09.11.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน การจดจำระลึกถึงของลูกนั้นมหัศจรรย์มากเพราะลูกจดจำพ่อ, ครู และสัตกูรูทั้งสามด้วยกัน

คำถาม:
เมื่อมายาทำให้ลูกบางคนหยิ่งยโส, พวกเขาไม่ใส่ใจเกี่ยวกับอะไร?

คำตอบ:
ลูกๆ ที่หยิ่งยโสเข้ามาสู่สำนึกที่เป็นร่างและมีทัศนะคติที่ไม่ใส่ใจเกี่ยวกับมุรลี มีคำกล่าวว่าเมื่อหนูได้พบเศษขมิ้น หนูก็คิดว่ามันเป็นเจ้าของร้านของชำ มีลูกมากมายที่ไม่ได้อ่านมุรลีเลยและพูดว่าพวกเขามีสายใยโดยตรงกับชีพบาบา บาบาพูดว่า ลูกๆ มีสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอในมุรลี ดังนั้นอย่าได้ขาดมุรลี จงให้ความใส่ใจอย่างมากในสิ่งนี้

โอมชานติ
พ่อทางจิตถามลูกๆ ที่สุดแสนหวาน, ที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้งว่า ลูกกำลังนั่งที่นี่ในการจดจำระลึกถึงใคร? (พ่อ, ครูและสัตกูรู) ลูกทั้งหมดกำลังนั่งในการจดจำระลึกถึงทั้งสามหรือไม่? ลูกแต่ละคนควรจะถามตนเองว่า ฉัน มีการจดจำระลึกถึงเมื่อฉันกำลังนั่งอยู่ที่นี่เท่านั้น, หรือฉันมีการจดจำระลึกถึงในขณะที่กำลังเคลื่อนไหวไปทั่วด้วยเช่นกัน? นี่คือแง่คิดที่น่ามหัศจรรย์ซึ่งไม่ได้มีการบอกแก่ดวงวิญญาณอื่นใด แม้ว่าลักษมีและนารายณ์คือนายของโลก ลูกก็ไม่สามารถพูดถึงดวงวิญญาณเหล่านั้นว่าพวกเขาเป็นพ่อ, ครู และสัตกูรู ในความเป็นจริง ลูกไม่สามารถพูดเช่นนี้กับดวงวิญญาณอื่นในทั้งโลก เป็นเพียงลูกๆ เท่านั้นที่มีการจดจำระลึกถึงพ่อในลักษณะนี้ ลูกรู้สึกอยู่ภายในว่าบาบาคือพ่อ, ครู และเป็นสัตกูรูของลูก, และท่านนั้นสูงสุด ลูกจดจำทั้งสามหรือเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น แม้ว่าท่านคือหนึ่งเดียวเท่านั้น ลูกก็จดจำท่านในคุณสมบัติทั้งสามรูป ชีพบาบาคือพ่อ, ครู และสัตกูรูของเราด้วยเช่นกัน นี่คือบางสิ่งที่พิเศษ ลูกควรจะจดจำสิ่งนี้ในขณะที่กำลังนั่งและในขณะที่กำลังเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมาด้วยเช่นกัน บาบาถาม: ลูกมีความคิดในขณะที่กำลังจดจำท่านว่าท่านคือพ่อ, ครู และสัตกูรูของลูกหรือไม่? ไม่สามารถมีผู้ที่มีร่างกายใดที่เป็นเช่นนั้นได้ กฤษณะคือผู้มีร่างกายที่เป็นอันดับหนึ่ง แต่เขาก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นพ่อ, ครู และสัตกูรู นี่คือแง่คิดที่มหัศจรรย์อย่างแท้จริง ดังนั้นลูกควรจะพูดอย่างมีสัจจะว่าลูกจดจำบาบาในทั้งสามรูป ในเวลาของการรับประทานลูกจดจำชีพบาบาเท่านั้นหรือทั้งสามปรากฏอยู่ในสติปัญญาของลูก? ลูกไม่สามารถกล่าวถึงดวงวิญญาณอื่นใดในลักษณะนี้ นี่คือสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ คำยกย่องของพ่อไม่เหมือนใครและดังนั้นลูกควรจะจดจำพ่อในลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน และแล้วสติปัญญาของลูกจะถูกดึงเข้าไปหาผู้เดียวที่มหัศจรรย์มากอย่างสมบูรณ์ พ่อนั่งที่นี่และแนะนำตัวท่านเองและให้ความรู้ของทั้งวงจรด้วยเช่นกัน