09.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกจะไปจากสกุลบราห์มินสู่สกุลที่สูงส่งของวิษณุ ดังนั้นลูกต้องกลายเป็นไวยชนาฟที่แท้จริง จงอย่าได้รับประทานสิ่งใดที่ไม่บริสุทธิ์ เช่นหัวหอมฯลฯ

คำถาม:
การสอบใดที่ลูกๆ ไม่ควรจะหวาดกลัวหรือสับสน?

คำตอบ:
หากขณะที่ก้าวไป บางสิ่งเกิดขึ้นกับรองเท้าเก่านี้(ร่างกาย) ถ้ามีความยากลำบากใดหรือลูกล้มป่วย ลูกต้องไม่หวาดกลัวหรือสับสน แต่ลูกควรจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น เพราะลูกเข้าใจว่านี่เป็นความทุกข์ทรมานของกรรม บัญชีกรรมเก่ากำลังได้รับการสะสาง หากลูกไม่สามารถสะสางบัญชีเหล่านั้นด้วยพลังโยคะ บัญชีเหล่านั้นจะสะสางด้วยความทุกข์ทรมาณของกรรม หากมีการจบสิ้นบัญชีเหล่านั้นอย่างเร็วก็จะดี

เพลง :
การจาริกแสวงบุญของเราพิเศษสุด...

โอมชานติ
พระเจ้าชีวาที่ไม่มีตัวตนพูด ท่านมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้น คำพูดของพระเจ้าชีวา ลูกต้องพูดเช่นนี้เพื่อที่จะอธิบายและเพื่อที่จะปลูกฝังศรัทธาที่มั่นคง พ่อต้องพูดว่า พ่อเป็นเช่นที่พ่อเป็น ชื่อของพ่อไม่มีวันเปลี่ยน เหล่าเทพในยุคทองนั้นแน่นอนที่ กลับมาใช้ชาติเกิด พ่ออธิบายแก่ลูกด้วยร่างกายนี้ ลูกอยู่ในการจาริกแสวงบุญทางจิต พ่อแฝงตัวและดาด้าก็แฝงตัวด้วยเช่นกัน ไม่มีใครรู้ว่า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เข้ามาในร่างของบราห์มา ลูกๆ นั้นแฝงตัวเช่นกัน ลูกทั้งหมดพูดว่า เราคือลูกๆ ของชีพบาบาและเราต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากท่าน เราต้องทำตามศรีมัทของท่าน เรามีศรัทธาว่าท่านคือ พ่อสูงสุด, ครู และสัตกูรูของเรา คำพูดเหล่านี้หวานชื่นอย่างมาก! เราคือนักเรียนของชีพบาบาที่ไม่มีตัวตน ท่านสอนราชาโยคะแก่เรา พระเจ้าพูด: โอ้ลูกๆ พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก ผู้ว่าราชการจะไม่พูดเช่นนี้ว่า: โอ้ลูกๆ แม้กระทั่งซานยาสซีก็จะไม่สามารถพูดเช่นนี้ นี่เป็นหน้าที่ของพ่อเท่านั้นที่พูดว่า ลูกๆ ลูกๆรู้ด้วยเช่นกันว่าลูกคือลูกๆ ของพ่อที่ไม่มีตัวตน และลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าท่านเป็นการส่วนตัว ลูกคือประชาบิดาบราห์มากุมารและบราห์มากุมารี ผู้คนจะอยู่อย่างสับสนหากลูกไม่ใช้ชื่อว่าประชาบิดา พวกเขาคิดว่า บราห์มาเป็นเทพ เป็นผู้อาศัยของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน และเขาประหลาดใจว่าท่านจะสามารถอยู่ที่นี่ได้อย่างไร พวกเขาพูดว่า: ขอคารวะต่อพรหมเทพ, ขอคารวะต่อเทพชางก้า แต่แล้วพวกเขาก็เรียกบุคคลเหล่านั้นว่ากูรูด้วยเช่นกัน กูรูบราห์มา กูรูวิษณุ แต่วิษณุและชางก้าไม่ใช่กูรู พวกเขาคิดว่าชางก้าได้พูดเรื่องราวกับปารวตีและดังนั้นเขาจึงเป็นกูรู วิษณุไม่ใช่กูรูด้วยเช่นกัน ในยุคทองลักษมีและนารายณ์ ไม่ได้กลายเป็นกูรู พวกเขาได้ทำให้กฤษณะเป็นกูรูที่ยิ่งใหญ่ เป็นพระเจ้าแห่งกีตะด้วย อย่างไรก็ตามพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ลูกๆ ต้องพิสูจน์ประเด็นนี้ ลูกคือกองทัพที่แฝงตัว ลูกเอาชนะราวัน นั่นคือลูกกลายเป็นผู้เอาชนะมายา และดังนั้นเป็นผู้เอาชนะโลก ทรัพย์สมบัติไม่เรียกว่าเป็นมายา เงินทองเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติ ดังนั้นพ่ออธิบาย: ลูกๆ เวลานี้ความตายเพียงแต่อยู่เบื้องหน้า คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดเดียวกันที่เคยพูดเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว แทนที่จะเป็นคำว่า พระเจ้าที่ไม่มีตัวตนพูด พวกเขาได้ใส่ชื่อของกฤษณะที่มีตัวตน พ่อพูดว่า: ความรู้ที่ลูกได้รับในเวลานี้เป็นไปสำหรับการได้รับในอนาคตของลูก เมื่อลูกได้รับผลรางวัลแล้วก็ไม่มีความจำเป็นสำหรับความรู้ ความรู้นี้เป็นไปเพื่อเปลี่ยนจากไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ นั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับใครที่จะมีกูรูใดในโลกที่บริสุทธิ์ ในความเป็นจริงเพียงพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นที่เป็นกูรู ผู้คนเรียกหา: โอ้ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา ดังนั้นลูกควรจะอธิบายว่า ท่านคือกูรูสูงสุด รามได้รับการจดจำว่าเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทั้งหมด ดังนั้นอย่างแน่นอนที่ท่านจะมาเมื่อผู้คนอยู่ในสภาพที่ตกต่ำ ที่นั่นเป็นมหาสมุทรแห่งน้ำนม, มหาสมุทรแห่งความสุข แม่น้ำของยาพิษไม่ได้คงอยู่ที่นั่น หากวิษณุอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแห่งน้ำนม และแล้วแน่นอนที่ลูกของเขาจะอยู่ที่นั่นกับเขา เวลานี้ลูกเป็นของสกุลบราห์มินและในอนาคตลูกจะเป็นของสกุลวิษณุ ลูกคือไวชนาฟที่แท้จริง ผู้คนไม่ถวายสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เช่นหัวหอมแก่เหล่าเทพ ลูกจะกลายเป็นเทพเช่นนั้นอีกครั้ง ดังนั้นลูกต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด นี่คือยุคแห่งการบรรจบพบกัน ได้มีการอธิบายว่าลูกๆบราห์มินเท่านั้นที่อยู่ในยุคการบรรจบกัน ที่เหลือทั้งหมดอยู่เป็นยุคเหล็ก จนกว่าลูกได้กลายเป็นบราห์มิน ลูกจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: พ่อมาในการบรรจบพบกันของวงจร พวกเขาไม่เข้าใจว่านี่คือการบรรจบพบกัน โลกกำลังถูกเปลี่ยนแปลงใช่ไหม ผู้คนแม้กระทั่งพูดถึงสิ่งนี้ แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าโลกเปลี่ยนอย่างไร พวกเขาเพียงแต่พูดด้วยปาก ลูกเข้าใจอย่างดีมากว่าเพียงโดยการทำตามศรีมัทเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาสูงส่ง ลูกต้องจดจำพ่อ พร้อมกันกับร่างกายจงลืมความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมด บาบาส่งพวกเรามาที่นี่โดยที่ไม่มีร่างกาย เราต้องกลับไปในวิธีการเดียวกัน ลูกได้มาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก นี่คือความพยายามที่แฝงตัว จงจดจำพ่อและมรดก ลูกลืมสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยการลืมบาบาลูกก็ถูกมายาตบตี มีเกมเกี่ยวกับตะเกียงอาลาดิน