09.10.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ทำตามแม่และพ่อและนั่งบนบัลลังก์หัวใจ ไม่มีความยากลำบากใดในสิ่งนี้ เพียงแต่จดจำพ่อและกลับมาบริสุทธิ์

คำถาม:
อะไรคือคำแนะนำที่พ่อ ผู้เป็นเจ้าแห่งคนจน ให้แก่ลูกๆ ของท่านเพื่อให้พวกเขาสร้างโชคของพวกเขา?

คำตอบ:
ลูกๆ ชีพบาบาไม่ได้ต้องการสิ่งใดของลูก ลูกอาจจะกิน ดื่ม ศึกษา และทำให้ตนเองสดชื่นและจากไป แต่ให้จดจำว่ามีคำยกย่องของคำว่า ข้าวเพียงหนึ่งกำมือ หากลูกปรารถนาที่จะกลับมามั่งคั่งเป็นเวลา 21 ชาติเกิด จดจำว่าหนึ่งไพชาของผู้ที่ยากจนมีค่าเท่ากับ 100 รูปีของผู้ที่มั่งคั่ง ดังนั้นเมื่อพ่อมาที่นี่โดยตรง จงใช้ทุกสิ่งของลูกในหนทางที่มีค่า

เพลง:
ท่านคือแม่และพ่อ...

โอมชานติ
ลูกๆ เข้าใจความหมายของเพลง แม้ว่าผู้คนเหล่านั้นร้องเรียกหา พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด ลูกรู้ว่าท่านคือพ่อของเรา ในความเป็นจริง ท่านไม่ได้เป็นเพียงพ่อของลูกๆ แต่ท่านคือพ่อของทุกคน สิ่งนี้ต้องเป็นที่เข้าใจด้วย ดวงวิญญาณสูงสุดคือพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมดอย่างแน่นอน ด้วยการพูดว่า บาบา บาบา! อย่างแน่นอนที่ลูกจดจำมรดกของลูก เพียงด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกเผาไป พ่อบอกลูกๆว่า: ลูกๆดวงวิญญาณได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ท่านคือบาบาของทุกคนและดังนั้นลูกๆ ของท่านควรจะปราศจากกิเลสอย่างแน่นอน ครั้งหนึ่งลูกๆ ทั้งหมดเคยปราศจากกิเลส พ่ออธิบายว่า: เมื่อเคยเป็นอาณาจักรของศรีลักษมีและนารายณ์ ทั้งหมดเคยปราศจากกิเลส ดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหมดที่ลูกเห็นที่นั่นต้องปราศจากกิเลสด้วยเช่นกัน เพราะร่างของพวกเขาได้ถูกทำลายไปก่อนแล้ว และแล้วดวงวิญญาณทั้งหมดจะไปและอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของกิเลสใดที่นั่น ไม่มีร่างกายใดที่นั่น ดวงวิญญาณทั้งหมดลงมาสู่โลกนี้จากข้างบนเพื่อที่จะเล่นบทบาทของพวกเขา ผู้คนของบารัตมาเป็นอันดับแรก ในบารัตเคยเป็นอาณาจักรแรกของลักษมีและนารายณ์ ผู้คนของศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดเคยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน เวลานี้ทั้งหมดอยู่ในโลกที่มีตัวตน เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกๆปราศจากกิเลสเพื่อที่จะทำให้ลูกกลายเป็นเทพที่ปราศจากกิเลส เมื่อลูกกลายเป็นเทพจำเป็นที่จะต้องมีโลกใหม่สำหรับลูกอย่างแน่นอน โลกเก่าต้องถูกทำลาย สงครามมหาภารตะได้ถูกแสดงไว้ในคัมภีร์ พวกเขาแสดงว่ามีเพียง 5 พันดาวาสเท่านั้นที่ยังคงอยู่และแล้วถูกหลอมอยู่บนภูเขา และดังนั้นไม่มีใครหลงเหลืออยู่ อัจชะ ดวงวิญญาณเหล่านั้นทั้งหมดไปที่ไหน? ดวงวิญญาณไม่เคยถูกทำลาย