09.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเวลา นั่งในสันโดษและไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ ทบทวนประเด็นที่ลูกได้ยิน

คำถาม:
การจาริกแสวงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึงของลูกจะสิ้นสุดลงเมื่อใด?

คำตอบ:
เมื่อไม่มีอวัยวะทางร่างกายของลูกหลอกลวงลูก เมื่อลูกไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก การจาริกแสวงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึงของลูกจะสิ้นสุดลง เวลานี้ลูกจะต้องเพียรพยายามอย่างเต็มที่และอย่าได้ท้อแท้ มีความพร้อมเสมอสำหรับงานรับใช้

โอมชานติ
ลูกที่สุดแสนหวานนั่งที่นี่ในสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณหรือไม่? ลูกๆรู้ว่า ลูกมีสำนึกเป็นร่างมาเป็นเวลาครึ่งวงจร เวลานี้ลูกต้องเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พ่อมาและอธิบายว่า:เมื่อลูกนั่งพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณ ลูกจะสามารถจดจำพ่อได้ มิฉะนั้นลูกจะลืมท่าน ลูกจะสามารถคงอยู่ในการจาริกแสวงบุญได้อย่างไรหากลูกไม่จดจำท่าน? บาปของลูกจะถูกปลดเปลื้องได้อย่างไร? จะมีการสูญเสีย จดจำสิ่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า นี่คือสิ่งหลัก พ่อบอกลูกถึงวิธีการต่างๆมากมาย และได้อธิบายกับลูกเช่นกันว่าอะไรถูกอะไรผิด พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกก็มีความรู้ของความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกัน ลูกต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ท่านอธิบายว่า:การทำไฟบูชายัญและการทำทาปาเซีย ฯลฯ ทั้งหมดเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพ่อ แต่คำสรรเสริญนั้นผิด แท้จริงแล้วพวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งคำสรรเสริญเต็มของกฤษณะ แต่ละประเด็นจะต้องเป็นที่เข้าใจ ตัวอย่างเช่นกฤษณะถูกเรียกว่าจ้าวแห่งสวรรค์ โอเค บาบาถามว่า จะสามารถเรียกกฤษณะว่าเป็นตรีโลกนาถ(เจ้าแห่งสามโลก)ได้หรือไม่? ตรีโลกนาถได้เป็นที่จดจำกันมา เจ้าแห่งสามโลกหมายถึง เจ้าแห่งโลกที่ไม่มีตัวตน โลกที่ละเอียดอ่อน และโลกที่มีตัวตน ลูกๆได้รับการบอกว่าลูกเป็นนายของบราห์มันด์(ธาตุแสง)ด้วยเช่นกัน กฤษณะจะพิจารณาตนเองว่าเป็นนายของบราห์มันด์หรือไม่? ไม่เลย เขาอยู่ในดินแดนสุขาวดี สวรรค์โลกใหม่เรียกว่าดินแดนสุขาวดี ดังนั้นแท้จริงแล้วไม่มีใครเป็นนายของสามโลก พ่อบอกลูกถึงสิ่งที่ถูกต้อง มีสามโลก เช่นเดียวกับที่ชีพบาบาเป็นนายของบราห์มันด์ลูกๆก็เป็นเช่นกัน ไม่ใช่เรื่องของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ชีพบาบาไม่ได้เป็นนายของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน-ทั้งในสวรรค์และนรก กฤษณะเป็นนายแห่งสวรรค์และราวันเป็นนายแห่งนรก สิ่งนี้เรียกว่าอาณาจักรของปีศาจร้าย อาณาจักรของราวัน ผู้คนพูดสิ่งนี้แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนี้เลย พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ราวันถูกแสดงด้วยสิบหัว: กิเลสทั้งห้าของผู้ชายและกิเลสทั้งห้าของผู้หญิง กิเลสทั้งห้านี้ใช้กับทุกคน