09.09.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกได้กลับมารู้คิดแล้ว ดังนั้นลูกควรมีความสนใจอย่างมากในการหารายได้ หาเวลาในงานของลูกเพื่อจดจำระลึกถึงพ่อและลูกจะเฝ้าแต่หารายได้ต่อไป

คำถาม:
ศรีมัทใดที่ลูกไม่เคยได้รับมาก่อนที่ลูกได้รับเวลานี้?

คำตอบ:
ในเวลานี้พ่อให้ศรีมัทแก่ลูกว่า: ลูกๆที่แสนหวานตื่นแต่เช้าตรู่และนั่งในการจดจำระลึกถึงพ่อและลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกอย่างเต็มที่ 2. ขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัว ให้อยู่อย่างเหมือนดอกบัว ไม่มีในที่ชุมนุมทางจิตอื่นๆ ที่ลูกสามารถได้รับศรีมัทเช่นนี้ ไม่มีเรื่องของพ่อและมรดกในที่ชุมนุมทางจิตเหล่านั้น

เพลง:
ท่านคือแม่และท่านคือพ่อ!

โอมชานติ
มีชุมนุมทางจิตหลายประเภทในบารัตโดยเฉพาะและในโลกโดยทั่วไป จะไม่มีชุมนุมทางจิตหรือวัดหรือโบสถ์ใดๆฯลฯเช่นนี้ ที่สิ่งนี้จะอยู่ในสติปัญญาของผู้คนว่าพวกเขากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดก ลูกๆซึ่งกำลังนั่งอยู่ที่นี่และในทุกศูนย์ กำลังนั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึงของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยความคิดว่าพวกเขาจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของดินแดนแห่งความสุขจากพ่อของพวกเขา พวกเขาไม่เชื่อสิ่งนี้ในชุมนุมทางจิตอื่นใดหรือในโบสถ์ใดฯลฯ สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆเท่านั้น ลูกรู้ว่าลูกกำลังนั่งในการจดจำระลึกถึงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของโลกใหม่แห่งสวรรค์ ลูกๆ ทั้งหมดกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อผู้เดียว มีลูกๆ มากมายและจำนวนนี้ก็ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ลูกทุกคนได้รับศรีมัท: ตื่นแต่เช้าตรู่และจดจำระลึกถึงพ่อ เรากำลังได้รับมรดกนี้จากบาบา เราเป็นของพ่อนั้น เวลานี้ดวงวิญญาณได้รับการตระหนักรู้จากพ่อ พ่อให้คำแนะนำและแนวทางแก่ลูก: จดจำพ่อ และในขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก จงอยู่อย่างบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว ไม่ใช่ทุกคนต้องมาและก็อยู่ที่นี่ ลูกไปโรงเรียนเพื่อศึกษาเล่าเรียนแล้วก็กลับบ้าน เด็กทุกคนสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกจากครูของเขาหรือเธอได้ เหมือนกันกับที่นี่ ลูกสามารถศึกษาเล่าเรียนทุกวันแล้วก็กลับไปบ้านและไปทำงานฯลฯ ลูกอาศัยอยู่ที่บ้านและก็เป็นนักเรียนด้วยเช่นกัน ในขณะที่อยู่ที่บ้านจงอยู่อย่างบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว ไม่มีซันยาสซีคนใดพูดสิ่งนี้ ลูกกำลังนั่งที่นี่ในทางปฏิบัติ ลูกกลับมาบริสุทธิ์ในขณะที่อาศัยอยู่ในครอบครัว ไม่มีใครอื่นกลับมาบริสุทธิ์และจดจำระลึกถึงพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด แม้ว่าพวกเขาจะรับฟังกีตะและศึกษากีตะ พวกเขาก็ไม่ได้จดจำท่าน มีความต่างระหว่างสิ่งที่พวกเขาพูดกับสิ่งที่พวกเขาทำ ลูกรู้ว่าพ่อของเราเต็มไปด้วยความรู้ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับวงจรของละครทั้งหมด เวลานี้เรากำลังได้รับความรู้นี้ด้วยเช่นกัน วงจรนี้ดีมาก เพราะนี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด ชาติเกิดนี้ของลูกเป็นชาติเกิดที่สูงส่งที่สุดด้วยเช่นกัน มีเดือนพิเศษใช่ไหม? ลูกๆรู้ว่าเรากำลังได้รับการทำให้สูงส่งที่สุดด้วยพ่อ เรากำลังกลายเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดอีกครั้งที่ทำตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยของการใช้ชีวิตสูงสุด เราได้วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิดอีกครั้ง ลูกมีความรู้ในสติปัญญาของลูก สิ่งนี้ไม่ได้อธิบายในชุมนุมทางจิตอื่นใด ลูกเข้าใจว่าลูกต้องกลายเป็นสิ่งนี้ มีพ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้ลูกเป็นสิ่งนี้ ลูกสามารถอธิบายภาพของลักษมีและนารายณ์ได้เป็นอย่างดี โดยผ่านบราห์มาพวกเขาได้มาซึ่งสถานภาพนั้นด้วยพลังของโยคะอย่างแท้จริง ลูกควรทำให้สิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาในสติปัญญาของลูก มีการแสดงให้เห็นทั้งสองรูปของบราห์มาและสรัสวตีและลักษมีและนารายณ์ พร้อมกับบราห์มาและสรัสวตีต้องมีการแสดงให้เห็นปวงประชาด้วย คิดเกี่ยวกับทุกประเด็นเป็นอย่างดี พ่อพูดว่า: จดจำพ่อ ท่านบอกแม้กระทั่งบราห์มาว่า: จดจำพ่อแล้วลูกจะกลายเป็นสิ่งนี้ ท่านพูดกับสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มาทั้งหมดว่า: จดจำพ่อ สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกต้องจดจำท่านอย่างไร รูปภาพอยู่เบื้องหน้าลูก เป็นการง่ายมากที่อธิบายสิ่งนี้โดยใช้รูปภาพเหล่านี้ ให้คำแนะนำของพ่อ อธิบายภาพเหล่านี้ที่นิทรรศการด้วยเช่นกัน ลูกมีศรัทธาว่าผู้เดียวนี้คือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของทกคนอย่างแท้จริง ตามสิ่งนี้ เราควรได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัด เราดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนคือพี่น้องชาย เรากลายเป็นพี่น้องหญิงชายเมื่อเรามีตัวตน แล้วเมื่อนั้นเราก็สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ เป็นลูกๆ ของบราห์มาที่กลายเป็นพี่น้องหญิงชาย ลูกได้รับมรดกจากพ่อ ทำให้สิ่งนี้นั่งอยู่ในสติปัญญาของลูก อธิบายสิ่งนี้ให้แก่ใครก็ตาม ก่อนอื่นใดให้คำแนะนำของพ่อ เราเป็นพี่น้องกัน เมื่อลูกพูดถึงการอยู่ทั่วไปในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ก็จะกลายเป็นความเป็นพ่อ(fatherhood) ความเป็นพ่อจะได้รับมรดกได้อย่างไร? ด้วยการพูดว่าทุกคนเป็นพ่อ ลูกก็ตกต่ำลงมาและก็ไม่ได้รับมรดก ด้วยการเข้าใจว่านี่คือความเป็นพี่น้องกัน (brotherhood) เวลานี้ลูกก็สามารถได้รับมรดก เมื่อลูกอธิบายสิ่งนี้อย่างดีมาก ความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับเทพพิเศษทั้งแปดที่อยู่ในสติปัญญาของผู้คนก็จะถูกขจัดออกไป บอกพวกเขาว่าพวกเขามี 2 พ่อ: ผู้เดียวนั้นคือพ่อทางจิตวิญญาณที่ทุกคนได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์จากท่าน ท่านผู้เดียวเท่านั้นให้มรดกของความสงบและความสุข และทุกคนก็กลับมามีความสุข ท่านถูกเรียกว่าพระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ ผู้เดียวที่สร้างสวรรค์ ก่อนอื่นใด ให้มีอิทธิพลของพ่อในสติปัญญาของพวกเขา ผู้เดียวนั้นคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของดวงวิญญาณ ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าผู้ชำระล้างให้บริสุทธิ์ ลูกดวงวิญญาณทั้งหมดคือลูกๆของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ทำให้ศรัทธานี้มั่นคง ประการแรก ทำให้ประเด็นหลักนี้นั่งอยู่ในสติปัญญาของพวกเขา เมื่อพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้เท่านั้นที่ปรอทของความสุขของพวกเขาจะสามารถเพิ่มสูงขึ้นและแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็สามารถพูดได้ว่า: เราจะจดจำระลึกถึงพ่ออย่างแน่นอน