ดังนั้นมีคำกล่าวว่าพวกเขาไปสู่โลกที่ไม่มีตัวตนและปราศจากกิเลส พ่อนำลูกจากโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสไปสู่โลกที่ไม่มีตัวตนและปราศจากกิเลส ลูกรู้ว่าลูกต้องได้รับมรดกของลูกจากพ่ออย่างแน่นอน เวลานี้ความทุกข์ได้เพิ่มขึ้น เวลานี้เราต้องการทั้งความสงบและความสุข ทุกคนร้องขอพระเจ้า: โอ พระเจ้า ได้โปรดให้ความสงบและความสุขแก่เราเถิด! มนุษย์ทุกคนทำความเพียรพยายามเพื่อให้ได้ความมั่งคั่ง หากพวกเขามีความมั่งคั่งพวกเขาก็จะมีความสุข พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังให้ความมั่งคั่งอย่างมากแก่ลูก ลูกเคยมั่งคั่งอย่างมากในยุคทอง ลูกเคยมีปราสาทที่ประดับด้วยเพชรและพลอย ลูกๆรู้ว่าลูกได้มาหาพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของสวรรค์ที่ไม่มีขีดจำกัดของลูก ทั้งโลกจะไม่มาที่นี่ เพียงพ่อเท่านั้นที่มาในบารัต เวลานี้ผู้คนของบารัตคือชาวนรก และแล้วพ่อทำให้พวกเขาไปเป็นชาวสรรค์ ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกได้จดจำพ่อชาติแล้วชาติเล่าเพราะความทุกข์ของลูก: โอ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด! โอ บาบาผู้ให้คุณประโยชน์ ผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข ลูกจดจำท่านและดังนั้นท่านต้องมาอย่างแน่นอน ไม่มีใครจดจำท่านโดยไม่มีเหตุผล พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อจะมาและให้ผลของสิ่งนั้นแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธา อย่างไรก็ตามท่านให้สิ่งนั้นแก่ทุกคน ท่านคือบาบาของทุกคน ลูกรู้ว่าลูกจะไปยังดินแดนของความสุขและทั้งหมดที่เหลือจะไปยังดินแดนของความสงบ เมื่อลูกอยู่ในดินแดนของความสุข มีความสงบและความสุขเหนือทั้งโลก พ่อรักลูกๆของท่าน ลูกๆรักแม่และพ่อด้วยเช่นกัน ลูกร้องเพลงด้วยเช่นกัน: ท่านคือแม่และพ่อ แม้แต่ขณะที่มีแม่และพ่อทางร่าง ลูกร้องเพลงว่า: ท่านคือแม่และพ่อ และเราได้รับความสุขอย่างมากด้วยพรของท่าน ลูกไม่ได้ร้องเพลงนี้สำหรับพ่อแม่ทางร่างของลูก แม้ว่าพวกเขาจะทำความเพียรพยายามและดูแลลูกๆของพวกเขา ให้มรดกแก่พวกเขาและให้ลูกๆ ได้หมั้นหมาย แม้กระนั้นเพียงแม่และพ่อเหนือโลกเท่านั้นที่ให้ความสุขอย่างมากแก่ลูก เวลานี้ลูกได้รับการนำมาเลี้ยงดูเป็นลูกของพระเจ้า ส่วนคนอื่นๆทั้งหมดคือลูกที่ได้รับมาเลี้ยงดูโดยปีศาจ ในยุคทองไม่มีการนำลูกมาเลี้ยงดู ที่นั่นไม่มีสิ่งใดนอกจากความสุข ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของความทุกข์ พ่อพูดว่า: พ่อได้มาเพื่อให้ความสุขของสวรรค์อันมากมายแก่ลูกเป็นเวลา 21 ชั่วอายุ เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกกำลังได้รับความสุขของสวรรค์อย่างล้นเหลือจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด