09.11.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เมื่อลูกมีสำนึกที่เป็นร่าง มายาก็ตบตีลูก จงอยู่อย่างมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ และลูกจะสามารถทำตามทุกศรีมัทของพ่อได้

คำถาม:
พ่อมีลูกที่เพียรพยายามอยู่สองประเภท พวกเขาคือใคร?

คำตอบ:
ประเภทที่หนึ่งคือผู้ที่ทำความเพียรพยายามที่สมบูรณ์เพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาจากพ่อ พวกเขารับคำแนะนำของพ่อในทุกย่างก้าว อีกประเภทหนึ่งคือผู้ทำความเพียรพยายามที่จะหย่าขาดจากพ่อ มีบางคนที่จดจำพ่ออย่างมากเพื่อที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ และมีผู้อื่นที่ต้องการที่จะติดกับในความทุกข์ นี้เป็นความอัศจรรย์เช่นกัน!

เพลง:
เปลวไฟได้ถูกจุดขึ้นในชุมนุมของแมลงเม่าที่เป็นสุข!

โอมชานติ
ลูกได้ยินเพลงนี้หลายครั้งแล้ว ลูกใหม่กำลังได้ยินเพลงนี้เป็นครั้งแรก เพราะเมื่อพ่อมาท่านให้คำแนะนำตัวของท่าน เวลานี้ลูกได้รับคำแนะนำให้รู้จัก และลูกรู้ว่าลูกกลายเป็นลูกของแม่และพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดแล้ว แม่และพ่อต้องเป็นผู้สร้างของโลกมนุษย์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามมายาได้ทำให้สติปัญญาของมนุษย์ตายไปอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่เรียบง่ายเช่นนั้นไม่ได้นั่งในสติปัญญาของเขา ทุกคนพูดว่าพระเจ้าสร้างเรา ดังนั้นอย่างแน่นอนที่ท่านต้องเป็นแม่และพ่อ พวกเขาจดจำพระเจ้าในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนของทุกศาสนาจดจำพระเจ้าผู้เป็นพ่ออย่างแน่นอน ผู้เลื่อมใสศรัทธาของพระเจ้าไม่สามารถเป็นพระเจ้าเองได้ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทำความเพียรพยายามทางจิตและพร่ำสวดถึงพระเจ้า อย่างแน่นอนที่จะสามารถมีเพียงพระเจ้าเดียวเท่านั้น ผู้เป็นพ่อของทั้งหมดนั่นคือผู้เดียวที่เป็นพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด ไม่สามารถมีพ่อเพียงหนึ่งของร่างกายทั้งหมด จะต้องมีพ่อที่ต่างๆกันมากมาย แม้ว่าทุกคนมีพ่อทางร่าง พวกเขาก็ร้องเรียกหา โอ้ พระเจ้า! และจดจำท่าน พ่อนั่งที่นี่และอธิบาย: มนุษย์นั้นไม่รู้คิดที่ว่าพวกเขาลืมคำแนะนำตัวของพ่อ! ลูกเข้าใจว่าผู้สร้างสวรรค์คือพ่อผู้เดียวอย่างแน่นอน เวลานี้เป็นยุคเหล็ก ยุคเหล็กนี้ต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน คำว่า หายไป ปรากฏขึ้นในทุกประเด็น ลูกรู้ว่ายุคทองได้หายไปแล้วในเวลานี้ อัจชะ เวลานี้คำถามเกิดขึ้นว่า: ในยุคทองพวกเขาจะรู้หรือไม่ว่ายุคทองจะหายไปแล้วต่อมาจะมียุคเงิน? ไม่ ไม่มีความจำเป็นใดสำหรับความรู้นี้ที่นั่น ประเด็นเหล่านี้ที่เกี่ยวกับว่าวงจรหมุนไปอย่างไรและใครคือพ่อเหนือโลกของเขานั้นไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใคร เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ ผู้คนร้องเพลง: ท่านคือแม่และพ่อและเราคือลูกๆของท่าน แต่กระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้รู้จักท่าน ดังนั้นแม้กระทั่งพวกเขาพูดสิ่งนี้ก็ไร้ประโยชน์ พวกเขาได้ลืมพ่อไปแล้ว เหตุนี้เองพวกเขาจึงกลายเป็นลูกกำพร้า พ่ออธิบายทุกสิ่ง ให้ทำตามศรีมัทในทุกย่างก้าว มิฉะนั้นมายาสามารถหลอกลวงลูกได้ทุกเวลา มายาหลอกลวงอย่างมาก นี่เป็นงานของพ่อที่จะปลดปล่อยลูกจากมายา เป็นราวันคือผู้ที่ให้ความทุกข์แก่ลูก พ่อคือผู้เดียวที่ให้ความสุขแก่ลูก มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ พวกเขาคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ความสุขและความทุกข์ พ่ออธิบายว่าผู้คนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากมายในการแต่งงานเพื่อที่จะอยู่อย่างไม่มีความสุข พวกเขาเพียรพยายามที่จะทำให้ต้นอ่อนที่บริสุทธิ์นั้นไม่บริสุทธิ์ เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจประเด็นเหล่านี้ โลกไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ พวกเขาทำพิธีมากมายที่จะทำให้ผู้คนจมลงไปในมหาสมุทรของยาพิษ พวกเขาไม่แม้กระทั่งรู้ว่ายาพิษนี้จะไม่คงอยู่ในยุคทอง นั้นคือมหาสมุทรของน้ำนม ในขณะที่นี้เรียกว่ามหาสมุทรแห่งยาพิษ โลกนั้นปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง แม้ว่ามีสององศาลดลงในยุคเงิน แต่ยังคงเรียกว่าโลกที่ปราศจากกิเลส ไม่สามารถมีบาปใดที่นั่น เพราะอาณาจักรของราวันเริ่มขึ้นในยุคทองแดง เป็นครึ่งต่อครึ่ง มีมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความไม่รู้ มีมหาสมุทรแห่งความไม่รู้เช่นกันใช่หรือไม่ มนุษย์นั้นโง่เขลาที่พวกเขาไม่แม้กระทั่งรู้จักพ่อ พวกเขาเพียงแต่พูดว่าพวกท่านจะพบพระเจ้าด้วยการทำสิ่งนี้สิ่งนั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่พบสิ่งใด หลังจากพวกเขาได้เพียรพยายามอย่างหนักและกลายเป็นลูกกำพร้าและไม่มีความสุข พ่อ, ผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนายได้มา ในการหายไปของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย มายา, จระเข้ได้กลืนกินทุกคนไปอย่างสมบูรณ์ พ่ออธิบาย: มายาแข็งแกร่งอย่างมากและผู้คนมากมายได้ถูกหลอกลวงจากเธอ บางคนถูกตบตีด้วยตัณหาราคะ และบางคนก็ถูกตบตีด้วยความผูกพันยึดมั่น เป็นไปด้วยการมีสำนึกที่เป็นร่างที่ลูกถูกตบตี จงเพียรพยายามที่จะอยู่ในการกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เหตุนี้เองพ่อจึงพูดซ้ำๆว่า: จงระมัดระวัง มานมานะบาฟ! มายาตบตีลูกหากลูกไม่จดจำพ่อ ดังนั้นให้ฝึกฝนการอยู่ในการจดจำระลึกถึงอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นมายาจะทำให้ลูกทำสิ่งที่ผิด ลูกได้รับสติปัญญาเพื่อที่จะรู้จักความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด หากลูกอยู่อย่างสับสนเกี่ยวกับสิ่งใด, จงถามพ่อ ลูกสามารถส่งโทรเลข หรือเขียนจดหมายหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์เพื่อถาม ลูกสามารถโทรศัพท์โดยตรงในตอนเช้าตรู่ได้ เพราะทุกคนนอกจากลูกแล้วพวกเขากำลังหลับในเวลานั้น ดังนั้นลูกสามารถถามด้วยการโทรศัพท์ แต่ละวันที่ผ่านไปการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นั้นละเอียดขึ้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลนั้นยากจนอย่างมาก ดังนั้นค่าใช้จ่ายก็เป็นไปตามนั้น เวลานี้ทุกคนไปถึงสภาพของการเสื่อมโทรมและกลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามแม้กระนั้นเหตุใดชาวบารัตจึงถูกเรียกว่าราโจและตาโมกุนีเป็นพิเศษ? เพราะพวกเขาเคยสะโตประธานที่สุด ผู้ที่เป็นของศาสนาอื่นไม่ได้มองเห็นความสุขหรือความทุกข์มากเท่า เวลานี้พวกเขานั้นพอใจ ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงสามารถส่งอาหารได้อย่างมากมาย