09.10.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่และมีการสนทนาที่แสนหวานกับบาบา เวลาเช้าตรู่เป็นเวลาที่ดีมากในการไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้

คำถาม:
อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้เลื่อมใสศรัทธาเรียกพระเจ้าว่าผู้ทรงอำนาจ กับลูกก็เรียกท่านในชื่อนั้น?

คำตอบ:
พวกเขาพูดว่า พระเจ้าสามารถทำสิ่งใดก็ตามที่ท่านต้องการ ทุกสิ่งอยู่ในมือของท่าน อย่างไรก็ตามลูกรู้ในสิ่งที่บาบาพูดว่า: ฉันก็ถูกผูกไว้โดยละครเช่นกัน ละครคือผู้ทรงอำนาจ พ่อเรียกว่าผู้ทรงอำนาจเพราะท่านมีพลังที่จะให้การหลุดพ้นแก่ทุกคน ท่านก่อตั้งอาณาจักรเช่นนั้นที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากลูกได้

โอมชานติ
ใครพูดสิ่งนั้น? บาบา โอมชานติ ใครพูดสิ่งนั้น? ดาดา เวลานี้ลูกๆได้รู้จักคำยกย่องของผู้ที่สูงสุดที่มีความยิ่งใหญ่มาก พวกเขากล่าวว่า: เนื่องจากท่านคือผู้ทรงพลังอำนาจ ท่านจะไม่สามารถทำสิ่งใดได้หรือ? ผู้คนในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาให้ความหมายที่ยิ่งใหญ่มากต่อคำว่า ผู้ทรงพลังอำนาจ พ่อพูดว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามละคร ฉันไม่ได้ทำสิ่งใด ฉันเช่นกันก็ถูกผูกไว้โดยละคร เป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อที่ลูกกลายเป็นผู้ทรงอำนาจ ด้วยการคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ ลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน พ่อคือผู้ทรงอำนาจ ท่านต้องสอนลูก ท่านพูดว่า: ลูกๆ จดจำพ่อ และบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง แล้วลูกจะกลายเป็นผู้ทรงอำนาจและปกครองโลก ถ้าลูกไม่มีพลังลูกจะปกครองได้อย่างไร? ลูกได้รับพลังด้วยการมีโยคะ และเหตุนี้เองที่โยคะเก่าแก่ของบารัตจึงได้รับการจดจำกันมา ลูกๆ มีการจดจำระลึกถึงตามลำดับกันไปและมีประสบการณ์ของความสุขตามนั้น ลูกดวงวิญญาณรู้ว่าลูกสามารถได้รับอาณาจักรของโลกด้วยการจดจำพ่อ ไม่มีใครมีอำนาจที่จะแย่งชิงสิ่งนั้นไปจากลูกได้ ทุกคนยกย่องพ่อสูงสุด แต่ไม่มีใครเข้าใจอะไรเลย ไม่มีมนุษย์แม้แต่เพียงคนเดียวรู้ว่านี่คือการละเล่น ถ้าพวกเขาเข้าใจว่านี่คือการละเล่น เขาจะจดจำทุกสิ่งจากตอนเริ่มต้นจนถึงตอนจบด้วยเช่นกัน มิเช่นนั้นก็จะผิดที่จะเรียกสิ่งนี้ว่าการละเล่น พวกเขาพูดว่ามันคือการละเล่นและเราได้มาเพื่อเล่นบทบาทของเรา ดังนั้น พวกเขาควรรู้ถึงตอนต้น,ตอนกลางและตอนจบของการละเล่นนี้ พวกเขาแม้กระทั่งพูดว่าพวกเขามาจากเบื้องบนและเหตุนี้เองประชากรจึงเพิ่มขึ้น ในยุคทองมีมนุษย์น้อยมาก ดวงวิญญาณเหล่านี้ทั้งหมดมาจากไหน? ไม่มีใครเข้าใจว่าละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้วที่คงอยู่ตลอดไปและไม่สูญสลาย และเฝ้าแต่ซ้ำรอยจากตอนเริ่มต้นถึงตอนจบ เมื่อลูกดูภาพยนตร์จากตอนต้นจนถึงตอนจบแล้วก็ดูอีกครั้ง ภาพยนตร์นั้นก็จะซ้ำเหมือนเดิมในครั้งที่สอง จะไม่มีความแตกต่างแม้แต่น้อย ดูซิว่าพ่ออธิบายแก่ลูกๆ ที่แสนหวานที่สุดอย่างไร! พ่ออ่อนหวานมาก! บาบาท่านนั้นอ่อนหวานอย่างยิ่ง! บาบาเวลานี้เรากำลังไปยังดินแดนแห่งความสุขของเรา