และยุคที่แตกต่างกันเหล่านี้และแต่ละยุคคงอยู่เป็นเวลากี่ปี, และนี่ยุคเหล่านั้นหมุนไปอย่างไร เพียงพ่อ, ผู้สร้างเท่านั้น ที่สามารถให้ความรู้นี้แก่ลูก ลูกจะได้รับการช่วยเหลืออย่างมากด้วยการจดจำท่าน ท่านผู้เดียวคือพ่อ ครู และกูรู ไม่มีดวงวิญญาณอื่นใดสามารถจะสูงส่งเช่นเดียวกับท่าน อย่างไรก็ตาม มายาทำให้ลูกลืมที่จะจดจำพ่อเช่นนั้น และแล้วลูกก็ลืมครูและกูรูด้วยเช่นกัน ลูกแต่ละคนควรจะรู้สึกอยู่ในหัวใจของลูกว่าพ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกเช่นนั้น มรดกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดก็ไม่มีขีดจำกัดอย่างแน่นอน คำยกย่องของท่านควรจะปรากฏขึ้นในสติปัญญาของลูกเช่นกัน ในขณะที่ลูกเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมาควรจะมีการจดจำทั้งสาม เพียงดวงวิญญาณนี้เท่านั้นที่ทำงานรับใช้ทั้งสามประเภทในเวลาเดียวกัน เหตุนี้เองท่านจึงเรียกว่าสูงสุด ผู้คนก็ได้จัดการประชุม ฯลฯ เพื่อที่จะหาวิธีการที่จะสร้างความสงบในโลก จงบอกพวกเขาว่า สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้และดังนั้นพวกเขาควรจะมาที่นี่เพื่อที่จะทำความเข้าใจวิธีการ ใครกำลังทำสิ่งนี้? ลูกต้องพิสูจน์หน้าที่การงานของพ่อให้แก่ผู้คน มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างหน้าที่การงานของพ่อและหน้าที่การงานของกฤษณะ ทุกคนถูกเรียกชื่อด้วยชื่อทางร่างของพวกเขา ในขณะที่ชื่อของดวงวิญญาณของผู้เดียวนั้นที่ได้รับการยกย่อง ดวงวิญญาณนั้นคือพ่อ, ครู และกูรู มีความรู้ในดวงวิญญาณ แต่ท่านจะให้ความรู้ได้อย่างไร? ท่านสามารถให้ความรู้นี้ผ่านร่างกายเท่านั้น เป็นเมื่อท่านได้ให้ความรู้นี้ที่ท่านได้รับการยกย่อง ลูกๆได้จัดการประชุมในเทศกาลชีพแจนตี ลูกเชิญผู้นำของทุกศาสนาที่แตกต่างกัน ลูกต้องอธิบายว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน หากพระเจ้าอยู่ในทุกคน และแล้วทุกดวงวิญญาณนั้นก็เป็นพระเจ้า, เป็นพ่อ, ครู และกูรูหรือไม่? บอกฉันซิ: คุณมีความรู้ของตอนเริ่ม, ตอนกลางและตอนจบของวงจรโลกหรือไม่? ไม่มีใครสามารถบอกสิ่งนี้แก่ลูก สิ่งนี้ควรที่จะปรากฏขึ้นมาจากภายในตัวลูกๆว่ามีคำยกย่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านคือผู้เดียวที่ชำระทั้งโลกให้บริสุทธิ์ วัตถุธาตุก็กลับมาบริสุทธิ์เช่นกัน ในเวลาของการประชุม, ก่อนอื่นลูกควรจะถามว่า ใครคือพระเจ้าของกีตะ? ใครที่ก่อตั้งศาสนาเทพของยุคทอง? หากพวกเขาพูดว่าเป็นกฤษณะ, ชื่อของพ่อก็หายไป หรือหากพวกเขาพูดว่าท่านอยู่เหนือรูปและนาม, ก็เหมือนราวกับว่าท่านไม่ได้คงอยู่ ดังนั้นโดยปราศจากพ่อ, นั่นก็หมายความว่าพวกเขาเป็นลูกกำพร้า พวกเขาเพียงแค่ไม่รู้จักพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พวกเขาใช้ดาบของตัณหาราคะและสร้างความทุกข์ระทมอย่างมากและความทุกข์แก่กันและกัน