สติปัญญาของพวกเขาราโจประธาน พวกเขาเฝ้าแต่ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ มากมายเพื่อการทำลายล้าง แม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ตาม เหตุนี้เองต้องมีการส่งรูปภาพ ฯลฯ มากมายไปให้พวกเขา ในที่สุดพวกเขาจะมาเพื่อรู้และเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ดีอย่างมาก มีการเขียนไว้บนสิ่งเหล่านั้นว่า: ของขวัญของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ เมื่อเวลาภัยพิบัติทางธรรมชาติมาถึง พวกเขาจะได้ยินเสียงและพวกเขาจะเข้าใจว่าพวกเขาได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอน รูปภาพเหล่านี้จะทำงานได้อย่างมากมาย ผู้คนที่น่าสงสารไม่รู้จักพ่อ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ประทานความสุข ทุกคนจดจำท่าน พวกเขาสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนมากจากรูปภาพ เพียงให้เห็นว่าในเวลานี้ลูกไม่สามารถได้รับที่ดินแม้เพียงสามตารางฟุตอย่างไร แต่ถึงกระนั้นลูกยังกลายเป็นนายของทั้งโลก รูปภาพเหล่านี้จะทำงานรับใช้อย่างมากในต่างแดนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามลูกบางคนไม่ได้ให้คุณค่าแก่ภาพเหล่านี้มากนัก อย่างแน่นอนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หลายล้านรูปีของรัฐบาลต้องถูกใช้ไปและหลายแสนคนต้องตายไปในการก่อตั้งอาณาจักรนั้น ที่นี่ไม่มีเรื่องของใครที่ต้องตาย ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของศรีมัท และแล้วเมื่อนั้นที่ลูกจะสามารถได้มาซึ่งสถานภาพที่สูงส่ง มิฉะนั้นลูกจะเสียใจอย่างใหญ่หลวงภายหลังในเวลาที่ลูกต้องถูกลงโทษ พร้อมกันกับการเป็นพ่อ, ผู้นี้คือผู้พิพากษาสูงสุดด้วย พ่อเข้ามาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อให้อาณาจักรของอำนาจการปกครองตนเองเป็นเวลา 21 ชาติเกิดของลูกแก่ลูก หากลูกทำสิ่งใดที่เป็นไปในทางทำลายล้าง ลูกจะต้องทนทรมานต่อการลงโทษอย่างเต็มที่ อย่าพูดว่า: มองดูซิ ว่าอะไรเกิดขึ้น! ใครต้องการนั่งและคิดถึงชาติเกิดถัดไปในเวลานี้? มนุษย์ให้ทานและทำบุญสำหรับชาติเกิดถัดไปของเขา ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกกำลังทำในเวลานี้เป็นไปสำหรับ 21 ชาติเกิดด้วยเช่นกัน ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาทำเป็นไปชั่วคราว พวกเขาได้รับผลรางวัลของสิ่งนั้นในนรกเท่านั้น ในขณะที่ลูกได้รับผลรางวัลในยุคทอง มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ลูกประกาศสิทธิ์ในผลรางวัลของสวรรค์เป็นเวลา 21 ชาติเกิด ด้วยการทำตามศรีมัทในทุกประเด็น เรือของลูกก็ข้ามฟาก พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกนั่งอยู่ในดวงตาของท่านและพาลูกข้ามฟากด้วยความสะดวกสบายอย่างมาก ลูกมีประสบการณ์ของความทุกข์อย่างใหญ่หลวง เวลานี้พ่อพูดกับลูก: จดจำพ่อ! ลูกได้มาอย่างปราศจากร่างและเล่นบทบาทของลูกและเวลานี้ลูกต้องกลับไป นี้คือบทบาทที่เป็นนิรันดรของลูก ผู้ที่มีความหยิ่งยโสของวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ แต่ละดวงวิญญาณเป็นเช่นดวงดาวที่เล็กมากและมีบทบาทที่เป็นนิรันดร, ไม่สูญสลายถูกบันทึกไว้ภายใน บทบาทนั้นไม่สามารถสิ้นสุดลง พ่อพูดว่า: พ่อคือผู้สร้างและนักแสดงหลักด้วยเช่นกัน พ่อมาทุกๆ วงจรเพื่อเล่นบทบาทของพ่อ มีคำกล่าวว่าดวงวิญญาณสูงสุดมีจิตใจและสติปัญญา