09.11.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกที่แสนหวาน นี่คือเวลาที่มีค่าที่สุดของลูก และดังนั้นลูกต้องไม่เสียเวลา ให้ทานความรู้แก่ผู้ที่มีค่า

คำถาม:
วิธีที่ง่ายในการสร้างสมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงพฤติกรรมของลูกคืออะไร?

คำตอบ:
อธิบายแก่ผู้อื่นเข้าใจถึงสิ่งที่บาบาอธิบายแก่ลูก ให้ทานความมั่งคั่งของความรู้และลูกจะเฝ้าแต่สร้างสมคุณธรรมต่อไปอย่างง่ายดาย และพฤติกรรมของลูกก็จะเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ไม่สามารถรักษาความรู้นี้ไว้ในสติปัญญาของเขาและไม่ให้ทานความมั่งคั่งของความรู้คือคนตระหนี่ถี่เหนียว พวกเขาสร้างความสูญเสียให้กับตนเองโดยไม่จำเป็น

เพลง:
อย่าได้ลืมวันในวัยเยาว์ของลูก!

โอมชานติ
ลูกที่แสนหวานที่สุด ลูกได้ยินเพลงและลูกก็เข้าใจความหมายของเพลงนั้นเป็นอย่างดีเช่นกัน อย่าลืมว่าลูกเป็นดวงวิญญาณและลูกเป็นลูกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด หนึ่งนาทีลูกมีความสุขอย่างมากในการจดจำระลึกถึงพ่อ และในนาทีต่อมาลูกก็ลืมพ่อและรู้สึกไม่มีความสุข หนึ่งนาทีลูกมีชีวิตและนาทีต่อมาลูกก็ตาย นั่นคือหนึ่งนาทีลูกเป็นของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและนาทีต่อมาลูกกลับไปหาครอบครัวทางร่างของลูก ดังนั้น พ่อบอกว่า: วันนี้ลูกหัวเราะ แต่พรุ่งนี้อย่าร้องไห้! นี่คือความหมายของเพลง ลูกๆรู้ว่ามนุษย์ล้มลุกคลุกคลานกับการแสวงหาความสงบ พวกเขาไปจาริกแสวงบุญ ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะพบความสงบจากการเดินโซซัดโซเซไปทุกหนแห่ง พ่อมาและอธิบายให้แก่ลูกในยุคบรรจบพบกันนี้เท่านั้น ก่อนอื่นจงตระหนักรู้ในตนเอง ดวงวิญญาณเป็นตัวแห่งความสงบ สถานที่อยู่อาศัยของพวกเขาคือดินแดนแห่งความสงบ เมื่อดวงวิญญาณลงมาที่นี่พวกเขาต้องแสดงอย่างแน่นอน เมื่อลูกอยู่ในดินแดนแห่งความสงบลูกอยู่อย่างสงบ มีความสงบในยุคทองด้วยเช่นกัน มีทั้งความสุขและความสงบ ดินแดนแห่งความสงบไม่ได้เรียกว่าดินแดนแห่งความสุข สถานที่ที่มีความสุขเรียกว่าดินแดนแห่งความสุข และสถานที่ที่มีความทุกข์เรียกว่าดินแดนแห่งความทุกข์ เวลานี้ลูกเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เพื่อที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ลูกต้องอธิบายให้พวกเขาเข้าใจเป็นการส่วนตัว เมื่อผู้คนเข้ามาในนิทรรศการ ก่อนอื่นใดให้คำแนะนำของพ่อแก่พวกเขา มีการอธิบายไว้ว่าพ่อของดวงวิญญาณคือผู้เดียวเท่านั้น ท่านคือพระเจ้าของกีตะ ส่วนที่เหลือทั้งหมดคือดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณสลัดร่างของเขาและใช้อีกร่างอื่นๆ ชื่อของร่างกายก็เปลี่ยนไป ชื่อดวงวิญญาณไม่เปลี่ยน