัจจุบันไม่มีใครเป็นหนี้มากเท่ากับบารัต ลูกๆเข้าใจว่าบารัตของเรานั้นเคยเป็น นกกระจอกทองคำ บารัตเคยมั่งคั่งอย่างมาก ในเวลานี้สภาพของการตกต่ำของบารัตมาถึงจุดจบ นักปราชญ์คิดว่ายุคเหล็กนั้นจะคงอยู่ไปอีก 40,000 ปี พวกเขาอยู่ในความมืดที่สุด ดังนั้นลูกต้องอธิบายแก่พวกเขาด้วยกลยุทธ์อย่างมาก ไม่เช่นนั้นผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธานั้นก็จะช๊อค ก่อนอื่นใดให้คำแนะนำของพ่อทั้งสอง พระเจ้าพูดกีตะคือแม่และพ่อของทุกคน มรดกนั้นได้รับผ่านกีตะ อื่นๆทั้งหมดคือลูกๆ ของกีตะ ไม่สามารถได้รับมรดกจากลูกๆ ลูกๆ กำลังได้รับมรดกของลูกผ่านกีตะ มีพ่อของแม่กีตะด้วยเช่นกัน คัมภีร์ไบเบิ้ลฯลฯ นั้นไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นแม่ ดังนั้นก่อนอื่นให้ถามพวกเขา ท่านมีความสัมพันธ์ใดกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด? พ่อของทุกคนคือหนึ่งเดียว ดวงวิญญาณทั้งหมดคือพี่น้อง เป็นลูกๆ ของพ่อเดียว พ่อได้สร้างต้นไม้โลกมนุษย์ผ่านบราห์มาพ่อของปวงประชาและดังนั้นลูกจึงกลายเป็นพี่น้องหญิงชาย ดังนั้นอย่างแน่นอนที่ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ พ่อ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์มาและทำให้ลูกกลับมาบริสุทธิ์ดัวยกลยุทธ์ ลูกๆเข้าใจว่าหากพวกเขากลับมาบริสุทธิ์ พวกเขาจะกลายเป็นนายของโลก รายได้นี้ใหญ่หลวงอย่างมาก! เพียงคนโง่เขลาเท่านั้นที่จะไม่กลับมาบริสุทธิ์และเหตุนั้นเองจึงไม่ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ลูกนั้นได้รับศรีมัทแต่กระนั้นลูกก็ไม่ได้ยอมรับคำสั่งที่พ่อผู้ที่ลูกเคยจดจำท่านมาเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของวงจรได้ให้ไว้! ด้วยการไม่ทำตามคำสั่งของท่าน ลูกก็กลายเป็นดวงวิญญาณบาป นี่คือโลกของดวงวิญญาณบาป ในขณะที่อาณาจักรของรามคือโลกของดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ ในเวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน โลกของดวงวิญญาณบาป เวลานี้คือสภาพการไต่เต้าสำหรับลูกๆ ทุกคน ลูกกำลังจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ลูกนั้นกำลังนั่งที่นี่อย่างแฝงตัวอย่างมาก ลูกเพียงแต่จะต้องจดจำพ่อ ไม่มีเรื่องของการหมุนลูกประคำฯลฯ ทำงานขณะที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ: บาบา มองดูซิว่าเรานั้นกำลังทำงานรับใช้ของยักยะทั้งทางร่างกายและอย่างละเอียดอ่อนในเวลาเดียวกัน บาบาได้ให้คำสั่งแล้ว: จดจำพ่อในวิธีนี้ ผู้คนนั้นก็มีธรรมชาติบำบัด เมื่อลูกๆดวงวิญญาณได้รับการบำบัด ร่างกายของลูกเองก็จะได้รับการบำบัดด้วย เพียงด้วยการมีการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกก็เปลี่ยนจากไม่บริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์ กลับมาบริสุทธิ์และเฝ้าแต่รับใช้ยักยะด้วยเช่นกัน ลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขอย่างมากด้วยการทำงานรับใช้ ด้วยการอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อเป็นเวลานานเท่านี้ นั่นคือ โดยการให้ทานของความสงบแก่บารัต เราทำให้ตนเองเป็นอิสระจากโรคภัย ด้วยการทำตามศรีมัท, ลูกให้ทานความสงบและความสุขแก่บารัต มีอาศรมนับไม่ถ้วนในโลก แต่ไม่มีสิ่งใดที่นั่น พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะได้รับอาณาจักรแห่งสวรรค์ถึง 21 ชั่วอายุ เวลานี้ลูกกำลังศึกษาราชาโยคะ ผู้คนเหล่านั้นพูดด้วยเช่นกันว่า พระเจ้าผู้เป็นพ่อได้มาแล้ว และแน่นอนที่ท่านนั้นจะอยู่ที่ใดที่หนึ่ง แน่นอนที่ท่านนั้นต้องอยู่บางแห่ง! ระเบิดได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแล้วเพื่อการทำลายล้าง อย่างแน่นอนที่พ่อดลใจการก่อตั้งสวรรค์และการทำลายล้างนรกด้วยเช่นกัน นี่คือนรกใช่ไหม? มีการรบราต่อสู้อย่างมากฯลฯ ผู้คนมีความกลัวอย่างมากมาย เด็กๆ นั้นก็ถูกลักพาตัวฯลฯ มีภัยพิบัติอย่างมากมาย เวลานี้ลูกรู้ว่าโลกนี้กำลังจะถูกเปลี่ยนแปลง ยุคเหล็กนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปสู่ยุคทอง ในเวลานี้ลูกคือผู้ช่วยของบาบาในการก่อตั้งสวรรค์ เป็นบราห์มินผู้ที่ได้กลายเป็นผู้ช่วย บราห์มินนั้นถูกสร้างขึ้นผ่านประชาบราห์มา พ่อของปวงประชา ผู้อื่นนั้นเกิดจากบาป ในขณะที่ลูกคือสิ่งสร้างที่เกิดจากปาก พวกเขา (บราห์มินทางโลก)ไม่สามารถเป็นลูกๆ ของบราห์มา เวลานี้ลูกได้รับการนำมาเลี้ยงดู ลูกๆ บราห์มินคือลูกๆ ของบราห์มา บราห์มาพ่อของปวงประชานั้นจะมีชีวิตอยู่ในการบรรจบกันเท่านั้น บราห์มินนั้นภายหลังได้กลายเป็นเทพ ลูกสามารถอธิบายแก่พราห์มเหล่านั้นว่าพวกเขาถือกำเนิดจากบาป ลูกพูดว่า ขอคารวะต่อบราห์มินและเหล่าเทพพวกเขาคารวะบราห์มิน และพวกเขาคารวะรูปบูชาของเทพด้วยเช่นกัน เพียงในเวลานี้เท่านั้นเมื่อบราห์มินนั้นมีชีวิตอยู่ที่พวกเขาจะสามารถได้รับการคารวะ พวกเขาเข้าใจว่าบราห์มินเหล่านี้มีค่า พวกเขาทำตามศรีมัทของบาบาด้วยร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของพวกเขา ผู้อื่นเหล่านั้นก็นำผู้คนไปในการจาริกแสวงบุญทางร่าง นี่คือการจาริกแสวงบุญทางจิตของลูก การจาริกแสวงบุญของลูกนั้นหวานชื่นอย่างยิ่ง การจาริกแสวงบุญเหล่านั้นนับไม่ถ้วน มีกูรูนับไม่ถ้วน ผู้คนเรียกทุกคนว่าเป็นกูรูของเขา ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้ลูกกำลังทำตามศรีมัทของชีพบาบาที่สุดแสนหวานและกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากท่านผ่านบราห์มา ลูกประกาศสิทธิในมรดกของลูกจากชีพบาบา เมื่อลูกมาที่นี่ ลูกนั้นก็ถูกถามในทันทีว่าลูกมาหาใคร ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าร่างกายนี้ได้ถูกชีพบาบายืมใช้ เรากำลังจะไปหาท่าน พราห์มนั้นก็ทำพิธีหมั้นหมาย แต่เป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวผู้ที่มีสายใยแก่กันและกัน ไม่ใช่กับพราห์มผู้ที่จัดการหมั้นหมายให้กับพวกเขา ภรรยานั้นก็จดจำสามีของเธอ หรือเธอควรจะจดจำผู้ที่ได้ผูกเธอไว้ในบ่วงพันธะนั้น? ชีวาคือเจ้าบ่าวของลูกและดังนั้นเหตุใดลูกจึงจดจำผู้มีร่างกายเล่า ให้จดจำชีวา บาบาได้มีการทำล๊อคเก็ตเหล่านี้ขึ้นเพื่อที่ลูกนั้นจะใช้อธิบาย บาบาตัวท่านเองได้กลายเป็นสื่อกลางที่จะหมั้นหมายลูก ดังนั้นลูกต้องไม่จดจำผู้เป็นสื่อกลาง เจ้าสาวนั้นก็มีโยคะกับเจ้าบ่าว ท่านมาและพูดเมอร์ลีผ่านมาม่า บาบาและลูกๆ บาบาพูดว่า พ่อนั่งที่กึ่งกลางหน้าผากของลูกๆ มากมายและพูดเมอร์ลี่เพื่อจะนำคุณประโยชน์ พ่อนั้นได้มาเพื่อที่จะให้นิมิตแก่ใครบางคนเพื่อที่จะพูดเมอร์ลีหรือเพื่อให้ประโยชน์กับใครบางคน ผู้เป็นครูไม่ได้มีพลังมากเช่นนั้น เมื่อพ่อรู้ว่าครูนั้นไม่สามารถเป็นลูกของบราห์มา เวลานี้ลูกได้รับการนำมาเลี้ยงดู ลูกบราห์มินคือลูกๆของบราห์มา บราห์มา พ่อของปวงประชาเพียงสามารถคงอยู่ในการบรรจบพบกันเท่านั้น บราห์มิน ต่อมา กลายเป็นเทพ ลูกสามารถอธิบายแก่พวกพระบราห์มินเหล่านั้นว่าพวกเขาเกิดผ่านบาป ลูกพูดว่า ขอคารวะต่อบราห์มินและต่อเหล่าเทพ พวกเขาคารวะบราห์มินและพวกเขาก็คารวะรูปบูชาเทพด้วยเช่นกัน เพียงในเวลานี้เมื่อบราห์มินคงอยู่ที่พวกเขาสามารถได้รับการคารวะ พวกเขาเข้าใจว่าบราห์มินเหล่านี้มีค่า พวกเขาทำตามศรีมัทของบาบาด้วยร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติของพวกเขา บราห์มินอื่นๆเหล่านั้นพาผู้คนไปในการจาริกแสวงบุญทางร่างกาย นี้คือการจาริกแสวงบุญทางจิตของลูก การจาริกของลูกแสนหวานอย่างมาก! การจาริกแสวงบุญเหล่านั้นมีจำนวนนับไม่ถ้วน มีกูรูจำนวนนับไม่ถ้วน ผู้คนเรียกทุกคนว่าเป็นกูรูของพวกเขา ลูกๆรู้ว่าเวลานี้ลูกกำลังทำตามศรีมัทของชีพบาบาที่แสนหวานที่สุด และกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากท่านผ่านบราห์มา ลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากชีพ บาบา เมื่อลูกมาที่นี่ ลูกได้รับคำถามทันทีว่า ท่านได้มาหาใคร? สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าร่างกายนี้ขอยืมใช้โดยบาบา เรากำลังไปหาบาบา พราหมณ์จัดพิธีหมั้น แต่เป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวผู้ที่มีการเชื่อมโยงกับกันและกัน แต่ไม่ใช่ว่าการเชื่อมโยงกับพราหมณ์ผู้ที่จัดพิธีหมั้น ภรรยาจดจำสามีของเธอหรือเธอจดจำผู้ที่ได้ผูกเธอไว้ในพันธะนั้น? ชีวานั้นเป็นเจ้าบ่าวของเธอ ดังนั้นเหตุใดลูกจึงจดจำร่างที่มีชีวิต? จดจำชีวา! บาบาได้สั่งทำจี้ห้อยคอเหล่านี้เพื่อที่จะให้ลูกใช้อธิบาย บาบาเองกลายเป็นสื่อกลางในการหมั้นหมายลูก