เวลานี้เรารู้ว่าเมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์พวกเขาก็จะได้รับนมที่บริสุทธิ์ที่นั่นด้วย เหล่าแม่ที่สูงส่งเหล่านั้นช่างอ่อนหวานมาก พวกเธอให้อาหารลูกของเธอในเวลาที่ถูกต้อง ลูกน้อยของพวกเธอจึงไม่ต้องร้องไห้สำหรับสิ่งนั้น ลูกต้องไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ในลักษณะนี้ ลูกต้องทำตัวเองให้สนุกสนานอย่างมากด้วยการพูดกับบาบาในเวลาเช้าตรู่ บาบาท่านกำลังแสดงให้เราเห็นถึงวิธีที่ดีมากที่จะก่อตั้งอาณาจักรที่สูงส่ง จากนั้นเราจะไปสู่ตักของแม่ที่สูงส่ง เราคือผู้ที่ไปโลกใหม่นั้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน วันแห่งความสุขของเรากำลังจะมาถึง นี่คือการหล่อเลี้ยงของความสุขที่มีการกล่าวไว้ว่า: หากคุณต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสให้ถามโก๊ปและโก๊ปี้ เวลานี้เราได้พบพ่อที่ไม่มีขืดจำกัดแล้ว ท่านกำลังทำให้เรากลายเป็นนายแห่งสวรรค์ที่สูงส่ง เราได้รับโชคแห่งอาณาจักรของเราทุกวงจร เรามีประสบการณ์ของความพ่ายแพ้และได้รับชัยชนะ เวลานี้เราต้องชนะเหนือราวันด้วยการจดจำพ่อ แล้วเราจะกลับมาบริสุทธิ์ ไม่มีการกล่าวถึงสงครามใดหรือความทุกข์ทรมานใดที่นั่นเลย ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยที่นั่น เราใช้จ่ายอย่างมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเวลาชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่า เราสะดุดล้มอย่างมากและมีกูรูมากมาย! เวลานี้เราจะไม่มีกูรูใดๆเป็นเวลาครึ่งวงจร เราจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบแล้วไปสู่ดินแดนแห่งความสุข พ่อพูดว่า: ลูกคือนักเดินทางไปยังดินแดนแห่งความสุข เวลานี้ลูกต้องไปจากดินแดนแห่งความทุกข์สู่ดินแดนแห่งความสุข บาบาที่น่าอัศจรรย์ของพวกเรา! ดูว่าท่านกำลังสอนเราอย่างไร! นี่เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่อนุสรณ์ของพวกเราคงอยู่ที่นี่ มีคำยกย่องที่ไม่มีขีดจำกัดของวัดดิลวาลา เวลานี้เรากำลังศึกษาราชาโยคะ ดังนั้นอนุสรณ์ของสิ่งนี้จะถูกสร้างขึ้นอย่างแน่นอน สิ่งนี้เป็นอนุสรณ์ที่เหมือนเดิมของพวกเรา บาบา มาม่าและลูกๆ กำลังนั่งอยู่ที่นั่น บนพื้นมีการแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังฝึกโยคะและอาณาจักรของสวรรค์ถูกแสดงไว้ข้างบนเหนือพวกเขา ความรู้นี้ชัดเจนอย่างมากในรูปภาพของต้นไม้ ดูซิว่าบาบาได้ให้นิมิตและมีการให้สร้างรูปภาพขึ้นอย่างไร บาบาได้ให้นิมิตเหล่านั้นและได้ให้การแก้ไขด้วยเช่นกัน ช่างเป็นความอัศจรรย์อะไรเช่นนี้! ความรู้ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งใหม่ ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับความรู้นี้ เพียงพ่อเท่านั้นที่นั่งและอธิบายว่ามนุษย์เฝ้าแต่กลับมาตาโมประธานอย่างไร ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความเลื่อมใสศรัทธาก็ตาโมประธานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่ดำเนินไป เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามที่นี่ที่จะกลับมาสะโตประธาน