ลูกๆสามารถอธิบายได้ว่า มีเพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นที่ให้มรดกแห่งความสุข พ่อมาก่อตั้งโลกแห่งความสุข เป็นไปไม่ได้สำหรับพ่อที่จะสร้างโลกแห่งความทุกข์ เคยเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในบารัต มีรูปภาพต่างๆ บอกพวกเขาว่า: คุณสามารถได้รับมรดกแห่งความสุขนี้ได้ หากพวกเขาพูดว่านี่เป็นจินตนาการของลูก ลูกก็ควรปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ผู้ที่คิดว่านี่คือการจินตนาการของลูกจะไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เวลาของลูกนั้นมีค่ามาก ทั่วทั้งโลกไม่มีเวลาของใครที่จะมีค่าเท่ากับเวลาของลูก เวลาของบุคคลสำคัญก็มีค่าเช่นกัน เวลาของพ่อก็มีค่าอย่างยิ่ง พ่ออธิบายทุกสิ่งให้กับลูกและเปลี่ยนแปลงลูกโดยสิ้นเชิง ดังนั้นพ่อจึงบอกลูกเท่านั้นว่า: อย่าเสียเวลาอันมีค่าของลูก! ให้ความรู้แก่ผู้ที่มีค่า ลูกต้องอธิบายให้แก่ผู้ที่มีค่า ไม่ใช่ว่าลูกทุกคนจะสามารถเข้าใจความรู้นี้ บางคนไม่มีสติปัญญาที่จะเข้าใจ ก่อนอื่นจงให้คำแนะนำของพ่อ พวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งอื่นใดได้เลยจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจว่าพ่อของพวกเราดวงวิญญาณคือชีวา อธิบายแก่พวกเขาด้วยความรักและด้วยความถ่อมตนอย่างมาก แล้วจึงปล่อยพวกเขาไป เพราะผู้ที่เป็นของชุมนุมปีศาจจะไม่ลังเลที่จะเริ่มโต้แย้ง รัฐบาลยกย่องนักเรียนเป็นอย่างมาก! พวกเขามีการจัดการกันอย่างมากมายเพื่อนักเรียน เป็นนักเรียนในวิทยาลัยที่เริ่มขว้างปาก้อนหินก่อน พวกเขามีความโกรธอย่างมากในพวกเขา คนแก่และผู้เป็นแม่ไม่สามารถขว้างก้อนหินด้วยความแรงมากได้ โดยทั่วไปจะเป็นนักเรียนที่ส่งเสียงดังมาก พวกเขาน่าจะเป็นคนที่ได้รับการฝึกฝนให้ไปทำสงคราม เวลานี้พ่ออธิบายให้แก่ลูกดวงวิญญาณ ลูกได้เคยกลับหัวกลับหาง แทนที่จะพิจารณาตนเองเป็นดวงวิญญาณ ลูกก็พิจารณาตนเองว่าเป็นร่างกาย เวลานี้พ่อมาทำให้ลูกไปสู่หนทางที่ถูกต้อง มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน จากการที่ลูกตั้งตรงขึ้นมาลูกก็กลายเป็นนายของโลก เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าลูกเคยกลับหัวกลับหางเป็นเวลาครึ่งวงจร เวลานี้พ่อมาทำให้ลูกไปสู่หนทางที่ถูกต้องเป็นเวลาครึ่งวงจร เมื่อลูกกลายเป็นลูกของอัลล่าห์ลูกได้รับมรดกของลูกในการปกครองทั้งโลก เมื่อราวันทำให้ลูกกลับหัวกลับหางทุกสิ่งก็ถูกทำลายและลูกก็ค่อยๆตกต่ำลงมาเรื่อยๆ ลูกเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรของรามและอาณาจักรของราวัน ลูกต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ แม้ว่าลูกต้องดำเนินการกระทำเพื่อดำรงชีวิตตนเอง