และท่านคือผู้มีชีวิตและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าท่านคืออะไร เช่นที่ลูกดวงวิญญาณคือดวงดาว พ่อคือดวงดาวเช่นกัน ลูกจดจำพ่อในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกันเพราะลูกไม่มีความสุข พ่อมาและพาลูกกลับบ้านไปกับพ่อ พ่อคือผู้นำทางของลูกด้วยเช่นกัน พ่อดวงวิญญาณสูงสุดพาลูกดวงวิญญาณกลับบ้าน ดวงวิญญาณนั้นเล็กยิ่งกว่ายุง เป็นในเวลานี้ที่ลูกได้รับความเข้าใจนี้ ท่านอธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกเป็นนายของโลก แต่พ่อเก็บกุญแจไปสู่เทพนิมิตไว้กับพ่อเอง พ่อไม่ได้ให้สิ่งนี้กับใคร ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธากุญแจนี้เป็นประโยชน์กับพ่อเท่านั้น พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกบริสุทธิ์และมีค่าควรแก่การได้รับการกราบไหว้ มายาทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์และเป็นผู้กราบไหว้ พ่ออธิบายอย่างมากให้แก่ลูกทั้งหมด แต่ผู้ที่รอบรู้เท่านั้นที่จะเข้าใจ เครื่องเล่นเทปนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก อย่างแน่นอนลูกต้องฟังมุรลี ลูกคือลูกที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง บาบารู้สึกมีความกรุณาอย่างมากต่อโกปิก้าในบ่วงพันธะ พวกเขามีประสบการณ์ของความสุขอย่างมากในการรับฟังมุรลีของบาบา ใครเล่าจะไม่ทำอะไรเพื่อเห็นแก่ความสุขของลูกๆ? ทั้งวันทั้งคืนบาบาใส่ใจเกี่ยวกับโกปิก้าในหมู่บ้าน บางครั้งท่านไม่สามารถนอนจากการคิดหาว่ามีวิธีการใดที่จะนำมาใช้เพื่อที่ลูกเหล่านั้นจะสามารถได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ อย่างไรก็ตามบางคนเตรียมการเพื่อติดกับในความทุกข์ บางคนเพียรพยายามเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดก และบางคนเพียรพยายามเพื่อหย่าขาดจากท่าน ทุกวันนี้โลกเลวร้ายมาก ลูกบางคนไม่แม้กระทั่งรีรอที่จะฆ่าพ่อของเขา พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก พ่อจะให้สมบัติมากมายแก่ลูกที่ลูกจะไม่มีวันไม่มีความสุขเลย ดังนั้นลูกควรทำให้หัวใจของลูกมีเมตตาและชี้หนทางสู่ความสุขนี้แก่ทุกคน ทุกวันนี้ทุกคนเฝ้าแต่ให้ความทุกข์แก่กัน อย่างไรก็ตามครูจะไม่เคยชี้หนทางไปสู่ความทุกข์ เขาเพียงแต่สอน การศึกษาคือแหล่งแห่งรายได้ เป็นไปด้วยการศึกษาที่ลูกกลับมามีค่าควรแก่การหาเลี้ยงชีพ แม้ว่าผู้คนจะได้รับมรดกจากแม่และพ่อของเขา สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ใด? ยิ่งผู้คนมีสมบัติมากเท่าใด พวกเขาจะกระทำบาปมากเท่านั้น ก่อนหน้านี้เมื่อผู้คนไปสู่การจาริกแสวงบุญ พวกเขามีความถ่อมตนอย่างมาก แต่ในเวลานี้บางคนแม้กระทั่งนำสุราติดไปและดื่มอย่างลับๆ บาบาเคยเห็นสิ่งนี้ บางคนไม่สามารถทำสิ่งใดได้โดยปราศจากสุรา อย่าได้ถามเลย! ทหารบางคนดื่มสุราอย่างมากก่อนที่พวกเขาจะไปต่อสู้ในสนามรบ ทหารเหล่านั้นไม่ได้วิตกเกี่ยวกับการถูกฆ่า พวกเขาคิดว่าดวงวิญญาณละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่ง เวลานี้ลูกได้รับความรู้ว่าลูกต้องละทิ้งร่างที่สกปรกนี้ ในขณะที่พวกเขาไม่ได้มีความรู้นี้ อย่างไรก็ตามพวกเขาได้สร้างนิสัยของการฆ่าและการถูกฆ่า เราต้องการไปหาบาบาโดยการทำความเพียรพยายามของเราขณะที่นั่งที่นี่ นี่คือหนังเก่า ในอากาศที่หนาวเย็นหนังของงูก็แห้ง