คำว่า มานมานะบาฟ ก็กล่าวไว้ในกีตะเช่นกัน เพียงแค่พวกเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าคือใคร ลูกๆ ต้องตื่นแต่เช้าตรู่และไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้เกี่ยวกับวิธีที่จะให้คำแนะนำของพระเจ้าแก่ผู้คน ในความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกันผู้คนตื่นแต่เช้าตรู่และกระทำความเลื่อมใสศรัทธาในขณะที่นั่งอยู่ในซอกเล็กๆของพวกเขา นี่เป็นการไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกันใช่ไหม? เวลานี้ลูกแต่ละคนได้รับดวงตาที่สามแห่งความรู้ พ่อกำลังบอกเรื่องราวของดวงตาที่สามแก่ลูก เรื่องราวของดวงตาที่สาม เรื่องราวของความเป็นอมตะและเรื่องราวของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริงทั้งหมดเป็นที่รู้จักกันดี พ่อผู้เดียวที่บอกพวกเขา แล้วพวกเขาก็ได้รับการบอกบนหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาต่อไป ลูกๆ กลับมามีความมั่งคั่งด้วยความรู้ และเหตุนี้เองเหล่าเทพจึงได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐี เหล่าเทพกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งมาก ดูที่ยุคเหล็กแล้วดูที่ยุคทอง มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน! ต้องใช้เวลาสำหรับการชำระทั้งโลกให้สะอาด โลกนี้ไม่มีขีดจำกัด บารัตคือดินแดนที่ไม่สูญูสลายที่ไม่เคยหายไป เป็นเวลาครึ่งวงจรที่มีเพียงดินแดนนี้เท่านั้นที่อยู่ที่นี่ และจากนั้นดินแดนอื่นทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นมาตามลำดับกันไป ลูกๆ กำลังได้รับความรู้อย่างมาก! บอกพวกเขาว่า: มาและทำความเข้าใจว่าประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลกซ้ำรอยอย่างไร ฤาษีและมุนีที่เก่าแก่โบราณได้รับความเคารพอย่างมาก แต่พวกเขาไม่รู้ตอนเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนจบของโลกด้วยเช่นกัน พวกเขาคือหฐโยคี อย่างไรก็ตามพวกเขามีพลังของความบริสุทธิ์ด้วยสิ่งนี้ที่พวกเขาค้ำจุนบารัต มิฉะนั้นลูกจะไม่มีทางรู้เลยว่าบารัตจะกลายเป็นอะไร! เมื่ออาคารถูกทาด้วยสีขาวก็จะดูสวยงาม บารัตเคยบริสุทธิ์มาก ในขณะบารัตเดียวกันนั้นเวลานี้ได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ ความสุขของลูกที่นั่นคงอยู่เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ลูกมีความมั่งคั่งอย่างมากที่นั่น ลูกอาศัยอยู่ในบารัตเท่านั้น บารัตเคยเป็นอาณาจักรของลูก นี่เป็นเรื่องของเมื่อวานนี้เท่านั้น แล้วศาสนาอื่นทั้งหมดก็มา พวกเขามาและเปลี่ยนแปลงโลกเพียงเล็กน้อยและชื่อของพวกเขาก็ได้รับการยกย่อง เวลานี้พวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดก็กลับมาตาโมประธานด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกๆ ควรมีประสบการณ์ของความสุขอย่างมาก! ลูกต้องไม่บอกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่คนที่มาใหม่ ก่อนอื่นทำให้พวกเขารู้จักพ่อก่อน คุณรู้จักชื่อ รูป สถานที่และเวลาของพ่อหรือไม่? บทบาทของพ่อสูงสุดเป็นที่รู้จักกันอย่างดีมาก