บ่วงพันธะของความทุกข์ทั้งหมดกำลังจะจบลง ในยุคทองลูกมีความสัมพันธ์ของความสุข ขณะที่ในยุคเหล็กลูกมีบ่วงพันธะของความทุกข์ พ่อกำลังนำลูกไปสู่ความสัมพันธ์ของความสุข ท่านเรียกว่าผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข พ่อมาและรับใช้ลูกๆ พ่อพูดว่า: พ่อคือคนรับใช้ที่เชื่อฟังของลูก ลูกได้เคยจดจำพ่อถึงครึ่งหนึ่งของวงจร โอ บาบา โปรดมาและให้ความสุขที่ล้นเหลือแก่เรา เวลานี้พ่อมาเพื่อให้สิ่งนั้นแก่ลูก และดังนั้นจงทำตามศรีมัท! ดินแดนแห่งความตายนี้ต้องถูกทำลายและดินแดนของความเป็นอมตะจะได้รับการก่อตั้ง เวลานี้ลูกกำลังรับฟังเรื่องราวของความเป็นอมตะจากบาบาผู้เป็นอมตะเพื่อที่จะไปสู่ดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ไม่มีใครที่นั่นตาย พวกเขาไม่เคยใช้คำว่า ผู้นั้นผู้นี้ได้ตายแล้ว ดวงวิญญาณพูดว่า: เวลานี้ฉันจะละร่างที่ทรุดโทรมนี้และรับร่างใหม่ สิ่งนั้นดี ไม่มีความเจ็บป่วยใดเลยที่นั่น ไม่มีเรื่องของดินแดนแห่งความตาย พ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกไปเป็นนายของดินแดนของความเป็นอมตะ เมื่อลูกปกครองที่นั่น ลูกไม่จดจำสิ่งใดๆของดินแดนแห่งความตาย ลูกไม่ได้ตระหนักรู้ว่าลูกจะกลายเป็นอะไรในขณะที่ลูกเฝ้าแต่ลงมา มิฉะนั้นลูกจะสูญเสียความสุขของลูก ที่นี่ ลูกต้องเก็บรักษาทั้งวงจรไว้ในสติปัญญาของลูก แท้จริงแล้ว นั่นเคยเป็นสวรรค์และเวลานี้เป็นนรก เหตุนี้เองผู้คนเฝ้าแต่ร้องเรียกหาพ่อ ลูกดวงวิญญาณคือผู้อาศัยของดินแดนแห่งความสงบ ลูกมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก ลูกจะนำสันสการ์ของลูกกลับบ้านกับลูก และแล้วลูกจะมาจากที่นั่น รับร่างใหม่และปกครองอาณาจักร เวลานี้ลูกได้รับการบอกข่าวของโลกที่ไม่มีตัวตน อาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและโลกที่มีตัวตน ลูกจะไม่ตระหนักรู้สิ่งนี้ในยุคทอง ลูกเพียงแต่ปกครองอาณาจักรที่นั่น ลูกรู้จักละครด้วยเช่นกัน ลูกดวงวิญญาณรู้ว่าลูกกำลังทำความเพียรพยายามสำหรับยุคทอง ลูกจะกลับมามีค่าควรแก่การไปสวรรค์อย่างแน่นอน ลูกจะให้คุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย และแล้วลูกจะเฝ้าแต่ได้รับพรของพวกเขา มองดูว่าแผนการของลูกคืออะไร! เวลานี้ทุกคนมีแผนการเป็นของเขาเอง พ่อมีแผนการด้วยเช่นกัน ผู้คนใช้หลายล้านรูปีในการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าฯลฯ พ่ออธิบายว่า: ทั้งหมดนั้นคือแผนของปีศาจ ขณะที่แผนของพ่อคือแผนของพระเจ้า เวลานี้แผนของใครจะสำเร็จ? ผู้คนเหล่านั้นจะรบรากันและกันเอง แผนของทุกคนจะกลายเป็นฝุ่น พวกเขาไม่ได้ก่อตั้งสวรรค์ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาทำนั้นเป็นไปเพื่อความทุกข์ แผนของพ่อคือการสร้างสวรรค์ ชาวนรกทำแผนเพื่ออาศัยอยู่ในนรก