อัลล่าห์ (พระเจ้า) ได้ก่อตั้งศาสนาแรกและได้ก่อตั้งดินแดนสุขาวดี ท่านตบมือและได้รับสวรรค์มา ใครกำลังก่อตั้งศาสนานี้? พระเจ้าได้ก่อตั้งศาสนาอันดับหนึ่ง มีการเล่นของหะตัมไตยด้วย มายามาหาลูกเมื่อลูกไม่ได้เอาลูกปัดใส่ไว้ในปาก นี่คือสภาพของลูกเช่นกัน ลูกลืมพ่อและจดจำผู้คนอื่นทั้งหมด เวลานี้ลูกๆเข้าใจว่าลูกกำลังจะกลับไปสู่ดินแดนของความสงบและแล้วลูกจะไปสู่ดินแดนของความสุข จงทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะลืมดินแดนของความทุกข์ ทั้งหมดนี้กำลังจะจบสิ้น ไม่ควรจะคงอยู่ในสติปัญญาว่าลูกคือเศรษฐีหรือลูกเป็นเช่นนี้ ลูกได้มาอย่างตัวเปล่า ปราศจากร่าง นี่คือร่างเก่า รองเท้าเก่าได้ให้ความทุกข์มากมายแก่ลูก ยิ่งโรคภัยมากมายเพียงใดลูกควรจะมีความสุขมากขึ้นตามนั้น ลูกควรจะร่ายรำ นี่เป็นความทุกข์ทรมานของกรรม บัญชีกรรมต้องได้รับการสะสาง อย่าได้หวาดกลัวสิ่งนี้ ลูกควรจะเข้าใจว่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องบาปของเราด้วยพลังโยคะ เราต้องสะสางบาปเหล่านั้นด้วยความทุกข์ทรมานของกรรม ไม่มีสิ่งใดที่ต้องสับสน ร่างกายนี้เก่าเป็นการดีหากจะจบสิ้นไปอย่างเร็ว บัทตี (Bhatti) 7 วันของลูกโด่งดังอย่างมากด้วย จงเข้าใจทุกสิ่งอย่างชัดเจนเป็นเวลา 7 วันและเข้าถึงสิ่งนั้นในสติปัญญา และแล้วลูกก็สามารถไปที่ใดก็ตาม ลูกจะเฝ้าแต่ได้รับมุรลี นั่นก็เพียงพอแล้ว จงจดจำพ่อและเฝ้าแต่ควงวงจร จงกลายเป็นสวาดาร์ชันจักรดารีภายใน 7 วัน ผู้คนได้สวดมนต์เป็นเวลา 7 วัน 7 วันนั้นโด่งดัง พวกเขาได้ให้ 7 วันสำหรับการอ่านคัมภีร์ด้วย บัทตี(Bhatti)ดำเนินไปเป็นเวลา 7 วันด้วย ไม่ควรจะเป็นว่าลูกขอให้ใครก็ตามที่มาให้มาเป็นเวลา 7 วัน ลูกควรจะจับชีพจรด้วยเช่นกัน บางคนกลัวเมื่อพวกเขาได้ยินหลักสูตร 7 วัน พวกเขาคิดว่า: อะไรจะเกิดขึ้นหากเราไม่สามารถทำได้? และดังนั้นพวกเขาจึงจากไป ดังนั้นจงมองดูที่ผู้นั้น ควรจับชีพจรของทุกคน ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าพวกเขามาได้สำหรับกี่วัน หากลูกบอกพวกเขาเกี่ยวกับ 7 วันในทันที พวกเขาก็จะตกใจ บางคนไม่สามารถให้เวลา 7 วันได้ ศัลยแพทย์และหมอยาสมุนไพรบางคนก็เพียงแต่จับชีพจรและวินิจฉัยว่าลูกมีโรคภัยใด นี่คือศัลยแพทย์ที่ไม่สูญสลายของความรู้ด้วย ลูกๆก็คือศัลยแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า ลูกพูดว่าบุคคลจะสามารถหลุดพ้นในชีวิตใน 1 วินาที บางคนจะถามว่า: ในเมื่อการหลุดพ้นในชีวิตสามารถทำได้เพียงใน 1 วินาที เหตุใดท่านจึงขอร้องเราเป็นเวลา 7 วันเล่า? จงเพียงบอกสิ่งที่เป็นของ 1 วินาที พวกเขารู้สึกหวาดกลัวและพูดว่าพวกเขาจะไม่สามารถอยู่ได้ เหตุนี้เองก่อนอื่นลูกควรจะจับชีพจรของเขา สิ่งเดียวกันนั้นใช้ไม่ได้กับทุกคน ลูกๆมากมายเป็นเหตุให้งานรับใช้เสียหาย จงจับชีพจรเมื่อพวกเขานั้นกำลังกรอกแบบฟอร์มและถามพวกเขาว่า: ท่านสามารถมาได้เป็นเวลานานเพียงใด? ลูกต้องถามสิ่งนี้ อัจชะ มีพระเจ้าเดียวสำหรับทุกคนใช่ไหม? เขามีความสัมพันธ์ใดกับพ่อสูงสุด? ก่อนอื่นใดลูกต้องอธิบายสิ่งนี้ ท่านคือพ่อและเราคือลูกๆของท่าน ท่านให้มรดก ท่านคือผู้สร้างสวรรค์ ดังนั้นลูกควรจะได้รับมรดกแห่งสวรรค์ เวลานี้คือนรก บารัตเคยเป็นสวรรค์เป็นนายของโลก นี่เคยเป็นอาณาจักรของเหล่าเทพ แต่มายาก็แย่งชิงอาณาจักรนั้นไป เวลานี้ลูกต้องเอาชนะมายาและเอาอาณาจักรคืนอีกครั้งหนึ่ง การทำลายล้างโลกเก่ายุคเหล็กที่ไม่บริสุทธิ์อยู่เบื้องหน้าลูก ดังนั้นแน่นอนโลกที่บริสุทธิ์ต้องมีการก่อตั้งขึ้น ควรให้มีสัญญาณเล็กๆ แต่แล้วเมื่อพวกเขาก้าวหน้าต่อไป พวกเขาจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้น หากไม่ใช่วันนี้พวกเขาจะมาวันพรุ่งนี้ พวกเขาจะไปที่ใด? มีเพียงร้านเดียวเท่านั้นที่จะได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ มีเพียงร้านเดียวของชีพบาบา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้น การหลุดพ้นในชีวิตได้รับเพียงใน 1 วินาที ดูซิว่าร้านเป็นอย่างไร! ลูกคือนักขายของ(salesman)ร้านเช่นนั้น หากนักขายนั้นดี เขาก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ดีด้วย การรู้คิดเป็นสิ่งที่ต้องการเพื่อที่จะขายของได้ ใครบางคนที่ไม่รู้คิดจะทำงานรับใช้อะไรได้เล่า? ก่อนอื่นปลูกฝังศรัทธาในพวกเขาและแล้วพูดเกี่ยวกับ 7 วัน โอ! พ่อได้มาเพื่อให้มรดก! บารัตเคยเป็นดินแดนของความสุข แต่เวลานี้ได้กลายเป็นดินแดนของความทุกข์ และแล้วจะกลายเป็นดินแดนแห่งความสุขได้อย่างไร? ใครสร้างสิ่งนั้นขึ้น? ก่อนอื่นใดลูกต้องชี้หนทาง พวกเราดวงวิญญาณ คือผู้อาศัยในดินแดนของความสงบและเราได้ลงมาเล่นบทบาทของเรา เวลานี้ พ่อพูดว่า: ลูกๆ ลูกต้องกลับบ้าน ด้วยการจดจำพ่อบาปของลูกจะถูกเผาไป ปีกสำหรับบินของลูกที่ได้หักลง ปีกนั้นกำลังได้รับการซ่อมแซม แล้วลูกจะไปหาพ่อ พ่อคือผู้เดียวผู้ที่มาและเปลี่ยนเราจากเปลือกหอยให้กลายเป็นเพชร สิ่งนี้เป็นรายได้ที่ยิ่งใหญ่มาก ด้วยการจดจำพ่อลูกจะอยู่อย่างเป็นอิสระจากโรคภัยถึง 21 ชาติเกิด ด้วยการจดจำวงจรลูกจะมีพลานามัยดีและมั่งคั่งเสมอ ลูกไม่ได้เป็นสองสิ่งนั้นในเวลานี้ พวกลูกก็ต่างลำดับกันไป มายาจะกินผู้ที่อ่อนแออย่างเร็วมาก และแล้วเมื่อลูกก้าวหน้าไป ลูกก็จะคิดได้ ผู้ปกครองทั้งหลายจะมาในเวลาสุดท้ายและซานยาสซีก็จะมาด้วย ลูกสาวและผู้เป็นแม่เองที่ได้ยิงธนูไว้ วัดที่ถูกต้องได้มีการสร้างขึ้น ที่นี่ มีวัดให้แก่กุมารีที่ไม่แต่งงาน พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของ กึ่งกุมารี ผู้ที่อยู่ในครอบครัวและกลายเป็นบราห์มากุมารีเรียกว่าเป็นกึ่งกุมารี กุมารีก็คือกุมารี! วัดที่สมบูรณ์ได้ถูกสร้างเป็นอนุสรณ์ของลูก ในวงจรที่แล้ว ลูกก็ได้ทำงานรับใช้ในวิธีนี้ ลูกควรจะมีความสุขอย่างมากที่การสอบของลูกนั้นยิ่งใหญ่มาก พระเจ้าคือผู้เดียวที่กำลังสอนลูก (กลุ่มที่มาจากเดลลีได้ร่ำลาบาบา) ลูกๆ ทั้งหมดกำลังจะกลับไปด้วยความสดชื่น อย่างไรก็ตามนั่นก็ตามลำดับกันไป ผู้ที่เข้าใจเป็นอย่างดีจะอธิบายแก่ผู้อื่นอย่างดีมากด้วย ลูกๆ เข้าใจว่าบาบานั้นแฝงตัวและดาด้าก็แฝงตัวด้วยเช่นกัน ลูกก็แฝงตัวด้วย ไม่มีผู้ใดเข้าใจสิ่งนี้ พราหมณ์เองก็ไม่เข้าใจด้วย ลูกสามารถอธิบายว่า: พวกท่านถือกำเนิดด้วยกิเลส ขณะที่เราคือทายาทที่เกิดจากปาก พวกท่านไม่บริสุทธิ์และเรากำลังจะกลับมาบริสุทธิ์ เราคือลูกๆของพ่อของปวงประชา และดังนั้นอย่างแน่นอนที่เราเป็นของโลกใหม่ เหล่าเทพของยุคทองเป็นของโลกใหม่หรือพราหมณ์เหล่านี้เป็นของโลกใหม่? บราห์มินคือจุก จุก(สกุลบราห์มิน)สูงกว่าหรือ ศีรษะ (สกุลเทพ) นั้นสูงกว่า? พวกเขาได้ทำให้ชีพบาบาหายไปจากภาพนั้น ลูกๆรู้ว่าพ่อคือนายของสวนดอกไม้ ราวันไม่ได้เรียกว่าเป็นนายของสวนดอกไม้ ราวันนั้นสร้างหนาม ในขณะที่บาบาสร้างดอกไม้ นี่คือป่าของขวากหนามทั้งหมด พวกเขาเฝ้าแต่ให้ความทุกข์แก่กันและกัน พ่ออธิบาย: อย่าได้ให้ความทุกข์แก่ผู้ใด หากลูกพูดด้วยความโกรธ จะมีการลงโทษ 100 เท่า ลูกกลายเป็นดวงวิญญาณบาป สำหรับสิ่งนั้นจะได้รับการลงโทษที่รุนแรง หากหลังจากที่ได้ให้การประกันว่าลูกจะกลายเป็นผู้ช่วยของพ่อ ลูกกลับทำให้งานรับใช้เสียหายก็จะมีการลงโทษที่รุนแรงอย่างมาก หากลูกทำการกระทำที่เป็นบาปใดๆหลังจากเป็นลูกของบาบาแล้ว ลูกจะได้รับการลงโทษ 100 เท่า ดังนั้นหากลูกมีความกล้าหาญให้ทำตามศรีมัท จงกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา อย่าได้มีสำนึกที่ว่า โอเค หากเราจะกลายเป็นปวงประชาก็ไม่เป็นไร ไม่เลย นี่คือมาลัยที่ยิ่งใหญ่ ยังมีระยะห่างอีกมาก ลูกไม่ควรจะท้อแท้สิ้นหวัง ลูกอาจจะล้มลง แต่ระมัดระวังในเวลาต่อไป อย่าได้ปล่อยให้ตนเองท้อแท้ นี่คือร้านเดียวเท่านั้นที่ลูกจะประกาศสิทธิ์ในการหลุดพ้นในชีวิตจากชีพบาบาภายใน 1 วินาที อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในการที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง เป็นนักขายที่ดีในร้านของชีพบาบา จับชีพจรของแต่ละคนก่อนให้ความรู้

2. อย่าได้พูดคำพูดที่ทำความเสียหายภายใต้อิทธิพลของความโกรธ หลังจากที่ได้รับประกันที่จะเป็นผู้ช่วยของพ่อแล้ว อย่าได้ทำการกระทำใดที่ทำให้งานรับใช้เสียหาย

พร:
ขอให้ลูกเป็นรูปของประสบการณ์และเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดด้วยการพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเกมด้วยการตระหนักรู้ของ "ไม่มีอะไรใหม่!"

เป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในละครจากตอนเริ่มต้นถึงตอนจบสำหรับอุปสรรคที่จะมา แต่อุปสรรคเหล่านั้นทำให้ลูกมีประสบการณ์ในการทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ สำหรับดวงวิญญาณที่มีประสบการณ์ อุปสรรคเป็นเกม ตัวอย่างเช่นในฟุตบอล ลูกบอลมาที่ลูก ลูกเตะลูกบอลนั้นไปและลูกเพลิดเพลินกับการเล่นเกมนั้น เกมของอุปสรรคนี้ดำเนินไปในลักษณะเดียวกัน ไม่มีสิ่งใดใหม่ ละครแสดงเกมเหล่านี้แก่เราและ แสดงถึงความสำเร็จที่สมบูรณ์ให้แก่เราด้วยเช่นกัน

คติพจน์:
มองดูคุณธรรมของทุกคนและกระจายกลิ่นหอมของคุณสมบัติพิเศษสู่โลกนี้ และโลกนี้จะกลับมาเต็มไปด้วยความสุข