เรามีศรัทธาว่าเราจะกลายเป็นนายของโลกด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ พวกเขาจะมีความสุขนี้อย่างมากมาย ผู้ที่รู้คิดและผู้มีศรัทธาเต็มเปี่ยมในสติปัญญาจะพูดว่า: ก่อนอื่นใดให้เราไปพบกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้ที่เข้ามาในดาด้า ชีพบาบาสามารถพูดกับเราผ่านบราห์มาบาบาเท่านั้น หากลูกดวงวิญญาณยังไม่ได้พบกับท่านแล้ว ลูกจะสามารถจดจำท่านได้อย่างไร? เมื่อลูกได้รับการนำมาเลี้ยงดูเท่านั้นที่พวกเขาสามารถจดจำระลึกถึงท่านได้ หากลูกไม่ได้ถูกนำมาเลี้ยงดู ลูกจะสามารถจดจำท่านได้อย่างไร? ก่อนอื่นใด เป็นของท่าน ลูกควรพบพ่อเช่นนั้นโดยทันที พ่อจะถามว่า: ลูกพิจารณาว่าตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณหรือไม่? ฉันคือพ่อของลูกดวงวิญญาณ ชีพบาบาพูดกับลูก พ่อของตัวฉันเอง ดวงวิญญาณนี้ ก็เป็นพ่อของลูกด้วยเช่นกัน ท่านถามลูกว่าลูกมีศรัทธาว่าพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมดคือผู้เดียวอย่างแท้จริงหรือไม่ ท่านจะให้มรดกแก่ลูก ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน นอกจากการจดจำระลึกถึงท่านแล้วลูกต้องลืมทุกสิ่ง ลูกดวงวิญญาณมาอย่างปราศจากร่างจากบ้าน ลูกไม่มีร่างกายหรือความสัมพันธ์ทางร่าง เพียงหลังจากที่ดวงวิญญาณเข้ามาในร่างกายและร่างกายเติบโตขึ้นเท่านั้นที่สามารถอธิบายสิ่งนั้นให้แก่เขาได้: นี่คือพ่อของเธอ และนี่คือคนนั้นคนนี้ ดวงวิญญาณละวางจากความสัมพันธ์ทั้งหมด เมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างกายของเขา มีคำกล่าวว่า: เมื่อท่านตาย ทั้งโลกก็ตายไปสำหรับท่าน ดวงวิญญาณกลับมาเป็นอิสระจากบ่วงพันธะใดๆจนกว่าเขาจะได้รับอีกร่างหนึ่ง ดวงวิญญาณจะเข้าไปครรภ์ของมารดาแล้วก็เกิด เพียงเมื่อดวงวิญญาณตระหนักรู้เท่านั้นที่เรื่องของความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้น ลูกๆต้องอธิบายสิ่งนี้ที่นี่ด้วยเช่นกัน ลืมทุกสิ่งในขณะที่มีชีวิตอยู่ การจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวที่เรียกว่าการจดจำระลึกถึงที่ไม่มีอะไรเจือปน สิ่งนี้ที่เรียกว่าโยคะ มนุษย์ที่นี่จดจำผู้อื่นได้มากมาย ลูกมีการจดจำระลึกถึงที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน ดวงวิญญาณรู้ว่าความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดนั้นจะต้องจบสิ้นลงและความสัมพันธ์ของเรานั้นมีกับพ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้น ยิ่งลูกจดจำระลึกถึงพ่อมากเท่าไร บาปของลูกก็จะยิ่งได้รับการปลดเปลื้องมากเท่านั้น ไม่ใช่ว่าด้วยการจดจำเพื่อนและญาติมิตรของลูก แล้วลูกกำลังทำบาป ไม่เลย มีการทำบาปเมื่อลูกกระทำกรรมที่ผิด ด้วยการจดจำผู้มีชีวิตอื่นๆลูกไม่ได้สะสมบาปแต่เสียเวลาไปอย่างแน่นอน ด้วยการจดจำพ่อผู้เดียว บาปของลูกได้รับการปลดเปลื้อง นี่คือวิธีตัดบาปของลูก อย่างไรก็ตามลูกก็จดจำเพื่อนและญาติมิตรของลูกฯลฯ ทำธุรกิจของลูกและทุกสิ่งอื่นสำหรับการดำรงชีวิตของร่างกายของลูก แต่เฝ้าแต่จดจำระลึกถึงพ่อเมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเวลา แล้วอัลลอยจะถูกขจัดออกไป นี่คือสิ่งหลัก ภายในคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ลูกต้องจดจำพ่อ ลูกต้องอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ซันยาสซีสลัดร่างของพวกเขาแล้วก็ไปเกิดกับผู้ครองเรือน ไม่ใช่ว่าพวกเขากลับมาบริสุทธิ์ชาติแล้วชาติเล่า โลกที่ปราศจากกิเลสไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ นี่คือโลกที่มีกิเลส ไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้ เพราะการอยู่ในโลกที่มีกิเลสย่อมมีความอ่อนแออย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามมีเพียงสองโลกเท่านั้น หนึ่งคือโลกที่ปราศจากกิเลสและอีกหนึ่งคือโลกที่มีกิเลส เทพอยู่ในโลกที่บริสุทธิ์ ควรอธิบายสิ่งนี้ได้อย่างง่ายมาก โลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้เวลานี้ต้องถูกทำลาย ประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดก่อนการทำลายล้างจะเกิดขึ้น บาบาพูดว่า: ละทิ้งความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมด มีศรัทธาว่าลูกคือดวงวิญญาณและจดจำระลึกถึงพ่อและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: ลูกเรียกพ่อว่าผู้ชำระล้างให้บริสุทธิ์ มีหลายคนที่ลงแช่น้ำในแม่น้ำคงคา ไม่ใช่ว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการทำสิ่งนั้น ลูกต้องอธิบายอย่างดีมากในงานนิทรรศการ ประชาบิดา พ่อของปวงประชาต้องอยู่ที่นี่ ด้านล่างมีการแสดงภาพบราห์มาและบราห์มากุมารและกุมารีกำลังทำปาทาเซีย ลูกต้องอธิบายเรื่องนี้เป็นอย่างดี ลูกควรอธิบายจากหัวใจของลูก เพราะด้วยการให้ความรู้มากเกินไปอย่างผิวเผินลูกจะประณามชื่อเสียง เมื่อลูกเห็นว่าลูกสับสนเกี่ยวกับบางสิ่ง ขอให้พวกเขาคอยในขณะที่ลูกส่งซิสเตอร์อีกคนหนึ่งมา บางคนฉลาดมากกว่าคนอื่น งานนิทรรศการและงานออกร้านต้องได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังอธิบายและไม่โต้แย้งทุกสิ่ง บางคนที่รู้จักทุกคนควรอยู่ตรงทางเข้าเพราะมีผู้คนมากมายหลายประเภทที่มา ลูกควรให้ความนับถือกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอน จะมีความแตกต่างบ้างอย่างแน่นอน ลูกไม่ควรรู้สึกว่ามีความรักคนนี้มากกว่าคนนั้นและรู้สึกว่ามีการแบ่งแยกหรือการเลือกปฏิบัติ สิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ บางคนรู้สึกว่าบุคคลสำคัญได้รับการต้อนรับอย่างดีมากกว่าที่นี่ ผู้ที่เป็นประโยชน์ในงานรับใช้ย่อมได้รับการต้อนรับเช่นนั้นอย่างแน่นอน หากใครบางคนมีการสร้างอาคารขึ้นมา เขาควรจะได้รับการดูแลและได้รับการต้อนรับนั้นอย่างแน่นอน ถึงอย่างไรอาคารนั้นก็สร้างขึ้นเพื่อลูกๆอยู่แล้ว ปวงประชาจะดูแลผู้ที่เพียรพยายามและกลายเป็นราชาโดยอัตโนมัติ ผู้ที่มีสถานภาพที่สูงจะได้รับการต้อนรับที่ดีกว่าผู้ที่สถานภาพที่ต่ำอย่างแน่นอน ดวงวิญญาณทั้งหมดของโลกคือลูกๆ ของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด อย่างไรก็ตามท่านได้ถือกำเนิดในบารัต ผู้คนของบารัตที่สูงส่งในตอนแรกเวลานี้ได้กลับมาตกต่ำ พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อสอนลูก พ่อมาในบารัตและทุกคนก็ได้รับประโยชน์ มีโดยเฉพาะและโดยทั่วไป บารัตเวลานี้คือนรกและต้องกลายเป็นสวรรค์ ดังนั้นท่านจะมาในบารัตใช่ไหม? ท่านจะทำอะไรด้วยการไปที่อื่น? มันอยู่ในบารัตที่ผู้คนบนหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้สร้างวัดให้กับโสมนาถก่อน เช่นเดียวกับโบสถ์ขนาดใหญ่ที่พวกเขาสร้างในต่างประเทศเพราะพระสันตะปาปาได้ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ไม่ใช่ว่าทุกโบสถ์จะเป็นเช่นเดียวกัน แน่นอนโบสถ์เหล่านั้นตามลำดับกันไป วัดโสมนาถเต็มไปด้วยเพชรและอัญมณี มุสลิมก็ได้รูดปล้นสิ่งนั้นและนำเอาทุกสิ่งไป ลูกเคยมั่งคั่งอย่างมาก ลูกจะปล้นอะไรจากโบสถ์? ผู้คนไล่ตามเงิน! มาห์มุด กุซนาวี ได้เอาไปอย่างมากแล้วชาวอังกฤษก็เข้ามา พวกเขาส่งทรัพย์สมบัติไปต่างประเทศอยู่เรื่อยๆและนำเอาไปอย่างมากมายเช่นกัน