ทั้งหมดอยู่ในอาณาจักรของราวัน เวลานี้ลูกกำลังกลับมาสูงส่ง พ่อมาและสร้างโลกที่สูงส่ง โดยการนั่งในสันโดษลูกจะสามารถไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยวิธีนี้ ในการศึกษาอื่นๆเช่นกันนักเรียนไปและเรียนหนังสือของพวกเขาในสันโดษ ลูกไม่จำเป็นต้องศึกษาหนังสือใดๆ ใช่ ลูกต้องจดบันทึกประเด็นต่างๆลงไป จากนั้นลูกต้องทบทวนประเด็นเหล่านั้น ประเด็นเหล่านี้ลึกล้ำอย่างยิ่งและต้องเป็นที่เข้าใจ พ่อพูดว่า: วันนี้พ่อบอกลูกถึงประเด็นที่ลึกล้ำที่สุดและใหม่ที่สุด ลักษมีและนารายณ์เป็นนายของดินแดนแห่งเทพเจ้าที่สูงส่ง ลูกจะไม่พูดว่าวิษณุเป็นเช่นนั้น พวกเขาไม่เข้าใจว่าวิษณุคือลักษมีและนารายณ์ เวลานี้ลูกอธิบายถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างสั้นๆ บราห์มาและสรัสวตีไม่ใช่ชายและหญิง(ที่เป็นคู่แต่งงาน) ผู้นี้คือประชาบิดาบราห์มา ดังนั้นประชาบิดาบราห์มาจึงถูกเรียกว่าเป็นปู่ทวด ชีพบาบาจะถูกเรียกว่าชีพบาบาเท่านั้น ที่เหลือทั้งหมดเป็นพี่น้อง มีลูกมากมายของบราห์มา พวกเขาทั้งหมดรู้ว่าเขาเป็นพี่น้องกัน เป็นลูกของพระเจ้า อย่างไรก็ตามนั่นนั่นคือในโลกที่ไม่มีตัวตน เวลานี้ลูกกลายเป็นบราห์มิน ยุคทองเรียกว่าโลกใหม่ ยุคนี้เรียกว่ายุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุด ในยุคทองทุกคนเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด เหล่านี้คือประเด็นที่น่าอัศจรรย์มาก ลูกกำลังถูกทำให้พร้อมสำหรับโลกใหม่ เป็นเพียงในยุคบรรจบพบกันนี้เท่านั้นที่ลูกกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด ลูกพูดว่า: ฉันจะกลายเป็นลักษมีหรือนารายณ์ พวกเขาเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดเหนือทั้งหมด พวกเขาถูกเรียกว่าเทพ ลักษมีและนารายณ์สูงส่งที่สุดเหนือทั้งหมด พวกเขาเป็นอันดับหนึ่ง และจากนั้นลูกๆก็จะเป็นตามลำดับกันไป สุริยวงศ์กล่าวได้ว่าสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง องศาค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ เวลานี้ลูกๆกำลังทำพิธีเปิดโลกใหม่ เช่นเดียวกับที่เด็กๆมีความสุขมากเมื่อบ้านใหม่ของพวกเขาพร้อมและพวกเขามีพิธีเปิด ดังนั้นลูกๆก็มีความสุขเช่นกันที่ได้เห็นโลกใหม่และลูกก็มีพิธีเปิดของลูก มีการเขียนไว้ด้วยเช่นกันว่า มีการโปรยดอกไม้ทอง ปรอทของความสุขของลูกควรสูงขึ้นอย่างมาก ลูกได้รับทั้งความสงบและความสุข ไม่มีใครอื่นสามารถได้รับความสุขและความสงบมากมาย เมื่อผู้ที่เป็นของศาสนาอื่นมา ก็จะมีความเป็นสองภาค ลูกๆมีความสุขที่ไม่สิ้นสุดในการเพียรพยายามที่จะได้รับสถานภาพที่สูง ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่ลูกจะยอมรับสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในโชคชะตาของลูก ที่ว่าถ้าลูกจะสอบผ่านลูกก็จะผ่าน ไม่ ต้องมีความพยายามอย่างแน่นอนสำหรับทุกสิ่ง บางคนที่ไม่สามารถทำความเพียรพยายามจะพูดว่า อะไรก็ได้ที่อยู่ในโชคของฉัน และเขาก็จะหยุดทำความเพียรพยายาม พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกผู้เป็นแม่สูงส่งอย่างมาก มีความเคารพอย่างมากสำหรับสตรีในที่อื่นๆทุกแห่ง พวกเธอได้รับความเคารพในต่างประเทศด้วย