แต่ลูกก็ยังคงมีเวลามากมาย เมื่อลูกไม่มีนักเรียนหรือไม่มีสิ่งใดทำ เพียงแค่นั่งในการจดจำระลึกถึงพ่อ รายได้นั้นเป็นเพียงชั่วคราวขณะที่รายได้นี้เป็นรายได้ตลอดไป ลูกต้องใส่ใจอย่างมากต่อสิ่งนี้ มายานำความคิดของลูกไปในทิศทางอื่นๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า สิ่งนี้ก็จะยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ มายามาทำให้ลูกลืมอยู่เรื่อยๆ พวกเธอแสดงละครบนฐานของสิ่งนี้: พระเจ้าพูดสิ่งนี้และมายาพูดสิ่งนี้ พ่อพูดกับลูกๆว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งนี้ที่มีอุปสรรค ไม่มีอุปสรรคมากเท่าสิ่งอื่นใด ประสบการณ์มากมายที่ถูกทุบตีเพราะความบริสุทธิ์ มีอนุสรณ์ของเวลานี้ที่เขียนไว้ในภควัต มีปีศาจผู้หญิงชื่อพุทนา ศุภนาคา ฯลฯ เรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้กล่าวถึงเวลานี้เมื่อพ่อมาทำให้ลูกบริสุทธิ์ พวกเขาเฉลิมฉลองอย่างเป็นเทศกาลในสิ่งที่ลูกเคยสัมผัสมาในอดีต พวกเขายังคงยกย่องอดีตต่อไป พวกเขาเฝ้าแต่ร้องเพลงยกย่องอาณาจักรของรามเพราะมันกลายเป็นอดีตไปแล้ว ตัวอย่างเช่น พระคริสต์มาและก่อตั้งศาสนานั้น พวกเขามีเวลาและวันที่ของสิ่งนั้น และดังนั้นพวกเขาก็ยังคงฉลองวันเกิดของพระคริสต์ต่อไป ธุรกิจนั้นดำเนินต่อไปในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเวลาครึ่งวงจร สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคทอง โลกนี้จะถูกทำลาย มีลูกๆจำนวนน้อยนิดที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ พ่อได้อธิบายว่าดวงวิญญาณทั้งหมดต้องกลับบ้านในเวลาสุดท้าย ดวงวิญญาณทั้งหมดจะสลัดร่างกายของเขาและกลับบ้าน สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆว่าเวลาเหลืออยู่น้อยมาก ทุกสิ่งเวลานี้จะถูกทำลายอีกครั้ง เพียงพวกเราเท่านั้นที่จะไปยุคทอง ไม่ใช่ทุกดวงวิญญาณจะไปที่นั่น ผู้ที่ไปในวงจรก่อนหน้านี้ก็จะไปอีกครั้งตามลำดับ คนเหล่านั้นคือผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและสอนผู้อื่นด้วย ผู้ที่ศึกษาเป็นอย่างดีก็จะโยกย้ายตามลำดับกันไป ลูกก็เช่นกันได้รับการโยกย้าย สติปัญญาของลูกรู้แล้วว่าดวงวิญญาณทั้งหมดจะไปและนั่งอยู่ในดินแดนแห่งความสงบตามลำดับ และจากนั้นก็ค่อยๆลงมาตามลำดับกันไป พ่อพูดว่า: อย่างไรก็ตามสิ่งหลักคือให้คำแนะนำของพ่อ มีชื่อของพ่อจากปากของลูก ดวงวิญญาณคืออะไร? ดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร? ไม่มีใครในโลกรู้สิ่งนี้ แม้ว่าพวกเขาจะพูดว่ามีดวงดาวที่แสนมหัศจรรย์เปล่งประกายบนกลางหน้าผาก แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจอะไรมากไปกว่านั้น ความรู้นี้อยู่ในสติปัญญาของลูกจำนวนน้อยมาก ลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อนอื่นใด อธิบายว่าพ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านให้มรดกแก่เราและทำให้พวกเราไปเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกมีเพลง ในที่สุดวันนั้นก็มาถึง ลูกมองหาหนทางนี้ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มต้นตั้งแต่ต้นยุคทองแดงและจนถึงเวลาสุดท้าย พ่อมาและชี้หนทางให้กับลูก สิ่งนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นเวลาของการชำระสะสาง บัญชีของบ่วงกรรมที่ชั่วร้ายทั้งหมดจะถูกชำระสะสางและแล้วลูกก็จะเดินทางกลับบ้าน ลูกรู้เกี่ยวกับบทบาทของ 84 ชาติ บทบาทนี้ก็ยังคงเล่นต่อไปเรื่อยๆ ผู้คนเฉลิมฉลองชิพแจนตี และดังนั้นชีวาต้องมาอย่างแน่นอน ท่านต้องได้ทำบางสิ่งอย่างแน่นอน ท่านเท่านั้นที่สร้างโลกใหม่ ลักษมีและนารายณ์เคยเป็นนายแต่ไม่ได้เป็นต่อไปแล้ว พ่อกำลังมาสอนราชาโยคะแก่ลูกอีกครั้งหนึ่ง ท่านเคยสอนราชาโยคะนี้มาก่อนหน้านี้ สิ่งนี้ไม่สามารถปรากฏออกมาจากริมฝีปากของผู้ใดนอกจากลูก เพียงลูกเท่านั้นที่สามารถอธิบายสิ่งนี้ ชีพบาบากำลังสอนราชา โยคะแก่เรา เมื่อผู้คนพูดว่า ชีโวฮัม นั่นก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน เวลานี้พ่อได้อธิบายแก่ลูกเช่นกัน: ลูกวนไปรอบวงจรและเข้ามาสู่สกุลเทพจากสกุลบราห์มิน ลูกสามารถอธิบายความหมายของ ฮัมโซ โซฮัม เวลานี้เราเป็นบราห์มินและนี่คือวงจรของ 84 ชาติ สิ่งนี้ไม่ใช่มันตราที่จะต้องสวดมนต์ ความหมายของสิ่งนี้ควรอยู่ในสติปัญญาของลูก สิ่งนี้เป็นเรื่องของเพียงหนึ่งวินาที เช่นที่ลูกสามารถเข้าใจทุกสิ่งเกี่ยวกับเมล็ดและต้นไม้ภายใน 1 วินาที ในทำนองเดียวกันลูกก็เข้าใจความลับของ ฮัมโซ โซฮัม ภายในหนึ่งวินาที เราวนไปในวงจรในวิธีนี้ และสิ่งนี้ก็เรียกว่ากงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง เมื่อลูกบอกใครว่าลูกเป็นผู้ที่ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง เขาจะไม่เชื่อลูก เขาจะบอกว่าลูกให้สมญานั้นแก่ตัวลูกเอง แล้วลูกสามารถอธิบายได้ว่าลูกใช้ 84 ชาติเกิดได้อย่างไร วงจรนี้ยังคงหมุนต่อไป ดวงวิญญาณมีนิมิตของ 84 ชาติเกิดของเขา สิ่งนี้คือการควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง เมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งนี้ในตอนแรกพวกเขาจะประหลาดใจ พวกเขาจะคิดว่า: พวกเราแต่งเรื่องอะไรขึ้นมา? และแล้วเมื่อลูกให้คำแนะนำของพ่อกับพวกเขา พวกเขาก็จะไม่คิดอีกต่อไปว่าลูกกำลังบอกเรื่องเล่าแก่เขา ลูกจดจำระลึกถึงพ่อ มีเพลงร้องว่า: บาบา เมื่อท่านมาเราจะอุทิศตนต่อท่าน เราจะจดจำท่านเท่านั้น พ่อพูดว่า: ลูกได้พูดสิ่งนี้และดังนั้นเวลานี้พ่อกำลังเตือนลูกถึงสิ่งนี้ จงกลายเป็นผู้ทำลายความผูกพันยึดมั่นและทำลายความผูกพันทั้งหมดต่อร่างกายของลูกด้วยเช่นกัน พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นและบาปทั้งหมดของลูกจะถูกปลดเปลื้องไป ทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่หวานชื่นที่ลูกได้บอกกับเขา หากพวกเขาไม่มีคำแนะนำของพ่อแล้ว พวกเขาก็จะยังคงมีความสงสัยในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นลูกต้องวางรูปภาพไว้ข้างหน้าพวกเขาสักสองหรือสามภาพที่มีคำแนะนำของพ่อด้วยเช่นกัน จากการได้รับคำแนะนำของพ่อ พวกเขาก็จะได้รับคำแนะนำของมรดกด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกเป็นราชาเหนือราชา ทำรูปภาพของราชาที่สวมมงกุฎเดียวก้มลงให้กับราชาผู้มีสองมงกุฎ แล้วพวกเขาก็สามารถเข้าใจถึงนัยสำคัญของการมีค่าแก่การกราบไหว้บูชาและการเป็นผู้กราบไหว้บูชา ก่อนอื่นใดพวกเขากราบไหว้พ่อและจากนั้นพวกเขาก็กราบไหว้ภาพลักษณ์ของตนเอง พวกเขาทำภาพของผู้ที่บริสุทธิ์ที่เคยคงอยู่ในอดีตและกราบไหว้บูชา ลูกได้รับความรู้นี้ในตอนนี้ ก่อนหน้านี้ลูกเคยพูดกับพระเจ้าว่า: ท่านคือผู้มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและท่านคือผู้ที่กราบไหว้บูชา เวลานี้ได้อธิบายกับลูกแล้วว่าลูกคือที่ผู้วนเวียนไปรอบวงจรนี้ เก็บความรู้นี้ไว้ในสติปัญญาของลูกเสมอและลูกสามารถอธิบายให้ผู้อื่นได้เช่นกัน ความมั่งคั่งของลูกไม่เคยลดน้อยลงไปโดยการให้ทาน ผู้ที่ไม่ให้ทานสมบัติเรียกได้ว่าตระหนี่ถี่เหนียว ลูกต้องอธิบายให้กับผู้อื่นในสิ่งที่พ่ออธิบายกับลูก หากลูกไม่อธิบายให้กับผู้อื่น ลูกก็ทำให้ตนเองสูญเสียโดยไม่จำเป็น ลูกจะไม่สามารถสร้างสมคุณธรรมได้ พฤติกรรมของลูกจะกลายเป็นเช่นนั้น ลูกแต่ละคนสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเอง เวลานี้ลูกได้รับความเข้าใจแล้ว คนอื่นๆทั้งหมดไม่รู้คิด เวลานี้ลูกรู้ทุกสิ่ง พ่อพูดว่า : ด้านหนึ่งคือชุมนุมเทพและอีกด้านหนึ่งคือชุมนุมปีศาจ สติปัญญาของลูกสามารถเข้าใจว่าเวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน สมาชิกหนึ่งคนในครอบครัวอาจเป็นของยุคบรรจบพบกัน ในขณะที่สมาชิกคนอื่นอาจเป็นของยุคเหล็ก ทั้งสองจะอยู่ด้วยกัน และแล้วเมื่อเห็นว่าเขาไม่มีค่าที่จะเรียกว่าหงส์ ก็ต้องมีการสร้างกลยุทธ์ขึ้นมา มิฉะนั้นแล้วเขาก็จะเฝ้าแต่สร้างอุปสรรคขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ลูกต้องเพียรพยายามที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับลูก มิฉะนั้นพวกเขาก็จะสร้างปัญหาต่อไป แล้วลูกก็ต้องหาวิธีที่จะถอยห่างไปจากพวกเขา จะมีอุปสรรคต่างๆ ความรู้นี้ให้โดยลูกเท่านั้น ลูกต้องกลับมาอ่อนหวานอย่างมาก ลูกต้องกลายเป็นผู้ทำลายความผูกพันยึดมั่นเช่นกัน