บาบากำลังทำแผนเพื่อสร้างสวรรค์ ดังนั้นลูกควรจะมีความสุขอย่างมาก มีการจดจำว่า: เราได้รับความสุขอย่างมากเพราะความเมตตาของท่าน ลูกต้องทำความเพียรพยายามเพื่อได้รับสิ่งนั้น พ่อพูดว่า: ลูกสามารถประกาศสิทธิ์สิ่งใดก็ตามที่ลูกต้องการ ลูกสามารถกลายเป็นราชาหรือราชินี ผู้เป็นนายของโลกหรือลูกสามารถกลายเป็นสาวใช้หรือคนรับใช้ สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามมากเพียงใดที่ลูกทำ พ่อเพียงพูดว่า: ก่อนอื่นใดกลับมาบริสุทธิ์และเฝ้าแต่ให้คำแนะนำพ่อแก่ทุกคน จดจำอัลฟ่าและแล้วเบต้า,อาณาจักรนั้นเป็นของลูก! เป็นในการจดจำระลึกถึงพ่อของลูกที่มายาสร้างอุปสรรค์มากมาย เธอตัดโยคะของสติปัญญาของลูก พ่อพูดว่า: มากเท่าที่ลูกจดจำพ่อ บาปของลูกจะถูกเผาไปและลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากตามนั้น เหตุนี้เองโยคะโบราณของบารัตจึงมีชื่อเสียงมาก พ่อถูกเรียกว่าผู้ปลดปล่อยด้วยเช่นกัน พ่อปลดปล่อยลูกๆ จากความทุกข์เป็นเวลา 21 ชาติเกิด ชาวบารัตจะอยู่ในดินแดนของความสุขและที่เหลือทั้งหมดจะอยู่ในดินแดนของความสงบ ด้วยการมองดูที่แผนของโลกที่ไม่มีตัวตนและโลกที่มีตัวตน พวกเขาจะเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าผู้คนของศาสนาอื่นเหล่านั้นไม่สามารถไปสวรรค์ เพียงเหล่าเทพเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถอธิบายความรู้ของละครนี้ ลูกๆมาหาพ่อเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก เพียงในยุคทองเท่านั้นที่ลูกมีความสุขอย่างมากมาย หลังจากนั้นมีอาณาจักรของราวัน มีความทุกข์อย่างมากมายที่นั่น เวลานี้ลูกเข้าใจว่าบาบากำลังทำให้ลูกมีค่าควรแก่การไปดินแดนของความเป็นอมตะด้วยการบอกเรื่องราวที่แท้จริงแก่ลูก เวลานี้ลูกมีการกระทำเช่นนั้นและนี่คือวิธีที่ลูกกลับมามั่งคั่งเป็นเวลา 21 ชาติเกิด มีคำกล่าวว่า: ขอให้ลูกมั่งคั่ง! ขอให้ลูกมีลูกชาย! ที่นั่นลูกจะมีลูกชายและลูกสาวหนึ่งคนอย่างแน่นอน ขอให้ลูกมีชีวิตที่ยืนยาว! ช่วงชีวิตของลูกจะเป็น 150 ปี ไม่มีความตายก่อนเวลาอันควรที่นั่น เพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายสิ่งนี้ ลูกได้ร้องเรียกหาพ่อเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของวงจร ซันยาสซีจะพูดสิ่งนี้หรือไม่? พวกเขารู้อะไร? พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกด้วยความรักอย่างมาก ลูกๆ ถ้าลูกคงกลับมาบริสุทธิ์สำหรับชาติเกิดเดียวนี้ ลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์เป็นเวลา 21 ชาติเกิด มีความสุขในความบริสุทธิ์ ลูกเป็นของศาสนาเทพที่บริสุทธิ์และเวลานี้กลับมาไม่บริสุทธิ์และมีประสบการณ์ของความทุกข์ ลูกเคยปราศจากกิเลสเมื่อลูกอยู่ในสวรรค์ เวลานี้ด้วยการกลับมาเต็มไปด้วยกิเลส ลูกกลับก็กลับมาไม่มีความสุขในนรก