ที่นี่เมื่อลูกสาวเกิดมา พวกเขาก็พลิกเตียงคว่ำ โลกนี้สกปรกอย่างสมบูรณ์ ในเวลานี้ลูกๆรู้ว่าบารัตเคยเป็นอะไรและเวลานี้เป็นอย่างไร ผู้คนได้ลืมสิ่งนี้และเฝ้าแต่ร้องขอความสงบต่อไป พวกเขาต้องการความสงบในโลก ลูกสามารถแสดงรูปภาพของลักษมีและนารายณ์แก่เขา เมื่อเป็นอาณาจักรของพวกเขาก็มีความบริสุทธิ์ ความสงบ และความสุข ลูกต้องการอาณาจักรเช่นนั้นใช่ไหม? จะไม่พูดเกี่ยวกับความสงบของโลกสำหรับโลกที่ไม่มีตัวตนใช่ไหม มีเพียงที่นี่เท่านั้นที่สามารถมีความสงบในโลกได้ เคยมีอาณาจักรของเทพทั่วทั้งโลก โลกที่ไม่มีตัวตนคือโลกของดวงวิญญาณ มนุษย์แม้กระทั่งไม่รู้ว่ามีโลกของดวงวิญญาณ พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งเช่นนั้น เรื่องทั้งหมดนี้ต้องอธิบาย ไม่ใช่ว่าผู้คนจะเชื่อลูก เมื่อลูกตะโกนบอกพวกเขาว่าพระเจ้าได้มาแล้ว ไม่เลย พวกเขาจะดูหมิ่นลูกมากขึ้น พวกเขาจะพูดว่า บราห์มากุมารีเรียกบาบาของพวกเขาว่าพระเจ้า ไม่สามารถทำงานรับใช้ได้ในวิธีนั้น บาบายังคงแสดงวิธีการต่างๆให้แก่ลูกต่อไป ให้วางรูปภาพแปดถึงสิบรูปไว้ในห้องและเขียนภายนอกห้องว่าหากท่านต้องการที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด หากท่านต้องการที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นเทพ ขอเชิญเข้ามาภายในแล้วเราจะบอกท่านว่าทำอย่างไร แล้วหลายคนก็จะมาหาลูก พวกเขาจะมาอยู่เรื่อยๆด้วยตนเอง เคยมีความสงบในโลกใช่ไหม? เวลานี้มีศาสนาต่างๆมากมาย จะสามารถมีความสงบในโลกที่ตาโมประธานนี้ได้อย่างไร? เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถนำความสงบมาสู่โลกนี้ เมื่อชีพบาบามาท่านนำของขวัญมาพร้อมกับท่านอย่างแน่นอน เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มาจากดินแดนที่ไกลแสนไกลและท่านมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น บาบาที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทุก 5000 ปี เมื่อใครบางคนกลับมาจากการเดินทางไปต่างประเทศ เขาก็จะนำของขวัญมาพร้อมกับเขาเพื่อลูกๆของเขา ผู้ชายกลายเป็นสามีของภรรยาของเขา แล้วก็เป็นพ่อของลูกๆของเขา เป็นปู่ของหลานของเขา แล้วก็เป็นปู่ทวดของเหลนของเขาฯลฯ ลูกเรียกผู้นี้ว่าบาบาแล้วท่านก็กลายเป็นปู่ด้วยเช่นกัน ท่านจะเป็นปู่ทวดด้วยเช่นกัน มีหลายชั่วอายุคนที่แตกต่างกันไป มีชื่ออดัมและอดิเทพ แต่ผู้คนไม่เข้าใจความหมายของพวกเขา พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ เวลานี้ลูกจะกลายเป็นผู้ปกครองโลกโดยการรู้ถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกจากพ่อ บาบากำลังสอนลูกด้วยความรักและความสนใจอย่างมาก ดังนั้นลูกควรศึกษาให้มาก ทุกคนว่างในเวลาเช้าตรู่ เพียงแค่มาในชั้นเรียนตอนเช้าและฟังมุรลี เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ 45 นาทีแล้วก็กลับบ้าน ลูกสามารถจดจำบาบาได้ทุกที่ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ใดก็ตาม วันอาทิตย์เป็นวันหยุด นั่งเป็นเวลาสองถึงสามชั่วโมงในตอนเช้าและสร้างรายได้ของลูกสำหรับตลอดทั้งวัน จงเติมอาภรณ์ของลูกให้เต็มเปี่ยม ลูกนั้นมีเวลาใช่ไหม? เมื่อพายุของมายามา ลูกจะไม่สามารถจดจำบาบาได้ ทุกสิ่งที่บาบาบอกลูกเป็นสิ่งที่ง่ายดายมาก ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขานั้นไปที่สัตซังมากมาย พวกเขาไปที่วัดกฤษณะ วัดศรีนาถ และวัดอื่นๆ หลายคนก็กลับมามีสิ่งเจือปนแม้ในขณะที่อยู่ในการจาริกแสวงบุญ พวกเขาประสบกับความยากลำบากมากมายและพวกเขาไม่ได้รับประโยชน์ใดเลยจากสิ่งนั้น สิ่งนั้นถูกกำหนดไว้ในละครเช่นกันและมันก็จะเกิดขึ้นอีก บทบาทนี้ถูกบันทึกไว้ในลูกดวงวิญญาณ ลูกจะเล่นบทบาทเดียวกันที่ลูกเล่นในยุคทองและยุคเงิน ลูกจะเล่นบทบาทเดียวกันที่ลูกเล่นในวงจรก่อนหน้า ผู้ที่มีสติปัญญาที่หยาบไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ ผู้ที่มีสติปัญญาที่ละเอียดอ่อนสามารถเข้าใจทุกสิ่งได้ดีมากและอธิบายแก่ผู้อื่น พวกเขารู้สึกอยู่ภายในว่าละครนี้คงอยู่ตลอดไป ไม่มีใครในโลกที่เข้าใจว่านี่เป็นการละเล่นที่ไม่มีขีดจำกัด ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ทุกสิ่งอธิบายให้กับลูกอย่างละเอียด เมื่อลูกได้รับการบอกว่าสิ่งหลักคือการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง การหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาทีได้รับการจดจำกันมา มีคำยกย่องเช่นกันว่าท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ และถึงแม้ว่าลูกจะทำให้มหาสมุทรทั้งหมดเป็นน้ำหมึก ป่าทั้งหมดเป็นปากกา และผืนดินเป็นกระดาษ ก็จะยังคงไม่มีที่สิ้นสุดของความรู้ จากตอนเริ่มต้นลูกได้เขียนมามากมาย และถ้าลูกยังคงเขียนต่อไป ลูกจะใช้กระดาษมากมายแค่ไหน? ลูกจะต้องไม่ล้มลุกคลุกคลานไปทั่ว สิ่งหลักคืออัลฟ่า จดจำพ่อ ลูกมาที่นี่เพื่อมาหาชีพบาบา ชีพบาบาเข้ามาในผู้นี้และสอนลูกด้วยความรักอย่างมาก ท่านไม่มีการแสดงให้เห็นภายนอกแต่อย่างใด พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในร่างที่เก่า ดูซิชีพบาบามาอย่างไรและสอนเรา ท่านไม่มีความหยิ่งยโสเลย พ่อพูดว่า: ลูกได้เชื้อเชิญพ่อให้มาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์และร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อให้คำสอนแก่ลูก ลูกไม่ได้เชื้อเชิญพ่อให้มาในยุคทองและนั่งในปราสาทราชวังที่ประดับด้วยเพชรและพลอยและออฟเฟอร์อาหารให้กับพ่อ ชีพบาบาไม่รับประทานอะไรเลย ก่อนหน้านี้ลูกเคยเชื้อเชิญท่านให้มาและรับประทาน ลูกเคยออฟเฟอร์อาหาร 36 อย่างแก่ท่าน สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งเช่นกัน สิ่งนี้สามารถเรียกว่ากิจกรรมที่สูงส่ง กฤษณะมีกิจกรรมที่สูงส่งใด? กฤษณะเป็นเจ้าชายแห่งยุคทอง เขาไม่สามารถเรียกว่าเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกรู้ว่าเขากลายเป็นนายแห่งโลกยุคทองอย่างไร มนุษย์อยู่ในความมืดสนิท เวลานี้ลูกอยู่ในแสงสว่างอย่างเต็มที่ พ่อมาและเปลี่ยนกลางคืนให้เป็นกลางวัน ลูกปกครองเป็นเวลาครึ่งวงจร ดังนั้นลูกควรมีความสุขมาก การจาริกแสวงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึงของลูกจะสิ้นสุดลงเมื่ออวัยวะทางร่างกายของลูกไม่มีการหลอกลวงลูกแล้ว เมื่อลูกมาถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกการจาริกแสวงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึงของลูกจะสิ้นสุดลง