ดังนั้นสติปัญญาของลูกควรจะไตร่ตรองสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ลูกต้องแสดงความแตกต่างให้แก่พวกเขา: ลักษมีและนารายณ์คือเทวาและเทวี เนื่องจากของพวกเขาคือราชวงศ์ พวกเขาทั้งหมดก็ต้องเป็นเทวาและเทวี ดังนั้นลูกควรจะเชิญผู้คนจากทุกศาสนา ลูกต้องเชิญผู้ที่มีการศึกษาเท่านั้นและผู้ที่สามารถให้คำแนะนำของพ่อได้อย่างชัดเจน ลูกสามารถเขียนถึงพวกเขาและพูดว่าเราจะเตรียมการสำหรับการเดินทาง และที่พักสำหรับผู้ที่สามารถที่จะให้คำแนะนำของผู้สร้าง และตอนเริ่ม, ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้าง ลูกรู้ว่าไม่มีใครอื่นสามารถให้ความรู้นี้ แม้ว่าใครบางคนจะมาจากต่างแดนและสามารถให้คำแนะนำของผู้สร้างและตอนเริ่ม,ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง เราควรจะจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเขา ไม่มีใครอื่นสามารถโฆษณาในลักษณะนี้ ลูกมีความกล้าหาญ; ลูกคือมหาวีระ ลูกรู้ว่าลักษมีและนารายณ์ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกได้อย่างไร? พวกเขามีความกล้าหาญประเภทใด? สิ่งเหล่านี้ควรจะเข้าไปอยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกกำลังทำงานที่สูงส่งเช่นนั้น! ลูกกำลังชำระทั้งโลกให้บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกต้องจดจำพ่อและมรดกของลูก ลูกไม่ควรเพียงแค่จดจำชีพบาบา แต่ลูกต้องพูดถึงคำยกย่องของท่านด้วยเช่นกัน คำยกย่องนี้เป็นของผู้ไม่มีตัวตนเท่านั้น แต่ผู้ที่ไม่มีตัวตนสามารถให้คำแนะนำของท่านได้อย่างไร? ท่านต้องการปากที่จะให้ความรู้ของตอนเริ่ม, ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างอย่างแน่นอน ปากนี้ได้รับการยกย่องอย่างมาก ผู้คนเร่ร่อนไปทั่วอย่างมากเพื่อที่จะไปที่เกามุกข์ (ปากวัว) พวกเขาสร้างเรื่องราวทุกรูปแบบ พวกเขาพูดว่า เมื่อลูกธนูยิงออกไปและแม่น้ำคงคาก็ปรากฏออกมา พวกเขาคิดว่าแม่น้ำคงคาเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ จะมีใครสามารถได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำได้อย่างไร? เพียงพ่อเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อสอนลูกๆอย่างต่อเนื่องมากมาย! พ่อบอกลูกถึงสิ่งที่จะต้องทำ ดังนั้นใครกำลังจะมาและให้คำแนะนำของพ่อ, ผู้สร้าง และสิ่งสร้าง? ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนารู้ว่าแม้แต่ฤๅษีและมุนีก็เคยพูดว่า เนติ เนติ (ไม่ใช่สิ่งนี้หรือสิ่งนั้น) เราไม่รู้สิ่งใด นั่นหมายความว่าพวกเขาคือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า เวลานี้ดูซิว่ามีใครหรือไม่ที่เชื่อในพระเจ้า! เวลานี้ลูกๆกำลังจะกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจากผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ลูกรู้จักพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้เดียวที่ทำให้ลูกสูงส่งมาก ผู้คนร้องเรียกหา: โอ้ พระเจ้า ผู้เป็นพ่อ ได้โปรดปลดปล่อยพวกเรา! พ่ออธิบายว่า: เวลานี้เป็นอาณาจักรของราวันทั่วทั้งโลก ทุกคนตกต่ำ แต่พวกเขาก็จะกลับมาสูงส่งอีกครั้ง สิ่งนี้ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆว่าในตอนต้นนั้นโลกบริสุทธิ์ พ่อไม่ได้สร้างโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ท่านมาและสร้างโลกที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าวัดของชีวา ชีพบาบาได้สร้างชีวาลายา(วัดของชีวา) ลูกรู้ว่าท่านทำสิ่งนี้ได้อย่างไร ไม่มีการทำลายล้างอย่างสิ้นซากหรือน้ำท่วมทั้งหมดที่เกิดขึ้น พวกเขาเขียนสิ่งต่างๆทุกรูปแบบในคัมภีร์เช่นนั้นที่เพียงพันดาวาสทั้งห้าเท่านั้นที่หลืออยู่และพวกเขาได้หายไปบนภูเขาหิมาลัย อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น บาบานั่งที่นี่และอธิบายสิ่งเหล่านี้ เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ว่าพ่อคือพ่อ, ครู และสัตกูรู วัดเหล่านี้ไม่ได้คงอยู่ที่นั่น เหล่าเทพเคยมีชีวิตอยู่ วัดที่เป็นอนุสรณ์ของพวกเขาก็อยู่ที่นี่ ทั้งหมดนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ทุกวินาทีสิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นในขณะที่วงจรก็หมุนต่อไปเรื่อยๆ พ่อได้ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ดีมากแก่ลูกๆ ลูกๆบางคนมีสำนึกที่เป็นร่างอย่างมากด้วยการคิดว่าพวกเขารู้ทุกสิ่ง พวกเขาไม่แม้กระทั่งจะอ่านมุรลี พวกเขาไม่ได้ให้คุณค่าแก่มุรลีเลย บาบากระตุ้นลูกว่า: บางครั้งมุรลีดีมาก, ดังนั้นลูกไม่ควรจะขาดมุรลี! หากลูกขาดมุรลีเป็นเวลา 10-15 วัน ลูกก็ควรนั่งและอ่านมุรลีเหล่านั้น พ่อพูดว่า ให้ท้าทายพวกเขาและพูดว่าหากใครก็ตามมาและให้ความรู้ของผู้สร้างและตอนเริ่ม, ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง พวกเราจะจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพียงผู้ที่รู้สิ่งนี้เท่านั้นที่จะสามารถยื่นคำท้าทายนี้ในวิธีนี้ได้ มีเพียงครูผู้รู้คำตอบเท่านั้นที่เขาจะสามารถถามคำถามได้ ครูจะถามคำถามโดยที่เขาไม่รู้คำตอบได้อย่างไร? ลูกบางคนมีทัศนคติของการ ไม่เอาใจใส่ ต่อมุรลี พวกเขาพูดว่า พวกเรามีสายใยเพียงแค่กับชีพบาบา อย่างไรก็ตามลูกต้องรับฟังสิ่งต่างๆที่ชีพบาบาพูดด้วยเช่นกัน, ไม่ใช่เพียงแค่จดจำท่านเท่านั้น บาบาบอกสิ่งที่หวานชื่นที่ดีมากแก่ลูก แต่มายาทำให้ลูกหยิ่งยโสอย่างสมบูรณ์ มีคำกล่าวว่า หนูเจอขมิ้นชิ้นเล็กๆและคิดว่ามันเป็นเจ้าของร้านชำ มีหลายคนที่ไม่อ่านมุรลีเลย ประเด็นใหม่ๆ ปรากฏขึ้นในมุรลีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นลูกต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เมื่อลูกกำลังนั่งในการจดจำระลึกถึงบาบา ลูกต้องจดจำว่าพ่อนี้คือพ่อ, ครู และสัตกูรูเช่นกัน ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไร? พ่อได้อธิบายทุกสิ่งแก่ลูกแล้ว เป็นลูกที่จะเปิดเผยพ่อ ลูกอวดพ่อและพ่ออวดลูก