ดังนั้นลูกต้องไม่จดจำสื่อกลาง เจ้าสาวมีโยคะกับเจ้าบ่าว! มาม่าและบาบามาและพูดมุรลีผ่านลูกๆ บาบาพูดว่า: มีลูกๆมากมายที่พ่อนั่งที่กลางหน้าผากของเขาและพูดมุรลีเพื่อที่จะให้คุณประโยชน์ พ่อมาเพื่อให้นิมิตแก่บางคน เพื่อพูดมุรลี หรือเพื่อให้คุณประโยชน์แก่บางคน ครูไม่มีพลังมากเท่านั้น เมื่อพ่อรู้ว่าครูกำลังไม่สามารถยกระดับใครบางคน พ่อก็มาและยิงธนูเช่นนั้นที่ว่าดวงวิญญาณนั้นไปล้ำกว่าครู ครูนั้นมีสำนึกที่เป็นร่าง และคิดว่าเธอยกระดับบุคคลนั้น ไม่ควรมีความหยิ่งยโสเช่นนั้น ในความเป็นจริงเป็นชีพบาบาที่ทำทุกสิ่ง ที่นี่ลูกได้รับการบอกให้จดจำบาบา สายใยของลูกควรจะเป็นไปกับชีพบาบา ผู้นี้คือสื่อกลาง เขาได้รับผลรางวัลของสิ่งนั้น ผู้นี้มีประสบการณ์ทางร่างกายที่เก่าแก่ ไม่สามารถถูกเปลี่ยนได้ เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ไม่ใช่ว่าในวงจรหน้าท่านจะมาในร่างกายที่แตกต่างไป ไม่เลย ผู้ที่เป็นคนสุดท้ายผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นคนแรกอีก เขากำลังยืนอยู่ที่จุดบนสุดของต้นไม้ เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่ในยุคของการบรรจบพบกัน บาบาได้เข้ามาในบราห์มา พ่อของปวงประชา แม่ของชาวโลกคือคัมเดนุ (วัวที่ทำให้ทุกความปรารถนานั้นสมหวัง) มีคาพิลเทพ (ฤษี) ด้วยเช่นกัน ผู้เป็นคู่หมายถึงเป็นคู่ บัพและดาดา แม่และพ่อ ดังนั้นพวกเขานั้นจึงเป็นคู่ มรดกนั้นจะไม่ได้รับจากผู้เป็นแม่ ลูกได้รับมรดกจากชีพบาบาและดังนั้นลูกต้องจดจำท่าน พ่อได้เข้ามาในผู้นี้เพื่อที่จะพาลูกกลับบ้านโดยผ่านท่าน บราห์มาเองก็จดจำชีพบาบาด้วยเช่นกัน พวกเขาเก็บสัญลักษณ์ของชีวาไว้เบื้องหน้าชางก้าด้วย ทั้งหมดนั้นคือสิ่งชี้บอกของการยกย่อง ชีพบาบามาในเวลานี้และทำให้พวกเราเป็นลูกๆ ของท่าน ลูกไม่ได้กราบไหว้บูชาพ่อของลูก พ่อมาและทำให้ลูกๆ นั้นสวยงาม ท่านนำพวกเขาออกจากท่อน้ำทิ้ง ดวงวิญญาณทำสัญญาว่าพวกเขาจะไม่มีวันกลับมาไม่บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า หลังจากที่ได้รับตักของพ่ออย่าทำให้ใบหน้าของลูกสกปรก หากลูกทำ, ลูกก็จะประณามครอบครัว ด้วยการพ่ายแพ้ลูกนั้นก็ประณามชื่อเสียงของครู หากลูกพ่ายแพ้มายาสถานภาพของลูกก็ถูกทำลาย ไม่มีซานยาสซีใดฯลฯ สอนสิ่งเหล่านี้ บางคนพูดว่าเธออาจจะข้องแวะในกิเลสได้เดือนละครั้ง บางคนพูดว่าเธออาจจะข้องแวะในกิเลสได้ทุก 6 เดือนและบ้างนั้นก็เป็นเหมือนกับอัชมิล(คนบาปที่ตกต่ำ)อย่างสิ้นเชิง บราห์มาบาบานั้นมีกูรูมากมาย พวกเขาไม่เคยขอให้ผู้คนกลับมาบริสุทธิ์ พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาเองนั้นไม่สามารถอยู่ในความบริสุทธิ์ได้ ผู้ที่รู้คิดนั้นก็จะถามซานยาสซีในทันที: หากท่านไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ ท่านจะขอให้เราทำเช่นนี้ได้อย่างไรกัน? แต่กระนั้นผู้คนก็ยังขอร้องให้พวกเขาแสดงหนทางสู่การหลุดพ้นในชีวิตภายในหนึ่งวินาทีเช่นที่จานาคเคยได้รับ แล้วกูรูเหล่านั้นพูดว่า หากเธอจดจำธาตุบราห์ม, เธอนั้นจะสามารถกลับไปสู่ดินแดนนิพาน ไม่มีใครที่ได้กลับไปที่นั่นจริงๆ พวกเขานั้นไม่มีพลัง โลกที่ไม่มีตัวตนคือที่อาศัยของดวงวิญญาณทั้งหมด พวกเราดวงวิญญาณอาศัยอยู่ที่นั่นเหมือนกับดวงดาว พวกเขาสร้างลิงกัมขนาดใหญ่สำหรับกราบไหว้บูชา จะมีการกราบไหว้บูชาจุดได้อย่างไร? พวกเขาแม้กระทั่งพูดว่าดวงดาวที่น่าอัศจรรย์เปล่งประกายที่กึ่งกลางหน้าผาก ดังนั้นพ่อของดวงวิญญาณต้องเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน พ่อไม่ได้มีร่างกาย จะสามารถมีการกราบไหว้บูชาดวงดาวเช่นนั้นได้อย่างไร? พ่อนั้นถูกเรียกได้ว่าเป็นดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือพ่อ ดวงวิญญาณเป็นเช่นไร, ดวงวิญญาณสูงสุดก็เป็นเช่นนั้น ขนาดของท่านไม่ได้ใหญ่กว่า ท่านมีความรู้ ไม่มีใครอื่นรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ พ่อเท่านั้นคือผู้เดียวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ท่านนั้นเต็มเปี่ยมในความรู้และความบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ท่านคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ให้กับทุกคน ท่านให้ความสงบและความสุขแก่ทุกคน ลูกๆ ได้รับมรดกที่ใหญ่หลวงมาก ไม่มีใครอื่นสามารถได้มรดกนี้ ผู้คนกราบไหว้บูชากูรูของพวกเขาอย่างมาก! พวกเขาไม่แม้กระทั่งกราบไหว้บูชาจักรพรรดิของเขามากเท่านั้น นั่นก็เป็นศรัทธาที่งมงายด้วย ให้มองดูสิ่งที่พวกเขาเฝ้าแต่ทำ! ไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากการประณามในทุกสิ่ง! พวกเขาเรียกกฤษณะว่า พระผู้เป็นเจ้า และพระเจ้า พวกเขาพูดว่า พระเจ้ากฤษณะคือเจ้าชายแรกของสวรรค์ พวกเขาพูดเกี่ยวกับลักษมีและนารายณ์ว่า ทั้งสองนั้นเป็นเทวาเทวีด้วยเช่นกัน ผู้คนมากมายก็ซื้อภาพลักษณ์เก่าๆ มีการขายแสตมป์เก่าด้วยเช่นกัน ในความเป็นจริง ชีพบาบานั้นคือผู้ที่โบราณที่สุด แต่ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ คำยกย่องทั้งหมดเป็นไปสำหรับชีพบาบา แต่ลูกไม่สามารถพบท่าน อะไรคือสิ่งที่เก่าแก่ที่สุด? อันดับหนึ่งคือชีพบาบา ไม่มีใครเข้าใจว่าพ่อของพวกเขาคือใคร หรือรูปและนามของท่านคืออะไร พวกเขาพูดว่าท่านนั้นปราศจากรูปหรือนาม ดังนั้นพวกเขากำลังกราบไหว้บูชาใคร มีชื่อชีวา มีแผ่นดินของท่าน และช่วงเวลาเมื่อท่านมาด้วยเช่นกัน ท่านเองนั้นพูดว่า: พ่อมาในยุคแห่งการบรรจบพบกัน ดวงวิญญาณพูดผ่านร่างกาย เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าได้มีการเขียนเรื่องเล่ามากมายเพียงใดในคัมภีร์ และสิ่งเหล่านั้นได้นำลูกไปสู่สภาพของการตกต่ำอย่างไร ยุคทองและยุคเงินคือสภาพของการไต่เต้า