ลูกยังไม่สมบูรณ์พร้อมในสิ่งนี้ เวลานี้ลูกจะต้องทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่และอย่าได้กลับมาท้อแท้ เพียงแค่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ต่อไปและไม่มีสิ่งใดนอกจากงานรับใช้ พ่อมาแล้วและกำลังรับใช้โดยผ่านร่างกายที่เก่านี้ใช่ไหม? พ่อคือคารันคาราวันฮาร์ ท่านมีความห่วงใยอย่างมากมายสำหรับลูกๆว่า ฉันต้องทำสิ่งนี้ ฉันต้องสร้างบ้าน เช่นเดียวกับที่พ่อทางโลกมีความคิดเกี่ยวกับทุกสิ่งที่มีขีดจำกัด พ่อจากเหนือโลกนี้มีความคิดเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกๆต้องทำงานรับใช้ วันแล้ววันเล่าทุกสิ่งก็จะกลับมาง่ายดายมากขึ้น ยิ่งลูกเข้ามาใกล้การทำลายล้างมากเพียงไร ลูกจะเฝ้าแต่ได้รับพละกำลังมากขึ้นเพียงนั้น ได้เป็นที่จดจำว่าลูกศร ลูกศรนั้นได้ยิงถูกปิชัมปิตาเมในเวลาสุดท้าย ถ้าลูกศรยิงถูกพวกเขาในเวลานี้ก็จะมีการปั่นป่วนอย่างมาก ก็จะมีฝูงชนที่แน่นหนา อย่าได้ถามเลย จะมีผู้คนมากมายจนกระทั่งลูกจะไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะเกาศีรษะของลูก จะไม่เป็นอะไรเช่นนั้นในเวลานี้ อย่างไรก็ตามเมื่อฝูงชนขนาดใหญ่มาจะเรียกได้ว่าเป็นเช่นนั้น แรงกระทบของลูกจะกระจายออกไปเมื่อลูกศรนั้นยิงถูกพวกเขา ลูกๆทั้งหมดต้องได้รับคำแนะนำของพ่ออย่างแน่นอน ลูกสามารถแม้แต่จะเปิดโรงพยาบาลควบคู่กับมหาวิทยาลัยของพระเจ้าที่ไม่สูญสลายบนพื้นที่ 3 ตารางฟุต ไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าลูกไม่มีเงินเลย ลูกจะได้รับรูปภาพไป ในขณะที่ลูกทำงานรับใช้ลูกก็จะได้รับความเคารพและความไม่เคารพ ความสุขและความทุกข์ ความร้อนและความเย็น ลูกจะต้องมีความอดทนต่อทุกสิ่ง การทำให้ใครก็ตามเป็นเช่นเพชร ไม่ใช่เรื่องที่เล็กน้อยเลย พ่อนั้นเคยเหน็ดเหนื่อยหรือไม่? เหตุใดลูกจึงเหน็ดเหนื่อย?

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ศึกษาเล่าเรียนเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหรือ 45 นาทีในตอนเช้าตรู่ด้วยความรักและความใส่ใจเป็นอย่างมาก อยู่ในการจดจำระลึกถึงถึงพ่อ เพียรพยายามเช่นนั้นสำหรับการจดจำระลึกที่อวัยวะทางร่างกายทั้งหมดของลูกอยู่ภายใต้การควบคุมของลูก

2. จะต้องมีการอดทนต่อทุกสิ่งในงานรับใช้ ความเคารพและความไม่เคารพ ความสุขและความทุกข์ ความร้อนและความเย็น ฯลฯ อย่าได้เหนื่อยล้าในการทำงานรับใช้ เปิดโรงพยาบาลควบคู่กับมหาวิทยาลัยบนพื้นที่สามตารางฟุตและทำงานรับใช้ของการทำให้ผู้อื่นกลายเป็นเพชร

พร:
ขอให้ลูกเป็นประภาคารที่มีชีวิตและแสดงหนทางให้กับทุกดวงวิญญาณด้วยแสงสว่างของพลังทั้งหมด

หากลูกอยู่ในสำนึกรู้ของการเป็นดวงวิญญาณจากอาณาเขตสูงสุดที่ได้จุติลงมาเพื่อประโยชน์ของโลกแล้วความคิดที่ลูกมีและคำพูดที่ลูกพูดจะมีคุณประโยชน์ต่อโลกรวมอยู่ในสิ่งนั้น สำนึกรู้นี้จะทำงานเหมือนประภาคาร เช่นที่แสงสีเดียวปรากฏออกมาจากประภาคาร ในทำนองเดียวกันแสงแห่งพลังทั้งหมดจากลูกที่อาศัยอยู่ในประภาคารจะทำงานต่อไปเพื่อแสดงหนทางให้กับทุกดวงวิญญาณในทุกย่างก้าว

คติพจน์:
พร้อมกับความรักและความร่วมมือ จงกลายเป็นรูปของพลังเช่นกันและลูกจะประกาศสิทธิ์ในอันดับต้นๆในอาณาจักร