เป็นดวงวิญญาณที่ได้มีการแสดงไว้ และจากนั้นก็เป็นงานของลูกที่จะอวด(เปิดเผย) พ่อ แล้วพ่อก็จะไม่ปล่อยวางจากลูก ท่านจะพูดว่า วันนี้ไปที่สถานที่นี้และวันพรุ่งนี้ไปอีกที่สถานที่หนึ่ง ไม่มีใครที่สามารถออกคำสั่งแก่ผู้เดียวได้ ผู้คนจะอ่านคำเชิญนี้ในหนังสือพิมพ์ ในเวลานี้ผู้คนในโลกคือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มาและทำให้ลูกกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า เวลานี้ทั้งโลกไม่มีค่าแม้เพียงหนึ่งสตางค์ ไม่ว่าอเมริกาจะมีทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งมากมายเพียงใด, นั่นก็ไม่มีค่าแม้แต่หนึ่งสตางค์ ทั้งหมดนี้กำลังจะจบสิ้นลง ในบรรดาทั้งโลกมีเพียงลูกเท่านั้นที่มีค่าเต็มบาท ที่นั่นจะไม่มีใครยากจนข้นแค้น ลูกๆควรไตร่ตรองความรู้นี้อย่างสม่ำเสมอและอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส มีการจดจำกันว่า หากลูกต้องการที่จะรู้ถึงความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสให้ถามโก๊ปและโก๊ปี้ สิ่งเหล่านี้ใช้กับยุคบรรจบพบกันเท่านั้น ไม่มีใครอื่นรู้เกี่ยวกับยุคบรรจบพบกัน ด้วยการรับใช้ในอัตราเร็ว, คำยกย่องของยุคบรรจบพบกันก็อาจจะปรากฏขึ้น เคยมีคำกล่าวว่า โอ้ พระเจ้า การละเล่นของท่านนั้นมหัศจรรย์! ไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าคือพ่อครูและสัตกูรู พ่อสอนลูกๆ อย่างต่อเนื่อง ความซาบซึ้งนี้ควรจะคงอยู่อย่างมั่นคงในลูกๆ ลูกควรจะมีความซาบซึ้งนี้จนกระทั่งถึงเวลาสุดท้าย เวลานี้ความซาบซึ้งเหมือนกับน้ำโซดาอย่างเร็วมาก โซดาฟองก็ยุบลง หากลูกเก็บโซดาไว้สักครู่ โซดาจะกลายเป็นน้ำเกลือ สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้น ลูกควรอธิบายแก่ผู้คนในวิธีเช่นนั้นที่พวกเขารู้สึกมหัศจรรย์ พวกเขาพูดว่านี่เป็นสิ่งดี แต่เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับพวกเขาที่จะหาเวลาที่จะทำความเข้าใจและทำให้ชีวิตของพวกเขาเป็นเช่นนี้ บาบาไม่ได้ห้ามลูกไม่ให้ทำธุรกิจ ฯลฯ เพียงแค่กลับมาบริสุทธิ์และจดจำทุกสิ่งที่บาบาสอนลูก ผู้เดียวนี้คือครูของลูก และนี่คือการศึกษาที่ไม่ธรรมดา ไม่มีมนุษย์ใดสามารถสอนความรู้นี้แก่ลูกได้ พ่อเข้ามาในพาหนะที่โชคดีนี้และสอนลูก พ่อได้อธิบายแล้วว่า นี่คือบัลลังก์ของลูกที่ดวงวิญญาณ ภาพลักษณ์อมตะได้เข้ามาและนั่ง ลูกได้รับบทบาททั้งหมดนั้นแล้ว เวลานี้ลูกเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่แท้จริง สิ่งอื่นๆทั้งหมดนั้นเป็นของปลอม ลูกต้องซึมซับสิ่งนี้อย่างดีมากและผูกปมเพื่อที่ทุกครั้งที่ลูกสัมผัสสิ่งนี้ลูกก็จะจดจำได้ อย่างไรก็ตามบางครั้งลูกก็ลืมว่าเหตุใดจึงมีการผูกเงื่อนปมนั้นไว้ ลูกต้องจดจำสิ่งนี้อย่างมั่นคง ต้องมีความรู้พร้อมกับการจดจำระลึกถึงพ่อ มีการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต จงกลายเป็นลูกๆ ที่อ่อนหวาน! แม้ว่าบาบาเข้าใจว่าลูกศึกษาเล่าเรียนทุกๆวงจรและประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกต่างลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ครูผู้ที่สอนลูกก็ยังคงดลใจให้ลูกทำความเพียรพยายาม ลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหตุนั้นเองจึงได้มีการเตือนลูกให้จดจำชีพบาบา ท่านคือพ่อ ครู และสัตกูรูของลูก เด็กเล็กๆ จะไม่มีการจดจำระลึกถึงในลักษณะนี้ ลูกไม่สามารถพูดถึงกฤษณะว่าเขาเป็นพ่อ ครู และสัตกูรู เจ้าชายของยุคทอง, ศรีกฤษณะจะสามารถเป็นกูรูได้อย่างไร? ลูกต้องการกูรูในเวลาของความตกต่ำ ได้เคยมีการจดจำว่าพ่อมาและให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน พวกเขาทำให้กฤษณะดำเหมือนกับถ่าน พ่อพูดว่า ด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะ ทุกคนในเวลานี้จึงกลายเป็นเหมือนถ่าน เหตุนี้เองเขาจึงเรียกว่าน่าเกลียด เรื่องเหล่านี้ลึกล้ำมากที่จะเข้าใจ ทุกคนศึกษากีตะ เป็นเพียงผู้คนของบารัตเท่านั้นที่เชื่อทุกคัมภีร์ พวกเขาเก็บสัญลักษณ์ของทุกคนไว้ และแล้วดังนั้นลูกจะพูดถึงสิ่งนั้นว่าอย่างไร? นั่นหมายความว่าความเลื่อมใสศรัทธาของพวกเขานั้นมีสิ่งเจือปน ความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่มีอะไรเจือปนเป็นความเลื่อมใสศรัทธาของชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้น จากชีพบาบาเท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้ ความรู้นี้แตกต่างไป สิ่งนี้ถูกเรียกว่าความรู้ทางจิต อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ละทิ้งความซาบซึ้งของสิ่งที่สูญสลาย และรักษาความซาบซึ้งทางจิตว่าเวลานี้ลูกกำลังเปลี่ยนจากผู้ที่ไม่มีค่าแม้แต่เศษสตางค์ให้กลายเป็นผู้ที่มีค่าเต็มบาท พระเจ้าเองกำลังสอนลูกและการศึกษาของลูกก็ไม่ธรรมดา

2. กลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและรับใช้เพื่อเปิดเผยพ่อ ลูกต้องไม่หยิ่งยโสและขาดมุรลีใด

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีสิทธิ์ทั้งหมด และอยู่อย่างเป็นอิสระจากการทำงานหนัก โดยได้รับพรจากผู้ประทานพรในทุกย่างก้าว

ลูกๆ ของผู้ประทานพรจะได้รับพรโดยอัตโนมัติในทุกย่างก้าวจากผู้ประทานพร พรเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงของพวกเขา พวกเขาได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการค้ำจุนของพร ผู้ที่ได้มาซึ่งการบรรลุผลที่สูงส่งเช่นนี้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามกล่าวกันว่าได้รับพร ดังนั้นลูกได้ประกาศสิทธิ์ที่จะได้มาซึ่งการบรรลุผลชาติแล้วชาติเล่า ลูกได้รับพรจากผู้ประทานพรในทุกย่างก้าวและลูกจะได้รับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สำหรับดวงวิญญาณที่มีสิทธิ์ทั้งหมด ไม่มีอะไรนอกจากพร: พรโดยผ่านดริชตี คำพูด และความสัมพันธ์

คติพจน์:
เพิ่มความเร็วของความพยายามของลูกตามความเร็วของเวลา