ดังนั้นงูจึงลอกคราบ ขณะที่เล่นบทบาทของลูกหนังของลูกกลับมาเก่าและสกปรกอย่างมาก เวลานี้ลูกต้องละทิ้งหนังนั้น ลูกต้องกลับไปหาบาบา บาบาได้แสดงให้ลูกเห็นวิธีการที่จะทำสิ่งนี้คือ: มานมานะบาฟ! จดจำพ่อ ก็เท่านั้นเอง และลูกจะละร่างของลูกขณะที่นั่งอยู่ สิ่งนี้เกิดขึ้นกับซันยาสซีด้วยเช่นกัน พวกเขาละร่างขณะที่นั่ง พวกเขาคิดว่าดวงวิญญาณต้องหลอมรวมเข้าไปในธาตุบราห์ม และดังนั้นพวกเขานั่งและมีโยคะกับธาตุบราห์ม อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถไปที่นั่น ในทำนองเดียวกันผู้คนไปและสังเวยตนเองที่คาจี พวกเขาเพียงแต่ฆ่าตัวตาย บาบาได้มองเห็นด้วยเช่นกันว่าซันยาสซีละทิ้งร่างขณะที่นั่งในโยคะอย่างไร แต่นั้นคือการสละละทิ้งของหฐโยคะ พ่ออธิบายว่าลูกใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร ท่านให้ความรู้มากมายแก่ลูก แต่แทบจะไม่มีใครทำตามศรีมัท ด้วยการเข้ามาสู่สำนึกที่เป็นร่าง, บางคนแม้กระทั่งเริ่มให้คำสั่งของเขาเองแก่พ่อ พ่ออธิบายว่า: ให้กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ! ฉันคือดวงวิญญาณ บาบาท่านคือมหาสมุทรของความรู้ บาบาในเวลานี้ลูกจะทำตามคำแนะนำของพ่อ เท่านั้นเอง! ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในทุกขั้นตอน ลูกเฝ้าแต่มีการทำความผิดพลาด แต่ลูกยังคงต้องเพียรพยายาม เฝ้าแต่จดจำพ่อที่ไหนก็ตามที่ลูกไป มีภาระที่ยิ่งใหญ่ของบาปกรรมบนศีรษะของลูก ลูกต้องชำระสะสางความทุกข์ทรมานของกรรม ความทุกข์ทรมานของกรรมนี้จะไม่จากลูกไปจนกระทั่งเวลาสุดท้าย ด้วยการทำตามศรีมัท ลูกต้องกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่บริสุทธิ์ ดามราชอยู่กับท่านด้วยเช่นกัน ดังนั้นท่านรับผิดชอบ เหตุใดลูกจึงแบกภาระไว้กับตนเองเมื่อพ่อกำลังนั่งอยู่ที่นี่? พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ต้องเข้ามาสู่ชุมนุมของผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ นี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ บทบาทนี้ได้ถูกเล่นมานับครั้งไม่ถ้วนมาก่อนและจะเฝ้าแต่เล่นต่อไป นี่เรียกว่าความอัศจรรย์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดาเหนือโลก พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. มีความเมตตาเช่นเดียวกับพ่อและปลดปล่อยทุกคนจากความทุกข์ ชี้หนทางไปสู่ความสุขแก่พวกเขา

2. อย่าได้กระทำกรรมที่เป็นการทำลาย(ที่ผิด)ใดๆ สร้างรางวัลของลูกสำหรับ 21 ชาติเกิดบนพื้นฐานของการทำตามศรีมัท คงความระมัดระวังอย่างมากในทุกขั้นตอนที่ทำ

พร:
ขอให้ลูกมีค่าควรแก่การได้รับพรจากพ่อและรับคุณประโยชน์ (faida) โดยการอยู่อย่างตระหนักรู้ในสัญญาของ ลูก (vaida)

สัญญาอะไรก็ตามที่ลูกทำในจิตใจของลูก ในคำพูดและ ในการเขียน จงเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ในการตระหนักรู้ของลูก และลูกจะสามารถรับคุณประโยชน์เต็มจากคำสัญญาเหล่านั้น ตรวจสอบว่ากี่ครั้งที่ลูกได้ทำสัญญา และกี่ครั้งที่ลูกได้ทำตามคำสัญญา สัญญาและคุณประโยชน์: ขอให้มีสมดุลระหว่างทั้งสองและลูกจะได้รับพรจากพ่อ ผู้ประทานพรเสมอไป เช่นที่ลูกมีความคิดที่สูงส่ง ดังนั้นจงทำการกระทำที่สูงส่งด้วยเช่นกัน และลูกจะกลายเป็นตัวของความสำเร็จ

คติพจน์:
ทำให้ตนเองเป็นกระจกทิพย์ที่สะท้อนให้เห็นเพียงพ่อเท่านั้น นี้จะเรียกได้ว่าเป็นงานรับใช้ที่แท้จริง