เมื่อลูกทิ้งกิเลสหนึ่งไป กิเลสอื่นๆก็จะสร้างความซับซ้อนยุ่งเหยิง แล้วลูกต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในวงจรก่อนหน้านี้ ด้วยความเข้าใจนี้ลูกเพียงแค่อยู่อย่างเงียบๆ ลูกเข้าใจถึงโชคชะตาแล้ว แม้กระทั่งลูกบางคนที่อธิบายได้เป็นอย่างดีก็ตกลงมา พวกเขาถูกตบตีด้วยความแรงอย่างมาก มีการกล่าวว่า: พวกเขาต้องถูกตบตีในวงจรก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกัน ลูกแต่ละคนสามารถเข้าใจอยู่ภายใน บางคนแม้กระทั่งเขียนถึงบาบา: ฉันมีความโกรธและตีใครบางคน ฉันได้ทำความผิดนี้ พ่ออธิบาย : ควบคุมตนเองให้มากเท่าที่เป็นไปได้ มีมนุษย์มากมายหลายประเภท มีการทำร้ายร่างกายผู้ที่ไร้เดียงสามากมาย ผู้ชายแข็งแรงและผู้หญิงอ่อนแอ พ่อสอนลูกเกี่ยวกับวิธีที่จะต่อสู้อย่างแฝงตัวอีกครั้งซึ่งลูกจะสามารถเอาชนะราวันได้ ไม่มีใครอื่นมีการต่อสู้นี้ในสติปัญญาของเขา ผู้ที่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ก็ตามลำดับกันไปเช่นกัน นี่เป็นสิ่งใหม่โดยสิ้นเชิง เวลานี้ลูกกำลังศึกษาเพื่อที่จะไปสู่ดินแดนแห่งความสุข เวลานี้ลูกจดจำสิ่งนี้ แต่แล้วลูกก็จะลืมมันไป สิ่งหลักคือการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ด้วยการจดจำระลึกถึงเราจะกลับมาบริสุทธิ์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คิดว่าเป็นชะตากรรมและอยู่อย่างเงียบๆ อย่าได้มีความโกรธ ควบคุมตนเองให้มากเท่าที่เป็นไปได้ สร้างวิธีที่จะพยายามทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับตัวลูกเอง

2. ให้คำแนะนำของพ่อกับทุกคนด้วยความรักและถ่อมตนอย่างมาก บอกทุกคนถึงสิ่งที่หวานชื่นที่พ่อพูด: จงพิจารณาตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ เอาชนะความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดที่มีต่อร่างกายของลูก

พร:
ขอให้ลูกมีความรักและร่วมมือกันอย่างแท้จริงและสวมเกราะแห่งความถ่อมตนเพื่อเผาสิ่งที่ไร้ประโยชน์ของราวัน

ไม่ว่าใครบางคนจะพยายามมองหาความอ่อนแอในชุมนุมของลูกมากแค่ไหน อย่าปล่อยให้ความขัดแย้งของซันสการ์หรือธรรมชาติปรากฏให้เห็นแม้เพียงเล็กน้อย แม้ว่าใครบางคนจะสบถลูกหรือดูหมิ่นลูกก็จงเป็นเหมือนนักบุญ แม้ว่าใครบางคนจะทำอะไรผิดก็จงอยู่อย่างถูกต้อง เมื่อใครบางคนก่อให้เกิดความขัดแย้งจงให้น้ำแห่งความรักกับเขา อย่าเทน้ำมันลงบนไฟด้วยคำถามเช่น ทำไมถึงเป็นเช่นนี้? ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ สวมเกราะแห่งความถ่อมตนเสมอ ที่ใดมีความถ่อมตนที่นั่นจะมีความรักและความร่วมมืออย่างแน่นอน

คติพจน์:
หลอมรวมความรู้สึกที่มีขีดจำกัดทั้งหมดของจิตสำนึกของ "ของฉัน" ในผู้เดียว "บาบาของฉัน"