พ่อดลใจลูกให้ทำความเพียรพยายาม: จงกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งสวรรค์ มาม่าและบาบาของลูกกลายเป็นสิ่งนี้และดังนั้นลูกควรจะทำความเพียรพยายามสำหรับสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ไม่มีสิ่งใดในสิ่งนี้ที่ลูกจะต้องสับสน พ่อไม่อนุญาตให้ผู้ใดคุกเข่าลงที่แทบเท้าของท่าน พ่ออธิบายว่า: พ่อให้ปราสาทราชวังทองคำที่ประดับด้วยเพชรแก่ลูกและทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ และแล้วลูกเฝ้าแต่ไถศีรษะของลูกในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาและให้เงินเป็นเวลาครึ่งวงจรด้วยเช่นกัน ปราสาทราชวังทองคำทั้งหมดซึ่งประดับด้วยเพชรไปอยู่ที่ไหน? ลูกลงมาจากสวรรค์และเวลานี้มาถึงนรก เวลานี้พ่อกำลังพาลูกไปสวรรค์อีกครั้ง พ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากใดแก่ลูก เพียงแต่จดจำพ่อและกลับมาบริสุทธิ์ ลูกไม่ต้องให้แม้แต่สตางค์เดียว เพียงแต่กิน ดื่ม ศึกษาเล่าเรียน และกลับมาสดชื่นและกลับบ้าน บาบาเพียงแต่สอนลูก ท่านไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมใดๆในการสอนลูก ลูกพูดว่า: บาบา ฉันจะให้บางสิ่งแก่ท่านอย่างแน่นอน ฉันจะรับปราสาทราชวังโดยวิธีอื่นใดที่นั่น? ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนให้ทานให้แก่ผู้ที่ยากจนในนามของพระเจ้า พระเจ้าจะให้ผลของสิ่งนั้นแก่พวกเขา ผู้ที่ยากจนจะไม่ทำสิ่งนั้น! อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้รับผลของสิ่งนั้นกลับคืนสำหรับเพียงชาติเกิดเดียว บาบา เวลานี้ท่านมาที่นี่โดยตรง ฉันให้เงินเล็กน้อยแก่ท่านและท่านให้ผลตอบแทนของสิ่งนั้นในสวรรค์เป็นเวลา 21 ชาติเกิดแก่เรา พ่อทำให้ทุกคนมั่งคั่ง ลูกให้เงินและดังนั้นจึงมีการสร้างอาคารต่างๆขึ้นเพื่อรับรองลูก สิ่งเหล่านี้จะสร้างขึ้นในวิธีอื่นใดอย่างไร? เพียงลูกๆเท่านั้นสร้างอาคารเหล่านี้ฯลฯ ชีพบาบาพูดว่า: พ่อจะไม่ไปอาศัยอยู่ในอาคารเหล่านั้น ชีพบาบาคือผู้ประทานที่ไม่มีตัวตน ลูกให้ท่านและดังนั้นท่านให้ผลของสิ่งนั้นเป็นเวลา 21 ชาติเกิดแก่ลูก พ่อไม่ได้เข้าไปสวรรค์ของลูก พ่อต้องมาในนรกเพื่อที่จะนำลูกออกจากนรก กูรูของลูกทำให้ลูกติดกับอยู่ในปลักมากยิ่งขึ้น พวกเขาไม่ได้ไห้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ พ่อได้มาเพื่อพาลูกไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ดังนั้น เหตุใดลูกจึงไม่จดจำพ่อเช่นนั้นเล่า? พ่อพูดว่า: อย่าให้เงิน! เพียงจดจำพ่อ และบาปของลูกจะถูกเผาไปและลูกจะมาหาพ่อ ลูกๆมีการสร้างอาคารเหล่านี้เพื่อตนเอง มีอนุสรณ์ของ ข้าวหนึ่งกำมือ ผู้ที่ยากจนได้รับผลตอบแทนสำหรับอะไรก็ตามที่พวกเขาให้ตามความกล้าหาญของพวกเขา สถานภาพอะไรที่ผู้มั่งคั่งได้รับ ผู้ที่ยากจนได้รับสิ่งเดียวกันด้วยเช่นกัน ทั้งสองเท่าเทียมกัน หากผู้ที่ยากจนให้หนึ่งรูปีจากหนึ่งร้อยรูปีที่เขามี และผู้ที่มั่งคั่งผู้มีเงินมากมายให้ร้อยรูปีทั้งสองได้รับผลเดียวกัน เหตุนี้เองพ่อมีชื่อว่าเจ้าแห่งคนจน บารัตยากจนที่สุด พ่อมาและทำให้บารัตมั่งคั่ง การให้ทานนั้นให้แก่ผู้ที่ยากจน บาบาอธิบายแก่ลูกอย่างชัดเจนมาก ลูกๆ ความตายเพียงแต่อยู่เบื้องหน้า เวลานี้จงทำทุกสิ่งอย่างรวดเร็ว เพิ่มความเร็วของการจดจำระลึกถึง มากเท่าที่ลูกจดจำระลึกถึงพ่อที่สุดแสนหวาน มรดกที่ลูกจะได้รับก็มากขึ้นตามนั้นและลูกจะกลับมามั่งคั่งมากตามนั้น พ่อไม่ได้บอกลูกให้ก้มลงหรือไปที่งานออกร้านฯลฯ ไม่เลย! เพียงแต่จดจำพ่อและมรดกของลูกขณะที่นั่งอยู่ที่บ้าน ก็เท่านั้นเอง! พ่อคือจุด ท่านเรียกว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือผู้ที่สูงสุดเหนือทั้งหมด พ่อพูดว่า: พ่อเป็นจุดและลูกเป็นจุดด้วยเช่นกัน เป็นเพียงว่าผู้ที่อยู่ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาได้ทำรูปที่ใหญ่โตเพื่อแทนพ่อ จุดจะสามารถเป็นที่กราบไหว้บูชาได้อย่างไร? ท่านถูกเรียกว่าชีพบาบา ใครพูดสิ่งนี้? เวลานี้ลูกพูดว่าชีพบาบากำลังให้มรดกของลูกแก่ลูก เป็นสิ่งมหัศจรรย์! วงจรของ 84 ชาติเกิดเฝ้าแต่หมุนไป ลูกได้รับมรดกนี้หลายต่อหลายครั้งและจะเฝ้าแต่ได้รับสิ่งนี้ พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกอย่างดีมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รัก ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ความตายเพียงแต่อยู่เบื้องหน้า ดังนั้นเวลานี้เพิ่มความเร็วของการจดจำระลึกถึงของลูก ทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในโลกยุคทอง

2. จงนำคุณประโยชน์มาสู่ตนเองและผู้อื่นและรับพร เพื่อที่จะไปยังโลกที่บริสุทธิ์ อย่างแน่นอนลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์

พร:
ขอให้ลูกตายขณะที่มีชีวิตอยู่และได้รับชัยชนะเหนือประสาทสัมผัสทางร่างกายของลูกด้วยการตระหนักรู้ถึงชีวิตใหม่ของลูก

ลูกๆตายขณะมีชีวิตอย่างสมบูรณ์และไม่สามารถถูกดึงดูดด้วยประสาทสัมผัสทางร่างกาย การตายขณะมีชีวิตหมายความว่าลูกตายต่อทุกสิ่งและชีวิตเก่าของลูกนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว เนื่อง​จาก​ลูกใช้​ชาติเกิด​ใหม่ ลูก​จะ​รับ​อิทธิพล​จาก​ประสาท​สัมผัส​ทางร่าง​กาย​ใน​การเกิด​ใหม่​และ​ชีวิต​ใหม่ของลูก​ได้​อย่าง​ไร? ในชีวิตใหม่ของบราห์มา กุมารหรือกุมารี ลูกอยู่เหนือความรู้ของอะไรคือความหมายของการได้รับอิทธิพลจากประสาทสัมผัสทางร่างกาย อย่าปล่อยให้แม้แต่ลมหายใจเพียงเล็กน้อย นั่นคือ สันสการ์ของศูทรใดๆ ติดอยู่กับลูกแม้เพียงเล็กน้อย

คติพจน์:
หลอมความรักของพระเจ้าไว้ในหัวใจของลูกในเวลาอมฤต และจะไม่มีความรักอื่นใดที่จะดึงดูดลูกได้