เวลานี้ลูกได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมา พวกเขาให้เงินหลายพันล้านรูปี ลูกกำลังได้รับทั้งหมดนี้ในเวลาที่จำเป็น หากลูกไม่ได้รับบัญชีของลูก ลูกจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรในเวลาที่จำเป็น? พ่ออธิบายแก่ลูกว่าละครนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร ดูที่บัญชีของการให้และรับนี้ อย่างไรก็ตามเวลานี้ลูกๆ ต้องกลายเป็นนายของสวรรค์ ดูสิว่าประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกไปรอบวงจรอย่างไร สิ่งนี้ได้มีการอธิบายให้แก่ลูกๆแล้วด้วยเช่นกัน แล้วลูกก็ได้รับการบอกว่า: ลูกๆ มานมานะบาฟ! ทั้งหมดนี้จะซ้ำรอย จากสะโต ทุกสิ่งจะกลายเป็นตาโมประธาน ลูกต้องทำงานฯลฯ ในระหว่างวัน ดังนั้นนอกเหนือจากเวลานั้น เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเวลา จงจดจำระลึกถึงพ่อ บางครั้งลูกมีเวลาที่ทำงานด้วยเช่นกัน งานของบางคนเป็นเช่นนั้นที่พวกเขาเพียงแค่ต้องเซ็นเอกสารเท่านั้นเอง! หลายคนอยู่อย่างเป็นอิสระอย่างมาก ถึงอย่างนั้นกลางคืนก็เป็นของตัวลูกเอง ในช่วงระหว่างวันลูกหารายได้สำหรับการเลี้ยงชีพของร่างกายของลูก ดังนั้นหารายได้นี้ในเวลากลางคืน สิ่งนี้เป็นไปสำหรับอนาคต 21 ชาติของลูก กล่าวกันว่า: หนึ่งนาที ครึ่งนาที อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และลูกจะหารายได้อย่างมาก ผู้ที่รู้คิดจะเข้าใจว่าพวกเขาสามารถหารายได้มากมายอย่างแท้จริง บางคนแม้กระทั่งเขียนไว้ในชาร์ทของพวกเขาว่า: ฉันได้จดจำบาบาเป็นเวลานานเท่านี้ บนหนทางของความไม่รู้ บางคนเขียนตารางเวลาประจำวันของพวกเขา หากลูกเขียนชาร์ทของลูก ลูกจะสามารถรักษาความใส่ใจได้ ตรวจสอบว่าเวลาของลูกไม่ได้สูญเปล่าหรือลูกไม่ได้กระทำกรรมที่เป็นบาปใดๆ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่แสนหวาน ผู้เป็นที่รัก ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าได้สูญเสียเวลาของลูกด้วยการจดจำผู้ที่มีชีวิตใด ๆ อย่ากระทำความผิดใดๆ ที่จะกลายเป็นการกระทำบาป

2. จดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และลืมทุกสิ่ง ทำการกระทำเพื่อหาเลี้ยงชีพของร่างกายของลูก พร้อมกับสิ่งนั้น จงกลับมารู้คิดและหารายได้ที่ไม่สูญสลาย จดบันทึกชาร์ทของการจดจำระลึกถึง

พร:
ขอให้ลูกไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนและด้วยทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด จงกลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นและเป็นตัวของการจดจำระลึกถึง

ผู้ที่มีทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดจะไม่มีวันกลัวและไม่สั่นคลอนเมื่อพวกเขาเห็นฉากใดๆ พวกเขาอยู่อย่างไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน นี่เป็นเพราะว่าด้วยทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดของพวกเขา พวกเขาจึงกลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นและเป็นตัวของการจดจำระลึกถึง หากลูกมีความแปรปรวนขึ้นๆลงๆแม้แต่น้อยเมื่อลูกเห็นบางสิ่งหรือถ้าลูกมีความผูกพันยึดมั่น ลูกจะไม่ถูกกล่าวว่าไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนเหมือนองคด ด้วยทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด พร้อมกับความเป็นผู้ใหญ่และความจริงจัง ให้มีธรรมชาติที่สนุกสนานด้วยเช่นกัน

คติพจน์:
เช่นเดียวกับการเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง การมีทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นสิ่งชี้บอกของราชาฤๅษี