ยุคทองแดงและยุคเหล็กคือสภาพของการตกต่ำ ในเวลานี้อีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นสภาพของการไต่เต้าของลูก ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถนำสภาพของการไต่เต้ามา สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดต้องมีการเข้าถึง ดังนั้นอยู่ในการจดจำระลึกถึงขณะที่มีการข้องแวะในกิจกรรมใดก็ตาม ที่ศรีนาถดวาร์พวกเขาใช้ผ้าปิดปากของเขาขณะทำงาน ศรีกฤษณะเรียกได้ว่าเป็นศรีนาถ พวกเขาปรุงอาหารให้กับศรีนาถ ชีพบาบานั้นไม่ได้รับประทานอาหารฯลฯ เมื่อลูกปรุงอาหารที่บริสุทธิ์ในการจดจำระลึกถึงบาบาลูกก็ได้รับพลังจากสิ่งนั้น พวกเขาถือศีลอดฯลฯ เพื่อที่จะไปสู่ดินแดนของกฤษณะ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังจะไปสู่ดินแดนกฤษณะ เหตุนี้เองจึงมีการทำให้ลูกมีค่า หากลูกจดจำพ่อ บาบาก็รับประกันว่าอย่างแน่นอนที่ลูกจะได้ไปสู่ดินแดนของกฤษณะ ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของดินแดนของกฤษณะเพื่อตนเอง และแล้วลูกก็จะปกครองอาณาจักรจากที่นั่น ผู้ที่ทำตามศรีมัทก็จะไปสู่ดินแดนของกฤษณะ ชื่อของกฤษณะนั้นโด่งดังเสียยิ่งกว่าชื่อของลักษมีและนารายณ์ กฤษณะคือเด็กเล็กๆ ดังนั้นจึงทัดเทียมกับมหาตมะ(ดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่) สภาพในวัยเด็กนั้นสาโทประธาน เหตุนี้เองชื่อของ กฤษณะจึงได้รับการจดจำมากกว่า อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. มีสายใยทั้งหมดของลูกกับชีพบาบาผู้เดียว อย่าได้จดจำผู้ที่มีร่างกายใดๆ อย่าได้ประณามชื่อเสียงของพ่อผู้เป็นครูของลูก

2. หากใครก็ตามได้รับประโยชน์ผ่านลูก อย่าได้มีความหยิ่งยโสและคิดว่าลูกนำคุณประโยชน์มาให้กับดวงวิญญาณนั้น เพราะนั่นก็เป็นสำนึกที่เป็นร่างด้วย จดจำพ่อผู้เดียวผู้ที่ทำสิ่งนั้นผ่านลูก

พร:
ขอให้ลูกกลับมาไม่ไหวหวั่นและสั่นคลอน และปราศจากความวุ่นวายของ "ทำไม" และ อะไร? ใดๆ โดยแต้มทีลักสามจุดในเวลาอมฤต

บัพดาดาบอกเสมอว่า ทุกวันในเวลาอมฤต ให้แต้มสามจุด ลูกคือจุด พ่อคือจุด และอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรใหม่ ดังนั้นใส่ฟูลสต๊อฟเป็นจุดด้วยเช่นกัน การใช้ทีลักสามจุดนี้หมายถึงการรักษาสำนึกรู้ของลูกเสมอ และแล้วลูกจะคงไม่ไหวหวั่นและสั่นคลอนตลอดทั้งวันและความวุ่นวายใดๆ ของ "ทำไม" หรือ อะไร? จะจบสิ้น ใส่ฟูลสต๊อฟเมื่อไหร่ก็ตามที่มีบางสิ่งเกิดขึ้น ไม่มีอะไรใหม่ สิ่งนั้นต้องเกิดขึ้น สิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้น... แค่มองดูทุกสิ่งในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวางและก้าวต่อไป

คติพจน์:
ใช้พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของลูกเพื่อจบสิ้นพลังการไหลของความคิดที่ไร้ประโยชน์ใดๆ และลูกจะกลับมามีพลัง