ลูกรู้ว่าเวลานี้พ่อกำลังให้คำแนะนำและแนวทางแก่เรา ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกเองอีกครั้ง ลูกๆเป็นผู้ช่วยของพ่อ ลูกกำลังกลับมาบริสุทธิ์ ดังนั้นโลกที่บริสุทธิ์จะต้องมีการก่อตั้งขึ้นสำหรับลูกอย่างแน่นอน ลูกสามารถเขียนว่าโลกเก่าเวลานี้กำลังเปลี่ยนแปลง และจากนั้นจะมีอาณาจักรของสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ หลังจากนั้นอาณาจักรของราวันก็ดำเนินต่อกันมา เป็นสิ่งที่แสนหวานอย่างยิ่งที่จะอธิบายโดยการใช้รูปภาพต่างๆ เวลาและวันที่ทั้งหมดถูกเขียนไว้บนรูปภาพ ราชาโยคะที่เก่าแก่โบราณของบารัตหมายถึงการจดจำระลึกถึง ด้วยการจดจำระลึกถึงบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง และด้วยการศึกษานี้ลูกจะได้รับสถานภาพ ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน ใช่ จะมีพายุของมายาอย่างแน่นอน เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่และพูดกับบาบา นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับทั้งความเลื่อมใสศรัทธาและความรู้ ลูกควรมีการสนทนาที่แสนหวานอย่างยิ่ง เวลานี้ลูกกำลังจะไปสู่โลกที่สูงส่ง สิ่งนี้เข้าไปในหัวใจของผู้ที่แก่ชราว่าเวลานี้เขากำลังจะจากร่างและเข้าไปในครรภ์ บาบาทำให้พวกเขาทั้งหมดซาบซึ้งอย่างมาก! นั่งและพูดในลักษณะนี้และลูกจะสะสมมากมาย ชีพบาบากำลังเปลี่ยนแปลงเราจากผู้อยู่อาศัยในนรกเป็นผู้อยู่อาศัยในสวรรค์ เราคือผู้ที่มาก่อน เราเล่นบทบาทรอบด้าน พ่อพูดว่า: สละละทิ้งเครื่องแต่งกายที่สกปรกเหล่านั้น ลืมโลกทั้งหมดรวมทั้งร่างกายของลูกเองด้วย นี่คือการสละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัด ที่นั่นเมื่อลูกแก่ชรา ลูกจะมีนิมิตว่าลูกกำลังจะกลับมาเป็นทารกอีกครั้งอย่างไร มีความสุขอย่างยิ่ง วัยเด็กเป็นสิ่งดีที่สุด นั่งและไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ในลักษณะนี้ตั้งแต่เช้าตรู่ เมื่อประเด็นต่างๆปรากฏขึ้น ลูกจะรู้สึกเป็นสุขมาก หนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปอย่างมีความสุข ยิ่งลูกฝึกฝนมากเท่าไหร่ ความสุขของลูกก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น และลูกจะสนุกกับตนเองมากตามนั้น ลูกต้องจดจำบาบาในขณะที่เดินเหินเคลื่อนไหวไปมา ลูกมีเวลามาก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอุปสรรคจะเกิดขึ้น ผู้คนไม่เคยนอนหลับในขณะที่ทำธุรกิจของเขา เป็นคนเกียจคร้านที่จะนอนหลับ เพียงแค่จดจำระลึกถึงชีพบาบาต่อไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เก็บชีพบาบาไว้ในสติปัญญาของลูกเมื่อลูกกำลังเตรียมอาหาร ฉันกำลังทำสิ่งนี้เพื่อชีพบาบา อาหารต้องเตรียมด้วยความสะอาดมาก ไม่ควรจะมีสิ่งใดที่สร้างความยุ่งยาก บาบาเอง (บราห์มาบาบา) ก็อยู่ในการจดจำระลึกถึงเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่และมีการสนทนาที่แสนหวานกับบาบา ด้วยการได้รับการหล่อเลี้ยงแห่งความสุขทุกวัน ลูกจะได้สัมผัสประสบการณ์ของความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส

2. เพื่อที่จะกลายเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์ของพ่อในการก่อตั้งอาณาจักรยุคทอง จงกลับมาบริสุทธิ์ บาปของลูกได้รับการปลดเปลื้องด้วยการจดจำระลึกถึง เตรียมอาหารด้วยความสะอาดอย่างมาก

พร:
ขอให้ลูกได้รับชัยชนะเหนือสถานการณ์ที่เลวร้ายด้วยสภาพดั้งเดิมของลูกและกลายเป็นเพชรพลอยแห่งชัยชนะในยุคบรรจบพบกัน

วิธีที่จะได้รับชัยชนะเหนือสถานการณ์ที่เลวร้ายคือการนำสภาพดั้งเดิมของลูกมาใช้ แม้ร่างกายนั้นจะไม่ใช่ของลูก แต่ก็ไม่ใช่ลูก สภาพดั้งเดิมของลูกหรือศาสนาดั้งเดิมของลูกทำให้ลูกประสบกับความสุข ศาสนาใดๆนั่นคือศาสนาภายนอกหรือสำนึกรู้เกี่ยวกับร่างกายทำให้ลูกประสบกับความทุกข์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ผู้ที่รักษาสภาพดั้งเดิมของเขาไว้อย่างสม่ำเสมอจะประสบความสุขอยู่เสมอ ไม่มีคลื่นแห่งความทุกข์มาถึงพวกเขาได้ พวกเขากลายเป็นเพชรพลอยแห่งชัยชนะในยุคบรรจบพบกัน

คติพจน์:
ด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงช่วยขจัดความคิดที่ไร้ประโยชน์


คำพูดที่สูงส่งอันล้ำค่าของมาเตชวารี

เพื่อที่จะได้รับความรู้ของพระเจ้าที่ไม่สูญสลาย ลูกไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาใด ๆ

ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าของเรานั้นง่ายมากและอ่อนหวานมาก และด้วยความรู้นี้ลูกสามารถสะสมรายได้สำหรับชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่า ความรู้นี้ง่ายมากที่ไม่ว่าใคร ๆก็ตาม ตั้งแต่ดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่ไปจนถึงคนอย่างอะฮิลยา (บุคคลที่กลายเป็นหิน ตัวละครที่จำกันได้ในรามเกียรติ์) ตั้งแต่เด็กที่นับถือศาสนาใด ๆ ไปจนถึงผู้สูงอายุก็สามารถรับความรู้นี้ได้ ดูสิแม้จะเป็นเรื่องที่ง่าย แต่ผู้คนในโลกก็ถือว่าความรู้นี้เป็นเรื่องที่ยากมาก บางคนเชื่อว่าพวกเขาจะกลายเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อพวกเขาศึกษาพระเวท, คัมภีร์, อุปนิษัท ฯลฯ มากมาย แต่สำหรับสิ่งเหล่านี้พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษา ก็ต่อเมื่อพวกเขามีหฐะโยคะอย่างมากเท่านั้นที่พวกเขาจะได้รับบางสิ่งบางอย่าง แต่เรารู้จากประสบการณ์ของเราว่าความรู้นี้ง่ายดายมาก เพราะพระเจ้าเองกำลังสอนเรา ไม่มีการบังคับร่างกาย การสวดมนต์ หรือการทรมานตน ไม่ต้องกลายเป็นบัณฑิตที่ยิ่งใหญ่หรือไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาสันสกฤตใดๆ ที่นี่ดวงวิญญาณจะต้องมีโยคะกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดอย่างเป็นธรรมชาติ แม้ว่าใครบางคนจะไม่สามารถซึมซับความรู้นี้ได้ แต่ก็ยังคงมีประโยชน์มากมายเพียงแค่ด้วยการมีโยคะ ด้วยสิ่งนี้ประการแรกลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ และประการที่สองบ่วงกรรมของลูกจะถูกเผาไหม้ไปและลูกจะกลับมาอยู่เหนือบ่วงกรรม มีพลังมากมายที่ได้รับจากการจดจำระลึกถึงพระเจ้าผู้ทรงพลังอำนาจ แม้ว่าท่านจะสอนโยคะให้กับเราโดยผ่านร่างกายของบราห์มา แต่เราก็ยังต้องจดจำรูปแห่งแสง ชีวา ดวงวิญญาณสูงสุดท่านเองโดยตรง เพียงการจดจำระลึกถึงนี้ที่สิ่งสกปรกบนดวงวิญญาณจะถูกขจัดออกไป อัจชะ